LAPORAN JAWATANKUASA SETIAUSAHA PROGRAM LATIHAN ILMIAH PDK TELUK CENGAI

Pada 23 – 27 September 2012 yang lalu, saya dan sembilan lagi orang rakan telah menjalankan satu program ilmiah di PDK Teluk cengai. Sebelum aktiviti ini dijalankan saya telah mendapatkan maklumat mengenai PDK ini dan membuat kertas kerja serta menyediakan beberapa surat rasmi yang perlu bagi memastikan segalanya berjalan lancar. Semasa menyiapkan kertas kerja saya telah mendapatkan maklumat yang perlu daripada setiap jawatankuasa. Saya telah menyediakan senarai jawatankuasa dan mendapatkan senarai budget yang perlu dimasukkan di dalam kertas kerja. Bagi memastikan segalanya berjalan lancar saya telah melaksanakan pemeriksaan teliti di atas kertas kerja tersebut bersama-sama rakan lain. Saya juga turut membandingkan kertas kerja kami dengan kertas kerja kumpulan lain bagi memastikan ianya lengkap. Semasa program ini saya banyak membantu jawatankuasa lain. Setelah program ini tamat, saya telah membuat satu surat yang memohon PDK Teluk Chengai untuk samasama menyertai kami dalam pameran Minggu Kokurikulum Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman bagi membantu kami untuk memberi lebih pendedahan kepada warga IPG keseluruhannya.

Disediakan oleh,

Mohd Shafuan Bin Zulkafli Setiausaha Program Latihan Ilmiah PDK Teluk Chengai IPG Kampus Darulaman

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful