You are on page 1of 6

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope

Sunday Matins Hymns


TO
BE USED IN CONJUNCTION WITH

MATINS SERVICE BOOK

4 November 2012
22 n d Sunday After Pentecost 5th Sunday of St Luke The Rich Man & Poor LazarosEternal Consequences of this Life

By the Grace of God


Compiled, Adapted, Edited & Printed By Marguerite Paizis Archondissa & Teacher By Divine Grace Greek Orthodox Patriarchate Of Alexandria & All Africa Archdiocese Of Good Hope Holy Church Of The Dormition Of The Mother Of God Po Box 28348 Sunridge Park 6008 Republic Of South Africa writers@telkomsa.net or marguerite.paizis@gmail.com or download directly from Marguerite Paizis on Scribd

Also the Feast of S T I O A N N I K I O S T H E G R E A T O F B I T H Y N I A St Nicander the Bishop & St Hermas the Presbyter, Hieromartyrs of Myra - St Mercurios the Faster of Kiev Caves St Nicander of Gorodensk, Novgorod St John, St Stephen & St Isaiah of Georgia St Simon of Yurievets St Gabriel of Atonelni, Georgia

Tone (5) Plagal 1


Resurrection Gospel 11 John 21 : 14 - 25
OUR RESURRECTED LORD JESUS CHRIST RESTORES & COMMISSIONS ST PETER

Eothinon 3 Katavasia of the Holy Cross


Our Eternal Gratitude to Pater Seraphim Dedes & all the contributing Translators of the St Gregory Palamas Monastery & Elsewhere for the original Greek & English Translation and for making our Worship a little easier to understand, to participate and to appreciate.

Re-edited & Published - 13 October 2012

www.sgpm.goarch.org/ematins
NOT FOR MATERIAL PROFIT!

12

TONE (5) PLAGAL 1 22 AP 5 LUKE ST JOANNIKIOS 4 NOVEMBBER 2012

Resurrection Apolytikion -

TONE (5) PLAGAL 1

Mega Eleos.

world Pardon and Thy Great Mercy!

Ton Sinanarhon Logon Patri ke Pnevmati, The


ton ek Parthenou Tehthenta is Sotirian imon, animnisomen, Pisti, ke Proskinisomen. Oti ivdokise sarki anelthin en to Stavro ke Thanaton ipomine ke egire tous tethneotas en ti Endoxo Anastasi Aftou.

Word, Who with the Father and the Spirit is Unoriginate and Who, for our Salvation, was born of a Virgin, let us Faithful hymn and adore. For it was His Good Pleasure to ascend the Cross in the Flesh, and to Suffer Death, and through His own Glorious Resurrection, to raise the dead.

Exomologisome Tou

si, Kyrie, en oli kardia mou, diigisome panta ta Thavmasia Sou. Theodegmonos Tafou, pros tous Ioudeous i filakes elegon: O tis imon mateofronos simvoulis! Fiulatin ton aperigrapton dokimasantes, matin ekopiasate: kripse tin Anastasin tou Stravrothentos voulomeni, tranos efanerosate. O tou imon mateofronos sinedrious! Ti palin kripse simvoulefesthe, O ou kriptete? Mallon de par imon akousate, ke pistefse thelisate, ton genomenon tin alithian. Angelos astrapiforos, Ouranothen katelthon, ton lithon apekilisen: ou to fovo nekrosei sineshethimen: ke fonisas tes krateofrosi Miroforis elege ginexin: Ouk orate ton filakon tin nekrosin, ke ton sfragidon tin dialisin, tou Adou te tin kenosin? Ti ton to nikos tou Adou katargisanta, ke tou Thanatou to kentron sintripsanta, os thniton epizitite? Evangelisasthe de tahi porevthise, tis apostolis tin Anastasin, afovos kravgazouse: Ontos Anesti O Kyrios, O ehon to Mega Eleos.

I will give Thee thanks, O Lord, with my


whole heart: Wonders. I will tell of all Thy

The

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati Tes

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit Festal Apolytikion St Ioannikios - TONE (8) PLAGAL 4

Glory With

ton dakrion Sou roes, tis erimou to agonon egeorgisas, ke tis ek vathou stenagmis, is ekaton tous ponous ekarpoforisas, ke gegonas fostir, ti ikoumeni lampon tis Thavmasi, Ioannikie Patir imon Osie, presveve Hristo to Theo, Sothine tas psihas imon.

rivers of tears Thou made the barren desert bloom; and with Thy deep sighs, Thou made Thy Labours bear a hundredfold Fruit; And Thou became a Star, Illuminating theworld by Thy Miracles. O Joannikios, our devoted Father: Intercede with Christ our God, for the Salvation of our soul.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin. O


di imas gennithis ek Parthenou ke stavrosin ipominas Agathe, O Thanato to Thanaton skilefsas ke egersin dixas os Theos, mi paridis ous eplasas ti Hiri Sou. Dixon tin Filanthropian Sou eleimon. Dexe tin tekousan se Theotokon, Presvevousan iper imon ke Soson Sotir imon, laon apegnosmenon.

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen Thou


Who for our sake was born of a Virgin, and suffered crucifixion, O Good One, and despoiled Death through Death, and as God, revealed Resurrection: despise not Thy Love for mankind, O Merciful One; accept the Birth-giver of God Who bore Thee, and Who entreats Thee for us: and Save Thy despairing people, O our Saviour!
TONE (5) PLAGAL 1

Theotokion

guards of the Tomb that received God said to the Jews: O the folly of your plan! In vain did you labour when you thought to guard the Uncircumscribed! Openly you appeared wishing to hide the Resurrection of the Crucified. O the folly of you assembly! Who do you again wish to hide what cannot be hidden? Listen rather to us, and be willing to believe the Truthof the events. A dazzling Angel came down from Heaven and rolled away the stone; from fear of Him, we became as dead men; and calling out to the brave Myrrhbearing Women, he said: Do you not see the death of the guards, the breaking of the seals and the emptying of Hell? Why do you seek as a mortal the One Who has destroyed Hades victory and smashed Deaths sting? Go quickly! Proclaim to the Apostles the Good Tidings of the Resurrection, crying fearlessly: He has Risen indeed! The Lord Who has Great Mercy! to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit
TONE (8) PLAGAL 4

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Faneron


eafton tis Mathites Sou, Sotir, meta tin Anastasin, Simoni Dedokas tin ton Provaton Nomin, is Agapis antektisin tin tou Pimenin frontida Afton. Dio ke elege: I Filis Me, Petre Pimene ta Arnia Mou! Pimene ta Provata Mou! O de Evtheos endeiknimenos to filostorgon, peri tou allou Mathitou epinthaneto. On tes Presvies, Hriste, ton Pimnin Sou diafilatte ek likon limenomenon aftin.

Glory When

Eleventh Resurrection Eothinon Doxastikon -

SMALL LITANY

First Resurrection Kathisma

Ton

Stavron tou Kyriou egkomiasomen, tin Tafin tin Agian Imnis timisomen, ke tin Anastasin aftou iperdoxasomen: oti sinigire nekrous, ek ton mnimaton os Theos, skilefsas kratos Thanatou, ke ishin diavolou, ke tis en Adi Fos anetile.

Let

us celebrate the Cross of the Lord! Let us honour in Hymns His Holy Burial and Highly Glorify His Resurrection, for with Himself He raised the dead as God, having despoiled the might of Death, and the devils strength, and He made Light dawn for those in Hades. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Thou showed Thyself to the Disciples after Thy Resurrection, O Saviour, Thou appointed Simon to Shepherd the Sheep, for the Renewal of Love, asking him to tend Thy Flock. And Thou said to him: If you Love Me, O Peter, Feed My Lambs! Feed My Sheep! But he at once enquired concerning the other Disciple, showing his exceeding Love. Wherefore, by the Intercession of both, O Christ, keep Thy Flock from corrupting wolves.

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Kyrie


nekros prosigorevthis, O nekrosas ton Thanaton: en mnimati etethis, O kenosas ta mnimata: ano stratiote ton tafon efilatton, kato tous ap eonos nekrous exanestisas. Pantodiname ke akatelipte, Kyrie Doxa Si!

Glory O

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen


ARE SUNG, FOLLOWED

Lord Who put Death to death, Thou were called dead; Thou Who emptied the tombs were placed in a Tomb; above, soldiers were guarding the Tomb, below, Thou raised the dead from every age. O Lord, All Powerful

THE CONGREGATION MUST STAND THE THEOTOKION, GREAT DOXOLOGY AND THE RESURRECTION APOLYTIKION IMMEDIATELY BY THE DIVINE LITURGY OF ST JOHN CHRYSOSTOM.

TONE (5) PLAGAL 1 22 AP 5 LUKE ST JOANNIKIOS 4 NOVEMBBER 2012

TONE (5) PLAGAL 1 22 AP 5 LUKE ST JOANNIKIOS 4 NOVEMBBER 2012

11

pathonta: ke proselthouse, evron Angelon epi ton lithon kathimenon, to fovo kilisthenta, ke pros aftas evoise legon: Anesti O Kyrios! Ipate tis Mathistes, oti anesti ek nekron, O soson tas pishas imon. en psaltirio ke kithara.

for our sake, and approaching, they found an Angel seated upon the stone rolled back, with fear but he cried out to them and said: The Lord has Risen! Tell His Disciples that He has Risen: He Who Saves our souls. Him with the sound of the trumpet; praise Him with lute and harp.

and beyond all understanding: Glory to Thee!

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin


Theotokion-

Now and ever, and to the ages of ages. Amen


TONE (5) PLAGAL 1

Enite Afton en iho salpingos. Enite Afton Praise Kyrie,


osper exilthes esfragismenou tou tafou, outos isilthes, ke ton thiron keklismenon, pros tous Mathitas Sou, kiknion aftis ta tou somatos pathi, aper katedexo Sotir makrothimisas. Os ek spermatos David, molopas ipinegkas: Os Ios de tou Theou, kosmon ileftherosas. Mega Sou to Eleos, akatalipte Sotir! Eleison imas.

Here pili Kyriou i adiodevtos!.

Lord, as Thou came out of the sealed Tomb, so Thou came in to Thy Disciples when the doors were shut, and showed them Thy Bodys sufferings, which Thou had accepted, O Long Suffering Saviour; as sprung from Davids seed, Thou endured stripes; as Son of God Thou hast freed the world. Great is Thy Mercy, O Saviour, beyond understanding: have Mercy on us!
TONE (5) PLAGAL 1

Here tihos ke skepi ton prostrehonton is se! Here ahimaste limin ke apirogame! I tekousa en sarki ton piiton sou ke Theon, presvevousa mi ellipis iper ton animnounton ke proskinounton ton tokon sou.

Hail,

O Impassable Gate of the Lord! Hail, Wall and Shelter of those who flee to thee! Hail, Haven unvexed of storms and Unwedded One who brought forth in the Flesh Thy Maker and Thy God! Abate not Thine entreaties on behalf of those who sing Thy praises and do homage to Thy Birth-giving.

Second Resurrection Kathisma

- TONE (5) PLAGAL 1

Kyrie,

Resurrection Stihera By Anatolios -

Enite

Afton en timpano ke horo. Enite Afton en hordes ke organo.

Praise

Him with timbrel and dance; praise Him with strings and pipe the King of the Ages and Maker of all things, Who for us accepted crucifixion and burial in the Flesh so that Thou might free us all from Hades: Thou art our God and we know no other but Thee!

Kyrie,

O Vasilefs ton eonon, ke piitis ton apanton, O di imas starosin, ke tafin sarki katadexamenos, ina imas tou Adou eleftherosis pantas: Si i O Theos imon, ektos Sou allon ouk oidamen. afton en kimvalis evihis. Enite afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion.

O Lord,

meta tin trimeron Sou Anastasin, ke tin ton Apostolon proskinisin, O Petro evoa Si: Ginekes apetoliisan, kago ediliasa: Listis etheologise, kago irnisamin Se; ara kalesis me tou lipou Mathitin? I palin dixis me aliea vithou? Alla metanoonta me dexe, O Theos ke Soson me.

Lord, after Thy Resurrection on the Third Day, and the worship of the Apostles, Peter cried out to Thee: Women had courage, and I was a coward! A Thief confessed Thee as God, but I denied Thee! Will Thou call me Disciple in future, or will Thou declare me once again, a Fisher of the deep? But accept me repenting, O God, and Save me!

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit Kyrie, en meso se prosilosan. I paranomi ton katadikon, ke loghi tin plevran Sou O Lord, the lawless nailed Thee between
exekentisan, O Eleimon. Tafin de katedexo, O lisas Adou tas pilas, ke anestis trimeros; edramon Ginekes idin Se, ke apingilan Apostolis tin egersin. Iperipsoumene Sotir, on imnousin Angeli, Evlogimene Kyrie, Doxa Si! malefactors and pierced Thy Side with a lance, O Merciful. But Thou who destroyed the Gates of Hades, accepted burial and Arose on the third day. Women rant to see Thee and they announced the Resurrection to the Apostles. O Saviour, Highly Exalted, Whom the Angels hymn: O Blessed Lord: Glory to Thee!

Enite

Praise Him with tuneful cymbals;

praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Lord, Who will recount Thy dazzling Wonders? Who will announce Thy dread Mysteries? For, Incarnate for us, as Thou Willed, Thou manifested the Might of Thy Power. For on Thy Cross Thou opened Paradise to the Thief, and in Thy Burial Thou smashed the bars of Hades and at Thy Resurrection Thou made all things rich. O Compassionate One: Glory to Thee! do not forget Thy poor forever.

Kyrie,

ta iperlamponta Sou Thavmata tis diigisete? I tis anangeli ta thrikta Sou Mystiria? Enanthropisas gar di imas, os aftos ithelisas, to kratos efanerosas tis Dinameos Sou: en gar to Stavro Sou, to Listi Paradison inoixas, ke en ti Tafi Sou, tous mohlous tou Adou sinetripsas, ke en ti Anastasi Sou, ta simpanta eploutisas: Efsplaghne Doxa Si! ipsothito i Hir Sou, mi epilathi ton peniton Sou is telos. Ginekes, ton tafon Sou katalavouse, lian proi, epezitoun Se Mirise, ton athanaton Logon ke Theon, ke tou Angelou tis rimasin enihithise, ipestrefon en Hara, tis Apostolis minise emfanos: oti anestis i Zoi ton apanton, ke parehis to kosmo ilasmon, ke to

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin


Theotokion
tin lipin haropiisasa, animnoumen i Pisti ke proskinoumen Se, oti anigages imas, ek tis arheas aras: ke nin disopi apafstos, panimnite Panagia, is to sothine imas.
RESURRECTION EVLOGITARIA, TRISAGION HYMN, THEOTOKION & SMALL LITANY

Now and ever, and to the ages of ages. Amen


- TONE (5) PLAGAL 1

Apirogame Nimfi Theogennitria, i tis Evas Bride

Anastithi, Kyrie O Theos mou, Mirofori

Arise, O Lord, my God, lift up Thy Hand: The Myrrh-bearing Women coming to Thy
Tomb very early in the morning sought to anoint the Immortal Word and God; and informed by the words of the Angel, they returned with Joy to tell the Apostles openly that Thou, the Life of All, has Risen and grant the

without wedlock, Mother of God, who turned Eves grief to Joy, we, the Faithful, hymn and venerate Thee, for Thou hast brought us back from the ancient Curse. And now, All Hymned, All Holy One, ceaselessly intercede, for the Salvation of our souls.

10

TONE (5) PLAGAL 1 22 AP 5 LUKE ST JOANNIKIOS 4 NOVEMBBER 2012

TONE (5) PLAGAL 1 22 AP 5 LUKE ST JOANNIKIOS 4 NOVEMBBER 2012

Resurrection Iperkoi

Angeliki

orasi ton noun ekthamvoumene, ke theiki Egersi tin psihin fotizomene, e Myrofori tis Apostolis evingelizonto Anangilate en tis ethnesi, tin Anastasin tou Kyriou, sinergountos tis Thavmasi, ke parehontos imin to Mega Eleos.

The Myrrhbearers, astounded in mind by


the Vision of the Angel yet Enlightened in soul by the Divine Resurrection, announced the Good Tidings to the Apostles: Tell among the Nations the Lords Resurrection, Who works with us through Wonders, and grants us His Great Mercy.
TONE (5) PLAGAL 1 ANTIPHON 1

cease Interceding fro us, O All Blessed Father.

Festal Theotokos

Ke

Resurrection Anabathmi
ANTIFONON A

sketikos aspazome, ke potho tin proskinisin, prosnemo Pisti ke Fovo, ti panahranton ke thia, ikoni Sou panamome, af is psihon ekvlizousi, ke ton somaton Despina, iamata tis imnousi, Se Theotokon Kyrios.

With

longing, with Faith and fear, I honour Thy Divine All Immaculate Image with relative Veneration, O All Blameless Lady; for we know that cures of soul and body flow from Thy Icons abundantly to us who now extol Thee as True Theotokos.
TONE (5) PLAGAL 1

En to thlivesthe me, Davitikos ado Si, Sotir mou. Rise mou tin psihin ek glossis dolias.

O my Lord, in my sorrow I sing to Thee like David. Save my soul from deceitful tongues.

Lauds:

Praises to God

Pasa pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Let


Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis ipsistis. Si prepi imnos to Theo.

Tis epimikis, zoi Makaria esti, Theiko Eroti Blessed is the Life of those in the desert.
pteroumenis. By Love Divine, they ascend upward.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Amin Agio

Enite

Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages. visible and invisible are preserved by the Holy Spirit. He is the Sovereign Being and truly One of the Trinity.

Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

Praise

Him, all His Angels; praise Him, all His Powers. To Thee praise is due, O God.

Pnevmati, perikratite panta ta orata te, sin tis aoratis. Aftokrates gar on, tis Triados en estin apsevstos. ta ori, psihi, arthomen. Devro ekise, othen voithia iki.

Amen All things

Resurrection Stihi

TONE (5) PLAGAL 1

Tou

piise en aftis Krima engrapton. Doxa afti este pasi tis Osiis Aftou. esfragismenou tou Tafou, ipo ton paranomon, proilthes ek tou Mnimatos, kathos etehthis ek tis Theotokou: ouk egnosan pos esarkothis, i asomati Sou Angeli: ouk isthonto pote Anestis, i filassontes Se stratiote: amfotera gar esfragiste tis erevnosi: pefanerote de ta Thavmata, tis proskinousin en Pisti to Mistirion: O animnousin, apodos imin Agalliasin, ke to Mega Eleos.

To

execute upon them the Judgement that is decreed; such Glory will be for all His Holy Ones. lawless men, Thou left the Tomb as Thou had been born from the Theotokos; Thy Bodiless Angels did not know how Thou had become Incarnate, the soldiers guarding Thee did not know when Thou Arose, for both are sealed to those who enquire, but the Wonders have been revealed to those who with Faith worship the Mystery that we hymn: Grant us Joy and Great Mercy!

Kyrie,

O Lord, although the Grave was sealed by

ANTIFONON B

Is

ANTIPHON 2

O my soul, let us ascend to the

Heights. From there comes thy help.

Dexia

Sou Hir kame, Hriste, iptameni, skeorias pasis perifilaxato. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Let Thy right Hand also touch me, Christ,


that I may be preserved from all evil deceits.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Amin. Agio Pnevmati Theologontes fomen.

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages. speak by the Holy Spirit of Things Divine. Thou art God, Life, Love, Light and Mind. Thou art Goodness and Thou reigns to the Ages.

Si i Theos, Zoi, Eros, Fos, Nous, Si Hristotis, Si Vasilevis is tous eonas.

Amen. Let us

Enite ton Theon en tis Agiis Afton. Kyrie,

Enite Afton en stereomati tis Dinameos Aftou. tous mohlous tous eonious sintripsas, ke desma diarrixas, tou mnimatos anestis, katalipon Sou ta entafia, is martiron tis alithous triimerou tafis Sou: ke proiges en ti Galilea, O en spileo tiroumenos. Mega Sou to Eleos, akatalipte Sotir! Eleison imas.

Praise God in His Saints;

praise Him in the firmament of His Power.

O Lord, having smashed the Eternal Bars


and burst bonds asunder, Thou Rose from the Tomb, leaving Thy grave clothes behind as evidence of Thy True Burial for three days; and Thou went ahead into Galilee, while being guarded in a cave. Great is Thy Mercy, O Saviour, beyond understanding: have Mercy on us!

ANTIFONON

Epi tis erikosi mi, is tas avlas provomen Kyriou, haras pollis plisthis, evhas anapempo.
Pir

ANTIPHON 3

For those who have said to me: Let us go into the Courts of the Lord, I offer Prayers, being filled with great Joy.

Epi ikon David, ta fovera telesiourgite.


gar eki flegon apanta eshron noun.

In the House of David, awesome Wonders


happen, for therein is a burning Fire that consumes every evil mind.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Amin


4

Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory Amen

Enite

to the Father and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and ever, and to the Ages of Ages.

Afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou e Ginekes edromon epi to mnima, tou idin se ton Hriston, ton di imas

Praise Him for His Mighty O Lord,

Acts; praise Him according to the greatness of His Majesty. the Women ran to Thy Tomb to see Thee, the Christ Who had suffered 9

Kyrie,

TONE (5) PLAGAL 1 22 AP 5 LUKE ST JOANNIKIOS 4 NOVEMBBER 2012

TONE (5) PLAGAL 1 22 AP 5 LUKE ST JOANNIKIOS 4 NOVEMBBER 2012

ODI 6

ODE 6

bestowing Salvation upon all who sing Thy praises. we celebrate this Sacred and Solemn Feast of the Theotokos, let us come, clapping our hands, O people of the Lord, and Glorifying God Who was Born of her. Holy Children bravely trampled upon the threatening fire, preferring not to worship created things rather than the Creator, and they sang in Joy: Blessed art Thou and praised above all: O Lord God of our Fathers! Praise, we Bless and we Worship the Lord!

Agio Pnevmati Zoarhiki axia.

Tin

Thian Taftin ke Pantimon Telountes Eortin i Theofrones tis Theomitoros, defte tas hiras krotisomen, ton ex aftis tehthenta Theon Doxazontes.

As

Ex ou pan Zoon empsihoute, os en Patri ama te ke Logo.

Every

living thing is Animated by the Holy Spirit Who, with the Father and the Logos, is the Principle of Life.
TONE (5) PLAGAL 1

Resurrection

Prokeimenon

Anastithi,
STIHOS

Kyrie O Theos mou oti ou Vasilevis is tous eonas.

Arise, O Lord my God, for Thou reignest


forever
VERSE

ODI 7

ODE 7

Exomologisome

Si Kyrie, en oli

Ouk

elatrefsan ti ktisi i Theoforones para ton Ktisanta. Alla piros apilin andrios patisantes, herontes epsallon. Iperimnite, O ton Pateron Kyrios ke Theos, Evlogitos i

The

kardia mou.

I will give thanks unto Thee, O Lord with my whole heart

Anastithi,

Kyrie O Theos mou oti ou Vasilevis is tous eonas

Arise, O Lord my God, for Thou reignest


forever

SMALL LITANY & PRAISES TO GOD

Gospel 11: John 21:14 - 25


Our Lord Jesus Restores And Commissions St Peter

ODI 8

ODE 8

Enoumen, Pedas

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrios.

ke

We The

Touto

evagis en ti kamino O tokos tis Theotokou diesosato, tote men tipoumenos, nin de energoumenos tin ikoumenin apasan agiri psallousan. Ton Kyrion imnite ta Erga ke iperipsoute is pantas tous eonas.

Offspring of the Theotokos saved the Holy Children in the furnace. He Who was then prefigured has since been born on earth, and He gathers together all Creation to sing: O ye Works of the Lord: Bless ye the Lord and exalt Him above all forever!

ide triton efanerothi O Iisous tis Mathites Aftou egerthis ek nekron, ote oun iristisan legi to Simoni Petro O IIisous:Simon Iona Agapas Me plion touto?

The

third time our Lord Jesus revealed Himself to His Disciples after He had Risen from the dead, when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter: Simon, son of Jonah, do you Love Me more than these? to Him: Yes, Lord, Thou know that I love Thee. time: Love

Legi afto: Ne Kyrie, Si idas oti filo Se. Legi Afto: Voske ta Arnia Mou. Legi Afto palin defteron: Simon
Agapas Me? Iona,

He said

Katavasia of the Ever Blessed Theotokos -

th

Ode

He said to him: Feed My Lambs. He said to him again a second


Simon, son of Jonah, do you Me?

Apas

gigenis skiratato to pnevmati lampadouhoumenos. Panigirizeto de ailon noon fisis, gererousa TA IERA THAVMASIA tis Theomitoros ke voato. Heris, Pammakariste Theotoke Agni, Aiparthene.
& PRAISES TO

Let every mortaL born on earth, carrying


his lamp, in spirit leap for Joy; and let the Orders of Angelic Powers celebrate and honour THE HOLY FEAST of the Theotokos, and let them cry: Hail, All Blessed Theotokos, Pure and Ever Virgin!

Legi afto:

Ne Kyrie, Si idas oti filo Se.

He

said to Him:, Yes Lord; Thou know that I love Thee.

THE SMALL LITANY THE LORD

Legi afto: Pimene ta Provata Mou. Legi afto to triton: Simon Iona, filis Me? Elipithi Ke
O Petros oti ipen Afto to triton: Filis Me? ipen Afto: Kyrie, Si panta idas Si ginoskis oti filo Se.

He said to him: Tend My sheep. He said to him the third time: Simon,
son of Jonah, do you love Me?

Eleventh Resurrection Exaposteilarion

Peter was grieved because He asked him a


third time: Do you love Me?

Meta tin Thian Egersin, tris to Petro: Filis When


Me? pithomenos O Kyrios, ton idion Provato, provallete Pimenarhin. Os idon on igapa, O Iisous epomenon, ireto ton Despotin. Outos de ti? Ean thelo: efise, menin touton, eos ke palin erhome, ti pros se, File Petre?

the Lord, after His Resurrection, asked Peter thrice: Do you Love Me? He set him for a Shepherd over His Sheep. And when Peter saw the Disciple whom Jesus Loved following Him, he asked the Lord: And what is this? And the Lord said: If I Will that he remain until I come again, what is that to thee, O Peter My Beloved?
TONE 2

And he said to Him, Lord, Thou know all


things; Thou know that I love Thee. you were younger, you girded yourself and walked where you wished; but when you are old, you will stretch out your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish to go.

Legi afto O Isous: Voske ta Provata Mou. Jesus said to him:, Feed My sheep. Amin, amin, lego si: ote is neoteros Truly, truly, I say to you: when
ezonies ke periepatis opou itheles; otan the girasis, ektenis tas hiras sou, ke alos se zosi, ke isi opou ou thelis.

Festal Exaposteilarion St Joannikios

Emphronos

kathipetaxas, sofe Ioannikie, to aftokratori Pater, noi sarkos tas orexis. Entevthen to akrotaton, ton efeton katelaves, ke thias doxi etehes. Iper imon oun presvevon, mi dialipis pammakar.

Thy

carnal impulses and appetites, O Joannikios, Thou wisely subordinated to Thy dominating mind, O Wise One. Thereafter, Thou obtained from God Divine Glory, and Thou attained the Pinnacle of desirable Things. So, never

Touto

de ipe simenon pio thanato Doxasi ton Theon.

This

He spoke, signifying by what death he would Glorify God. him: Follow Me!

Ke touto ipon legi Afto: Akolouthi Mi!

And when He had spoken this, He said to


5

TONE (5) PLAGAL 1 22 AP 5 LUKE ST JOANNIKIOS 4 NOVEMBBER 2012

TONE (5) PLAGAL 1 22 AP 5 LUKE ST JOANNIKIOS 4 NOVEMBBER 2012

Epistrafis

de O Petros vlepi ton Mathitin on Igapa O IIisous akolouthounta, ( os ke anepesen en to dipno epi to Stithos Aftou ke ipe: Kyrie, tis estin O paradidous Se?) outos de ti? eos erhome, ti pros se? Si akolouthi Mi! oti O Mathitis ekinos ouk apothniski.

Then

Peter, turning around, saw the Disciple whom Jesus Loved following, (who also had leaned on His Breast at the Supper and asked: Lord, who is the one who betrays Thee?)

Synaxarion of 4 November

Ti

tou aftou minos, Mnimi tou Osiou Patros imon Ioanniiou tou Megalou, tou en to Olimpo.
afti imera, mnmi ton Agion Ieromartyron Nikandrou Episkopou Myron ke Ermeou Presviterou, herontonithenton para tou Agiou Apostolou Titou. afti imera, Mnimi tou Agiou Martyros Porfiriou.

On

the 4th day of this month we Commemorate our Righteous Father, St Joannikios the Great of Mount Olympos.

Touton idon O Petros legi to Iisou: Kyrie, Seeing Legi afto O IIisous: Ean afto thelo menin Jesus

him, Peter said to Jesus: Lord, what about this man? said to him: If I Will that he remain until I come, what is that to you? You follow Me!

Ti

On

this day we Commemorate the Holy Hieromartyrs, St Nicandor, Bishop of Myra, and St Hermias the Presbyter, who were Ordained by St Titos the Holy Apostle. this day we Commemorate the Holy Martyr, St Porphyrios of Ephesos, who was beheaded during the reign of Emperor Aurelian. this day we Commemorate the account of the Lamentation over the capture of Jerusalem of St Jeremiah the Holy Prophet of God and the transce of Abimelech. this day we Commemorate the Holy Most Pious Emperor, St John Vatatzes the Merciful. have Mercy on us.

Exilthen oun O logos outos is tous Adelfous Then Ke


ouk ipen afto O IIisous oti ouk apothniski, al ean afton: Thelo minin eos erhome, ti pros se? estin O Mathitis O martiron peri touton ke grapsas tafta; ke idamen oti Alithis estin i Martiria aftou. atina ean grafite kath en, oude afton ime ton kosmon horise ta grafomena vivlia.

this saying went out among the Brethren that this Disciple would not die. Jesus did not say to him that he would not die, but: If I Will that he remain until I come, what is that to you? these things, and wrote these things; and we know that his Testimony is True. there are also many other things that Jesus did, which if they were written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written.
TONE (5) PLAGAL 1

Ti

On

Yet

Ti

Outos

This is the Disciple who testifies to

afti imera, Diigisis is ton thrinon tou Profitou Ieremiou peri tis Ierousalim, ke is tin alosin taftis, ke peri tis ekstaseos Avimeleh. tou Agiou ke Evsevstou Basileos Ioannou tou Batatzi, tou ke Eleimonos epiklithentos.

On

Mnimi Tes

On

Esti de ke alla polla osa epiisen O Iisous, And

ton Agion Sou presvies, O Theos eleison imas.

By the Intercessions of Thy Saints, O God, Amen


TONE 4

Amin
ODI 1

Amin

Amen
Resurrection Kontakion
descended into Hades, Christ my Saviour, smashed its gates as All Powerful, raised the dead with Thyself as Creator, smashed the sting of Death and delivered Adam from the Curse: O Lover of Mankind: therefore, we all cry unto Thee: SAVE US, O
LORD!

Katavasia of the Ever Blessed Theotokos ODE 1

Anixo

Pros ton Adin Sotir mou sigkatavevikas, ke Thou


tas pilas sintripsas os Pantodinamos, tous thanentas os Ktistis sinexanestisas, ke thanatou to kentdron Hriste sinetripsas, ke Adam tis kataras erriso Filanthrope. Dio pantes Si krazomen:
SOSON IMAS, KYRIE.

to stoma mou ke plirothisete Pnevmatos ke logon erevxome ti Vasilidi Mitri. Ke ofthisome fedros Panigirizon ke aso gnothomenos TAFTIS TA
THAVMATA.

ODI 3

ODE 3

shall open my mouth and the Spirit will inspire it, and I shall utter the words of my song to the Queen and Mother: I shall be seen radiantly keeping Feast and JOYFULLY PRAISING HER MIRACLES Mother of God, Thou living and plentiful Fount, grant strength to those united in Spiritual Fellowship, who sing Hymns of Praise to Thee: and in Thy Divine Glory grant them Crowns of Glory. the Unsearchable Purpose of God concerning Thine Incarnation from a Virgin, O Most High, the Prophet Habakkuk cried: Glory to Thy Power, O Lord!

Tous

Resurrection Ikos

TONE (5) PLAGAL 1

Sous Imnologous, Theotoke, izosa ke Afthonos Pigi, Thiason Sigkrotisantas Pnevmatikon, stereoson. Ke en ti Thia Doxi Sou Stefanon Doxis axioson.

Akousase

e Ginekes tou Angelou ta rimata, apevalonto ton thrinon, prosharis genomene, ke sintromi tin Anastasin evlepon: ke idou Hristos prosingisen aftes, legon to: Herete: tharsite, ego ton kosmon nenikika, ke tous desmious errisamin: spoudasate oun pros tous Mathita apangellouse aftis, oti proago imas en to Galilea tou kirise: dio pantes si krazomen: SOSON
IMAS, KYRIE!

The Women, when they heard the Angels


words, cast away their lamentation and becoming Joyful, trembling saw the Resurrection. And behold: Christ drew near them and said: Rejoice! Take courage, I have overcome the world and freed the prisoners! Hurry then to the Disciples; take them this message: I Am going before you to preach in the city of Galilee. Therefore, we all cry unto Thee: SAVE
US, O LORD!
ODI 4 ODE 4

Tin

anexihniaston Thian Voulin tis ek tis Parthenou sarkoseos Sou to Ipsistou O Profitis Abbakoum katanoon ekravgaxe. Doxa ti Dinami Sou, Kyrie

Perceiving

ODI 5

ODE 5

Exesti ta simpanta epi ti Thia Doxi Sou.

Si gar, apirogame Parthene, eshes en Mitra ton epi Panton Theon ke tetokas ahronon Iion, pasi tis imnousi Se Sotirian vravevousa.

The

whole world was amazed at Thy Divine Glory: for Thou, O Virgin, Who has not known wedlock, has been Translated from earth to the Eternal Mansions to the Life without end, 7

TONE (5) PLAGAL 1 22 AP 5 LUKE ST JOANNIKIOS 4 NOVEMBBER 2012

TONE (5) PLAGAL 1 22 AP 5 LUKE ST JOANNIKIOS 4 NOVEMBBER 2012