Roxanne

Guitar

Sting & The Police
Transcribed by Jonathan Whalen

b 4 . Û. Û. Û. Û. . Û. Û. Û. Û.
b
.
& 4 .

INTRO

b . . . .
&b Û Û Û Û

6

Û. Û. Û. Û.

D m7

VERSE

Û.

Û.

Û.

b .
&b Û

Û.

Û.

Û.

b .
&b Û

Û.

27

C m7

C m7

Û.

Û.

b . . . .
&b Û Û Û Û

31

C m7

Û.

Û.

F6

Û.

F sus4

Û.

Û.

F sus4

Û.

F sus4

Û.

Û.

Û.

Û.

F sus4

Û.
Û.

Û.

F6

E b Maj7

Û. Û. Û. Û.

Û. Û. Û. Û Û |

C m7

b .
& b .. Û

Gm

11

15

Û. Û. Û. Û.

Gm

G sus4

E b Maj7

Û.

Û.

Û Û

G sus4

Û.

Û.

G sus4

Û Û |
G sus4

CHORUS

Û.

Û.

Û.

|
Û.

|
Û.

Û.

D m7

Û.

Û.
..

|
Û.

Û.

Û.

Û.

Û.

Bb

Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û
J
J
F

b
&b Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û
J
J
J
J
F

35

Gm

Bb

b
&b Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û
J
J
J
J
F

39

F

b Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û Û
b
&
|
G sus4

43

b .
& b .. Û

47

Gm

Û.

Û.

Û.

Repeat Verse & Chorus; repeat chorus until fade out

Û.

Û.

|
Û.

Û.

..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful