You are on page 1of 11

SEKOLAH KEBANGSAAN PALONG 3(F) 73460 GEMAS, NEGERI SEMBILAN.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011 KAJIAN TEMPATAN TAHUN 4 NAMA : ____________________________ ______________________________________________________________________________ BAHAGIAN A Jawab semua soalan 1. Petempatan manusia yang paling awal pada zaman dahulu ialah di A. Gua C. luar Bandar B. Rumah panjang D. pinggiran Bandar 2. Kawasan Gua Niah di Sarawak ialah kawasan petempatan awal manusia di A. Tanah lapang C. gua B. Pinggiran tasik D. pinggiran sungai 3. Apakah ciri istimewa gua sebagai tempat tinggal bagi manusia zaman dahulu? A. Kukuh C. gelap B. mudah runtuh D. didiami banyak binatang 4. Apakah jenis tempat kediaman petempatan awal manusia? I ran II pondok III rumah IV kondominium A. I dan II C. II dan III B. I dan IV D. III dan IV

100

Soalan 5 dan 6 berdasarkan gambar di bawah

5. Gambar di atas menunjukkan petempatan awal manusia di A. persekitaran gua C. kawasan lapang B. pinggiran sungai D. pinggiran laut 6. Petempatan awal manusia di atas dapat dijumpai di A. Tingkayu, Sabah C. Gua Niah, Sarawak B. Sungai Tembeling, Pahang D. Kota Tampan, Perak 7. Manusia pada zaman dahulu hidup I berseorangan III secara kumpulan A. I dan II B. II dan III

II dalam kelompok keluarga IV secara berpasangan C. I dan IV D. III dan IV

8. Antara yang berikut, manakah bukan aktiviti yang dilakukan oleh manusia zaman dahulu? A. Bercucuk tanam C. berburu binatang B. Menangkap ikan di sungai D. berdagang 9. Alas tempat tidur manusia zaman dahulu dibuat daripada A. Tikar C. permaidani B. Daun pisang D. kulit binatang 10. Rumah Kutai dikaitkan dengan negeri A. Pahang C. Selangor B. Perak D. Perlis

11. Reka bentuk rumah Jawa di Indonesia mempunyai pengaruh reka bentuk rumah di A. Perancis C. Portugis B. Belanda D. Afrika Selatan Soalan 12 berdasarkan senarai di bawah
 

Rumah rakit Rumah bagan

12. Rumah di atas sesuai dibina di kawasan A. Pinggir laut C. tanah tinggi B. Pinggir hutan D. tanah pamah 13. Kawasan yang paling sesuai sebagai tempat tinggal bagi manusia ialah A. Tanah pamah C. tengah laut B. Bukit bukau D. hutan belantara 14. Yang manakah benar tentang ciri istimewa rumah Minangkabau A. Bumbungnya lima C. tiang rumahnya tinggi B. Tangga yang bercorak D. bumbung berbentuk tanduk 15. Ruang tamu di rumah tradisional terletak di A. Hadapan rumah C. tengah rumah B. Belakang rumah D. bilik sembahyang 16. Antara berikut, yang manakah faktor yang mempengaruhi pembinaan rumah di Malaysia? I Sejarah II Bentuk muka bumi III tumbuhan semulajadi IV ciri keselamatan A. I,II dan III C. I, II dan IV B. I, III dan IV D. II, III dan IV

Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah

17. Ruang rumah di atas sesuai digunakan untuk A. Tidur C. membaca B. Memasak D. beristirehat 18. Mengapakah rumah di Zon Sederhana Sejuk mempunyai bumbung ‘V’ terbalik? A. Lebih tahan lama berbanding bumbung rata B. Dapat menghalang panas terik matahari pada musim panas C. Dapat mengurangkan kerosakan pada waktu angin kencang D. Agar salji yang turun pada musim sejuk terus meluncur ke bawah.

Soalan 19 dan 20 berdasarkan gambar di bawah

19. Rumah di atas merujuk kepada A. Rumah kutai B. Rumah limas

C. rumah rakit D. Rumah Minangkabau

20. Rumah tersebut boleh di dapati di A. Negeri Johor B. Negeri Sembilan

C. Negeri Kelantan D. Negeri Selangor

21. Antara gambar berikut, manakah yang menunjukkan rumah di Malaysia? A. C.

. B. D.

22. Berikut merupakan fungsi sesebuah rumah, kecuali A.tempat perlindungan B. tempat beristirahat dan berinteraksi C. tempat ahli keluarga bermesra D. tempat ibu dan bapa menyiapkan kerja pejabat 23. Bilik stor dalam sebuah rumah adalah ruang yang digunakan untuk A. berehat seelepas berkebun B. menyimpan barang-barang dapur C. menyimpan bahan bacaan D. menyimpan barang yang jarang digunakan 23. Apakah bahan binaan yang tidak digunakan untuk membina rumah tradisional? A. Zink C. Jubin B. Kayu D. Papan

Soalan 24 berdasarkan pernyataan di bawah
Dibina daripada ranting-ranting kayu yang disusun menjadi bentuk kubah setinggi 1.5 meter.

24. Rumah di kawasan manakah yang mempunyai ciri-ciri seperti di atas? A. Zon panas C. Zon sejuk B. Zon sederhana sejuk D. Zon sederhana panas Soalan 25 berdasarkan gambar di bawah

25. Orang Eskimo tinggal di dalam tupik pada musim panas. Tupik dibina daripada A. Salji C. Kain tebal B. Kulit anjing laut D. rumput kering

26. Antara yang berikut, manakah yang benar tentang rumah di zon-zon kawasan berikut? A. Zon sejuk – rumah banglo B. Zon panas – rumah berbumbung rata C. Zon sederhana panas – iglu D. Zon sederhana sejuk – khemah

27. Mengapakah rumah yang bersih dan selesa begitu penting kepada manusia? A. Agar rumah Nampak mewah danmahal B. Agar dapat memenangi pertandingan rumah cantik C. Agar dapat disbanding-bandingkandengan rumah jiran D. Persekitaran yang bersih akan dapat meningkatkan tahap kesihatan dan keselesaan penghuni rumah 28. Antara berikut, manakah padanan aktiviti dengan ruang di dalam rumah yang betul? I menonton televisyen - bilik tidur II menghidang makanan - ruang makan III mengulang kaji pelajaran - ruang dapur IV berehat dan membaca suratkhabar - ruang tamu A. I dan II C. II dan IV B. I dan III D. III dan IV 29. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah yang kotor selepas dilanda banjir. Sebagai anak yang baik, kita perlu A. Meminta derma daripada jiran B. Bersalaman dengan ibu bapa C. Menghulurkan pertolongan kepada mereka D. Melarikan diri apabila disuruh melakukan kerja 30. Apakah nilai murni yang patut kita amalkan apabila dapat tinggal di rumah yang selesa? A. Megah C. bersyukur B. Patriotik D. Murah hati 60m

BAHAGIAN B A. Namakan jenis-jenis rumah yang terdapat di Malaysia Rumah kampung Rumah bagan Rumah teres

Rumah panjang 1.

Rumah pangsapuri 2.

3.

4.

5.

10m

B. Padankan jenis rumah dengan bahan binaannya

Jenis rumah

Bahan binaan

1.

Rumah kayu

Bongkah ais

2.

Khemah

Kulit anjing laut

3.

Iglu

Batu bata

4.

Rumah bumbung rata

Kayu

5.

tupik

Kain tebal

10m

C. Jawab semua soalan yang berikut

Rumah pangsa

Rumah Limas

Rumah Kutai

Kondominium

Rumah Minangkabau

Rumah Melayu Melaka

Rumah Banglo

Rumah teres

1. Senaraikan empat jenis rumah tradisional yang terdapat di Malaysia a) ____________________________________ b) ____________________________________ c) ____________________________________ d) ____________________________________

2. Senaraikan empat jenis rumah moden yang terdapat di Malaysia. a) _____________________________________ b) _____________________________________ c) _____________________________________ d) _____________________________________

16m

D. Namakan ruangan di bawah berdasarkan gambar 1. 2.

3.

4.

4m

DISEDIAKAN OLEH (ROSIDAH BT SAID) Guru Kajian Tempatan Tahun 4

Sila lihat kemajuan pelajaran anak tuan puan ………………… t.t penjaga ……………… tarikh