3.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN UNIT 2

Tarikh/ Hari Kelas Masa Bil Pelajar M/ Pel Tajuk

: Isnin : 4 Arif : 9.45– 10.15 pagi : 22 orang : Akidah : Kesan positif beriman dengan Allah bersifat Qudrat

Objektif

: Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membaca dalil naqli Allah Maha Berkuasa daripada surah Al Baqarah ayat 20. 2. Menyenaraikan kesan positif bagi orang yang percaya Allah Maha Berkuasa. 3. Menjelaskan perbuatan dan percakapan yang bertentangan dengan kepercayaan Allah Maha Berkuasa.

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid-murid telah mengetahui bahawa wajib percaya bahawa Allah Maha Berkuasa.

Konsep

: Mempercayai bahawa Allah Maha berkuasa dan mencontohi keperibadian Rasulullah yang terpuji.

Nilai Kemahiran Bahan

: Pemaaf, rendah diri dan hormat menghormati. : Bercerita dan berfikir : Komputer Pemancar LCD Papan putih/ marker pen Pita rakaman Buku teks Lembaran kerja

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Langkah/Masa Set Induksi (3 minit) Isi Pelajaran Gambar binatang (lembu) Lampiran 3 Menunjukkan gambar binatang kepada muridmurid dan menerangkan tentang kekuasaan Allah yang mempunyai pelbagai kelebihan dan manfaat yang boleh diperolehi daripadanya Contoh- susu, daging, kulit dan sebagainya. Melihat gambar yang ditunjukkan dan mendengar penerangan daripada guru. Aktiviti Guru Memberi salam dan meminta murid membaca doa. Aktiviti Murid Menjawab salam dan membaca doa. Catatan Beriman dengan Allah

Perkembanga n Langkah 1 (6 minit)

Dalil naqli Allah Maha Berkuasa -Surah Al Baqarah ayat 20.

Menunjukkan slaid dan membacakan dalil naqli.

Membaca dalil Allah Maha Berkuasa dengan betul dan fasih.

Kemahiran membaca

Langkah 2 (10 minit)

Kisah Kekuasaan Allah. Lampiran 4

Memperdengarka n kisah Nabi Muhammad s.a.w bertajuk ”Kekuasaan Allah”.

Mendengar cerita guru dengan penuh penghayatan .

Kemahiran bercerita Mencari isi penting Berkomunikas i dengan guru.

Kesan positif beriman dengan Allah Maha Berkuasa.

Langkah 3 (6 minit)

Perbuatan dan percakapan yang bertentangan dengan kepercayaan

Menerangkan tentang perbuatan dan percakapan yang bertentangan dengan hukum

Memahami dan mendengar penerangan guru serta bersoal

Berinteraksi dengan guru dan rakan Bersoal jawab

Allah Maha Berkuasa.

syarak dan memberikan

jawab.

Hukum syirik

contohcontohnya.

Penutup (5 minit)

Latihan bertulis. Lampiran 6

Meminta murid menjawab soalan latihan objektif. Lampiran 5

Menjawab soalan latihan.

Kemahiran membaca dan menulis

Mengedarkan lembaran kerja tentang kelebihan ciptaan Allah.

Memikir dan menjawab soalan berdasarkan gambar yang diberikan.

Kemahiran berfikir

Refleksi : a) 21/22 murid dapat membaca dalil naqli Allah Maha Berkuasa daripada Surah Al Baqarah ayat 20 dengan betul dan lancar.

b) Sekiranya di beri peluang, saya ingin menambah waktu untuk menerangkan tentang perkara syirik yang terdapat dalam kehidupan seharian masyarakat Islam sekarang khususnya murid-murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful