Tema :Tenaga Tajuk : Sumber Tenaga

B2D7E1 Namakan jenis--jenis tenaga

Arahan: 1. Nyatakan jenis bentuk tenaga berdasarkan keterangan yang diberikan dalam jadual di bawah. Keterangan a ) b ) c Tenaga yang dimiliki oleh objek yang bergerak. Tenaga yang diperoleh daripada bahan kimia. Jenis tenaga

Tenaga yang diperolehi daripada bahan radioaktif. ) d Tenaga yang tersimpan dalam suatu objek kerana ) kedudukan atau keadaannya. e Tenaga yang terhasil oleh objek yang bergetar. ) Tenaga yang dimiliki oleh objek yang mengeluarkan f) cahaya. g Tenaga yang mengalir dari satu titik panas ke satu titik ) yang lebih sejuk. h Tenaga yang terhasil akibat arus elektrik yang ) mengalir.

f) Tenaga yang diperoleh daripada pokok. g Tenaga yang terhasil daripada bahan-bahan biologi ) seperti najis haiwan dan tumbuhan h Tenaga yang diperoleh daripada bahagian dalam ) Bumi Petroleum. tenaga ombak tenaga suria tenaga angin tenaga biojisim tenaga hidroelektrik tenaga nuklear tenaga geoterma bahan api fosil kayu api Keterangan a ) b ) c ) d Tenaga daripada matahari Tenaga yang dijana menggunakan air Tenaga yang diperoleh daripada ombak Sumber tenaga Tenaga yang diperoleh daripada angin yang bergerak ) e Tenaga yang dihasilkan daripada bahan radioaktif ) seperti uranium. Nyatakan sumber tenaga berdasarkan keterangan yang diberi. gas asli dan arang batu yang terbentuk i) berjuta-juta tahun dahulu daripada organisma mati (dikenakan suhu dan tekanan tinggi) .B2D2E2 Menyenaraikan sumber-sumber tenaga Arahan: 1.

ATAU 2. Lukis garisan untuk mengenal pasti tiga perkataan lain yang menunjukkan sumber-sumber tenaga . labelkan jenis-jenis sumber tenaga dengan menggunakan perkataan di bawah: Angin Air Bahan api fosil ATAU 3. Rajah 1 menunjukkan tiga jenis sumber tenaga R: ________________ Q: ________________ P: ________________ Rajah 1 Pada Rajah 1.

matahari a) Tenaga ______________ b) Tenaga ______________ . Sumber tenaga utama adalah _________________ 2. Arahan: 1.B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga. Labelkan gambar di bawah dengan tenaga yang terhasil dari matahari.

Sumber tenaga yang boleh diperbaharui ialah sumber tenaga yang _________ akan habis digunakan. Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu B3D10E2 Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu Arahan: 1. Isi tempat kososng dengan jawapan yang sesuai. Kelas sumber tenaga berikut kepada dua kumpulan. . Minyak Matahari Angin Nuklear Sumber Tenaga Boleh Diperbaharui Sumber TenagaTidak Boleh Perbaharui 2. a.B3D10E1 .

____________________________________________________________ (b) Di manakah kedudukan bandul yang dilabel. yang mempunyai: (i) tenaga kinetik yang maksimum : ______________________________________________________ . X Z Y (a) Nyatakan perubahan tenaga ayunan bandul dari P ke Q dan kemudian ke R. Rajah menunjukkan ladung yang sedang berayun. 1. Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui ialah sumber tenaga yang ___________________ semula selepas digunakan B4D12E1. Kemudian. Q dan R. Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui aktiviti B4D12E2 Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti Arahan: Anda dikehendaki menjalankan aktivivti menggunakan radas yang disediakan.b. P. jawab soalan di bawah.

__________________________________________________________________ (b) Kedudukan guli yang manakah mempunyai tenaga kinetik yang maksimum? __________________________________________________________________ (c) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku apabila guli bergerak dari kedudukan K ke kedudukan L dan seterusnya ke kedudukan M.(ii) tenaga keupayaan yang maksimum : ______________________________________________________ ATAU Sebiji guli dilepaskan dari kedudukan K seperti pada rajah di bawah: K M L (a) Nyatakan bentuk tenaga yang terdapat di kedudukan K. __________________________________________________________________ .

cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap kepentingan memulihara sumber tenaga penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap ∗ ∗ Arahan: .B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai : ∗ ∗ mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga.

atau artikel Power point Anda boleh mempersembahkan hasil dapatan anda dalam bentuk berikut: Tempoh masa seminggu diberikan kepada anda untuk menyelesaikan aktiviti ini. sajak. a) b) c) d) e) folio. jelaskan mengenai : • • • mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga tersebut. Kemudian. cara-cara mengguna dan mengurus sumber tenaga dengan cekap. dan kepentingan memulihara sumber tenaga tersebut.Berdasarkan artikel di atas. . Persembahan setiap kajian adalah mengikut kreativiti masing-masing. anda dikehendaki memilih satu daripada 9 jenis sumber tenaga yang telah anda pelajari. lagu.

skema jawapan B2D2E2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful