1

FLOW PROSES PENGELOLAAN IZIN PEMANFAATAN KAYU
Tumbang dan Potong Petugas Pengelola

IPK

Pengelola

Ukur

Buku Ukur

LHP (Laporan Hasil Penebangan)

 Dibuat oleh petugas pembuat LHP yang ditetapkan berdasarkan SK –
Kadishut Provinsi  LHP dikirim kepada Kadishut Kabupaten dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh penanggungjawab IPK

 Diajukan kepada pejabat pengesah LHP yang merupakan petugas kehutanan
Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan LHP Kab. Tapsel yang ditetapkan berdasarkan SK-Kadishut Prov. Sumut  Permohonan pemeriksaan dan pengesahan LHP tersebut diajukan oleh penanggungjawab IPK  Pejabat pengesah LHP kemudian menandatangani dokumen LHP IPK

Permohonan penerbitan SPP (Surat Perintah Pembayaran) PSDH , DR, GR

 Diajukan oleh penanggungjawab IPK kepada pejabat penagih PSDH, DR, GR
pada Kantor Dishut Kabupaten  Dengan lampiran rekapitulasi LHP yang ditandatangani oleh petugas pembuat LHP dan pejabat pemeriksa dan pengesah LHP

Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH, DR, GR

 Diterbitkan oleh pejabat penagih PSDH, DR, GR Dishut Kabupaten

Pembayaran Pengelola

 Disetor ke rekening pemerintah pada Departemen Kehutanan RI, masingmasing dengan nomor rekening berbeda untuk PSDH, DR, GR

2 Penerbitan DO perusahaan

 Bagian penjualan perusahaan mengeluarkan DO berdasarkan LHP
dan Pembayaran PSDH, DR, GR

Permohonan Penerbitan Dokumen SKSKB

 Diajukan oleh penanggungjawab IPK kepada Pejabat Penerbit SKSKB (Surat Keterangan
Sah Kayu Bulat) atau P2SKSKB

 Permohonan dengan melampirkan bukti setor PSDH, DR, GR dan LMKB (Laporan Mutasi
Kayu Bulat) IPK

Permohonan Penerbitan Dokumen SKSKB oleh P2SKSKB

 Diajukan oleh P2SKSKB kepada Kadishut Kabupaten  Permohonan dengan melampirkan Surat Permohonan dari IPK, LMKB, Bukti Setor PSDH,
DR, GR dan SK Penetapan P2SKSKB

Penerbitan Dokumen SKSKB

 Dikeluarkan oleh Kadishut Kabupaten sesuai jumlah permohonan  Dokumen SKSKB diterima dan dikendalikan oleh P2SKSKB
 Dari TPK – Hutan / Lokasi atau Tempat Penimbunan Kayu di Lokasi/Hutan, pengangkutan kayu dengan menggunakan dokumen resmi kehutanan yang disebut SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat)  SKSKB adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang ditetapkan sesuai SK – Kadishut Provinsi  SKSKB diterbitkan dengan melampirkan DKB (Daftar Kayu Bulat) yang diangkut dan dokumen ditandatangani pejabat penerbit SKSKB

TPK – Hutan / Lokasi

Penjualan Kayu Oleh Perusahaan

TPK - Antara

 TPK – Antara adalah Tempat Penimbunan Kayu yang berada di luar lokasi / hutan yang ditetapkan berdasarkan SK – Kadishut Kabupaten  Kayu yang ditimbun di TPK – Antara adalah kayu yang diangkut dari TPK – Lokasi/hutan dengan dokumen SKSKB  Ketika kayu diturunkan di TPK – Antara, maka kayu diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) yang merupakan pegawai kehutanan Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan SK – Kadishut Provinsi  Pengangkutan kayu dari TPK – Antara harus menggunakan dokumen angkutan resmi dari kehutanan yang disebut FA-KB (Faktur Angkutan Kayu Bulat)  Petugas penerbit FA-KB adalah petugas perusahaan yang ditetapkan berdasarkan SK – Kepala BP2HP (Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) wilayah  FA-KB diterbitkan dengan melampirkan DKB (Daftar Kayu Bulat) yang diangkut dari TPK-Antara dan ditandatangani oleh pejabat penerbit FA-KB  Laporan pemakaian lembar/dokumen FA-KB setiap bulan kepada Kadishut Kabupaten dan Kepala BP2HP yang dibuat oleh petugas penerbit FA-KB dengan surat pengantar yang ditandatangani penanggungjawab IPK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful