You are on page 1of 23

De la automatul

celular la …
Agenti inteligenti
 Florin Munteanu
“ Nuanţele raţiunii umane pot contribui la raţiunea
globală a umanităţii pentru constituirea unui model
ontologic care să explice mai corect lumea materială şi
să îndrume ştiinţa spre noi explorări şi cunoaştere
riguroasă.”
Blaga


Cafeneaua Complexitatii
8 10 2012
Foto David Hall
Proces cognitiv
Descoperire
vs. inovare
Natural vs. Artificial
Flux (Streaming) de informatii
(reglare; declansare; diferentiere; feedback;
feedbefore;…)
Flux de materie si energie
observare
Creatie
artefacte
Ortofizica
energie
materie
informatie
Constiinta
Universala
E=mc
2
C1
C2
Cj
cn
Mihai
Draganescu
David
Chalmer
Humberto
Maturana
Stiinta Computationala
Domeniu de studiu dedicat intelegerii Naturii
prin abstractizarea principiilor fundamentale
ce guverneaza fenomenul studiat si recreerea
acestor dinamici în alte medii - de exemplu cel
numeric, specific calculatorului - facându-le
astfel accesibile unor noi metode experimen-
tale de manipulare si testare.

Un artefact ce provoaca
omenirea: CALCULATORUL
T(i,j)
http://www.youtube.com/watch?v=5ApSJe4FaLI&feature=related

Metoda relaxarii si … automatul
celular ( mai putin decat o introducere… doar pentru
surprinderea ideii )
Derivata unei functii f in punctul x se poate aproxima ca raportul
diferentelor finite:
( ) ( ) ( / 2) ( / 2)
sau
df f f x x f x f x x f x x
dx x x x
A +A ÷ +A ÷ ÷A
~ = =
A A A
Sa folosim cea de a doua exprimare pentru a evalua derivata a doua
( )
2
( / 2) ( / 2)
2 2
( ) ( ) 2 ( )
x x x x
df df
dx dx
d f d df f x x f x x f x
dx dx dx x
x
+A ÷A
| | | |
÷
| |
+A + ÷A ÷ \ . \ .
| |
= ~ ~
|
A
\ . A
Daca facem asta si pe directia y, si construim o retea patrata (∆x=∆y= ∆),
obtinem aproximatia operatorului lui Laplace
continuare
2
2
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) 4 ( , )
( , )
f x y f x y f x y f x y f x y
f x y
+A + ÷A + +A + ÷A ÷
V ~
A
operatorul lui Laplace
Ecuatia lui Laplace este echivalenta cu:

2
0 f V =

| |
1
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
4
f x y f x y f x y f x y f x y = +A + ÷A + +A + ÷A

| |
1
1
( , ) ( 1, ) ( 1, ) ( , 1) ( , 1)
4
t
t
f i j f i j f i j f i j f i j
+
= + + ÷ + + + ÷
la fiecare iteratie valoarea fiecarei celule este
inlocuita cu media aritmetica a valorilor vecinilor
(pastrand in acelasi timp valorile cerute la
frontiera)
| |
1
1
( , ) ( 1, ) ( 1, ) ( , 1) ( , 1)
4
t
t
f i j f i j f i j f i j f i j
+
= + + ÷ + + + ÷
23
20 18
29
T(i,j)=
1/4*(23+18+20+29)= 22.5
t
t+1 Se copiaza starea t+1 (viitor) in
matricea t (prezent) si se reia operatia
Proces recursiv
Procesul se repeta pentru toate punctele
(i,j) determinandu-se astfel starea la
momentul t+1
Discretizare in … spatiu
 Retea (patrata, triunghiulara,
hexagonala, oarecare)
 Fiecare nod al retelei este “un punct
de masura” – (o entitate caracterizata
de anumiti parametrii, o “celula” a
carei stare se modifica in timp
dependent de starea vecinilor)
 Problema frontierei (“celule” cu
proprietati speciale)
 Iterare S(i,j)|
t+1
=F(S(i-1,j),S(i+1,j),S(i,j-
1),S(I,j+1), S(I,j))|
t
Calitativ & Cantitativ
y=F(x)
x
y
X1= 1.25; F=x^2+0.5 x-1 ; y1= 1.1875
X2=2.12; y2= 4.5544
TRUNCHIERE la intreg =>
Int(y1)= 1
Int(y2)=4
Definirea unui criteriu de “taiere”
PAR/ IMPAR; Divizibil cu …
Retea rectangulara de nxm celule
•S(k+1)=F(S(k))
q11 q12 q13
q21 q22 q23
q31 q32 q33
Q=
Q={0,1, 0;1,-4,1;0,1,0}
Q={1,4, 1;4,-20,4;1,4,1}
T= Ax+B, unde A=Tdivx (partea intreaga); B=Tmod x (restul)
Daca x=2 (mod 2) => regula de “paritate” deci S(I,j)|
t+1
=(1-B(ij))*(S(ij+1))|
t
Q =| 2 1 2 ; 1 0 1 ; 2 1 2|

0 0 0
0 0
0 0 1
2 1 2
1 0 1
2 1 2
0 0 0
0 1 0
0 0 1
T=0+0+…2*1=2 (PAR)
Regula aleasa …daca T este par
atunci se “activeaza” celula tinta ;
daca T este impar se inactiveaza
celula tinta
•AC- generator de numere
W=∑∑S(I,j); W(n)
MODELARE vs.
SIMULARE
A
U
T
O
-
O
R
G
A
N
I
Z
A
R
E

E
M
E
R
G
E
N
T
A

Viata Artificiala
http://www.wolfram.com/
cdf-player/
Simulare
DLA
http://www.youtube.com/watch?v=uBy3Uouy76Q&feature=player_de
tailpage#t=85s

Agenti inteligenti
http://arieldolan.com/ofiles/Efloys.html
EXEMPLU
http://www.aridolan.com/
http://www.calresco.org/
http://alife.org/

http://groups.engin.umd.umich.edu/CIS/course.des/cis479/proje
cts/agent/Intelligent_agent.html

Multumesc pentru atentie