You are on page 1of 15

LA PREHISTÒRIA

Busca informació i contesta a les següents

preguntes:

Què és la prehistòria?

La prehistòria es divideix en dos grans períodes. Com es diuen?

PREHISTÒRIA

1 __________________ Vol dir edat de la pedra _____________________

2 __________________ Vol dir edat de la pedra ______________________

Nom:_______________________________ Data:_____________________________________

LA PREHISTÒRIA
L'evolució de la vida a la Terra L'orígen de la vida a la Terra és encara un misteri tot i que hi ha diferents teories científiques que intenten explicar com va començar tot. Malgrat això, sembla molt clar que la vida a la Terra ha anant canviant al llarg de milions i milions d'anys. Aquesta roda explica la teoria de l'evolució del científic anglès Charles Darwin.

Nom:_______________________________ Data:_____________________________________

LA PREHISTÒRIA
Origen i evolució de l'home A l’Àfrica, fa uns quants milions d’anys, alguns primats començaren una lenta evolució que amb el temps va donar lloc a l’espècie humana.

+ Els canvis més importants dels procés d’hominització van ser: la posició vertical, caminar amb dos peus, el desenvolupament del cervell i l’alliberament de les mans.

Nom:_______________________________ Data:_____________________________________

LA PREHISTÒRIA
El paleolític
El paleolític és l'etapa més llarga de l'història humana i comença amb l'aparició de l'espècie humana. Es caracteritza per l'ús d'eines i estris de pedra tallada. Els humans del paleolític vivien de la caça, la pesca i la recol.lecció de fruits. Quan s'acabaven els recursos naturals d'un territori, marxaven cap a un altre. Eren nòmades. Durant aquest del a i període foc: fer els va ser Així i molt van important a aprendre tenir els el a

descobriment encendre'l escalfar-se, perillosos.

humans

dominar-lo. eines

podien espantar

llum,

cuinar,

animals

Nom:_______________________________ Data:_____________________________________

LA PREHISTÒRIA
La vida al paleolític
Els humans del paleolític eren nòmades. Depenent de l'època de l'any i del moviment dels ramats d'animals que caçaven , anaven canviant de lloc i manera de viure. Quan feia fred, vivien a l'abric de les coves. I quan el temps era més càlid, vivien en petits poblats prop dels rius

Trobaven tot el que necessitaven a la natura. Caçaven, pescaven i recollien fruits que trobaven al bosc. Els homes eren els encarregats de la caça,mentre que les dones i els nens eren els que es feien càrrec de la tasca de la recol.lecció.

Nom:_______________________________ Data:_____________________________________

LA PREHISTÒRIA
La caça
La caça d'animals era el centre de la vida dels homes i dones del paleolític. Feien servir la carn dels animals com a aliment, les seves pells per vestir-se, el seu greix per tenir llum i els seus ossos per fabricar eines i joies,etc... Molts dels animals que caçaven els humans d'aquesta època es va extingir fa molt de temps i sabem de la seva existència per restes que s'han trobat i per les pintures que els humans feien a les coves.

Animals prehistòrics

Mamut

Bisó

Tigre dents de sabre

Nom:_______________________________ Data:_____________________________________

LA PREHISTÒRIA
Les eines
Els humans de l'edat de pedra feien servir estris i eines que ells mateixos fabricaven. Utilitzaven pedra de sílex, ossos i banyes d’animals. Fabricaven destrals, punxons i agulles.

Eines:

Nom:_______________________________ Data:_____________________________________

LA PREHISTÒRIA
L'art del paleolític Les pintures rupestres.
Els humans del paleolític pintaven a dins de les coves. Es creu que aquestes pintures tenien, per a ells, un significat màgic. Pintaven animals ( mamuts, cavalls, bisons...), escenes de caça i també altres símbols dels quals es desconeix el seu significat. Per pintar feien servir pigments naturals : sorres minerals de diferents colors, carbó... Feien els pinzells amb pèls dels animals.

Nom:_______________________________ Data:_____________________________________

LA PREHISTÒRIA
El neolític
El neolític és l'etapa més moderna de l'edat de pedra. La tècnica per fabricar eines de pedra s'ha perfeccionat i es caracteritza per la fabricació i ús d'eines de pedra polida. Els humans del neolític han après a conrear el camp i han domesticat alguns animals. Per tant, ja no cal que canvïin de territori a la recerca de caça i altres recursos naturals . S'han tornat sedentaris.

Nom:_______________________________ Data:_____________________________________

LA PREHISTÒRIA
La vida al neolític
Els humans del neolític eren sedentaris: sempre vivien al mateix lloc . Construïen cabanes amb fustes i cobertes de pell o palla i també cabanes de pedra.

Van inventar l'agricultura i la ramaderia , així que treballaven de pagesos i pastors. Havien après a conrear la terra, sobretot cereals ( blat i ordi), i a domesticar animals. Però també es dedicaven a altres feines: curtits de pells, cistelleria, ceràmica …Així que comencen el comerç entre ells i amb altres poblats.

Nom:_______________________________ Data:_____________________________________

LA PREHISTÒRIA
L'art del neolític Els monuments megalítics Són grans construcccions fetes amb pedra que tenien un significat màgic i que podien servir per enterrar als morts. Dòlmen

Menhir

Nom:_______________________________ Data:_____________________________________

LA PREHISTÒRIA
Correspon al Paleolític o al Neolític ? Relaciona. *Els humans inventen el foc. * Eren nòmades. * Domestiquen animals. * Vivien de la caça i la recol.lecció. * Eren sedentaris. * Inventen l’agricultura i el comerç. *Vivien en coves quan feia fred i en cabanes a l'estiu. *Neolític *Paleolític

*Construïen menhirs i dòlmens. * Vivien en cabanes fetes de fusta i pell o fetes de pedra.

Nom:_______________________________ Data:_____________________________________

LA PREHISTÒRIA

Nom:_______________________________ Data:_____________________________________

LA PREHISTÒRIA

Nom:_______________________________ Data:_____________________________________

LA PREHISTÒRIA

Nom:_______________________________ Data:_____________________________________