You are on page 1of 21

Marineteams bieden hulp tijdens orkaanpassage

Alle Hens

De organisatie na de reorganisatie

09|12

Colofon:
Coverfoto: Civiel militaire samenwerking ten top tijdens de Hurricane Exercise in het Caribisch Gebied. (Foto: Peter Bijpost, AVDD) Uitgave: Alle Hens is een uitgave van de Koninklijke Marine, geproduceerd door het Dienstencentrum Defensiemedia. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden verleend. Hoofdredactie: KLTZSD Robin Middel Eindredactie: LTZ2OC Maartje van der Maas Lay-out: Grafische Dienst, Audiovisuele Dienst Defensie, Den Haag Druk: OBT B.V., Den Haag Voor adreswijzigingen 0223 657386 Adreswijzigingen KM-personeel: 0223 657386 Adreswijzigingen Veteranen: Stichting Veteraneninstituut Postbus 125 | 3940 AC Doorn Telnr.: 0343 474 150 Adreswijzigingen betalende abonnees: Abonnementenland Postbus 20 | 1910 AA Uitgeest Telnr.: 0900 226 52 63 (10ct p/m) www.aboland.nl Redactieadres: Alle Hens Postbus 10.000 | 1780 CA Den Helder Telnr.: 0223 657 660 DSN 209 57660 E-mail: allehens@mindef.nl Internet: www.defensie.nl Kopijdatum: De deadline voor het volgende nummer van Alle Hens valt op 18 oktober Abonnementenwet Sinds 1 december 2011 is de nieuwe Abonnementenwet van kracht. Deze is van invloed voor abonnementen van betalende abonnees. Kijk voor meer informatie op de website www.aboland. nl en de specifieke pagina voor dit blad/ deze krant. Abonnementsprijs: € 17,02 (buitenland € 21,55 per jaar) Aanhaling uit en overname van artikelen uit dit blad is toegestaan met bronvermelding. ISSN 0024-0389

COLUMN

Rampenplan orkaanpassage beoefend

Einde ontwerpen, aanvang bouwen
Op 12 september zijn we naar de stembus gegaan. De PvdA en de VVD zijn de grootste partijen geworden. Nu breekt in Nederland een belangrijke periode aan. De winnaars van de verkiezingen gaan met elkaar om de tafel om te kijken welke coalitie ze kunnen vormen om ons land de komende vier jaar te regeren. Tijdens deze formatie staat altijd een thema centraal: de begroting. De komende periode zal duidelijk worden of er nog op Defensie bezuinigd wordt. Een onzekerheid die we er in huidige tijden van ingrijpend reorganiseren niet bij kunnen hebben.

4
Bouwen aan de nieuwe organisatie

7
Commandopost op de wal

18
Afscheid na 36 jaar Lynx En verder:

De ontwerpfase van de reorganisatie is afgelopen. Eind september is het Concept Voorlopig Reorganisatieplan gepresenteerd. Daarin staat de nieuwe organisatie vormgegeven op papier. Die bestaat naast het Commandement Zeemacht Caribisch Gebied uit drie directies: Personeel en Bedrijfsvoering, Materiële Instandhouding en natuurlijk Operaties. Verderop in deze Alle Hens kunt u lezen hoe de nieuwe organisatie tot stand is gekomen, wat de grootste veranderingen zijn ten opzichte van de oude organisatie en hoe de nieuwe directies zijn vormgegeven. Deze nieuwe indeling van het Commando Zeestrijdkrachten brengt ook een andere personeelsvulling met zich mee. De basis daarvan komt tot uiting in de concept functievergelijkingstabellen van het Concept Voorlopig Reorganisatieplan, waarin aan de hand van codes duidelijk wordt of een bepaalde functie uit de oude organisatie terugkomt in de nieuwe organisatie. Ondersteunen U zorgt er als personeel van de Koninklijke Marine steeds weer voor dat wij vrede en veiligheid op en vanuit zee kunnen bieden. U bent ons grootste goed en ik hecht er dan ook veel belang aan om deze fase van de reorganisatie zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Zowel het Concept Voorlopig Reorganisatieplan als de functievergelijkingstabellen zijn in nauwe samenspraak met de medezeggenschap tot stand gekomen en liggen klaar om goedgekeurd te worden door de bonden. Van het ontwerpen gaan we nu over op het bouwen aan een nieuwe organisatie. En dat betekent dat dit u binnenkort, ruim een jaar na het startschot van de reorganisatie, direct zal raken. Het uitdienst stellen van vloot- en marinierseenheden had tot nu toe geen directe personele consequenties, nu zal dat wel het geval zijn. Velen van u krijgen te maken met een functie die verdwijnt en de sollicitatie naar een nieuwe functie, met alle onzekerheid die daarbij hoort. Dat doet mij pijn, maar daar komen we niet onderuit. Ik wil u daarom ook vragen om oog te houden voor elkaar en elkaar te ondersteunen.

Formatie Om te voorkomen dat de gevolgen voor ons nog veel groter worden, is het juist tijdens deze periode van de formatie van een nieuwe regering belangrijk om te laten zien waar wij als Koninklijke Marine voor staan. Worden wij geraakt, dan wordt de welvaart van Nederland geraakt. Wie op ons bezuinigt, bezuinigt op de vrijheid en veiligheid van Nederland. Ondanks de onzekerheid voor velen vraag ik u het hoofd niet te laten hangen. Ik blijf me voor de volle honderd procent inzetten en dat verwacht ik ook van u. We moeten laten zien dat we een hechte bemanning zijn die ook tijdens een zware storm in staat is koers te houden.

30

Ik besef zeer goed dat deze oproep tegenstrijdig klinkt in een periode dat u als personeel met veel onzekerheid wordt geconfronteerd. Toch kan ik, als Commandant Zeestrijdkrachten, niet anders van u vragen. Dit is het moment om te laten zien waar we voor staan. Wij zoeken geen haven op bij zwaar weer, wij varen door!

28 SAP | 33 Logboek | 39 Mensen & Mutaties

Vice-admiraal Matthieu Borsboom Commandant Zeestrijdkrachten, Admiraal Benelux Twitter: @VADMBORSBOOM

Alle Hens | september 2012

2

3

Alle Hens | september 2012

OEFENING

OEFENING

Serieuze rampen in Hurricane Exercise
In het operatiecentrum van Marinebasis Parera op Curaçao is de battlestaf van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied bijeengekomen in afwachting van de laatste weersvoorspellingen. De route van orkaan Joseph wordt nauwkeurig geanalyseerd op grote televisieschermen. De vernietigende tornado in de vierde categorie stevent rechtstreeks af op de Bovenwindse Eilanden. Het onheilspellende bericht is het startschot voor de Hurricane Exercise 2012.
Tekst: Vanessa Strijbosch |│Foto’s: Peter Bijpost (AVDD)

Het is in het scenario 72 uur voordat de gesimuleerde orkaan Joseph de Bovenwindse Eilanden passeert. Er is nog geen verzoek voor militaire bijstand, maar de eenheden, waaronder het noodhulpdetachement uit Aruba en Hr.Ms. Pelikaan, worden al wel in paraatheid gebracht. Zeer realistisch wordt in het operatiecentrum stap voor stap het planningsproces besproken en loopt de battlestaf net als in een echte vergelijkbare operatie de wacht. “Van zeer grote toegevoegde waarde”, zegt stafofficier amfibische landoperaties majoor der mariniers Roland Melis, “want ondanks het feit dat Defensie continu paraat staat, is het goed om dit proces nog eens nauwkeurig te doorlopen, des te meer omdat we ons nu middenin het orkaanseizoen bevinden.” Een understatement, want in het echte leven is de negende tropische storm Isaac op hetzelfde moment in het Caribisch gebied ten noorden van Curaçao en als orkaan in de eerste categorie op weg naar Cuba en Haïti. Uiteindelijk zou Isaac 21 mensenlevens eisen. Anders dan anders Hulpverlening voor, tijdens en na een orkaanpassage is één van de hoofdtaken van Defensie in de Caribische regio. De orkaannoodhulpoefening, beter bekend als de Hurricane Exercise (HUREX), vindt al geruime tijd elk jaar rond begin september plaats op Sint Maarten. Gedurende de oefening beoefenen het noodhulpdetachement, bestaande uit 32e infanteriecompagnie uit Aruba, het ondersteuningsvaartuig Hr.Ms. Pelikaan en de rampenstaf, diverse scenario’s die de

realiteit naderen. Samenwerken en het uitwisselen van ervaringen zijn daarbij de sleutelwoorden. Dat waren dit jaar wederom de uitgangspunten. Toch had deze HUREX meerdere gezichten. De nadruk lag nu meer op het ondersteunen en faciliteren van de rampenstaven en hulpdiensten van Sint Eustatius en Saba bij de uitvoering van hun rampenplannen. Op beide eilanden werd dit beoefend door een vliegtuigramp te simuleren en burgers te evacueren. De scenario’s hiervoor werden geschreven door de afdeling operaties van CZMCARIB. “Tot vorig jaar was er gedurende de HUREX weinig interactie met de hulpdiensten van Saba en Sint Eustatius en richtten we ons met name op Sint Maarten”, licht Melis de vernieuwing van de oefening toe. “De rampenplannen van deze eilanden
SMJRLDGD Dirk Ooms geeft vlak voor de vliegtuigramp op Sint Eustatius instructies aan de roleplayers.

moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden sinds de staatkundige veranderingen na 10 oktober 2010. Dan is dit de ideale gelegenheid om het te beoefenen. De koppeling met militairen is dan snel gemaakt. Daarnaast gaf dit CZMCARIB weer de kans om een grootschalige evacuatieoperatie uit te voeren met hulp van de bevolkingen.” We’re going to hell Zwarte rookwolken hangen dreigend boven het kleine vliegveld van het Caribische eiland Sint Eustatius. Er is zojuist een klein passagiersvliegtuig neergestort met diverse slachtoffers tot gevolg. De brandweer, ambulance en politie rukken uit. Er is chaos. Mensen schreeuwen het uit van de pijn en de angst. Eén van de rollenspelers heeft zo’n extreem inlevingsvermogen dat hij zelfs door de spuitstraal van de crashtender van de brandweer loopt. “We’re going to hell”, schreeuwt hij met zijn handen gekruist in de lucht. De bevlogen acteur blijkt ook nog eens de geestelijk verzorger van Marinierskazerne Savaneta te zijn die voor deze oefening is meegereisd met het detachement. De ramp wordt tot in detail gesimuleerd, met name door het optreden van de slachtoffers, gespeeld door mariniers en vlootpersoneel uit Aruba. Realistisch geschminkt “Schedeltrauma, inwendige bloeding in buikholte, bewusteloos”, staat op de buik van sergeant Henk Jan Bolkensteijn geschreven. Zijn gezicht zit onder de roet en zijn wonden zijn

Alle Hens | september 2012

4

5

Alle Hens | september 2012

OEFENING

REORGANISATIE

realistisch geschminkt door sergeant Natascha Diemen die samen met vier andere militaire medici uit Curaçao en Aruba het hulpverleningsaspect van deze ramp nauwlettend in de gaten houdt. “Ik ben benieuwd hoe de hulpdiensten reageren en deze ramp gaan aanpakken”, spreekt Bolkensteijn zijn verwachting uit vlak voordat het vuur aangestoken wordt. Langs de kant van het rampgebied staan de observers toe te kijken. Onder hen Hans Derks, projectleider Openbare Gezondheidszorg Caribisch Nederland die driftig aantekeningen maakt. “Het is goed dat Sint Eustatius en Saba eindelijk op deze schaal kunnen oefenen met dergelijke rampen”, aldus de projectleider. Of er nu al verbeterpunten zichtbaar zijn, wil Derks in dit stadium niet kwijt. “Dat gaan we in de evaluatie bespreken.”

De organisatie na de reorganisatie

Gebruik de tijd om te oriënteren!
Eind september is het Concept Voorlopig Reorganisatieplan gepresenteerd, dat in nauwe samenspraak met de medezeggenschap tot stand is gekomen. De daarbij behorende Concept Functievergelijkingstabellen zijn uitgekomen. Maar wat betekenen deze tabellen? Wat is de betekenis van de verschillende transitiecodes die erin staan? Wat zijn de volgende stappen op het reorganisatiepad? Directeur Personeel, commandeur Han van Gelder en de transitiemanager van de reorganisatie, kolonel Ludger Brummelaar verschaffen meer inzicht.
Henk Boomstra Tekst: Maartje van der Maas | Illustratie:

“Het is goed dat ook Sint Eustatius en Saba nu op deze schaal kunnen oefenen”
Het uitgangspunt van de HUREX: militairen werken samen met hulpdiensten.

Op Sint Maarten staat de HUREX elk jaar garant voor spectaculaire scenario’s. Verkeersslachtoffers worden uit een brandend voertuig bevrijd door mariniers.

Ondertussen schalt aan boord van Hr.Ms. Pelikaan de scheepsomroep nadat zo’n 170 bewoners van Sint Eustatius voor evacuatie aan boord zijn gestapt. Geëvacueerde eilandbewoner Cherida Creesburg: “De marine was altijd een ver van mijn bed show, maar een deel van hun rol is nu wel duidelijker. We zijn kwetsbaar als klein eiland. Dan is het een geruststellende gedachte dat we in veiligheid kunnen worden gebracht als het echt mis is.”
CZMCARIB greep de kans om dit jaar een grootschalige evacuatieoperatie uit te voeren met hulp van de bevolkingen van Saba en Sint Eustatius.

“De plannen heten niet voor niks concept en voorlopig”, aldus Brummelaar. “De reorganisatie is zo groot en complex dat we heel zorgvuldig moeten werken. We hechten daarnaast als Koninklijke Marine veel waarde aan onze werknemers. Ons personeel is en blijft de kritieke succesfactor. Op papier kunnen we het prima uitwerken maar het zijn de mensen die het werkbaar maken. Zonder hen zal de nieuwe organisatie niet slagen. Daarom hebben we het proces om te komen tot de concept functievergelijkingstabellen heel nauwgezet hand in hand met de medezeggenschap doorlo-

pen. Voorzitter van de DMC, sergeant-majoor Roel Frencken vervolgt: “ De aanloop is steeds in goed en constructief overleg met ons gegaan. Nu de plannen op tafel liggen en de fase van besluitvorming aanbreekt, komt ook ons formele advies en moet er nog verdere overeenstemming komen met de medezeggenschap. Pas als wij positief advies hebben gegeven gaan ze naar de bonden. Als zij akkoord zijn, kunnen we het Definitieve Reorganisatieplan en de daarbij behorende tabellen presenteren. Dit staat gepland voor begin januari 2013.”

Alle Hens | september 2012

6

7

Alle Hens | september 2012

REORGANISATIE

REORGANISATIE

26-09-2012 : 01-01-2013 : 01-04-2013 :

| | |

Concept Voorlopig Reorganisatieplan Definitief Reorganisatieplan Omklappen naar de nieuwe organisatie

De functievergelijkingstabel en de coderingen
In de functievergelijkingstabel wordt de oude organisatie vergeleken met de nieuwe, op te richten organisatie. Sommige functies zullen in de nieuwe organisatie terugkomen, sommige functies verdwijnen en er worden nieuwe functies gecreëerd. Aan de hand van een code wordt duidelijk wat er met de functie gebeurt.

Oriënteren
“Hoewel het Concept Voorlopig Reorganisatieplan nog niet is goedgekeurd door de bonden, willen we wel nu communiceren over het belang van de functievergelijkingstabellen en de coderingen die daarin staan”, vervolgt Van Gelder. “We willen zo transparant en zo duidelijk mogelijk zijn.” De belangrijkste opmerking die hij over de tabel kwijt wil, is dat de code aan een functie hangt en niet aan een persoon. “Stel je voor dat je nu achter je functie een code 4 terugvindt. Dat wil niet zeggen dat jij geen werk meer hebt in de nieuwe organisatie, maar wel dat de functie die je nu uitvoert niet terug zal komen.” In de tabel staan echter ook code 3 functies of code 2 plus functies, zogenaamde nieuwe functies. “Nu komt dus het moment om je te oriënteren. Ga vast op zoek naar welke nieuwe functies er in de nieuwe organisatie zullen ontstaan en welke daarvan het best past bij jouw talenten en ambities.” leveren. De bedrijfsvoering mag niet in gevaar komen. Dat kan voor een aantal personen lastig zijn: sommige functies met een code 4 zijn tot het omklappen naar de nieuwe organisatie benodigd, terwijl de persoon op die functie natuurlijk snel op zoek wil naar een andere functie. Ook hier geldt dat oriënteren van groot belang is. “Dit najaar wordt de vacaturebank gevuld. Tot die tijd kunnen de concept functievergelijkingstabellen als bron van informatie dienen. Als het Definitieve Reorganisatieplan straks staat, worden de nieuwe functies op enig moment vrijgegeven om op te solliciteren. Het is dus zaak dat iedereen, militairen en burgermedewerkers, zich de werkwijze van de vacaturebank eigen maakt. Te meer omdat ook andere organisatiedelen dan het CZSK de vacaturebank zullen gebruiken als het middel om te solliciteren. Er zullen buiten het CZSK, bij DMO, CDC, BS en bij CLAS en CLSK nog ruim 1700 militaire functies voor marinepersoneel beschikbaar zijn. ”

Code 1:

________________________________________________________________________ De functie uit de oude organisatie komt (vrijwel) ongewijzigd terug in de nieuwe organisatie.

Code 2: Code 3:

________________________________________________________________________ De functie uit de oude organisatie komt (vrijwel) ongewijzigd terug in de nieuwe organisatie, maar in andere aantallen. De plus geeft aan dat er meer van dit soort functies terugkomen, de min geeft aan dat er minder terug komen.

De code in de functievergelijkingstabel hangt aan een functie. Niet aan een persoon
Vacaturebank
Een tweede belangrijke opmerking betreft de datum van het daadwerkelijk vervallen van de functie. “Het Definitieve Reorganisatieplan moet begin januari 2013 af zijn maar de organisatie zal pas op 1 april 2013 omklappen naar de nieuwe organisatie. Tot die tijd zijn we nog aan het bouwen. Pas als we daarmee klaar zijn kunnen de nieuwe functies gevuld worden. Daarnaast moet het Commando Zeestrijdkrachten tijdens deze reorganisatie haar operationele product blijven

“Met het uitkomen van het Concept Voorlopig Reorganisatieplan zijn we aan het einde gekomen van de ontwerpfase van de nieuwe organisatie”, concludeert Brummelaar. “We beginnen nu te bouwen. Als de besluitvorming gaat volgens planning wordt dat heel concreet per begin volgend jaar. Het is belangrijk dat we hoe voorlopig en voorwaardelijk alles nog is, we iedereen nu zo transparant mogelijk proberen aan te geven waar we nu staan. Iedereen ziet dan ook het tijdspad dat nog voor ons ligt en de kansen en bedreigingen die daarin liggen, maar het geeft ook de tijd om zich goed te orienteren.” Op pagina 10, 11, 12 en 13 is weergegeven hoe de nieuwe directies er op hoofdlijnen uitzien.

________________________________________________________________________ Dit is een gewijzigde of nieuwe functie. Er is sprake van een samenstelling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die als zodanig niet voorkomt in de oude organisatie of de functie is ten opzichte van de oude organisatie op essentiële punten gewijzigd.

Code 4:

________________________________________________________________________ De functie uit de oude organisatie komt niet meer terug in de nieuwe organisatie. De functie vervalt daarmee.

CZSK | ABNL PC-ZSK F&C DABNL

KW NL

DOPS

DMI

DPBV

CZMCARIB

KW CARIB

Alle Hens | september 2012

8

9

Alle Hens | september 2012

REORGANISATIE

REORGANISATIE

Directie Operaties
“De Directie Operaties moet ervoor zorgen dat de maritieme eenheden gereed zijn voor operationele inzet”, vertelt brigade-generaal der mariniers Richard Oppelaar. Om dat voor elkaar te krijgen, valt de directie uiteen in vier hoofdprocessen: opwerken, aansturen, het behouden en ontwikkelen van kennis en de hydrografie. “Bij het ontwerpen van de nieuwe structuur hebben we ervoor gezorgd dat ons operationele product zo min mogelijk wordt geraakt. Daarnaast stonden er drie speerpunten op de agenda: verdere integratie tussen de vloot en het Korps Mariniers, verdere professionalisering van het operationele speelveld en het toepassen van de geleerde lessen uit het verleden.”

Directie Materiële Instandhouding
“Deze directie is tot stand gekomen uit twee deelprojecten: Herinrichting Faciliteren en Herinrichting Materieel Logistiek. Het Marinebedrijf is weer bij de Koninklijke Marine gekomen dus hebben we alle werkprocessen op elkaar gelegd en gekeken waar we dingen dubbel deden. Daarnaast hebben we bepaald waar we zaken niet meer hoefden te doen en waar we werkzaamheden konden samenvoegen. Zo ontstond de nieuwe directie uit een splitsing, een fusie en een reductie aan de hand van de Numerus Fixus”, aldus commandeur Kees Boelema Robertus. “Daarnaast moet het bedrijfsmanagementsysteem SAP ingevoerd worden. Een harde voorwaarde voor de bouw van de nieuwe directie. Zo kwamen we uit op vijf afdelingen voor de nieuwe Directie Materiële Instandhouding.”

Directie Operaties (D OPS) Staf

Directie Materiële Instandhouding (DMI)

Programmering

>

Deze afdeling ondersteunt de gehele directie op bestuurlijk en bedrijfskundig gebied.

Opwerken

Aansturen GROEPSOUDSTEN

Kennis

Hydrografie

Maritieme Instandhouding

Maritieme Techniek

Maritieme Logistiek

Maritieme Ondersteuning

>

>

>

>

NLMARFOR NLMARFOR krijgt een dubbelfunctie. Het blijft een operationele eenheid als 1-star maritime battle staff, die als zodanig ook uitzendbaar is. Daarnaast krijgt het de functie van maritiemexpeditionair opwerkcentrum. Hierin schuilt een grote verandering voor het Korps Mariniers. Het Mariniers Trainings Commando (MTC) zal haar bedrijfsprocessen op dezelfde manier inrichten als het Sea Training Command (STC). Dit betekent dat er in de toekomst een aparte trainingsstaf bestaat die de marinierseenheden opwerkt. STC en MTC vormen het maritieme opwerkcluster die verantwoordelijk zijn voor het opwerken en bestendigen van de gereedheid van alle mariniers- en vlooteenheden. Door deze twee functies bij elkaar te brengen binnen NLMARFOR, komt het opwerken en opereren dichter bij elkaar: train as you fight and fight as you train.

Marine Training Command

Verwerving

>

>

Conditiebewaking

Onderwater

Maritiem hoofdkwartier ABNL Het MARSITCEN transformeert naar het Maritieme Hoofdkwartier ABNL. Daarnaast is dit hoofdkwartier het permanente operationele coördinatiecentrum en het communicatiekanaal voor alle operationele CZSK-eenheden, vloot en mariniers. Deze vallen dan ook allemaal onder het hoofd van het Hoofdkwartier. Hier vindt weer een grote verandering voor het Korps Mariniers plaats. Waar het Mariniers Trainings Commando in de oude organisatie de marinierseenheden aanstuurde, gaat die taak nu over naar het Maritiem Hoofdkwartier. Daarnaast worden de operationele mariniers eenheden in vier clusters ondergebracht: de Marine Combat Groups, de Surface Assault and Training Group, de Netherlands Maritime Special Operations Forces en de Seabased Support Group. Hierover meer in de volgende nummers van Alle Hens.

Walondersteuning

Operationele eenheden

Sea Training Command

Mariniers

Alle Hens | september 2012

10

Specials

11

Alle Hens | september 2012

Marinekazerne Den Helder

Van Ghent Kazerne

Maritime Warfare Centrum Het Maritime Warfare Centrum is het maritieme kenniscentrum van het CZSK. Dit centrum bestaat uit het oude Marine Doctrine Tactieken Centrum (MDTC) en het Centrum voor Operationele Data en Analyse (CODAM) en wordt versterkt met het Joint Kenniscentrum Militair Optreden onder eXtreme Omstandigheden (KCMOX), het Kenniscentrum Rivieroperaties en het Naval Minewarfare Mission Support Centre.

De mijnendienst en de onderzeedienst hadden al groepsoudsten. De grootbovenwatereenheden en de operationele eenheden van het Korps Mariniers krijgen nu ook een rechtstreeks aanspreekpunt met C-STC en C-MTC, een duidelijk gezicht. De groepsoudsten krijgen ook een rol in het wapensysteemmanagement en geven hierbij hun langetermijnvisie op vervanging en vernieuwing.

Facilitair onderhoud

Platform

>

Klein Boven Water

Sensor- en wapensystemen

Assortiments management

>

Deze afdeling is het loket van het hele materieel logistieke domein. Zij is namelijk verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van alle eenheden bij het CZSK. De afdeling is daarom onderverdeeld in de vijf afgebeelde wapensysteemgroepen. De experts binnen die groepen plannen en monitoren het onderhoud maar vormen ook een vraagbaak voor de wapensystemen. Weten zij het antwoord niet zelf, kennen ze wel de weg naar de oplossing binnen de Directie Materiële Instandhouding.

>

De vraag die bij Maritieme Instandhouding gesteld wordt, vindt vaak zijn oplossing bij deze afdeling. Hier ligt namelijk de verantwoordelijkheid voor de complexe deelproducten en –installaties. De experts hier beschikken over specifieke vaardigheden en kennis voor de voorbereiding en instandhouding van materieel. Vandaar de onderverdeling in de afgebeelde techniekgroepen. Zij beschikken niet alleen over specialistische kennis maar ook over unieke werkplaatsfaciliteiten.

>

De hoofdtaak van deze afdeling is om CZSK, de andere operationele commando’s en internationale partners te voorzien van de benodigde goederen, materialen en diensten. Dit in de juiste hoeveelheden, op de juiste plaats en op het juiste moment en conform de gestelde eisen tegen minimale kosten. Deze afdeling is de slagader van het CZSK en zorgt ervoor dat de handen en voeten van het bedrijf het juiste materiaal heeft om het werk gedaan te krijgen. Om dit te kunnen waarborgen, is vooral hier de invoering van SAP heel belangrijk.

>

Deze afdeling zorgt voor een veilig en gezond werk- en leefklimaat. Zij verlenen diensten aan het personeel en aan de (operationele) eenheden om de (operationele) output te ondersteunen. Denk hierbij aan voldoende en goede woon- en werkaccommodatie, integrale beveiliging, sport- en ontspanningsfaciliteiten en goede catering en voeding op de kazernes en schepen. Daarnaast zorgt deze afdeling ervoor dat de kosten hiervan inzichtelijk zijn.

Opslag en distributie

Groot boven Water

Maritime Battle Staff

C4I en nieuwbouw

Marine Etablissement Amsterdam

Van Braam Houckgeestkazerne

>

>

>

REORGANISATIE

REORGANISATIE

Directie Personeel en Bedrijfsvoering
“ De directie personeel en bedrijfsvoering is naast de ondersteuning in het besturen van het Commando Zeestrijdkrachten verantwoordelijk voor de personele gereedheid”, verklaart commandeur Han van Gelder. “Deze directie komt voort uit een fusie met een gedeelte van de oude directie Planning en Control en een reductie aan de hand van de Numerus Fixus. De invoering van SAP is belangrijke voorwaarde voor deze directie. Zo kwamen we op onderstaande indeling.”

Commandement Zeemacht in het Caribisch Gebied
“Niet alleen strepen, ook verbeteren”, stelde brigade-generaal Dick Swijgman, de Commandant Zeemacht in het Caribisch gebied, in april 2012 over de aanpak van de reorganisatie van het Commandement Zeemacht in het Caribisich gebied (CZMCARIB). CZMCARIB stond voor de opdracht circa dertig arbeidsplaatsen te reduceren, de weeffouten uit de oude organisatie te herstellen, terwijl de operationele output gelijk moest blijven. Vijf maanden verder is de eerste fase afgrond en wordt de nieuwe organisatie steeds zichtbaarder. Ondanks dat de reorganisatie bij CZMCARIB geen invloed heeft op de inzet in het kader van de hoofdtaken, kan er echter minder ondersteuning worden geleverd aan met name bezoekende operationele eenheden die in het Caribisch Gebied trainen. In de nieuwe organisatie worden de kazernestructuren versterkt en de verantwoordelijkheden op een lager niveau neergelegd.

Directie Personeel en Bedrijfsvoering (DPBV)

CZM CARIB Staf

Integratie

Personeel en Organisatie

Geneeskundige en Personele Zorg
Deze afdeling levert medische ondersteuning in het operationele domein. Een grote verandering die hier plaatsvindt is het ontstaan van de gezondheidscentra. De ziekenboegen zoals we die kennen verdwijnen. Er komen 20 gezondheidscentra die in omvang en qua faciliteiten minder uitgebreid zijn dan de ziekenboegen.

Maritiem Hoofdkwartier
Deze afdeling concentreert zich op het plannen, aansturen, coördineren en evalueren van alle operationele activiteiten van Defensie eenheden in het Caribisch gebied: counterdrugsoperaties, noodhulpverlening en andere vormen van militaire bijstand en het ondersteunen van operaties en oefeningen van bezoekende eenheden. Het Maritiem Hoofdkwartier werkt nauw samen met de partners in de regio zoals de Kustwacht Caribisch gebied en diverse internationale compagnons zoals de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie JIATF-South.

Operationele Eenheden
Hieronder vallen alle eenheden die door het Maritiem Hoofdkwartier ingezet worden voor het uitvoeren van de hoofdtaken van CZMCARIB. Een voorbeeld van deze inzetten zijn de reguliere oefeningen op de Benedenwindse Eilanden die elke vier maanden door de roterende CLAS compagnie in de West (CIDW) worden uitgevoerd. Voor Hr.Ms. Pelikaan zijn dat de vele strategische transporten in de regio en het stationsschip concentreert zich voornamelijk op het waarborgen van de veiligheid op zee. Tot slot de oefening op de Bovenwinden door de marinierscompagnie Aruba, die in de oude organisatie onder de noemer van 32e infanteriecompagnie te werk ging.

Kazernes
CZMCARIB houdt drie kazernes maar de kazernestructuur wordt versterkt. Marinebasis Parera blijft de centrale kazerne in de regio met een coördinerende rol. Hier bevinden zich het MHK, de afdeling Materiële Instandhouding en de staffunctionarissen van CZMCARIB en de Kustwacht Caribisch gebied. Vanuit hieruit wordt de logistieke en materiële ondersteuning geleverd aan de operationele eenheden. Marinierskazerne Savaneta op Aruba huisvest de marinierscompagnie Carib, de Arubaanse Militie, het Sociaal Vormingstraject en een Kustwacht Steunpunt. De commandant krijgt een dubbele rol, hij is ook commandant van de marinierscompagnie, inclusief het bootpeloton. Op Marinekazerne Suffisant vinden de opleidingen plaats voor de Curaçaose Militie en de Sociaal Vormende Dienstplicht en worden bezoekende en oefenende eenheden gehuisvest.

Materiële Instandhouding

>

>

>

Personeel

Deze afdeling waarborgt de planning en de uitvoering van die planning bij het CZSK. Zij geven antwoord op de vraag hoe de opdracht van de Commandant der Strijdkrachten aan het Commando Zeestrijdkrachten vertaald en uitgevoerd moet worden.

Opintell

Marinierscie Aruba

Deze afdeling richt zich op het leveren van voldoende goed gekwalificeerd, goed geoefend en goed gemotiveerd personeel. In de invulling van deze functie vindt een grote verandering plaats. Loopbaanadvies en loopbaanbegeleiding blijft bij het CZSK maar alle administratieve ondersteuning van deze processen komt bij de Divisie P & O Defensie (DPOD) te liggen.

Kabinet
Plannen

CIS

Communicatie

Alle Hens | september 2012

12

CIDW

Beheer Kustwacht

Financiën

13

Alle Hens | september 2012

Technische Ondersteuning

Deze afdeling waarborgt de veilige informatievoorziening. Daarnaast beoordelen en adviseren zij over de bedrijfsprocessen en ondersteunt en bij de inrichting en besturing van bedrijfsprocessen.

Msk Savaneta

Alle scholen van het CZSK komen onder deze afdeling te vallen. Zij moeten ervoor zorgen dat het CZSK over voldoende goed opgeleid personeel beschikt. Grote veranderingen in dit speelveld zijn dat er voortaan vanaf functieplaats wordt opgeleid en de opleidingskalender heel strikt wordt.

Stationsschip

Juridische zaken

Mk Suffisant

Bureau Inkoop

Bedrijfsvoering en informatievoorziening

Opleidingen Koninklijke Marine

>

>

>

>

Deze afdeling verzorgt de instandhouding op logistiek gebied en het onderhoud van het materieel van CZMCARIB en Kustwachteenheden. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het beheer van de wapens, munitie, bevoorrading en inkoop van goederen en diensten. Ook het onderhoud van de twaalf FRISC boten wordt toegevoegd. Door de numerus fixus is het aantal kaderleden van Maritieme Instandhouding afgenomen. 24/7 Werken wordt daarom in uitzonderlijke gevallen mogelijk en meer werk moet worden uitbesteed. Door een toename van het aantal ‘technische handjes’ wordt personele ondersteuning van de operationele eenheden – ook tijdens inzet – gerealiseerd en worden kleine werkzaamheden snel uitgevoerd.

>

Hr.ms Pelikaan

Logistiek

Mb Parera

Logistiek & Transport

> >

> >

>

ACHTERGROND

ACHTERGROND

Maak van je hart geen moordkuil

De lokale vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor
“De lokale vertrouwenspersoon heeft kennis van de sociale kaart binnen onze organisatie en weet de juiste paden te bewandelen om een melding of een klacht over ongewenst gedrag aan te pakken. Of er actie ondernomen wordt, hangt af van de melder of de klager. Maar de vertrouwenspersoon biedt altijd een luisterend oor.” Met deze woorden vat de coördinator lokale vertrouwenspersonen luitenant-ter-zee 2OC Johan Ringma de functie kernachtig samen. “Ze vormen een uitstekend loket om ongewenst gedrag bij aan te kaarten of gewoon eens stoom af te blazen. ” Tekst: Maartje van der Maas | Foto’s: Archief
Om integriteit binnen onze organisatie verder te ontwikkelen, werd in 2010 de Centrale Organisatie Integriteit Defensie opgericht. In Den Helder houden drie functionarissen zich met dit onderwerp bezig. Zij adviseren over en monitoren zowel de sociale als de zakelijke integriteit. Ringma beheert en coördineert het netwerk lokale vertrouwenspersonen. “We streven ernaar om minimaal twee vertrouwenspersonen per eenheid te hebben. Ze weten dat ze bij mij terecht kunnen als de situatie complex wordt. Daarnaast regel ik opleidingen, organiseer intervisiemomenten, gesprekstrainingen en bijeenkomsten om de vaardigheden op pijl te houden. Zo is de vertrouwenspersoon steeds goed uitgerust voor hun nevenfunctie.” De coördinator lokale vertrouwenspersonen: LTZ2OC Johan Ringma. Pispaaltje “Helaas komt ongewenst gedrag nog steeds voor in onze organisatie”, vervolgt Ringma. “Pesten is daarvan de meest voorkomende vorm. Denk aan het negeren, buitensluiten of mondeling lastig vallen van collega’s. Dit kan ontstaan uit een conflict

Foto rechts: SGTWDS Djoke Postma is vertrouwenspersoon aan boord van Hr.Ms. Johan de Witt.

tussen twee mensen, waardoor een van beiden door de groep er omheen wordt aangepakt. Maar het kan ook volledig willekeurig zijn, waarbij het niet uitmaakt wie het ‘pispaaltje’ is.” De lijnorganisatie heeft hierin de eerste verantwoordelijkheid. Zij moeten zorgen voor een sociaal veilige werkplek. Maar, daarnaast kan men naar een vertrouwenspersoon gaan. Zij zitten in hun rol namelijk niet in de lijnorganisatie en hebben geheimhoudingsplicht. In eerste instantie luistert de vertrouwenspersoon en indien gewenst kan hij of zij de klager begeleiden en van advies voorzien. Ringma benadrukt: “Het is daarbij belangrijk om te beseffen dat de melder of de klager het slachtoffer is. Hij of zij kiest er niet voor om gepest te worden! Daarnaast moet duidelijk zijn dat er alleen actie wordt ondernomen als de melder of de klager dat wil. Soms kan het alleen al prettig zijn om je verhaal kwijt te kunnen. Daar is de vertrouwenspersoon ook voor.” Ruggespraak Sergeant-majoor Anne is vertrouwenspersoon bij de Unit Interventie Mariniers in Doorn. Hij beaamt dat werknemers soms hun verhaal kwijt moeten. “Bij mij staat de deur altijd open en de koffie staat klaar. Ik merk dat de behoefte bestaat om te praten en collega’s weten mij prima te vinden.” Dankzij de opleiding tot vertrouwenspersoon en zijn vorige baan als loopbaanbegeleider voelt hij zich goed voorbereid om met de klachten of meldingen om te gaan. “Ik krijg ook wel eens problemen die niet op mijn bordje horen te liggen. Dan weet ik mensen door te verwijzen naar de juiste instanties zodat zij geholpen kunnen worden.” Toch houdt ook Anne regelmatig ruggespraak met Ringma. “Soms gebeuren er zaken waarvoor vervolgacties nodig zijn. Daarvoor zoeken we samen naar een goede oplossing.” De sergeant-majoor kan zich goed vinden in zijn rol als vertrouwenspersoon. “Je moet kunnen luisteren en graag met mensen omgaan. Als dat in je zit, kan je deze verantwoordelijkheid prima aan.” Vertrouwensband Segeant van de wapentechnische dienst Djoke Postma werkt aan boord van Hr.Ms. Johan de Witt. Zij merkt dat collega’s vooral tijdens langere vaarperiodes behoefte hebben om af en toe met de vertrouwenspersoon in gesprek te gaan. “Ik vind het leuk om met mensen te praten over allerlei zaken. Het maakt mij niet uit of dat nou een matroos is of de commandant. Vaak zijn het luchtige onderwerpen, maar als er echt iets aan de hand is, weten ze me ook te vinden.” Met posters met naam, foto en telefoonnummer is kenbaar gemaakt wie de vertrouwenspersonen aan boord zijn. Daarnaast staat het ook in het smoelenboek. “Ik probeer met zoveel mogelijk collega’s een vertrouwensband op te bouwen zodat de drempel laag is om met mij te praten.” Postma kan vanwege haar varende plaatsing niet alle bijeenkomsten of vaardigheidstrainingen bij wonen. “Maar omdat de coördinator ons regelmatig informatie stuurt, weet ik wel altijd waar ik met een onderwerp terecht kan.” 15 Kennismakingsronde Wout Ooms werkt als burgermedewerker bij de productgroep Klein Boven Water op het Marinebedrijf. Ook hij geeft aan dat er behoefte bestaat aan vertrouwenspersonen. “De verhalen waarmee collega’s komen, lopen uiteen van privé tot werk gerelateerde zaken. Tegenwoordig komt vaak de reorganisatie aan bod of de vele veranderingen die tot nu toe hebben plaatsgevonden bij het Marinebedrijf.” Toen er een oproep kwam om vertrouwenspersoon te worden, meldde hij zich meteen aan. “Diverse collega’s kwamen al naar mij toe. Wellicht omdat ze wisten dat wat je aan mij vertelt, ook bij mij blijft.” Toch vindt hij dat er wel beter kenbaar gemaakt mag worden dat er vertrouwenspersonen zijn. “Het zou eigenlijk in de kennismakingsronde meegenomen moeten worden dat we er zijn en wat we kunnen betekenen.” Ondanks een intensieve cursus en interventies zijn er toch nog wel situaties waarvan hij denkt: wat moet ik daar nou mee? “Gelukkig is er dan back-up van Johan Ringma.” Maar meestal is een luisterend oor het belangrijkst. “Soms willen mensen alleen maar stoom afblazen en de mening van een ander horen, zonder dat ze daar wat verder mee willen doen.” Op de vraag of Ooms blij is dat hij voor deze functie heeft gekozen, antwoordt hij ja en nee: “ Ja voor de mensen die ik kan helpen en nee omdat ik nog steeds nodig ben.”

De coordinator lokale vertrouwenspersonen LTZ2OC Johan Ringma. "Helaas komt ongewenst gedrag nog steeds voor in onze organisatie."

Foto rechts: De heer Wout Ooms is vertrouwenspersoon op het Marinebedrijf.

Alle Hens | september 2012

14

Alle Hens | september 2012

PERSONEEL

PERSONEEL

Op zoek naar de juiste balans tussen taak- en mensgericht leiderschap

Bent u een plant of een zorgdrager?
Elke leidinggevende binnen het CZSK moet om de drie jaar een APK ondergaan. Geen bloeddrukmeting, reflextest of ademhalingscontrole maar een Algemene Periodieke Kijk op leiderschap. Bureau Leiderschap gebruikte hiervoor het DISC-model en Situationeel Leiderschap II. Daar is sinds januari 2012 verandering in gekomen. De vraag of u als individu dominant of juist consciëntieus bent staat niet langer centraal. Belangrijker is om te weten of u in een team een plant bent of juist een zorgdrager. Tekst: Maartje van der Maas | Foto's: Archief
“Ongeveer 3500 tot 4000 leidinggevenden hebben de APK gevolgd”, vertelt luitenant-ter-zee 2OC Michael van Alderwegen van Bureau Leiderschap. “Tijdens deze training staat het gedachtegoed van de Visie op Militair Maritiem Leiderschap centraal en gaan we op zoek naar de juiste balans tussen taak- en mensgericht leiderschap.” Van Alderwegen verzorgde de APK’s als trainer, maar is op de achtergrond samen met zijn collega’s van Bureau Leiderschap steeds bezig geweest met de ontwikkeling van een nieuw concept. “Omdat iedereen om de drie jaar terugkomt, wilden we graag iets anders bieden. De teamrollen van Belbin spraken ons erg aan, maar er bestond geen lesmateriaal, geen oefeningen en geen opleidingsprogramma. Dat zijn wij gaan ontwikkelen.” Samenwerken centraal “Het grote verschil tussen Belbin en DISC of Situationeel Leiderschap II is dat de laatste twee van oorsprong gericht zijn op het individu. Pas later is de vertaling naar teams gemaakt.

Het teamrolmanagement van Belbin (zie kader) komt direct voort uit het bestuderen van gedrag in functionele teams. “Met behulp van de teamrollen van Belbin krijgt een leidinggevende inzicht in zijn voorkeursgedrag, het voorkeursgedrag van anderen en het effect van dit gedrag wanneer al die mensen in een groep moeten samenwerken. Als leidinggevenden zich bewust zijn van de verschillende rollen in hun team en de talenten en ontwikkelpunten die daarbij horen, kunnen ze hun team beter begeleiden in effectievere samenwerking. Samenwerken staat dus centraal.”

formerend. “Deze combinatie past uitstekend bij het sociale leiderschap dat wij nastreven”, vervolgt hij, “maar we hebben hier weinig planten, specialisten en vormers. Hiermee lopen we een aantal kwaliteiten mis zoals het afstappen van gebaande paden, het stellen van kritische vragen en het creëren van een visie.” Bureau leiderschap heeft de training zo ontwikkeld dat deelnemers ervaren wat de effecten van deze ondervertegenwoordiging zijn in teams en leren hoe dit op te vangen en te compenseren.”

Sociale doeners Wie zich welke rol mag aanmeten, wordt duidelijk na invullen van de Interplace vragenlijst. “Uit een pilot bij het CZSK is gebleken dat onze werknemers voor het overgrote deel bedrijfsmannen en groepswerkers zijn. De bedrijfsman vertegenwoordigt een sterk taakgerichte oriëntatie en de groepswerker een sterk mensgerichte oriëntatie. Bij de marine werken sociale doeners”, concludeert luitenant-ter-zee 1 Arjan Zwaag. Interplace vertaalt het als volgt: bij deze organisatie werkt personeel dat sterk is in het realiseren van gestelde doelen. De werknemers zijn gedisciplineerd, loyaal en con-

De ontwikkeling van dit lespakket voor het CZSK is niet onopgemerkt gebleven. Op 10 en 11 oktober zijn de wereld Belbin-dagen. Onder toeziend oog van de meester, Meredith Belbin, zelf zal de sectie APK onder vertegenwoordiging van Van Alderwegen verschillende keren een workshop geven om het ontwikkelde concept uit te dragen en het product te etaleren. Maakt dat van hem een plant of juist een zorgdrager? Interesse in het volgen van de APK? Schrijf u in met uw team of individueel. Peoplesoftcode 036153. Voor meer informatie kijk op de intranetpagina of zoek contact met Bureau Leiderschap: tel. +31 223 657028.

Adjudant Rob van Es

is chef der equipage bij de directie operaties. Hij herkent zichzelf het meest in de rol van voorzitter en bedrijfsman. “Een senior onderofficier tref je vaak in de functie van afdelingschef of zoals ik aan het hoofd van een complete dienstgroep. Hij is door zijn jarenlange ervaring als geen ander in staat het personeel waar hij mee werkt bij elkaar te brengen. Het samen halen van de gestelde doelen staat daarbij voorop. De rol van bedrijfsman past goed omdat wij beleid moeten vertalen naar uitvoering. Wij zijn in het bedrijf gegroeid vanaf de werkvloer. Onze ervaring komt goed van pas om deze rol in te vullen.” Van Es herkent zichzelf het minst in de rol van Plant of Monitor en probeert daarom juist zoveel mogelijk mensen die goed passen in deze rollen te betrekken in zijn beeldvorming, als hij een besluit moet nemen of een uitdaging aanpakt. “Teamrolmanagement zorgt voor een beter begrip van elkaars kwaliteiten en competenties. Niet alleen in de werkomgeving maar ook op persoonlijk vlak. Hierdoor ontstaat een betere cohesie, kunnen we efficiënter werken en leveren uiteindelijk een beter product.” Hij ziet duidelijk het nut van de APK maar ziet dat het niet altijd de hoogste prioriteit heeft. “Mensen zijn druk met het operationele product of met de reorganisatie. Om het echt de prioriteit te geven die het toekomt, zou het in een van de LMV-modules opgenomen moeten worden.”

Alle Hens | september 2012

16

17

Alle Hens | september 2012

OPERATIONEEL

OPERATIONEEL

Commando-post op de wal

Operatie op zee, aansturing vanaf de wal
Niets zo vervelend als een oefening staken vanwege een technisch defect. Het overkwam Hr.Ms. Schiedam tijdens de internationale oefening DANEX/Northern Coasts. Dankzij materieellogistieke ondersteuning ‘om de hoek’ kon tijdens een pitstop het euvel worden verholpen. Na een paar uur vaart de mijnenjager zodoende alweer terug het oefengebied in. De NLMARFOR (MCM) staf verkoos voor deze oefening een commandopost op de wal. Ruimtegebrek aan boord van een mijnenjager was de voornaamste reden maar al snel blijkt commandovoering vanuit een ‘containerdorp’ ook zo z’n voordelen te hebben. “Op het moment van afmeren kon het sleutelwerk al beginnen”. Tekst: Doenja Zwaan | Foto’s: Peter Bergen Henegouwen
Ieder jaar in september organiseren de Denen samen met hun Duitse collega’s de internationale oefening DANEX/Northern Coasts. Naast NATO-lidstaten nemen ook zogenaamde Partnership for Peace landen, zoals Zweden en Rusland, deel aan deze oefening. In een creatief scenario oefenen verschillende krijgsmachten samen in verschillende (maritiem) militaire operaties. De Belgisch-Nederlandse inzending bestaat dit jaar uit drie mijnenjagers – BNS Bellis, Hr.Ms. Vlaardingen en Hr.Ms. Schiedam. Daarnaast leverde de marine een staf om een elftal mijnenbestrijdingsvaartuigen en ondersteunende eenheden aan te voeren. Kapitein-luitenant-ter-zee Peter Bergen Henegouwen treedt op als Commander Task Unit; zijn staf is aangevuld met Belgisch/Nederlands personeel. Normaliter wordt het commando vanaf een stafschip gevoerd, echter voor deze gelegenheid koos Bergen Henegouwen voor een andere aanpak. Want: “Voor de coördinatie van mijnenbestrijding met meerdere schepen, binnen een grotere operatie, is het aantal benodigde staffunctionarissen veel groter dan dat er aan boord van een mijnenjager geplaatst kan worden”. Weergoden De verlaten Deense marinehaven te Korsør is niet direct de eerste locatie waar je een commandopost voor mijnenbestrijding verwacht. Omringd door zee – die in september al behoorlijk ruig kan zijn – en overgeleverd aan de weergoden. Bergen Henegouwen legt uit waarom deze locatie helemaal
Om de ervaring in het werken met het MFSF te behouden streven wij naar een jaarlijkse inzet.” De containers van het Mobile Forward Support Facility zijn nu 16 jaar oud en voldoen nog naar behoren.

niet meer door een gebrek aan benodigde moderne communicatieapparatuur.” Aanvullende communicatiesystemen van het Korps Mariniers moesten worden ingezet. “Zolang we nog operaties met de mijnenjagers uitvoeren, zal er een behoefte blijven aan de mobiele commandopost. De communicatiecontainer is de spil waar alles om draait en een vervanging is essentieel om tot het einde van de mijnenjagers deze ondersteuning te kunnen blijven leveren”, benadrukt Bergen Henegouwen. Naast connectiviteit is ook een ander aspect van belang. De taakeenheid wordt gevormd door eenheden uit Nederland, België, Duitsland, Zweden, Estland, Letland en Litouwen. En daar ligt meteen de grootste uitdaging: “Doordat niet alle schepen onderdeel van NAVO zijn levert dit met name op het gebied van communicatie flinke uitdagingen op. En alle informatie moet ongeclassificeerd zijn.”

niet zo onlogisch is: “Het plaatsen van de staf aan de wal op een mobiel platform dat in de buurt van het operatiegebied ook nog eens kan worden uitgebreid met materieellogistieke ondersteuning is ideaal. Om dit concept te beoefenen is er voor de oefening Danex/Northern Coasts 2012 gekozen om de commandopost, de Mobile Forward Support Facility (MFSF), in Denemarken te plaatsen”.

Voor coördinatie van mijnenbestrijding met meerdere schepen is het aantal benodigde staffunctionarissen te groot om aan boord te plaatsen
“Om de ervaring in het werken met het MFSF te behouden streven wij naar een jaarlijkse inzet”, verduidelijkt Bergen Henegouwen. En zo geschiedde. Een aantal dagen voorafgaand aan de oefening reisde een deel van de staf vooruit om de containers gebruiksklaar te maken. Hoewel het interieur weinig omhanden heeft zijn de tijdelijke onderkomens uiterst functioneel. Een wirwar aan netwerkkabels zorgt voor de nodige communicatie – van essentieel belang binnen de oefening. Tijd voor vernieuwing “De containers van het MFSF zijn nu 16 jaar oud en voldoen nog naar behoren. De communicatiecontainer echter krijgt serieuze leeftijdsproblemen en voldoet ook operationeel

De BelgischNederlandse inzending aan DANEX/Northern Coasts bestaat dit jaar uit drie mijnenjagers – BNS Bellis, Hr.Ms. Vlaardingen en Hr.Ms. Schiedam.

Support De commandopost voorziet tijdens deze oefening ook in materieellogistieke ondersteuning. En dat die van pas komt blijkt wel als Hr.Ms. Schiedam de haven van Korsør binnenloopt. De mijnenjager kampt met een defect dat niet aan boord kan worden verholpen. “De mijnenbestrijdingseenheden zijn relatief klein en hebben weinig middelen aan boord om zelf reparaties te verrichten. Met name zwaar gereedschap is vanwege de magnetische invloeden aan boord van een mijnenjager uit den boze”. En dat is precies de reden waarom Bergen Henegouwen een technische module aan het containerdorp toevoegde: “Vanwege het kostenplaatje wordt de inzet van het volledige containerdorp niet elke keer beoefend. Tijdens Danex/Northern Coasts is de waarde ervan echter weer bewezen omdat een groot defect in de machinekamer in een halve dag opgelost kon worden. Hierdoor verloor het schip niet 2 oefendagen die het kwijt zou zijn geweest aan alleen al de transit naar de eerstvolgende logische haven. Op het moment van afmeren kon het sleutelwerk meteen beginnen.” Alle Hens | september 2012

Alle Hens | september 2012

18

19

Ook serieuze noot tijdens Wereldhavendagen
Drie dagen lang was het feest in de Rotterdamse haven tijdens de Wereldhavendagen van 7, 8 en 9 september. De KM toonde zich van haar beste kant, met opengestelde schepen, rondleidingen aan boord en tal van vliegende en varende demonstraties. Vanwege het thema– ‘Er zit muziek in de haven’- was ook de Marinierskapel aanwezig. Ondanks de feestelijkheden klonk er ook een serieuze noot. Met de slogan ‘Van Sjanghai naar Rotterdam’ benadrukte de marine het belang van operaties ter bescherming van de Nederlandse handelsbelangen wereldwijd. Deze staan onder druk vanwege huidige en aanstaande bezuinigingen. Tijdens de Wereldhavendagen kreeg het Autonomous Vessel Protection Detachment een medaille uitgereikt. Dit team van mariniers en ondersteunend vlootpersoneel beschermde de afgelopen maanden een voedseltransportschip tegen piraterij in en nabij Somalische wateren. De overdracht van het fregat Allal Ben Abdellah door De Schelde aan de Marokkaanse marine vormde ook een maritiem-militair hoogtepunt. De KM was tijdens de Wereldhavendagen op het water aanwezig met Hr.Ms. De Ruyter, mareindetachement Zeeland, Zeeleeuw, het duikhulpvaartuig Hydra, twee sleepboten, twee landingsvaartuigen en een tiental snelle rubberboten. Op de Parkkade konden kinderen zich uitleven in het Mariniers Activiteiten Kamp en bij de watertank en rijdende robot-demo van de Defensie Duikgroep. Foto’s:
Rob van Eerden (AVDD)

Alle Hens | september 2012

20

21

Alle Hens | september 2012

PERSONEEL

PERSONEEL

Filmmaker matroos 1 Jord Verheij

“Ik wilde laten zien dat de Onderzeedienst heel nuttig werk doet’’
Jord Verheij maakte veel indruk tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. De matroos 1 van Hr.Ms. Zeeleeuw monteerde een filmclip voor dit evenement. Op spectaculaire wijze liet hij zien wat de rol van de Onderzeedienst in de anti-piraterijmissies is. De clip werd op groot scherm vertoond en oogstte veel bekijks. Verheij is trots op de aandacht en op zijn baan bij dit onderdeel van de marine dat veelal juist ongezien blijft.
Biersteker (AVDD) Tekst: Arjan Rietveld| Foto’s: Ad Samen met collega's van de technische dienst monteerde Verheij een onderwatercamera op de onderzeeboot

thema ‘van Shanghai naar Rotterdam’ moest blijven. Het thema benadrukt het belang van deze handelsslagader en de rol van de marine om de route vrij te houden van gevaar. Verder mocht ik doen wat ik wilde. En ik denk dat het aardig gelukt is. Mijn film toont op een duidelijke en spannende manier het nut en de noodzaak van de Koninklijke Marine en de onderzeedienst in het bijzonder”, vertelt hij bescheiden. Zijn vertoning op het grote scherm trok de aandacht van veel bezoekers. Naast zijn videoclip voor de Wereldhavendagen, trad hij al eerder op als filmmaker voor de marine. “Ik heb veel videomateriaal verzameld de afgelopen reizen. Zo heb ik onder meer de thuisfrontfilms gemaakt. Ook heb ik films gemaakt ter ondersteuning van de briefings. Daarom vroeg mijn commandant mij ook om dit te doen.” Zijn video is ook op de Facebookpagina van de marine geplaatst. Ook daar vond het gretig aftrek. Veel bezoekers deelden het zelfs op hun eigen pagina. “Ik hoop dat de mensen die het filmpje bekijken, zien dat de Onderzeedienst nuttig werk doet. Ik hoop dat het duidelijk maakt dat de marine écht leuk is”, aldus Verheij. Hij vindt het goed dat de Koninklijke Marine ieder jaar aanwezig is op de Wereldhavendagen. “Op dit typisch Rotterdamse evenement komen veel mensen die indirect of direct iets met de scheepvaart te maken hebben. Het is mooi dat de marine aan deze mensen kan laten zien wat zij doet.” Hr.Ms. Zeeleeuw was dan ook opengesteld voor het publiek. Regelmatig kregen groepen bezoekers een rondleiding door de boot. “Ik vond het leuk om de Wereldhavendagen dit jaar van dichtbij mee te maken.” Samen sterk “Ik wil nog wel even duidelijk maken dat ik het niet alleen gekund had. Ik heb de shots zelf gemonteerd en gefilmd, maar zonder de medewerking van de bemanning was dit nooit gelukt. Ook heb ik interviewbeelden van Omroep Max mogen gebruiken. En ik heb ontzettend geluk gehad met mijn commandant, die mij helemaal vrij liet in het schieten van de beelden.” Verheij mocht zelfs samen met een aantal collega’s van de technische dienst een camera aan de buitenkant van de onderzeeboot monteren. De unieke onderwaterbeelden maakte hij dus zelf. “Natuurlijk wel met een onderwatercamera”, grapt de enthousiaste matroos.

''Gelukkig kreeg ik van mijn commandant alle ruimte om mijn werk te doen''

De 25-jarige matroos uit Noordwijk begon in 2008 zijn loopbaan bij de marine als takenboeker op Hr.Ms. Mercuur. Maar zijn eerste grote reis maakte hij op Hr.Ms. Tromp. Als matroos 1 ging hij naar Somalië waar hij met het luchtverdedigings- en commandofregat een grote rol speelde in anti-pi-

raterijmissies. Meteen na terugkomst uit Somalië ging hij naar de onderzeedienst. “Aan boord van Hr.Ms. Mercuur kwam ik in aanraking met de onderzeedienst. Dat trok me heel erg. Ik was blij dat er na mijn terugkomst een functie vrij kwam. Ik vind mijn baan heel leuk. Wie kan nou zeggen dat

hij bakker is aan boord van een onderzeeboot?” Zowel op Hr.Ms. Dolfijn als Hr.Ms. Zeeleeuw zorgde Verheij voor het verse brood en de koek bij de koffie. Volgend jaar oktober loopt zijn contract af, maar hij hoopt dat hij nog lang bij de onderzeedienst en de Koninklijke Marine mag blijven.

Verheij is trots op de clip en op zijn baan bij de onderzeedienst
Wereldhavendagen “Voor de Wereldhavendagen vroeg de commandant mij of ik een clip wilde maken, die vertoond zou worden op een groot scherm. De enige instructie die ik kreeg was dat ik binnen het

Verheij monteerde de beelden in het cafetaria aan boord

Verheij hoop eigenlijk dat hij ooit een opleiding mag doen om van zijn hobby zijn werk te maken. Hij is al eens op bezoek geweest bij de Audio Visuele Dienst Defensie (AVDD) in Amsterdam. “Ik vond het ontzettend leuk om daar eens een kijkje te nemen. Ik weet niet of het mogelijk is om daar ooit aan de slag te gaan. Maar ondertussen heb ik het ontzettend naar mijn zin bij de onderzeedienst. Zeker als ik dit soort leuke filmopdrachten erbij mag blijven doen.”

Alle Hens | september 2012

22

23

Alle Hens | september 2012

PERSONEEL

PERSONEEL

Meer slagkracht dankzij parttime wervingsvoorlichter

Zorrug dat je erbij komt!
Hoewel er ingrijpend bezuinigd wordt op de Koninklijke Marine, is het nog steeds een veelzijdig en innovatief bedrijf. Wie een uitdagende baan ambieert in een organisatie die overal ter wereld wordt ingezet met enthousiaste collega’s, moet zorrugen dat ie erbij komt! Juist naar die enthousiaste collega’s is het Dienstencentrum Werving en Selectie op zoek. Met de parttime wervingsvoorlichter wil zij haar slagkracht vergroten want instroom van jonge werknemers blijft belangrijk. Tekst: Maartje van der Maas | Foto’s: Reclamebureau Steam

“We hebben een aanstellingsopdracht van ruim duizend nieuwe werknemers per jaar bij de Koninklijke Marine”, vertelt majoor der mariniers Armand van Velzen, Hoofd Werving Defensie bij het Dienstencentrum Werving en Selectie (DCWS). “Om deze mensen te inspireren en te informeren over een baan beschikken we op papier over 56 wervingsvoorlichters, waarvan er tien voor de marine werken. Zij bezoeken scholen, beurzen, evenementen, zijn aanwezig op de infodagen en geven functievoorlichtingen.” Van Velzen legt uit dat het een uitdaging is om het aantal van duizend nieuwe collega’s te halen. “Er heerst een onjuist beeld in de markt. De bezuinigingen en het stopzetten van de arbeidsmarktcommunicatie heeft ervoor gezorgd dat er in 2012 fors minder mensen hebben gesolliciteerd voor de vloot. Dankzij onze nieuwe campagne nemen de sollicitaties sinds een aantal maanden weer toe. Maar we hebben ook nagedacht over een nieuwe wervingsstrategie. Naast tien fulltime wervingsvoorlichters, beschikt de marine namelijk nog over duizenden gemotiveerde werknemers. Zij zijn de beste ambassadeurs voor de Koninklijke Marine en daarmee de ideale parttime wervingsvoorlichters.”
“We zijn op zoek naar collega’s die het leuk lijkt om parttime voorlichting te geven over werken bij de Koninklijke Marine”, aldus Hoofd Werving, majoor der mariniers Armand van Velzen.

Profiel Uit onderzoek is gebleken dat de inzet van deeltijd wervingsvoorlichters zijn vruchten afwerpt. “Mensen voelen zich aangesproken door een leeftijdsgenoot die enthousiast is over zijn of haar baan. Deze vertelt immers een geloofwaardig verhaal. Het profiel van de parttime wervingsvoorlichter is dan ook een jonge man of vrouw die er representatief uitziet en graag over zijn of haar werk en over de marine praat. Als mensen één op één contact hebben met de voorlichter en zich met hem of haar kunnen identificeren, zijn ze eerder geneigd om te solliciteren,” aldus Van Velzen. Goede balans Om de groep parttime wervingsvoorlichters te vormen en te beheren, is de hulp ingeschakeld van adjudant van de technische dienst Jaap Dekker en adjudant van de operationele dienst Henk Mulder. Beide oudgedienden hebben een achtergrond in de werving en weten prima wie geschikt is voor deze baan. Het aantrekken van hun ruime ervaring is typerend voor de manier waarop de deeltijd voorlichter wordt ingeschakeld. “Ze gaan niet in hun eentje naar een beurs, een evenement of een school. Ze zullen altijd begeleid worden door een full time voorlichter die het klappen van de zweep kent. Deze mix tussen jong enthousiasme en oude kennis zal voor een goede balans zorgen in het informeren van potentiële collega’s”, concludeert Dekker. Daarnaast krijgen de parttime voorlichters ook een opleiding van twee dagen. “De eerste dag krijgen zij theorie over werving en over de Koninklijke Marine. De tweede dag gaan ze mee naar een infodag of een evenement om daar in praktijk mee te kijken. Zo krijgen zij een prima basis om tien a vijftien dagen per jaar aan de slag te gaan als deeltijd voorlichter.” “We willen zo snel mogelijk beginnen met deze nieuwe strategie”, vervolgt Van Velzen. “Daarom zijn we nu op zoek naar collega’s die het leuk lijkt om parttime voorlichting te geven over werken bij de Koninklijke Marine. Want hoewel er gekort wordt op ons budget, is de marine nog steeds een interessante werkgever met legio kansen op een uitdagende baan.”

Mensen voelen zich aangesproken door een leeftijdsgenoot die enthousiast is over zijn of haar baan.

Geïnteresseerd in een parttime baan als wervingsvoorlichter? Neem contact op AOOTD Jaap Dekker (JG.Dekker.01@ mindef.nl) of AOOODOPS Henk Mulder (H.Mulder.10@ mindef.nl).

Wervingsactiviteiten
“We krijgen wel eens te horen dat we weinig zichtbaar zijn op de televisie of op de radio met onze wervingsactiviteiten en dat het daarom lijkt alsof we helemaal niet actief aan het werven zijn”, vertelt majoor der mariniers Armand Van Velzen van het Dienstencentrum Werving en Selectie. “Uit onderzoek is echter gebleken dat de jongeren uit onze doelgroep (14 tot 26 jaar) bijna helemaal geen televisie meer kijken of radio luisteren. Zij halen hun informatie van het internet, via social media of Youtube. Daarom richten wij het grootste deel van onze activiteiten op deze kanalen aan onze doelgroep. Wanneer zij een van de honderden websites bezoeken die wij gebruiken voor onze campagne dan krijgen ze een online banner uitgeserveerd en ja, die zijn minder zichtbaar voor de grote massa.” DCWS is de komende maanden goed vertegenwoordigd op een aantal Infodagen en evenementen. - 8 oktober: Alkmaars Ontzet in Alkmaar. - 10 en 11 oktober: Bedrijvenmarkt HAN in Arnhem, infodag op het KIM - 17 en 18 oktober: Infodagen Willemsoord - 24 en 25 oktober: Infodagen Doorn - 27 oktober: Techniekdag in Arnhem

Technisch personeel
Net zoals voor andere technische bedrijven in Nederland, is het voor de Koninklijke Marine ook een uitdaging om technisch personeel te krijgen. Om mensen met een technische achtergrond aan te trekken, heeft het CZKS en DCWS een aantal maatregelen genomen. - Een aanstellingspremie voor matrozen en onderofficieren van de technische en wapentechnische dienst. - Een leerovereenkomst terwijl je nog gewoon op school zit. Je volgt een technische HBO/WO of MBO4-opleiding op een school die de vereiste technische opleiding aanbiedt. Je wordt uitgenodigd voor oriëntatiedagen en vaardagen en je gaat stage lopen bij de marine. Studiekosten worden door de marine betaald. Voorwaarde is dat je na het afronden van de opleiding in dienst wil treden bij de marine. Voor meer informatie: www.werkenbijdemarine.nl

Alle Hens | september 2012

24

25

Alle Hens | september 2012

SOFTWARE

SOFTWARE

KTZE Fok Bolderheij en LTZ2OC Tjarda Wilbrink werken nog steeds aan de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten om de radarinstellingen te optimaliseren.

tijdens antipiraterij-missies en de oefening Joint Warrior 2010. Bolderheij: “Het enthousiasme van de bemanning toonde aan dat we op het juiste traject zitten. Ze wilden de laptop met het systeem niet meer kwijt. Dat heeft ons ervan overtuigd dat we moesten doorontwikkelen en op het patrouilleschip CARPET in het CMS moesten integreren.” METOC-officier Tjarda Wilbrink legt uit waarom dat een belangrijke stap is geweest. “Het model heeft informatie nodig van de radar, het doel en alles wat daar tussen zit. Dat maakt het voor de gebruiker lastig om alles goed in te stellen op een stand-alone computer. Omdat CARPET nu in het CMS zit kan er meteen met beschikbare informatie gerekend worden. Voorbeelden zijn real time meteo-informatie en de positie van het eigen schip of een track en databases met radargegevens en gegevens van diverse doelen”.

ambitie is ook om meer te doen aan sensormanagement en decision support. Zo is het technisch haalbaar dat het CMS de sensoren optimaal instelt of een advies geeft over de beste inzet van schip en sensoren. Net zoals bij CARPET willen we daarvoor weer veel overleg plegen met de beoogde gebruikers.” Waar CARPET ooit was bedoeld om technische specificaties voor nieuwe radarsystemen te evalueren, wordt het product nu ook op zee gebruikt voor missieplanning. Naast de CMS-versie van CARPET op de patrouilleschepen blijft er ook een stand-alone versie bestaan waar alle schepen mee kunnen werken. Dankzij CARPET zien de operators geen gevechtsvliegtuigen meer over het hoofd.

Je hoeft geen radarexpert zijn om met CARPET te werken
Radarexpert Het zware rekenwerk met al die verschillende gegevens gebeurt in het CMS op de achtergrond. De gebruiker krijgt aan de hand van kleur op zijn tactische scherm gepresenteerd hoe groot de kans is dat hij een bepaald doel wel of niet detecteert. “Vergelijk het met een TomTom waarbij er een route over een kaart wordt gelegd”, aldus Bolderheij. “Het radarplaatje staat en CARPET legt er een laag met detectiekansen overheen.” Wilbrink vervolgt: “Het rekenmodel is aan boord van de patrouilleschepen geïntegreerd in een prettig te doorlopen menu. Je hoeft geen radarexpert te zijn om ermee te werken. Hierdoor gaat CARPET steeds vaker een rol spelen bij het opstellen van het vaarplan en het bepalen van de beste sensorinzet. Je moet weten wie je tegenstander is, de missie en de doelen. Op het tactische scherm verschijnt dan een markering van het gebied dat door de radar van het schip wordt afgedekt. Tegelijkertijd wordt ook een dwarsdoorsnede gemaakt.” Verbetering Hoewel de integratie van CARPET in het CMS al een grote stap voorwaarts is, zijn ze bij TNO en CAMS Force Vision nog niet klaar met ontwikkelen. Er wordt nog steeds gewerkt aan de verbetering van het rekenmodel en het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten om zo goed mogelijke radarinstellingen mee te bepalen. Wilbrink: “De integratie van CARPET in het CMS van het patrouilleschip, als eerste Hr.Ms. Holland, is slechts het begin. Inmiddels zijn ook Hr.Ms. Zeven Provincien en Hr. Ms. Van Speijk met CARPET uitgerust. We werken aan het uitbreiden van de databases en aan het integreren van sonarmodellen. Het is de bedoeling dat het sonarmodel ALMOST een vergelijkbare bediening krijgt binnen het instandhoudingsprogramma van de Walrusklasse. De 27 Alle Hens | september 2012

TNO en CAMS innoveren maritieme beeldopbouw

Optimale radarinzet met CARPET
Op de brugvleugel van het patrouilleschip tuurt de uitkijk geconcentreerd door zijn verrekijker naar de bewolkte horizon. Ook op de commandobrug kijkt de operator ingespannen naar zijn radarscherm. Opeens klinkt het typische gefluit van een gevechtsvliegtuig dat laag over het schip scheert. Beiden reageren verbaasd. Ze hebben het totaal gemist. Het rekenmodel CARPET, ontwikkeld door TNO en CAMS-Force Vision, moet dit soort verrassingen zien te voorkomen. Tekst en foto’s: Vincent van Leijen en Maartje van der Maas
“Bij bijvoorbeeld luchtverdediging wordt een radar vaak met de standaardinstellingen gebruikt,” verklaart kolonel Fok Bolderheij, universitair hoofddocent op de Nederlandse Defensie Academie. “En dan hoop je maar dat de radar goede prestaties levert. Dat is lang niet altijd het geval en dan mis je zaken.” CARPET levert ondersteuning bij de beeldopbouw door uit te rekenen wat de kans is om een doel te detecteren en de verwachtbare afstand vanaf waar een doel kan worden onderschept. “Zo weet de operator hoe goed zijn radar het doet in bepaalde omstandigheden.” Belangrijke rol Oorspronkelijk is CARPET een model van TNO voor het ontwerpen en evalueren van radarsystemen. Het pakket wordt dan ook gekenmerkt door een zeer gedegen modelAlle Hens | september 2012 26 lering van technische radareigenschappen. Bolderheij legt uit waarom CARPET aan boord van de schepen een steeds belangrijkere rol gaat spelen. “Moderne radarsystemen zijn soms erg complex. Daarnaast opereren we in nieuwe gebieden dichter onder de kust waarbij meteorologische en geografische omstandigheden invloed hebben op het detectievermogen van de radar. Voorheen vertrouwde de gebruiker vooral op ervaring maar dat is tegenwoordig vaak niet meer afdoende.” Juiste traject Met de komst van het patrouilleschip is er een nieuwe versie geleverd van het Guardion Combat Management System (CMS). Om CARPET in dat CMS op te nemen heeft CAMS-Force Vision eerst een prototype gemaakt. Deze software is uitvoerig getest op Hr. Ms. De Zeven Provinciën, onder andere

Afbeelding boven:Het radarplaatje staat en CARPET legt er een laag met detectiekansen overheen. Afbeelding onder: CARPET levert ondersteuning bij de beeldopbouw door uit te rekenen wat de kans is om een doel te detecteren en de verwachtbare afstand vanaf waar een doel kan worden onderschept.

SOFTWARE

SOFTWARE

Op één overzicht

SAP verbindt bedrijfsprocessen
“Juist in deze tijden van bezuinigingen biedt een actueel inzicht in de artikelvoorraad, de locatie daarvan en een kostenoverzicht een kans om de materiële gereedheid te optimaliseren. SAP zorgt ervoor dat die gegevens in een overzicht voorradig zijn”, aldus kapitein-luitenant-ter-zee Robin Brink die nauw betrokken is geweest bij de invoering van het informatiesysteem bij het Commando Zeestrijdkrachten. Maar wat doet SAP nou precies en wat betekent dat voor de medewerkers?
Tekst: Anne Catherine de Leeuw | Foto’s: Archief Wanneer er gebrek is aan voorraad in het ODC Arsenaal, geeft SAP in een overzicht aan of en waar het benodigde artikel nog beschikbaar is.

SAP is een geïntegreerd informatiesysteem waarin de functionaliteiten van alle materieellogistieke systemen zoals, het Voorraad Administratie Systeem (VAS), het Bedrijfs Besturingssysteem (BBS) en het Periodieke Onderhouds Systeem (POS) straks in één systeem zijn ondergebracht. Wanneer een
KLTZ Robin Brink (b.d.) is nauw betrokken geweest bij de invoering van SAP bij het CZSK.

installatie aan boord defect is of er is gebrek aan voorraad in het ODC Arsenaal, geeft SAP in een overzicht aan of en waar het benodigde artikel nog beschikbaar is. Dankzij de aansluiting op Financiële Administratie (FINAD) krijgen gebruikers een beter inzicht in de kosten . Het lijnmanagement beschikt hiermee over een geavanceerd instrument om de bedrijfsprocessen beter te sturen. Verandering van bedrijfsprocessen De invoering van SAP heeft een behoorlijke impact op de organisatie, zeker nu die gereorganiseerd wordt. “Door de reorganisatie van het Commando Zeestrijdkrachten verandert de structuur van de organisatie”, aldus Brink. “De materieellogistieke bedrijfsprocessen gaan echter door. De schepen zullen immers bevoorraad moeten worden en de bemanningen voeren periodiek onderhoud uit. De walorganisatie zal deze schepen logistiek blijven ondersteunen en groot onderhoud blijft uitgevoerd worden. Nieuw is echter dat de financiële en materieellogistieke bedrijfsprocessen defensiebreed aan elkaar worden gekoppeld.” Alle bedrijfsprocessen zoals logistiek, orderbesturing en het configuratiemanagement staan nu nog los van elkaar in aparte systemen. “Met de komst van SAP zijn al deze processen in één systeem te zien zijn: de configuratie van de schepen en welke vormen van onderhoud daarbij horen, de meldingen van defecten aan boord en de instructies voor het repareren. Ook is het mogelijk om een overzicht te krijgen van waar de materialen benodigd voor dit onderhoud te vinden zijn. Deze bedrijfsprocessen worden aan elkaar gekoppeld en heten een end to end proces. Processen aan elkaar koppelen Het project Zeeketen heeft de afgelopen jaren in samenwerking met de lijnorganisatie de bestaande processen vergeleken met de manier waarop zij in SAP zijn opgenomen. Tij-

Veranderingen voor de medewerkers “Scheepsbemanningen maken dan voor het eerst kennis met een geïntegreerd informatiesysteem, dat direct met de wal communiceert”, vervolgt Brink. “Zij zien een afbeelding van een volledige configuratie op hun schermen, inclusief de artikelen van het schip waar zij op varen. Ook de onderhoudstaken zijn in een overzicht te overzien in de SAP- structuur. Tot slot kunnen zij storingsmeldingen en logistieke aanvragen direct inbrengen en doorzetten naar hun ondersteuningsloket binnen CZSK.” “Voor medewerkers van het Marinebedrijf zullen de SAPprocessen herkenbaar zijn”, meent Brink. “Mede doordat zij al jaren werken met informatiesystemen. De grootste stap is hier dat de bedrijfsprocessen in SAP integraal ondersteund worden, waardoor de onderlinge afhankelijkheden groter en zichtbaarder zullen zijn. Voor het management komt geïntegreerde informatie beschikbaar en daarmee de kans om op basis van actuele inzichten de beheersing van exploitatielasten te verbeteren en de bedrijfsprocessen efficiënter aan te sturen. Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld zien wat de collega’s werkzaam in het zelfde end to end proces hebben ingevoerd.” De overgang van oude systemen naar een geïntegreerd informatiesysteem vraagt van de medewerkers dat ze de vereiste gegevens om het systeem te voeden nauwkeurig invoeren. Alleen dan genereert SAP de juiste managementinformatie. In de overgangsfase van de oude naar het nieuwe systeem kan het tijdelijk voorkomen dat sommige locaties met twee systemen werken. Dat geeft voor die tijd een dubbele beheerlast. Het is dus duidelijk dat eindgebruikers in materieellogistieke werkprocessen een uitdagend traject te wachten staat. Hier en daar zijn er al medewerkers betrokken bij project Zeeketen. Een ander deel wordt nu ingepland voor de eerste SAP-opleidingen.

Eindgebruikers in materieellogistieke werkprocessen staat een uitdagend traject te wachten.

dens deze sessies is gekeken of er verschillen zijn met de praktijk. Deze verschillen zijn opgelost door het aanpassen van de bedrijfsvoering. Om de nieuwe bedrijfsprocessen te koppelen aan de beoogde inrichting van CZSK na de reorganisatie is er een drietal sessies gehouden met vertegenwoordigers van de toekomstige Directies Operaties, Personeel en Bedrijfsvoering en Materiële Instandhouding. Door de bedrijfsprocessen gezamenlijk te doorlopen, zijn onderlinge verbanden en afhankelijkheden zichtbaar geworden. Dit heeft geleid tot een beter inzicht in de bedrijfsprocessen en de benodigde IV-ondersteuning. Dit najaar wordt het een en ander in detail uitgewerkt in migratieplannen.

“Scheepsbemanningen maken kennis met een geïntegreerd informatiesysteem dat direct met de wal communiceert”
Het project Zeeketen brengt in samenwerking met de lijnorganisatie in het komende half jaar het gehele configuratiemanagement van de wapensystemen over op SAP. Hierna volgen de magazijnen en werkplaatsen en daarbij alle medewerkers die deze afdelingen besturen. Als laatste volgt de vloot. 29 Alle Hens | september 2012

Alle Hens | september 2012

28

OPERATIONEEL

OPERATIONEEL

De Lynx in cijfers 14-11-1976 | officiële indiensttreding van de Lynx 13-3-1977 | eerste twee Lynxen landen op MVVK De Kooy 4-7-2008 | Lynx onderdeel van het Defensie Helikopter Commando 24 | toestellen 3 | aanvankelijk aantal subtypes Lynx 6 | UH-14A’s met hijslier voor transport- en Opsporingsen Reddingsdiensttaken 10 | SH-14B’s uitgerust met sonar voor onderzeebootbestrijding 8 | SH-14C’s met een magnetic anomaly detector voor onderzeebootbestrijding 1 | gestandaardiseerd subtype Lynx, de SH-14D (vanaf 1992). 4 | verloren gegane toestellen, 1982 (Golf van Mexico en Waddenzee), 1988 (De Kooy), 2011 (Sirte, Libië) 7 en 860 | Vliegtuigsquadrons waar de Lynx dienst deed Matroos 1 b.d. Menkafina Jongeleen | Meteo “Bij de meteo hoorde je de Lynx de hele dag. Ik ben al 26 jaar weg bij de Marine Luchtvaartdienst, maar dat rotorgeluid is zo vertrouwd. Door dat geluid leeft ‘ie. Jarenlang woonde ik elders, maar steeds als ik in Den Helder terugkwam, dacht ik: yes, dat is hem! Dat ranke, slanke model, zo klein en compact. Dat ik hem nu voor de laatste keer heb zien vliegen, dat bezorgt me toch wel een naar gevoel.” |
Foto: Jasper Verolme, AVDD

Matroos 1 b.d. Nico Spaans | Heliredder “Mijn eerste operatie als heliredder was na de crash van een Dakota op het Marsdiep in 1996. Hoe je reageert als je lichamen ziet drijven, dat leer je nergens. Je hebt dus een heel verantwoordelijk beroep. Ik heb heel veel voldoening gehaald uit mijn werk. Op de Lynx waren we echt een hechte, leuke groep. Daar verlang ik soms nog wel naar terug.” | Foto: Gerrit van de Streek,
AVDD

De vier bij crashes op 31 maart en 1 april 1982 omgekomen collega’s zijn op 6 september herdacht. |
Foto: Gerrit van de Streek, AVDD

Uitdienststelling Westland SH-14D Lynx

160.000 | totaal aantal vlieguren Lynxvloot 8000 | drie toestellen klokten dit recordaantal vlieguren 1332 | aantal geredde levens bij reddingsvluchten 53 | aantal personen gered op één dag (Waddenzee, 27 mei 1978) 4200 | kilo cocaïne gevangen in de West (2008)

Maritiem werkpaard Lynx zwaait af
Nog één keer klonk het karakteristieke hese rotorgeronk boven Maritiem Vliegkamp De Kooy. Met een fly by van alle helikoptertypen van het Defensie Helikopter Commando namen marine en luchtmacht op 11 september afscheid van de Westland Lynx. Bijna 36 jaar deed het maritieme werkpaard dienst. Het afscheid was daarom best emotioneel.
Tekst: Ingmar Kooman | Foto: AVDD

Korporaal Hannah de Boer | Administratieve ondersteuning “Mijn hart ligt echt bij die kleine Lynx. Als Lynx-gemeenschap zijn we altijd een hele klein, bescheiden clubje geweest. Het voelt echt als een soort familie. Op mijn bruiloft kwam hij zelfs langs voor een rondje om de kerk.” | Foto: Gerrit van de
Streek, AVDD

Commandeur b.d. Anne van Dijk Vlieger en laatste vlagofficier Marine Luchtvaart Dienst (MLD) “Alles bij elkaar heb ik zo’n 25 jaar met de Lynx gevlogen. Ik ben echt met hem opgegroeid. Als zeeofficier was de Lynx dé reden om me om te scholen. Zo kon ik varen en vliegen combineren. Een fantastische helikopter. Destijds was het een revolutionair ontwerp. Zeer snel en wendbaar. Bescheiden qua formaat, maar enorm goede prestaties en heel betrouwbaar.” | Foto: Jasper Verolme, AVDD Alle Hens | september 2012 30

Adjudant b.d. Chris van Dam | Elektromonteur “Het einde van een tijdperk, zo kun je het wel noemen ja. De Lynx in één woord? Veelzijdigheid. In 1980 was de Lynx het neusje van de zalm. Al spraken we ook weleens van ‘tupperware’, omdat de kist zoveel kunststof bevatte. Maar nu staan we hier zo’n dertig jaar na mijn vertrek van De Kooy. Het is een goeie machine gebleken. En als je ziet hoe ‘ie nu erbij staat, zou de kist zo nog een paar jaar meekunnen.” | Foto: Jasper Verolme, AVDD 31

Sergeant-majoor b.d. Geert Quak | Vlieger “Vliegen met de Lynx was echt een beleving. Heel wendbaar, veel vermogen. Je kon er zelfs mee over de kop. Vliegen met een snelheid van 180 knopen was voor ons destijds niet bijzonder. Rare dingen heb ik ook meegemaakt met die kist. Zo hebben we nog wel eens in dichte mist een Amsterdamse junk van een 110 meter hoge fabrieksschoorsteen gehaald. Dat soort dingen vergeet je niet.”
Foto: Eric Vorstenbosch, AVDD

Alle Hens | september 2012

OPERATIONEEL

LOGBOEK

16 | 09

15 | 09

Mensenwerk
De Lynx is aangekocht als spreekwoordelijk ‘schaap met vijf poten’. Een veelzijdig toestel, geschikt voor onderzeebootbestrijding, transportvluchten, opsporingstaken, reddingsacties en medische evacuaties uit. Met name over de zogeheten Opsporings- en Reddingsdiensttaken (OSRD), later omgedoopt tot search and rescue (SAR). Een kleine greep uit de reddingsacties. 1 september 1977: Een visser moet met spoed van boord van de TX 63 gehaald worden. Niet omdat hijzelf ziek of gewond is, maar omdat zijn 5-jarig zoontje een ernstig ongeluk heeft gehad. De Lynx-bemanning weet het schip op zo’n honderd mijl uit de kust op te sporen en pikken de visser op. De jongen blijkt zwaar hersenletsel te hebben opgelopen. Per ambulance gaat hij van Den Helder, naar Leiden en uiteindelijk Amsterdam gebracht. De Lynx volgt en landt in de avond op de parkeerplaats van het AMC. De vader blijkt nog net op tijd om zijn zoontje vast te houden voor hij aan zijn verwondingen bezwijkt. 12 februari 1982: Noodsignalen van MS Victory. Op 500 mijl ten noorden van de Azoren is de Griekse tanker in een zware storm in tweeën gebroken. Het achterschip met 32 opvarenden blijft met zware slagschip drijven. Twee koopvaarders kunnen in de wilde golven niets uitrichten. De fregatten Hr.Ms. Van Speijk en Hr.Ms. Callenburgh snellen te hulp en sturen hun boordhelikopters om de wanhopige bemanning te redden. Zestien opvarenden blijken dan al te zijn omgekomen in pogingen om het schip te verlaten. Eén voor één hijsen de twee Lynxen de 16 resterende bemanningsleden aan boord en brengen ze in veiligheid. 25 juni 1997: Het fregat Hr.Ms. Pieter Florisz komt het Engelse eiland Montserrat te hulp na een verwoestende uitbarsting van de vulkaan Sufrière. Negentien mensen zijn omgekomen, meerdere eilandbewoners worden vermist. De Lynx-bemanning brengt de situatie op het eiland in kaart. Een lokale bewoner vliegt mee om alle vermisten te lokaliseren. De warmte en vooral alle vulkaanas hinderen de hulpacties. Toch weet de heli nog dertien bewoners uit benarde posities te halen. Ook bij de berging van omgekomen eilanders maken de reddingswerkers dankbaar gebruik van de Lynx. Later is de Lynx ondermeer ingezet voor hulpverlening bij Biloxi, Mississippi na orkaan Katrina (2005), de waternoodramp in Suriname (2006) en in Nicaragua na orkaan Felix (2007).

SNELSTE FiNN-zEiLER VAN NEDERLAND
Tijdens het Open Nederlands Kampioenschappen zeilen heeft LTZ3 Timo Hagoort in acht races aangetoond dat hij de snelste Finn-zeiler van Nederland is. Het kampioenschap werd gezeild op het IJsselmeer voor Medemblik. Er werd gevaren onder wisselende weersomstandigheden. De 35 deelnemende Finn-zeilers hadden te maken met een zwakke wind maar ook met een stevige windkracht 6. Timo maakt deel uit van het Defensie zeilteam waarmee hij ook goede resultaten boekt. Het volgende doel voor dit team is een goede prestatie leveren op het Militaire Wereldkampioenschap in Noorwegen. 16 | 09

WINDLIMIETEN BEPAALD
Aan boord van Hr.Ms. Holland zijn de windlimieten bepaald voor het opereren met de NH90. Het patrouilleschip zocht het slechte weer op de Noordzee op om de grenzen van het opereren met de NH90 te vinden. Daarnaast heeft het schip deze periode gebruikt om haar radars te testen voor het dirigeren van de helikopter. Daarbij heeft de Air Controller van Hr.Ms. Holland, KPLODOPS Nicky Bakker, voor het eerst een zogenaamde Ship Controlled Approach (SCA) op een patrouilleschip uitgevoerd."

Foto uit collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

EREMETAAL VOOR MiLiTAiREN iN KuNDuz
Missies
Perzische Golf (1990-1991) ___________________________________________ Kosovo (1999) __________________________________________ Liberia (2001) ___________________________________________ Eritrea (2003) ___________________________________________ Libië (2011) ___________________________________________ Somalië (2009-2012) ___________________________________________ Antidrugsoperaties in de West __________________________________________ Nederlandse militairen en burgermedewerkers van Buitenlandse zaken hebben de NAVO-medaille gekregen voor deelname aan de International Security and Assistance Force (ISAF). Zij kregen de onderscheiding van CZSK. Het ISAF-personeel voert sinds eind april 2012 taken voor politietrainingsmissie uit in de Noord-Afghaanse provincie. "In de afgelopen maanden werden honderden agenten opgeleid en begeleid", memoreerde vice-admiraal Matthieu Borsboom. "Er was een eerste politietraining voor vrouwen en 15 | 09 last but not least breidde onder uw leiding het aantal districten, waarin politie ondersteuning kreeg, uit van 2 naar 4. Een resultaat om trots op te zijn". 09 | 09

AMSTERDAM CITy SWIM
Naast bekende en prominente Nederlanders zwommen in Amsterdam ook medewerkers van de Koninklijke Marine mee tijdens de Amsterdam City Swim. KLTZ Geordie Klein (NLBEOPS) en LTZ1 Rob Pulles (Bestuursondersteuning) legden de afstand van 2028 meter af om geld in te zamelen voor de spier- en zenuwziekte ALS. Het relatief geringe aantal ALS-patiënten (circa 1500) bemoeilijkt de financiering van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling van deze dodelijke ziekte. Het Marine Etablissement Amsterdam was het startpunt en het gastvrije onderkomen van de ruim 1100 zwemmers. De eerste groepen vertrokken onder de luide knal van een afgevuurd saluutschot. In groepen van 50 zwemmers tegelijkertijd vertrok iedereen langs het VOC-schip richting de Amstel om uiteindelijk te finishen in de Keizersgracht. Klein haalde 600 euro op en Pulles ruim 1100 euro. U kunt nog steeds doneren via: http://www.amsterdamcityswim.nl/622-geordie--klein.html of http://www.amsterdamcityswim.com/891-rob--pulles.html

GREAT RIVER RACE
Het adelborstensloeproeiteam van het Koninklijk Instituut voor de Marine heeft met een tijd van 2 uur en 52 min voor de 4de keer op rij de eerste plek in de services class van de Great River Race in Londen opgeëist. Het feit dat het KIM dit jaar voor het eerst, dankzij de versterking van Vivienne van Woerkens, meedeed met een mannen en vrouwen gemixt team maakte de deelname extra bijzonder. Het evenement werd afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking waarna het KIM sloeproeiteam met groot genoegen de Richmond Trophy mee naar Den Helder mocht nemen.

Watersnood Tijdens de watersnoodramp in Limburg (1995) levert de Lynx humanitaire bijstand. Foto uit collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie 33 Alle Hens | september 2012

Alle Hens | september 2012

32

LOGBOEK

LOGBOEK

08 | 09

RESERVISTEN TONEN ZICH TIJDENS WERELDHAVENDAGEN
ken. Het ondersteunen van publieksevenementen als deze, is al jaren een belangrijke taak van de RMT-ers. De Wereldhavendagen staan samen met de Marinedagen en de Veteranendag elk jaar weer prominent in de planning. Reservisten spelen bij deze evenementen een steeds grotere rol in de voorbereiding en organisatie. Zo is tijdens deze 35e editie van de Wereldhavendagen de bewaking en beveiliging van de Parkkade, waar de marineschepen zijn afgemeerd, in handen van RMT-ers. In de dagen voorafgaand aan de showdagen zijn de reservisten al actief. Ze lopen patrouilles en voeren toegangscontroles uit. Op de Wereldhavendagen zelf, werken de patrouilles samen met de lokale politie en aanwezige Marechaussee vanuit een gezamenlijke commandopost. Zo’n 40 RMTers zijn in verschillende rollen actief geweest tijdens de Wereldhavendagen 2012. De reservisten dragen bij aan het vertellen van de krachtige boodschap die de marine op de wereldhavendagen te vertellen heeft; de belangrijke rol die het momenteel met al haar middelen vervuld bij het beveiligen van de handelsschepen zodat er een veilige doorvaart over zee kan plaatsvinden.

Mariniers in rubberboten van het type LCRM verplaatsen zich op hoge vaart over de Maas ter hoogte van de Erasmusbrug in het centrum van Rotterdam. Tijdens een anti-piraterijdemonstratie klimmen bont uitgedoste en bewapende ‘piraten’ aan boord van de ‘Castor’, een voormalig loods- en escortevaartuig van de marine tijdens de Koude Oorlog. Ze overmeesteren de bemanning maar worden al snel ingerekend door leden van de UIM die met een fast rope uit een Lynx-helikopter afdalen aan boord van het ‘gekaapte’ schip. De tienduizenden enthousiaste toeschouwers zijn zich er niet van bewust dat het grootste deel van het marinepersoneel dat de demo’s uitvoert, reservist is. De rol van piraat en de LCRM-demo wordt uitgevoerd door zogenoemde RMT-ers, Reservisten Militaire Ta07 | 09

OPERATIONELE GEREEDHEID MARINIERS MEETBAAR
Voor operationele vlooteenheden bestaat de Handleiding Kwantificering Operationele Gereedheid (HAKOG) al enige jaren. Maar nu kan ook de operationele gereedheid van marinierseenheden inzichtelijk gemaakt worden. Het meetsysteem ‘HAKOG-marns’ is overgedragen van IVENT aan de Directeur Planning & Control. De 32 INFCIE in de West is de eerste eenheid die het nieuwe systeem gaat gebruiken. Het meetsysteem kwantificeert en kwalificeert de Personele Gereedheid (PG), Materiële Gereedheid (MG) en GeOefendheid (GO) van een operationele eenheid. Op basis van de ingevoerde gegevens wordt een specifiek gereedheidcijfer bepaald. Deze gereedheidcijfers geven, samen met de onderbouwing van de eenheidscommandant, inzicht in de operationele gereedheid. Met de invoering van HAKOG- marns is een aantal verbeteringen ingevoerd ten opzicht van de HAKOG-vloot. Zo werkt HAKOG-marns op een centrale database en is niet afhankelijk van synchronisatie met allerlei losse computersystemen, hierdoor kan als het ware met een ‘druk op de knop’ de status van alle eenheden worden gegeven. Daarnaast worden alle relevante personeelsgegevens - zonder gebruik van privégegevens van mariniers - geladen in HAKOG-marns . Dit geeft inzicht in ondermeer vulling, opleiding, ervaring en beschikbaarheid. Daarmee wordt in 1 klap alle relevante personele informatie beschikbaar gemaakt vanuit andere systemen, zoals Peoplesoft. Dit bespaart de gebruiker van HAKOGmarns veel tijd en voorkomt fouten.

06 | 09

02 | 09

HR.MS. JOHAN DE WITT HERDENKT IN ROERMOND
42 bemanningsleden van Hr. Ms. Johan de Witt hebben in Roermond het eredetachement gevormd tijdens de 25e herdenking Nationaal Indië Monument in Roermond. Het eredetachement stond opgesteld tussen de monument zuilen met daarop de namen van alle gevallenen in voormalig Nederlands Indië.

ECODORIAANSE DRIEMASTER BEZOEK AMSTERDAM
Met het bezoek van de statige driemaster vraagt de Ecuadoriaanse marine aandacht voor de bescherming van het yasuní Nationale Park. Dit gebied in de Ecuadoriaanse Amazone geldt als één van de natuurparken met de grootste biodiversiteit ter wereld. Het park is door UNESCO uitgeroepen tot mondiaal biosfeerreservaat, maar is ook rijk aan olie. Het schip is vernoemd naar de rivier de Guayas en naar het gelijknamige eerste stoomschip in Zuid Amerika (1841) dat in het wapen van de nationale vlag van Ecuador is afgebeeld. De Guayas is bezig met een reis van 228 dagen waarin de driemaster tussen april en november van dit jaar 20.000 zeemijlen zal afleggen. Na Amsterdam, zal het schip Frankrijk en Panama nog aandoen. Op dit moment zijn er 155 bemanningsleden en 75 cadetten aan boord. De cadetten hebben een bezoek gebracht aan Den Helder. Door zorg van het personeel van het Marine Etablissement Amsterdam en marinevoorlichting hebben zij een gevarieerd programma doorlopen. Zo is er een bezoek gebracht aan Hr Ms Amsterdam en hebben zij als afsluiting het marinemuseum bezocht.

TWEE GENERATIES KRUISEN ELKAAR

07 | 09

01 | 08

OPRICHTING STICHTING STERRENKRACHT
Geen alledaagse gebeurtenis, kinderen die een ouder verliezen. Het overkwam Raphael en Benjamin Houweling. In 2010 verloren zij hun vader korporaal van de mariniers Jeroen Houweling door een bermbomaanslag. Raphael was toen 9 jaar oud en met al zijn emoties kon hij nergens terecht. Op dat moment had hij behoefte aan contact met kinderen die ook een ouder waren verloren. Stichting Sterrenkracht organiseert lotgenotenweekenden voor kinderen tussen de 6 en 18 jaar die een of beide ouders hebben verloren. In de praktijk blijkt dat contact met lotgenoten kinderen verder kan helpen om het verlies van een ouder te verwerken. Tijdens zo’n weekend maken de kinderen in een veilige omgeving spelenderwijs kennis met hulpverleners die ondersteuning bieden tijdens het verwerkingsproces. Voor ouders en verzorgers is er een speciaal voorlichtingsprogramma over kinderen en hun rouwproces. Netwerk van hulpverleners. Stichting Sterrenkracht beschikt over een uitgebreid net35 werk van professionele hulpverleners zoals rouwspecialisten en kinderpsychologen. De stichting treedt ook op als bemiddelaar om samen met ouders of verzorgers hulpverlening te vinden, afgestemd op de specifieke behoefte van het kind. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.stichtingsterrenkracht.nl of via de e-mail info@stichtingsterrenkracht.nl.

Aan boord van Hr.Ms. de Ruyter heeft de vernieuwde Helikopter Directie Officier opleiding plaatsgevonden. Gedurende een week worden de toekomstige aircontrollers uitgebreid getest op hun vaardigheden om een helikopter veilig een nadering op een schip uit te laten voeren. Dit kan ook met gesimuleerd noodgeval, waardoor de studenten goed moeten coördineren en het schip inlichten over de situatie. De intensieve week geldt als examen voor de opleiding. De nieuwe opleiding is toegespitst op de NH90 en bestaat uit twee gedeelten. Tijdens het eerste gedeelte wordt de student opgeleid tot Helicopter Controller Non Tactical (HC(NT) ungraded). Na een periode van minimaal zes maanden volgt de tactische opleiding. Hierin leert de controller om te gaan met meerdere helikopters en fixed wing vliegtuigen. Dan pas is de controller een volwaardig NATO Air Controller. Tijdens de zeeweek op Hr.Ms. De Ruyter werkten de studenten voor het laatst met de Lynx helikopter.

Financiële bijdragen zijn van harte welkom op rekeningnr. 103389253 t.n.v. Stichting Sterrenkracht te IJsselstein. Alle Hens | september 2012

Alle Hens | september 2012

34

LOGBOEK

LOGBOEK

Uit de West

WieWatWaar 13 | 09
In Huis Schuylenburgh in Den Haag kreeg KTzE Rob Hendriks het Erekruis van de Bundeswehr in Zilver uitgereikt door de Defensieattaché van de Bondsrepubliek Duitsland, Luitenant-Kolonel J. Schmidt. Hendriks kreeg deze toekenning uitgereikt vanwege zijn grote inzet als hoofd van het Centre for Ship Signature Management (CSSM) van augustus 2008 tot september 2011 in Kiel. Zonder zijn persoonlijke initiatief en voortvarendheid waren de in het CSSM behaalde successen niet zo snel en effectief tot stand gekomen. Onder zijn leiding werd het CSSM een binationaal succes.

Reünies 06 | 09 20|10
Reünie Roofdierklasse Reünie voor de bemanning van de Roofdierklasse. Deze reünie wordt gehouden in gebouw "De Dukdalf" op de oude Rijkswerf in Den Helder. De toegangsprijs € 18,50 p.p. (Voor leden RZN € 15,00 p.p.). Inschrijven door registratie op www.mahu880.nl en overmaken van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 5929884 t.n.v. RZN te Amsterdam o.v.v. RK12, naam, adres en telefoonnummer. Inschrijving mogelijk tot 13 Oktober 2012. Voor meer informatie: Reüniegroep Zeemacht Nederland, Postbus 37670, 1030 BH Amsterdam email: rznamsterdam@gmail.com (zie ook www.mahu880.nl)

HR. MS. VAN AMSTEL STEEKT HANDEN UIT DE MOUWEN VOOR ST. EUSTATIUS
Een deel van de bemanning van Hr. Ms. van Amstel heeft zich op St. Eustatius ingezet voor verschillende projecten voor de Gwendoline van Putten school en de Mega D Foundation. De Gwendoline van Putten school is een middelbare scholengemeenschap met 250 tot 300 leerlingen. De bemanning heeft hier zeecontainers geschilderd die gebruikt worden voor handenarbeid en opslag. Tevens kregen verschillende klassen sportlessen. Daarnaast mochten 65 leerlingen een kijkje nemen aan boord. De leerlingen waren erg enthousiast. Vooral de schietoefeningen met het 76 mm kanon en de goalkeeper maakten indruk. De Mega D Foundation is een organisatie die zich inzet voor naschoolse opvang en activiteiten voor de jeugd. De locatie van waaruit zij verschillende activiteiten organiseren is volledig opgeknapt met onder andere een kleurige verflaag en vernieuwde dakgoten. Daarnaast heeft de bemanning spellen en educatiemateriaal aangeboden na een inzamelactie die voor vertrek uit Den Helder aan boord is gehouden.

13 | 04

KPLODOPS Dirk Doldersum en Luke van der Waal uit handen van het Hoofd van het Centrum voor Operationele Data en Analyse het certificaat van de Advanced Acoustic Analysis Course 2012 bij het CODAM op de Operationele School in Den Helder.

09|11
Reünie voor magazijnbeheerders, vliegtuigmaker-magazijnbeheerders, (ex-) militairen van de dienstgroep Logistieke Dienst Goederenbeheer of burgermedewerkers die werkzaam zijn of zijn geweest bij de Marine Inventarisdienst (MID), de Marine Magazijnsdienst (MMD), Bureaus Bevoorrading en Onderhouds/Operationele diensten. De reünie wordt gehouden in ‘De Dukdalf’ naast het Marinemuseum in Den Helder en begint om 10.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 17,50 individueel of € 25 met partner. Over te maken op bankrekeningnr: 128815167 o.v.v. Reünie 2012 t.n.v. C. Dirks. Aanmelding vóór 25 oktober 2012. Voor meer informatie: Co Dirks; tel: 0223-644345; email: codirks@kpnmail. nl en/of Ben Vis; tel: 0223-630816; email: b.vis@quicknet.nl.

Dankzij deze jaarlijkse opleiding voor passief akoestisch opgeleide OB teamleiders, sensoroperators en assistenten CCO zijn beide korporaals in staat om akoestische signalen afkomstig van onderzeeboten (incl. torpedo’s) en oppervlakte eenheden (bv. Go-Fast, moederschepen piraten, oorlogsbodems) te classificeren en hiermee het commando te ondersteunen bij de tactische beeldopbouw en besluitvorming.

26|10
Reünie voor de Afrika-missies. Uitgenodigd zijn de leden van de Identiteitsgroep Vredesmachten en alle (ex-) militairen die hebben deelgenomen aan de diverse missies in Afrika o.a. EUFOR Tchad/RCA, Sudan, UNMIL, Congo, UNOMUR/UNOMIR, Burundi, UNAVEM 2/3, UNTAG, UNOMSA, UNOMOZ, UNOC, UNMEE. De reünie wordt gehouden op de Bernhardkazerne te Amersfoort gebouw R en begint om 10.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 10,- over te maken op 157455971 t.n.v. Bond van Wapenbroeders (IVM) te Aduard, of via Ideal op de website. Aanmelden voor 12 oktober. Voor meer informatie: Frank Kluiters, reuniecommissie IVM, Albert Schweitzerlaan 10, 2641 ZT Pijnacker; email: afrika.reunie@gmail.com of via www.vredesmachten.nl.

09|2013
Reünie voor het LDA-personeel (schepelingen en officieren) werkzaam bij het Korps Mariniers in Doorn. Deze reünie zal in de tweede of derde week van september georganiseerd worden. Aanmelding en deelname onder vermelding van naam, rang, registratienummer, periode in Doorn en e-mailadres. Voor vragen, suggesties of een actieve bijdrage aan het programma: P.Bronkhorst@mindef.nl

13 | 09
02 | 09

135 KILO COCAïNE ONDERSCHEPT
Tijdens het uitvoeren van kustwachttaken in het Caribisch Gebied, heeft het scheepsboardingteam van Hr.Ms. Tromp, leden van de Kustwacht Caribisch Gebied en een liaison officer van St. Kitts het zeiljacht ‘Sinestra Prove’ doorzocht. Er zijn monsters genomen en onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van contrabande. Tot drie keer toe waren de resultaten positief. Tijdens deze actie zag een opvarende van Hr.Ms. Tromp balen in het water drijven. De boordhelikopter van Hr.Ms. Tromp – een Belgische Alouette III – is airborne gegaan om het gebied te onderzoeken. Een RHIB is te water gegaan om deze balen op te pikken. Uiteindelijk zijn er zes balen cocaïne met een geschat gewicht van 135 kg uit het water gehaald. Vermoedelijk waren deze balen afkomstig uit het zeiljacht. Hierop zijn de opvarenden van de ‘Sinestra Prove’ aangehouden. De balen met verdovende middelen en de opvarenden zijn overgedragen aan de autoriteiten van St. Kitts voor nader onderzoek.

LTzT 1 Gillis Gilde-Leurs heeft Operatie Atalanta-medaille gekregen vanwege zijn uitzending naar de Hoorn van Afrika. GildeLeurs was in het kader van Technical Assistance Mission Regional Maritime Capacity Building uitgezonden. Om de piraterij in de regio te bestrijden, levert de EU ondersteuning om de Kustwachtfunctie te versterken. Gilde-Leurs deed Kenia, Tanzania, Djibouti en de Seychellen aan om als technisch expert de aanwezige infrastructuur in de havens en beschikbare schepen te inventariseren. Met deze kennis wordt bepaald welke havens het meest geschikt zijn om te dienen als uitvalsbasis voor de locale kustwacht.

03 | 09
Bij de School Materiële en Personele Logistiek van het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek in Soesterberg zijn de matrozen 1 LDA Lizzy van Egdom, Laura Groot en Marina van Rumpt bevorderd tot korporaal.

22 | 08

Adjudant van de mariniers Jan Hardeman heeft in bijzijn van de Commandant van het Korps Mariniers, collega’s en vrienden zijn functie als stafadjudant van het Mariniers Trainings Commando aan adjudant Peter de Valk. 37 Alle Hens | september 2012

Alle Hens | september 2012

36

LOGBOEK

M E N S E N & o e fTeAn iI n g MU T ES

Aankondigingen 11|10
Vrouwen met een missie Op de Dumoulinkazerne, gebouw D11 in Soesterberg vertellen vanaf 13.00 uur drie (Defensie) vrouwen over hun ervaringen op uitzending. Matroos 1 Ramona van Eijk spreekt over haar tijd aan boord tijdens een anti-piraterijmissie. Daarnaast komt de genderadvisor Afghanistan aan het woord en als laatste spreekt een brigadier van de Politie Haaglanden over haar ervaringen voor, tijdens en na haar Kunduzmissie. Opgeven bij am.lay.01@mindef.nl leidingskonstabel, Geschutskonstabel en andere marinelieden met artilleristische betrokkenheid de naamdag van de patrones van de artilleristen: Sinte Barbara. Naast het hoge reüniegehalte worden het artilleristisch verleden, heden en toekomst belicht. Op deze avond zal, naast het afleggen van de proeve van bekwaamheid door artillerieofficieren in opleiding, de Sinte Barbara-trofee worden uitgereikt aan artillerist(en) die van zich hebben doen spreken. Voor meer informatie: LTZ1 Harald van Rijn (secretaris) / LTZ1 ir. Ronald de Groot (penningmeester). Gezocht Oude dienstvakonderscheidingstekens en brevetten. Contact met Hans Beij, 0643078259. Gezocht In april 2014 verschijnt een rijk geïllustreerd boek over de rol van de koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin de ervaring en beleving van de koopvaardijlieden (en hun achterban) centraal staat. De redactie is op zoek naar dagboeken, brieven en foto’s van Nederlandse koopvaardijveteranen en hun familieleden uit en betreffende de Oorlogsperiode. Heeft u dergelijk materiaal? Laat het weten via info@stichtingddm. nl of per post (Stichting DdM, Bankaplein 31, 3531 HK Utrecht). ______________________________ onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het Instituut draagt zorg voor een moderne wijze van onder zoek naar, onderwijs over en vastlegging van het heden en verleden van de Nederlandse strijdkrachten waar ook ter wereld ingezet, te land, ter zee en in de lucht. Daarnaast beheert het NIMH een unieke militairhistorische collectie. Om delen van deze collectie beter toegankelijk te maken zoeken wij uw steun. Wij bieden U Een gezellige werkomgeving, een jaarlijks zeer gewaardeerd uitje, een reiskostenvergoeding, een verzekering en een dagvergoeding van € 2.00 per gewerkt uur. Zowel met de auto als het openbaar vervoer kunt u ons eenvoudig bereiken, ons adres is: Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie Op zoek naar gevechtsrapporten over de oorlog tegen Duitsland en Japan, documentatie over de bevrijding van Nederland in 1945 of foto’s en films van schepen, voertuigen en vliegtuigen? Dan is er een grote kans dat het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) het in huis heeft. Het NIMH is een gespecialiseerd kennisen onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het Instituut draagt zorg voor een moderne wijze van onder zoek naar, onderwijs over en vastlegging van het heden en verleden van de Nederlandse strijdkrachten waar ook ter wereld ingezet, te land, ter zee en in de lucht. Daarnaast beheert het NIMH een unieke militair-historische collectie. Om delen van deze collectie beter toegankelijk te maken zoeken wij uw steun. Frederikkazerne, gebouw 35, Van der Burchlaan 31, 2597 PC Den Haag Interesse? Indien u bereid bent enkele dagen of dagdelen per week ons team als vrijwilliger te versterken, of aanvullende informatie wenst, kunt u contact opnemen met: Drs. ing. W.C.M. Smit, Hoofd Collecties NIMH, telefoon: 070 3165845 Wie komt ons vrijwilligersteam versterken?

officieren
Bevorderingen KTZ J. Franken KOLMARNS R. Zuur KLTZE S.M.C. Luteijn KLTZT W.J. Verboom KLTZA R.M.H. Clermont LTZT 1 P.A. van Poll LTZ 1 S. Jagt KAPTMARNS H.P. Jonker LTZA 2 OC A.H.M.M. van Gool LTZ 2 OC R. Tak KAPTMARNS P.J.T. Lankreijer LTZ 2 T.M. Janssen Dienstverlaters VADM W. Nagtegaal KLTZA H. Baars KLTZA W.A. Boogaard KLTZ R.W. Brink LTKOLMARNS P.G. Buitenhuis KLTZ P.H.T. van Zwieten LTZA 1 P.N. van den Heuvel LTZA 2 OC R. van den Berg LTZA 2 OC J.A.M. Dijkstra LTZE 2 OC R. Prummel LTZ 2 OC J. Veldhuis LTZE 2 M.J. Haasnoot LTZ 2 E.A. Weistra LTZ 3 H.P. Reitsema Bevorderingen AOOODOPS J.J. Constant AOOODVB D.W.J. van Dijkhuizen AOOODVB P.J. Groen AOOMARNALG W. Fontein SMJRMARNVB P.J. Wildeboer SMJRODVB E. Benschop SMJRWDS A.H.W. Lodewikus SMJRMARNALG P.A.J.M. Vos. SMJRMARNALG M. Smeenk SMJRMARNALG N.A.C. Peperkoorn SGTMARNALG A.P.D. Rijlaarsdam SGTMARNALG M. Nuis SGTMARNALG N. Wehnes SGTMARNALG M. van Kessel SGTMARNALG R.G.J. Philipsen SGTMARNALG J.F. Mooij SGTMARNALG R.H. van Waarde SGTMARNALG D.J.M. Leenders SGTODOPS A.A.D. Buurma SGTMARNALG D.A. Rus SGTMARNALG G. Schaart KPLTDW E. van der Hoek KPLTDE R. van Middendorp KPLTDW P.W.H. Groeneveld KPLTDW S. van Elselo Bevorderingen MATR 1 LDV S. Dekkers MATR 1 LDV D. Knuppe Dienstverlaters AOOODOPS R. Cruiming AOOTDW L.N. Knoop AOOMARNALG J.A.M. Koeman AOOWDW P.J. van der Stam SMJRMARNALG E. Baaij SMJRMARNALG J.B. Cobussen SMJRTDW C. Doorn SMJRMARNALG J.P. van Ginneken SMJRODOPS R. Jacobsen SMJRWDE J. Meijer SMJRTDW J. Ras SMJRODOPS J.A.H. Savonije SMJRMARNALG J.D. Smit SMJRODVB W. Verwoert SMJRTDW J.W. de Wit KPLTDW I. van Blokland KPLTDE B. Boerenkamp KPLLDA E.L. Bruinsma KPLODOPS Q.J.R. Chin-Chan-Sen KPLWDS S. van Deutekom KPLWDS J. van Dooijeweert KPLLDGD M. Leenknecht KPLTDW S. Sellmeijer KPLTDE R.G. Sprenger KPLTDW J.T.H. Stevens KPLTDE M. Verkerke KPLWDS B. Zwijnenburg Dienstverlaters MATR 1 LDA A. Alves Livramento MARN 1 ALG N. Bats MARN 1 ALG D.A. Blanc MATR 1 LDA P.F. Buning MARN 1 ALG N.J. van Dam MARN 1 ALG S. Dekker MARN 1 ALG D. van Duin MARN 1 ALG D.J. van Elswijk MARN 1 ALG A. Hamstra MARN 1 ALG T. Helmholt MARN 1 ALG R.C.M. Huijben MATR 1 TDW V.H.N. Le MARN 1 ALG M.J. van Lit MATR 1 LDA S. Mulder MARN 1 ALG W. Nijhuis MARN 1 ALG D.T. Overbeek MARN 1 ALG P. Schilperoord MARN 1 ALG R.A. Schuring MARN 1 ALG D. Sentges MARN 1 ALG y.A. Vermaat MARN 1 ALG P.A. de Waal MATR 1 BDWSR F.A. Walkier MATR 1 TDV y. Wildeboer

Bevorderingen J. Burggraaff, 11 H. Stedema, 9 P. Westenberg, 9 A.M.E. van Zutphen, 7 F.G. Stobbelaar, 5 L.C. van Heeren, 5

15|11
De FLO-commissie verbindingsdienst KM organiseert een halfjaarlijkse afscheidsreceptie die zal plaatsvinden in de Witte Raaf om 15.00 uur. De toegangsprijs bedraagt € 10,00, over te maken op Postbankgiro 5459748 t.n.v. Commissie Verbindingsdienst KM in Den Helder. Voor meer informatie: LTZ2OC bd C.G. Wouters, 0223-645117/ AOOODVB bd A.Kreukniet, 0223-641831 of de site van www.bravozulu.nl.

onderofficieren
in Memoriam W. de Nijs A. Evers Recitificatie

Dienstverlaters A.T. van der Ploeg D. Sinay F.G. Hesmerg D. Nederveen C. van Eis P. van Oorschot H.D. Hulsinga G. van der Bij J. Brian T. Gasper P. Jonker J.M. Lienos D. Wierstra J.W. Demmendal

22|11
Symposium In navolging van 2008 en 2010 organiseert de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve Officieren een symposium over ‘Defensie en de focus op Nationale Veiligheid’. Een thema dat voor Defensie maar ook voor de overige veiligheidspartners en de Nederlandse samenleving steeds belangrijker wordt. Het symposium vindt plaats op de Koninklijke Militaire Academie te Breda. De organisatie verwacht een aansprekend deelnemersveld met een mix vanuit het militaire en civiele veiligheidsdomein. Informatie over dit symposium kunt u lezen op de www. kvnro.nl. het programma van dit symposium treft u aan in de bijlage.

WIE KOMT ONS VRIJWILLIGERSTEAM VERSTERKEN?

manschappen
H. Ju is niet bevorderd tot LTZ2OC maar tot KAPTMARNS
Nota

KOLMARNS E.J.M. Blommestijn, KTZE J. van der Wal, KLTZ J.W. Stricker en LTZ2OC F.P.W. Smeets zijn niet bevorderd maar hebben de dienst verlaten.

07|12
Sinte Barbara Viering. Traditiegetrouw vieren de actief dienende zee-officieren met aantekening ARTO of OVART, KMR-officieren afkomstig uit de dienstvakken, Geschutsmaker, Vuur-

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Op zoek naar gevechtsrapporten over de oorlog tegen Duitsland en Japan, documentatie over de bevrijding van Nederland in 1945 of foto’s en films van schepen, voertuigen en vliegtuigen? Dan is er een grote kans dat het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) het in huis heeft. Het NIMH is een gespecialiseerd kennis- en

burgers
39 Alle Hens | oktober 2012

De lijst Mensen en Mutaties wordt automatisch aan de redactie geleverd vanuit het Dienstencentrum Human Resources. De redactiecapaciteit is te klein om te verifiëren of al de mutaties ook daadwerkelijk kloppen.

Alle Hens | september 2012

38

Doe mee!
Als medewerker van de Koninklijke Marine ben jij het gezicht van onze organisatie. Jij hebt een bijzondere taak in een bijzondere organisatie en daar mag je best trots op zijn. De Koninklijke Marine vindt het belangrijk om dit te delen met de buitenwereld. We willen je daarom oproepen om hier aan mee te helpen. Deel jouw ervaringen binnen de marine via Facebook, Hyves of Twi er en laat aan jouw vrienden zien hoe jij je inzet voor veiligheid op en vanuit zee.

De Koninklijke Marine, dat zijn wij. Het visitekaartje, dat ben jij.

Ik ben ambassadeur van de marine
Facebook.com/KoninklijkeMarine

Related Interests