Cele 10 porunci dumnezeieşti; Cele 9 porunci bisericeşti; Cele 9 fericiri

CELE 10 PORUNCI DUMNEZEIESTI

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de mine! 2. Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici să le slujeşti! 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui! 4. Adu-ţi aminte de ziua odihnei (DUMINICA) să o sfinţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale, iar în ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi nici un lucru, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine, că în şase zile a făcut Dumnezeu cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt într-însele iar în ziua a şaptea S-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua a şaptea şi a sfinţit-o! 5. Cinsteşte-l pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ! 6. Să nu ucizi! 7. Să nu fii desfrânat! 8. Să nu furi! 9. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău! 10. Să nu doreşti casa aproapelui tău; să nu doreşti femeia aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui, şi nici unul din dobitoacele lui şi nimic din câte are aproapele tău!
1

Cele 10 porunci dumnezeieşti; Cele 9 porunci bisericeşti; Cele 9 fericiri

CELE 9 PORUNCI BISERICEŞTI

1. Să participăm cu evlavie la Sfânta Liturghie, în duminici şi în sărbători! 2. Să ţinem toate posturile rânduite de Biserică: - Postul Paştelui; - Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel; - Postul Maicii Domnului; - Postul Crăciunului; - Miercurile şi Vinerile de peste an; - 14 septembrie, 5 ianuarie şi 29 august. 3. Să respectăm feţele bisericeşti (diaconi, preoţi şi episcopi). 4. Să ne spovedim şi să ne împărtăşim în cele patru posturi mari ale anului şi ori de câte ori ne simţim conştiinţa încărcată! 5. Să ne rugăm pentru conducătorii ţării, pentru cei ai oraşelor şi ai satelor, şi pentru întreg poporul nostru! 6. Să ţinem posturile pe care le-ar rândui mitropolitul în vremuri grele! 7. Să nu citim şi nici să nu ţinem în casă cărţi neortodoxe! 8. Să nu folosim prost sau în scopuri străine averea bisericilor! 9. Să nu participăm la nunţi sau la alte petreceri organizate în post!
2

Cele 10 porunci dumnezeieşti; Cele 9 porunci bisericeşti; Cele 9 fericiri

CELE 9 FERICIRI

1. Fericiţi cei săraci cu duhul, a lor este Împăraţia cerurilor. 2. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângăia. 3. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. 4. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, ca aceia se vor sătura. 5. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. 6. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. 7. Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fii lui Dumnezeu se vor chema. 8. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este Împărăţia cerurilor. 9. Fericiţi veţi fi când va vor ocări şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind pentru mine. 10. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri!

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful