You are on page 1of 4

Γιαννιτσά 4/10/2012

Αρ.Πρωτ. 353/2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ
« ΜΑΚΕ∆ΟΝΟΜΑΧΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΚΟΝΟΥ ΓΙΩΤΑ »
1.

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Ο Ν. Ο. Γιαννιτσών
ιαννιτσών σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Πέλλας και την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας,, προκηρύσσει τους ετήσιους ∆ιασυλλογικούς αγώνες κωπηλασίας µε την επωνυµία
«Μακεδονοµάχος καπ. Γκόνος Γιώτας».
Γιώτας»

2. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στον
στο ποταµό Λουδία στο σηµείο «µηδέν» όπου και βρίσκονται οι
εγκαταστάσεις του Ν. Ο. Γιαννιτσών
ιαννιτσών.
Η ηµεροµηνία διεξαγωγής των αγώνων είναι η Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2011.
3. ΠΕΡΙΟΧΗ & ΑΠΟΣΤΑΣΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στον
στον αγωνιστικό στίβο που βρίσκεται στον ποταµό Λουδία µπροστά
από τις εγκαταστάσεις του Ν. Ο. Γιαννιτσών
ιαννιτσών σε απόσταση 1000µ.
Ο τερµατισµός θα είναι µπροστά από το εντευκτήριο του
του οµίλου και δίπλα από τις εξέδρες
επιβίβασης - αποβίβασης των σκαφών.
σκαφών
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

A/A

ΩΡΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

9:45πµ

1

9:30πµ

3

10:00πµ

5

10:45πµ

2
4
6
7
8
9

10

10:15πµ
11:00πµ
11:15πµ
11:30πµ
11:45πµ

12:00πµ
12.30µµ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΡΧ.

ΠΑΙ∆ΩΝ

ΠΑΙ∆ΩΝ ΑΡΧ.

ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ

ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ ΑΡΧ.

ΕΦΗΒΩΝ

ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ ΑΡΧ.

ΠΑΙ∆ΩΝ

ΚΟΡΑΣΙ∆ΩΝ
ΑΠΟΝΟΜΕΣ

ΜΗΚΟΣ

1000µ
1000µ
1000µ
1000µ
1000µ
1000µ
1000µ
1000µ
1000µ
1000µ
1000µ

Οι αθλητές και οι αθλήτρι
ριες της κατηγορίας των αρχαρίων που
υ είναι γεννηµένοι το
2000 θα αγωνιστούν µε τα υπόλ
λοιπα πληρώµατα του αγωνίσµατος κα
αι της κατηγορίας
τους, αλλά θα αποτελούν ξεχωρ
ριστή σειρά µε ξεχωριστούς νικητές.
1

9* E 
 
 
 
 

9*/F B(CB "" B+ A,"0"#@GHI3
9*. )&B@ ? B(CB @ A$C$  B-A $," A,"0"  #@ <  A #-
)&%$B&%$ (&-*
9*7)@,#?A0"&J"# #&K#&%%#)! %' 
% %)?"B@$ #$&"@B@L)+#@"D%#@) 1&1B@( 
#@"!#@&L?&" -#)-1&B$#)+#@"&% '$ @)&?&" 
(0 B"@)+#@"% %A,"B@%C"'.92LM'!"-"
& 2 '- * * N* )&B@ ? -)'(-" 
"'B'#-M N$ ' $+#* 
)?"B@ )& " A&" ( $ # .222 +)- ? -)'(-" $ $& 
"'AB@%C)-?(0&J-"# %C% %*
:* 

:*/$)#"""-)3
¾
O#B0#&@#@< *
¾
PB (-"%#&?@# $ % +#@#*
¾
PB (-"%#&-A&*
:*. 4 *) ' - -)' &"' 
 #" '% &% 5 6-7  '% " "
6 -7!2&%** 8 9
:*7 %" &% & -" &: * #( 
%%#&% )#!%"4;<=>
:*8 '%" )#" -  -"   %/ 
* * % 
:*9 0 -)' " "%*-"
/"
:*: $C"# #B0#&"#@B-"# @@"&#0"%@,B0"A #@"
% -$+-"B@#@A'"0B@#0"A,"0"* 

;* \F= 

;*/ +* '' & &!  2%( &% %%  
!(2!%%%@,B B-#()$C"
-)1@?C"B#@"A#&#0"A,"0"( #@"#'#@/;4/24.2/. 
?1@ABC3Q*R*STUQQTVWRQXSYUTZ*[RY#DAE.7>.28/;/7
;*. >" '%" )#" & -  2  ?+ %#&- &%! "
4;<=>#A""@B@&%! 

>* K] 

>*/ //)%#''& & 
!F     % " '  #"  '11#
./4/24.2/./5622" "ƯƱƥNJǂǎǎNJǕǔǟǎ
>*7 F )#?& )+ # B0#& " @" A&"-" $@,B ' +A0 #@
% #+#@# #0" A,"0" $ A  $C# B-"A0" B+ " )-" #
)@,#BC!0"#@"B '%0B#-)+#B0#&#-* 
# !C A," ? A!C" B#@" B ' '!B@ + # )@,# )- &" 
%@0" /LA +#B0#&#'+B&" %@0" .L#'# 7
$)*
>*. %!  '"  *'" 4 #  )  * * 
"
>*7 P) B0#& +A0 )+B#B@ ) -%)# '- $0C# %-"#& " 
$)B0)@?&)$C"#"@,B A$ *   

5* ] 

G )# %F!2"-"' (" :
4;<=>*"&2* 

/2* 

H "-)& *;4$ 

//*F 
a 

//*/ I  & -) " " &"  &%-"1-" & 
&!%/ -" % '#"&!
//*.   
 '# -%"   ' &! 2- 
)*)##:-" * #%  -" 

/.* \ F 

/.*/ > # &"& &! %%
/.*. > '!# &"& & %%
' %
/.*. -" &%&-" -" 

/7*<  

/7*/ 0 2%( & ) " &%-"  * -" )-" 
*%"""*" &-))& 
:&!!2= 994!%"J 99"4;<=>
/7*. 02%(&)!* *A$ @B-"""+@B@*
/7*7 K -"&'&"2%(-"ZUQ^W_R` & 
%/ 3LCMN ")*" O*
>"'!" ' %")-""&'&! * 
& % / CAPQRNSE 

/8* <  F \ < K  

/8*/-)" )! &)!% A'#$ "B0B#B#
$-$!&B$!,"* " "" 2-"# -"'"# 
" ' &! 2- :" # )#  2 # *  
'  #
/8*.$*"2& ( *'#*%2* )'*
/8*7-%& )67)! %3
¾
$!6 7' &"'"
¾
T67*)" &-"6(! O"7 

/9*=
/9*//"&-)'!&!"&!' 2* 
-2* "2)'   
! #( %2* %2"2 
/  

/:* < 

/:*/ %2" &!-2; %=
GU'= #=<$#% 

F0b%@ $+6!$0)@B&#@*:58:;59::5M[RWYRVcN 
DC@
,A6A# **
*#@*:5;/99:9/>MdeUVfWghN 
<&#B " 6))"@#$0)@B&#@*:57;:5:>>5MdeUVfWghN  

YUTZ6Q*R*STUQQTVWRQXSYUTZ*[RY 

      

4<V>;W0+>X>   

V4$V> 

GWKY$0>=X;+> 

=KX$0>G4K0>