Valeriu CIUCULIN - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez

Prescurtări folosite
adj. adv. agr. alpin. anat. aprox. arh. arhit. art. auto. aux. av. biol. bis. bot. card. chim. chir. cinema com. conj. constr. dem. depr. dim. distr. (e) ec. electr. entom. expr. f. fam. farm. ferov. fig. fil. fin. fiz. fiziol. fon. geogr. geol. gram. hidraul . iht. impers. ind. adjectiv adverb agricol; agricultură alpinism anatomie aproximativ arhaic; arhaizant arhitectură articol; articulat automobilism auxiliar aviaţie biolgie bisericesc botanică cardinal chimie chirurgie cinematografie comerţ conjuncţie construcţii demonstrativ depreciativ diminutiv distributiv = essere economie electricitate entomologie expresie feminin familiar farmaceutic feroviar figurat filozofie finanţe fizică fiziologie fonetică geografie geologie gramatică hidraulică ihtiologie impersonal industrie interj. interog. invar. ir. ist. înv. lingv. lit. loc m. mar. mat. mec. med. metal. mil. mitol. muz. n. nav. nedef. nehot. num. ord. ornit. part. peior. pers. pict. pl. pos. prep. pron. qlc. qlcs. refl. reg. rel. s. sg. tehn. text. tipogr. unipers. v. vi. vr. vt. zool. interjecţie interogativ invariabil ireverenţios istorie învechit lingvistică literar locuţiune masculin marină matematică mecanică medicină metalurgie militar mitologie muzică neutru navigaţie nedefinit nehotărât numeral ordinal ornitologie participiu peiorativ persoană, personal pictură plural posesiv prepoziţie pronume qualcuno qualcosa reflexiv regionalism relativ substantiv singular tehnică textile tipografie unipersonal verb verb intranzitiv verb reflexiv verb tranzitiv zoologie

ÎNDRUMĂRI PENTRU FOLOSIREA DICŢIONARULUI Date fiind finalitatea şi proporţiile, dicţionarul de faţă înregistrează îndeosebi cuvintele şi expresiile cu o mare frecvenţă. Am înregistrat şi cuvinte învechite, care sunt încă de uz şi au un anumit parfum lingvistic. Dicţionarul cuprinde circa 19.000 de cuvinte-titlu, fondul de bază obişnuit al unei limbi. Dar, împreună cu expresiile, frazele şi proverbele care sunt prezentate în cele patru limbi ţintă, lucrarea de faţă este un instrument de lucru destul de avansat. La traducerile în cele patru limbi străine se pune m. sau f. în special la substantivele al căror gen în aceste limbi nu concordă cu cel românesc, dacă acesta este greu de depistat din celelalte reguli generale, sau dacă pot exista dubii majore în stabilirea genului. Se presupune că utilizatorul posedă un minim de cunoştinţe despre aceste patru limbi neolatine. Sensurile apropiate sunt despărţite prin virgulă; cele mai depărtate sunt despărţite prin punct şi virgulă. Pentru cuvintele polisemantice s-a folosit despărţirea prin cifre arabe (1, 2, 3). Categoriile gramaticale sunt despărţite prin cifre romane (I. s.m, II. adj.), ca şi diatezele verbului. Pentru anumite pronunţii din limbile străine, s-au scris şi acestea, între paranteze drepte. Pentru anumite feminine sau plurale neregulate, s-au prezentat şi formele acestora, între paranteze rotunde. Pentru verbele care sunt la o altă diateză în limbile străine, s-a marcat şi aceasta, precum şi auxiliarul cu care se conjugă, acolo unde există dubii. Pentru cuvintele accentuate în mod neaşteptat sau greu de depistat, vocala accentuată s-a marcat cu un punct dedesubt.

3

A-ABR

Valeriu CIUCULIN - abces s.n. F. abcès m.; I. ascesso m.; postema f.; S. absceso Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez m., postema f.; P. abcesso, furúnculo m. abdica vi. F. abdiquer; I. abdicare; S. abdicar; a ~ de la tron abdicar el trono; P. abdicar; renunciar. abdicare s.f. F. abdication f.; I. abdicazione f.; S. A abdicación f.; P. abdicasaõ f. a1 s.m. (în expr.) de la ~ la z F. depuis a jusqu'à zed; I. dall'a abdomen s.n. F. abdomen [-èn] m.; I. addome m.; ventre m.; S. abdomen m.; P. abdómen, baixo-ventre m. alla zeta; S. desde la cruz a la fecha, de cabo a cabo (a abdominal adj. F. abdominal; I. addominale; S. rabo); P. de a a zeta. abdominal; P. abdominal. a2 interj. F. ah! oh!; I. ah! oh!; S. ¡ah!, ¡ay!, ¡o(h)!; P. ah!; abductor adj. F. abducteur; I. abdutore; S. abductor; P. oh! abductor. a3 prep. F. à, de; doi saci ~ trei kg deux sacs de trois kilos chacun; de-a lungul apei le long du cours d'eau; I. a; di; ~ abducţie s.f. F. abduction f.; I. abduzione f.; S. abducción f.; P. abducçaõ f.. şase lei a sei lei; doi saci ~ trei kg due sacchi di tre chilogrammi ciascuno; membru ~ două academii membro abecedar s.n. F. abécédaire m., ABC m.; I. ab(b)ecedario m.; abbicì m.; sillabario m.; S. abecedario m., cartilla f.; P. di due accademie; camera miroase ~ închis la stanza sa di abecedário m. chiuso; S. doi saci ~ zece kg dos sacos a (sau de) diez kilos cada uno; miroase a busuioc huele a albahaca; P. a; a aberaţie s.f. F. aberration f.; I. aberrazione; assurdità; S. aberración f.; P. aberraçaõ, anomalia f., desmando m. mirosi ~ mucegai cheirar a bolor; de; butoaie ~ 10 kg abia adv. F. à peine; I. appena; a fatica; a stento; S. apenas; tonéis de 10 kg. dificultosamente; P. apenas, só, somente; apenas, a custo, aba s.f. F. bure f.; I. bigello m.; albagio m.; S. burelo m.; dificilmente. sayal m.; P. burel m., tecido m. de lã. abac s.n. F. boulier m.; I. abbaco m.; pallotoliere m.; S. abil I. adj. F. adroit; habile; I. ạbile, destro; S. hábil; amañado, diestro; P. hábil, jeitoso; manhoso, esperto, buliero m.; P. bulero m. desenrascado. II. adv. F. adroitement; habillement; I. abacă s.m. F. abaque m.; I. ạbaco m.; S. ábaco m.; P. abilmente; S. hábilmente; P. hábilmente. ábaco m. abajur s.n. F. abat-jour m.; I. paralume m.; ventola f.; S. abilita vt. F. habilliter; I. abilitare; S. habilitar; P. habilitar. abilitate s.f. F. adresse, habilleté; dextérité f.; I. abilità; pantalla f.; P. quebra luz f. destrezza f.; S. habilitad; destreza f.; industria, maestría; abandona vt. F. abandonner, quitter, délaisser, rennoncer à; maña f.; P. habilidade, destreza f., jeito m.; manha f.. I. abbandonare; lasciare; rinunziare; a ~ un plan abbandonare un disegno; S. abandonar; dejar; renunciar; a abis s.n. F. abîme m.; gouffre m.; I. abisso m.; baratro m.; S. abismo m., profundidad f., sima f.; P. abismo m. ~ la turul al doilea renunciar al segundo turno; hacer abandono de; P. abandonar, desamparar; ceder, renunciar, abject adj. F. abject, vil, ignobile; I. abietto; vile; S. abyecto, vil, despreciable; P. abjecto, vil, baixo, desistir; largar, deixar de frequentar; desertar. desprezível. abandonare s.f. F. abandon, abandonnement m.; I. abbandono m.; rinunzia f.; S. abandono, dejamiento m.; P. abjecţie s.f. F. abjection f.; I. abiezione f.; bassezza f.; S. abjección f.; P. abjecçaõ f., aviltamento m., baixeza f. abandono m. abanos s.m. F. ébène m.; I. ẹbano m.; S. ébano m.; P. abjura vi. F. abjurer; I. abiurare; rinnegare; S. abjurar; P. abjurar. ébano m.; păr de ~ cabelos négros como ébano. ablativ s.n. F. ablatif m.; I. ablativo m.; S. ablativo m.; P. abataj s.n. 1. F. abattage m.; I. estrazione f.; abbattimento ablativo m. m.; sector de ~ sezione di abbattimento; S. extracción f.; P. extraao f. 2. F. abattage m.; I. abbattuta f.; S. matadero abnegaţie s.f. F. abnégation f.; I. abnegazione f.; S. abnegación (pl. abnegaciones); P. abnegação f., m.; P. matadeiro m. 3. F. abattage m.; I. abbattimento m. devotamento m.; plin de ~ abnegado, devotado; renúncia (d'animali); S. abatimiento m.; P. abatimento m. f., sacrifício m. abate1 s.n. 1. F. abbé m.; I. abate m.; S. abad, abate m.; P. aboli vt. F. abolir; I. abolire; abrogare; S. abolir; anular, abade m. 2. F. abbé m.; I. prete m. cattolico; S. abad m.; suprimir; P. abolir, anular, extinguir, suprimir. P. abade m. abate2 I. vr. 1. F. s'écarter, s'éloigner; I. sviare vi.; traviare; abolire s.f. F. abolition f.; I. abolizione f.; abolimento m.; S. abolición f.; P. abolição, anulaçao, extinção f. a se ~ de la drumul drept scotarsi dalla retta via; S. extraviarse, apartarse (del camino); desviarse; alejarse; P. aboliţionism s.n. F. abolitionisme m.; I. abolizionismo m.; S. abolicionismo m.; P. abolicionismo m. afastar(-se), desviar(-se); a se ~ de la drumul drept afastarabominabil adj. F. abominable; I. abominabile; S. se de bom caminho; 2. F. s'arrêter en passant; I. fermarsi abominable; P. abominável, detestável. di passaggio; S. caer(se) encima; P. passar por; 3. F. s'écarter; a se ~ de la subiect s'écarter du sujet; I. abona vr. F. s'abonner (à); I. abbonarsi; S. abonarse; su(b)scribir(se); P. assinarse. scatenarsi; S. alejarse; P. a se ~ de la datorie faltar ao seu dever. II. vt. 1. F. détourner; I. sviare; a ~ atenţia sviare abonament s.n. F. abonnement m.; ~ de tren carte de tarif réduit; I. abbonamento m.; S. su(b)scripción, abono m.; P. l'attenzione; S. desviar; abatir; derribar; P. deprimir. 2. F. assinatura; passe f. amener; ce vânt te ~ pe la noi? quel bon vent vous amène?; I. menare, portare; S. caer(se) encima; P. aborda I. vt. 1. F. aborder; I. abbordare; S. abordar; P. abordar. 2. F. aborder; (fig) commencer; I. abbordare; sobrevir. intavolare; incominciare; S. enfocar; P. encetar. II. vi. 1. abatere s.f. 1. F. déviation f.; I. sviamento m.; S. (mar). F. accoster, aborder; I. abbordare; S. abordar, tomar desviación f.; P. afastamento, desvio m.; digressaõ; puerto; atracar; a ~ un vas tomar a abordaje; P. abordar, excepçaõ f.. 2. F. écart m.; infraction f.; I. infrazione f.; S. desviación f.; P. infracçaõ. atracar. 2. a ~ o discuţie F. entamer une conversation; I. abator s.n. F. abatoire m.; tuerie, boucherie f.; I. mattatoio incominciare una conversazione; S. enfocar una discución; m.; macello m.; S. matadero m.; P. matadouro m. P. abordar un discução. abaţie s.f. F. abbaye f.; I. abazia f.; S. abadía f.; P. abadia. abordabil adj. F. abordable; I. abbordabile; S. abordable; abătut adj. F. abattu, triste, découragé, déprimé; I. P. que pode ser abordado; acessível. abbattuto; accasciato; S. abatido; mustio; cabizbajo; P. abordaj s.n. F. abordage m.; I. abbordaggio m.; S. abordaje m.; P. abordagem m. abatido, desanimado, deprimido, aflito.

4

abordare s.f. F. abordage m.; I. abbordaggio m.; S. abordo absurdo; insensato, s.n. F. absurde Valeriu CIUCULIN - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez disparatado, inepto. II. ABO-ACA m.; P. abordagem m. m.; I. assurdo; reducere la ~ dimostrazione per assurdo; S. aborigen s.m., adj. F. aborigen; I. aborịgeno; S. aborigen; absurdo m.; reducere la ~ reducción a lo absurdo; P. P.aborígene, indígena, nativo. absurdo m. abracadabra interj. F. abracadabra; I. abracadabra; S. absurditate s.f. F. absurdité f.; I. assurdità f.; S. absurdo abracadabra; P. abracadabra. m.; P. absurdo, disparate m., inépcia f. abraziv adj. F. abrasif; I. abrasivo; S. abrasivo m.; P. abţine vr. F. s'abstenir; I. astenersi; trattenersi; S. abrasivo. abstenerse (de); P. abster-se. abrevia vt. F. abréger; I. abbreviare; S. abreviar; P. abţinere s.f. F. abstention f.; I. astensione f.; S. abstención abreviar. f.; P. abstenção f. abreviaţie s.f. F. abréviation f.; I. abbreviazione f.; S. abunda vi. F. abonder; I. abbondare; ridondare; S. abreviación f.; P. abreviação f. abundar; P. abundar. abreviere s.f. F. abréviation; I. abreviazione; S. abundent adj. F. abondant; I. abbondante; copioso; S. abreviación f.; P. abreviação f. abundante, copioso, opimo; P. abundante, copioso, farto. abroga vi. F. abroger; annuler; abolir; I. abrogare; abolire; abundenţă s.f. F. abondance f.; I. abbondanza; copia; din S. abrogar; P. ab-rogar, anular, suprimir. ~ a dovịzia, a bizzeffe; S. abundancia f., caudal f.; din ~ a abrogare s.f. F. abrogation; annulation; abolition f.; I. chorros; P. abundância, cópia, fartura f.; din ~ com (en) abrogazione; abolizione f.; S. abrogación f.; P. ab-rogação abundância. f. abur s.n. 1. F. vapeur f.; I. vapore m.; maşină cu ~i abrupt s.n., adj. F. abrupt [-üpt], escarpé, à pic, raide; I. macchina a vapore; S. vapor m.; locomotivă cu ~i rịpido, scosceso, dirupato; S. abrupto, escarpado; P. locomotora de vapor; P. vapor; maşină cu ~i máquina a abrupto, escarpado, despenhado. vapor; baie de ~i banho de vapor. 2. F. buée f.; I. alito; abrutiza vt, vr. F. (s')abrutir; I. abbruttire; S. soffio; brezza f.; S. vaho, hálito m.; P. álito m. 3. F. buée embrutecer(se); P. embrutecer(-se). f.; I. esalazione f.; ~ii vinului i fumi del vino; S. exhalación abscisă s.f. F. abscisse f.; I. ascissa; S. abscisa; P. abscisa f. f.; P. exhalação f. abscons adj. F. abscons [ap-]; I. astruso, enigmatico; S. aburi I. vt., vr. F. (se) couvrir d'une buée, (s')embuer; I. enigmatico m.; P. absconso. appannare, -rsi; coprire, -rsi di vapori; S. avaharse; P. absent adj, s.m. F. absent; I. assente; S. ausente; distraido; cobrir(-se) de vapores. II. vi. F. exhaler, répandre des P. ausente; desatento, distraido. vapeurs; I. esalare; spirare; S. avahar; P. embaciar(-se). absenta vi. F. s'absenter; I. assentare; S. ausentarse, faltar; abuz s.n. 1. F. abus m.; I. abuso m.; ~ de putere abuso di P. ausentar-se, faltar. potere; S. abuso m.; P. abuso m. 2. F. abus m.; excès m.; absenteism s.n. F. absentéisme m.; I. assenteismo m.; S. I. abuso m.; eccesso m.; S. abuso, exceso m.; P. excesso absenteismo m.; P. ausenteismo m. m. absenţă s.f. F. absence f.; I. assenza f.; S. ausencia; falta f.; abuza vi. F. abuser; I. abusare; a ~ de bunătatea cuiva P. ausência; falta; carência f; în absenţa na ausência, na abusare della bontà di qlc; S. abusar, propasarse vr.; a ~ de falta de. forţă abusar de fuerza; P. abusar. absidă s.f. F. abside f.; I. abside f.; S. ábside f.; P. abside f. abuziv adj. F. abusif; I. abusivo; act ~ prepotenza f.; S. absolut s.n., adj. F. absolu; I. assoluto; S. absoluto; adv. abusivo; P. abusívo. absolutamente; en absoluto; P. absoluto; linişte ~ă sossego ac s.n. 1. F. aiguille f.; ~ de brad, de pin aiguille de sapin; absoluto, tranquilidade absoluta; majoritate ~ă maioria ~ de cusut aiguille; I. ago m.; spillo m.; ~ de siguranţă absoluta; adv. absolutamente, completamente. spillo du sicurezza (sau da balia); ~ de cravată spillone m.; absolutism s.n. F. absolutisme m.; I. assolutismo m.; S. spilla f.; ~ de păr forcina da capelli; a avea ~ de cojocul absolutismo m.; P. absolutismo m. cuiva trovar pane per i denti di qlc.; a scăpa ca prin absolvent adj, s.m. F. personne qui a fini les études; I. urechile ~ului uscire per il rotto della cuffia; S. aguja f.; ~ diplomato m.; S. graduado m.; P. graduado, laureado, de cusut aguja de coser; ~ de siguranţă imperdible; ~ cu formado m. gămălie alfiler; ~ de păr horquilla; ~ de împletit agujas de absolvi vt. 1. F. finir ses études; I. finire, compiere, tejer; ~ de croşetat aguja de gancho; a căuta ~ul în carul terminare; S. terminar, graduarse; P. terminar o curso de cu fân buscar una aguja en un pajar; a scăpa ca prin uma escola. 2. (jur) F. absoudre; I. assolvere, urechile ~ului salvarse en una habla; P. agulha f.; ~ cu prosciogliere; S. absolver; P. absolver. gămălie gancho de cabelo; ~ de păr alfinete de cabeza; ~ absorbant adj. F. absorbant; I. assorvente; S. absorbente; de siguranţă alfinete de segurança; ~ de cravată alfinete de P. absorbante. gravata; ~ de brad agulha de abelho; ~ magnetic agulha absorbi vt. F. absorber; I. assorbire; S. absorber; P. magnética; a sta ca pe ace estar sobre brazas; a căuta acul absorber, embeber; fig. absorver, cativar. în carul cu fân procurar agulha em palheiro. 2. F. épingle absorbţie s.f. F. absorption f.; absorbement m.; I. f.; ~ de siguranţă épingle de nourrice; ~ de cravată épingle assorbimento m.; S. absorción f.; P. absorção f. de cravate; ~ de păr épingle à cheuveux; ~ cu gămălie abstinent s.m., adj. F. abstinent m.; I. astinente m.; S. épingle; a sta ca pe ace rester sur des épingles; a căuta ~ul abstemio; abstinente; P. abstinente, sóbrio m. în carul cu fân chercher une épingle dans une meule de abstinenţă s.f. F. abstinence f.; I. astinenza f.; S. foin; a scăpa ca prin urechile ~ului l'échapper belle; I. abstinencia f.; P. abstinência f.; tregramento m., aculeo m.; S. aguja f.; P. agulha f. 3. F. dard m.; acul unei temperança f. albine le dard d'une abeille; I. ago (della bussola); lancetta abstract s.n., adj. F. abstrait; I. astratto; S. abstracto; P. (dell'orologio); S. manecilla, aguja f. (del reloj); P. ferrão abstracto. m., dardo m. abstractiza vi. F. abstraire; I. astrarre; S. abstractizar; P. acacia s.f. F. acacia m.; I. acacia f.; S. acacia f.; P. acacia f. abstractizar. acadea s.f. F. berlingot m.; I. caramella f.; S. caramela f.; abstracţie s.f. F. abstraction; I. astrazione; S. abstracción f.; P. caramela f. a face ~ de hacer abstracción de, prescindir; P. abstracção f. academic adj. F. académique; I. accademico; S. abstrage vi. F. abstraire; I. astrarre; S. abstraer; P. abstraer. académico; sfertul ~ el cuarto académico; stil ~ estilo absurd I. adj. F. absurde; I. assurdo; prin ~ per assurdo; académico; P. académico. S. absurdo m.; a spune lucruri ~e decir absurdos; P. academician s.m. F. académicien; I. accademico m.; S.

5

académico m.; P. académico, membro de Academia m. accident1 (muz) s.m. F. accident m.; I. accidente m.; S. academie s.f. F. académie f.; I. accadẹmia; S. academia f.; accidente m.; P. acidente m. P. academia f.; Academia de Ştiinţe Academia de accident2 (întâmplare) s.n. F. accident m.; aventure f.; I. Ciências. incidente; infortunio; disgrazia f.; ~ de muncă infortunio acaju s.m., adj. F. acajou; I. acagiù, mogano; S. mogano; sul lavoro; S. accidente m.; P. acidente m.; casualidade f. P. tacaju, mogno. accidenta vt, vr. F. (s')accidenter.; I. accidentare, -rsi; S. acalmie s.f. F. accalmie f.; I. quiete f.; calma f.; bonaccia f.; accidentar(se); P. acidentar(-se). ACA-ACO m., bonanza, calma f.; P. acalmia, calma - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez Valeriu CIUCULIN accidental adj. F. accidentel; I. accidentale; S. accidental, S. recalmón (momentânea de mar ou do vento), bonança f. casual, fortuito; P. acidental, casual, fortuito. acapara vi. F. accaparer; I. accaparrare; S. acaparar, acciz (pl.accize) s.n. F. accise f.; I. accisa f.; S. accisa f.; P. acopiar, (Am) abarrotar; P. açambarcar. acisa f. acaparare s.f. F. accaparement m.; I. accaparramento m.; acefal adj. F. acéphale; I. acefale; S. acefal; P. acéfalo. S. acaparamiento, acopio m.; P. açambarcamento m. acel, acea, acei, acele pr.dem. F. ce, celle, ceux, celles; I. acaparator adj. F. accapareur; I. accaparratore; S. quel; quello; quel'; quella; quei; quelli; quegli; quelle; S. acaparador, acopiador; P. açambarcador, monopolista. aquel, aquella, aquellos, aquellas; P. aquele, aquela, acar s.m. F. aiguilleur m.; I. scambista m.; deviatore m.; S. aqueles, aquelas; esse, essa, esses, essas. guardagujas m.; P. agulheiro m. acela, aceea, aceia, acelea pr.dem. F. celà, celle-là, ceux-là, acaret s.n. 1. F. dépendances f.pl.; I. annessi m.pl; S. celles-là; (în loc.adv) de aceea pour acela; I. quello, quella, inmuebles m.pl.; P. construção f. acessória, edifício m. quelli, quelle; (în loc.adv) de aceea perciò, per questo; S. anexo; 2. (agr) F. outils agricols m.pl.; I. attrezzi m.pl aquél, aquélla, aquéllos, aquéllas; P. aquele, aquela, agricoli; S. cosas agricolas f.pl.; P. coisas agrícolas f.pl. aqueles, aquelas; esse, essa, esses, essas. acasă adv. F. chez soi, à la maison; I. a casa; ~ la mine da acelaşi, aceeaşi, aceiaşi, aceleaşi adj. F. le, la même, les me; a se întoarce ~ rincasare; S. a casa; en casa; mă duc ~ mêmes; I. lo stesso, la stessa, gli stessi, le stesse; voy a casa; stau ~ estoy en casa; a nu-i fi (cuiva) boii ~ medẹsimo; S. el mismo, la misma, los mismos, las estar de malas uvas, estar malhumorado, estar mal mismas; ti m.; P. o mesmo, a mesma, os mesmos, as dispuesto; P. a casa, em casa; la mine ~ na minha casa; mesmas. simţiţi-vă ca ~ esteja, fique a vontade. acest, această, aceşti, aceste pr.dem. F. ceci, celle-ci, ceuxaccelera vi. F. accélérer; I. accelerare; affrettare; S. ci, celles-ci; I. questo, questa, questi, queste; codesto; acelerar, precipitar, dar prisa; P. acelerar, apressar. cotesto; S. este, esta, estos, estas; P. este, esta, estes, estas. accelerare s.f. F. accélération f.; I. accelerazione f.; S. acesta, aceasta, aceştia, acestea pr.dem. F. ceci, celle-ci, aceleración f.; P. aceleramento m., aceleração f. ceux-ci, celles-ci; I. questo, questa, questi, queste; S. ésto, accelerat adj. F. accéléré; tren ~ train express; I. ésta, éstos, éstas; P. este, esta, estes, estas. accelerato; S. acelerado; P. acelerado; tren ~ combóio acetat s.m. F. acétat; I. acetato; S. acetato m.; P. acetato m. acelerado. acetic adj. F. acétique; I. acetico m.; S. acético; P. acético. accelerator s.m., adj. F. accélérateur; I. acceleratore; S. acetilenă s.f. F. acétylène m.; I. acetilene m.; S. acetileno acelerador; P. acelerador. m.; P. acetileno m. acceleraţie s.f. F. accélération f.; I. accelerazione f.; S. achita 1. vt. 1. F. aquitter; I. pagare; saldare; S. pagar; P. aceleración f.; P. aceleração f., aceleramento m. pagar, saldar. 2. (fam) F. tuer, descendre qn.; I. accent s.n. F. accent m.; I. accento m.; S. acento m.; a ammazzare; S. matar; P. matar, liquidar. 3. (jur) F. pune ~ul pe poner el acento en; P. acento m.; a pune ~ul aquitter; I. appender; sospendere; attaccare; S. absolver; P. acentuar, pôr o acento; sotaque m.; a vorbi cu ~ portughez absolver. II. vr. F. s'aquitter (de); payer ses dettes; I. falar com sotaque português. pagare i suoi debiti; S. pagar vt.; a se ~ de (sarcini) accentua vt. 1. F. accentuer; I. accent(u)are; S. acentuar; cumplir con (sus tareas); P. pagar, saldar uma conta. P. acentuar. 2. F. accentuer; I. accentare; (far) rivelare; S. achitare s.f. F. payement m.; I. pagamento m.; saldamento marcar, insistir en, subrayar; P. sublimar, evidenciar, dar m.; S. pago m.; P. pagamento m. relevo a. achizitor adj, s.m. F. acquéreur, approvisionnneur, chef accentuare s.f. F. accentuation f.; I. accent(u)azione f.; S. d'achat et d'approvisionnement m.; I. acquistore m.; S. acentuación f.; P. acentuação f. adquiridor, adquisidor m.; P. adquiridor m. accept s.n. F. acceptation f.; I. accettazione f.; S. acepción achiziţie s.f. F. acquisition; chose acquise f., achat m., f.; P. aceitamento m., aceitação f. emplette f.; I. acquisto m.; acquisizione f.; S. adquisición accepta vi. F. accepter; I. accettare; S. aceptar; P. aceitar, f.; P. adquisição, compra f. admitir; receber; tolerar. achiziţiona vi. F. acquérir, acheter, procurer; I. acquistare; acceptabil adj. F. acceptable; I. accettabile; S. aceptable; far acquisto; S. adquirir; P. adquirir. P. aceitável. aci adv. F. ici; I. qui; qua; quivi; ci; vi; S. ahí; P. aquí, ahí. acceptare s.f. F. acceptation f.; I. accettazione f.; S. aciclic adj. F. acyclique; I. aciclico; S. aciclico; P. acíclico. acepción f.; P. aceitamento m., aceitação f. acicular adj. F. aciculaire; I. acicolare; aghiforme; S. accepţie s.f. F. acception f.; I. accezione; S. acepción f.; P. agular; P. agulhar. acepção f. acid s.m., adj. F. acide; I. ạcido; S. ácido m.; P. ácido. acces s.n. F. accès m.; I. accesso m.; S. acceso m.; cale de aciditate s.f. F. acidité; I. acidità; S. acidez f.; P. acidez f. ~ vía de acceso; P. acesso m.; entrada f., caminho m. aciua vr. F. se réfugier, trouver un abri (un refuge), se caser; accesibil adj. F. accessible; I. accessibile; S. accesible; P. (fam) se planquer; I. prender piede (da qualche parte); acessível; compreensível. rifuggiarsi; S. refugiarse, cobijarse; P. acolher-se, abrigaraccesibilitate s.f. F. accessibilité f.; I. accessibilità f.; S. se, refugiar-se. accesibilitate f.; P. acessibilidade f. aclama vt. F. acclamer, ovationner; I. acclamare; S. accesiune s.f. F. accession; I. accessione; S. accesión f.; P. aclamar, ovacionar, vitorear; P. aclamar, ovacionar. aceção f. aclamaţie s.f. F. acclamation, ovation f.; I. acclamazione f.; accesoriu1 s.n.pl. F. accessoires m.pl; I. arnesi m.pl.; S. aclamatión f.; P. aclamação, ovação f. utensili m.pl.; S. accesorias f.pl.; P. acessórios m.pl. aclimatiza vt, vr. F. (s')acclimater; I. acclimare, -rsi; accesoriu2 adj. F. accessoire; I. accessorio; S. accesorio; P. ambientare, -rsi; S. aclimatar(se); P. aclimatizar(-se), acessório. aclimatar(-se); naturalizar.

6

aclimatizare s.f. F. acclimatation f., acclimatement m.; I. accordatore m.; S. acordator m.; P. acordador m. acclima(ta)zione f.; S. aclimatación f.; P. aclimatação; acosta vt., vi. F. accoster; aborder; I. accostare; abbordare; naturalização f. S. tomar tierra, aportar, atracar; (Am) atracar; P. acostar; acoladă s.f. F. accolade f.; I. (s)graffa f.; grappa f.; S. arrimar; abordar. acolada f.; P. chave f., colchete m. acostament s.n. F. accostement m.; I. accostamento m.; S. acolit s.m. F. acolyte m., aide f., compagnon m.; I. accọlito aporte m.; P. acostamento m. m.; S. acólito m.; P. acólite m. acreală s.f. 1. F. acidité, aigreur, âcreté f.; I. agrezza; acolo adv. F. là; là-bas; I. là; lì; ci; vi; S. cà; P. ali; aí; lá; acerbezza f.; S. agrio m.; P. acidez f. 2. (fig) F. acrimonie, acolá; além; pe ~ por alí, por aí; por lá; de ~ daí; dalí; aici amertume, animosité, mauvaise humeur f.; I. acrimonia f.; şi ~ aquí e acolá. S. acrimonia f.; P. Valeriu CIUCULIN - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez azedume m., acrimónia, agrura f. ACO-ACU acomoda vr. F. s'accommoder, s'adapter, s'arranger, tomber acredita vt. F. accréditer; I. accreditare; S. acreditar; P. d'accord, s'entendre; I. accomodarsi, adattarsi; S. acreditar. acomodarse (a, con), ajustarse (a), arreglarse (con); P. acreditare s.f. F. accréditement m.; scrisori de ~ lettres de acomodar-se, adaptar-se. créance; I. accreditamento m.; S. acreditamiento m.; P. o acompania vt, vr. F. acompagner; escorter, suivre qn.; I. acreditar m.; scrisori de ~ credencias. accompagnare, -rsi; S. acompañar; P. acompanhar; a ~ la acri vt. F. aigrir; aciduler; a i se ~ (cuiva de ceva) en avoir pian acompanhar ao piano assez, en avoir pardessus la tête; (pop) en avoir marre; I. acompaniament s.n. F. accompagnement m.; I. far inacidire; a i se ~ (cuiva de ceva) non poterne più; accompagnamento m.; S. acompañamento m.; P. disgustarsi; S. agriar(se), acedar(se); a i se ~ (de) estar acompanhamento m. hastiado (de), estar hasta las coronillas (de); P. azedar(-se), acont s.n. F. acompte m., arrhes f.pl., avances f.pl.; I. tornar(-se) azedo; alterar-se, estragar-se; (fig) enjoar-se. acconto; în ~ in acconto; S. adelanto m.; P. sinal, acrişor adj. F. un peu acide, aigrelet, suret; I. agretto; pagamento por conta. acidetto; S. agrete; P. azedado. acoperământ s.n. F. toit m.; I. tetto m.; S. techado, techo acritură s.f. F. aliments aigres; aliments confits dans du m.; P. cobrimento, tecto m. vinaigre ou de la saumure pl.; I. sottaceto m.; S. agrio m.; acoperi I. vi. 1. F. couvrir, recouvrir, joncher; I. coprire; P. coisa azeda f.; legumes conservados en vinagre. ricoprire; a ~ cheltuielile coprire le speze; a ~ defectele acrobat s.m. F. acrobate; I. accrobata m.; S. acróbata m.; coprire i difetti; a ~ retragerea coprire la ritirata; S. cubrir, P. acrobata; dançarino de corda m. tapar; a ~ retragerea cubrir la retirada; a ~ cheltuielile acrobaţie s.f. F. acrobatique f; I. acrobazia; S. acrobacia f.; cubrir los gastos; P. cobrir, tapar; a ~ cheltuielile cobrir as P. acrobático. depesas; 2. F. couvrir; I. avviluppare; S. cubrir; (casa) acru1 adj. F. aigre, âcre; acerbe; I. agro; acido, acerbo; S. techar; (faţa) embozar, rebozar; P. a ~ faţa tapar a cara. II. agrio; P. ácido, azedo; vin ~ vinho azedo; varză ~ă vr. 1. F. se couvrir; I. coprirsi; S. cobrirse; P. cobrir-se, chucrute; lapte ~ leite coalhado; (fig) a face o figură acră tapar-se. 2. (despre cer) F. se couvrir; cerul s-a acoperit le mostrar má cara. ciel s'est couvert; I. coprirsi; oscurarsi; S. cubrirse; P. acru2 s.m. F. acre m.; I. acro m.; S. agro m.; P. acre m. nublar-se. act s.n. 1. F. acte m.; document m.; ~ de naştere acte acoperiş s.n. 1. F. toit m.; I. tetto m.; S. techado, techo m., (extrait) de naissance; I. documento m.; atto m.; ~ de techumbre f., tejado m.; P. tecto m. 2. F. toiture f.; I. naştere atto di nascita; S. acto; documento m.; P. tettoia f.; S. techumbre f.; P. telhado m. documento m.; acta f.; ~ de acuzare acta de acusação. 2. acoperitoare s.f. F. toiture f.; I. coperta; copertura f.; S. F. acte m., action f.; a face ~ de prezenţă faire acte de techumbre f.; P. toldo m. présence; I. atto m.; azione f.; a face ~ de prezenţă fare acord s.n. F. accord m., harmonie f., entente f.; de comun ~ atto di presenza; S. acto m.; acción f.; a lua ~ (de) tomar de commun accord; a fi de ~ être d'accord; a se pune de ~ nota (de); a face ~ de prezenţă hacer acto de presencia; P. acquiescer, être (tomber) d'accord, accepter; I. accordo; de acto m., acção f., operação f. 3. (teatru) F. acte m.; I. atto comun ~ di comune accordo, per comune accordo; a fi de m.; S. acto m.; P. acto m. ~ essere d'accordo; a se pune de ~ mettere d'accordo; S. activ I. adj. F. actif; I. attivo; S. activo; P. activo, diligente, acuerdo m.; (muz) acorde m.; de ~ ¡de acuerdo!, laborioso. II. s.n. 1. (com) F. actif m.; I. attivo m.; S. conforme!; a cădea de ~ convenir, ponerse de acuerdo, activo m.; P. activo m. 2. (fin) F. actif m.; I. attivo m.; acordarse (con); a fi de ~ estar de acuerdo, estar conforme, beni m.pl.; S. activo m.; P. activos m.pl. conformarse; P. acordo, convénio, contrato, pacto, ajuste, activa I. vi. F. agir; opérer; I. agire; operare; S. actuar; P. concerto m.; a cădea de ~ aquiescer, concordar, concertaractivar, atuar. II. vt. 1. F. activer; I. attivare; S. activar, se; a pune de ~ conciliar; (muz.) acorde m.; (gram.) intensificar; P. activar, avivar. 2. (fig) F. animer; activer; concordância f. I. animare; S. activar; P. avivar, estimular. acorda vt. F. accorder, concéder, octroyer; a ~ o favoare activist s.m. F. activiste, militant, permanent m.; I. attivista accorder une faveur; a ~ un instrument accorder un m.; S. activista m.; P. activista, militante. instrument; I. accordare; a ~ o favoare accordare un activitate s.f. F. activité; I. attività; lavoro m.; S. actividad favore; a ~ un instrument accordare uno strumento; S. f.; P. actividade f. conceder, otorgar, dispensar; (muz) templar; (gram) actor s.m. F. acteur; comédien; a deveni ~ monter sur les concordar vi.; a ~ atenţie prestar atención; P. acordar, planches; I. attore; commediante f.; S. actor m.; P. actor conceder, outorgar, oferecer; (muz) afisar; (gram.) m. concordar. actriţă s.f. F. actrice; comédienne; I. attrice; S. actriz; P. acordare s.f. 1. (muz) F. accordage m.; I. accordatura f.; S. actriz. templamiento m.; P. afinação f. 2. F. octroi m., actual adj. F. actuel; présent; contemporain; I. attuale; permission, approbation f.; I. permissione, approvazione f.; vigente; presente; S. actual; P. actual, presente. S. acuerdo m.; permisión f.; P. outorgamento m., actualitate s.f. F. actualité f.; I. attualità f.; S. actualidad f.; concessão f. P. actualidade f. acordeon s.n. F. accordéon m.; I. fisarmonica f.; S. actualiza vt. F. actualiser, rendre actuel; I. rendere attuale; acordeón m.; P. acordeão m. attualizzare; S. actualizar; P. actualizar. acordor I. s.n. F. accordoir m.; I. chiave (da accordare); S. acţiona I. vi. F. agir; opérer; I. agire; operare; S. actuar; P. acorde m.; P. acorde m. II. s.m. F. accordeur m.; I. agir. II. vt. 1. (jur) F. actionner en justice; I. muovere lite;

7

chiamare in giudizio; S. procesar (a alguien); P. accionar, citar em justiça. 2. (mec) F. activer; I. attivare, mettere in moto.; S. accionar; P. mover, pôr em movimento. acţionar s.m. F. actionnaire; I. azionista m., caratista m.; S. accionista m.; P. accionista m. acţiune s.f. F. action f.; acte m.; fait m.; I. azione f.; atto m.; fatto m.; S. acción f.; om de ~ hombre de acción; a pune în ~ poner en marcha; a trece la ~ pasar a la acción; P. acção f.; unitate de ~ unidade de acção; a da libertate de ~ dar carta branca; acţiuni bancare acções bancárias. acuarelă s.f. F. aquarelle f.; I. acquerello m., acquarello m.; S. acuarela f.; P. aguarela f. acum adv. F. maintenant, à présent, en ce moment, à cette heure, actuellement; I. ora, adesso; S.Valeriu CIUCULIN ahora; chiar ~ ahora ACU-ADI mismo; de-~ înainte desde ahora; până ~ hasta ahora; ~ cântă ~ dansează ya canta, ya baila; ~ că ai venit ya que has venido; ~ doi ani hace dos años; P. agora; actualmente; presentemente; ao presente; chiar ~ agora mesmo; până ~ até agora; ~ o clipă há um instante. acumula vt. F. accumuler, entasser, amasser; I. accumulare, ammassare; S. acumular; (a îngrămădi) amontonar; P. acumular; amontoar. acumulare s.f. F. accumulation f., amas m., entassement m.; I. accumulazione f.; ammassamento m.; S. acumulación f., cúmulo m.; (ec.pol) ~ primitivă acumulación primitiva; P. acumulação f.; ~ primitivă a capitalului acumulação primitiva do capital. acumulator s.m. F. accumulateur m.; I. accumulatore m.; S. acumulador m.; P. acumulador m. acustic adj. F. acoustique; I. acustico; S. acústico; cornet ~ fotuto; P. acústico. acustică s.f. F. acoustique f.; I. acustica f.; S. acústica f.; P. acústica f. acut adj. F. aigu, perçant, lancinant, violent; I. acuto; intenso; forte; S. agudo, punzante; apendicită ~ă apendicitis aguda f.; P. agudo, violento. acuza vt. F. accuser, incrimer, imputer; I. accusare; incolpare; tacciare; S. acusar, culpar; P. acusar, inculpar; imputar, censurar. acuzare s.f. F. accusation, inculpation, imputation f.; I. accusa; inculpazione; taccia f.; S. acusación f.; P. acusação, inculpação f. acuzat s.m. F. accusé, inculpé; I. accusato; incolpato; S. acusado, reo m.; P. acusado, inculpado m. acuzativ s.m. F. accusatif; I. accusativo; S. acusativo m.; P. acusativo m. acuzator adj., s.m. F. accusateur; I. accusatore; S. acusador; P. acusador. acuzaţie s.f. F. accusation f.; reproche m.; I. accụsa f.; S. acusación f.; P. acusação f. acvariu s.n. F. aquarium [i-om] m.; I. acquario m.; S. acuario m., pecera f.; P. aquário m. acvatic adj. F. aquatique; I. acquatico; S. acuático; mediu ~ medio acuático; P. aquático. acvilă s.f. F. aigle m.; I. ạquila f.; S. águila f.; P. águia f. adaos s.n. F. adjonction f., ajoutage m., addition f., supplément m.; I. (ag)giunta f.; supplemento m.; S. añadidura, adición f.; P. adição f., acréscimo m.; suplemento, apêndice m. adapta vt, vr. F. (s')adapter; monter; ajuster; s'accommoder, se conformer; I. adattare, -rsi, accommodarsi; S. adaptar(se); adecuar; acomodar(se) (con, para); ajustar (a); P. adaptar(-se), ajustar(-se), acomodar(-se). adaptare s.f. F. adaptation, accommodation f.; I. adattamento m.; S. adaptación; adecuación f.; acomodamiento m.; ~ la mediu adaptación (sau acomodamiento) al medio; ~ a unei instalaţii pentru o nouă operaţie adaptación (sau adecuación) de una instalación para una nueva operación; P. adaptação f. adăpa vt, vr. F. (s')abreuver; I. abbeverare, -rsi; S. abrevar;

P. abeberar(-se), dar de beber ao gado. adăpare s.f. F. abreuvement, abreuvage m.; I. abbeveramento m.; S. abrevamiento, bebedero m.; P. abeberamento m. adăpătoare s.f. F. abreuvoir m.; auge f.; I. abbeveratoio m.; S. pilar, abrevadero, bebedero m.; P. bebedoiro m. adăpost s.n. F. abri, refuge m.; a se pune la ~ se mettre à l'abri (à couvert, en sûreté); ~ antiaerian refuge antiaérien; I. riparo m.; rifụgio m.; ricọvero m.; a se pune la ~ mettersi al riparo, al coperto; ~ antiaerian rifugio antiaereo; S. abrigo, cubierto, refugio, resguardo m.; a se pune la ~ ponerse a cubierto; P. ti m.; ti m. adăposti I vt. 1. F. abriter, héberger, donner asile, mettre à couvert; protéger; I. riparare; mettere al sicuro; S. abrigar, - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez resguardar; P. ti m.; ti m. II. vr. 1. F. s'abriter; se mettre à couvert; I. ripararsi; rifugiarsi; S. abrigarse, resguardarse; P. abrigar(-se), resguardar(-se), refugiar(-se). adăuga vt, vr. F. ajouter, additionner, adjoindre, compléter; I. aggiungere, -rsi; soggiungere; S. añadir, agregar; P. acrescentar(-se), juntar(-se). adăugare s.f. F. adjonction, augmentation f.; I. aggiungimento m.; aggiunta f.; S. añadimiento m.; agregación f.; P. acrescentamento m. adecvat adj. F. adéquat, approprié, propre; I. adeguato; adatto; idoneo; S. adecuado; P. adequado, apropriado, conveniente. ademeni vt. F. tenter, attirer, allécher; enjôler, leurrer, abuser, séduire, suborner; a ~ lumea attirer le monde I. allettare; attirare; adescare; S. atraer; seducir; P. lograr, atrair. ademenire s.f. F. tentation f., alléchement, appât, leurre m.; I. allettamento m.; adescamento m.; S. atracción; seducción f.; P. logro, engodo m.; sedução f. ademenitor adj. F. alléchant, attrayant, séduisant, affriolant; I. allettante; seducente; S. atractivo, halagador, halagüeno; seductor; P. tentador, sedutor. adept s.m. F. adepte, partisan, adhérent; militant; I. adepto; seguace; fautore; partigiano; S. adepto, secuaz m.; P. adepto, sequaz m. adera vi. F. adhérer; accepter, souscrire; I. aderire; sottoscrivere; S. adherir(se); P. aderir, ligar-se a um partido, a uma opinião; aderir, juntar, pegar, colar. aderare s.f. 1. F. adhésion, union f.; I. aderimento m.; S. adhesión f.; P. aderência f., assentimento m., adesão f. 2. F. adhésion f.; I. adesione f.; S. adhesión f.; P. aderência f., assentimento m., adesão f. aderent adj., s.m. F. adhérent; attaché un parti; I. aderente; S. adherente; P. aderente, ligado a um partido; aderente, unido, pegado. adesea, adeseori adv. F. souvent, fréquemment, maintes fois; I. spesso, spesse volte; frequentemente; S. a menudo, frecuentemente; P. frequentemente, muitas vezes. adevăr s.n. F. vérité f.; vrai m.; într-~ au vrai, en vérité, vraiment, en effet, véritablement; I. verità f.; vero m.; într~ veramente, infatti; S. verdad f.; într-~ de verdad; a spune ~ în faţă vdecirle a uno cuatro verdades, cantar la cuarenta (sau de plano); P. verdade, veracidade f.; purul ~ a pura verdade; ~ul adevărat verdade verdadeira; ~ul gol-goluţ verdade nua e crua; într-~ na verdade; ~ul supără as verdades doem. adevărat I. adj. F. vrai, véritable; certain; réel; I. vero; reale; S. verdadero; P. verdadeiro, veridico; om ~ homem de verdade. II. adv. F. vraiment; réellement; I. veramente; realmente; S. vero; ~? ¿de vero?; P. autêntico; sincero. adeveri I. vt. F. avérer, attester, confirmer; certifier; I. confermare; certificare; attestare; S. confirmar; P. confirmar. 2. F. avérer; I. pesare; S. comprobar; P. certificar. II. vr. F. se certifier; se vérifier; I. certificarsi; verificarsi; S. verificarse; P. confirmar(-se), certificar(-se). adeverinţă s.f. 1. F. attestation, confirmation f., certificat

8

m.; I. attestato m.; certificato m.; S. certificado m.; P. P. adjectivo m. atestado m., certidão f. 2. F. reçu m., récépisse m.; I. adjudeca vt. F. adjuger; I. aggiudicare, assegnare; S. quietanza f.; ricevuta f.; S. certificado m.; confirmación f.; rematar; P. adjudicar. P. certificado; recibo m. adjunct adj. F. adjoint; director ~ adjoint à la direction, adeveritor adj. F. probant, faisant foi; certificat ~ certificat directeur adjoint; ministru ~ vice-ministre, ministreprobant; I. comprovante; attestante; S. confirmante; P. adjoint, ministre suppléant; I. aggiunto; director ~ confirmante. vicedirettore; S. adjunto; ministru-~ viceministro; adeziune s.f. F. adhésion f.; I. adesione; consenso m.; S. redactor- ~ vicerredactor; P. adjunto. adhesión f.; P. adesão, aderência f. administra vt. 1. F. administrer, gérer; régir; I. adeziv adj, s.m. F. adhésif; I. adesivo; S. adhesivo; P. amministrare; dirigere; S. administrar, conducir, dirigir; P. adesivo. administrar, gerir negócios, intender. 2. F. administrer; I. adia vi. F. souffler légèrement; I. brezzeggiare; spirare; amministrare, somministrare; S. administrar, suministrar; alitare; S. soplar suavemente; P. soprar leventemente; P. administrar, dar remédios. vântul adie lin o vento sopra leventemente. administrare s.f. 1. F. administration; I. amministrazione; adiacent adj. F. adjacent; I. adiacente; S. adyacente; P. direzione f.; S. administración f.; P. administração, gestão adjacente; unghiuri ~e ângulos adjacentes; contiguo, f. 2. F. administration f.; I. amministrazione f.; Valeriu CIUCULIN - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez f.; S. administración, suministración f.; ADI-ADR próximo. somministrazione adică adv. F. c'est à dire, à vrai dire; la o ~ a) au besoin, au P. administração f. bout du compte; b) en mauvaise posture; I. cioè, vale a administrativ adj. F. administratif; pe cale ~ă par voie dire; la o ~ all'uopo; S. es decir, o sea; la o ~ en caso de d'administration, administrativement; I. amministrativo; necesidad; P. isto é, quer dizer; la o ~ num caso de organ ~ organo amministrativo; S. administrativo; P. necessidade. administrativo. adiere s.f. F. souffle léger du vent, brise f., zéphyr m.; I. administrator s.m. 1. F. administrateur, gérant, régisseur; brezza; alito m.; S. hálito, soplo m.; P. brisa f. I. amministratore; gerente; S. administrador, gerente m.; P. adineauri adv. F. tout à l'heure, depuis peu, tantôt, il n'y a administrador, gerente, intendente m. 2. F. administrateur; qu'un instant; I. or ora, poco fa; mai ~ poc'anzi; ti m.; S. I. fattore; S. administrador m.; P. administrador m. hace poco (antes); P. há pouco, ainda agora. administraţie s.f. F. administration f.; (fam) riz-pain-sel; I. adio interj., s.n. F. adieu; I. addio; S. adiós; a-şi lua ~ amministrazione; S. administración f.; P. administração f. despedirse; P. adeus !; adeus m.; a spune ~ dizer adeus. admira vt. F. admirer; I. ammirare; rimirare; S. admirar; P. adipos adj. F. adipeux; I. adiposo; grasso; S. adiposo; P. admirar. adiposo, gordo. admirabil adj. F. admirable, merveilleux, splendide, aditiv adj, s.m. F. additif m.; I. additivo m.; S. aditivo; P. superbe, magnifique; I. ammirabile; S. admirable; P. aditivo m. admirável. adiţional adj. F. additionnel; taxă adiţională taxe admirator s.m. F. admirateur (fem.-trice); I. ammiratore additionnelle; I. addizionale; aggiuntivo; S. adicional; P. (fem.-trice); S. admirator m.; P. admirador m. adicional. admiraţie s.f. F. admiration f.; I. ammirazione; stima f.; S. adiţionare s.f. F. addition f.; I. addizione; S. adición, suma admiración f.; P. admiração f. f.; P. adicião f. admisibil adj. F. admissible, acceptable; I. ammissibile; S. adânc I. adj. F. profond; I. profondo; S. hondo, profundo; admisible; P. admissível. P. profundo, fundo; râu ~ rio profundo; farfurie ~ă prato admite vt. F. admettre, reconnaître comme vrai; permettre, fundo. II. adv. F. profondément; I. profondamente; S. tolérer, accepter, concéder; agréer; I. ammettere; accettare; profundamente; P. profundamente; a gândi ~ pensar concedere; approvare; S. admitir; permitir; P. admitir, dar profundamente. III. s.n. 1. F. abîme, gouffre, précipice, entrada ou lugar; permitir, consentir, tolerar, aceitar. fond m., profondeur f.; în ~ dans l'abîme; I. abisso m.; admitere s.f. F. admission; concurs de ~ concours d'entrée profondità f.; în ~uri nelle profondità; S. hondo m.; (d'admission); I. ammissione; accettazione; S. admisión; profundidad f.; P. profundidade f. 2. F. fond; din ~ul examen de ~ examen de ingreso m.; P. admissão f.; inimii du fond du cœur; I. fondo m.; din ~ul inimii dal examen de ~ exame de admissão. profondo del cuore; S. profundidad f.; P. fundo m.; în ~ul admonesta vt. F. admonester; adresser un blâme, sufletului no íntimo; din ~ul inimii do âmago do coração, reprendre; I. ammonire; riprendere; S. amonestar; P. de dentro do coração. admoestar, censurar, repreender. adânci I. vt. F. approfondire; I. approfondire; S. ahondar; admonestare s.f. F. admonestation, réprimande, profundizar; P. aprofundar, afundar. II. vr. F. a'bsorber, se remontrance f.; avertissement m.; I. ammonizione f., plonger; I. tuffarsi; sprofondarsi; S. ahondar vi.; a se ~ în ammonimento m.; avviso m.; S. amonestación f.; P. pădure sumergirse en el bosque; P. penetrar, entranhar-se; admoestação f. a se ~ în pădure entranhar-se (embrenhar-se) no bosque; adnota vt. F. annoter; I. annotare; postillare; S. anotar; P. (fig) ficar cordações; a se ~ în lectură concentrar-se adnotar, anotar. (embeber-se) na leitura. adnotare s.f. F. annotation f.; a face adnotări într-un text adâncime s.f. 1. F. profondeur f.; I. profondità f.; S. faire des annotations sur un texte; I. annotazione; postilla profundidad, hondura f.; în ~ en profundidad; P. f.; S. anotación f.; P. anotação f. profundidade f., fundo m. 2. (fig) F. intensité, profondeur adolescent s.m. F. adolescent m.; I. adolescente; S. f.; I. intensità f.; profondità f.; S. profundidad f.; P. adolescente m.; P. adolescente m. profundidade f. adolescenţă s.f. F. adolescence f.; I. adolescenza f.; S. adâncire s.f. 1. F. creusement m.; I. approfondamento m.; adolescencia f.; P. adolescência f. S. profundamiento m.; P. baprofundamento m. 2. (fig) F. adopta vt. F. adopter; I. adottare; a ~ un punct de vedere approfondissement m.; I. approfondimento m.; S. far suo un punto di vista; S. adoptar; (a înfia) prohijar; P. profundamiento m.; P. agravação f., intensificação f.. adoptar. adâncitură s.f. F. enfoncement, creux m., excavation, adoptare s.f. F. adoption f.; I. adozione; adottazione f.; S. cavité, fosse f.; I. cavità f.; affosamento m.; S. profundidad adopción f.; P. adoptação f. f.; P. profundidade, depressão, cavidade f. adoptiv adj. F. adoptif; I. adottivo; S. adoptivo; P. adjectiv s.n. F. adjectif m.; I. aggettivo m.; S. adjetivo m.; adoptivo.

9

adora vt. 1. F. adorer, idolâtrer, aimer follement; I. adorare; S. adorar; P. adorar, amar apaixonadamente. 2. F. adorer, vénérer; I. venerare; S. venerar; P. venerar. adorabil adj. F. adorable; I. adorabile m.; S. adorable; P. adorável. adorator s.m. F. adorateur m.; I. adoratore m.; S. adorador m.; P. adorador m. adoraţie s.f. 1. F. adoration f.; I. adorazione f.; S. adoración f.; P. adoração f. 2. F. adoration, vénération f.; I. venerazione f.; S. veneración f.; P. adoração, veneração f. adormi vi, vt. F. s'endormir, s'assoupir; I. addormentare, -rsi; S. adormecerse vr., adormirse, dormirse vr.; adormecer vt., dormir vt.; P. adormecer, pegar no son; (fig., rel.) morrer; apaziguar, acalmar. adormire sf. 1. F. assoupissement m.; I. l'addormentarsi; S. adormecimiento m.; P. adormecimento m. 2. (fig) F. mort f.; I. morte f.; transito m.; S. muerte f.; P. morte, assunção f. adrenalină s.f. F. adrénaline; I. adrenalina; S. adrenalina f.; P. adrenalina f. ADR-AER F. (s')adresser; I. indirizzare, -rsi; rivolgere, Valeriu CIUCULIN adresa vt., vr. -rsi; S. dirigir(se); P. endereçar(-se), encaminhar(-se), dirigir(-se); dirigir a palavra. adresă s.f. F. adresse f.; I. indirizzo m.; recapito m.; S. dirección f., señas f.pl.; (scrisoare oficială) aviso m.; P. endereço m.; direcção f.; daţi-mi adresa dvs dê-me o seu endereço. aduce vt, vi. 1. F. apporter; rapporter; I. (ap)portare; S. aportar; P. trazer. 2. F. amener, mener, ramener, conduire; I. menare, condurre; S. traer; P. trazer; produzer, render. 3. F. a ~ la cunoştinţă informer, faire connaître, faire savoir; a ~ cu rappeler qqn, ressembler à qqn.; a ~ o mărturie invoquer un témoinage; a ~ aminte rappeler; a ~ supărare causer des ennuis; a ~ la îndeplinire réaliser, accomplir, exécuter, mener à bien; I. a ~ la cunoştinţă informare; a ~ cu rassomigliare; a ~ venit rendere, fruttare; a ~ aminte ricordare; a ~ înapoi restituire; a ~ la îndeplinire compiere, eseguire; S. a ~ aminte traer a la memoria; a-şi ~ aminte acordarse, recordar, recapacitar; ~ cu taică-său (se) parece vi. a su padre; P. a ~ foloase trazer proveito; a ~ la îndeplinire executar; a ~ la cunoştinţă dar a conhecer; a ~ o contribuţie contribuir; a ~ un omagiu prestar, render homenagem; assemelhar-se, ser parecido; a-şi ~ aminte lembrar, trazer à memória. aducere s.f. F. le fait de porter; I. il portare; trasporto m.; ~ aminte ricordo; mandat de ~ mandato di cattura; S. traída f.; ~ aminte recuerdo m.; P. o trazer m.; ~-aminte lembrança; ~ la îndeplinire execusão. adula vt. F. aduler, flatter, flagorner; (fam) lecher les pieds de qqn.; I. adulare; lusingare; S. adular; P. adular, lisanjear, bajular. adulare s.f. F. adulation, flatterie, flagornerie; (fam) lèche m.; I. adulazione; lusingazione f.; S. adulación f.; P. adulação f. adulator s.m. F. adulateur, flatteur; (fam) lecheur m.; I. adulatore; lusingatore m.; S. adulador m.; P. adulador, lisenjeador m. adulmeca vt. F. flairer, renifler; suivre à la piste, quêter; a ~ o primejdie flairer un danger; I. fiutare; annusare; sobodorare; S. olfatear, oliscar, olisquear, husmear, ventear (şi fig); P. farejar; descobrir o rasto. adult adj, s.m. F. adulte; I. adulto; om ~ uomo fatto; S. adulto; P. adulto. adulter I. s.n. F. adultère m., infidélité conjugale; I. adulterio m.; S. adulterio m.; P. adultério m., infidelidade conjugal f. II. adj. F. adultère, infidèle; I. adultero; S. adúltero; P. adúltero. adumbri vt. F. ombrager; I. ombreggiare; adombrare; S. hombrar; P. sombrear; pôr-se à sombra.

aduna I. vt. 1. F. ammasser, accumuler; assembler, rassembler, réunir; a ~ cetăţenii rassembler les citoyens; I. (r)adunare; riunire; S. juntar, recoger, reunir; dumar, adicionar; P. juntar, acumular, reunir, adunar. 2. F. recueillir, récolter; I. raccogliere; S. recojer; P. apanhar, colher, recolher. (mat) adicionar, somar; II. vr. F. se réunir; I. riunirsi; raccogliersi; S. juntarse, reunirse; depositarse; sa adunat multă zăpadă se depositó mucha nieve; P. reunirse, juntar-se, concorrer. adunare s.f. 1. F. récolte f.; recueuil m.; I. raccolta f.; S. asamblea; reunión f.; suma, adición f.; P. reunião, junção f., agrupamento m; adição f.; ~ şi scădere adição e substracção. 2. F. addition f.; assemblée, réunion f.; I. addizione; radunata; assemblea; ~ Naţională Assemblea Nazionale; ~ generală assemblea generale; au ţinut o ~ tennero una riunione; S. asemblea, reunión f.; P. assembléia f., comício m.; Marea Adunare Naţională Grande Assembléia Nacional; Adunarea generală ONU Assembléia Geral da ONU. adunător I. adj. F. qui cueille; économique; I. parsimonioso; economico; S. economico; P. que recolhe. - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughezS. II. s.m.f. F. recueilleur, rammasseur m.; I. raccoglitore; que recoge m.; P. que recolhe m. adunătură s.f. 1. F. assemblage d'objets, fatras m.; ramas d'hommes; ramassis m.; I. anticaglie s.f.pl.; S. (de oameni) baraúnda f.; (de obiecte) cachivache m., trastos m.pl., cacharros m.pl.; P. conjunto, amontoado m.; malta, súcia, chusma, caterva f. 2. F. recueuil m.; I. raccolta; accozzaglia; S. cosecha, recolección f.; P. conjunto, amontoado m. adus adj. 1. F. apporté; I. portato; S. aportado; P. portado. 2. F. apporté, mené; I. portato, menato; S. traído; P. traído. 3. F. courbé, recourbé; I. curvo, piegato, incurvato; S. inclinado, bajado; P. encurvado, arqueado. adverb s.n. F. adverbe m.; I. avverbio m.; S. adverbio m.; P. advérvio m. advers adj. F. advers; opposé, contraire; hostile; I. avverso; contrario; ostile; S. adverso, contrario; P. adverso, contrário, oposto. adversar s.m. F. adversaire; antagoniste, concurrent, competiteur; rival; ennemi; I. avversario; rivale; nemico; S. adversario, contrincante, rival m.; P. adversário, rival m. adversativ adj. F. adversatif; I. avversativo; S. adversativo; P. adversativo, oposto. adversitate s.f. F. adversité f.; infortune, disgrâce f., malheur m.; I. avversità f.; S. adversidad f.; P. adversidade, contrariedade, desdita, desgraça f. aer s.n. F. air m., atmosphère f.; a lua ~ prendre l'air (le frais); în ~ liber en air libre; a avea ~ul că avoir l'air, paraître, sembler; a-şi da ~e se donner des airs; I. aria f; a lua ~ prender aria; în ~ liber all'aria aperta; a avea ~ul că aver l'aria di; a-şi da ~e darsi delle arie; S. aire m.; aires m.pl.; ~ închis aire cargado; a lua ~ tomar aire; a-şi da ~e darse tono, fachendear; a zbura prin ~ volar por el aire (sau los aires); P. ar m.; atmosfera f.; aspecto m., fisionomia f., parecer m.; ~ lichid ar liquido; ~ comprimat ar comprimido; ~ condiţionat ar condicionado; curent de ~ corrente de ar; pernă de ~ almofada (colchão) de ar; ~ viciat ar viciado; la (în) ~ liber ao ar libre; a lua ~ tomar ar, passear; a-şi da aere dar-se ares, ser presumido. aera vt. F. aérer; I. aer(e)are; ventilare; S. airear, ventilar; P. arejar, ventilar. aerian adj. 1. F. aérien; I. aereo; etereo; S. aéreo; P. aéreo; alarmă ~ă alarme aéreo; superioritate ~ă superioridade no ar; atac ~ ataque aéreo. 2. F. vaporeux, diaphane, transparent; I. diafano; vaporoso; S. vaporoso; P. lieve, vaporoso. aerisi vt. F. aérer, donner de l'air; I. arieggiare, aerare, dare aria; S. airear, refrescar, orear, ventilar; P. arejar, ventilar, refrescar.

10

aerisire s.f. F. aération f., aérage m.; I. aerazione f.; afectare s.f. 1. F. affectation d'une somme; I. assegnazione aeraggio m.; S. aireación f.; P. arejamento m., ventilação f. (di fondi); S. afectación f.; P. destinação de uma quantia. aerodinamic adj. F. aérodynamique; I. aerodinamico; 2. F. affectation (feinte) f.; I. affettazione; ricercatezza; S. afusolato; S. aerodinámico; P. aerodinâmico. afectación f., remilgo, empaque, repulgo m.; P. afectação aerodinamică s.f. F. aérodynamique f.; I. aerodinamica f.; f. S. aerodinámica f.; P. aerodinâmica f. afectiv adj. 1. F. affectif; I. affettivo; S. afectivo; P. aerodrom s.n. F. aérodrome m.; I. aerodromo m.; S. afectivo. 2. F. affectueux; I. sentimentale; affettuoso; S. aeródromo m.; P. aeródromo m. cariñoso; P. afectuoso, sensível. aerofagie s.f. F. aérophagie f.; I. aerofagia f.; S. aerofagia afectivitate s.f. F. affectivité, sensibilité f.; I. affettività f.; f.; P. aerofagia f. affetuosità; S. afecto m.; P. afectividade f. aerolit s.m. F. aérolithe m.; I. aerọlito m.; S. aerolito m.; P. afectuos adj. F. affectueux; I. affettuoso; tenero; S. aerolito m., piedra meteórica f. afectuoso, cariñoso, entrañable; (Am) querendón; P. aerometrie s.f. F. aérométrie f.; I. aerometria f.; S. afectuoso, carinhoso, amoroso, meigo, amável. aerometría f.; P. aerometria f. afecţiune s.f. F. affection f.; I. affezione f.; affetto m.; aeromodelism s.n. F. aéromodélisme m.; I. attaccamento m.; S. afecto, cariño m.; P. afecto f., afeição aeromodelismo m.; S. construcción f. de aviones en m., amizade f., carinho m.; (med.) afecção, doença f. miniatura; P. aeromodelismo m. afemeiat adj. F. courerur, paillard, débauché; I. aeromotor s.n. F. aéromoteur m.; I. aeromotore m.; S. donnaiuolo; S. mocero, mujeriego; P. mulherengo. aeromotore m.; P. aeromotore m. aferat adj. F. affairé; I. affaccendato; indaffarato; S. aeronaut s.m. F. aéronaute m.; I. aeronauta m.; S. ocupado; P. ocupato. aeronauta m.; P. aeronauta m. aferent adj. F. afférent; I. attinente; S. atinente; P. aferente, aeronautică s.f. F. aéronautique f.; I. aeronautica f.; S. relacionado. aeronáutica f.; P. aeronáutica f. român-francez-italian-spaniol-portughez I. affusto m.; carretta f. (di canone); S. afet s.n. F. affût m.; Valeriu CIUCULIN - Dicţionar AER-AFT aeronavă s.f. F. aéronef m.; I. aeronave f.; S. aeronave f.; afuste m.; P. afuste m. P. aeronave f. afilia vr. F. s'affilier; I. affiliarsi; ascriversi; S. afiliar(se); P. aeroplan s.n. F. aéroplane, avion m.; I. aeroplano; afiliar-se, filiar-se, associar-se. areoplano; velivolo m.; S. aeroplano m.; P. aeroplano m. afiliat adj. F. affilié; I. affiliato; ascritto; S. afiliado; aeroport s.n.. F. aéroport m.; I. aeroporto m.; S. aeropuerto asociado; P. afiliado. m.; P. aeroporto m. afiliere s.f. F. affiliation f.; I. affiliazione; S. afiliación f.; P. aerosol s.m. F. aérosol m.; I. aerosolo; S. aerosol m.; P. afiliação, associação f. aerossol m. afin s.m. (bot) F. airelle, myrtille f.; myrtil, vaccinier m.; I. aerostat s.n. F. aérostat m.; I. aerostato m.; pallone m.; S. mirtillo; S. murtillo m.; P. murta f. aeróstato m.; P. aeróstato m. afina vt. F. affiner; I. affinare; depurare; S. depurar; P. aerostatică s.f. F. aérostatique; f. I. aerostatica; S. afinar; rafinar; purificar. aerostática f.; P. aerostático. afină s.f. F. myrtille f.; I. mirtillo m.; S. arándano m.; aerotehnică s.f. F. aérotechnique; I. aerotecnica; S. murtillo m.; P. murta f. aerotécnica f.; P. aerotecnica f. afinitate s.f. F. affinité, liaison f.; rapport m.; I. affinità; aeroterapie s.f. F. aérothérapie; I. aeroterapia; S. somiglianza; S. afinidad f.; P. afinidade, conformidade, aeroterapia f.; P. aeroterapêutica f. simpatia f. afabil adj. F. affable, courtois, aimable, gentil; I. affabile; afinor s.m. F. affineur m.; I. affinatore m.; S. afinador m.; gentile; S. afable; P. afável, benévolo. P. afinator m. afabilitate s.f. F. affabilité, courtoisie, amabilité, afirma vt. F. affirmer; I. affermare; asserire; S. afirmar; P. gentillesse; I. affabilità; gentilezza; S. afabilidad f.; P. afirmar, sustentar, declarar; n-am afirmat asta niciodată afabilidade f. jamais afirmei isto. afacere s.f. 1. F. affaire f.; om de ~i homme d'affaires; I. afirmativ adj. F. affirmatif; I. affermativo; assertivo; S. affare m.; om de ~i uomo d'affari; S. asunto, negocio m.; afirmativo; P. afirmativo. P. negócio m., transacção f.; ocupação, função f., negócio afirmaţie s.f. F. affirmation f.; I. affermazione; asserzione m.; om de afaceri homem de negócios; Ministerul f.; S. afirmación f.; P. afirmação f. Afacerilor Externe Ministério das Relações Exterioras; afiş s.n. F. affiche f., placard m.; a fi cap de ~ avoir la însărcinat cu afaceri encaregado de negócios; 2. (fam) F. vedette; I. affisso m.; cartello m.; S. cartel, letrero m.; affaire f.; I. affarone m.; S. asunto m.; P. assunto m., (Am) afiche m.; P. cartaz, edital, anúncio, aviso m. afazeres m.pl., proveito m. afişa I. vi. 1. F. afficher, placarder; I. affiggere; attaccare afacerism s.n. F. affairisme m.; I. affarismo m.; S. negocio (un cartello, un avviso pubblico); S. fijar carteles; P. m.; P. negócio m. afixar, pregar cartazes, pregar editais. 2. F. afficher; I. afacerist s.m. F. affairiste m.; I. affarista m.; S. ostentare, far mostra di...; S. ostentar; P. ostentar. II. vr. F. extraperfista, chanchullero m.; P. negociante, trapaceiro m. s'afficher; I. mettersi in mostra; S. ostentar; P. ostentar, afară adv. F. (en) dehors; I. fuori; S. afuera, fuera; a da ~ chamar sobre si a atenção. (din) echar (de); din ~ de (sau desde) afuera; în ~ hacia afişier s.n. F. placard m.; I. albo m.; tabellone m.; S. tabla fuera; (în) ~ de además de, salvo, a excepción de, excepto; f. de anuncios; P. vitrina, montra f. (interj) ¡afuera!, ¡fuera!, ¡quítate de aquí!, ¡largo de aquí!; afix s.n. F. affixe m.; I. affisso m.; S. afijo m.; P. afixo m. P. fora, no exterior; ~ de oraş fora de cidade; a da ~ pôr afâna vt. 1. (despre pământ) F. ameublir; I. rendere soffice; fora, pôr na rua, expulsar, demitir, desempregar; în ~ de S. mullir; P. tornar menos espessa a terra. 2. F. ameublir, além de, excepto, salvo; (interj.) rua!, fora! raréfier; I. rarefare; S. mullir; P. afofar. afazie s.f. F. aphasie; I. afazia; S. afasía f.; P. afasia f. afla I. vt. 1. F. apprendre; I. sentire; venire a sapere; S. afecta vt. 1. F. affecter, destiner; a ~ fonduri affecter des enterarse, saber; P. saber, chegar a saber, tomar fonds; I. destinare; assegnare; a ~ fonduri destinare fondi; conhecimento. 2. F. trouver, découvrir, inventer; I. S. afectar; P. destinar uma quantia a um pagamento. 2. F. trovare; scoprire; S. descubrir, hallar; P. achar, descobrir, affecter, chagriner; I. colpire; affliggere; S. afectar; P. encontrar. II. vr. F. se trouver, exister, être; a se ~ în afectar, afligir, entristecer. 3. F. affecter, simuler, feindre; treabă intervenir mal à propos, faire la mouche du coche; I. affettare; ostentare; S. afectar; P. afectar, fingir, simular. I. trovarsi; a se ~ în treabă fare il faccendone; S. hallarse,

11

estar, encontrarse; salir; s-a ~t că el este autorul salió a luz seccante; noioso; S. molesto; P. irritante, importuno, que él es el autor; P. encontrar-se, estar (presente); el se enfadonho. află aici ele está aquí. agat s.n. F. agate f.; I. agata f.; S. ágata f.; P. ágata f. afluent s.m. F. affluent m.; I. affluente m.; confluente m.; agavă s.f. F. agave (agavé) m.; I. agave f.; S. agave f.; P. S. afluente m.; P. afluente m. agave m. afluenţă s.f. F. affluence f.; (fig) abondance, profusion; I. agăţa I. vt. F. suspendre, pendre, accrocher; I. appendere; affluenza; affluso m.; S. afluencia; concurrencia f.; P. attaccare; sospendere; S. colgar, enganchar, sospender; P. afluência, concorrência; abundância f. agarrar, pendurar, suspender. II. vr. F. s'accrocher, aflux s.n. F. afflux m.; affluence f.; un ~ de vizitatori un grimper, s'agripper; a se ~ de o speranţă deşartă se afflux de visitateurs; I. afflusso m.; affluenza f.; S. aflujo cramponner à un vain espoir; I. attaccarsi; aggrapparsi; a m.; P. afluência f.; (med.) afluxo m. se ~ de cineva attaccarsi alle costole di qcn.; S. agarrarse, afon adj. 1. F. aphone; I. afono; S. áfono; P. ti m.; ti m. 2. treparse; P. agarrar-se; trepar. (fon) F. consoană ~ consonne sourde; I. consoană ~ agăţătoare s.f. F. ganse f., gansette f., attache f.; I. consonante sorda; S. afónico; P. áfono. appendigiacca m.; S. trabilla f.; P. trepadeira f. afonie s.f. F. aphonie f.; I. afonia f.; S. afonía f.; P. afonia agăţător adj. F. grimpant; I. rampicante; arrampicatore; S. f.. trepador; plante agăţătoare plantas trepadoras; P. trepador, aforism s.n. F. aphorisme m., maxime f.; I. aforisma m.; volúvel; plantă ~oare planta trepadeira. aforismo m.; S. aforismo m.; P. aforismo m.; máxima, agendă s.f. F. agenda m.; I. agenda f.; taccuino m.; S. sendença f. agenda f.; P. agenda f. african adj. F. africain; I. africano; S. africano; P. agent s.m. F. agent m.; I. agente; rappresentante m.; S. africano. agente; corredor; ~ comercial agente de negocios; ~ de africat adj. F. affriqué; I. affricato; S. africado; P. africado. bursă agente de bolsa; ~ de legătură agente de enlace; P. afroasiatic adj. F. afroasiatique; I. afroasiatico; S. agente, rapresentante; corrector; fautor, motor m. afroasiatico; P. afroasiatico. agenţie s.f. F. agence, succursale f.; I. agenzia f.; ufficio m.; afrodiziac adj., s.n. F. afrodisiaque; I. afrodisiaco; S. S. agencia f.; ~ de voiaj agencia de viajes; P. agência, afrodisíaco; P. afrodisíaco. rapresentação f.; ~ de presă agência de imprensa. afront s.n. F. affront, outrage m., injure, insulte, offense f.; ager adj. F. agile, leste, prompt, alerte, vif, ingambe; I. I. affronto m.; offesa f.; S. afrenta f.; P. afronta, injuría f., ạgile; vivace; lesto; destro; ~ la minte lesto d'ingegno; S. ultraje, insulto m., ofensa f.; a aduce un ~ ofender, insultar. agudo, listo; vedere ~ă vista de lince; minte ~ă inteligencia AFU-AGRaphte m.; I. afta f.; S. afta f.; P. afta CIUCULIN - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez Valeriu f. aftă s.f. F. despierta; P. ágil, leve; perspicaz, inteligente; agudo, afuma I. vt. F. fumer, enfumer, saurer; a ~ o şuncă fumer penetrante. un jambon; I. affumicare; a ~ şunci affumicare prosciuti; agerime s.f. F. vivacité, adresse, agilité, habileté f.; I. S. ahumar, sahumar; (a înnegri) tiznar; P. afumar, agilità; vivacità; lestezza; destrezza; S. agudeza, listeza f.; defumar, expor ao fumo. II. vr. (fig. fam). F. se griser, se P. agilidade, habilidade, vivacidade; perspicácia f. soûler, prendre une cuite, se noircir le nez; I. ubbriacarsi; agheasmă s.f. F. eau bénite; I. acqua santa, acqua lustrale; S. ahumarse, achisparse; P. exfumar-se; embebetar-se, S. água santa f.; P. água santa f. fiscar alegre. aghiotant s.m. (mil) F. aide de camp, officier d'ordonnance; afumătoare s.f. F. fumoir m. à viande; I. affumicatoio m.; I. aiutante m. maggiore; S. ayudante m.; P. ajudante m. S. ahumadura f.; P. fumadoiro m. aghiuţă s.f. F. diablotin, esprit malin m.; I. diavolo m.; afumătură s.f. F. viande fumée; I. carne f. affumicata; S. spirito maligno; S. diablete m.; P. diabrete m. ahumadura f.; P. afumadura f. agil adj. F. agile, leste, preste; I. ạgile; svelto; S. ágil, afund I. adj. F. profond; I. (pro)fondo; S. profundo; P. suelto; P. ágil, ligeiro; esperto. profundo. II. s.n. F. fond, profond m.; I. fondo m.; S. agilitate s.f. F. agilité, vivacité; adresse, virtuosité f.; I. abismo m., profundidad f.; P. profundeza f.. II. adv. F. au agilità; sveltezza; S. agilidad, soltura f.; P. agilidade, fond, profondément, à fond; a se da ~ a) plonger, faire un ligeireza; destreza f., desembaraço m. plongeon; b) disparaître, s'isoler; I. a fondo; a se da ~ a) agita vt., vr. F. (s')agiter; I. agitare, -rsi; S. agitar, remover; tuffarsi; b) non farsi vedere; S. profundamente; P. até ao perturbar; (vr.fig) bullir, trajinar vi.; P. agitar, abalar, fundo; a se da la ~ mergulhar. sacudir; perturbar, sublevar, revolucionar; agitar-se; afunda vt, vr. F. plonger, s'enfoncer; I. tuffare, -rsi; sublevar-se. immergere, -rsi; affondare, -rsi; S. sumergirse, zambullir agitat adj. F. agité, houleux; I. agitato; mosso; commosso; vi.; (fig) abismarse, sumergirse; P. afundar-se; penetrar; S. (neastâmpărat) agitado; nervioso; (tulburat) desaparecer. tumultuoso; mare ~ă mar bravo; P. agitado. afundătură s.f. F. ravin m.; I. vorạgine f.; burrone m.; S. agitator s.m. F. agitateur m.; I. agitatore; S. agitador m.; P. afundamiento m.; P. afundamento m. agitador, propagandista m.; (chim.) aparelho para agitar as afurisi vt. F. anathémiser, excommunier; maudire, damner massas líquidas. [-ne]; I. maledire; scomunicare; S. blasfemar; excomulgar; agitaţie1 s.f. F. agitation, propagande f.; I. agitazione; P. anatemizar, excomungar. propagandă şi ~ agit-prop; S. agitación f.; P. agitação, afurisit adj. 1. F. maudit; I. maledetto; scomunicato; S. propaganda; centru de ~ centro de agitação e propaganda; blasfemado; excomulgado; P. excomungado. 2. F. a face ~ fazer agitação. maudit, méchant, endiablé; I. malvagio; indiavolato; S. agitaţie2 s.f. 1. F. agitation f.; I. agitazione f.; tumulto m.; tonantuelo, tuno; P. maldito, malvado; andiabrado. S. agitación f.; P. agitação f. 2. F. agitation; I. tramestio agale adv. F. tout doucement, lentement, nonchalamment; m.; S. agitación f.; P. perturbação f. 3. F. agitation, I. lentamente; a bell'agio; lemme lemme; pian piano; S. inquiétude f.; I. agitazione; commozione; S. agitación f.; lentamente; despacio; P. lentamente, vagarosamente. P. agitação, perturbação f. agapă s.f. F. agape f.; I. agape f.; banchetto m.; S. ágape aglomera vr. F. s'agglomérer; I. agglomerarsi; affollarsi; S. m.; P. ágape m., refeição de amigos. aglomerarse; P. aglomerar-se. agasa vt. F. agacer, irriter, énerver, horripiler; importuner; I. aglomeraţie s.f. F. agglomération, foule, cohue f.; I. seccare; infastidire; S. molestar; P. irritar, impacientar, agglomerazione; affollamento m.; S. aglomeración f.; molestar, importunar, enfadar. gentío m.; P. aglomeração f. agasant adj. F. agaçant, énervant, fâcheux; importun; I. aglutina vr. F. s'agglutiner; I. agglutinarsi; S. aglutinarse;

12

P. aglutinar-se. agrologie s.f. F. agrologie f.; I. agrologia; S. agrología f.; agnosticism s.n. F. agnosticisme m.; I. agnosticismo m.; S. P. agrologia f. agnosticismo m.; P. agnosticismo m. agronom s.m. F. agronome, ingénieur agricole m.; I. agonie s.f. F. agonie f.; I. agonia; S. agonía f., trance m.; P. agronomo; S. agrónomo m.; P. agrónomo m. agonia f. agronomie s.f. F. agronomie f.; I. agronomia; S. agoniseală s.f. F. économies f.pl.; épargne f., pécule m.; I. agronomía f.; P. agronomia f. risparmio m.; economia f.; S. caudal m.; economia f.; P. agrotehnică s.f. F. technique agricole f.; I. agrotecnica; S. ganho, aforro, pecúlio m., economias f.pl. agrotécnica f.; P. agrotécnica f. agonisi vt. F. acquérir (par son travail), économise, aguridă s.f. F. raisin vert m.; I. uva f. acerba, agresta f.; S. épargner, mettre de côté; I. risparmiare; accumulare; S. agraz, agracejo m.; P. uva verde f., agraço m. scaudalar. adquirir; P. ganhar, aforrar, adquirir labutando, ahtiat adj. F. avide; ~ de bani âpre au gain; I. avido; ~ economizar. după bani avido di guadagno; S. ansioso, ávido; agoniza vi. F. agoniser; I. agonizzare; S. agonizar; P. apasionado; P. ávido. agonizar. aici adv. F. ici; là; I. qui; qua; quivi; ci; vi.; S. aquí, ahí; agrafă s.f. 1. F. agrafe f.; I. fibbia; fermaglio m.; S. până ~! ¡basta!; era cât pe-aici să mor estuve a punto de horquilla f.; P. colchete, gancho m. 2. F. agrafe f.; I. morir; ~ e ~! ¡ahí está el diablo!; P. aquí, cá, neste lugar; molletta; pinzetta; S. broche m.; P. presilha f. cine e ~? quem está?. agramat adj. F. ignorant, illettré; I. illetterato; incolto; aidoma adv. F. tout semblable, en tous points pareil; itou; ignorantaccio; S. iletrado; P. iletrado. I. similmente; ugualmente; nello stesso modo; S. parecido agrar adj. F. agraire; I. agrario; S. agrario; P. agrário; ţară en todo; P. do mesmo modo, igualmente; ~ă país agrário; reformă ~ă reforma agrária. verdadeiramente. agrava vt, vr. F. (s')aggraver, empirer; I. aggravare, -rsi; aievea adv. F. en réalité, réellement; véritablement, peggiorare; S. agravar(se), complicar(se); (despre boală) évidemment; exactement; I. in realtà; realmente; S. en recrudecer(se); P. agravar(-se), tornar mais grave, mais realidad, de veras; P. realmente, verdadeiramente. pesado; (med.) agravar(-se), piorar, aumentar o mal. aisberg s.n. F. iceberg m.; I. iceberg m.; S. témpano m.; P. agravare s.f. F. aggravation f.; I. aggravamento m.; glaciar, icebergue m. aggravazione f.; S. agravación, complicación f.; P. aiura vi. 1. F. délirer; divaguer, parler à tort; I. delirare; agravamento m., agravação f. farneticare; vaneggiare; S. delirar; hablar sin concierto; P. agrea vt. F. agréer; accepter; I. (ag)gradire; andare a genio; delirar, divagar. 2. F. rêver aux yeux ouverts; I. divagare; S. simpatizar; (a accepta) aceptar, admitir, aprobar; (a S. disparatar; P. divagar. plăcea) gustar vi.; P. receber gostosamente, simpatizar aiurare s.f. 1. F. délire m.; I. delirio m.; farneticamento m.; Valeriu CIUCULIN - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez S. delírio m.; P. delírio m. 2. F. AGR-ALA com; gostar de; aprovar, admitir, aceitar, receber bem, levar vaneggiamento m.; ao bem. divagation f.; I. divagamento m.; S. disparate m.; P. agreabil adj. F. agréable, plaisant, attrayant; I. divagamento m. (ag)gradevole; piacevole; S. agradabile, grato; P. aiurea adv. F. ailleurs; I. altrove; altronde; in altra parte; S. agradável, aprazível, grato, gostoso; simpático. en (sau a) otra parte; (undeva) dondequiera; într-~ al azar; agrega vr. F. s'agréger, s'agglomérer, se condenser; I. ~! ¡que te crees tú eso!; a vorbi ~ hablar sin ton ni son, aggregarsi; ammassarsi; S. agregarse; P. agregar-se. hablar insensatamente, divagar; cu gândul ~ distraído; P. agregare s.f. F. agrégation; I. aggregazione f.; alhures, algures; a vorbi ~ falar sem nexo, divagar. aggregamento m.; S. agregación f.; ~a şi dezagregarea aiureală s.f. F. absurdité, aberration f.; I. farneticamento moleculelor agregación y desagregación de las moleculas; m.; assurdità f.; S. delírio m.; divagación, insensatez f.; P. P. agregação f. delíro m.; divagação f. agregat s.n. F. agrégat m.; I. aggregato m.; S. agregado m.; aiurit adj. 1. F. ahuri, hurluberlu; I. sventato; sbadato; S. P. agregado m. chiflado; P. desorientado, aturdido, atoleimado. 2. F. agrement s.n. F. agrément, plaisir m., distraction f.; I. étourdi; I. stordito; sbalordito; S. atolondrado, aturdido; P. piacere m.; diletto m.; S. placer m.; diversión; aprobación desorientado, aturdido, atoleimado. 3. F. confus; I. f.; P. distracção f., prazer m., diversão f., recreio m.; confuso; S. desvariado; P. tonto, louco. agrado m.; consentimento m., aprovação f., permissão f. ajun s.n. 1. F. veille f.; în ~ à la veille; I. vigilia f.; în ~ un agresiune s.f. F. agression f., attaque m.; I. aggressione f.; giorno prima; S. vísperas f.pl.; P. véspera f.; în ~ na ~ armată aggressione armata; S. agresión f.; P. agressão f.; véspera, nas vésperas. 2. F. jeûne m.; I. digiuno m.; S. ~ armată agressão armada; război de ~ guerra de ayuno m. completo; P. jejuno m. agressão. ajuna vi. F. jeûner; I. digiunare; stare a digiuno; S. ayunar; agresiv adj. F. agressif; provocant; cuvinte ~e paroles P. jejuar. agressives; I. aggressivo; provocatorio; S. agresivo; P. ajunge I. vi. 1. F. arriver; a ~ la mal arriver à bon port; I. agressivo. giungere; arrivare; a ~ departe farsi strada; a ~ la mal agresivitate s.f. F. agressivité f.; I. aggressività f.; violenza trarsi dalle difficoltà; a ~ rău decadere; S. llegar; a ~ f.; S. agresividad f.; P. agressividade f. departe tener éxitos; a ~ bine tener suerte; a ~ rău llegar a agresor s.m. F. agresseur, attaquant, assaillant m.; I. mal; a ~ la sapă de lemn estar a dos velas; a ~ pe mâinile aggressore; assalitore; S. agresor m.; P. agressor m. cuiva entrar entre manos de alguien; a nu-i ~ (cuiva) cu agricol adj. F. agricole; I. agrịcolo; agrario; S. agrícola; P. prăjina la nas darse pisto; a-i ~ cuţitul la os estar con el agrícola; muncitor ~ trabalhador agrícola; regiune ~ă agua al cuello; P. chegar. 2. F. suffire; ~! assez!; I. região agrícola. bastare; essere sufficiente; ~! basta!; S. bastar; ~! ¡basta!; agricultor s.m. F. agriculteur m.; I. agricoltore m.; S. P. bastar. 3. F. atteindre; devenir; I. diventare; a ~ agricultor, agrícola m.; P. agricultor. profesor diventare professore; S. llegar a ser; P. atingir. II. agricultură s.f. F. agriculture f.; I. agricoltura, agricultura; vt. 1. F. arriver, rejoindre; I. raggiungere; arrivare; S. S. agricultura f.; P. agricultura f. alcanzar; te-am ajuns te he alcanzado; l-a ajuns pe drum le agriş s.m. F. groseiller à maquereau m.; I. uva spina f.; S. alcanzó en el camino; a-l ~ nevoia encontrarse en un grosello m.; P. groselheira f. trance difícil; P. alcançar. 2. (fig) F. arriver; I. colpire; S. agrobiologie s.f. F. agrobiologie f.; I. agrobiologia; S. llegar; P. chegar. 3. (fig) F. arriver; I. sopraffare; S. llegar; agrobiología f.; P. agrobiologia f. P. aproximar-se, chegar-se.

13

ajuns s.n. (în expr.) de ~ F. assez; I. abbastanza; S. amamentação, lactação f. bastante; P. bastante. alătura vt, vr. F. annexer, (se) joindre, (se) mettre à côté, ajur s.n. F. ajour m.; I. ricamo a giorno (sau a traforo).; S. (se) rapprocher; I. accostare, -rsi; affiancare, -rsi; calado m.; P. calado m. avvicinare, -rsi; S. agregar, juntar(se), asociar; a se ~ unei ajura vt. F. ajourer; I. ricamare a traforo; traforare; S. mişcări juntarse a un movimiento; P. juntar(-se), pôr(-se) caladar; P. caladar. ao lado de; aproximar(-se). ajusta vt. F. ajuster; I. aggiustare; accommodare; S. alăturat I. adj. F. joint, attenant à; I. affiancato; S. jito, ajustar; arreglar; P. ajusta, adaptar. junto; vecino; P. junto, aproximado. II. adv. F. ci-joint; I. ajustare s.f. F. ajustage, ajustement m.; I. aggiustamento qui accluso; S. aquí junto; P. aí junto. m.; accommodatura f.; S. ajustamiento, ajuste m.; P. ajuste alături adv. F. à côté, auprès de; I. accanto; vicino; presso; m. S. al lado (de), junto (de); P. ao lado, perto de. ajuta vt, vr. F. (s')aider, (se) secourir; I. soccorrere, -rsi; alb I. s.n. F. blanc m.; I. bianco m.; S. blanco m.; a semna aiutare, -rsi; S. ayudar, socorrer; auxiliar, secundar; P. în ~ firmar en blanco P. branco m., cor f. branca; a semna ajudar, apoiar-se, auxiliar, socorrer, sustentar; servir, ser de în ~ assinar em branco. II. adj. F. blanc (fem. blanche); I. utilidade. bianco; S. blanco; ~ la faţă pálido; a face noapte ~ă pasar ajutaj s.n. F. ajutage, ajutoir m.; I. ugello m.; imboccatura la noche en blanco; P. branco, alvo; vin ~ vinho branco; f.; S. ayutor m.; P. ajutagem m. armă ~ă arma branca; a face nopţi ~e passar a noite em ajutător adj. F. auxiliaire; I. soccorritore; aiutante; S. branco; Albă ca Zăpada Branca de Neve. auxiliar; P. ajudante, auxiliar. albanez s.m., adj. F. albanais m.; I. albanese m.; S. albanés ajutor I. s.n. 1. F. aide f., secour m.; ~ moral appui moral; m.; P. albanês. ~ medical assistance médicale; I. soccorso m.; aiuto; albastru I. s.n. F. bleu m.; I. azzurro m.; S. azul m.; ~ de prim~ pronto soccorso; cu ~ul grazie a; a veni în ~ rufe azul para la ropa; P. azul m., cor f. azul. II. adj. F. soccorrere; a cere ~ chiedere aiuto; ~! aiuto! aiuto!; S. bleu; I. azzurro; celeste; ~ închis blù; S. azul; ~ deschis ayuda f.; auxilio m.; socorro m.; P. ajuda f., auxílio, azul celeste; P. azul; de inimă albastră triste, melancólico, socorro m., assistência f.; ~ medical assistência médica; saudoso; sânge ~ sangue azul. prim-~ primeiros socorros; ~ pentru copii abono de albatros s.m. F. albatros m.; I. albatro m.; S. alcatraz m.; P. familia; 2. F. subside m.; I. sussidio m.; S. subsidio m.; P. albatroz m. auxílio m. II. s.m.f. F. aide, adjoint, assistant, auxiliaire m.; albăstrea s.f. F. bluet m.; I. fiordaliso m.; fioraliso m.; S. I. aiuto m.; aiutante m.; S. ayuda, ayudante m.; P. aciano, azulejo m.; P. aciano, azulejo m. adjudante, adjunto, lugar-tenente m. albăstri vt. 1. F. passer la linge au bleu; I. (in)azzurrare; S. alabastru s.n. F. albâtre m.; I. alabastro m.; S. alabastro azulear; P. azular, tingir com azul, engomar com azul. 2. m.; P. alabastro m. F. répandre une lueur bleuâtre; I. dare il turchineto; S. alai s.n. F. suite, pompe, procession f., cortège m.; I. azulear; P. azular. corteo; seguito; pompa f.; cerimọnia f.; S. séquito m.; albăstriu adj. F. bleuâtre; I. azzurrognolo; S. azulejo; P. comitiva f.; P. pompa, cerimónia f.; cortejo, séquito m.; cu azulado. mare ~ com grande pompa; ~ domnesc cortejo albeaţă s.f. 1. F. blancheur f.; I. bianchezza; S. blancura f.; principesco. P. brancura f. 2. (med) F. taie f., leucome m.; I. albạgine ALA-ALEadv. F. avant-hier; I. l'altro ieri, ieri l'altro, - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughezm.; Valeriu CIUCULIN alaltăieri f.; S. tela, nube, niebla f.; leucoma m.; P. leucoma avantieri; S. anteayer; P. anteontem. albugem f. alaltăseară adv. F. avant-hier soir; I. l'altra sera; S. outra albi I. vt. 1. F. blanchir, rendre blanc; I. imbiancare; S. noche; P. anteontem à noite. blanquear; P. branquear. II. vi. 1. F. blanchir; I. alamă s.f. 1. F. laiton (cuivre jaune) m.; I. ottone m.; S. imbianchire, imbiancare; S. blanquear; P. branquejar; 2. azófar, cobre m. amarillo; P. latão m. 2. pl. (muz) F. F. blanchir, vieillir; I. incanutire; S. encanecer; P. cuivres f.pl.; I. ottoni m.pl.; S. cobres m.pl.; P. latãos m.pl. encanecer. III. vr. F. se blanchir; I. imbiancarsi; S. alambic s.n. F. alambic m.; I. (a)lambicco m.; S. blanquearse; P. branquear-se. alambique m.; P. alambique m. albicios adj. F. blanchâtre; I. bianchiccio; S. blanquecino; alambica vt. F. distiller; (fig) alambiquer, compliquer; I. P. esbranquisado, alvacento. lambiccare; S. alambicar; P. alambicar, destilar; (fig.) albie s.f. 1. F. auge f., baquet, cuvier m.; I. tr(u)ogolo m.; a alambicar, tornar excessivamente subtil. face pe cineva ~ de porci svillaneggiare; S. artesa f., alandala adv. F. sans dessus-dessous, pêle-mêle, en dornajo m.; P. artesa f. 2. (geogr) F. lit m.; I. letto m.; S. désordre; I. a vanvera; in disordine; confusamente; come cauce m., lecho m.; P. álveo, leito m. vien viene; S. sin orden ni concierto, sin ton ni son; a vorbi albină s.f. F. abeille, mouche à miel f.; ~ matcă abeille ~ hablar sin ton ni son; P. sin orden. mère; ~ lucrătoare abeille ouvrière; I. ape f.; ~ matcă alarma vt, vr. F. (s')alarmer, (s')effrayer; I. allarmare, -rsi; regina; S. abeja f.; roi de albine enjambre m.; P. abelha f.; mettere, -rsi in allarme; S. alarmar(se); P. alarmar(-se), dar ~ matcă abelha mestra; ~ lucrătoare abelha obreira; roi de alarma, inquietar(-se). albine enxame m.; stup de albine colmeia f. alarmant adj. F. alarmant, inquiétant; I. allarmante; S. albinărit s.n. F. apiculture f.; I. apicoltura f. apiaria f.; S. alarmante; P. alarmante, inquietante. apicultura f.; P. apicultura f. alarmă s.f. F. alarme, alerte; inquiétude f.; I. allarme m.; S. albire s.f. 1. F. le blanchir; I. imbiancamento m.; alarma, alerta f., rebato m.; P. alarme, grito, sinal, toque de imbiancatura f.: S. blanqueamiento m.; P. blanqueação f. alarme m.; alarme, susto, espanto m. 2. F. le blanchir; I. incanutimento m.; S. encanecimiento alarmist s.m. F. alarmiste m.; I. allarmista m.; m.; P. blanqueação f. (s)pericolone m.; S. alarmista; perro de guarda m.; P. albituri s.f. pl. F. articles de blanc m.pl.; linge blanc m.; I. alarmista m. biancheria f.; bucato m.; S. ropa blanca, lencería f.; P. alămi vt. F. couvrir d'une mince couche de laiton; I. roupa branca f.; peixe m. branco miúdo, petinga f. ottonare; S. cubrir de cobre; P. cobrar de latão. album s.n. F. album [-om] m.; I. album m.; S. álbum m.; alăpta vt. F. allaiter; I. (al)lattare; S. amamantar, lactar; P. P. álbum m. aleitar, amamentar. albumină s.f. F. albumine f.; I. albumina f.; S. albúmina f.; alăptare s.f. F. allaitement m.; I. allattamento m.; lattazione P. albumina f. f.; S. amamantamiento m., mamada f.; P. aleitação, alburiu adj. F. blanchâtre, pâle; I. biancastro; bianchiccio;

14

S. blanquecino; P. alvacento. alerga vi. 1. F. courir; I. correre; fuggire; S. correr; P. albuş s.n. F. blanc d'œuf, glaire m.; I. albume m.; bianco correr; a ~ înainte şi înapoi correr de um lado para o outro, dell'uovo; chiaro d'uovo; S. clara f. de huevo; P. clara f. de andar para diante o para atrás. 2. F. accourir; I. accorrere; ovo. S. perseguir; P. correr. 3. F. courir, travailler; I. alcalin adj. F. alcalin; I. alcalino; S. alcalino; metal ~ metal sfacendare; lavorare; S. correr; P. correr. alcalino; P. alcalino. alergător adj., s.m. F. coureur m.; I. corridore; S. corredor alcaliu s.n. F. alcali m.; I. alcali m invar.; S. álcali m.; P. m.; P. corredor; păsări alergătoare aves corredoras. alcali m. alergătură s.f. 1. F. course f.; I. corsa; S. carrera f.; P. alcătui I. vt. 1. F. former, composer, constituer, faire, corrida f. 2. F. allées et venues, démarches f.pl.; I. dresser, combiner; I. fare; costituire; comporre; S. andirivieni m.; viavai m.; S. carrera f.; P. correirias, constituir, componer, formar; P. formar, compor, constituir, diligências f.pl. fazer, integrarti m.; ti m. 2. F. former, agencer; I. formare; alertă s.f. F. alerte f.; I. allarme f.; allerta f.; S. alerta, foggiare; S. formar, confeccionar; P. formar, constituir, alarma f., rebato m.; P. alerta f., alarme m. fazer. II. vr. F. se former, se constituer; I. costituirsi; essere ales I. adj. 1. F. choisi, remarquable; stil ~ style châtié; I. formato; S. constituirse, componerse, formarse; P. formarscelto; distinto; stil ~ stile scelto; S. escogido, selecto; P. se, constituir-se. escolhido; (fig.) notável, selectodistinto, escolhido; opere alcătuială s.f. F. création, composition, formation f.; I. ~e obras escolhidas;. 2. F. mai ~ notamment, costituzione; composizione; S. composición, constitución, spécialement, surtout; I. mai ~ specialmente; S. sobre formación f.; P. formação f., estruturamento m., tudo; P. sobretudo. II. s.m.f. F. élu m.; I. eletto m.; S. composição f. elegido m.; P. eleito; ~ul inimii o eleito de coração. alcătuire s.f. F. création, composition, formation, alezaj s.n. F. alésage m.; I. alesaggio m.; alesatura f.; S. combinaiso, constitution f.; I. formazione; costituzione; alezaje m.; P. alesagem f., alisamento ou arrendondamento composizione f.; S. constitución, formación, composición do interior de um tubo cilindrico. f.; P. formação f., estruturamento m., composição f. alfabet s.n. F. alphabet m.; ~ul meseriei l'ABC du métier; alchimie s.f. F. alchimie f.; I. alchimia f.; S. alquimia f.; P. I. alfabeto m.; S. alfabeto m.; P. alfabeto m. alquimia f. alfabetic adj. F. alphabétique; I. alfabetico; S. alfabético; alchimist s.m.. F. alchimiste m.; I. alchimista m.; S. în ordine ~ă en orden alfabético; P. alfabetico. alquimista m.; P. alquimista m. alfabetizare s.f. F. alphabétisation f.; I. istruzione degli alcool s.m. şi n. F. alcool m.; I. alcool m.; S. alcohol m.; ~ analfabeti; S. alfabetización f.; P. alfabetização f. pur alcohol absoluto; P. álcool m.; ~ denaturat álcool algă s.f. F. algue f.; I. alga; aliga; S. alga f.; P. alga f.; desnaturado; ~ metilic álcool metílico. sargaço m. alcov s.n. F. alcôve f.; I. alcova f.; S. alcoba f.; P. alcova f.; algebră s.f. F. algèbre f.; I. algebra; S. álgebra f.; P. quarto m. de dormir. álgebra f. aldămaş s.n. (în expr.) a da ~ul F. boire le vin du marché; algerian s.m., adj. F. algérien; I. algerino; S. argelino; P. I. pagare da bere (nel concludere un affare); S. bebida f.; argelino. P. propina (bebida ou refeição f.); que se ofrece despois de alia I. vr. F. s'allier; I. allearsi; unirsi; S. aliarse; P. aliar-se, fechado o negócio. unir-se, pactuar, entender-se. II. vt. F. allier; I. allegare; S. aldin adj. F. caractère gras; I. aldino, neretto; S. caráctere alear; P. aliar, ligar, combinar, misturar. grande; P. caracter grande. aliaj s.n. F. alliage m.; I. lega f. metallica; S. aleación f.; P. alean s.n. 1. F. peine f.; chagrin m.; I. dolore m.; sofferenza liga f. de metais Valeriu CIUCULIN P.Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez ALE-ALO f.; S. anhero m.; - pena, mégoa f. 2. F. mélancolie, alianţă s.f. F. alliance; I. alleanza; lega; S. alianza f.; P. tristesse, nostalgie f.; I. malinconia f.; nostalgia f.; S. aliança f., pacto m.; aliança f., enlace m.; rudă prin ~ morriña f.; P. melancolia, tristeza, saudade f.; ódio m. parente por afinidade. aleatoriu adj. F. aléatoire; I. aleatorio; S. aleatorio; P. aliat adj., s.m. F. allié; I. alleato; confederato; S. aliado; P. aleatório. aliado; confederado. alee s.f. F. allée; I. viale f.; strada alberata; S. paseo m.; P. alibi s.n. 1. F. alibi m.; I. alibi m.; S. coartada f.; P. alibi m. aléia; alameda f. 2. F. excuse, justification f.; I. scusa f.; S. scusa f.; P. alibi alegător s.m. F. électeur m.; I. elettore m.; S. elector m.; P. m. eleitor m. alică s.f. F. menu plomb, plomb de chasse m.; I. pallino m.; alege I. vt. 1. F. choisir; a ~ o profesiune embrasser une S. perdigón m.; P. chumbo m. de saca. profession; I. scegliere; a ~ o carte scegliere un libro; S. alienat adj. F. aliéné, fou, dément; I. alienato; matto; elegir, escoger; P. escolher; a ~ o specialitate escolher pazzo; S. alienado, loco; P. alienado, louco, doido; azil de uma especialidade; 2. F. élire; I. eleggere; a ~ deputat alienaţi hospício de alienados. eleggere deputato; S. elegir; P. eleger; a ~ un deputat alienaţie s.f. F. aliénation, folie, démence f.; I. alienazione; eleger um deputado. 3. F. trier, séparer; I. scegliere; pazzia f.; S. alienación; locura f.; P. alienação mintal, scernere; separare; S. elegir; separar; P. separar, loucura, demência f. seleccionar, discernir. II. vr. F. choisir; a se ~ praful s'en alifie s.f. F. onguent m., pomade f.; I. unguento m.; pomata aller en poussière; I. scegliersi; separarsi; a ~ alege cu f.; S. blandurilla, pomada f.; P. pomada f., unguento m. ceva approfittarsene; a se ~ praful andare in malora; S. aliment s.n. F. aliment m.; nourriture f.; vivres m.pl., elegir; a se ~ praful hacerse polvo; P. escolher-se. denrées f.pl.; I. alimento; cibo; viveri m.pl.; S. alimento alegere s.f. 1. F. choix f.; I. scelta; S. elección f.; fără ~ al m.; P. alimento m., comida f. azar; la ~ a escoger; P. escolha f.; la ~ à escolha. 2. F. alimenta vt, vr. F. (s')alimenter; (se) nourrir; approvisionner; élection f.; I. elezione; S. elección f.; P. eleição f.; alegeri I. alimentare, -rsi; nutrire, -rsi; S. alimentar(se), nutrir(se), generale eleições gerais. 3. F. sélection f.; I. selezione f.; suministrar; (vt.tehn) alimentar, suministrar; P. alimentar(S. selección f.; P. selecção f. se), nutrir(-se); abastecer(-se), prover(-se). alegorie s.f. F. allégorie f.; I. allegoria f.; S. alegoría f.; P. alimentaţie s.f. F. alimentation f.; I. alimentazione f.; alegoria f. nutrizione; S. alimentación f.; P. alimentação f. alene adv. F. lentement; I. lentamente; lemme lemme; S. alina I. vi.F. calmer, soulager; apaiser, adoucir; I. lenire; perezosamente; lentamente; sin prisa; P. preguisosamente, adolcire; calmare; S. aliviar, apaciguar, calmar, sosegar; P. vagarosamente, lentamente. acalmar, abrandar. II. vr. 1. F. se calmer; I. calmarsi;

15

mitigarsi; S. aliviar(se), apaciguar(se), calmar(se), um dia qualquer. sosegar(se); P. acalmar(-se), abrandar(-se). altceva pr.nehot. F. autre chose; I. altro; un'altra cosa; S. alinare s.f. F. calme, apaisement, soulagement, allégement otra cosa; P. outra coisa, uma coisa diferente. m.; I. lenimento m.; mitigazione f.; S. alivio, sosiego m.; altcineva pr.nehot. F. autre; un autre; quelqu'un d'autre; I. P. abrandamento, alivio m. altri; un'altro; S. otro; P. outra pessoa, outrem. alinător adj. F. calmant, apaisant, lénitif; I. lenitivo; altcum adv. F. autrement; I. altrimenti; in altro modo; calmante; S. calmante, sosegante; P. calmante. diversamente; S. de otro modo; P. doutro modo. alineat s.n. F. alinéa m.; I. alinea f.; capoverso m.; S. aparte altcumva adv. F. autrement; I. diversamente; altrimenti; S. m., párrafo m.; P. alínea, começo m. de parágrafo, nova de otra manera; P. doutro modo. linha f. alteori adv. F. d'autres fois; I. altre volte; S. otras veces; P. alinia vt, vr. F. (s')aligner; I. allineare, -rsi; S. alinear(se); P. outras vezes. alinhar(-se). altera I. vr F. s'altérer, se gâter, se corrompre; I. alterarsi; aliniere s.f. F. alignement m.; I. allineamento m.; S. guastarsi.; S. alterarse; P. alterar-se, estragar-se. II. vt. F. alineación f.; P. alinhamento m. dénaturer; altérer; I. alterare; falsificare; S. alterar; P. alinta I. vt. F. caresser, mignoter, cajoler; I. accarezzare, desnaturar, falsificar, transformar; modificar. blandire; S. acariciar; halagar, mimar; P. acariciar, afagar. alterare s.f. F. altération, dénaturation f.; I. alterazione; S. II. vr. F. se dorloter, faire des manières, minauder; I. fare alteración f.; P. alteração f. delle moine; S. hacerse mimosa; P. animar-se. alterat adj. 1. F. altéré; I. alterato; mutato; S. alterado; P. alintare s.f. F. caresse, gâterie f.; I. accarezzamento m.; descomposto. estragado. 2. F. altéré, dénaturé; I. alterato; vezzeggiamento m.; S. caricia f.; P. caricia f., afago, mimo falsificato; S. alterado; P. desnaturado, falsificado. m. altercaţie s.f. F. altercation f.; I. altercazione; alterco m.; alipi I. vi. 1. F. joindre, attacher; I. unire; annettere; S. lite f.; S. altercación f.; P. altercação f. anexar, anejar; P. juntar, unir. 2. F. attacher; I. incollare; alterna vi, vt. F. alterner; I. alternare, -rsi; avvicendarsi; S. anexar; pegar; P. colar. II. vr. 1. F. s'associer; I. S. alternar; tornar; P. alternar, revezar. assocciarsi; accompagnarsi; S. unirse; P. juntar-se, unir-se. alternativ I. adj. F. alternatif; I. alternativo, alternato; 2. F. se blottir contre, se serrer contre; I. affiancarsi; S. alternativo; curent ~ corriente alterna; P. alternativo, schienarsi dalla parte di; S. unirse; P. unir-se. alternado, revezado. II. adv. F. alternativement; I. alipire s.f. 1. F. union; annexion f.; I. unione; annessione f.; alternativamente; S. alternativamente; P. S. anexión f.; P. anexação f. 2. F. attachement m.; I. alternativamente. incollamento m.; S. pegamiento m.; P. colagem f. alternativă s.f. F. alternative f.; I. alternativa; S. aliteraţie s.f. F. allitération f.; I. alliterazione; S. aliteración alternativa f.; P. alternativa f. f.; P. aliteração f. alteţă s.f. F. altesse f.; I. altezza; S. alteza f.; P. alteza f. alizee s.n.pl. F. alisés m.pl; I. (venti) alisei m.pl; S. alicios altfel adv. 1. F. autrement, différemment; de ~ du reste; I. m.pl.; (Am) brisas f.pl.; P. alições m.pl. altrimenti; diversamente; ~ de diverso; de ~ d'altronde; del almanah s.n. F. almanach [-na] m.; I. almanacco m.; resto; S. de otra manera, de otro modo; de ~ por lo demás; calendario m.; S. almanaque m.; P. almanaque m. P. de outro modo, de outra maneira, de outra forma. 2. F. alo interj. F. allô; I. pronto (al telefono); S. ¡holá!; P. alô! sinon; I. se no(n); nel caso contrario; S. en caso contrario; aloca vt. 1. F. allouer; I. stanziare; S. asignar; P. outorgar. P. senão, caso contrário; de ~ de resto, aliás. 2. F. affecter, accorder; I. concedere; assegnare; S. altigraf s.n. F. altigraphe m.; altimètre m.; I. altimetro m.; asignar; P. conceder uma verba. S. altímetro m.; P. altímetro m. alocaţie s.f. F. allocation f.; I. assegno m.; S. asignación f.; altitudine s.f. F. altitude f.; I. altitudine; S. altitud, altura f.; subsidio m.; ~ familială subsidio familiar; P. abono m.; P. altitude f. ALO-AMA Valeriu CIUCULIN - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez I. pensão f. altminteri adv. 1. F. autrement, différemment; alocuri adv. (în expr.) pe ~ F. par-ci, par-là, par endroits, altrimenti; S. de otra manera; P. doutro modo, de outra ailleurs; I. qua e là; S. por aquí, por allá; P. por aquí e por maneira; ~ nu se poate de outra maneira não pode ser. 2. alí. F. sinon, sans quoi; I. se no(n); S. si no; P. senão. 3. F. à aloe s.f. F. aloès m.; I. aloe m.; S. áloe m.; P. aloés f. part cela; I. del resto; d'altronde; S. de otra manera; P. de alogen adj.1. F. allogène; I. allogeno; S. extranjero; P. outra maneira. alógeno. 2. F. étranger; I. forestiero; S. extranjero; P. altoi1 s.n. F. greffe f., greffon m.; I. innesto m.; S. púa f.; alógeno. port-~ patrón m.; P. enxerto m. alpaca s.f. F. alpaca, alpaga m.; I. alpaca m.; S. alpaca f.; altoi2 vt. 1. F. greffer, enter; I. innestare; S. injertar; P. P. alpaca, liga de níquel, cobre e zinco f. enxertar. 2. (fam) F. donner une taloche; I. bastonare; S. alpin adj. F. alpin; I. alpino; S. alpino, alpestre; P. alpino. esbofetar a uno; P. esbofetar alguém, pregar uma bofetada. alpinism s.n. F. alpinisme m.; I. alpinismo m.; S. altruism s.n. F. altruisme m.; I. altruismo m.; S. altruismo alpinismo, montañismo m.; P. alpinismo m. m.; P. altruismo m. alpinist s.m. F. alpiniste m.f.; I. alpinista m.f.; S. alpinista altul, alta, alţii, altele pr.nehot. F. autre, autres; I. altro, m.; P. alpinista m. altra, altri, altre; S. otro, otra, otros, otras; unul dup altul alt, altă, alţi, alte adj.nehot. F. autre, autres; I. altro, altra, uno tras uno (sau tras otro); între (printre) altele entre otras altri, altre; S. otro, otra, otros, otras; P. outro, outra, outros, cosas; nici una nici alta sin hablar más; până una-alta por outras; nimeni altul ninguém outro; ninguém senão; a el momento, momentáneamente; nu de alta no por otro amâna pentru altă dată deixar para outro dia; altă dată a) motivo; pe de o parte..., pe de alta por un lado..., por otro outra vez; b) para a próxima; a privi cu alţi ochi olhar com lado; P. outro, outra, outros, outras; un ~ outro qualquer, outros olhos; cu alte cuvinte por (em) outras palavras, em qualquer outro; în altă parte em outro sítio, algures; una e outros termos. să promiţi, alta e să dai uma coisa prometer, outra é fazer; altar s.n. F. autel; sanctuaire m.; I. altare m.; ara f.; S. áltar alte timpuri, alte obiceiuri os costumes mudan com os m., ara f.; P. altar m. tempos. altădată adv. 1. F. autrefois, naguère, jadis; I. un tempo; altundeva adv. F. en une autre part; I. altrove; S. en otra nel passato; già; altre volte; S. antaño, en otro tiempo; P. parte; P. noutro lugar, alhures, algures. outrora, antanho. 2. F. une autre fois; I. un'altra volta; aluat s.n. F. pâte f.; leuvain m.; I. pasta f.; ~ fraged pasta d'ora in poi; S. otra vez; P. outra vez, um dia, algum dia, frolla; S. pasta f.; din acelaşi ~ de la misma cuerda; P.

16

pasta, massa f. tempo. aluminiu s.n. F. aluminium [-om] m.; I. aluminio m.; S. amarnic I. adj. F. amer, méchant, cruel, terrible; I. duro; aluminio m.; P. alumínio m. terribile; S. tremendo; P. impiedoso, terrível, cruel. II. alun s.m. F. noisetier, coudrier m.; I. nocciolo m.; avellano adv. F. terriblement; I. terribilmente; S. tremendamente; m.; S. avellano m.; P. avelaneira, aveleira f. P. forte; muito; intensamente. alună s.f. F. noisette f.; ~ de pământ (americană) amator s.m. F. amateur, dilettante; I. amatore, dilettante cacahuètes (cacahouètes) f.pl.; I. nocciolla; ~ de pământ m.; S. aficionado m.; P. amador, amante, afeiçoado m. (americană) arachide f.; nocciolina americana S. avellana amazoană s.f. F. amazone f.; I. ammazzone f.; S. amazona f.; alune americane maní, cacahuete f.; P. avelã f.; ~ de f.; P. amazona f. pământ, ~ americană amendoim m. amăgeală s.f. F. tromperie, ruse f.; I. inganno m.; lusinga aluneca vi. F. glisser; I. scivolare; sdrucciolare; S. resbalar; f.; S. embaucamiento m.; (iluzie) añagaza f., señuelo m.; P. (tehn) patinar; P. escorregar; deslizar; ir-se. engano m.; ilusão f. alunecare s.f. F. glissade f., glissement m.; I. scivolata f.; amăgi I. vt. 1. F. tromper, duper, abuser; I. abbagliare; sdrucciolamento m.; S. resbaladero m., resbaladura f.; lusingare; S. embaucar; P. enganar, iludir. 2. F. (Am) resbalada f., resbalamiento, resbalón m.; P. embobiner; I. allettare; tentare; S. engañar; P. enganar. II. escorregamento m., escorregadela f. vr. F. se tromper; I. ingannarsi; insingarsi; S. ilusionarse; alunecos adj. F. glissant; I. scivoloso; sdruccioloso; S. P. enganar-se, iludir-se. resbaladizo; P. escorregadio, escorregadiço. amăgitor adj. F. trompeur; illusoire; I. ingannevole; alunecuş s.n. F. vereglas m., glissoire f.; I. sdrucciolo m.; lusinghevole; illusorio; S. embaucador, engañoso; P. lubrico m.; S. resbaladizo m.; P. escorregadouro m. enganador, ilusório, sedutor. alunga vt. F. chasser, repousser. éloignir, bannir; I. amănunt s.n. F. détail m.; cu ~ul au détail; cu de-~ul (s)cacciare; mandar via; S. rechazar, echar; P. afastar, minutieusement; I. particolare m.; cu ~ul al dettaglio; al afugentar, rechaçar. minuto; cu de-~ul minutamente; S. detalle m.; în ~ en (sau alungare s.f. F. éloignement m., bannissement m.; I. al) detalle; a vinde cu ~ul vender al pormenor; P. detalhe, (s)cacciata f.; S. rechazo m.; P. afugentação f., afastamento pormenor m.; a intra în ~e entrar em detalhes (em m.; expulsão f. minúcios); vânzare cu ~ul venda a retalho. alungit adj. F. allongé, étiré; I. oblungo; bislungo; amănunţi vt. F. détailler; I. sminuzzare; S. detallar; P. allungato; S. alargado; P. alongado, estendido, estirado. esmiuçar, esmiudar; explicar miúdamente. aluniş s.n. F. coudrale (coudrette) f.; I. boschetto di amărăciune s.f. F. amertume, tristesse, algreur, rancœur f.; noccioli; S. avellanar, avellanal m., avellaneda f.; P. I. amarezza; affanno m.; tristezza; S. amargura f.; P. avelanal m. amargura, mágoa, tristeza f., desgosto m. aluniţă s.f. F. grain m. de beauté, envie f.; I. neo m.; S. amărî I. vt. 1. F. rendre amer; I. amareggiare; S. amargar; lunar, lunarcito m.; P. sinal m., sinal de beleza. P. tornar amargo. 2. (fig) F. peiner, affliger, navrer; I. alură s.f. F. allure f.; I. contegno m.; S. porte m., trapío m.; amareggiare; affliggere S. afligir; P. afligir, amargurar, P. porte, aspecto m. entristecer. II. vr. 1. F. devenir amer; I. diventar amaro; S. aluviune s.f. F. alluvion f.; I. alluvione f.; S. aluvión f., amargarse; P. tornar-se amargo. 2. F. se chagriner; I. limo m.; P. aluvião f. amareggiarsi; S. afligirse; P. afligir-se, amargurar-se, aluzie s.f. F. alusion f.; I. allusione; (ac)cenno m.; S. entristecer-se. alusión f.; a face ~ aludir; P. alusão, referência f. amărui adj. F. légèrement amer; I. amarognolo; S. alveolă s.f. F. alvéole m.; I. alveolo m.; S. alvéolo m.; (la amarguero; P. ligeiramente amargo. fagure) castillo m., casquillia f.; P. alvéolo m. ambala I. vt, vr. F. (s')emballer; I. imballare, -rsi; S. alviţă s.f. F. nugat turc m.; I. (specie di) torrone m.; S. dejarse llevar de las pasiones; (mec) dispararse, embalarse; dolce m.; P. doce m. feito de nozes, mel ou açucar e clara P. embalar(-se), empacotar(-se), enfardelar(-se), de ovo ou amido. encaixotar; (mec.) far girar o motor com uma velocidade amabil adj. F. aimable, poli; gentil; I. gentile; amabile; S. exagerada. II. vr. (fam) 1. F. s'emballer, prendre feu, Valeriu CIUCULIN - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughezentusiasmarsi; S. entusiasmarse; P. lançarAMA-AME amable; fiţi ~ tenga la bondad; a deveni ~ venirse a s'enflammer; I. buenas; P. amável, aprazível. se; apaixonar-se, entusiasmar-se. amabilitate s.f. F. amabilité; bienveuillance f.; I. ambalaj s.n. F. emballage m.; I. imballaggio m.; S. gentilezza; amabilità f.; S. amabilidad f.; P. amabilidade f. embalaje, envase m.; P. embalagem f., enfardamento, amalgam s.n. F. amalgame m.; I. amalgama m.; S. empacotamento, embrulho m. amalgama f.; P. amalgama m. ambalare s.f. F. emballage m.; I. imballaggio m.; S. amanet s.n. F. gage, nantissement m.; I. pegno m.; S. embalaje m.; P. embalagem f., enfardamento m., prenda f.; P. penhor m., fiança, caução f.; a lăsa ~ deixar empacotamento, embrulho m. em penhor. ambarcader s.n. F. embarcadère, appontement m.; I. amaneta vt. F. mettre en gage, donner en nantissement; I. imbarcadero m.; imbarcatoio m.; S. embarcadero m.; P. impegnare; dare in pegno; S. empeñar; P. penhorar, embarcadoiro m. empenhar, hipotecar. ambarcaţie s.f. F. embarcation; cargaison f.; I. amant s.m. F. amant m.; I. amante; (depr.) drudo m.; S. imbarcazione; S. embarcación f.; P. embarcação f. amante m.; P. amante m. ambasadă s.f. F. ambassade f.; I. ambasciata; S. embajada amar I. adj. F. amer; I. amaro; S. amargo; (fig) penoso, f.; P. embaixada f. doloroso; triste; ~ te voi pedepsi tremendamente te ambasador s.m. F. ambassadeur; I. ambasciatore; S. castigaré; a-i face cuiva zile ~e amargar la vida (a uno); P. embajador m.; P. embaixador m. amargo; (fig.) amargo, dorido, magoado, triste; lacrimi ambianţă s.f. F. ambiance f; I. ambiente m.; atmosfera f.; amare pranto amargo. II. s.n. 1. F. goût amer; amertume S. ambiente m.; P. ambiente m., ambiência f. f.; I. amarezza f.; a-şi văsa ~ul sfogare il proprio dolore; S. ambigen adj. F. neutre; I. neutro, ambigenere; S. neutro; dolor m., pena f., sufrimiento m., tristeza f.; a-şi vărsa ~ul P. neutro. desabogarse; P. amargor m., amargura, mágoa, pana f.; a- ambiguitate s.f. F. ambiguïté; I. ambiguità; equivocità; S. şi vărsa ~ul desabofar as mágoas. 2. F. de atâta vreme de ambigüedad f.; P. ambiguidade f. tant temps; I. copia; de atâta ~ de vreme da tanto tempo; ambiguu adj. F. ambigu; I. ambiguo; S. ambiguo; P. S. după atâta ~ de vreme al cabo de tanto tiempo; P. muito ambiguo, equívoco, duvidoso.

17

ambii, ambele num.col. F. tous (les) deux; I. entrambi; tutti misturar-se, mesclar-se. 2. F. se mêler; I. mescolarsi; e due; ambedue; S. (entr)ambos, ambos, los dos; P. ambos, ingerirsi; intromettersi; a se ~ unde nu-i fierbe oala ficcare ambas. il naso dappertutto; a se ~ în vorbă mettere il becco; S. ambiţie s.f. F. ambition, aspiration f.; I. ambizione f.; inmiscuire; nu te ~ în problema asta no tienes vela en este aspirazione; S. ambición f.; a (se) pune la ~ entierro; P. mesclar. ambicionar(se); P. ambição f. amestecătură s.f. 1. F. mélange m.; I. mescolamento m.; ambiţios adj. F. ambitieux, orgueilleux; I. ambizioso; S. mescolanza f.; S. mezclamiento m.; P. mistura, mescla f. ambicioso; P. ambicioso. 2. F. mélange m.; I. miscuglio m.; mischia f.; S. mezcla f.; ambră s.f. F. ambre m.; I. ambra; S. ámbar m.; P. âmbar P. barafunda, confusão f. m., alambre m.; ~ galbenă âmbar amarelo. ametist s.n. F. améthyste m.; I. amettista f.; S. ametiste m.; ambreia vt. F. embrayer; I. innestare la frizione, la marcia; P. ametista f. S. embragar; P. embreiar, engatar. ameţeală s.f. 1. F. vertige, étourdissement, éblouissement ambreiaj s.n. F. embrayage m.; I. frizione f.; S. embrague m.; I. capogiro m.; vertigine f.; S. vértigo m.; P. vertigem m.; P. embraiagem f. f., atordoamento m. 2. F. défaillance f.; I. sbornia f.; S. ambrozie s.f. F. ambroisie f.; I. ambrosia f.; S. ambrosia f.; vahido m.; P. atordoamento m. P. ambrosia f. ameţi I. vt. 1. F. éblouir, étourdir, abasourdire; I. stordire; ambulant adj. F. ambulant, itinérant; I. ambulante; intontire; S. dar mareos, marear; aturdir, atolondrar; P. dar vagante; S. ambulante; P. ambulante. vertigens, marear; atontear, atordoar. 2. (fig) F. se griser; I. ambulanţă s.f. F. ambulance f.; I. ambulanza; S. avvinazzare; S. achisparse; P. beber muito. II. vi. F. avoir ambulancia f.; P. ambulância; (braz.) assistência f. un vertige; être pris de vertige; I. svenire; venir meno; S. ambulatoriu adj. F. polyclinique, ambulatoire; I. sentir vertigo (sau vahido); P. sentir vertigens, marear; ambulatorio; policlinico; S. ambulatorio; P. ambulatório. atontear, atordoarti m.; ti m. III. vr. F. se griser; I. ambuscadă s.f. F. embuscade f.; I. imboscata; agguato m.; avvinazzarsi; attaccarsi m.; sospendersi; S. achisparse, S. emboscada f.; P. emboscada f. emborracharse; P. marear; atontear-se. ameliora vt. F. améliorer; I. migliorare; S. mejorar; P. ameţitor adj. F. enivrant, grisant, étourdissant; I. melhorar. inebriante; ubbriacante; S. embriagador; P. estonteante, ameliorare s.f. F. amélioration f.; I. miglioramento m.; atordoante; vertiginoso; viteză ameţitoare velocidad migliorazione f.; S. mejoramiento m.; P. melhoramento m. vertiginosa f. amenaja vt. F. aménager; arranger; mettre en ordre; I. amfibiu adj. F. amphibie; I. anfibio; amfibio; S. anfibio; P. sistemare; adattare; allestire un locale; S. acondicionar, anfíbio. arreglar; P. arranjar, acomodar, ajeitar, ordenar. amfiteatru s.n. F. amphithéâtre m.; I. anfiteatro m.; S. amenajare s.f. F. aménagement m., organisation f.; anfiteatro m.; P. anfiteatro m. installation f.; arrangement m.; I. sistemazione f; amfitrion s.m. F. amphitryon m.; I. anfitrione; S. anfitrión allestimento m.; S. arreglo m.; P. acondicionamento, m.; P. anfitrião m. arranjo m. amforă s.f. F. amphore f.; I. anfora; S. ánfora f.; P. ánfora amenda vt. 1. F. condamner à une amende; I. multare; S. f. multar; P. multar. 2. F. amender, améliorer; I. emendare; amiază s.f. F. midi m.; I. mezzogiorno m.; meriggio m; migliorare; ammendare; S. enmendar; P. emendar, după ~ pomeriggio; dopo pranzo.; S. mediodía m.; la ~ al modificar; (agr.) melhorar, beneficiar. medidía; ziua în amiaza mare a la luz del día; P. meio-dia amendament s.n. F. amendament m.; I. emendamento m.; m.; la ~ ao meio-dia; pe la ~ por volta do meio-dia. correzione f.; S. enmedamiento m.; P. amenda, amibă s.f. F. amibe f.; I. ameba; S. amiba f.; P. amiba f. modificação f.; melhoramento m., melhora, melhoria f.; amic s.m. F. ami m.; copain m.; I. amico m.; S. amigo m.; (agr.) adubo m. P. amigo m. amendă s.f. F. amende f.; I. multa f.; ammenda f.; S. multa amical adj. F. amicale; I. amichevole; amicale; S. f.; P. multa, coima, pena pecuniária f.; a plăti o ~ pagar amistoso, amigable; P. amigável; adv. amigavelmente. uma multa. amiciţie s.f. F. amitié f.; I. amicizia; S. amistad f.; P. ameninţa vt. F. menacer; montrer les dents; I. minacciare; amizade f. AME-AMO amenazar; P. ameaçar;Valeriu CIUCULIN - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez S. intimidire; S. l-a ~t cu o pedeapsă amidon s.n. F. amidon m.; fécule f.; I. amido m.; aspră ameaçou-o com severos castigos. almidón m.; P. amido m. ameninţare s.f. F. menace f.; danger, péril m.; I. minaccia amigdală s.f. F. amygdale f.; I. tonsilla f.; S. amígdala; f.; pericolo m.; S. amenaza f.; P. ameaça f. ; perigo m.; tonsilla f.; P. amigdala f. ameninţări zadarnice ameaças deitadas ao vento; ~a amigdalită s.f. F. amygdalite f.; I. tonsillite f.; S. războiului o perigo de guerra, ameaça de guerra. amigdalitis f.; P. amigdalite f. ameninţător adj. F. menaçant; I. minaccioso; S. amin interj. F. amin; ainsi soit-il; I. amen; così sia; S. amén amenazero; P. ameaçador; ameaçante m. m.; P. amen!, assim seja!; (fig) adeus!, acabou-se! american s.m., adj. F. américain; I. americano; S. aminte adj. (în expr.) a(-şi) aduce ~ F. se rappeler, se americano; P. americano; norte-americano. souvenir; I. ricordare, -rsi; S. recordar; P. recordar, americă s.f. F. toile f. de coton, calicote m.; I. calicò m.; S. lembrar-se. telado m.; P. telado m. aminti vt, vr. F. (se) rappeler (qqc.), (se) souvenir (de qqc.); ameriza vi. F. amerrir; I. ammarrare; S. amarar; P. amarar. I. ricordare, -rsi; rammentare, -rsi; rimembrare, -rsi; S. amerizare s.f. F. amerrissage m.; I. ammarraggio m.; S. acordarse, recordar; recapacitar; mencionar; P. lembrar(amaramiento m.; P. amaragem f. se), recordar(-se); mencionar. amestec s.n. 1. F. mélange m., mixture f.; I. miscuglio m.; amintire s.f. F. souvenir m.; I. ricordo m.; în ~a cuiva in mistura f.; S. mezcla f., mezcladura f.; P. mistura, mescla ricordo di qualcuno; a păstra o vie ~ serbare un vivo f. 2. (fig) F. immixtion, ingérence f.; I. ingerinza f.; ricordo; S. recuerdo, acuerdo m.; amintiri din copilărie intromisione f.; S. mezclamiento m.; el n-are nici un ~ (cu) recuerdos de infancia; în amintirea cuiva en memoria de no tiene nada que ver (con); P. imiscui ção , ingerência f. alguien; P. lembrança, recordação; evocação, remiamesteca I. vt. F. mêler, mélanger; I. mescolare; mischiare; niscência f.; (pl.) memórias; ~ a trecutului evocação do misturare; S. mezclar; P. misturar, mesclar. II. vr. 1. F. se passado. mêler, se mélanger; I. mescolarsi; S. mezclarse; P. amiral s.m. F. amiral m.; I. amiraglio; S. almirante m.; P.

18

almirante m. amploare s.f. F. ampleur f.; I. ampienza; grandezza f.; S. amâna vt. 1. F. ajourner, remettre, reporter; I. rimandare; amplitud f.; P. amplidão f. rinviare; differire; S. aplazar, atrasar, demorar; P. adiar. 2. amplu adj. F. ample, large; développé; I. ampio; esteso; F. renvoyer à; I. tergiversare; S. atrasar; P. adiar. ricco; S. amplio, extenso; P. amplo, largo, extenso. amânare s.f. 1. F. ajournement, délai, retardement m.; I. amprentă s.f. F. empreinte; marque f.; I. impronta; orma; rimando m.; rinvio m.; S. aplazamiento m.; P. S. imprenta f.; P. impressão, marca, pegada f., sinal m.; aprazamento m. 2. F. remise f., renvoi m.; I. cunho, sinal característico; amprente digitale impressões tergiversazione f.; dilazione f.; S. postergación f., retraso digitais. m.; P. adiamento m. amputa vt. F. amputer; I. amputare; moncare; S. amputar; amândoi num.col. F. les deux, tous deux, tous les deux; I. P. amputar. entrambi, tutti e due, ambedue; S. ambos, los ambos; P. amputare s.f. F. amputation f.; I. amputazione; S. ambos, ambas. amputación f.; P. amputação f. amnar s.n. F. briquet m.; I. acciarino m.; battifuoco m.; amuletă s.f. F. amulette f.; I. amuleto m.; talismano m.; focile m.; S. eslabón m. (para sacar fuego); P. pederneira f. portafortuna m.; S. amuleto m.; P. amuleto m. amnezie s.f. F. amnésie f.; I. amnesia f.; S. amnesia f.; P. amurg s.n. F. crépuscule, déclin du jour m.; I. crepuscolo amnésia f. m.; tramonto m.; vespero m.; S. anochecer, crepúsculo, amnistia vt. F. amnistier; I. amnistiare; S. amnistiar; P. caso m.; în ~ al anochecer, entre dos luces, a la caída del amnistiar. sol; în ~ul vieţii en el ocaso de la vida; P. crepúsculo, amnistie s.f. F. amnistie f.; I. amnistia f.; S. amnistia f.; P. anoitecer m.; în ~ul serii ao cair da noite; în ~ul vieţii no amnistia f. crepúsculo da vida. amoniac s.n. F. ammoniaque, alcali volatil m.; I. amuţi vi. F. devenir muet, perdre la voix; I. ammutolire, ammoniaca f.; S. amoníaco m.; P. amoníaco m. ammutire; S. enmudecer; P. emudecer; perder o falo, ficar amor s.n. F. amour m.; ~ propriu amour propre; I. amore estupefacto. m.; ~ propriu amore proprio; S. amor m.; P. amor m.; ~ amuza vt, vr. F. (s')amuser, (se) divertir, (se) distraire; I. propriu amor próprio. divertire, -rsi, spassare, -rsi, sollazzare, -rsi; S. divertirse, amoralitate s.f. F. amoralité f.; attidude de l'homme entretenerse; P. divertir(-se), entreter(-se); fiecare se amoral; I. amoralità; S. amoralidad, inmoralidad f.; P. amuză în felul său cada qual diverte-se a seu modo. amoralidade f. amuzament s.n. F. amusement, divertissement m.; I. amoreza vr. F. s'amouracher, s'énamourer; I. innamorarsi; divertimento m.; spasso m.; sollazzo m.; S. diversión f., invaghirsi; S. enamorarse; P. enamorar-se, amorar-se. entretenmiento m.; P. divertimento, entretenimento, amorezat adj. F. amoureux, épris, énamouré, amouraché; recreio m. I. innamorato; invaghito; S. enamorado; P. namorado. amvon s.n. F. chaire f.; I. ambone m.; pulpito m.; S. amorf adj. F. amorphe; I. amorfo; S. amorfo; P. amorfo. púlpito m.; P. púlpito m. amorsa vt. F. amorcer; I. innescare; S. escorvar; P. an s.m. F. an m.; année f.; ~ul trecut l'année passée; acum escorvar. un ~ il y a un an; la ~ul l'année prochaine; I. anno m.; ~ul amorsă s.f. 1. F. amorce f.; I. esca; S. escorva f.; P. trecut l'anno scorso; acum un ~ un anno fa; la ~ul l'anno escorva f. 2. F. amorce f.; I. capsula (del canone); S. venturo, prossimo; ~ Nou Capodanno; S. año; din ~ în ~ espoleta f.; P. espoleta f. de año en año; ~ după ~ año tras año; în fiecare ~ cada amortisment s.n. F. amortissement m.; I. ammortamento año, todos los años; ~ul acesta este año; ~ul trecut el año m.; ammortizzamento m.; S. amortizamiento m.; P. pasado; ~ul Nou Año Nuevo; la ~ul el próximo año; acum amortização , remição , extinção f., resgate m. un ~ hace un año, un año atrás; sunt doi ~i de când nu teamortiza vt. 1. F. amortir; I. ammortare; ammortizzare; S. am văzut hace dos años que no te he visto; ~ bisect año amortizar, amortiguar; P. amortecer, enfraquecer, bisiesto; ~ calendaristic año civil; ~ lumină año luz; copil deminuir, afrouxar. 2. (fig) F. amortir, atténuer un choc; I. de cinci ~i niño de cinco años; peste un ~ dentro de un smorzare; S. amortizar; P. amortizar, remir, esgatar. año; La mulţi ~i! ¡Feliz Año Nuevo!; n-aduce anul ce amortizare s.f. 1. F. amortissement m.; I. ammortamento aduce ceasul lo que no acaece en un año, acaece en un m.; ammortizzamento m.; S. amortiguamiento m.; P. tato; P. ano m.; ~ astronomic ano astronómico; ~ bisect amortecimento m. 2. (fig) F. ammortissement m.; I. ano bisexto; ~ şcolar ano escolar, ano lectivo; ~ul viitor o smorzamento m.; S. amortizamiento m.; P. amortização f. ano seguinte; An Nou Ano Novo, Ano Bom, dia de Ano amorţeală s.f. F. engourdissement m., torpeur f.; I. Novo; a felicita de Anul Nou dar os bons anos. intorpidimento m.; intirizzamento m.; S. entorpecimiento; anacronic adj. F. anacronique; I. anacronico, Valeriu CIUCULIN P. amortecimento, entorpecimento m. enternecimiento m.; - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughezanacrónico; P. anacrónico. AMO-ANC anacronistico; S. amorţi vi. 1. F. être engourdi; I. intorpidire; intirizzire; S. anacronism s.n. F. anacronisme m.; I. anacronismo m.; S. entorpecer vt.; P. amortecer, entorpecer. 2. (despre anacronismo m.; P. anacronismo m. membre) F. engourdire; I. indolenizire, intormentire; S. anafură s.f. F. pain m. bénit; I. ostia f.; S.anafora f.; P. adormecerse vr., entumecer; P. amortecer, entorpecer. anáfora f. amplasa vt. F. emplacer; I. collocare; situare; S. emplazar; anagramă s.f. F. anagramme f.; I. anagramma m.; S. P. instalar, colocar. anagrama m.; P. anagrama m. amplasament s.n. F. emplacement m.; I. sito m.; area f.; anale s.f.pl. F. annales f.pl.; I. annali m.pl; S. anales m.pl.; posto m.; S. emplazamiento m.; P. lugar, local m. P. anais m.pl. amplifica vt. F. amplifier; I. amplificare; aggrandire; analfabet adj., s.m. F. analphabète, illettré; I. analfabeta ampliare; S. ampliar, amplificar; P. amplificar, m.; ignorante m.; S. analfabeta m.; P. analfabetoa; (fig.) intensificar. ignorante. amplificare s.f. F. amplification f.; I. amplificazione f.; analitic adj. F. analytique; I. analitico; S. analítico; limbă ampliamento m.; S. ampliación, amplificación f.; P. ~ă lengua analítica; P. analítico. amplificação f. analiza vt. F. analyser; I. analizzare; approfondire; S. amplificator s.n. F. amplificateur m.; I. amplificatore m.; analizar; P. analisar. S. amplificador m.; P. amplificador m. analiză s.f. F. analyse f.; I. analisi f.; S. análisis m. şi f.; P. amplitudine s.f. F. amplitude f; I. amplitudine f.; S. análise f. amplitud f.; P. amplitude f. analog adj. F. analogue; I. analogo; S. análogo; P.

19

análogo. barzelletta; storiella; S. anécdota, chascarrillo m.; P. analogie s.f. F. analogie f.; I. analogia; S. analogía; prin ~ anedota f. por analogía; P. analogia f.; prin ~ por analogia. anemia vt, vr. F. (s')anémier; I. anemizzare, -rsi; S. ananas s.m. F. ananas [-na]; I. ananasso; S. ananá f.; (Am) anemiar(se); P. fazer(-se) ou tornar(-se) anémico. piña f.; P. ananás, abacaxi m. anemic adj. F. anémique; I. anemico; debole; S. anémico; ananghie s.f. F. situation difficile; I. angustia; difficoltà; P. anémico; (fig.) fraco, débil. strettezza; S. difficultad f.; a fi la ~ estar con el agua hasta anemonă s.f. F. anémone f.; I. anemone m.; S. anémona f.; la boca; P. situação f. difícil, apuro m. P. anémona f. anapoda adv. F. à l'envers, de travers; I. a rovescio; a anestezie s.f. F. anesthésie f.; I. anestesia; S. anestesia f.; P. casaccio; a vanvera; S. al revés; P. ao contrário, às avessas; anestesia f. a vorbi ~ dizer coisas sem sentido. anevoie adv. F. difficilement, malaisement, à peine; I. a anarhic adj. F. anarchique; chaotique; I. anarchico; stento; stentamente; appena; S. penosamente, dificílmente; caotico; S. anárquico; P. anárquico. P. dificilmente, apenas. anarhie s.f. F. anarchie f.; I. anarchia f.; S. anarquía f.; P. anevoios adj. F. malaise, difficile, pénible; I. difficile; anarquia f. malagevole; S. penoso, difícil; P. difícil, dificultoso. anarhist s.m. F. anarchiste m.; I. anarchista m.; S. anexa vt. 1. F. annexer, joindre, attacher; I. annettere; S. anarquista, ácrata m.; P. anarquista; doctrine ~e doutrinas anejar, anexar; P. anexar, juntar, ligar, unir. 2. F. annexer; anárquicas. I. accludere; allegare; S. anexar; P. incorporar, reunir, anasâna s.f. (în expr.) a lua cu ~ F. mener de force; I. vincular. prendere a viva forza; S. prender con la fuerza; P. prender anexare s.f. F. annexion f.; I. annessione; S. anexión f., com a força. (Am) anexionamiento m.; P. anexação f. anason s.m. F. anis m.; I. anice, anace m.; S. anís m.; P. anexă s.f. 1. F. annexe f.; I. acclusa (lettera); allegato m. anis m. (documento); S. anejo m.; P. anexo, apenso, suplemento anatemă s.f. F. anathème m., excommunication f.; I. m. 2. F. annexe f.; I. annesso m.; S. anejo m.; P. anexo m. anatema m.; scomunica f.; S. anatema m.; P. anátema m., angaja I. vt. 1. F. engager, embaucher, attacher à son excomunhão f. service; I. assumere; allogare; impegnare; S. contratar, anatomic adj. F. anatomique; I. anatomico; S. anatómico; tomar a su servicio; P. contratar para qualquer serviço; a ~ P. anatómico. un funcţionar contratar um empregado; a ~ un taxi tomar anatomie s.f. F. anatomie f.; I. anatomia; S. anatomía f.; P. um táxi; 2. F. obliger qqn.; I. obbligare; vincolare; S. anatomia f. obligar; P. contrair uma obrigação. 3. F. engager; I. anatoxină s.f. F. anatoxine f.; I. anatossina; S. anatosine f.; ingaggiare; attaccare; S. comprometerse; P. empenhar, P. anatoxina f. comprometer. 4. F. engager, entamer; I. intavolare; S. ancadrament s.n. F. encadrement m., bordure f.; I. contratar; P. travar, começar. II. vr. 1. F. s'engager; I. cornice f.; incorniciatura f.; S. encadramiento m.; P. allogarsi; s-a angajat ca dactilografă si allogò come encadramento m. dattilografa; S. entrar en servicio, (Am) conchabarse; P. ancestral adj. F. ancestral; I. ancestrale; avito; S. solariego; entrar, penetrar. 2. F. prendre l'engagement; I. impegnarsi; P. ancestral. S. comprometerse, empeñarse; P. comprometer-se. ancheta vt. F. enquêter; faire une enquête, une recherche, angajament s.n. F. engagement m.; contrat m. de travail; une investigation; I. sottoporre ad una inchiesta; inquisire; obligation f.; I. impegno; obbligo; assunto m.; S. investigare; S. pesquisar; P. inquirir, fazer um inquérito, compromiso, empeño m.; P. obrigação, promessa f., investigar. compromisso m.; escritura f., contrato m.; a-şi onora toate anchetator s.m. F. enquêteur m.; I. inquirente m.; angajamentele liquidar tudo o que se deve. investigatore; S. inquisidor, pesquisidor m.; P. inquiridor, angara s.f. F. charge f., fardeau, ennui, tracas m.; I. investigador m. seccatura F.; noia f.; guaio m.; S. problema m.; P. anchetă s.f. F. enquête, recherche, investigation f.; I. problema m. inchiesta; investigazione; indagine f.; S. pesquisa, angelic adj. F. angélique; I. angelico; S. angélico; P. encuesta, investigación, inquisición f.; P. inquérito m., angélico, angelical. investigação, inquirição f. anghină s.f. F. angine f.; I. angina f.; S. angina f.; ~ anchiloza vr. F. s'ankyloser; I. anchilosarsi; rattrappirsi; S. pectorală angina de pecho; P. angina f. anquilosarse; P. ancilosar. angrena vt, vr. F. (s')engrener; I. ingranare, -rsi; indentare, anchilozare s.f. F. ankylose f.; I. rattrappimento m.; -rsi; S. engranar, endentar; P. engrenar(-se), engranzar(-se), anchilosi f.; S. amquilosis f.; P. ancilose f. endentar(-se); (fig.) engrenar(-se); começar; dar princípio. ancora I. vi. F. jeter l'ancre, ancrer, amarrer; I. ancorarsi; angrenaj s.n. F. engrenage m.; I. ingranaggio m.; dar fondo; gettare l'ancora; S. anclar, echar anclas; P. indentatura f.; S. engranaje m.; P. engrenagem, endentação ancorar, lançar ferro, fondear. II. vt. F. fixer, ancrer; I. f. ANC-ANS raffermare; S. anclarse; P. fixar, segurar, - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez S. Valeriu CIUCULIN angro adv. F. en gros; I. all'ingrosso; (fig) in gran copia; concatenare; consolidar; ancorar, establecer-se, agarrar, firmar-se. en groso; P. por grosso. ancoră s.f. F. ancre f.; I. ancora; a ridica ~ levare l'ancora; angrosist s.m. F. marchand de gros, grossiste m.; I. S. ancla f.; a ridica ancora levar anclas, zarpar; P. âncora grossista m.; S. grosista m.; P. vendedor por grosso. f., ferro m.; a arunca ~ lançar âncora, largar ferro; a ridica anhidridă s.f. F. anhydride f.; I. anidride f.; S. anhídrido ancora levantar âncora, levantar ferro. m.; P. anquídride f. andivă s.f. F. endive f.; I. indivia f.; S. endibias f.pl.; P. anihila vt. F. annihiler, anéantir; réduire à rien (à néant); I. andívia f. annichilire, annichilare; annientare; S. aniquilar; P. andosa vt. F. endosser; I. far la girata; girare una cambiale; aniquilar. S. andosar; P. endossar. anihilare s.f. F. annihilation f., anéantissement m.; I. andrea s.f. F. aiguille f. à tricoter; I. ferro m. da calza; S. annichilazione f.; annichilimento m.; annientamento m.; S. aguja f. de tejer; anguja para te(hacer) medias; saquera, aniquilación f.; P. aniquilação f. aguja f. de embalar; P. agulha grande para cosar sacas, anilină s.f. F. aniline f.; I. anilina; S. anilina f.; P. anilina f. colchões, ou para fazer malha. anima vt, vr. F. (s')animer, (s')aviver; I. animare, -rsi; anecdotă s.f. F. anecdote, histoire drôle f.; I. aneddoto m.; vivificare; S. animar(se), activizar(se), vivificar(se); (med)

20

animar; P. animar)-se), avivar(-se). antebraţ s.n. F. avant-bras m.; I. avanbraccio m.; S. animal adj, s.n. F. animal m.; I. animale m.; S. animal m.; antébrazo m.; P. antebraço m. bestia f.; căldură ~ă calor animal; ~ de povară bestia de antecedente s.n.pl. F. antécédents m.pl.; I. antecedente albarda (de carga); ~ de tracţiune bestia de tiro; P. animal m.sg.; antefatto m.sg.; precedenti m.pl.; S. antecedentes m.; besta, bruto m.; ~ de povară animal de tiro; regn ~ m.pl.; P. antecedente, precedente m.; ~ ale cuiva os reino animal. antecedentes de alguém. animator adj, s.n. F. animateur; I. animatore; S. animador; antedata vt. F. antidater; I. antidatare; S. antedatar; P. P. animador. antedatar. animaţie s.f. F. animation f.; I. animazione; vivacità f.; S. antenă s.f. F. antenne f.; I. antenna; S. antena f.; P. antena animación f.; P. animação f. f. animism s.n. F. animisme m.; I. animismo m.; S. antepenultim adj. F. antépénultième; I. terzultimo; S. animismo m.; P. animismo m. antepenúltimo; P. antepenúltimo. animozitate s.f. F. animosité, inimitié f.; I. animosità; anterior I. adj. F. antérieur; précédent; I. anteriore; malanimo m.; S. animosidad, hostilidad f.; P. precedente; S. anterior; P. anterior. II. adv. F. animosidade, inimizade f. antérieurement; I. anteriormente; S. anteriormente; P. anin s.m. F. aune, aulne [on] m.; I. ontano m.; S. ontano anteriormente. m.; P. ontão m. anteriu s.n 1. (bis) F. soutane f.; I. veste f. talare; sottana f. anina I. vt. F. attacher, suspendre, accrocher; I. appendere; (dei preti); S. sotana f.; P. ti m.; ti m. 2. F. cafetan m.; I. attaccare; sospendere; S. colgar, enganchar; P. pendurar, caffettana m.; S. cafetan m.; P. cafetão m. suspender, prender. II. vr. F. s'accrocher, s'attacher; I. antet s.n. F. en-tête m.; I. testata; intestazione f.; S. attaccarsi; appigliarsi; S. agarrarse, treparse; P. pendurarencabezamiento, membrete, brevete m.; P. cabeçalho m. se, suspender-se, prender-se. antiaerian adj. F. antiaérien; I. antiaereo, contraereo; S. aninare s.f. F. accrochage m.; I. sospensione; S. antiaéreo; apărare ~ă defensa antiaérea f.; P. antiaéreo. colgamiento m.; P. penduração f. antibiotic adj. F. antibiotique; I. antibiotico; S. antibiótico; aniversa vt. F. fêter un anniversaire, célébrer une fête; I. P. antibiótico. celebrare un anniversario; S. celebrar; P. celebrar o antic adj. F. antique; I. antịco; vetusto; prisco; S. antiguo; aniversário, festejar o aniversário. scris în metru ~ escrito en metrou antiguo; P. antigo, aniversare s.f. F. anniversaire m.; I. anniversario m.; ~a velho, vetusto; istoria ~ă história antiga; lume ~ă mundo naşterii compleanno m.; S. aniversario; compleaños m.; P. antigo. aniversário m.; ~a naşterii o aniversário natalício. anticameră s.f. F. antichambre f.; I. anticamera f.; S. anod s.m. F. anode m.; I. anodo; S. anodo m.; P. ânodo m. antecámara, antesala f.; P. antecâmara f.; a face ~ fazer anodin adj. F. anodin, sans valeur, inoffensif; I. anodino; antecâmara. S. anodino; P. anódino. anticar s.m. F. bouquiniste m.; I. antiquario; S. anticuario, anomalie s.f. F. anomalie f.; I. anomalia; anormalità; S. librero de lance m.; P. alfarrabista, vendedor de anomalía f.; P. anomalia, irregularidade f. antiguidades m. anonim adj. F. anonyme; I. anonimo; S. anónimo; anticariat s.n. F. magasin m. du bouqiniste; I. antiquariato; societate ~ă sociedad anónima; P. anónimo; pictor ~ S. anticuariado m.; P. alfarrabista, negócio m. de pintor anónimo; societate ~ă pe acţiuni sociedade antiguidades. anónima. antichitate s.f. F. antiquité f.; I. antichità; S. antigüedad f.; anonimat s.n. F. anonymat m.; I. anonimato m.; S. P. antiguidade f. anonimia f., anónimo m.; P. anonimato, anonimado m. anticipa vi.,vt. F. anticiper, dévancer; I. anticipare; S. anonimă s.f. F. lettre anonime; I. lettera anonima; S. anticipar; P. antecipar, adiantar, preceder. anónimo m.; P. anónima f. anticlericalism s.n. F. anticléricalisme; I. anticlericalismo; anorganic adj. F. anorganique; I. anorganico, inorganico; S. anticlericalismo m.; P. anticlericalismo m. S. inorgánico; P. inorgânico; chimie ~ă química anticonstituţional adj. F. anticonstitutionnel; inconstituinorgânica. tionnel; I. anticostituzionale; S. anticonstitucional; P. anormal adj. F. anormal; I. anormale, anomalo; S. anticonstitução. anormal; P. anormal, irregular. anticorp s.m. F. anticorps m.; I. anticorpo; S. anticuerpo anost adj. F. fade, insipide, ennuyeux; I. insịpido; insulso; m.; P. anticorpo m. scipito; stupido; S. insipido, soso, aburrido; P. insípido, antidemocratic adj. F. antidémocratique; I. antidemodesenxabido. cratico; S. antidemocratico; P. antidemocrático. anotimp s.n. F. saison f.; I. stagione f.; S. estación f.; P. antidot s.n. F. antidote; contrepoison m.; I. antidoto; estação f. de ano; cele patru ~uri as quatros estações. contraveleno; S. antídoto m.; P. antídota m. ansamblu s.n. 1. F. ensemble m.; I. complesso m.; S. antifacism s.n. F. antifascisme m.; I. antifascismo f.; S. conjunto m.; în ~ en líneas generales; o privire de ~ una antifascismo m.; P. antifascismo m. mirada general; P. conjunto m., totalidade f. 2. F. antifascist adj. F. antifasciste; I. antifascista; S. antifacista ensemble de comédiens m.; I. compagnịa f.; S. conjunto m.; P. antifascista m. m.; ~ folcloric conjunto folclórico; P. grupo, conjunto m.; antigel s.n. F. antigel m.; I. (auto) anticongelante; S. ~ de cântece şi dansuri conjunto de danças e canções; ~ antihielo m.; P. antigelo m. Valeriu CIUCULIN - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez adj. F. antigouvernemental; I. antiANT-ANU folcloric grupo folclórico. antiguvernamental antagonism s.n. F. antagonisme m.; I. antagonismo m.; S. governativo; S. antigubernamental; P. antigovernaantagonismo m.; P. antagonismo m.; ~ de clasă mental. antagonismo de classe. antiimperialist adj. F. antiimpérialiste; I. antiimperiaantantă s.f. F. entente f.; I. intesa; aleanza; S. lịstico; S. antiimperialista; P. antiimperialista m. entendimiento, acordo m.; P. entendimento, acordo m. antilopă s.f. 1. F. antilope f.; I. antilope f.; S. antílope f.; P. antarctic adj. F. antarctique; I. antạrtico; S. antártico; P. antílope m. 2. F. peau f. d'antilope; I. camoscio m.; pelle antárctico. di dante; S. piel de antílope f.; P. antílope m. antebelic adj. F. d'avant-guèrre; perioada ~ă l'avant- antimonarhic adj. F. antimonarchique; I. antimonarchico; guèrre; I. prebelico; perioadă ~ă anteguerra; S. de S. antimonárquico; P. antimonárquico. preguerra; P. de antes da guerra. antimoniu s.n. F. antimoine m.; I. antimonio; S. antimonio

21

m.; P. antimónio m. astronomic anuario astronómico; P. anuário m. antinevralgic adj. F. antinévralgique; I. antinevralgico; S. anuitate s.f. F. annuité f.; I. annualità; S. anuidad, antinevrálgico; P. antinevrálgico. anualidad f.; P. anuidade, anualidade f. antipartinic adj. F. antipartinique; I. antipartito; S. anula vt. F. annuler, déclarer nul, supprimer, abroger, antipartido; P. antipartínico. abolir; I. annulare; invalidare; infirmare; S. anular, antipatic adj. F. antipathique; I. antipatico; spiacevole; S. cancelar; (o lege) abrogar; P. anular, tornar nulo, revogar, antipático; P. antipático. abolir. antipod s.m. F. antipode m.; I. antipodo; S. antípoda m.; P. anulare s.f. F. annulation, suppression, abrogation f.; I. antípoda m. annulamento m.; invalidamento m.; S. anulación, antirabic adj. F. antirabique; I. antirabico; S. antirrábico; cancelación f.; P. anulação f. P. anti-rábico; vaccin ~ vacina anti-rábica. anume I. adj.invar. 1. F. certain; tel; I. certo; particolare; antisemit adj., s.m. F. antisémite; I. antisemita; S. apposito; S. particular, especial; P. certo; preciso; especial. antisemita; P. anti-semita. II. adv. 1. F. c'est à dire; I. ciò ossia; vale a dire; S. con el antisemitism s.n. F. antisémitisme m.; I. antisemitismo; S. nombre de; a saber; esso es; P. nomeadamente; isto é; a antisemitismo m.; P. anti-semitismo m. saber; multe opere ale scriitorilor noştri şi anume... muitas antiseptic adj. F. antiseptique; I. antisettico; S. antiséptico; obras de escritores romenos, a saber... 2. F. exprès; I. P. anti-séptico, antiséptico. apposta; specialmente; ~ pentru tine specialmente per te; antistatal adj. F. dirigé contre l'État; I. antistatale; S. S. especialmente; P. expressamente, justamente. 3. F. dirigido contra el Estado; P. queé contra a ordem précisément, exactement; I. precisamente, esattamente; S. establecida pelo Estado. exactamente; P. expressamente, justamente, precisamente. antitanc adj.invar. F. antichar; I. anticarro; S. anticarro; P. anumit adj. 1. F. certain, déterminé, précis; I. determinato; anticarro, antitanque. speciale; S. cierto; în ~e cazuri en ciertos casos; P. certo, antiteză s.f. F. antithèse f.; I. antitesi f.; S. antítesis f.; P. determinado, preciso; în ~e cazuri em certos casos. 2. F. antitese f. certain, particulier, spécial; I. certo; qualcuno di preciso; S. antologie s.f. F. anthologie f.; I. antologia; S. antología f.; cierto; P. particular, especial. P. antologia f., florilégio m. anunţ s.n. F. annonce f., avis m.; I. annunzio m.; avviso antonim s.n. F. antonyme m.; I. antonimo m.; S. antónimo pubblico; S. anuncio, cartel, aviso m.; P. anúncio, reclame m.; P. antónimo m. m.; anúncio, aviso m. antracen s.n. F. anthracène m.; I. antracene m.; S. anunţa vt. F. annoncer, faire savoir; publier; I. annunziare, antracene m.; P. antraceno m. annunciare; avvisare; S. anunciar, comunicar, avisar; P. antracit s.n. F. anthracite m.; I. antracite f.; S. antracita f.; anunciar(-se), comunicar(-se), avisar, dar a conhecer; a ~ P. antracito m. un concurs anunciar um concurso; a ~ sosirea anunciar a antract s.n. F. entracte m.; I. intermezzo; intervallo m. (tra chegada. due atti); S. entreacto m.; P. entreacto, intervalo m. anvelopă s.f. F. enveloppe f.; I. copertone m.; S. cubierta antrax s.n. F. anthrax m.; I. ạntrace m.; S. ántrax m.; P. f.; P. pneu m. antraz m. anvergură s.f. F. envergure f.; de mare ~ de grande antrena vt., vr. F. (s')entraîner; I. allenare, -rsi, addestrare, envergure, de vastes proportions; I. (av.) apertura alare -rsi; S. entrenar(se); P. treinar(-se). d'aereo; (în expr.) de mare ~ su larga scala; S. envergadura antrenament s.n. F. entraînement m.; I. allenamento m., f.; P. envergadura f. addestramento m.; S. entrenamiento m.; P. treinamento m. anxietate s.f. F. anxiété, inquiétude, angoisse f.; I. ansia; antrenor s.m. F. entraîneur m.; I. allenatore m.; S. ansietà; angoscia; S. ánsia, angústia f.; P. ânsia, ansiedade, entrenador m.; P. treinador m. angústia f. antreprenor s.m. F. entrepreneur m.; I. imprenditore, aortă s.f. F. aorte f.; I. aorta f.; S. aorta f.; P. aorta f. appaltatore; S. contratista, empresario m.; P. empresario apanaj s.n. F. apanage m.; I. appannaggio m.; S. apanagio m. m.; P. apanágio m. antrepriză s.f. F. entreprise f.; a da în ~ confier l'entreprise aparat s.n. F. appareil m.; I. apparecchio; congegno m.; d'un ouvrage; a lua în ~ assumer l'entreprise d'un ouvrage; macchina f.; S. aparato m.; ~ul de stat el aparato del I. impresa f.; appalto m.; a da în ~ appaltare; a lua în ~ estado; ~ de fotografiat cámara fotográfica f.; P. aparelho, prender in appalto; S. empresa f.; P. empresa f., instrumento m., máquina f.; ~ de radio aparelho de rádio; estabelecimento m. industrial ou comercial. ~ circulator aparelho circulatório; ~ digestiv aparelho antreu s.n. F. vestibule m.; I. vestibolo; andito; ingresso digestivo; ~ de stat aparelho do Estado, aparelho estatal. m.; S. vestíbulo m.; antesala f.; P. vestíbulo m., sala f. de aparataj s.n. F. appareillage, outillage m.; I. attrezzatura f.; entrada. apparecchiatura f.; S. conjunto m. de aparatos; P. antricot s.n. F. entrecôte f.; côtelette f.; I. costata f.; bisteca aparelhagem f.; ~ electric aparelhagem eléctrica. f. (alla fiorentina); S. solomillo, filete m.; chuleta f.; P. aparent I. adj. F. apparent; I. apparente; fittizio; S. entrecosto m. aparente; P. aparente, especioso, imaginário, fingido. II. antropofag s.m. F. anthropophage m.; I. antropọfago m.; adv. F. en apparence, apparemment; I. apparentemente; S. S. antropófago m.; P. antropófago m. aparentemente; P. aparentemente. antropologie s.f. F. anthropologie f.; I. antropologia; S. aparenţă s.f. F. apparence f.; I. apparenza; S. apariencia f.; antropología f.; P. antropologia f. a salva aparenţele salvar las apariencias; P. aparência f.; a anturaj s.n. F. milieu m. fréquenté par qqn., société f., salva aparenţele guardar as aparências; în ~ aparentemente; entourage m.; I. cerchia f. di amici; ambiente m.; S. circulo în ciuda aparenţelor contra as aparências. m. de relaciones y amistades; P. companhia f., meio, apariţie s.f. F. apparition; parution f.; I. apparizione f.; séquito m., roda f. comparsa f.; S. aparición; visión f.; a-şi face apariţia ANU-APĂ F. annuel; I. annuale, annuo; S. anual; plan ~ - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez Valeriu CIUCULIN anual I. adj. aparecer; P. aparição, manifestação; aparição, chegada; plan anual; raport ~ informe anual; P. anual; adunare ~ă aparição, origem f., nascimento, começo m. assembléia anual; bilanţ ~ balanço anual. II. adv. F. apartament s.n. F. appartement m.; I. appartamento; S. annuellement; I. annualmente; S. anualmente; P. aposento m., habitación f., piso m., vivienda f.; P. anualmente. apartamento m., casa f., aposento m. anuar s.n. F. annuaire m.; I. annuario m.; S. anuario m.; ~ aparte adv. 1. F. à part; I. separatamente; aparte; S.

22

separadamente; P. à parte. 2. F. séparément; à part; I. m.; P. aqueducto m. particolare; S. especial, raro; P. separadamente. apel s.n. F. appel m.; I. appello m.; S. llamamiento m.; a apartenenţă s.f. F. appartenance f.; I. appartenenza f.; S. face ~ (la) apelar a, recurrir a; P. chamada f.; chamamento pertenencia f.; ~ de clasă pertenencia de una clase; P. m.; apelo, pedido m.; (jur.) apelação f.; curte de ~ tribunal pertença, dependência f. de segunda instância. aparţine vi. F. appartenir; I. appartenere; far parte di; S. apela vi. F. appeler à qqn.; appeler d'un jugement; I. pertenecer; P. pertencer; cartea asta îmi ~ este livro me ricorrere; appellarsi; S. apelar (a); P. apelar, reclamar, pertence. exigir. apaş s.m. F. apache, voyou m.; I. malvivente m.; S. apendice s.n. F. appendice m.; I. appendice f.; S. apéndice apache, bandito m.; P. apache, bandido m. m.; P. apêndice m.; adição f. apatic adj. F. apathique; indolent; I. apatico; indiferente; S. apendicită s.f. F. appendicite f.; I. appendicite f.; S. apático; P. apático. apendicitis f.; P. apendicite f. apatie s.f. F. apathie; indolence f.; I. apatia; accidia f.; S. aperitiv s.n. 1. F. hors-d'œuvre m.; I. antipasto m.; S. apatía f.; P. apatia f. antecomida f.; P. petisco, acepipe m. 2. F. apéritif m.; I. apă s.f. F. eau f.; I. acqua f.; S. agua f.; ~ potabilă agua aperitivo m.; S. aperitivo f.; P. aperitivo m., bebida f. que potable; ~ de izvor (de ploaie) agua (de) manantial apre o apetito. (llovediza), pluvial); ~ curgătoare agua corriente; ~ apetit s.n. F. appétit m.; I. appetito m.; S. apetito m.; P. stătătoare agua estancada (muerta); ape teritoriale aguas apetite m.; vontade f. de comer; a trezi ~ul despertar jurisdiccionales; în susul apei agua arriba; în josul apei apetite; (fig.) apetite, desejo m. agua abajo; îi lasă gura ~ se le hace agua la boca; a bate apicultură s.f. F. apiculture f.; I. apicoltura, apicultura f.; S. apa în piuă coger agua en cesto; a nu avea după ce bea ~ apicultura f.; P. apicultura f. no tener donde caerse muerto; a intra la ~ encoger; (fig) aplana vt. F. aplanir, apaiser, calmer; I. applanare; sedare; estar fresco; a scoate ~ din piatră seacă sacar agua de las S. allanar; P. aplanar, resolver, desembaraçar. piedras; toate proiectele mele s-au dus pe apa sâmbetei aplauda vi., vt. F. applaudir; I. applaudire; acclamare; S. para todos mís planes cruz y raya; apele unui diamant las palmear, palmotear; aplaudir; P. aplaudir. aguas de un diamante; P. água f.; ~ dulce água doce; ~ de aplauze s.f.pl. F. applaudissement m.; I. applausi m.pl., izvor água nativa, água da fonte; ~ minerală água mineral; battimano m.; S. aplausos m.pl.; P. aplausos m.pl.; ~ ~ oxigenată água oxigenada; ~ de ploaie água de chuva; ~ furtunoase aplausos tempestuosos. potabilă água potável; ~ sălcie água salobra; ~ sărată água apleca vt., vr. F. (se) pencher, (s')incliner, (se) baisser; mi ssalgada; ~ clocită água choca; ~ infectată água inquinada; a aplecat j'ai une indigestion; I. piegare, -rsi; inchinare, ~ grea água pesada; o ~ mare um grande rio; secreţie, -rsi; abbassare, -rsi; a i se ~ sentirsi stomacare; S. umoare líquido, umor m., secreção f.; apele unui diamant inclinar(se), ladear(se), recostar(se); (capul) bajar; (fig) os reflexos de um diamante. doblarse, inclinarse; a i se ~ no sentarle bien (a uno); P. apăra vt., vr. F. (se) défendre; (se) protéger; I. diffendere, dobrar(-se), inclinar(-se). -rsi; proteggere; S. defender(se), proteger, resguardar; P. aplecare s.f. F. inclinaison f.; I. inchino m.; inclinazione f.; amparar. proteger, socorrer; defender(-se); justificar-se; a ~ S. inclinación f.; P. dobramento m., inclinação f.; (fig) patria defender a pátria; a ~ interesele poporului defender propensão, tendência, inclinação f. os interesses do povo; a se ~ de soare defender-se do sol. aplica vt. 1. F. appliquer; I. applicare; apporre; a ~ o apărare s.f. F. défense, protection, sauvegarde f.; I. difesa ştampilă apporre un bollo; S. aplicar; P. aplicar, juntar, f.; S. defensa; protección f.; P. amparo, apoio m., unir, pegar. 2. F. appliquer; I. applicare; attuare; a ~ una protecção; defesa f.; legitimă ~ legitima defesa; ~ pasivă applicare uno schiaffo; S. aplicar, emplear; sobreponer; P. defesa passiva; ~ antiaeriană defesa antiaérea; (jur., aplicar, ampregar; infligir. sport.) defesa f. aplicare s.f. F. application f.; I. applicazione f.; S. apărător s.m. F. défenseur; protecteur m.; I. difensore m.; aplicación f.; P. aplicação, sobreposição, junção; execução S. defensor m.; P. protector; defensor m. (adj) defensivo, f., cumprimento m.; prática f. protector; aplomb s.n. F. aplomb m.; I. disinvoltura f.; sfacciataggine apărea vi. F. paraître, apparaître; I. apparire; comparire; S. f.; S. aplomo, relente f.; P. aprumo, entono m., aparecer; P. aparecer, surgir; (a se tipări) sair do prelo; sobranceria, ousadia f., atrevimento m.; aprumo m., brotar. verticalidade f. apăsa vt. 1. F. appuyer, presser, peser; a ~ pe pedală apocalips s.n. F. apocalypse m.; I. apocalisse f.; apocalissi appuyer sur la pédale; a ~ pe buton presser le bouton; I. f.; S. apocalipsis m.; P. apocalipse m. premere; pigiare; pesare; a ~ pe buton premere il bottone; apocrif adj. F. apocryphe m.; I. apocrifo; S. apócrifo m.; S. apretar, apretujar; P. pesar, caregar, premer, apertar. 2. P. apócrifo. F. oppresser, opprimer; I. premere; opprimere; gravare; S. apogeu s.n. F. apogée m.; I. apogeo m.; S. apogeo m.; P. oprimir; P. oprimir, carregar, tiranizar. 3. F. peser; I. apogeu m. tribolare; tormentare; S. abrumar, agobiar; P. sublinhar, apoi adv. F. puis; après; I. 1. poi; dopo; in seguito; 2. poi; acentuar. alla fin fine; S. después, luego; P. depois, em seguida, apăsare s.f. 1. F. pression f.; I. pressione; premitura f.; S. mais tarde, a seguir. apretón, apretujón m.; P. pressão f. 2. F. oppression, apolitic adj. F. apolitique; I. apolitico; S. apolítico; P. dépression; I. oppressione; angheria f.; S. opresión f.; P. apolítico. opressão, depressão f. apologet s.m. F. apologiste m.; I. apologista m.; S. apăsat adj. 1. F. pésant, lourd; I. grave; pesante; S. apologista m.; P. apologista m. enérgico, pesado; P. energico, gravame. 2. F. opprimé, apologie s.f. F. apologie f.; I. apologia f.; elogio m.; S. tourmenté; I. aggravato; oppresso; S. oprimido; P. apología f.; P. apologia f. oprimido. 3. F. distinct; I. netto; distinto; S. distincto; P. apoplexie s.f. F. apoplexie f.; I. apoplessia; S. apoplejía f.; distinto. P. apoplexia f. Valeriu adj. F. oppresif; accablant, opprimant; I. pesante; aport s.n. F. apport APE-APR apăsătorCIUCULIN - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez m.; contribution f.; I. contributo m.; oppressivo; opprimente; căldură ~oare caldo opprimente; apporto m.; S. aportación f., contribución f.; P. contributo S. sombrio; opresivo; P. opressivo, aflitivo, pungente. m., contribuição. apeduct s.n. F. aqueduc m.; I. acquedotto m.; S. acueducto apos adj. F. aqueux; I. acquoso, acqueo; S. acuoso,

23

APR-ARB Valeriu CIUCULIN - Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez aguoso; P. aquoso; aguado. aprod s.m. F. huissier m.; I. usciere m.; S. ujier m.; P. apostol s.m. F. apôtre m.; I. apostolo m.; S. apóstol m.; P. bedel, porteiro m.; (ist.) pajem, escudeiro m. apóstolo; missionário m. aprofunda vt. F. approfondir, creuser (un sujet); I. apostrof s.n. F. apostrophe f.; I. apọstrofo m.; S. apóstrofo approfondire; S. profundizar, ahondar; P. profundar, m.; P. apóstrofo m. penetrar, examinar a fundo, indagar. apostrofa vt. F. apostropher; I. apostrofare; S. apostrofar; aprofundare s.f. F. approfondissement m.; I. approfondiP. apostrofar, censurar, repreender. mento m.; S. profundizamiento, ahondamiento m.; P. apoteoză s.f. F. apothéose f.; I. apoteosi f.; S. apoteosis f.; aprofundamento m. P. apoteose f. apropia vt., vr. F. (s')approcher, (se) rapprocher, approcher, apoziţie s.f. F. apposition f.; I. apposizione; S. aposición f.; avancer vers; I. avvicinare, -rsi; accostare, -rsi; S. P. aposição f. acercar(se), aproximar(se); P. aproxima(-se), avizinhar-se; aprecia vt. F. apprécier; évaluer; considérer, être d'avis. I. aproximar-se, parecer-se, ter semelhança com; abordar. apprezzare; valutare; stimare; S. apreciar; tallar; P. apreçar, apropiere s.f. F. rapprochement m.; prin ~ à proximité, aux avaliar, determinar o preço; apreciar, estimar, prezar; environs; din ~ des environs; I. avvicinamento m.; considerar. accostamento m.; prin ~ nelle vicinanze; din ~ da vicino; apreciere s.f. F. appréciation; évaluation; estimation f.; I. S. cercanía, proximidad f.; în ~ cerca; prin ~ cerca de aquí; stima f.; apprezzamento m.; valutazione f.; S. apreciación P. aproximação; proximidade, vizinhança f., arredores f., aprecho m.; a lăsa la ~a cuiva dejar a la elección (al m.pl. gusto) de uno; P. apreciação, estimação, avaliação f., apropo I adv. F. à propos; I. a proposito; S. apropósito; P. apreço m. a propósito. II. s.n. F. allusions malveillantes f.pl.; I. apret s.n. 1. F. apprêt m.; I. appretto; S. apresto m.; P. allusione f.; frecciata f.; S. apropósito m.; P. alusão f. goma f. 2. F. apprêt m.; I. apprettatura f.; S. aproviziona vt, vr. F. approvisionner, ravitailler; se munir; almidonamiento m.; P. lustro m. de estofos, de coiros etc. I. approvvigionare, -rsi; far provviste; S. abastecer(se), aprig I. adj. 1. F. impétueux, indomptable; I. indomito; proveer(se); P. prover(-se), munir(-se), abastecer(-se), impetuoso; S. áspero, duro; P. impetuoso, fogoso, aprovisionar. arrebatado. 2. F. dur; impitoyable; I. aspro; crudele; S. aprovizionare s.f. F. approvisionnement m., ravitaillement duro, cruel; P. duro, cruel, desumano, áspero, implacável. m.; I. approvvigionamento m.; S. abastecimiento, abasto 3. F. impitoyable; I. avido; ~ la câştig avido di guadagno; m.; bază de ~ base f. de abastecimiento; P. S. cruel, encarnizado; P. ávido, cobiçoso. II. adv. 1. F. aprovisionamento, abastecimento m. vivement, impétueusement; I. impetuosamente; S. aproximativ I. adj. F. approximatif; I. approssimativo.; S. vivamente; P. impetuosamente. 2. F. impitoyablement; I. aproximativo, aproximado; P. aproximativo. II. adv. F. crudelmente; S. cruelmente; P. cruelmente. approximativement; I. approssimativamente; all'incirca; S. aprilie s.m. F. avril m.; I. aprile m.; S. abríl m.; P. Abril m. aproximadamente, poco más o menos; P. aprinde I. vt. 1. F. allumer; I. accendere; appiccare il aproximadamente. fuoco; a i se ~ călcâiele după cineva accendersi d'amore; aproximaţie s.f. F. approximation; cu ~ par approximaS. encender; nu fă asta că-ţi aprinzi paie-n cap no hagas tion; I. approssimazione m.; cu ~ approssimativamente; S. esto que te la ganas; a i se ~ călcâiele după cineva pender aproximación f.; P. aproximação f. la chaveta; P. acender, atear, pôr fogo, deitar fogo. 2. F. apt adj. F. apte, capable, idoine; I. atto; idoneo; abile; S. allumer; I. accendere; a ~ lumina accendere la luce; S. apto, capaz; P. apto, capaz, hábil. alumbrar; P. acender. II. vr. F. s'allumer; I. accendersi; S. aptitudine s.f. F. aptitude, prédisposition f.; I. attitudine; encenderse; P. acender-se, escandecer-se; arrebatar-se, propensione; S. aptitud, disposición, capacidad f.; P. encolerizar-se; inflamar-se, apaixonar-se; ruborizar-se; aptidão, capacidade, habilidade f. ficar ardido. apuca I. vt. 1. F. prendre, saisir, attraper, accrocher; I. aprins adj. 1. F. allumé; I. acceso; S. encendido; afferare; prendere; S. coger, asir (de, por, a); a ~ pe alumbrado; P. aceso; incendiado; incandescente. 2. F. Dumnezeu de picior ganar el paraíso; a ~ loc coger un flambant, ardent; I. fiammeggiante; S. ardoroso, fogoso, sitio; a ~ trenul coger el treno; P. aparrar; apanhar; apasionado; P. apaixonado, inflamado, entusiasmado. 3. empunhar; pegar; tomar. 2. F. prendre, attraper; I. (fig) F. ardent; I. ardente, brillante; splendente; S. ardoso; prendere; assalire; S. asir de; P. tomar; surpreender. 3. F. brillante; P. corado, impurpurado. 4. (despre culori) F. vif, s'engager sur une voie; I. prendere; avviarsi vr; a ~ calea... cru; I. acceso; violente; S. vivo, brillante; P. vivo, forte; prendere la strada; S. coger; care pe unde apucă cada uno roşu ~ vermelho vivo, encarnado; 5. (despre cereale etc.) por donde puede; P. conseguir; dirigir-se. II. vr. 1. F. F. échauffé; I. ribollito; putrefatto; S. encendido; P. commencer à; I. afferarsi; S. comenzar; a se ~ de un lucru incendiado. greu poner el cascabel al gato; P. começar a. 2. F. se aprioric adj. F. qui a le caractère d'un a priori; I. mettre à; I. mettersi a; accingersi; nu ştie de unde să o aprioristico; S. apriorico; P. apriorico. apuce non sa come incominciare; S. asirse; când te apucă, aproape I. adv. 1. F. près, tout près, proche; I. vicino; mult te ţine? ¿cuándo te da por esto, dura mucho?; ce te-a accanto; S. cerca (de), (a) poca distancia (de), próximo; ~t? ¿qué tripa se te ha roto?; nu te ~ de prostii no hagas examenele sunt ~ los exámenos están cerca; P. perto, tonterías; m-a ~t ploaia me cogió la lluvia; P. começar a, junto, ao pé; a cunoaşte pe cineva de ~ conhecer alguém pôr-se a; ce te-a ~? o que é que te deu? de perto, intimamente. 2. F. à peu près, presque, environ; apucat I. adj. F. possédé; emporté; I. ossesso; spiritato; S. I. quasi; circa; S. casi; ~ nimic casi nada; P. quase. II. posedato; P. endemoniado. II. s.n. (în expr) pe ~e F. par s.m. F. pareil, prochain, semblable; I. prossimo m.; simile hasard; I. a caso; in fretta; S. acaso; P. a travesso. m.; S. próximo; P. semelhante, próximo; ~le nostru o apucător adj. F. rapace, avide; I. rapace; avido; S. rapaz; nosso semelhante, o nosso próximo. P. pegador, agarrador; rapinante, avaro. aproba vt. F. approuver, être d'accord; I. approvare; apucătură s.f. F. (mauvaises) habitudes f.pl.; I. (brutta) acconsentire; S. aprobar; P. aprovar, aceitar, consentir; abitudine f.; modi m.pl.; S. mala costumbre f.; modales aprovar, louvar. m.pl; P. comportamento, hábido m.; pegadura f. aprobare s.f. F. approbation f.; I. approvazione; consenso apune vi. F. se coucher; disparaître; I. tramontare; calare; m.; S. aprobación f.; P. aprovação f., consentimento m.; S. ponerse; (fig) declinar; P. pôr-se; (fig.) declinar, licença f. desaparecer.

24

apus I. s.n. 1. F. coucher du soleil; I. tramonto m.; occaso arbitrar. m.; S. ocaso, poniente m.; P. ocaso m.; ~ul soarelui o pôr arbitraj s.n. F. arbitrage m.; I. arbitrato; arbitraggio; S. do sol. 2. F. couchant, ouest, occident m.; I. occidente m.; arbitrato m.; P. arbitragem m. occaso m.; ovest m.; ponente m.; S.român-francez-italian-spaniol-portughez occidente m.; P. oeste arbitrar adj. F. arbitraire; I. arbitrario; S. ARB-ARH arbitrario; P. Valeriu CIUCULIN - Dicţionar m.; ocidente m. (fig.) declinio, ocaso m. II. adj. F. disparu, arbitário. éteint, passé; I. tramontato; S. declinado; P. extinto, arbitru s.m. 1. F. arbitre m.; I. arbitro m.; S. árbitro m.; ~ desaparecido; vremuri ~e tempos idos. de tuşă árbitro de línea; P. árbitro m. 2. (filoz.) F. arbitre apusean adj. F. occidental; I. occidentale; S. occidental; P. m.; I. arbitrio; liber ~ libero arbitrio; S. albedrío m.; ocidental. liberul ~ el libre albedrío; P. árbitro m. ar s.m. (măsură) F. are m.; I. ara f.; aro m.; S. área f.; P. arbora vt. 1. F. arborer; élever, hisser, déployer; I. are m. inalberare; issare; S. enarbolar, tremolar; izar; P. arvorar, ara vt. F. labourer, donner une façon; I. arare; S. arar; P. exigir, alevar, alçar; a ~ steagul arvorar a bandeira; (mar.) arar, lavrar, abrir sulcos. arvorar, içar, hastear, mastrear.2. (fig) F. porter avec arab adj., s.m. F. arabe; I. ạrabo; S. árabe; P. árabe; cifre ostentation; I. ostentare; S. alardear, ostentar; P. ostentar. ~e algarismos árabes. arbore s.m. F. arbre m.; I. albero; ~ de pâine artocarpo; S. arabil adj. F. arable; I. arabile; S. labradío, labrantío; P. árbol m.; ~ fructifer árbol frutal; ~ cotit cigüeñal m.; ~ arável. genealogic árbol genealógico; P. árvore f.; ~ genealogic arac s.m. F. échalas, paisseau m.; I. palo; broncone m.; S. árvorel genealógica; (tehn.) árvore f., eixo m.; ~ portelice rodrigón m.; P. estaca f., tanchão m. árbvore da hélice. aragaz s.n. F. 1. butane (propane) m.; 2. cuisinière m. à arbust s.m. F. arbuste, arbrisseau m.; I. arbusto; arboscello; gaz butane; I. 1. gas liquido; 2. fornello a gas; S. 1. gas m.; S. arbusto m.; P. arbusto m. 2. cocina f. de gas; P. 1. gás m.; 2. fogão m. a gás. arc s.n. 1. F. arc m.; I. arco m.; ~ de triumf arco trionfale; arahidă s.f. F. cacahuète (cacahouète) f.; I. arachide f.; S. ~ voltaic arco voltaico; S. arco m.; a trage cu ~ul disparar aráquida f., cacahuete, mani m.; P. amendoim m. del arco; ~ voltaic arco voltaico; ~ de triumf arco triunfo; aramă s.f. F. airain, cuivre m.; a-şi da arama pe faţă lever P. arco m.; ~ de cerc arco de círculo; ~ de triumf arco de la masque, laisser passer le bout de l'oreille; I. rame m.; triunfo, arco triunfal; ~ voltaic arco voltaico. 2. F. arche f.; cupro m.; a-şi da arama pe faţă mostrare il suo vero I. molla f.; ~ de trăsură molla della carrozza; S. cuerda f., carattere; S. cobre m.; a-şi da arama pe faţă enseñar la resorte, muelle m.; P. mola f. oreja; P. cobre m.; vase de ~ os cobres (da cozinha). arcadă s.f.. 1. F. arcade f.; I. arcada f.; S. arcada f.; P. aranja vt. F. arranger, ranger, mettre en ordre; I. assettare, arcada f. 2. (la pl) F. arcades f.pl.; I. porticato m.; S. assestare; sistemare; S. acomodar, arreglar, ordenar; arcadas f.pl.; P. arcadas f.pl. disponer; (fig) pergeñar; P. arranjar, dispor, colocar, arcan s.n. F. arcane f.; I. laccio m.; corda f.; S. lazo m., arrumar, pôr em ordem; arranjar, concertar, regular; convir, mangana f.; P. corda f., cordão m. concordar; arranjar-se, enfeitar-se, ornar-se. arcaş s.m. F. archer m.; I. arciere m.; balestriere m.; S. aranjament s.n. F. arrangement, accord m.; I. arquero m.; P. archeiro, besteiro, sagitário m.; Sagitário m. assestamento m.; sistemazione f.; S. arreglo m.; avenencia; arcă s.f. F. arche f.; arca lui Noe l'arche de Noè; I. arca; distribución, disposición f.; P. arranjo m., coordenação, arca lui Noe arca di Noè; S. arca m.; P. arca f., navio m.; ~ colocação f.; acordo m., conciliação f. lui Noe arca de Noé. arareori adv. F. rarement; I. di rado, raramente; S. archebuză s.f. F. arquebuse f.; I. archibugio m.; S. arvabuz raramente, rara vez, pocas veces; P. raramente, raras vezes, m.; P. arvabuz m. poucas vezes. arctic adj. F. arctique; I. artico; S. ártico; P. arquear(-se), arat s.n. F. action de labourer, labourage m.; I. aratura f.; S. dobrar(-se) em arco, curvar(-se). aratura f.; P. lavra, lavoira f.; (adj.) arado, lavrado. arcui vt, vr. F. (s')arquer, (se) courber en arc, (se) cambrer; arămi vt. F. cuivrer, doubler de cuivre; I. ramare; S. cobrir I. arcare; inarcare; S. enarcar(se), arquear(se), de cobre; P. cobrir de cobre. encorvar(se); a-şi ~ spinarea arquear el lomo; a-şi ~ arămiu adj. F. cuivré, bronzé, basané; I. rosso rame; S. sprâncenele enarcar las cejas; P. arquear(-se), dobrar(-se) cobrizo; P. acobreado. em arco, curvar(-se). arăta I. vt. 1. F. montrer, faire voir, exhiber; I. mostrare; arcuş s.n. F. archet m.; I. arco; archetto m.; S. arco m.; P. far vedere; S. mostrar, enseñar; indicar, señalar; P. arco m. de violino. mostrar. 2. F. montrer; I. mostrare, dimostrare; a ~ arde vi. F. brûler; flamber; I. ardere; bruciare; a ~ cu fierul dragoste mostrare affetto; S. demostrar; P. mostrar, roşu marchiare col ferro rovente; a ~ cuiva o palmă explicar, demonstrar. 3. F. dénoter, dévoiler; I. mostrare; appiccicare uno schiaffo; a-ţi ~ de ceva aver voglia di palesare; S. mostrar; a ~ bine (rău) tener buena (mala) qualcosa; S. arder; quemar; quemarse; (la soare) tostarse; cara; P. indicar, testemunhar; parecer. II. vr. F. se montrer; nu-mi ~ de nimic no tengo gana de nada; P. arder, I. mostrarsi; pe cât se arată a quanto pare; S. asomarse, queimar-se, ser consumido pelo fogo; brilhar, luzer; parecer; aparecere, mostrarse; eforturile s-au arătat a fi abrasar; ter calor, febre; (fig.) ter vontade de, desejar zadarnice los esfuerzos resultaron vanos; P. manifestar(ardentemente; arder, queimar, incendiar; pespegar, dar uma se); mostrar-se. bofetada; (fam.) enganar(-se); lampa ~ a lâmpada está arătător s.n. 1. F. index m.; aiguille f.; I. lancetta f.; sfera acesa; îi ard ochii brilham-lhe os olhos; a ~ cu fierul roşu f.; S. indicador m.; (de ceas) aguja f.; P. indicador m. 2. F. estigmatizar, ferrar. index m.; I. indice m. (dito); S. índice m.; P. (dedo) ardei s.m. F. piment, poivron m.; ~ iute piment fort; I. indicador m. peperone; ~ iute peperoncino forte; S. pimienta f.; ~ gras arătos adj. 1. F. beau, de belle prestance; I. vistoso; bello; pimienta dulce; ~ iute pimienta picante, guindilla f.; P. S. vistoso; P. de boa presença. 2. F. majestueux, pimentão m.; ~ iute pimento m., malagueta f. imposant; I. grandioso; maestoso; S. imponente; P. ardeia vt. F. pimenter; I. pimentare; S. pimientar; P. imponente, presentável. pimentar. arătură s.f. F. champ labouré m.; I. aratura f.; S. arada; ardere s.f. 1. F. chauffage; brûlement m., combustion f.; I. labranza f.; haza, tierra labrantía f.; P. lavoira; terra lavrada combustione f.; S. combustión f.; motor cu ~ internă f. motor de combustión interna; P. combustão f.; ~ internă arbitra vt. F. arbitrer; I. arbitrare; giudicare; S. arbitrar; P. combustão interna. 2. F. cautérisation f.; I.

25

cauterizzazione; S. cauterización f.; P. cauterisação f. S. repleto, relleno; P. repleto. ardezie s.f. F. ardoise f.; I. ardesia; S. pizarra f.; P. ardésia arhitect s.m. F. architecte m.; I. archittetto; S. arquitecto f. m.; P. arquitecto m. ardoare s.f. F. ardeur f.; I. ardore m.; fervore m.; S. ardor arhitectonic adj. F. architectonique; I. architectonico; S. m., fugosidad f.; P. ardor m., paixão f. veemente; arquitectónico; P. arquitectónico. entusiasmo m., energia f. arhitectonică s.f. F. architectonique f.; I. architectonica f.; arenă s.f. F. arène, lice f.; I. arena; lizza; S. arena f., ruedo S. arquitectónica f.; P. arquitectónica f. m.; P. arena f.; ~ de circ arena do circo; ~ politică arena arhitectural adj. F. architectural; I. architecturale; S. ARH-ARŞ Valeriu CIUCULIN -P. arquitectural, arquitectónico. política. arquitectural inv.; Dicţionar român-francez-italian-spaniol-portughez arenda vt. F. donner (prendre) à bail (à terme); affermer; I. arhitectură s.f. F. architecture f.; I. archittettura; S. affittare (terre); S. arrendar; P. arrendar, dar de renda. arquitectura f.; P. arquitectura f. arendaş s.m. F. fermier m.; I. affittavolo, fittaiolo, arhivar s.m. F. archiviste m.; I. archivista m.; S. archivero affittuario; S. arrendador, arrendatario m.; P. rendeiro m. m.; P. arquivista m. arendă s.f. F. ferme f., bail, affermage, fermage m.; I. arhivă s.f. F. archives f.pl.; arhivele statului les archives de affitto m. (di un podere); S. arrendamiento m.; P. l'État; I. archivio; arhivele statului archivi di Stato; S. arrendamento m., renda de uma terra. archivo m.; P. arquivo m. arest s.n. 1. F. arrestation, détention f., emprisonnement arian adj. F. aryen; I. ariano; S. ariano; P. ariano. m.; I. arresto m., detenzione f.; S. arresto m., detención f.; arici s.m. F. hérisson m.; ~ de mare oursin m.; I. riccio; ~ P. detenção, prisão f.; a fi sub ~ estar detido. 2. F. prison de mare riccio di mare; S. erizo m.; P. ouriço m.; ~ de f., maison d'arrêt; I. prigione f.; S. prisión f.; P. casa f. de mare ouriço-do-mar. detenção. arid adj. F. aride, sec, stérile; I. arido; secco; S. árido; aresta vt. F. arrêter; emprisonner; I. trarre in arresto, estéril; P. árido, seco; estéril, infecundo. arrestare; imprigionare; S. arrestar, detener; P. aprisionar, ariditate s.f. F. aridité, sécheresse f.; I. aridità, secchezza; prender, deter. sterilità; S. aridez f.; P. aridez, secura, sequidão, argat s.m. F. valet de ferme; I. garzone m. di fattoria; esterilidade f. domestico m.; S. mozo m. de labranza; P. peão, criado m. arie s.f. 1. (agr) F. aire f.; I. aia f. (dove si battono le biade); argăseală s.f. 1. F. tannage, corroyage m., mégie f.; I. S. área f.; P. eira f. 2. F. aire f.; I. area f.; S. área f.; P. área conciatura; S. curtimiento m.; P. curtimento m. 2. F. tan, f.; 3. (muz) F. air m., chanson f.; aria f.; I. aria f.; S. aria f.; mégis m.; I. concia f.; S. curtimiento m.; P. curtimento m. P. ária, canção f. argăsi vt. F. tanner, mégir, mégisser, corroyer; I. conciare arierat adj. F. arriéré m.; I. minorato psichico; deficiente (le pelli); S. curtir; P. curtir. m.; S. dificiente; P. atrasado mental. argentinian s.m., adj. F. argentinien; I. argentino; S. arin s.m. F. aune (aulne) [on] m.; I. ontano; S. amiera f.; P. argentino; P. argentiniano. amieiro m., amieira f. argilă s.f. F. argile f.; I. argilla; creta; S. arcilla f.; P. argila aripă s.f. F. aille f.; a tăia aripile cuiva briser l'elan de qqn.; f., barro m., greda f. I. ala; a-i creşte aripi mettere le ali; a tăia aripile tarpare le argilos adj. F. argileux; I. argilloso; cretoso; S. arcilloso; P. ali; S. ala f.; fâlfâit de ~ alado; a căpăta aripi tomar alas; ~ argiloso. de automobil alero m.; ~ de moară aspa f.; P. asa f.; argint s.n. F. argent m.; I. argento m. ~ viu argento vivio, (zool.) barbatana f. do peixe; (tehn.) asa f.; aripi de avion mercurio m.; S. plata f.; ~ viu azogue m.; copilul acesta asas de avião; guarda-lama f.; (arh.) ala f.; aripa unei case este ca ~ul viu este niño es un azogue; nuntă de ~ bodas de a ala duma casa; (mil.) ala f., flanco m.; aripa unei armate plata; P. prata f. o flanco dum exército; (fig.) amparo m., protecção f., assas argintărie s.f. F. argenterie f.; I. argenterịa f.; argenti m.pl.; f.pl.; a da aripi dar asas; a tăia aripile cortar as asas. S. platería, plata labrada, vagilla de plata f.; P. prataria, aristocrat I. s.m. F. aristocrate, noble; I. patrizio; S. baixela f. de prata. aristócrata m.; P. aristocrata m. II. adj. F. aristocratique; I. argintiu adj. F. argenté; couleur argent; I. argenteo; aristocratico; S. aristocratico; P. aristocrático. argentino; voce argintie voce argentina; S. plateado; aristocratism s.n. F. aristocratisme m.; I. aristocrazia f.; argénteo; (sunete) argentino; P. prateado. contegno m. aristocratico; S. aristocratismo m.; P. argou s.n. F. argot m.; I. gergo m.; S. jerga f., caló m., aristocratismo m. germanía f.; P. gíria f., calão m. aristocraţie s.f. F. aristocratie, noblesse f.; I. aristocrazia; argument s.m. F. argument m.; I. argomento m.; prova f.; S. aristocracia f.; P. aristocracia f. S. argumento m.; a aduce ~e poner argumentos; P. aritmetică s.f. F. arithmétique f.; I. aritmetica; S. aritmética argumento, raciocínio m. f.; P. aritmética f. argumenta vt. F. argumenter; I. sostenere, provare; aritmie s.f. F. arytmie f.; I. aritmia; S. aritmia f.; P. aritmia argomentare; S. argumentar; P. argumentar, usar de f. argumentos. arivism s.n. F. arrivisme m.; I. arrivismo; S. arrivismo m.; arhaic adj. F. archaïque; I. arcaico; vetusto; antiquato; S. P. arrivismo m. arcaico; P. arcaico, antiquado. arivist s.m. F. arriviste m.; I. arrivista m.; S. arrivista, arhaism s.n. F. archaïsme m.; I. arcaismo m.; S. arcaismo arribista m.; P. arrivista m. m.; P. arcaísmo m. arlechin s.m. F. arlequin m.; I. arlechino; S. arlequín m.; P. arhanghel s.m. F. archange m.; I. arcangelo; S. arcánguel arlequim m. m.; P. arcanjo m. arma vt. F. armer; I. armare; S. armar; P. engatilhar uma arheologie s.f. F. archéologie f.; I. archeologia; S. espingarda; armar(-se), munir(-se) de armas; (tehn.) armar; arqueología f.; P. arqueologia f. (mar.) armar; a ~ o navă armar um navio. arhiduce s.m. F. archiduc m.; I. arciduca m.; S. archiduque armadă s.f. F. armade; I. armada; S. armada f.; P. armada m.; P. arquiduque m. f. arhiepiscop s.m. F. archevêque m.; I. arcivescovo; S. armament s.n. F. armement m.; I. armamento; S. arzobispo m.; P. arcebispo m. armamento m.; P. armamento m. arhipelag s.n. F. archipel m.; I. arcipelago m.; S. armată s.f. F. armée f.; a face armata faire son service archipiélago m.; P. arquipélago m. militaire, être sous les drapeaux; I. esercito m.; a face arhiplin adj. F. archiplein, plein à craquer; I. pieno zeppo; armata stare sotto le armi; compiere il servizio militare; S.

26

ejército m.; P. exército m.; hoste f.; Armata Română Exército Romeno; serviço militar. armator s.m. F. armateur m.; I. armatore; S. armador, naviero m.; P. armador m. armă s.f. F. arme f.; engin m.; ~ de foc arme à feu; I. arma f (pl. -i); cu arma în mână a mano armata; la arme! all'armi!; S. arma f.; ~ albă (de foc) arma blanca (de fuego); cu arma în mână a mano armada; ~ cu două tăişuri espada de dos filos; a lua arma în mână tomar (empuñar) el arma; a ridica armele alzarse en armas; a depune armele rendir las armas; a prezenta arma presentar armas; P. arma f.; arma, cada uma das diferentes espécies de tropas que compõem um exército; (pl., pe un blazon) armas f.pl., brasão m.; ~ albă arma branca; ~ de foc arma de fogo; ~ de distrugere în masă arma de destruição em massas; sală de arme sala de armas; la arme! às armas! armăsar s.m. F. étalon, coursier m.; I. stallone; a face din ţânţar ~ fare d'ogni fuscello una trave; S. corcel m.; a face din ţânţar ~ armar un caramillo por nada; P. garanhão m. armătură s.f. F. armature f.; I. armatura; S. armadura f.; armazón m.; (în mină) entibo m.; P. armação, armadura f. armean adj., s.m. F. arménien; I. armeno; S. armenio; P. arménio m. armistiţiu s.n. F. armistice m.; cessez-le-feu m.; I. armistizio m.; tregua f.; S. armisticio m., tregua f.; P. armistício m., trégua f. armonică s.f. F. accordéon m.; harmonica f.; I. (fis)armonica; S. armónica f.; P. harmónica f. armonie s.f. F. harmonie f.; I. armonia; consonanza; S. armonía, consonancia f.; amistad, concordia f.; P. harmonia f. armonios adj. F. harmonieux; I. armonioso, armonico; S. armonioso; P. harmonioso. armoniza vt., vr. F. (s')harmoniser; I. armonizzare, -rsi; S. armonisar(se); P. harmonizar(-se). armură s.f. F. armure f.; I. corazza, armatura f; S. armadura f., arnés m.; P. armadura f. armurărie s.f. F. armurerie f.; I. armeria; S. armería f.; P. armeira f. armurier s.m. F. armurier m.; I. armaiolo; armiere; S. armero m.; P. armeiro m. aroga vr. F. s'arroger; I. arrogarsi; S. arrogarse; P. arrogarse, atribuir-se, usurpar. arogant adj. F. arrogant, hautain, dédaigneux, méprisant; I. arrogante; altezzoso; tracotante; S. arrogante; P. arrogante, soberdo, altivo, jactancioso, vaidoso. aroganţă s.f. F. arrogance f.; dédain, mépris m.; I. arroganza; alterigia; tracotanza; S. arrogancia, soberbia f.; P. arrogança, soberba, ostentação, vanglória, jactância f. aromatic adj. F. aromatique, parfumé; I. aromatico; odoroso; fragrante; S. aromático; P. aromático, odorífero, fragrante, odorante. aromă s.f. F. arôme, arome m.; I. aroma m.; profumo; fragranza; S. aroma m., odor m.; P. aroma m., perfume m., fragrância f. aromân s.m., adj. F. aroumain; I. aromeno; S. arumano; P. romeno de Macedónia. arpacaş s.n. F. gruau, orge perlé m.; I. grano m. mondato; orzo m. perlato; S. cebada f., farro m., perlada f.; P. carolo m. de cereais. arpagic s.n. F. ciboulette (cive, civette) f.; I. cipollina f.; S. cebollino m.; P. semede f. de cebolha, cebolinha f. ars adj. F. brûlé; hâlé; I. arso; bruciato; mâncare ~ă vivanda arrivata; S. quemado; ~ de soare tostado; quemado, seco; a sări ca ~ estremecerse; P. queimado, abrasado, esturrado, consumido pela fogo; queimado, crestado pelo sol; queimado, muito cozido; a mirosi a ~ cheirrar a esturro. arsenal s.n. F. arsenal m.; I. arsenale m.; armeria f.; S. arsenal m.; P. arsenal m.

arsenic s.n. F. arsenic m.; I. arsenico m.; S. arsénico m.; P. arsénico; arsénio m. arsură s.f. 1. F. brûlement m., brûlure f.; I. bruciatura; arsura; scottatura; S. quemadura f.; P. queimadura f. 2. F. brûlure f.; I. ustione f.; S. resquemer m.; P. queimadela f. 3. F. brûlure f.; I. bruciore m.; fortore m.; S. quemadura f.; P. queima f. arşic s.n. F. osselet m.; I. aliosso; astragalo; S. aleosa m.; P. aleosso m. arşiţă s.f. 1. F. chaleur f. torride (caniculaire); ardeur, fournaise f.; I. calura; S. bochorno m.; canícula f.; P. calor, ardor m. de sol, calmaria, calma f. 2. (fig) F. fièvre f.; I. febbre f.; S. solazo m.; P. calor m. artă s.f. F. art m.; I. arte f.; S. arte m., f.; arte frumoase bellas astes; operă de ~ obra de arte mayor; ~ plastică arte plástico; ~ populară arte popular; de dragul artei por amor al arte; arta italienească el arte italiano; P. arte f.; (fig) arte, habilidade, destreza f.; de dragul artei por amor à arte; arte plastice artes plásticas. arteră s.f. F. artère f.; I. artẹria; S. arteria f.; P. artéria f.; artéria, grande via f.; artere de comunicaţie artérias de comunicação; ~ principală artéria principal. arterioscleroză s.f. F. artériosclérose; I. arteriosclerosi f.; S. artériosclerosis f.; P. arteriosclerose f. artezian adj. F. artésien; I. artesiano; fântână ~ă pozzo artesiano; S. artesiano; fântână ~ă surtidor, pozo artesiano; P. artesiano; fântână ~ă poço artesiano. articol s.n. F. article m.; I. articolo; ~ de fond articolo di fondo; S. artículo m.; ~ hotărât (nehotărât) artículo definido (indefinido); ~ de fond (artículo) editorial; ~e de larg consum bienes de consumo; P. artigo, assunto m. tratado num jornal, revista ou dicionário; artículo, artigo; (com.) artigo, mercadoria; (gram.) artigo m.; ~ de fond artigo de fundo. articula vt. F. articuler; I. articolare; S. articular; P. articular; pronunciar. articulaţie s.f. 1. F. articulation; I. articolazione; S. articulación f.; P. articulação f. 2. (tehn) F. articulation; I. giuntura; S. articulación f.; P. articulação f. artificial I. adj. F. artificiel; I. artificiale; artificioso; S. artificial; (fig) artificioso; P. artificial; fingido, dissimulado. II. adv. F. artificiellement; I. artificialmente; S. artificialmente; P. artificialmente. artificiu s.n. 1. F. artifice m.; I. artificio; S. artificio m.; P. artifício m. 2. F. artifice m.; focuri de artificii feux d'artifice; I. (în expr) focuri de artificii fuochi ad'artificio; S. artificio m.; focuri de artificii fuegos de artificios; P. combinação f. pirotécnica; focuri de artificii fogos de artifícios. artilerie s.f. F. artillerie f.; I. artiglieria; S. artillería f.; ~ grea (uşoară) artillería pesada (ligera); foc de ~ fuego de artillería; ~ antiaeriană artillería antiaérea f.; P. artilharia f.; ~ grea artilharia pesada; ~ antiaeriană artilharia antiaérea; ~ de câmp artilharia de campanha; ~ de coastă artilharia de costa; piesă de ~ peça de artilharia. artilerist s.m. F. artilleur m.; I. artigliere; S. artillero m.; P. artilheiro m. artist s.m. F. artiste, acteur m.; I. artista m.; S. artista m.; ~ de cinema artista de cine m.; P. artista m.; ~ dramatic artista dramático; ~ liric artista lírico; ~ emerit artista emérito; ~ al poporului artista do povo. artistic adj. F. artistique; I. artistico; S. artístico; P. artístico; (adv.) artisticamente. artizanat s.n. F. artisanat m.; I. artigianato; S. artesanía f.; P. artesanato m. artrită s.f. F. arthrite f.; I. artrite f., artritide f.; S. artrite f.; P. artrite f. arţag s.n. F. hargne, irritation f.; I. bizza f., irascibilità f.; S. irritación f.; P. rabugice f. arţar s.m. F. plane, faux sycomore, faux platane m.; I.

27

acero m. riccio; S. arce m.; P. bordo m. arţăgos adj. F. hargneux, quinteux, gricheux; irascible; I. irascibile, bizzoso; S. pendenciero, reñidor; P. rabugento. arunca I. vt. F. jetter, lancer, rejeter; I. gettare; buttare; lanciare; scagliare; a ~ o privire dare un'occhiata; a ~ o vorbă buttare una parola; S. arrojar, lanzar, echar; a ~ în aer volar; a ~ scântei relumbrar; a ~ un răspuns aventurar una respuesta; a ~ o privire lanzar una miradap; a ~ lumină într-o problemă aclarar un asunto; P. lançar, atirar, arremessar, deitar; (agr.) espalhar, disseminar; afastar, largar, adeitar culpa a outro; lançar, projectar; a ~ (ceva) în aer fazer explodir, fazer voar pelos ares; a ~ o grenadă lançar (atirar) uma granada; a ~ ancora lançar a âncora; a ~ năvodul lançar (botar) a rede; a ~ la pământ deitar por terra; a ~ afară deitar fora; a ~ praf în ochi deitar poeira nos olhos; a ~ o vorbă aludir; a ~ vina pe altul deitar culpa a outro; a ~ lumină lançar a luz; a ~ umbră dar (projectar) sombra; a ~ cu pietre (în cineva) atirar com pedras (contra alguém). II. vr. F. se jetter, se lancer, s'élancer; I. gettarsi, buttarsi, (s)lanciarsi; a se ~ la picioarele cuiva gettarsi ai piedi di qualcuno; S. echarse, arrojarse, tirarse; precipitarse; soltar; a se ~ pe fereastră arrojarse por la ventana; a se ~ în luptă arrojarse a pelear; a se ~ peste precipitarse sobre; P. lançar-se, atirar-se, precipitar-se; a se ~ în ajutor lançarse em socorro; a se ~ împotriva cuiva atirar-se sobre alguém; a se ~ în genunchi cair de joelhos. aruncătură s.f. F. jet m.; I. gettata f.; lancio m.; ~ de ochi colpo d'occhio; la o ~ de băţ a un trar di sasso; S. lanzamiento m.; P. lanço, arremesso m.; ~ de ochi olhadela; dintr-o ~ de ochi imediatamente; ~ de băţ muito perto. arvună s.f. F. acompte m., arrhes f.pl.; I. caparra f.; acconto m.; S. arras f.pl.; prenda f.; a da ~ dar arras; P. arras f.pl.; sinal m. arvuni vt. F. donner des arrhes; I. (ac)caparrare; S. dar las arras; P. sinalizar, dar um avanço de pagamento. arzător I. adj. 1. F. ardent, brûlant; I. ardente; infocato; infiammato; S. ardiente; P. ardente, que arde. 2. F. brûlant; I. cocente; S. ardiente, candente, abrasador; pasiune arzătoare pasión abrasadora; P. ardoroso, intenso, forte, muito grande; chestiune arzătoare questão do dia. II. s.n. F. brûleur, bec m.; I. iniettore; S. candente m.; P. queimador m. as s.m. F. as [as] m.; I. asso; ~ul de pică l'asso di picche; S. as m. (pl. ases); a fi un ~ ser un as; P. ás m. asalt s.n. F. assaut m.; I. assalto; attacco; a lua cu ~ prender d'assalto; a porni la ~ muovere all'assalto; S. asalto m.; a da ~ul asaltar; a lua cu ~ tomar por asalto, embestir; P. assalto, ataque m., investida f.; (fig.) acção, luta f.; trupe de ~ tropas de assalto; a lua cu ~ tomar por assalto, expugnar; car de ~ carro de assalto. asalta vt. F. assaillir; I. assaltare; assalire; S. asaltar; P. assaltar, atacar, investir. asambla vr. F. assembler; réunir; I. (ri)unire; commettere pezzi.; S. armar, ensamblar; juntar; P. juntar, reunir, samblear. asamblaj s.n. F. assemblage m.; I. commettitura f. (di pezzi ecc.); S. ensamblaje m., ensambladura f.; P. sembladura f.; conjunto m. asamblare s.f. F. assemblage, assemblement m.; I. commettitura f.; S. ensambladura f.; P. sambladura, junção f. asana vt. F. assainir, assécher; I. bonificare paludi; prosciugare, risanare; S. sanear, desecar; a ~ o mlaştină desecar un pantano; P. sanear; (fig.) melhorar. asanare s.f. F. assèchement, drainage m.; I. bonifica f.; prosciugamento m.; S. saneamiento m.; P. saneamento; (fig.) melhoramento m., melhoria f. asasin s.m. F. assassin, tueur m.; I. assassino m.; ~ plătit sicạrio; S. asesino m.; P. assassino, homicida, matador m.;

~ plătit sicário, assassino pago. asasina vt. F. assassiner; I. assassinare; uccidere; S. asesinar; P. assassinar, trucidar, matar; (fig.) aborrecer. ascendent I. adj. F. ascendant; I. ascendente; S. ascendente; P. ascendente, ascensional; linie ~ă ascendência; II. s.m. F. ascendant; I. ascendente m.; (la pl) antenati m.pl., avi m.pl.; S. ascendiente, influjo m.; (la pl) ascendientes m.pl.; P. ascendente, antepassado; ascendente, predomínio m. ascendenţă s.f. F. ascendance, origine f.; I. ascendenza f.; antenati m.pl.; S. ascendencia, alcurnia f.; P. ascendência f. ascensiune s.f. F. ascension f.; I. ascensione; S. ascensión f.; (fig) ascenso m.; a fi în ~ estar en ascenso; P. ascensão f.; (fig.) desenvolvimento m., evolução f. ascensor s.n. F. ascenseur; monte-charge m.; I. ascensore m.; montacarichi m.; S. ascensor, elevador m.; a urca cu ~ul subir en el ascensor; P. ascensor, elevador m. ascetism s.n. F. ascétisme m.; I. ascetismo m.; S. ascetismo m.; P. ascetismo m. asculta vt. vi. 1. F. écouter; I. ascoltare; sentire; udire; S. escuchar, oír; atender; a ~ un cântec escuchar una canción; ~ţi! ¡oyen!; P. escutar; a ~ un concert ouvir um concerto. 2. F. écouter, satisfaire; I. ascoltare; dar retta; obbedire; S. obedecer; P. escutar, seguir, obedecer; a ~ glasul raţiunii escutar a voz da razão. 3. F. examiner, interroger; I. esaminare; interrogare; a ~ un martor interrogare un testimone; S. examinar; P. examinar; a ~ un elev examinar um aluno; (med.) auscultar. ascultare s.f. 1. F. obéissance f.; I. ascolto m.; obbedienza f.; S. obediencia f.; P. obediência f. 2. F. interrogation f.; I. interrogazione f.; S. ; interrogación; escucha; audición f.; P. escuta; audição f. ascultător adj. F. obéissant, soumis, docile; I. obbediente; sottomesso; S. obediente, sumiso; P. obediente. ascunde vt., vr F. (se) cacher, (se) celer, (se) taire; I. nascondere, -rsi, celare, -rsi; a se ~ după deget ricorrere a sotterfugi; S. ocultar(se), esconder(se); a ~ adevărul ocultar la verdad; a ~ un obiect esconder un objeto; P. esconder(-se) ascuns I. adj. 1. F. caché, dissimulé, terré, tapi; I. nascosto, celato; S. escondido, oculto, disimulado; P. escondido, oculto. 2. F. furtif; I. taciturno; abbottonato; om ~ uomo abbottonato; S. escondido, disimulado; P. escondido. II. s.n. F. pe ~ en cachette, en secret; I. (în expr) pe ~ di nascosto; a se juca de-a v-aţi ascunselea fare a rimpiattino; S. pe ~ a escondidas, en oculto, en secreto; înt-~ de rebozo; a se juca de-a v-aţi ~lea jugar al escondite; P. dea v-aţi ~elea esconde-esconde, escondidas; pe ~ às escondidas. ascunzătoare s.f. F. cachette, cache f., repaire m.; I. nascondiglio m.; ripostiglio m.; S. escondrijo, escondite m.; P. esconderijo, escaninho m. ascunziş s.n. F. cache, cachette, tanière f.; I. nascondiglio m.; ripostiglio m.; S. escondrijo, escondite m.; P. esconderijo; segredo m. ascuţi I. vt. F. aiguiser, affiler, affûter, appointer; I. affilare; arrotare; appuntare; aguzzare; S. aguzar; afilar; apuntar; a ~ un cuţit afilar un cuchillo; a-şi ~ auzul aguzar el oído; a ~ un creion apuntar un lápiz; P. afiar; aparar; intensificar; a ~ un cuţit afiar uma faca; a ~ un creion aparar um lápis. II. vr. F. devenir raide, pénétrant, sagace; I. acudire, -rsi; acutizzare, -rsi; S. agudizarse; P. aguçar(-se). ascuţime s.f. 1. F. acuité f.; I. acutezza f.; S. agudeza f.; P. agudeza f. 2. (fig). F. sagacité, perspicacité f.; I. acume m.; acuità f.; acutezza f.; S. agudeza f.; P. acuidade f. ascuţire s.f. F. aiguisage; affilage m.; I. affilamento m.; affilatura f.; aguzzatura f.; S. aguzamiento, afilamiento m.; P. afiamento m., afiação, intensificação f. ascuţiş s.n. F. tranchant, fil, taillant m.; I. taglio m.; filo m.;

28

affilatura f.; a trece pe cineva prin ~ul sabiei passare uno a fil di spada; S. filo m.; punta m.; P. ponta f., gume m.; cu două ~uri de dois gumes. ascuţit adj. I. F. aigu, pointu; affilé; I. affilato; arrotato; appuntato; aguzzato; unghi ~ angolo acuto; nas ~ naso affilato; S. agudo, afilado; unghi ~ ángulo agudo; durere ~ă dolor agudo; P. afiado, ponteaguado; un cuţit ~ uma faca afiada; limbă ~ă língua mordaz. 2. (fig) F. aigu, acéré; I. acuto; aguzzo; fine; auz ~ udito acuto; S. agudo; P. agudo; unghi ~ ângulo agudo. 3. (fig) F. fin; perspicace, intelligent; sagace; I. affilato; mordace; tagliente; limbă ~ă lingua affilata; S. inteligente; apuntado; afilado; P. aguçado. 4. F. aigu, aiguisé; I. acuto; pungente; stridente; sunet ~ suono acuto; S. apuntado; agudo; P. agudo; voce ~ă voz aguda. ascuţitoare s.f. F. aiguisor m.; taille-crayon m.; I. affilatoio m.; appuntalapis m.; S. cortalápices m.; P. pedra f. de amolar; apara-lápis m. aseară adv. F. hier soir; I. ieri sera; S. anoche; P. ontem à noite. asedia vt. F. assiéger; I. assediare; S. asediar, sitiar, poner sito (cerco); P. assediar, sitiar, cercar. asediu s.n. F. assiège m.; I. assedio; blocco; stretta f.; S. asedio, sitio, cerco m.; P. assédio, sítio m.; stare de ~ estado de sítio. aseneliza vi. F. asélénir, alunir; I. allunare; S. alunizar; P. alunar. aselenizare s.f. F. alunissage m.; I. allunaggio m.; S. alunizaje m.; P. alunagem f. asemăna I. vr. F. se ressembler, être semblable à; I. somigliarsi; rassomigliare; S. asemejarse, parecerse; asimilarse; aceşti prieteni se aseamănă estos amigos se parecen; vulturii se aseamănă cu acvilele los buitres se asimilan a las águlas; P. parecer-se; cine se aseamănă se adună cada ovelha busca a sua parelha. II. vt. F. comparer, assimiler; I. paragonare; S. asemejar (a), comparar (con); îl ~ cu fratele său le asemejaba a su hermano; P. comparar(-se), igualar(-se). asemănare s.f. F. ressemblance, analogie, similitude f.; I. (ras)somiglianza; analogia f.; fără ~ senza pari; S. semejanza, similitud; conformidad f.; fără ~ sin par; P. parecença, semelhança, analogia f. asemănător adj. F. qui ressemble, ressemblant, semblable; I. somigliante, simile; S. semejante; parecido; două lucruri asemănătoare dos cosas semejantes (parecidas); P. parecido, semelhante, análogo. asemenea I. adj. F. pareil, similaire, tel, semblable; I. simile, somigliante; S. tal; o ~ problemă tal problema; P. semelhante; igual, tal. II. adv. F. de même, également, pareillement, aussi; I. similmente; parimenti; altrettanto; mulţumesc ~ grazie altrettanto; S. también, igualmente, asimismo; P. igualmente, do mesmo modo. asemui vt. F. comparer; confondre; I. paragonare; raffrontare; S. comparar (a, con); asimilar (a, con); P. assemelhar(-se). asentiment s.n. F. assentiment m.; I. consenso; assenso; S. asenso, consentimiento m.; a avea ~ul cuiva consentir con uno; P. assentimento, assenso, consentimento m. asepsie s.f. F. asepsie f.; I. asepsi f.; S. asepsia f.; P. assépsia f. aservi vt. F. asservir; I. asservire; soggiogare; S. sojuzgar; esclavizar, sujetar; P. subjugar, submeter, sujeitar, avassalar. aservire s.f. F. asservissement m.; I. asservimento m.; assoggettamento m.; S. sojuzgamiento m.; P. subjugação, sujeição f. asesor s.m F. assesseur m.; I. assessore m.; S. consiliario m.; P. assessor m. asfalt s.n. F. asphalte m.; I. asfalto m.; S. asfalto, betún de Judea m.; P. asfalto m.

asfalta vt. F. asphalter; a ~ o şosea asphalter une route; I. asfaltare; S. asfaltar, betumear; P. asfaltar. asfinţi vi. F. se coucher; I. tramontare; S. ponerse; (fig) declinar; P. pôr-se, chegar ao ocaso; (fig.) declinar; soarele a ~t o sol se pôs. asfinţit s.n. 1. F. coucher m.; I. tramonto m.; S. puesta f.; ~ul soarelui puesta del sol; P. ocaso m.; la ~ul soarelui ao pôr do Sol; la ~ul vieţii no fim da vida. 2. F. coucher m.; I. occaso; tramonto; ponente m.; S. puesta f.; P. poente, ocidente m. asfixia vt., vr. F. (s')asphyxier, (se) suffoquer, étouffer; I. asfissiare, -rsi; soffocare, -rsi; S. asfixiar(se); P. asfixiar(se) asfixiere s.f. F. asphyxie f.; I. asfissia f.; soffocamento m.; S. asfixia f.; P. asfixia f. asiatic adj., s.m. F. asiatique; I. asiatico; S. asiatico; P. asiático. asiduitate s.f. F. assiduité f.; I. assiduità f.; zelo m.; S. asiduidad, solicitud f.; P. assiduidade, aplicação, diligência f. asiduu I. adj. F. assidu, persévérant; I. assiduo; zelante; S. asiduo; P. assíduo, aplicado, diligente. II. adv. F. assidûment; I. assiduamente; S. asiduamente; P. assiduamente. asigura I. vt. F. assurer, rassurer, garantir; I. assicurare, garantire; S. asegurar, garantir; P. assegurar, afiançar, certificar, garantir; segurar, pôr no seguro; segurar, firmar, fixar, tornar sólido; a ~ o pensie garantir o pagamento de uma pensão. II. vr. F. s'assurer; I. assicurarsi; accertarsi; S. asegurarse; a se ~ contra grindinei (incendiului) asegurarse contra el granizo (de incendios); a se ~ de adevăr asegurarse de la verdad; P. assegurar-se; fazer um seguro; a ~ contra incendiilor fazer um seguro contra incêndio; a-şi ~ viaţa fazer um seguro de vida; a-şi ~ lucrurile fazer o seguro dos bens. asigurare s.f. F. assurance, garantie f.; I. assicurazione f., assicuramento m.; S. seguro m.; ~ pe viaţă seguro de vida; asigurări sociale seguro social; aseguración f., afianzamiento m.; P. o assegurar m.; segurança, confiança f.; seguro m.; ~ contra incendiilor seguro contra incêndio; asigurări sociale previdência social; societate de asigurări companhia de seguros. asimetric adj. F. asimétrique; I. asimmetrico; S. asimétrico; P. assimétrico. asimetrie s.f. F. asimétrie f.; I. asimmetria; S. asimetría f.; P. assimetria f. asimila vt. F. assimiler; I. assimilare; S. asimilar; P. assimilar(-se). asin s.m. F. asine m.; âne m.; I. asino m.; S. asno m.; P. asno, burro m. asirian adj., s.m. F. assirien; I. assiro; S. asirio; P. assírio m. asista vt. 1. F. assister; I. assistere; S. asistir, presenciar; a ~ la o conferinţă asistir en (presenciar) una conferencia; a ~ ca ascultător asistir de oyente; P. assistir, concorrer. 2. F. assister; aider; I. assistere; soccorrere; S. asistir, ayudar; P. assistir, auxiliar, socorrer. asistent adj, s.m. F. assistent; I. assistente; S. asistente m.; ~ universitar ayudante m.; P. assistente, ajudante, auxiliar m. asistenţă s.f. F. assistence f.; I. assistenza; S. asistencia f.; concurrentes m.pl., público m.; asistencia f., apoyo m.; a da ~ auxiliar; P. assistência, presença; assistência f., apoio m.; ~ medicală assistência médica. asmuţi vt. F. exciter, inciter; I. alizzare; incitare; S. azuzar; P. açular, atiçar; (fig.) instigar. asocia vt., vr. F. (s')associer; I. associare, -rsi; S. asociar(se) (a, con); agrupar(se), unir(se); P. associar(-se), juntar(-se); associar(-se), agregar(-se), unir(-se). asociat s.m. F. associé m.; I. socio; associato; S. (con)socio

29

m.; P. associado, sócio m. asociaţie s.f. F. association; société f.; I. associazione; società f.; S. asociación f.; P. associação f. asociere s.f. F. association f.; I. associamento m.; associazione f.; S. asociación f.; P. associação f. asolament s.n. F. assolement m.; culture par rotation; I. rotazione f. agraria; avvicendamento m.; S. rotación f. de cultivos; P. rotação de cultura f. asorta vt. 1. F. assortir; I. assortire; S. adecuar, emparejar; P. harmonizar, adequar, combinar. 2. F. approvisionner; I. approvvigionare; S. surtir; P. prover, forner, abastecer. asortiment s.n. F. assortiment m.; I. assortimento m.; S. surtido m.; P. sortimento, sordido m. aspect s.n. F. aspect [-pé] m.; I. aspetto; sembiante m.; sub acest ~ da questo punto di vista; S. aspecto m.; apariencia f.; semblante m.; P. aspecto m.; vista, presença f. asperitate s.f. F. aspérité f.; I. asperità, asprezza; S. aspereza f.; P. aspereza, rugosidade f. aspersor s.n. F. asprseur m.; I. annaffiatore; S. aspersorio m.; P. aspersor m. aspic s.n. F. aspic m., gélée f.; I. gelatina f.; S. gelatina f.; P. geleia f. de carne. aspira vt. (şi fig) F. aspirer; I. aspirare; S. aspirar; (fig) aspirar, anhelar (a); P. aspirar. aspirant s.m. F. aspirant m.; I. aspirante m.; S. aspirante, pretendente m.; P. aspirante m. aspirator I. adj. F. aspirateur; I. aspiratore; aspirante; pompă aspiratoare pompa aspirante; S. aspirador; P. aspirador m. II. s.n. F. aspirateur m.; I. aspirapolvere m., aspiratore m.; S. aspirador m. (de polvo); P. aspirador m. aspiraţie s.f. F. aspiration f.; I. aspirazione f.; anelito m.; brama f.; S. aspiración f.; (fig) aspiración f., anhelo m.; P. aspiração f. aspirină s.f. F. aspirine f.; I. aspirina f.; S. aspirina f.; P. aspirina f. aspri vt., vr. F. (se) rendre rude, rugueux; I. irruvidire, -rsi; S. tocar aspro; P. tornar(-se) áspero. asprime s.f. F. rudesse, rugosité, âpreté f.; I. ruvidezza; asprezza; durezza; S. aspereza f.; (fig) dureza f., rigor m., severidad f.; P. aspereza, rudeza; severidade f. aspru adj. 1. F. rude, âpre; I. aspro; ruvido; S. áspero; P. áspero, rude. 2. F. dur, rude; I. irto, ispido, irsuto; S. severo, áspero; P. áspero, severo. 3. F. âpre; dur; rude; I. aspro; forte; duro; cuvinte aspre parole aspre; om ~ uomo duro; S. duro, severo; P. grande, violento, forte. 4. F. âpre; I. asprino; vin ~ vino asprino; S. rigoroso; P. áspero. astăzi adv. F. aujourd'hui; de nos jours; I. oggi; de ~ în trei zile oggi a tre; S. hoy; en el presente; ce zi e ~? ¿qué día es hoy? (¿cuál es la fecha de hoy?); de ~ în două săptămâni de hoy en quince días; chiar ~ hoy mismo; de ~ înainte de hoy adelante; P. hoje; chiar ~ hoje mesmo. astenie s.f. F. asthénie f.; I. astenia f.; S. astenía f.; P. astenia f. asterisc s.n. F. astérisque m.; I. asterisco m.; S. asterisco m.; P. asterisco m., estrelinha f. astfel adv. 1. F. ainsi; de la sorte; de cette manière; de cette façon; comme ça; I. così; in questo modo; S. así; de este modo; a început ~ să scrie empezó a escribir así; tot ~ lo mismo; P. assim. 2. F. ainsi que; I. cosicchè; dunque; S. así que, de tal modo, de modo que; ~ încât nu-i mai rămânea nimic de făcut de modo que nada le quedaba por hacer; P. assim, de esta manera; ~ că assim que. 3. F. ainsi; I. così, similmente; (adjectival) tale, simile; S. tal, semejante; o ~ de persoană tal (semejante) persona; P. tal (semelhante). astigmatism s.n. F. astigmatisme m.; I. astigmatismo m.; S. astigmatismo m.; P. astigmatismo m. astâmpăr s.n. F. calme, repos m.; tranquillité f.; a nu avea ~ avoir le diable au corps; I. riposo m.; calma f.; quiete f.; fără ~ senza posa; a nu avea ~ aver l'argento vivo addosso;

S. calma f.; fără ~ sin calma, incensatemente, impaciente, desasosegado; a nu avea ~ estar intranquillo; P. calma, descansa f., sossego m. astâmpăra I. vr. F. s'apaiser, se tempérer, se calmer; I. calmarsi; smetterla; astâmpără-te! stai fermo!, smettila!; S. calmarse, sosegarse; ~ţi-vă! ¡estaos quietos!; P. acalmarse, apaziguar-se. II. vt. F. calmer, tempérer; I. calmare; placare; a ~ foamea cavare la fame; S. calmar; a-şi ~ foamea (setea) apagar el hambre (la sed); P. acalmar, apaziguar. astmă s.f. F. asthme [asm] m.; I. asma m. şi f.; S. asma f.; P. asma f. astrahan s.n. F. astrak(h)an m.; I. astracan m.; S. astracán, caracul m.; P. astracã m. astral adj. F. astral; I. astrale, stellare; S. astral; P. astral. astringent adj. F. astringent; I. astringente; S. astringente, astrictivo; P. astringente. astrologie s.f. F. astrologie; I. astrologia; S. astrología f.; P. astrologia f. astronaut s.m. F. astronaute; I. astronauta m.; S. astronauta m.; P. astronáuta m. astronautică s.f. F. astronautique f.; I. astronautica; S. astronaútica f.; P. astronáutica f. astronom s.m. F. astronome m.; I. astronomo m.; S. astrónomo m.; P. astrónomo m. astronomie s.f. F. astronomie f.; I. astronomia; S. astronomía f.; P. astronomia f. astru s.m. F. astre m.; étoile f.; I. astro m.; S. astro m.; P. astro m. astupa I. vt. F. boucher, barrer, obstruer; I. (ot)turare; tappare; a ~ cuiva gura turare la bocca a uno; S. tapar; obstruir, cubrir; P. tapar, obstruir, barrar; fechar; a ~ ochii tapar os olhos; a ~ gura tapar a boca. II. vr. F. s'obturer; I. intasarsi; S. obstruirse; P. tapar-se, obstruir-se, barar-se. astupare s.f. 1. F. obturation, obstruction f.; I. turamento m.; otturazione f.; S. obstruidamiento m.; P. obturação f. 2. F. engorgement m.; I. intasamento m., intasatura f.; S. tapadura f.; P. tapadoura f. asuda vi. 1. F. suer, transpirer; I. (tra)sudare, traspirare; pereţii asudă i muri sudano; S. sudar, resudar; P. suar, transpirar. 2. (fig) F. se fatiguer, trimer; I. sudare; affaticarsi; S. rezumarse vr.; P. suar, transpirar. asuma vt. F. assumer; I. assumersi (un compito); a-şi ~ răspunderea assumersi le responsabilità; S. asumir, hacerse cargo de; a-şi ~ răspunderea asumir (hacerse cargo de) la responsabilidad; P. assumir, tomar sobre sí. asupra prep. F. sur; dessus; I. su; sopra; addosso; a lua ~ assumersi; S. encima; sobre; (în legătură cu) en; a avea ~ sa tener encima; a lua ~ sa echarse encima; a nu se înţelege ~ unei probleme no entenderse en una cuestión; a reveni ~ unei materii volver a tocar una materia; a prinde ~ faptului coger con las manos en la mesa; P. sobre; acerca de, quanto a. asupri vt. F. opprimer, asservir; I. opprimere; conculcare; S. apremiar; aprensar; oprimir; explotar; estrujar; P. oprimir, perseguir, explorar. asuprire s.f. F. oppression; vexation, injustice f.; I. oppressione f.; giogo m.; S. opresión, explotación f.; ~ colonială opresión colonial; P. opressão f. asupritor adj., s.m. F. oppressif; oppresseur m.; I. oppressore; S. opresor, explotador m.; P. opressor m.; (adj.) opressivo. asurzi I. vi. F. devenir sourd; I. assordire; S. ensordecer; P. ficar surdo. II. vt. F. assourdir, rendre sourd; I. assordare, assordire; S. ensordecer; P. ensurdecer, atordoar. asurzire s.f. F. assourdissement m.; I. assordamento m.; S. ensordecimiento m.; P. ensurdecimento; atordoamento m. asurzitor adj. F. assourdissant, étourdissant; I. assordante; S. ensordecedor; P. ensurdecedor; atordoador.

30

aş interj. F. bah!, quelle idée!; I. macché! nemmeno per sogno!; S. ¡bah!; P. ba! aşa I. adj. F. tel, pareil; I. simile; tale; siffatto; S. tal; ~ precum así como; ca să spun ~ por decirlo así; nici vorbă de ~ ceva! ¡ni tanto así!; P. tal, semelhante. II. adv. F. ainsi, de la sorte, comme cela; ca să zic ~ pour ainsi dire; I. così; in questo modo; in tal guisa; ~? davvero?; ~ şi ~ così così; ca să spun ~ per così dire; ~ să fie! così sia; şi ~ mai departe e così via; e via dicendo; ~-zis cosiddetto; S. así, de tal modo; ~ şi ~ así e así; ~ de departe tan lejos; în ~ fel încât de tal modo que; P. assim, desta maneira; cum ~? como assim?; ~ că pois assim; ori ~, ori ~ assim ou assado. aşadar adv. F. donc; alors; I. dunque; allora; S. (así) pues; conque; por consiguiente; P. por conseguinte, portanto, assim, pois. aşchie s.f. F. copeau, éclat m.; I. scheggia; schiappa; S. astillo; aşchia nu sare departe de trunchi de tal palo tal astillo; P. cavaco m., acha, lasca f. aşchiere s.f. F. taille, coupe f.; I. scheggiamento m.; S. astillamiento m.; P. corte m.; ~a rapidă a metalelor corte rápido do metal. aşeza I. vt. 1. F. ranger, poser, mettre; I. collocare; mettere; posare; S. colocar, sentar, poner; P. assentar, colocar. 2. F. arranger, classer; I. ordinare; assestare f.; S. colocar; P. acomodar, alojar. II. vr. 1. F. s'asseoir, prendre place; I. sedersi; accomodarsi; a se ~ la masă mettersi a tavola; S. (a)sentarse, colocarse; a se ~ la masă sentarse a la mesat; a se ~ pe scaun sentarse en la silia; pasărea s-a ~t pe ram el pájaro se posó sobre (en) la rama; P. assentarse, colocar-se; 2. F. se mettre; I. accingersi; a se ~ la lucru accingersi al lavoro; S. (a)sentarse, colocarse, posarse (en); P. assentar-se, colocar-se. aşezare s.f. 1. F. rangement, classement m.; I. collocamento; collocazione f.; S. colocación f.; P. colocação, instalação f. 2. F. ordre f.; I. ordine m.; S. posición f.; P. posição, situação f. 3. F. position, situation f.; I. sito m., posizione f.; ~ geografică posizione geografica. S. asiento m.; posición f.; P. povoação f. 4. F. établissement m.; agglomération f.; I. abitato m. umano; S. población f.; asentamiento m.; P. povoação f. aşezat adj. F. modéré, tranquil; I. posato; tranquillo; calmo; un om ~ una persona per bene; cuvinte ~e parole assennate; S. sosegado, cuerdo, ajuiciado; P. ajuizado, ponderado. aşezământ s.n. F. établissement m.; I. fondazione f.; istituto m.; ente m.; S. establecimiento m.; P. estabelecimento m., fundação f. aştepta vt., vr. F. (s')attendre; I. aspettare, -rsi; attendere, -rsi; mă aşteptam la asta me l'aspettavo; S. aguardar; esperar; la sfântu-aşteaptă a las calendas griegas, al día del juicio final; a ~ un prieten esperar (aguardar) a un amigo; (mai) aşteaptă puţin! ¡espérate un poco!; a ~ să-i răspundă aguardar que le respondiera; a ~ să vină esperar a que venga; P. esperar, aguardar, estar à espera; esperarse, contar com. aşteptare s.f. F. attente f.; I. aspettazione f.; attesa f.; sală de ~ sala d'aspetto; peste aşteptări supera ogni aspettativa; S. espera f.; sală de ~ sala de espera; în ~ a la espera; peste aşteptări más que esperado; P. espera f.; sală de ~ sala da espera; a fi în ~ estar à espera. aşterne I. vt. 1. F. étendre, étaler; a ~ o cuvertură étendre une couverture; I. stendere, spiegare; distendere; a ~ patul fare di letto; cum îţi vei ~ aşa vei dormi quel che metti trovi; S. extender; a ~ covorul extender la alfombra; P. estender; a ~ pe hârtie escrever; a ~ patul fazer a cama; 2. F. répandre; I. spargere; S. extender; P. estirar. II. vr. 1. F. s'étendre, se déposer; I. distendersi; spargersi. S. tenderse, extenderse; P. estendesr-se. 2. F. s'étendre; I. sdraiarsi; S. extenderse; P. estirar-se. 3. F. se déposer; I. posarsi;

calare; zăpada s-a aşternut la neve si posò; S. posarse; zăpada s-a aştenut pe pământ la nieve cubrió la tierra; P. espalhar-se. 4. F. se mettre; I. accingersi; a se ~ la drum mettersi in cammino; S. ponerse; a se ~ pe treabă ponerse a trabajar; a se ~ la drum ponerse en camino; echar andar; P. assumir um trabalho. aşternut s.n. 1. F. literie f.; I. lenzuolo m.; S. ropa f. de cama; P. roupa f. de cama. 2. F. couche, assise, litière f.; un ~ de nisip une couche de sable; un ~ de paie une litière; I. giaciglio m.; ~ de paie strame m.; S. pajaza f.; P. camada f.; ~ de paie camada de palha. atac s.n. F. ataque f.; charge f., assaut m.; I. attacco m.; assalto m.; S. ataque m.; acometida f.; P. ataque; acometimento, assalto; agressão f.; (med.) ataque, acesso repentino m.; ~ aerian ataque aéreo; ~ frontal ataque frontal, ataque pela frente; ordin de ~ ordem de ataque; a respinge un ~ repelir um ataque. ataca vt. F. ataquer, assaillir, prendre l'offensive; I. assalire; attaccare; S. atacar, acometer, embestir; P. atacar, assaltar, investir; atacar, acometer, agredir; atacar, contestar, acusar; atacar, roer, decompor; atacar, abordar; (muz.) executar; a ~ din spate atacar pela retaguarda; a ~ pe la spate atacar pelas costas; a ~ un act contestar a validade de um documento. atare adj. F. tel, pareil, semblable; ca ~ ainsi; I. tale, simile; ca atare come tale; S. tal; ca ~ por consiguiente; P. tal, assim, semelhante. ataş s.n. F. side-car m.; I. carrozzino m., motocarrozzetta f.; S. side-car m.; P. atache m. ataşa vi, vr.. F. (s')attacher; I. attaccare, -rsi, legare, -rsi; S. añadir; agregar(se), juntar(se); apegarse a; P. atar, ligar, amarrar, pender; afeiçoar-se. ataşament s.n. F. attachement m.; affection f.; I. attaccamento; affetto; affezione f.; S. apego m.; P. afeição f., apego m., simpatia, amizade f. ataşat s.m. F. attaché m.; I. addetto; S. agregado; ~ cultural agregado cultural; P. adido m.; ~ cultural (comercial, militar) adido cultural (comercial, militar). atavism s.n. F. atavisme m.; I. atavismo m.; S. atavismo m.; P. atavismo m. ateism s.n. F. athéisme m.; I. ateismo m.; S. ateismo m.; P. ateísmo m. atelaj s.n. 1. F. attelage m.; I. attacco m.; muta f.; S. atelaje m.; P. tiro m., parelha f. de cavalos ou de bois para um carro, arrado ou charrua. 2. (mec.) F. attelage m.; I. giunta f.; S. atalaje m.; P. atelaje m. atelă s.f. F. attelle (éclisse) f.; I. stecca f. (per fratture); S. atela f.; P. tala f. (de madeira que se aplica nas fracturas). atelier s.n. 1. F. atelier m.; I. laboratorio m.; S. taller m.; P. oficina f.; 2. F. office; I. officina f.; S. taller m.; P. oficina, fábrica f. 3. F. atelier m.; I. maestranza f.; S. taller m.; ~ de reparaţii taller de reparación; P. oficina f. 4. F. satelier m.; I. studio m.; S. (de pictură sau sculptură) estudio m.; P. sala f. de estudo. ateneu s.n. F. athénée m.; I. ateneo m.; S. ateneo m.; P. ateneu m. atent I. adj. 1. F. attentif; I. attento f.; S. atento (a, con); a fi ~ la o explicaţie estar atento a la explicación; a fi ~ la reparar en, prestar atención en; fii ~! ¡fíjate!; fii ~ la tablă fíjate en la pizarra; fii ~ când treci strada cuidado con el cruzar la calle; a fi ~ cu cineva ser atento con uno; P. atento. 2. F. attentif; gentil; I. attento; gentile; S. solícito, cuidadoso; ~ cu cei mai mari cuidadoso con los mayores; P. atencioso, solícito, cortês. II. adv. F. attentivement; I. attentamente; S. atentamente; P. atentamente. atenta vi. 1. F. attenter; I. attentare; S. atentar (a, contra); a ~ la viaţa cuiva atentar a la vida de uno; P. atentar, cometer um atentado. 2. F. attenter; violer; I. violare; S. atentar; P. atentar, violar. atentat s.n. F. attentat m.; I. attentato m.; S. atentado m.; P.

31

atentado m.; (fig) violação f. atenţie s.f. 1. F. attention f.; I. attenzione f.; S. atención f.; a (acor)da ~ prestar atención; a atrage atenţia asupra llamar la atención en (sobre); P. atenção; preocupação f., cuidado m.; a da ~ prestar atenção. 2. F. attention f., respecte m.; I. attenzione f.; riguardo m.; S. (dar) cortesía f.; (interj) ~! ¡cuidado!, ¡ojo!; P. cortesia, urbanidade, consideração, solicitudine f.; (dar) oferta f., presente m. atenua I. vt. F. atténuer; I. attenuare; S. atenuar; (a alina) aliviar; (a reduce) disminuir; P. atenuar, minorar, diminuir; adalgaçar, abrandar; a ~ tensiunea internaţională atenuar a tenção internacional. II. vr. F. se calmer; I. mitigarsi; S. calmarse; P. atenuar-se, diminuir-se. ateriza vi. F. atterrir; atterrer; I. atterrare; S. aterrizar, tomar tierra; P. aterrar. aterizare s.f. F. atterrissage m.; I. atterraggio m.; ~ forţată atterraggio di fortuna; S. aterrizaje m.; ~ forţată aterrizaje forzoso; P. aterragem f.; tren de ~ trem de aterragem; teren de ~ terreno de aterragem. atesta vt. 1. F. attester, certifier; I. attestare; S. atestar, atestiguar; P. atestar, certificar, confirmar. 2. F. attester, prouver; I. provare; S. testimoniar; P. testemunhar. atestat s.n. 1. F. attestation f.; I. attestazione f.; S. testificación f.; P. atestação f. 2. F. preuve f.; certificat m.; I. prova f.; S. legalización f.; P. certificado m. ateu s.m. F. athée; I. ateo; miscredente m.; S. ateo m.; P. ateu m. atinge vt. 1. F. toucher, frûler, atteindre; I. toccare; sfiorare; S. tocar; P. atingir, tocar; a ~ scopul atingir o alvo; nu atingeţi aceste obiecte não toque estos objetos. 2. F. frapper, battre; a ~ pe cineva frapper, battre qqn.; I. colpire; percuotere; a ~ pe cineva picchiare; a ~ pe cineva unde-l doare toccare nel vivo; atinge-l! dagli!; S. alcanzar; ofender; P. tocar, ofender. 3. F. toucher; atteindre; a-şi ~ scopul atteindre son but; I. toccare; raggiungere; a-şi ~ scopul raggiungere lo scopo; S. tocar; rozar; a-şi ~ scopul alcanzar sus fines; P. prejudicar, lesar. atingere s.f. 1. F. toucher, attouchement m.; I. toccamento m.; S. toque m.; P. atingir m. 2. F. contact m.; I. contatto m.; S. contacto m.; P. alcance, contacto m. atitudine s.f. F. atitude f.; I. atteggiamento m.; S. atitud f.; ~ faţă de actitud hacia; a-şi schimba ~a cambiar de actitud; a lua ~ tomar actitud; P. atitude f.; ~ binevoitoare atitude benévola. atârna I. vi. 1. F. pendre; être suspendu; pencher; I. pendere; ciondolare; S. pender; a ~ de tavan pender del techado; a ~ de un fir de păr pender de un cabello; P. pender, estar pendurado, estar suspenso; a ~ de un fir de păr estar por um fio. 2. F. peser; I. pesare; S. pender; colgar; P. pesar. II. vt. F. accrocher; suspendre; I. appendere; sospendere; attaccare; S. colgar, suspender; P. pendurar, suspender, dependurar. III. vr. F. se pencher, se pendre, s'accrocher; se suspendre; I. appendersi; attaccarsi; sospendersi; S. penderse, suspenderse, colgarse; P. agarrar-se. atât(a)1 adv. F. tant; si; autant; tellement; I. tanto; così; ~ … cât tanto… quanto; într-~ tanto che; di modo che; cu ~ mai bine tanto meglio; S. tan(to); ~ la sută tanto por ciento; ~! ¡basta!; ~ de mult tanto; ~ de puţin tan poco; cu ~ mai bine tan mejor; cu cât... cu ~ más... más; cu ~ ... cu cât tanto... cuanto; P. tão, tanto; ~ de mare tao grande; ~ unul cât şi altul tanto um, como outro. atâta2 pr.nehot. F. tant; I. tanto; costă ~ costa tanto; ~ tot tant'è; ~ mi-ar mai trebui! mi mancherebbe altro!; S. tan(to); ~a pagubă! ¡no me importa!; P. tanto; a fi unul dintre atâţia ser um de tantos. atâta3 adj.nehot. 1. F. tant; I. tanto; cotanto; ~ timp tanto (tempo); de atâtea ori tante volte; S. tanto; ~a bucurie tanta alegría; de atâtea ori tantas veces; P. tanto; ~ timp tanto tempo. 2. F. unique; I. unico; solo; S. único; P.

único. atlant s.m. F. atlante m.; I. (arhit) atlante m.; telamone m.; S. atlante m.; P. atlante m. atlas s.n. F. atlas [-as] m.; I. atlante m.; S. atlas m.; P. atlas m. atlaz s.n. F. satin m.; I. raso m.; prunella f.; S. satino m.; P. satino m. atlet s.m. F. athlète; I. atleta m.; S. atleta m.; P. atleta, lutador m. atletism s.n. F. athlètisme m.; I. atletismo m.; S. atletismo m.; P. atletismo m. atmosferă s.f. F. atmosphère f.; I. atmosfera f.; S. atmósfera f.; P. atmosfera f.; medio m. atol s.m. F. atoll (attoll) m.; I. atollo m.; S. atolón m.; P. atol m. atom s.m. F. atome m.; I. atomo; S. átomo m.; P. átomo m. atomic adj. F. atomique; I. atomico; S. atómico; P. atómico; greutate ~ă peso atómico; energie ~ă energia atómica; armă ~ă arma atómica; spărgător de gheaţă ~ quebra-gelos atómico. atomiz(at)or s.n. F. atomiseur m.; I. polverizzatore m.; atomizzatore m.; S. atomisador m.; P. atomizador m. aton adj. F. atone; I. atono; S. átono; P. átono, atónico. atotbiruitor adj. F. victorieux, triomphant; I. vittorioso; trionfante; S. victorioso; P. triunfante. atotputernic adj. F. tout-puissant, omni-potent; I. omnipotente, omnipossente; S. omnipotente; P. todopoderoso, omnipotente. atotştiutor adj. F. omniscient; I. omnisciente; S. omnisciente; P. que sabe tudo, omnisciente. atracţie s.f. F. attraction f.; I. attrazione; S. atracción f.; atractivo m.; P. atracção; tendência, adesão f., impulse m.; ~ moleculară atracção molecular; legea ~i universale lei da atracção universal. atrage vt. F. attirer; I. attirare, attrarre; S. atraer; P. atrair; (fig.) atrair, seduzir; a ~ atenţia cuiva chamar a atenção a alguém; a ~ privirile atrair os olhares. atrăgător adj. F. attractif; attrayant; I. attraente; allettante; S. atractivo, atrayente; P. atraente; agradável; tentador. atribui vt. F. attribuer; accorder; conférer, décerner; I. attribuire; accordare; conferire; S. atribuir; P. atribuir, conceder, conferir. atribuire s.f. F. attribution f.; I. attribuzione f.; conferimento m.; S. ti m.; ti m.; P. atribuição f. atribut s.n. F. attribut m.; I. attributo m.; S. atributo m.; complemente del nombre m.; P. atributo m., qualidade, propriedade, virtude f. atribuţie s.f. F. attribution; charge f.; I. attribuzione f.; obbligo m.; S. atribución f.; P. atribuição f., cargo m., competência, obrigação f. atroce adj.invar. F. atroce; I. atroce; efferato; S. atroz; P. atroz, cruel; durere ~ dor atroz; crimă ~ crime atroz. atrocitate s.f. F. atrocité f.; I. atrocità; efferatezza f.; S. atrocidad f.; P. atrocidade, crueza, crueldade, barbaridade f. atrofia vr. F. s'atrophier; I. atrofizzarsi; S. atrofiarse; P. atrofiar-se. atrofiere s.f. F. atrophie f.; I. atrofịa f.; S. atrofía f.; P. atrofia f. atu s.n. 1. F. atout m.; I. trionfo m.; S. triunfo m.; P. trunfo m. 2. F. avantage m.; I. vantaggio m.; S. ventaja f.; P. vantagem m. atunci adv. F. alors; I. allora; pe ~ in quel tempo; încă de ~ sin da allora; tot ~ sempre allora; de ~ d'allora in poi; S. entonces; de ~ desde entonces; până hasta entonces; e multă vreme de ~ hace mucho tiempo; P. então, naquele tempo; então, nesse caso; voi veni la tine ~ când mă vei invita visitá-lo-ei sómente no caso de você me convider. aţă s.f. F. fil m.; ~ de cusut fil à coudre; I. filo m.; a băga

32

aţa în ac infilare l'ago; mai scumpă aţa decât faţa molto lavoro e poco guadagno; S. hilo m. de coser, hebra f.; a pune ~ în ac enhebrar la aguja; cusut cu ~ albă prendido con alfileres; a se ţine într-un fir de ~ estar pendiente de un hilo; P. fio m., linha f. aţine I. vt. F. varrer la route de qqn.; I. appostare; guatare; a ~ calea aspettare al varco; S. achechar a uno; P. espreitart, interceptar. II. vr 1. F. s'apprêter; I. appostarsi; S. estar pronto; P. espreitar. 2. F. être prêt; I. badar bene; stare sull'avviso; S. estar atento; P. estar atento. aţinti vt. F. fixer; pointer, viser; I. fissare lo sguardo; mirare; S. fijar (los ojos en); P. fixar, fitar. aţipi vi. F. s'assoupir, sommeiller; I. appisolarsi; assopirsi; S. adormillarse; P. adormecer, dormitar, cabecear. aţipire s.f. F. assoupissement m.; I. assopimento m.; S. adormillamiento m.; P. adormecimento m. aţâţa vt. 1. F. attiser; I. attizzare; rinfocolare; S. atizar; P. atiçar. 2. (fig.) F. exciter, inciter, instiguer; I. aizzare; incitare; S. azuzar, incitar; P. excitar, instigar, incitar. aţâţare s.f. F. incitation, instigation f.; I. attizzamento m., aizzamento m.; S. incitación, instigación f.; P. atiçamento m.; instigação f., incitamento m. aţâţător adj. F. provocateur, instigateur, incitateur; I. aizzatore; istigante; S. instigador, incendiario; P. atiçador; provocador, excitador; amotinado, incendiário; ~i la război incendiários de guerra. aţos adj. 1. F. fibreux; I. fibroso; S. fibroso; P. fibroso. 2. (fig) F. fibreux; I. permaloso; S. fibroso; P. fibroso. audia vt. 1. F. interroger; I. interrogare; S. interrogar; P. ouvir, escutar 2. F. écouter; I. ascoltare (un concerto); S. escuchar; P. ouvir (um concerto, uma conferência). audienţă s.f. F. audience f.; I. udienza, audienza f.; S. audiencia f.; P. audiência f. audiere s.f. F. audition f.; I. audizione f.; ~ a martorilor l'audienza dei testimoni; S. audición f.; P. o ouvir; o escutar m.; audição f.; ~ a martorilor inquirição das testemunhas. auditiv adj. F. auditif; I. (a)uditivo; S. auditivo; P. auditivo. auditoriu s.n. F. auditoire m.; I. (a)uditorio m.; S. auditorio m., oyentes m.pl.; P. auditório m. audiţie s.f. F. audition f.; I. audizione; S. audición f.; P. audição f. augmentativ adj. F. augmentatif; I. aumentativo; S. aumentativo; P. aumentativo. augur s.n. F. augure m.; I. augurio m.; S. agüero m.; de bun (rău) ~ de buen (mal) agüero; P. (ist.) augure m.; augúrio, agouro m. august s.m. F. août [u sau ut] m.; I. agosto m.; S. agosto m.; P. Agosto m. aulă s.f. F. amphitéâtre m.; I. aula f. magna; S. aula f.; P. amfiteatro m., sala f. de festas, de solenidades. aur s.n. F. or m.; I. oro m.; S. oro m.; P. ouro m.; vârsta de ~ idade áurea; epoca de ~ século de ouro. aurărie s.f. F. objets m.pl. en or; I. oreria f.; S. orfebrería f.; P. ouros, objectos de ouro m.pl. aureolă s.f. F. auréole f.; nimb m.; I. aureola f.; nimbo m.; S. nimbo m., auréola f.; P. auréola f. auri vt. F. dorer, recouvrir d'or; I. dorare; aurare; S. dorar; P. dourar. auricul s.n. (anat) F. auricule m.; I. auricola f.; S. aurícula f.; P. auricula f. aurifer adj. F. aurifère; I. aurịfero; S. aurífero; nisipuri ~e arenas auríferas; P. aurífero. auroră s.f. F. aurore f.; I. aurora f.; alba f.; S. aurora f.; P. aurora f.; ~ boreală aurora boreal; ~ australă aurora austral. auspiciu s.n. F. auspice m.; I. auspicio m.; S. auspicio m.; sub auspiciile bajo los auspicios; P. auspício m.; sub auspiciile sob os auspícios de, sob o patrocínio de.

auster adj. F. austère; I. austero; sobrio; S. austero; P. austero, severo. austeritate s.f. F. austérité; sobriété f.; I. austerità f.; sobrietà f.; S. austeridad f.; P. austeridade, austereza, sobriedade f. australian s.m., adj. F. australien; I. australiano; S. australiano; P. australiano. austriac s.m., adj. F. autrichien; I. austriaco; S. austriaco; P. austríaco. austru s.n. F. auster m.; I. austro m., vento australe m.; S. viento australe m.; P. austro m., vento m. sul. aut I. adv. 1. F. out (hors jeu); I. fuori del campo; S. aut; P. aut. II. s.n. 1. F. out m.; I. fallo m.; S. aut m.; P. aut m. autarhie s.f. F. autarchie f.; I. autarchia; S. autárquia f.; P. (ec.) autarcia; (pol.) autarquia f. autentic adj. F. authentique; vrai; I. autentico; vero; S. auténtico, verídico; genuino; legitimo; P. autêntico, verdadeiro, certo, indubitável, incontestável; válido, legal, legalizado, fidedigno; fapt ~ facto autêntico; semnătură ~ă assinatura autêntica. autentifica vt. F. authentifier; I. autentificare; S. autenticar, autentificar; P. autentificar, validar, legalizar. auto- prefix. F. auto; I. auto; S. auto; P. auto. autobază s.f. F. autobase f.; I. autoparco m.; S. autobase f.; P. autoparque m. autobiografie s.f. F. autobiographie f.; I. autobiografia; S. autobiografía f.; P. autobiografia f. autobuz s.n. F. autobus m.; I. autobus m.; omnibus m.; S. autobús m.; P. autocarro, ónibus m.; a lua ~ul apanhar (tomar) o autocarro. autocamion s.n. F. autocamion m.; I. camion m.; autocarro m.; S. autocamión m.; P. autocaminhão, camião m. autoclavă s.f. F. autoclave m.; I. autoclave f.; S. autoclave f.; P. autoclave f. autocrat s.m. F. autocrate m.; I. autocrata m.; S. autócrata m.; P. autócrata m. autocraţie s.f. F. autocratie f.; I. autocrazia; S. autocracia f.; P. autocracia f. autocritică s.f. F. autocritique f.; I. autocritica; S. autocrítica f.; P. autocrítica f. autodeterminare s.f. F. autodétermination; I. autodeterminazione; S. autodeterminación f.; P. autodeterminação f.; dreptul popoarelor la ~ direito das nações à autodeterminação. autodidact s.m. F. autodidacte m.; I. autodidatta m.; S. autodidacto m.; P. autodidacta m. autogară s.f. F. gare routière, autostation; I. autostazione; S. autoestación f.; P. estação f. de autocarros, estação f. de ónibus. autogenă adj. (în expr) sudură ~ă. F. autogène; I. saldatura autogena; S. autógena; sudură ~ă soldatura autógena f.; P. autógenati m.; sudură ~ă solda autógena, soldatura à autogéneo. autograf s.n. F. autographe m.; I. autografo m.; S. autógrafo m.; P. autógrafo m. autohton adj. F. autochtone; I. autọctono; aborigene; S. autóctono; P. autóctone, aborígene. automat I. adj. F. automatique; I. automatico; S. automático; P. automático; telefon ~ telefone (automático) público; armă ~ă pistola-metralhadora. II. adv. F. automatiquement; I. automaticamente; S. automáticamente; P. automaticamente. III. s.n. F. automate m.; I. automa m.; S. autómata m.; P. autómato m.; ~ pentru vânzarea biletelor máquina de vender bilhetes; pentru schimbarea monedelor dispositivo automático para troca de moedas; (fig.) autómato, títero, boneco, manequim m. automatiza vt. F. automatiser; I. automati(ci)zzare; S. automatizar; P. automatizar. automobil s.n. F. automobile f.; auto f.; I. automobile f.; S. auto(móvil) m., coche, carro m.; P. automel, carro m.; a

33

merge cu ~ul andar em automóvel, ir de carro. automobilist s.m. F. automobiliste m.; I. automobilista m.; S. automovilista m.; P. automobilista m. automotor s.n. F. automoteur m.; I. littorina f.; automotrice f.; S. automotor m.; P. automotora, automotriz f. autonomie s.f. F. autonomie f.; I. autonomia; S. autonomía f.; P. autonomia f. autoportret s.n. F. autoportrait m.; I. autoritratto m.; S. autorretrato m.; P. auto-retrato m. autopropulsat adj. F. autopropulsé; I. autopropulsivo; semovente; S. autopropulso m.; P. autopropulsado. autopsie s.f. F. autopsie f.; necropsie f.; I. autopsia f.; necroscopia; S. autopsia f.; P. autópsia f. autor s.m. F. auteur m; I. autore; S. autor m.; P. autor m. autoritar adj. F. autoritaire; I. autoritario; S. autoritario; absoluto; P. autoritário. autoritate s.f. F. autorité f.; I. autorità; S. autoridad; potestad f.; (fig) prestigio, crédito m.; P. autoridade f., dominio, mando, poderio m.; a fi ~ într-un domeniu ser autoridade num domínio. autoriza vt. F. autoriser; I. autorizare; delegare; S. autorizar; consentir en; P. autorizar, permitir, dar autorização; l-am ~t să vorbească în numele meu autorizeio a falar em meu nome. autorizaţie s.f. F. autorisation f.; permis m.; I. autorizzazione f.; permesso m.; S. autorización f., permiso m.; P. autorização f. autoservire s.f. F. libre-service m.; I. self-service m.; autoservizio m.; S. autoservicio m.; P. self-service m.; supermercado m. autostradă s.f. F. autoroute f.; I. autostrada; S. autopista f.; P. auto-estrada f. autosugestie s.f. F. autosuggestion; I. autosuggestione; S. autosugestión f.; P. auto-sugestão f. autosugestiona vr. F. s'autosuggestionner; I. autosuggestionarsi; S. autosugestionarse; P. auto-sugestionar-se. autotipie s.f. F. autotipie f.; I. autotipia; mezzatinta f.; S. autotipia f.; P. autotipia f. autotracţiune s.f. F. autotraction; I. trazione meccanica; S. autotracción f.; P. aut-tracção f. autoturism s.n. F. automobile, auto f.; I. auto f. automobile f., autovettura f.; S. coche, automóvel m.; P. automóvel m. autovehicul s.n. F. autovéhicle m.; I. autoveicolo m.; automezzo m.; S. autovehícolo m.; P. veículo m. autumnal adj. F. automnal; I. autunnale; S. otonal; P. autumnal, outonal. auxiliar I. adj. F. auxiliaire; I. ausiliario, ausiliare; S. auxiliario; P. auxiliar; verb ~ verbo auxiliar; economie ~ă economia auxiliar; trupe ~e tropas auxiliares. II. s.m. F. auxiliaire; I. elemento ausiliare; S. auxiliario m.; P. auxiliar m. auz s.n. F. ouïe f.; I. udito m.; S.oído m.; P. ouvido f., audição f.; a avea un ~ bun ter um bom ouvido. auzi vt., vi. F. entendre; I. sentire, udire; eu spun, eu aud predico in deserto; nu vrea să audă de asta non vuol saperne; se aud multe se ne dicono molte; ce se aude? che novità?; S. oír; sentir; (fig) enterarse (de); saber; P. ouvir, perceber pelo ouvido; perceber, tomar conhecimento. avalanşă s.f. F. avalanche f.; I. valanga (di neve); S. alud m., avalancha f.; P. avalancha f. avangardă s.f. F. avant-garde; avangarde f.; I. avanguardia; S. vanguardia f.; P. vanguarda f.; de ~ de vanguarda. avanpost s.n. F. avant-poste m.; I. avamposto m.; S. avanzada m.; P. posto m. avansado. avans s.n. 1. F. avance f.; I. anticipo m.; S. adelanto; anticipo; (tehn) avance m.; P. avanço, adiantamento de dinheiro, adiantamento de somas por conta, pagamento antecipado m.; a da un ~ pagar por adiantado; a primi un ~ receber por adiantado. 2. F. avantage m.; I. vantaggio;

S. ventaja f.; P. avanço m., dianteira f. 3. (în expr) a face ~uri F. faire les avances; I. tentare gli approcci; S. adelanto m.; P. avanço m. avansa I. vi. F. avancer; I. procedere; S. avanzar, adelantar; ascender; P. caminhar para frente, ir para diante, adiantar-se, aproximar-se. II. vt. F. avancer; I. avanzare; S. adelantar; P. adiantar. avansare s.f. F. avancement m.; I. avanzata; avanzamento m.; S. avance, adelanto; ascenso m.; P. avanço, o caminhar para frente; adiantamento m., promoção f. avanscenă s.f. F. avant-scène; I. proscenio m.; S. avantescena m.; P. proscénio m. avantaja vt. F. avantager; I. (av)vantaggiare; S. ventajar; P. avantajar, favorecer, conceder ou proporcionar vantagens. avar adj. F. avare; I. avaro; avido; tirchio; S. avaro, ruin; P. avarento, avaro, mesquino avaria vt. F. avarier; I. danneggiare; avariare; S. averiar(se); P. avariar(-se), deteriorar(-se), estragar(-se). avarie s.f. F. avarie f.; I. avaria f.; danneggiamento m.; S. avería f.; P. avaria f., acidente m.; a suferi o ~ sofrer uma avaria, ter um acidente. avariţie s.f. F. avarice f.; I. avarizia; avidità; tircheria; S. avaricia, ruindad f.; P. avareza, cobiça, mesquinez f. avea vi. F. avoir; posséder; a ~ talent avoir du talent; a ~ dreptate avoir raison; a ~ o bucurie avoir un motif de se réjouir; n-are scăpare il n'y a pas d'issue; a ~ nădejde avoir bon espoir; n-am un ban je n'ai pas le sou; are ciudă pe el il a une dent contre lui; n-am nimic cu el je ne lui en veux pas; avea o rochie frumoasă elle portait une belle robe; n-are nimic acela ne fait rien; I. avere; a ~ un post avere un impiego; a se ~ bine essere amici; a ~ de-a face cu cineva aver da fare con uno; ce ai? che hai?; n-are nimic non importa; a ~ ceva cu cineva averla con uno; S. tener, poseer; haber; P. ter, haver, possuir; a ~ cuvânt ter palavra; a ~ dreptul ter o direito; a ~ drept scop ter por objectivo; a ~ în vedere ter em vista; a ~ loc ter lugar; a ~ posibilitatea ter a possibilidade; (urmat de un verb la infinitiv, conjunctiv sau supin) ter que, ter de; am de învăţat tenho que estudar; (cu valoare de auxiliar) ter; am învăţat mult estudei muito, tenho estudado muito; am făcut progrese fiz progressos; am terminat examenele acabei os exames. aventură s.f. 1. F. aventure f.; I. avventura f.; S. aventura f.; P. aventura f. 2. F. aventure f.; I. intrigo m.; S. aventura f.; P. empresa amorosa f. aventurier s.m. F. aventurier m.; I. avventuriero; S. aventurero, venturoso m.; P. aventureiro, amigo m. de correr aventuras. avere s.f. F. fortune, richesse f.; I. fortuna; ricchezza f.; S. fortuna, hacienda f.; P. fortuna, riqueza f., haveres m.pl. aversă s.f. F. à verse; I. acquazzone m.; S. aguacero, chubasco m.; P. aguaceiro, chuveiro m., pancada f. de água. aversiune s.f. F. aversion; hostillité; I. avversione; ostilità; S. aversión, animosidad (a, contra, para, para con) f.; P. aversão, animadversão, antipatia, repugnância f., ódio m. avertisment s.n. 1. F. avertissement m.; I. avvertimento m.; S. amonestación f.; P. advertência, prevenção f., aviso m. 2. F. avis, signal m.; I. monito; S. advertencia f.; P. aviso m. avertiza vt. F. avertir, prévenir; I. avvertire; avvistare; S. advertir, prevenir; amonestar; P. advertir, avisar. aviator s.m. F. aviateur; I. aviatore; S. aviador m.; P. aviador m. aviaţie s.f. F. aviation f.; I. aviazione; S. aviación f.; P. aviação f.; ~ civilă aviação civil; ~ militară aviação militar. avicultură s.f. F. aviculture; I. avicoltura; S. avicultura f.; P. avicultura f. avid adj. F. avide; I. avido; ingordo; cupido; S. ávido; P.

34

ávido. aviditate s.f. F. avidité; I. avidità; ingordigia; S. avididad f.; P. avidez f. avion s.n. F. avion m.; I. aereo m.; S. avión m.; P. avião m.; ~ de pasageri avião de passageiros; ~ de transport avião de transporte; ~ de antrenament avião de treino básico; ~ de vânătoare avião de caça; fabrică de avioane fábrica de aviões. aviz s.n. F. avis m.; I. avviso m.; S. aviso m.; aprobación f.; P. aviso m., notícia, prevenção f.; fără ~ prealabil sem aviso prévio; aviso m., opinião f. aviza vt. F. aviser; I. avvisare; S. avisar; P. avisar, dar aviso, advertir, noticiar. avânt s.n. F. élan m.; I. slancio m.; aire m.; a lua ~ prender l'aire; S. ímpetu; esfuerzo, arrojo; auge (industrial) m.; P. ímpeto, impulso; entusiasmo, ardor; desenvolvimento m.; cu ~ com ímpeto. avânta vr. F. s'élancer; I. slanciarsi; avventarsi; S. lanzarse; P. animar-se, levantar voo, arrojar-se. avocat s.m. F. avocat; déffenseur m.; I. avvocato; S. abogado m.; P. advogado m. avort s.n. F. avortement m.; I. aborto m.; sconciatura f.; S. aborto m.; P. aborto m. avorta vi. F. avorter; I. abortire; S. abortar, malparir; P. abortar. avut s.n. F. fortune, richesse f.; I. patrimonio m.; fortuna f.; S. bienes m.pl.; P. fortuna f., bens m.pl.; ~ obştesc património público. ax s.n. (tehn) F. axe m.; I. asse m.; sala f.; S. eje m.; P. eixo, axe m. axa vt., vr. F. (s')axer, se centrer; I. centrare, fissare, -rsi sull'asse; S. centrar; P. orientar(-se), dirigir(-se), centrar. axă s.f. F. axe f.; I. asse f.; S. eje m.; P. axe m. axiomă s.f. F. axiome m.; I. assioma m.; S. axioma m.; P. axioma m. azbest s.n. F. asbeste m.; I. asbesto m.; S. asbesto, amianto m.; P. asbesto m. azi adv. F. aujourd'hui; I. oggi; ~-dimineaţă stamattina; ~noapte ieri notte; ~-mâine d'oggi in domani; de ~ înainte d'oggi in poi; a trăi e ~ pe mâine stentare la vita; S. hoy; ~ noapte la noche pasada; ~ dimineaţă hoy por la mañana, esta mañana; P. hoje; presentamente, no tempo presente, hoje em dia; chiar ~ hoje mesmo; de ~ pe mâine de hoje para amanhã; nu lăsa pe mâine ce poţi face ~ não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. azil s.n. F. asile m.; I. asilo m.; ricovero m.; S. hospicio; asilo m.; P. asilo, abrigo, refúgio, amparo m., protecção f.; drept de ~ direito de asilo. azimut s.n. F. azimut m.; I. azimut(to) m.; S. acimut m.; P. azimute m. azot s.n. F. azote, nitrogène m.; I. azoto m.; S. nitrógeno m.; P. azoto, nitrogénio m. azotat I. s.n. F. azotate, nitrate m.; I. nitrato m.; S. nitrato m.; P. nitrato m. II. adj. F. azoté; I. azotato; S. nitrato; P. azotato. azur s.n. F. azur m., couleur bleue f.; I. azzurro m.; S. azul m.; P. azul; (fig.) o azul dos ceus. azvârli vt., vr. F. lancer, jeter, progéter; s'élancer, se précipiter, se jeter sur; I. (s)lanciare, -rsi, gettare, -rsi, buttare, -rsi; scagliare, -rsi; S. echar(se); lanzar(se), tirar(se); P. lançar; arremessar; arrojar; deitar; atirar; a ~ la pământ deitar ao chão; a ~ pe fereastră atirar pela janela fora; (fig.) dissipar; lançar-se, precipitar-se, deixar-se cair. azvârlitură s.f. F. portée f.; la o ~ de băţ à une petite distance, à un jet de pierre; I. portata; gittata; la o ~ de băţ a un trar di sasso; S. tirada f.; P. pequena distância f.; lançamento, arremesso m. Ă

ăla, aia, ăia, alea pr.dem. F. celui-là; I. quello là; S. aquel, aquela, aquelos, aquelas; P. aquele, aquela, aqueles, aquelas. ălălalt, ailaltă, ăilalţi, alelalte pr.dem. F. l'autre, les autres; I. quell'altro; S. el otro, la otra, los otros, las otras; P. o outro, a outra, os outros, as outras. ăst, astă, ăştia, ăste adj.dem. F. celui-ci; I. questo; codesto; cotesto; S. este, esta, estos, estas; P. este, esta, estes, estas. ăsta, asta, ăştia, astea pr.dem. F. celui-ci; I. sto; questo; codesto; cotesto; S. este, esta, estos, estas; P. este, esta, estes, estas. ăstălalt, astălaltă, ăştilalţi, astelalte pr.dem. F. l'autre, les autres; I. quest'altro; quest'altra; quest'altri; quest'altre; S. éste (estotro), ésta (estotra), étos (estotros), éstas (estotras); P. o outro, a outra, os outros, as outras.

35

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful