You are on page 1of 4

PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN TAHAP PEMBANGUNAN NEGARA

Kadar Pertumbuhan Penduduk Satu An

KONSEP

Angka Pertumbuhan Penduduk Negara pada tempoh Yang tertentu) Dapat Menunjukkan Sama ada Negara Mengalami Pertambahan penduduk Secara Pesat,Perlahan,Statik,@ Berkurang

PERTUMBUHAN PENDUDUK

LEBIHAN PENDUDUK

PENDUDUK KURANGAN

PENDUDUK OPTIMUN

Reletif

Mutlak

(1)LEBIHAN PENDUDUK(LEBIHAN
RELATIF   Sumber Sesebuah Negara masih ada Tetapi teknologi masih rendah seterusnya Sesetengah tidak dapat membangunkan Sumber yang sedia ada NEGARA MEMBANGUN INDONESIA,FILIPINA,MYANMAR,VIET NAM,LAOS,CHINA,INDIA,& BANGLADESH

SUMBER ALAM KEKAL SEBAGAI STOK SUMBER KESAN POSITIF

KESAN NEGATIF

KESAN ADALAH MISKIN,TARAF &KUALITI HIDUPNYA RENDAH,DAIF,DAN MUNDUR

 Penduduk kurang Menjadikan Sumber Alam tidak dapat dieksplotasi dan di Bangunkan secara sepenuhnya.Dan Daya Pengeluar Rendah.Pengetahuan & etc .LEBIHAN PENDUDUK(LEBIHAN MUTLAK)  Sumber Pengeluar tidak mencukupi untuk Menampung Keperluan asas Penduduk.SUDAH.& Iklim Melampau  Sumber ekonomi yang masih tidak terbangun  Penduduk Mahir.& AFRIKA UTARA KESAN POSITIF DARI SEGI PENDUDUK -KEBULURAN -KELAPARAN -PUTARAN KEMESKINAN YANG GANAS SETERUSNYA KEMELARATAN HIDUP(KEMESKINAN MUTLAK) LANGKAH UNTUK MENGURANGKAN LEBIHAN PENDUDUK      Memperkasakan Program Perancangan Keluarga Meningkatkan Had Umur layak kahwin Meningkatkan Taraf Pendidikan Meningkatkan Teknologi Bagi menjana dan Membangun Sumber Alam Melaksanakan Dasar saiz keluarga Kecil spt polisi 1 Keluarga 1 Anak (2)PENDUDUK KURANGAN  Sesebuah Negara mempunyai Bilangan Penduduk Yang kurang Berbanding dengan daya tamping sumber Alam .  Negara Penduduk Kurang ialah  Malaysia  Brunei  Australia SAIZ TANAH KECIL  Sumber Alam Yang kurang dan tidak Bernilai  Keadaan Fizikal Negatif Tanah Kasap.  SAIZ TANAH BESAR Sumber Alam yang Kaya dan Bernilai  Keadaan fizikal yang baik seperti Tanah yang subur dan Iklim yang sesuai  Tingkat Pembangunan ekonomi yang Tinggi  Teknologi yang maju  Penduduk Mahir. ETHOPIA.Teknologi Kurang.

Model.Sumber Manusia.  Sumber Alam .Sumber Ekonomi.dan Teknologi Dijalankan sepenuhnya Bagi mencapai Tahap pembangunan sosioekonomi Yang tinggi .GAYA HIDUP BEBAS & STATUS QUO SEJARAH DEMOGRAFI KESAN -SUMBER ALAM YANG BANYAK -KADAR PENGANNGURAN RENDAH -TEMPAT TINGGAL YANG SELESA -KUALITI HIDUP YANG TINGGI -SISTEM PERUBAHAN MODEN KESAN  KURANG TENAGA KERJA  KETIDAK SEIMBANGAN KOMPOSISI PENDUDUK  SAIZ PASARAN DOMESTIK KECIL DAN KUASA BELI PENDUDUK RENDAH LANGKAH MENGATASI MASALAH PENDUDUK KURANGAN  Meningkatkan Kadar Kelahiran  Menurangkan Had Umur boleh kahwin  Meningkatkan Pendapatan Perkapita dan Taraf hidup Penduduk (3)PENDUDUK OPTIMUM  P.OPTIMUN Bermaksud jumlah penduduk seimbang dengan daya tamping sumber alam semasa berbanding dengan tempoh sebelum @ selepas mencapai penduduk Optimum.SEBAB BERLAKU PENDUDUK KURANG KESAN PELAKSANAAN POLISI SAIZ KELUARGA KECIL KEPENTINGAN KERJAYA.

SWEDEN VII. V. II. CIRI KEPENDUDUKAN & PEMBANGUNAN SOSIOEKONOMI NEGARA BERPENDUDUK CONTOH PENDUDK OPTIMUN JEPUN.Pertumbuhan Penduduk kekal pada paras Pengantian semula populasi . KADAR KELAHIRAN YANG RENDAH JANGKA HAYAT YANG TINGGI KUALITI HIDUP YANG TINGGI PENDAPATAN PERKAPITA YANG TINGGI KUASA BELI TINGGI TINGKAT TEKNOLOGI YANG TINGGI PEMULIHARAAN ALAM SEKITAR YANG BAKIL BERGANTUNG KEPADA : KADAR & TREND PERTUMBUHAN PENDUDUK SEMASA  TAHAP TEKNOLOGI & PEMBANGUNAN EKONOMI SEMASA  KEMAMPUAN NEGARA MENYEDIAKAN PELUANG PEKERJAAN  KEMUDAHAN HIDUP YANG BERKUALITI TINGGGI  KUALITI PENDIDIKAN DAN TAHAP KESIHATAN PENDUDUK NEGARA YANG SUDAH MENCAPAI NEGARA OPTIMUN BOLEH MENGALAMAI LEBIHAN PENDUDUK @ PENDUDUK KURANGAN KESAN 1) TARAF HIDUP PENDUDUK TINGGI 2) TIADA PENGANGGURAN 3) PEMBANGUNAN YANG MAPAN 4) PENGGUNAAN SUMBER ALAM YANG WAJAR **Struktur Demografi yang seimbang.Sebagai Contoh. VI.I. III. IV.