You are on page 1of 59

38

irket ii ile,imi ar0rma

le,im Sreci

Doru ile,im kanallarn kullanma

Kanal Seimi
En az maliyetle en ok sayda kiiye ulalabilen En ok etkiye sahip olan Kaynan amalarna daha ok uygun olan Mesajn ieriine daha uygun olan

rgtlerde le,im Biimleri ve Aralar


Szl le,im Szsz le,im Yazl le,im

ile$im

Szl le,im Aralar


Telefon grmeleri ToplanOlar Grmeler/mlakatlar Konferanslar Seminerler

Szsz le,im Aralar


Beden dili
Ba, yz ve gz hareketleri El, kol ve bacak hareketleri Duru

Mekan (Kiilerleraras uzaklk) Gstergeler Ses tonu Susma

Yazl le,im Aralar


Sreli yaynlar Brorler Bltenler El kitaplar Yazl raporlar Mektuplar Aler ve duyuru panolar Dilek kutular

Strateji ya da Stratejik Plann Benimsenmesi ya da Gzden Geirilmesi Stratejiler geli,rildikten sonra uygulanmas iin resmi onaya ih,ya duyulabilir. Ancak bu adm ayr bir aama olarak ele alnmaldr. Uygulamada etkili bir ekilde ilerlik kazanmak zere stratejiler ya da stratejik planlar ilikili poli,ka yapc gruplar, uygulama ekipleri ve organizasyonlara gzden geirmeleri ve onaylamalar iin sunulmaldr. Stratejilerin geiini salamak iin planlama ekibi amalar, hedeer ve kilit paydas gruplarnn isteklerine dikkat etmelidirler.

Yeni bir sahiplenme: BSC

Farkndalk Yaratmak zere le$im ve Ei$m Stratejiyi uygulamada temel gereklilik tm alanlarn stratejiyi anlamasdr. Organizasyonu strateji konusunda eitmek, kararl ve srekli bir ei,m program kadar gerek performansa ilikin geribildirimlerle bu ei,mi peki,rmek organizasyonel olarak hizalanmak iin temeldir. Bir organizasyon yllk alan araOrmasn stratejiyi anlama konusunu lmek iin kullanmOr. Farkndalk dzeyi yzde 20 kmOr. Stratejik ile,im programyla desteklenmis BSC kullanmnda 3 yl sonra farkndalk dzeyi yzde 80 e ykselmi,r. Stratejik farkndalk bilanoda gsterilmiyor olsa da organizasyona ait varl temsil etmektedir. Baarl bir ile,im iin kilit noktas ei,mi srekli, kapsaml ve kararl yapmakOr. Stratejik ile,im bir program gibi muamele grmelidir. Tm uygun medya aralar kullanlmaldr. Etkili olduu kantlanms rnekler u uygulamalar iermektedir: er aylk dnemlerde organizasyonun performans hakknda yne,cilerin aklama yapp sorular cevaplandrd ehir toplanOlar, Stratejiyi/Scorecard tanmlayan ve organizasyonu onun anlam konusunda eiten Aylk Dergiler, Scorecardlarn Entegre olduu Ei,m programlar: i ynetmek iin yeni bir yol olan ei,m programlarnn oluturulmas, Geribildirimi desteklemek ve tm organizasyonla diyalog halinde olmak zere intranet postalarnn kullanlmas. Farkndalk yaratmak iin tek bir basit ara yeterli deildir. Strateji tm ile,im aralar iine yerlemis olmal ve yne,cilerin bireysel davranlaryla uygulanr olmaldr.

le,im Plan
Sre
Ama Kim Ne Niin Nasl Nerede Ne zaman Eylem

Aklama
Bu ile,imle ne elde etmek is,yorum? le,im kime ynelik? Hangi enformasyon ile,lecek? Bu enformasyonu iletmek niin gerekli? Bu enformasyon hangi yntemle aktarlacak? Bu ile,im nerede cereyan edecek? Bu ile,imi gndermek ya da almak iin son bir tarih var m? imdi ne yapmak gerekiyor?