You are on page 1of 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh Masa Mata Pelajaran Tingkatan Bilangan Pelajar Tajuk : Subtopik : Hasil Pembelajaran

: 8 Oktober 2012 (Isnin) : 10.40 pagi - 12.00 tengahari (80 minit ) : Matematik : 2 Adil : 30 orang : Statistik : Piktograf : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat: 1. Membina piktograf untuk mewakilkan data. 2. Mendapatkan maklumat daripada piktograf. 3. Menyelesaikan masalah melibatkan piktograf.

Penerapan Nilai Kaedah Pembelajaran Kemahiran Berfikir Media Pengajaran

: Rasional, Berani mencuba, Keyakinan diri, Kerjasama : Pembelajaran Koperatif, Pembelajaran Konstruktivisme

: Mentafsir : Komputer, slaid Powerpoint, skrin LCD, model simbol papan tanda jalan raya, lembaran kerja. : Pada amnya, pelajar-pelajar mengetahui cara untuk mengumpul dan merekodkan data serta menentukan kekerapan dalam sesuatu data.

Pengalaman Sedia Ada

LANGKAH LANGKAH PENGAJARAN LANGKAH ISI PELAJARAN Pengenalan kepada topik StatistikPiktograf iaitu perwakilan data dalam bentuk gambarajah atau simbol yang mengandungi maklumat-maklumat. AKTIVITI P&P 1. Guru menceritakan perjalanan beliau ke Taman Legoland kepada pelajar. CATATAN / NILAI MURNI / BBM BBM : 1. Komputer

Set Induksi (5 minit)

2. Skrin LCD 2. Semasa bercerita, guru menunjukkan model simbol 3. Slaid Powerpoint papan tanda jalan raya yang 4. Model gambar dilihat dalam perjalanan. papan tanda jalan raya. 3. Guru bersoal jawab dengan pelajar berkaitan simbol tersebut. 4. Guru meminta pelajar membuat kesimpulan daripada cerita dan simbol yang dibincangkan. 5. Guru membuat perkaitan antara simbol yang ditunjukkan dengan tajuk yang akan diajar NILAI: Rasional Berani mencuba, Kerjasama KEMAHIRAN GENERIK KB : Mentafsir