You are on page 1of 8

Huraikan perkembangan ekonomi semasa zaman penjajahan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara pada hari ini.

British

dan

Aspek Memahami latar belakang perkembangan ekonomi semasa penjajahan Memahami ciriciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

Perincian 1. Pengenalan Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

2. Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan Huraikan ciri-ciri ekonomi di Tanah Melayu semasa pemerintahan British  Ekonomi tradisional ( 15 m )  Ekonomi dagangan ( 15 m )

Menganalisis 3. Usaha-usaha British memperkenalkan usaha British ekonomi dagangan di Tanah Melayu. memperkenalkan ekonomi Jelaskan usaha-usaha British dalam dagangan di memperkenalkan ekonomi dagangan Tanah Melayu

Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa

4. Langkah ke arah menjadikan Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa. Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat perdagangan antarabangsa

Menilai kejayaan Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat global

5. Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di peringkat global. Berdasarkan pengetahuan anda, huraikan pencapaian cemerlang Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat antarabangsa.

Rumusan    Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri.Menjana Idea 6. perkembangan ekonomi negara Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 8. ( 5 m ) Menghayati 7. ikhtibar/ patriotisme Nyatakan nilai-nilai murni daripada daripada perkembangan ekonomi negara. Nilai-nilai murni daripada perkembangan nilai-nilai murni/ ekonomi negara. Isi Dan Huraian Pengenalan Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan Ekonomi tradisional adalah ekonomi berasaskan sara diri Melombong Bercucuk tanam Memungut hasil hutan Menternak binatang Menangkap ikan secara kecil-kecilan Ekonomi dagangan adalah kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pengeluaran pemasaran Berskala besar Mengguna tenaga buruh yang ramai Modal besar British dan . bangsa dan negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang Huraikan perkembangan ekonomi semasa penjajahan menghubungkaitkannya dengan kegemilangan negara pada hari ini. Cabaran dan langkah-langkah untuk Usaha-usaha Menjadikan Malaysia negara maju Malaysia ke arah menjadi negara  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh maju Malaysia untuk menjadi negara maju (5m)  Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas.

- Teknologi yang tinggi Pemasaran luas Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan * * Ekonomi Tradisional Pelbagai kegiatan ekonomi. Melombong Bercucuk tanam Memungut hasil hutan Menternak binatang Menangkap ikan Mengusahakan tanaman sampingan Ekonomi sara diri Skala pengeluaran kecil Menggunakan teknologi yang rendah Modal yang kecil Modal terhad Buruh terhad Pasaran kecil Lebihan hasil digunakan keluarga/kumpulan masyarakat Hasil lebih ditukar dengan barangan lain Hasil yang lebih digunakan untuk kendurikendara/zakat/sedekah/hadiah/simpanan. Tiada pengkhususan pekerjaan Pembahagian kerja melibatkan perbezaan jantina dan umur Kraftangan/sutera/kain kapas/senjata/tembaga Tenunan Ekonomi Dagangan Bertujuan pemasaran/eksport Berskala besar Buruh ramai Modal besar Teknologi tinggi Pasaran luas Contoh tanaman getah/gambir/lada hitam/tebu/ubi kayu/kopi/tembakau/kelapa sawit/ teh/ kelapa. Dwiekonomi Pecah dan perintah Melibatkan orang barat/india/cina/pemodal Eropah Melantik H.N Ridley sebagai Pengarah Botanical Garden Mengadakan pameran Mengagihkan benih getah secara percuma Memperkenalkan sisitem torehan secara Ibedem Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan Memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing Industri Perlombongan . Berjaja/berniaga/berdagang.

Industri Pertanian Usaha-usaha British memperkenalkan ekonomi dagangan Melantik H. Penyediaaan modal/insentif modal Teknologi kapal korek Meluluskan enakmen / undang-undang untuk menguasai lombong Menggalakkan kemasukan buruh luar Membawa masuk buruh luar Buruh Cina dalam sektor perlombongan Buruh India dalam sektor perladangan Mewujudkan jawatan pegawai perlindungan buruh Meluluskan undang-undang untuk membaiki system pengambilan buruh Sistem pengambilan kakitangan/rumah kongsi menggantikan sistem tiket kredit Menaja kemasukan imigran Cina /Foochow ke Sarawak Menguatkuasakan undang-undang Tabung Imigresen India Memperkenalkan penggunaan mata wang asing Menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan wang kertas Wang kertas digunakan untuk perdagangan di Negeri Selat Menubuhkan institusi kewangan/bank Memperkenalkan system kewangan moden yang berorientasikan keuntungan/ kadar faedah yang tinggi Memperkenalkan sistem rekod tanah Memperkenalkan Enakmen Tanah Persekutuan Memperkenalkan Enakmen Tanaman Padi Kuasa Residen untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah Memperkenalkan kadar cukai mengikut jenis tanah Mengekalkan orang Melayu sebagai petani Dasar perlindungan kepada pemodal dan pengusaha Eropah/Sekatan Stevenson Menaikkan harga getah di pasaran .N Ridley sebagai Pengarah Botanical Garden Mengadakan pameran Mengagihkan benih getah secara percuma Memperkenalkan sisitem torehan secara Ibedem Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan Memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing Mengagihkan benih getah secara percuma Memberi galakan dan sokongan kepada pemodal asing Memberi kadar sewa tanah Memberi tarif cukai yang rendah Cukai Eksport dikecualikan selama 50 tahun Memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa.Industri Kewangan ..

