You are on page 1of 2

PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL

KUMPULAN A :
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu
TAHUN 2013
PENGGAL

MULA
PERSEKOLAHAN

AKHIR
PERSEKOLAHAN

JUMLAH JUMLAH
HARI
MINGGU

01.01.2013
31.01.2013
01.02.2013
28.02.2013
01.03.2013
21.03.2013
JUMLAH HARI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
22.03.2013
30.03.2013

23
20
15
58

31.03.2013
01.04.2013
30.04.2013
01.05.2013
23.05.2013
JUMLAH HARI
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
24.05.2013
08.06.2013

1
22
17
40

09.06.2013
30.06.2013
01.07.2013
31.07.2013
01.08.2013
05.08.2013
JUMLAH HARI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
06.08.2013
17.08.2013

16
23
3
42

18.08.2013
31.08.2013
01.09.2013
30.09.2013
01.10.2013
31.10.2013
01.11.2013
14.11.2013
JUMLAH HARI
CUTI AKHIR TAHUN
15.11.2013
31.12.2013

10
22
23
10
65

16

12

12

47
289

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am


Jumlah Hari Cuti Penggal

205
84

13

6
52

PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL


KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak,
Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak,
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya
TAHUN 2013
PENGGAL

MULA
PERSEKOLAHAN

AKHIR
PERSEKOLAHAN

JUMLAH
HARI

02.01.2013
31.01.2013
01.02.2013
28.02.2013
01.03.2013
22.03.2013
JUMLAH HARI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
23.03.2013
31.03.2013

22
20
16
58

01.04.2013
01.05.2013

22
18

30.04.2013
24.05.2013

JUMLAH HARI
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
25.05.2013
09.06.2013

40

10.06.2013
30.06.2013
01.07.2013
31.07.2013
01.08.2013
06.08.2013
JUMLAH HARI
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
07.08.2013
18.08.2013

15
23
4
42

19.08.2013
31.08.2013
01.09.2013
30.09.2013
01.10.2013
31.10.2013
01.11.2013
15.11.2013
JUMLAH HARI
CUTI AKHIR TAHUN
16.11.2013
01.01.2014

10
21
23
11
65

16

12

JUMLAH
MINGGU

12

47
289

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am


Jumlah Hari Cuti Penggal

205
84

13

6
52