You are on page 1of 6

Sr.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Reference ID CT20120699665 CT20120698265 CT20120697306 CT20120697211 CT20120696327 CT20120696278 CT20120696269 CT20120696173 CT20120696124 CT20120695985 CT20120695206 CT20120695163 CT20120682801 CT20120682413 CT20120682113 CT20120677455 CT20120675030 CT20120674849 CT20120674750 CT20120674517 CT20120674332 CT20120674235 CT20120673971 CT20120673520 CT20120672526 CT20120672480 CT20120672418 CT20120672411 CT20120672396 CT20120671407 CT20120671382 CT20120671341 CT20120671233 CT20120671132 CT20120670969 CT20120670961 CT20120654394 CT20120594872 CT20120594854 CT20120594802 CT20120594760 CT20120594754 CT20120594749 CT20120594732 CT20120594649 CT20120594620

Candidate Name Satheesh C Manu Prasad Arun Nair Sachinraj T Silvy L Vandana Vijayakumar Aneesha Thankachan Mohammed C Henna Rafeeque Haseena Pa Neethu Mathew Ditty Mathew Vishnu Seelan Sunil Menon Shashank Verma Praveen Priyadarshi Joseph Joseph Hitha Prabhakaran Harin Sr Sushil Kumar Tijina Ignatius Shalini Singh Liji Gireesh Rohit Kumar Kavya V Arya Kr Merin Thomas Aswathi Pv Surumi Nazar Gaurav Sinha Najla Kotta Subin Sabu Nicer Kr Raushan Kumar Chandan Kumar Jinsee P Febin S Remsha M Sumit Chaurasia Manjun Vs Manuraj E Reeshma B Krishnendhu P Saranya Nair Geethu M Anju Balakrishnan

Highest Qualification Master Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Engineering Master Of Technology M.Sc-Tech Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology M.Sc. Bachelor Of Technology Master Of Computer Application Bachelor Of Technology Master Of Computer Application Master Of Computer Application Bachelor Of Technology Master Of Computer Application Master Of Computer Application

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

CT20120594589 CT20120594588 CT20120594584 CT20120594282 CT20120594173 CT20120594135 CT20120594120 CT20120594068 CT20120594056 CT20120594040 CT20120593819 CT20120593672 CT20120593307 CT20120588201 CT20120588138 CT20120588042 CT20120588033 CT20120588032 CT20120587896 CT20120587877 CT20120587846 CT20120587476 CT20120586416 CT20120586268 CT20120585833 CT20120585808 CT20120585805 CT20120585797 CT20120585796 CT20120585739 CT20120585615 CT20120585607 CT20120585587 CT20120585392 CT20120585389 CT20120585381 CT20120585375 CT20120585340 CT20120585329 CT20120585314 CT20120585293 CT20120585283 CT20120585256 CT20120585200 CT20120585148 CT20120584701 CT20120584691

Jyothy P Navya P Sreekala Menon Prathibha T Atul Sharma Flora Maria Sabith Sooppikkada Anusree S Krishnendhu K Paulson Baby Rakhi Babu Reshma R Rahul Kumar Fathima P K Neeraj Vineeth K Renju Roy Athul Raj Gayathri Pillai Meenu Gilbert Anu Varghese Sreelakshmy M Manikandan H Justin Jose Naveen A Elsa Cyriac Sumi M Shankar Shekhar Amjed Ka Jenitt Francis Shabna Aparna D Aswathi U Saurav Suman Siddharth Shankar Varun Prakash Namrata Kunal Ranjan Rakhi Patel Ritesh Raut Neethu Johney Charu James Pritam Singh Abhijeet Swati Krishna Kashif Rizvee Indu S

Master Of Computer Application Master Of Computer Application Master Of Computer Application Master Of Computer Application Bachelor Of Technology Master Of Computer Application Master Of Computer Application Master Of Computer Application Master Of Computer Application Master Of Computer Application Master Of Computer Application Master Of Computer Application Master Of Computer Application Bachelor Of Technology Bachelor Of Science (Engineering) Bachelor Of Technology Bachelor Of Engineering Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Engineering Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Engineering Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Engineering Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Engineering Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology

94 95 96 97 98 99 100

CT20120584653 CT20120584122 CT20120583688 CT20120582897 CT20120582794 CT20120582439 CT20120582320

Sindhu Sharma Tathagat Yash Tanya Rastogi Sunil Kumar Fakruzzama Khan Vedant Narayan Rahul Ranjan

Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Technology Bachelor Of Engineering Bachelor Of Technology

Highest Specialization Digital Electronics Applied Mechanics Mechanical Mechanical Information Technology Information Technology Information Technology Mechanical Computer Science And Engineering Computer Engineering Software Engineering And Business Management Computer Science Mechanical, Production And Industrial Engineering Mechanical Mechanical Electrical & Electronics Engineering Electrical & Electronics Engineering Electrical & Electronics Engineering Electrical & Electronics Engineering Electrical & Electronics Engineering Electrical & Electronics Engineering Computer Programming Information Technology Mechanical Civil Engineering Information Technology Civil Engineering Civil Engineering Civil Engineering Civil Engineering Electronics & Communication Electronics & Communication Electronics & Communication Electronics & Communication Electronics & Communication Electronics & Communication Electronics & Communication Electronics Mechanical And Production Engineering Computer Application Computer Science And Engineering Computer Application Computer Application Computer Science And Engineering Computer Application Computer Application

Computer Application Computer Application Computer Application Computer Application Electronics & Communication Computer Application Computer Application Computer Application Computer Application Computer Application Computer Application Computer Application Computer Application Electronics & Communication Mechanical Electronics & Communication A Level Electronics & Communication Electronics & Communication Electronics & Communication Electronics & Communication Information Technology Electronics & Communication Electronics & Communication Electronics & Communication Electronics & Communication Information Technology Computer Engineering Electronics And Telecommunication Engineering Electronics & Communication Electronics & Communication Electronics & Communication Electronics & Communication Computer Science And Engineering Computer Engineering Mechanical A Level Computer Science Computer Science And Engineering Electrical & Electronics Engineering Electronics & Communication Computer Science Electronics & Communication Mechanical Computer Science And Engineering Information Technology Electronics & Communication

Computer Engineering Electronics & Communication Electrical & Electronics Engineering Mathematics Civil Engineering Electronics & Communication Computer Science And Engineering