SUBIECTE

1. O societate cu activitate de comerţ cu amănunt, are în stoc marfă la valoarea de vânzare de 500 lei.
Vinde întregul stoc de marfă acordând o reducere comercială de 20%. Stabiliţi valoarea totală
facturată clientului.
a) 800 lei
b) 400 lei
c) 350 lei
d) 450 lei
2. O societate cu activitate de comerţ cu amănunt, are în stoc marfă în valoare de 1785lei. Vinde
întregul stoc de marfă acordând o reducere comercială de 20%. Stabiliţi valoarea fără TVA (19%)
înscrisă în factura fiscală.
a) 1.200 lei
b) 1. 000 lei
c) 1.350 lei
d) 1.250 lei
3. Care este valoarea facturată clientului pentru vânzarea mărfurilor ştiind că:
• Preţ vânzare (fără T.V.A.) = 1.000 lei
• Rabat
= 5%
• Remiză
= 10%
a) 950 lei
b) 900 lei
c) 855 lei
d) 910 lei
4. O societate comercială care ţine evidenţa mărfurilor la preţul de vânzare cu amănuntul inclusiv
TVA şi care practică un adaos comercial de 30% a achiziţionat mărfuri în valoare de 100 lei +
T.V.A. 19%. Care este preţul de vânzare afişat la raft.
a) 130,00 lei
b) 120,00 lei
c) 154,70 lei
d) 125,00 lei

5. Să se completeze factura fiscală nr 400300/12.06.2009 pentru mărfurile vândute clientului SC
AURORA SRL, CUI RO 12223331, Bacău.
Furnizor CLIO SRL
Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului/
anul: J04/122/2004 CUI RO4355443
Sediul (localitatea, str., nr.) BACAU
Judetul:BACAU
Contul:RO34RNCB0000223311000122
Banca COMERCIALA ROMANA.
Cota T.V.A. ……19… %
Nr.
Crt.
0
1.
2.
3.

ASC

nr……………..

Cumparator:…………..……………..……
(denumire, forma juridica)
Codul fiscal:……………………………….

Nr. Facturii ……………..

Sediul (localitatea, str., nr.): …...…………

Data (ziua, luna, anul) ………………..

Judetul:…………………………………….

Nr. Aviz insotire a marfii ……………………………
(daca este cazul)

Contul:…………………………………….

Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
Detergent
Săpun
Şampon

Semnatura si stampila
furnizorului

Seria

FACTURA
FISCALA

U.M.

Cantitatea

2

3

Buc
Buc
Buc

10
5
4

Banca:…………………………………….

Pretul unitar
(fara T.V.A.)
- lei 4

Valoarea
- lei 5 (3x4)

Valoarea
T.V.A.
- lei 6

20,00
4,00
10,00

Date privind expeditia
Numele delegatului ……………………………………
BI/CI seria……..nr………………eliberat(a)………………
Mijlocul de transport nr. .....................................................
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de .............................................ora ...........................
Semnaturile ......................................................................

Total
din care:
accize
Semnatura de
primire

x
Total de plata
(col.5+col.6)

6. Să se completeze chitanţa nr 13400/26.07.2009 aferentă clientul SC AURORA SRL pentru suma
încasată de 1.200 lei reprezentând contravaloarea facturii nr. 32/10.07.2009.
Unitatea SC CLIO SRL
Codul fiscal . RO 4355443 Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului/anul J04/122/2004
Sediul (localitatea, str., nr.) BACĂU
Seria ...ABC.. Nr. …….
Judetul BACAU

CHITANTA Nr. _________
Data.

.

Am primit de la .................................................................................................................................
Adresa ...............................................................................................................................................
Suma de .......................... adica.......................................................................................................
reprezentand .....................................................................................................................................
Casier,

7. Să se completeze factura fiscală nr 880300/20.07.2009 pentru mărfurile vândute clientului SC
LICURICI SRL, CUI RO 7774441, Bacău.
Furnizor CLIO SRL
Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului/
anul: J04/122/2004 CUI RO4355443
Sediul (localitatea, str., nr.) BACAU
Judetul:BACAU
Contul:RO34RNCB0000223311000122
Banca COMERCIALA ROMANA.
Cota T.V.A. ……19… %
Nr.
Crt.
0
1.
2.
3.

ASC

nr……………….

Cumparator:…………..……………..……
(denumire, forma juridica)
Codul fiscal:……………………………….

Nr. Facturii ………………………....

Sediul (localitatea, str., nr.): …...…………

Data (ziua, luna, anul) ……………….

Judetul:…………………………………….

Nr. Aviz insotire a marfii ……………………………
(daca este cazul)

Contul:…………………………………….

Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
Apă minerală 2l
Bere URSUS 0,5l
Suc ADRIA 2l

Semnatura si stampila
furnizorului

Seria

FACTURA
FISCALA

U.M.

Cantitatea

2

3

Buc
Buc
Buc

40
40
50

Banca:…………………………………….

Pretul unitar
(fara T.V.A.)
- lei 4

Valoarea
- lei 5 (3x4)

Valoarea
T.V.A.
- lei 6

1,50
2,00
1,80

Date privind expeditia
Numele delegatului ……………………………………
BI/CI seria……..nr………………eliberat(a)………………
Mijlocul de transport nr. .....................................................
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de .............................................ora ...........................
Semnaturile ......................................................................

Total
din care:
accize
Semnatura de
primire

x
Total de plata
(col.5+col.6)

8. Să se completeze chitanţa nr 1400/20.07.2009 aferentă clientul SC LICURICI SRL pentru suma
încasată de 1.340,60 lei reprezentând contravaloarea facturii nr.102/10.07.2009.
Unitatea SC CLIO SRL
Codul fiscal . RO 4355443 Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului/anul J04/122/2004
Sediul (localitatea, str., nr.) BACĂU
Seria ...ABC.. Nr. ……….
Judetul BACAU

CHITANTA Nr. _________
Data.

.

Am primit de la .................................................................................................................................
Adresa ...............................................................................................................................................
Suma de .......................... adica.......................................................................................................
reprezentand .....................................................................................................................................
Casier,

RĂSPUNS:
1. 500 lei x (100% - 20%) = 500 x 80% = 400 lei b
2. Valoare facturată (inclusiv TVA) = 1785 lei x (100% - 20%) = 1785 x 80% = 1428 lei
Valoarea fără TVA = 1428 : 1,19 = 1.200 lei a
3. Preţ vânzare
= 1000 lei
Rabat
= 5% x 1000 lei = 50 lei
Remiză
= 10% x (1000 – 50) = 10% x 950 = 95 lei
Total reducere comercială
= 50 + 95 = 145 lei
Valoarea factură clientului
= 1.000 lei – 145 lei = 855 lei c
4. Preţ de achiziţie
= 100 lei
Adaos comercial
= 100 x 30% = 30 lei
T.V.A. 19% x (100 lei + 30 lei) = 19% x 130 lei = 24,70 lei
Preţ vânzare
= 100 + 30 + 24,70 0= 154,70 lei. c
5. Răspuns:
Furnizor CLIO SRL
Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului/
anul: J04/122/2004 CUI RO4355443
Sediul (localitatea, str., nr.) BACAU
Judetul:BACAU
Contul:RO34RNCB0000223311000122
Banca COMERCIALA ROMANA.
Cota T.V.A. ……19… %

Nr.
Crt.
0
1.
Detergent
2.
Săpun
3.
Şampon
Semnatura si stampila
furnizorului

Seria

FACTURA
FISCALA

(denumire, forma juridica)
Codul fiscal:…RO
Judetul BACĂU

Nr. Aviz insotire a marfii ……………………………
(daca este cazul)

Cantitatea

2

3

Buc
Buc
Buc

10
5
4

Date privind expeditia
Numele delegatului ……………………………………
BI/CI seria……..nr………………eliberat(a)………………
Mijlocul de transport nr. .....................................................
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de .............................................ora ...........................
Semnaturile ......................................................................

12223331.

Sediul (localitatea, str., nr.): BACĂU

Data (ziua, luna, anul) ……12.06.2009

U.M.

nr. 400300

Cumparator: SC AURORA SRL

Nr. Facturii 400300

Denumirea produselor
sau a serviciilor
1

ASC

Contul:…………………………………….

Banca:…………………………………….
Pretul unitar
Valoarea
(fara T.V.A.)
Valoarea
T.V.A.
- lei - lei - lei 4
5 (3x4)
6
20,00
4,00
10,00
Total
din care:
accize
Semnatura de
primire

200,00
20,00
40,00

38,00
3,80
7,60

260,00

49,40

x
Total de plata
(col.5+col.6)

309,40

6.
Unitatea SC CLIO SRL
Codul fiscal . RO 4355443 Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului/anul J04/122/2004
Sediul (localitatea, str., nr.) BACĂU
Seria ...ABC.. Nr. 13400
Judetul BACAU

CHITANTA Nr. 13400
Data. 26.07.2009
Am primit de la ........................ SC AURORA SRL.................................................................
Adresa ............................................................................BACĂU.......................................
Suma de .1.200. adica………………………………..omiedouăsute lei ………………………………
reprezentand ....... contravaloarea facturii

nr. 32/10.07.2009.....................................................
Casier,

7.
Furnizor CLIO SRL
Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului/
anul: J04/122/2004 CUI RO4355443
Sediul (localitatea, str., nr.) BACAU
Judetul:BACAU
Contul:RO34RNCB0000223311000122
Banca COMERCIALA ROMANA.
Cota T.V.A. ……19… %
Nr.
Crt.
0
1.
2.
3.

ASC

nr 880330

Cumparator: SC LICURICI SRL
(denumire, forma juridica)
Codul fiscal: CUI 7774441

Nr. Facturii 880330
Data (ziua, luna, anul) …20.07.2009

Sediul (localitatea, str., nr.): BACĂU

Nr. Aviz insotire a marfii ……………………………
(daca este cazul)

Contul:…………………………………….

Denumirea produselor
sau a serviciilor
1
Apă minerală 2l
Bere URSUS 0,5l
Suc ADRIA 2l

Semnatura si stampila
furnizorului

Seria

FACTURA
FISCALA

U.M.

Cantitatea

2

3

Buc
Buc
Buc

40
40
50

Date privind expeditia
Numele delegatului ……………………………………
BI/CI seria……..nr………………eliberat(a)………………
Mijlocul de transport nr. .....................................................
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la
data de .............................................ora ...........................
Semnaturile ......................................................................

Judetul:… BACĂU
Banca:…………………………………….

Pretul unitar
(fara T.V.A.)
- lei 4
1,50
2,00
1,80
Total
din care:
accize
Semnatura de
primire

Valoarea
T.V.A.
- lei 6

Valoarea
- lei 5 (3x4)
60,00
80,00
90,00

230,00

11,40
15,20
17,10

43,70

x
Total de plata
(col.5+col.6)

273,70

8. Să se completeze chitanţa nr 1400/20.07.2009 aferentă clientul SC LICURICI SRL pentru suma
încasată de 1.340,60 lei reprezentând contravaloarea facturii nr.102/10.07.2009.
Unitatea SC CLIO SRL
Codul fiscal . RO 4355443 Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului/anul J04/122/2004
Sediul (localitatea, str., nr.) BACĂU
Seria ...ABC.. Nr. 1400
Judetul BACAU

CHITANTA Nr. 1400
Data. 10.07.2009
Am primit de la ........................ SC LICURICI SRL.................................................................
Adresa ............................................................................BACĂU.......................................
Suma de .1.340,60. adica……..omietreisutepatruzecilei şi 60bani………………………………
reprezentand ....... contravaloarea facturii

nr. 102/10.07.2009.....................................................
Casier,