Koridor raya multimedia .Bioteknologi .Menyediakan zon perdagangan bebas . . .Menjadikan pertanian satu industri Perlombongan . Perindustrian .Pengeluar komoditi dunia .Pembuatan otomobil/industri berat . .Pusat pengeluaran herba .Petrokimia . Mengekalkan perpaduan kaum Kestabilan politik Memastikan keamanan negara Mengurangkan karenah birokrasi Kreatif dan inovatif Menambah tenaga mahir Menaik taraf infrastruktur Merperkukuh pusat kewangan persisir pantai Mewujudkan perdagangan bebas Memberikan bantuan modal Memperkasa institusi kewangan/insurans Meluaskan pasaran / mencari pasaran baru Meluaskan dagangan dua hala Menjadikan negara hub halal Memperkasa wilayah pembangunan ekonomi Memperluaskan hubungan diplomatik Mengadakan pertukaran teknologi Mempelopori penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam Menjamin keamanan dan kedaulatan negara Memajukan pelancongan Perkongsian ilmu pengetahuan Buruh / tenaga kerja murah Cukai / kadar tarif yang rendah Menghantar rombongan perniagaan keluar negara Meningkatkan keupayaan sumber tenaga ( mana-mana munasabah ) Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di peringkat global.Sektor perkilangan .Industri elektronik Pertanian .Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia pusat perdagangan antarabangsa .

Industri perkapalan .Pengangkutan tambang murah/ Air Asia .Kekurangan modal .Perluasan penggunaan internet .Nilai mata wang turun naik/spekulasi ii) Pelaburan .Pelopor hub halal dunia .Masalah menarik pelabur asing iii) Teknologi .Pelabur berpindah ke Negara lain .Teknologi masih rendah . .Salah guna laman sesawang v) Pasaran Menembusi pasaran antarabangsa Pasaran terhad Tekanan/sekatan negara maju .Pelancongan sukan (Formula 1/LTDL/Wau Sedunia) ( mana-mana munasabah ) Cabaran dan langkah-langkah untuk mencapai status negara maju * Cabaran i) Kewangan .Pusat pengeluar makanan halal dunia .- Carigali minyak / Petronas Pusat Kewangan .Perkhidmatan cemerlang peringkat dunia .Perhotelan .Masih bergantung kepada teknologi luar iv ) Globalisasi .Pelabuhan (PTP/Pel. .Jalur lebar .Pusat kewangan Islam Sistem pengangkutan dan perhubungan .Pusat tumpuan ekonomi dunia . . Klang) Pelancongan .Memelihara bandar warisan dunia .Persaingan dengan Negara maju .Pengiktirafan oleh Negara maju .Kejatuhan pasaran saham .Sistem bank yang kukuh .

mendapat hak milik/patern .memperuntukkkan dana .Bergantung kepada Negara luar .memperkenalkan dinar emas .mencari pasaran baru .memperkukuhkan jati diri/PLKN .Nilai-nilai kemanusiaan pudar * Langkah-langkah i) Penguasaan ilmu .menambah bilangan tenaga professional dalam/luar Negara .menjadi hak pendidikan .vi) Tenaga kerja .Kurang mahir .pendidikan keluar negara ii) Kemahiran .Keruntuhan akhlak .melahirkan modal insan .e-dagang vi) Modal Insan .meningkatkan kualiti barangan .pendidikan maya .tambatan mata wang .menghasil produk tinggi .mendapat latihan di luar Negara iii) R& D .mengubah suai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa .penguasaan ICT .Ramai tenaga mahir berkhidmat di luar Negara .menerapkan integriti/anti rasuah .Dadah .Kurang pengetahuan vii) Gejala sosial .pendidikan sepanjang hayat .memperluaskan perbankan Islam v) Pasaran .mengadakan promosi/pameran .penggabungan bank .menambah pusat pengajian tinggi yang berkaitan kemahiran .meneroka bidang baru iv) Kewangan .Rempit .

mendaulat Bahasa Melayu/memperkasa BI Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara Berkemahiran Bersyukur Rajin Berusaha bersungguh-sungguh Berani Bijak memanfaat peluang Kreatif Inovatif Berdaya saing Jati diri yang tinggi Perpaduan Kerjasama Kebijaksanaan pemimpin ( mana-mana munasabah ) Rumusan ..konsep 1 Malaysia .Iktibar kepada diri. bangsa dan negara .Pengetahuan yang diperolehi .merealisasikan wawasan 2020 .Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang .memperkasa sekolah agama .