You are on page 1of 19

DRUGIE EXPOS

Wyliczenia i szczegy Programu Inwestycje Polskie

Co zrobilimy?

Wzrost gospodarczy

Ograniczenie deficytu

Spadek dugu publicznego

Zapewnienie bezpieczestwa finansowego

Wzrost wiarygodnoci Polski

Co zrobilimy?

Nowe inwestycje w energetyk

Odchudzenie administracji Dynamiczna prywatyzacja Nowy model nadzoru nad spkami Skarbu Pastwa

Konsolidacja polskiej chemii

Polityka surowcowa

Drugie expos wyliczenia


300 mld rodki z Unii Europejskiej

2014

2020

100 mld projekty modernizacji armii (budet, 1.95% PKB)

2013

2022

60 mld inwestycje w sektor energetyczny (sektor prywatny, take spki Skarbu Pastwa)

2013

2020

Drugie expos wyliczenia

Do 40 mld Program Inwestycje Polskie (BGK, poza sektorem publicznym)

2013
43 mld Autostrady i drogi krajowe (do 10 mld finansowanych z Programu Inwestycje Polskie, cz ze rodkw UE z obecnej perspektywy)

2015

2012

2015

Drugie expos wyliczenia


2013
Do 30 mld, modernizacja kolei (fundusze UE i budet pastwa)

2015

10 mld, infrastruktura naukowa (rodki UE i rodki uczelni publicznych)

2012

2015

50 mld, gaz upkowy (sektor prywatny pastwowy i zagraniczny)

2013

2016

Drugie expos wyliczenia


Do 60 mld Do 60%, gwarancje kredytw dla MP (Program pomocy De Miminis)

2013

2014

Kredyt pod zwrot VAT

Do 70 mld

2013

Drugie expos wyliczenia

PROGRAM INWESTYCJE POLSKIE

Po co to robimy?
PROGRAM INWESTYCJE POLSKIE

Uwolnienie aktyww Skarbu Pastwa w celu pobudzenia inwestycji infrastrukturalnych Narzdzie inwestycyjne dla prywatnych inwestorw, samorzdw oraz instytucji rzdowych: kredyty dugoterminowe, gwarancje, kapita Impuls do wikszego zaangaowania prywatnego kapitau Mechanizm wiarygodny dla rynku i bezpieczny dla sektora finansw publicznych

Jak to robimy?
PROGRAM INWESTYCJE POLSKIE

Kontynuacja planu prywatyzacji spek Skarbu Pastwa Zmiana sposobu wykorzystania wpyww ze sprzeday akcji spek Skarbu Pastwa Ministerstwo Skarbu Pastwa centrum zarzdzania aktywami Zwielokrotnienie moliwoci finansowania

Struktura Programu
PROGRAM INWESTYCJE POLSKIE

Efekt Programu
PROGRAM INWESTYCJE POLSKIE

Do 2015 r. moliwo dofinansowania inwestycji na kwot

Harmonogram Programu
PROGRAM INWESTYCJE POLSKIE

2012 Uruchomienie Programu Rejestracja celowej Spki inwestycyjnej Dokapitalizowanie celowej Spki utworzonej przez Skarb Pastwa

2013 Dokapitalizowanie Banku Gospodarstwa Krajowego Uruchomienie zewntrznego finansowania BGK Rozpoczcie akcji kredytowej BGK Rozpoczcie inwestycji celowej Spki inwestycyjnej

2014-2015 Kontynuowanie akcji kredytowej BGK

Kontynuowanie dziaalnoci celowej Spki inwestycyjnej

PORTFELOWA LINIA GWARANCYJNA DE MIMINIS

Schemat funkcjonowania
PLG DE MIMINIS

Program na 2 lata Produkt przeznaczony dla Klientw z sektora MP Gwarantowanie kredytw na cel biecego finansowania
gwarancja maksymalnie na 2 lata i 3 miesice

Do 3,5 mln z na pojedyncze zaangaowanie Maksymalnie do 60% kwoty kredytu Kredytobiorcy ze zdolnoci kredytow Bez dodatkowego zabezpieczenia Zerowa opata prowizyjna w pierwszym roku gwarancji, w drugim roku prowizja istotnie nisza od stawek rynkowych

Cechy produktu
PLG DE MIMINIS

Spodziewane efekty
PLG DE MIMINIS

Zapewnienie MP atwiejszego i taszego dostpu do finansowania biecej dziaalnoci w okresie spowolnienia gospodarczego

Zaoferowanie bankom narzdzia ochrony przed ryzykiem kredytowym o wiarygodnoci rwnej gwarancji Skarbu Pastwa Wprowadzenie na rynek narzdzia dla skutecznego przeciwdziaania skutkom zjawisk kryzysowych dla MP