Cine sunt eu?

- Ileana Ciutacu -27 ani, doctorand ASE

Cum am ajuns aici?
• Economia <= Şcoala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu” (20002004) –> Academia de Studii Economice din Bucureşti (2004-azi) • Geometria Fractală <= Cursul de master de la Insititutul de biodinamică -> CSC • Economie + Geometrie Fractală -> Olimpiada Economiştilor (nov. 2006) -> Doctorat ASE (2009-azi)
• => dorinţa de a arăta ca economia este “VIE”

Ce vă prezint azi?

“Contribuţia lucrătorilor şi antreprenorilor migranţi la dezvoltare şi la creşterea economică”
• Acest articol a fost scris ca parte a proiectului “Doctorat în economie la standardele Europei Cunoaşterii (DoEsEc)” POSDRU/88/1.5./S/55287. Proiect co-finanţat de Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013 şi implementat de către Academia de Studii Economice împlreună cu Universitatea de Vest din Timişoara. • Acest articol a fost prezentat la A 7-a Conferinţă Europeană pe Inovare şi Antreprenoriat (ECIE 2012) şi premiat ca Best PhD Paper (joint winner cu Denis Frydrych, University of Edinburgh Business School, UK)

Background-ul cercetării
• Lecţii de economie -> Oamenii îşi schimbă cu greu mediul în care trăiesc • Decizia de a MIGRA => importanţă la nivel interior (psihic) şi exterior (teritoriul de unde şi unde migrează)
• Tendinţele MIGRAŢIEI: - Mişcarea dinspre EST spre VEST - Salarii mai mici pentru imigranţi

Întrebarea şi ipoteza cercetării
• Întrebare => • ¿? efectele +/- ale discriminătii asupra contribuţiei aduse de lucrătorii şi antreprenorii migranţi creşterii economice şi a dezvoltării ¿? • ¿? Lucrătorii migranţi -> inovaţia (socială, economică, politică etc.) <- ce fel şi în ce cantitate ¿? • Ipoteza => • Discriminarea pe piaţa muncii <-> “criză” a sistemului economic • Teoria Generală a Sistemelor + Modelarea Bazată pe Agenţi (ABM) = o metodologie adecvata pentru această cercetare

Planul de cercetare
• NetLogo => Construirea unui Model Bazat pe Agenţi (MBA) <= Wolf
Sheep Predation Model + Simple Economy Model:
2 regiuni (firme3, produse4, oameni2): 1 bogată (Vest/Stânga), 1 săracă (Est/Dreapta) + graniţă 2 sisteme principale pradă-prădător moneda = energie dinamica <= mişcarea oamenilor (de la dreapta la stânga = dinspre zona săracă înspre cea
bogată)

• 3 scenarii cu +/- discriminării (250 tic-uri):
Italia – Moldova România – Moldova Italia – Filipine

• Replicarea rezultatelor <- Auto+similaritate <= Geometria Fractală
Italia – România – Moldova

NetLogo

Planul de cercetare
• Scenarii:
Italia – Moldova:
- +/- discriminare => 2 vs. 7 antreprenori migranţi, 2 vs. 14 migrant-firms, 40 vs. 152 naşteri ale migranţilor. - Migraţie fără discriminare => + => dezvoltare economică mai rapidă pentru două ţări aflate nu foarte departe din punct de vedere geografic.

Planul de cercetare
• Scenarii:
România – Moldova:
- +/- discriminare => 1 vs. 4 antreprenori migranţi, 1 vs. 8 migrant-firms, 58 vs. 118 naşteri ale migranţilor. - discriminarea => Economia româniei se dezvoltă mai puţin + muncitorii români sunt privaţi de bunurile şi de locurile de muncă făcute de lucrătorii şi antreprenorii moldoveni => migraţia fără discriminare are efecte pozitive pentru ambele ţări ce împart o graniţă.

Planul de cercetare

-

Scenarii:
Italia – Filipine:

+/- discriminare => 0 vs. 0 antreprenori migranţi, 408 vs. 519 naşteri ale migranţilor; consumul de produse naturale, 23 lucrători migranţi vs. Productivitate in Filipine. - Efectele migraţiei => +/- ?¿? :  distanţă geografică mare;  Imigranţii finilinezi: şomeri + susţinuti de programe sociale ( părinţi pe pământ italian);  boom al populaţiei italienie => vor susţine sistemul de pensii italian în viitor.

Planul de cercetare
• Replicarea rezultatelor folosind auto-similaritatea
(Italia – România – Moldova):
Auto-similaritate: cea mai mică parte dintr-un sistem este asemănătoare cu o parte mai mare sau cu întreg sistemul. Iteraţie => ~ modalitatea prin care o limbă este transmisă prin viu grai de la o generaţie la următoarea.

-

E.g. imigraţie => limba vorbită de bunici/parinţi ~ limba vorbită de copii => limba vorbită de copii = o iteraţie a limbilor generaţiilor precedente şi este auto-similară cu acestea.

Planul de cercetare
• Replicarea rezultatelor folosind auto-similaritatea
(Italia – România – Moldova):
- Fractalul modelului ~ flug de zăpadă/ reţea sperică de grafuri ale cărei puncte finale sunt dinamice şi interşanjabile <= migraţie  un element simplu de schimbare (discriminarea) care apare într-un sistem complex (sistemul complex adaptativ creat = cele două economii) se schimbă şi se modifică în mod ireparabil (efectele).
Ex. Dacă firmel italiene (LC1) îi discriminează pe imigranţii moldoveni (LC 0) pe piaţa muncii din Italia (CLC 1.0.) => contagiunea cu efectele discriminării are loc atât la nivel inverior, cât şi la nivel superior al LC-urilor CAS-urilor şi CAS-urilor <=> imigranţii moldoveni ar putea alege să dicrimineze lucrătorii (CLC 0.0.), firmele (CLC 1.0.) sau produsele italiene (CLC 2.0

Concluzie
• MBA-ul de discriminare => două ţări (apropiate din punct de vedere geografic + difetenţe de venit medii către mari) + discriminare => scăderea productivităţii economice & a dezvoltării sociale. • Replicarea la un nivel geografic superior folosind autosimilaritatea => Dacp o ţară discriminează lucrătorii imigranţi => în acea ţară vor fi create mai puţine firme şi locuri de muncă + contagiunea cu efectele discriminării si la alte nivele de complexitate (CLs) => scădere economică, dezvoltare mai redusă şi involuţie.

• Utilitatea modelului pentru decindeţii de politici: -> mai multe scenarii posibile ale evoluţiei unei politici + cel mai bun reglaj fin pentru creşterea economică şli dezvoltarea socială, -> efectele +/- ale politicilor + influenta asupra economiei subterane (neimpozitate) -> conştientizarea -> efecte pozitive pe termen lung ale unui CAS <= corelaţia (creştere economică + dezvoltare socială + evoluţia mediului)

• Vă mulţumesc!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful