MODUL PERDAGANGAN JUJ 2012

PROJEK JAWAB UNTUK JAYA (JUJ)

MODUL PERDAGANGAN

DISEDIAKAN OLEH : PN. HAJAH ZAUBEDAH HJ. KUNCI KOYA – SMK SERI LIPIS EN. MAT JUSOH CHE NGAH – SMK JERANTUT PN. JUWITA JAMALUDDIN – SMK SERI PANCHING PN. SAADIAH MD ALI – SMK ROMPIN EN. BADRULHISAM BAHARUDDIN – SMK BANDAR TUN RAZAK PN. NOR FARIZA MOHD ZAKI – SMK BANDAR TUN RAZAK

1

jeyshida @smksm MODUL PERDAGANGAN JUJ

2012

KANDUNGAN

MUKA SURAT Format Pentaksiran SPM Analisis Soalan SPM 2005 – 2011 Strategi Menjawab Kertas 2 Teknik Memahami Kehendak Soalan Kertas 2 Bahan Modul Perdagangan Tingkatan 4 Peraturan Pemarkahan Modul Perdagangan Tingkatan 4 Bahan Modul Perdagangan Tingkatan 5 Peraturan Pemarkahan Modul Perdagangan Tingkatan 5 3 4-5 6 7 8 - 22 23 - 34 34 - 48 48 – 60

2

jeyshida @smksm MODUL PERDAGANGAN JUJ

2012

FORMAT PENTAKSIRAN SPM

BIL. 1. 2. 3.

PERKARA Jenis Instrumen Jenis Item Bilangan Soalan

KERTAS 1 (3755/1) Ujian Objektif Aneka Pilihan Dan Gabungan 40 soalan (jawab semua)

KERTAS 2 (3755/2) Ujian Subjektif Respon Terhad Dan Struktur Bahagian A: 5 soalan (pilih 3) Bahagian B: 1 soalan (wajib)

4.

Jumlah markah

40 markah

Bahagian A: Jumlah markah – 75 Bahagian B: Jumlah Markah – 25 Jumlah = 100

5.

Tempoh Ujian

1 jam 15 minit

2 jam

6.

Wajaran Konstruk

Pengetahuan & Kefahaman = 60% Kemahiran = 40%

Pengetahuan & Kefahaman = 20% Kemahiran = 75% Nilai = 5%

7.

Cakupan Konteks

Semua bidang pembelajaran dari tingkatan 4 dan 5

Semua bidang pembelajaran dari tingkatan 4 dan 5

8.

Aras Kesukaran : Rendah - R Sederhana - S Tinggi - T

R :S :T =

5 :3 :2

R :S :T = 5 :3 :2

3

jeyshida @smksm MODUL PERDAGANGAN JUJ

2012

ANALISA SOALAN SPM 2005 -2011

KERTAS 1 TAHUN 05 1 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 07 08 1 1 1 1 2 1 09 2 2 10 1 3 2 11 2 3 1 1 1 X X X 0 5 0 6 X 0 7 X

KERTAS 2 0 0 8 9 X X X X X X X

1 0 X X X X X X

1 1 X X X X X

1
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ASAS KEPADA PERDAGANGAN
Keperluan dan Kehendak Manusia Pengeluaran Faktor-faktor pengeluaran: Pengkhususan Sistem Barter Perdagangan Saluran Agihan Perniagaan runcit Perniagaan borong Dokumen Perniagaan Dalam Negeri Kaedah Jualan Perniagaan Antarabangsa Perniagaan Import, Eksport Dan Entreport Dokumen Perniagaan Antarabangsa Industri Kecil Dan Sederhana Cara Memulakan Perniagaan Jenis Milikan Perniagaan Penswastaan

2
2.1

UNSUR PERDAGANGAN
1 2 2 1 2 1 1 X X X X KK X

3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

PERNIAGAAN DALAM NEGERI
X X X X X X X X X

X

1 2

X

X

1

X X

X

4
4.1 4.2 4.3

PERNIAGAAN ANTARABANGSA
1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 X X KK KK X X X X X KK X

5
5.1

INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA
3 2 4 2 2 3 3 X X X X KK X X/ KK X

6
6.1 6.2 6.3

PEMILIKAN PERNIAGAAN
1 2 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 1 3 1 1 1 1 X X X X X 1 2 X X X X X KK X X

7
7.1 7.2 7.3

PELABURAN
Maksud Pelaburan Jenis Pelaburan Panduan Am Melabur 3 1 KK KK X X

8

PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN 4

jeyshida @smksm MODUL PERDAGANGAN JUJ
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Sistem Perbankan Jenis- jenis Bank Perkhidmatan Bank Cek Syarikat Kewangan Lain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 X X X X KK KK 1 1 1 1 X X KK X X X X

2012
KK X/KK X/KK

X

9
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

INSURANS
Insurans Prinsip-prinsip Insurans Jenis Insurans Takaful Belian Polisi dan Tuntutan Gantirugi X KK X/KK X

1 1 1 1 1 3

1 1 3 2 1 1 X 2 1 2 KK XX X X X X

10
10.1 12.2 10.3 10.4

PENGANGKUTAN
Pengangkutan Jenis Pengangkutan Pengkontenaan Pemilihan Jenis Pengangkutan

X 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X KK KK X X X X X

X KK X X X/KK

11
11.1

KOMUNIKASI
Komunikasi

12
12.1 12.2

PERGUDANGAN
Pergudangan Jenis-jenis Gudang 1 1 1 1 X X KK X X X X KK X

13
13.1 13.2 13.3 13.4

PROMOSI
Promosi Jenis-jenis promosi Media Pengiklanan Pemilihan Media Pengiklanan Peranan Kerajaan Dalam Perniagaan 3 1 1 1 1 1 X

1

1

14
14.1

PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN
4 1 2 2 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 X X X X KK X X 2 2 KK KK X X

15
15.1 15.2

KONSUMERISME
Konsumerisme Perlindungan Pengguna

5

jeyshida @smksm MODUL PERDAGANGAN JUJ STRATEGI MENJAWAB KERTAS 2

2012

Sebelum menjawab Membaca arahan soalan dengan teliti. Kertas soalan perdagangan mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B Mengambil masa dalam 5 minit untuk melihat keseluruhan soalan dan menentukan soalan yang akan dijawab. Membuat catatan pada soalan berkaitan isi/fakta jawapan bagi soalan tersebut. Memahami kata tugasan soalan yang diberi dan merujuk kepada markah dalam kurungan yang diberikan. Samada jawapan memerlukan fakta, huraian dan contoh. Semasa menjawab Peruntukan masa 25 minit untuk menjawab setiap soalan. Jawapan boleh ditulis dalam bentuk penerangan ayat atau point penting. Jawapan menjurus kepada kehendak soalan, tiada pembukaan dan penutup. Amalkan memberi lebih jawapan daripada markah yang diperuntukan. Tulisan perlu kemas dan boleh dibaca, seboleh-bolehnya gunakan pen. Penggunaan singkatan dibenarkan, tetapi perlu difahami oleh pemeriksa. Jawapan kepada soalan yang melibatkan teks/gambar/petikan cuba kaitkan semasa memberi jawapan Jika ada soalan yang melibatkan pengiraan, boleh gunakan kalkulator.

Selepas menjawab Menyemak keseluruhan jawapan/membaca semula bagi mempastikan tidak ada ketinggalan fakta penting. Pastikan soalan yang dijawab disusun mengikut urutan yang betul. Sebelum diikat dan dihantar pastikan nombor kad pengenalan dan angka giliran ditulis dengan betul pada setiap helai muka surat (termasuk helaian tambahan)

6

MODUL PERDAGANGAN JUJ 2012 TEKNIK MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN (KERTAS 2)
Seseorang calon mestilah mencari maksud atau kata kerja sesuatu soalan tersebut. Terdapat beberapa kata kerja soalan yang dapat membantu calon memahami kehendak soalan.

BIL 1

KATA KERJA SOALAN Apakah

RESPON YANG DIHARAPKAN Memberikan definisi /fakta secara tepat, jelas, spesifik dan ringkas. Memberikan keterangan tentang sesuatu perkara supaya mudah difahami. Menyatakan fakta dengan sokongan / menjelaskan perkaitan Memperihalkan sesuatu perkara secara terperinci dan teratur.

BENTUK JAWAPAN Fakta Huraian Huraian

2.

Jelaskan

3.

Terangkan

Fakta Huraian/Contoh Fakta Huraian Contoh Huraian

4.

Huraikan

5.

Mengapakah

Memberikan sebab/alasan mengapa sesuatu perkara tersebut berlaku atau wujud. Memberikan jawapan dengan kaedah pengiraan Membuat sesuatu keputusan selepas mengambilkira beberapa perkara sebagai asas pertimbangan Melakarkan sesuatu perkara secara terperinci dan teratur. Memberi persamaan dan perbezaan antara dua perkara. Memberikan perbezaan, kelainan dan ketidaksamaan diantara dua perkara. Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan penerangan lanjutan/huraian/sokongan

6.

Hitungkan

Tunjuk Pengiraan

7.

Tentukan

Buat pilihan Huraian

8.

Lakarkan

Lakaran

9.

Bandingkan

Huraian

10.

Bezakan

Huraian dalam bentuk jadual/perenggan Fakta

11.

Nyatakan

7

MODUL PERDAGANGAN JUJ 2012 MODUL PERDAGANGAN TINGKATAN 4 BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN
1.1 KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA Berikut adalah perbualan antara Ainul, Hayati dan Farah.
Boleh juga saya pun tengah lapar ni Jom kita pergi makan nasi ayam kat kedai seberang jalan tu Tak naklah. Saya nak makan chicken chop kat cafe di bandar

Ainu

Hayati

Farah

Terangkan tiga perbezaan antara keinginan Ainul dan Farah.

( 6 markah )

H1 H2H31.2 PENGELUARAN

H1 H2H3 -

Rajah di bawah menunjukkan maklumat berkaitan dengan cabang pengeluaran. Pengeluaran

Khidmat langsung Y

Perusahaan

X

Perkilangan

Pembinaan 8

MODUL PERDAGANGAN JUJ 2012
Huraikan cabang pengeluaran berikut : (i) X ( ii ) Y Cabang pengeluaran tersebut ialah : X - _ H1a _ H1b _ Y H2a H2b 1.3 _ _ _ ( 3 markah ) ( 3 markah )

FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN Gambar berikut menunjukkan suatu aktiviti pengeluaran.

Huraikan tiga faktor pengeluaran yang terdapat dalam aktiviti tersebut. ( 9 markah ) Tiga faktor pengeluaran yang terdapat dalam aktiviti tersebut ialah : F1 - __ H1 - __ C1 - __ F2 H2 C2 - _ _ _

-

9

F3 H3 C3 - _ 1.4 PENGKHUSUSAN ( i ) Apakah pengkhususan ?

-

_ _ _

( 3 markah ) ( 4 markah )

( ii ) Mengapakah pengkhususan wujud dalam pengeluaran ?

( iii ) Jelaskan mengapa industri moden masa kini mengamalkan pengkhususan dalam pengeluaran? ( 6 markah )

( i) H1 - _ H2 - _ H3 - _ ( ii ) H1 - _ H2 - _ H3 - _ H4 - _ ( H2 H3 H4 H5 - __ H6 - __ iii ) H1 -

_ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __

1.5

SISTEM BARTER Gambar di bawah menunjukkan sejenis bentuk perniagaan.

10

( i ) Namakan bentuk perniagaan tersebut. ( ii ) Terangkan empat kelemahan bentuk perniagaan tersebut.

( 1 markah ) ( 8 markah )

(i)

_ _ _ _ _ _ _ _

( ii ) F1 _ H1 F2 _ H2 F3 _ H3 F4 _ H4 _

BAB 2 : UNSUR PERDAGANGAN
2.1 PERDAGANGAN 1. Terangkan dua perbezaan antara perdagangan dengan perniagaan. Dua perbezaan antara perdagangan dengan perniagaan ialah : Perdagangan Perniagaan ( 4 markah )

2. Gambar menunjukkan Encik Ammar iaitu seorang peniaga. Macam mana nak besarkan bisnes ni. Duit simpanan tak cukup pula. Lori pula buat hal . Barang orang ni pula diperlukan segera.

11

( i ) Nyatakan dua bantuan perniagaan yang sesuai untuk membantu Encik Ammar. ( 2 markah ) ( ii ) Terangkan bagaimana bantuan perniagaan di ( i ) dapat membantu Encik Ammar mengatasi masalah kewangan yang dihadapinya. ( 6 markah ) (i) _ _

(ii)

F1 _ H1 F2 _ H2 F3 _ H3 _

_ _ _ _

BAB 3 : PERNIAGAAN DALAM NEGERI
3.1 PERNIAGAAN DALAM NEGERI Apakah maksud perniagaan dalam negeri ? H1 __ H2 __ H3 __ ( 3 markah )

3.2 SALURAN AGIHAN Gambar menunjukkan suatu produk.

12

( i ) Nyatakan jenis saluran agihan yang sesuai untuk produk tersebut. ( 1 markah ) ( ii ) Terangkan dua sebab saluran agihan tersebut digunakan. (i) _ ( ii ) F1 H1 __ F2 _ H2 _ _ ( 4 markah )

_

3.3

PERNIAGAAN RUNCIT Gambar di bawah menunjukkan logo sejenis perniagaan runcit

( i ) Namakan jenis perniagaan tersebut. ( 1 markah ) ( ii ) Jelaskan empat kelebihan perniagaan di ( i ) kepada peniaga. ( 4 markah ) (i) _ ( ii ) H1 __ H2 H3 _ H4 _ _ _

3.4

PERNIAGAAN BORONG Terangkan tiga fungsi pemborong kepada pengeluar. ( 6 markah )

13

Tiga fungsi pemborong kepada pengeluar ialah : F1 H1 __ F2 H2 __ F3 H3 __

3.5

DOKUMEN PERNIAGAAN DALAM NEGERI Dokumen berikut diterima oleh Syarikat Mai Mai Sdn Bhd.

14

( i ) Pada 6 Mac 2011, Syarikat Elektrik Seng telah menghubungi Syarikat Mai Mai Sdn Bhd memaklumkan terdapat kesilapan dalam invois. Nyatakan dokumen yang perlu digunakan untuk membetulkan kesilapan berkenaan. ( 1 markah ) ( ii ) Hitungkan jumlah harga yang perlu dijelaskan jika Syarikat Fariz membuat pembayaran pada 14 Mac 2011 setelah kesilapan diperbetulkan. ( 5 markah ) ( iii ) Bezakan antara diskaun niaga dengan diskaun tunai. ( 6 markah )

(i) _ ( ii ) Pengiraan:

( iii ) Perbezaan antara diskaun niaga dengan diskaun tunai. Diskaun Niaga Diskaun Tunai

15

3.6

KAEDAH JUALAN Pernyataan di bawah merujuk kepada sejenis kaedah jualan. Barang yang dijual mempunyai nilai jual semula yang tinggi

(i) (ii) (iii)

Apakah jenis kaedah jualan di atas. Nyatakan ciri-ciri kaedah jualan di ( i ). Jelaskan kebaikan kaedah jualan tersebut kepada pembeli.

( 1 markah ) ( 3 markah ) ( 4 markah )

(i) _ ( ii ) H1 _ H2 _ H3 _ ( H2 H3 _ H4 _ iii ) H1 _ _

BAB 4 : PERNIAGAAN ANTARABANGSA
4.1 PERNIAGAAN ANTARABANGSA ( a ) Huraikan tiga faktor wujudnya perniagaan antarabangsa. ( 6 markah )

( b ) Terangkan tiga kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengeluar. ( 6 markah ) (a ) Faktor wujudnya perniagaan antarabangsa. F1 H1 C1 - _ _

-

16

F2 H2 - __ C2 - _

-

_ _

F3 H3 - __ C3 - _

-

_ _

( b ) Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengeluar. F1 H1 - _ F2 H2 - _ F3 - _ H3 - _ _

_

4.2

PERNIAGAAN IMPORT, EKSPORT DAN ENTREPORT Gambar di bawah berkaitan masalah perniagaan antarabangsa.

RINGGIT MALAYSIA

DOLLAR AMERIKA

SISTEM METRIK

SISTEM IMPERIAL

Terangkan setiap masalah tersebut.

(4 markah)

17

F1 _ H1 _ _

F2 _ H2 _

4.3

DOKUMEN PERNIAGAAN ANTARABANGSA Situasi berikut berlaku kepada seorang peniaga. Encik Mizan seorang pengedar kek lapis di Sarawak telah menerima inden daripada Encik Shauqi seorang pengimport kek lapis dari Arab Saudi. Encik Shauqi telah memesan 200 biji kek lapis prune dan 300 biji kek lapis masam manis. ( a ) Kenal pasti jenis inden yang diterima oleh Encik Mizan. ( b ) Jelaskan jenis inden tersebut. (a) __ ( 1 markah ) ( 2 markah )

( b ) H1 H2 _

BAB 5 : INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA
5.1 INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA Gambar berikut adalah sejenis hasil industri IKS .

Industri A

Industri B

18

( i ) Nyatakan bidang pembuatan industri A dan industri B. ( ii ) Nyatakan masalah yang dihadapi oleh industri ( i ) di atas. ( iii ) Terangkan tiga kepentingan IKS kepada masyarakat.

( 2 markah ) ( 4 markah ) ( 6 markah )

( i ) Industri A _ Industri B _

( H2 _ H3 _ H4 _

ii

)

H1

_ _ _

( iii ) F1 _ H1 __ F2 _ H2 __ F3 _ H3 __

_

_

_

BAB 6 : PEMILIKAN PERNIAGAAN
6.1 MEMULAKAN PERNIAGAAN Berikut adalah perbualan antara Rajesh dan Gayatri.

Saya dengar syarikat Meena nak dijual. Prospek masa depan syarikat tu pun agak baik Rajesh Gayatri

Saya memang bercadang nak beli syarikat tu. Apa pendapat awak ?

19

( i ) Nyatakan cara memulakan perniagaan berdasarkan perbualan di atas. ( 1 markah ) ( ii ) Terangkan dua kelebihan cara memulakan perniagaan seperti di ( i ). ( 4 markah ) (i) _ ( ii ) F1 _ H1 _ _ _

F2 _ H2 _ _

6.2

JENIS PEMILIKAN PERNIAGAAN Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis milikan perniagaan. Nama perniagaan Lokasi Pemilik Barang Jualan : : : : Tekun Usaha Entreprise No.10 Jalan Daya, Taman Semarak, Kuantan. Muzammil bin Daud Barangan keperluan harian , makanan ringan,

( a ) Nyatakan jenis dan ciri milikan perniagaan tersebut.

( 4 markah )

(b)

PERKONGSIAN

SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD

Terangkan tiga kelebihan menukar milikan perniagaan tersebut. (6 markah ) ( H1 __ H2 __ H3 __ a ) _ _ _ _

( b ) F1 __ H1 _

_

20

F2 __ H2 _ F3 __ H3 _

_

_

6.3

PENSWASTAAN Rajah berikut menunjukkan suatu situasi. LEMBAGA LETRIK NEGARA Bertukar kepada TENAGA NASIONAL BERHAD Terangkan kesan perubahan tersebut. F1 _ H1 __ F2 _ H2 F3 _ H3 _ F4 _ H4 _ ( 8 markah )

_ _ _

BAB 7 : PELABURAN
7.1 PELABURAN Apakah maksud pelaburan ? ( 3 markah ) H1 H2 H3 _ _ _

21

7.2

JENIS PELABURAN Pernyataan di bawah merujuk kepada jenis pelaburan.

AMANAH SAHAM BUMIPUTERA AMANAH SAHAM WANITA AMANAH SAHAM SATU MALAYSIA

Nyatakan kelebihan melabur dalam pernyataan di atas. H1 _ H2 H3 H4 _

( 4 markah )

_ _

7.3

PANDUAN AM MELABUR Terangkan langkah-langkah yang perlu difikirkan sebelum membuat pelaburan. ( 8 markah ) F1 _ H1 _ F2 _ H2 _ F3 _ H3 F4 _ H4 _

_

_

_

22

PERATURAN PEMARKAHAN MODUL PERDAGANGAN TINGKATAN 4

BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN
1.1.1 KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA Keperluan H1 Mesti ada untuk manusia terus hidup H2 Contoh : makanan H3 Sama untuk semua orang H4 Keperluan terhad/tetap H5 Keperluan ialah tuntutan semulajadi H6 Mengikut tahap tertentu – fisiologi, sosial,rohani Kehendak H1 Barangan yang diingini untuk hidup lebih selesa H2 Contoh kereta, jam tangan H3 Berbeza mengikut keinginan H4 Tidak terbatas dan berubah-ubah H5 Perlu dipelajari atau dipengaruhi persekitaran H6 Mengikut keutamaan/keinginan semasa Mak: 6 markah 1.2 PENGELUARAN Cabang pengeluaran tersebut ialah : X H1a H1b H1c Perdagangan - Aktiviti pengagihan barangan daripada pengeluar asal kepada pengguna akhir - Tepat pada masa, harga, tempat dan kuantiti yang diperlukan - Terdiri daripada perniagaan dan bantuan perniagaan Mak: 3 markah Y - Ekstraktif H2a - Mengeluarkan bahan mentah / mengeksploitasi sumber alam H2b - Contoh pertanian/ perlombongan/ pembalakan Mak : 3 markah 1.6 FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN Tiga faktor pengeluaran yang terdapat dalam aktiviti tersebut ialah: F1 - Modal H1 - Sebarang bentuk aset berupa wang/ mesin / bahan mentah untuk membantu pengeluaran 23

C1 - Gunting rambut / sikat / kerusi / cermin/mesin gunting rambut F2 - Buruh H2 - Seseorang yang menggunakan tenaga fizikal dan mental dalam proses pengeluaran C2 – Tukang gunting rambut F3 - Usahawan H3 – Orang yang menggabungkan semua faktor pengeluaran C3 - Encik Azhar 3F + 3H + 3C

Mak: 9 markah

1.7

PENGKHUSUSAN ( i) H1 - Penumpuan dalam melakukan sejenis pekerjaan/ aktiviti tertentu H2 – Mengikut kemahiran seseorang H3 - Tidak melakukan dua kerja dalam satu masa H4 - Berasaskan pembahagian kerja Mak : 3 markah

( ii ) H1 - Iklim dan bentuk muka bumi yang berbeza di merata tempat H2 - Manusia mempunyai kemahiran dan kebolehan yang berbeza H3 – Terdapat amalan pembahagian kerja H4 - Perbezaan tingkat teknologi/sumber alam semulajadi Mak : 4 markah ( iii ) H1 – menjimatkan masa / proses pengeluaran lebih cepat H2 – meningkatkan kemahiran / kecekapan pekerja H3 – meningkatkan kualiti keluaran H4 – meningkatkan produktiviti / pengeluaran secara besar-besaran H5 – membolehkan penggunaan mesin H6 – mengurangkan kos dan masa melatih pekerja H7 – pekerja menjadi lebih mahir Mak : 6 markah 1.8 (i) SISTEM BARTER Sistem Barter Mak : 1 markah

( ii ) F1 Masalah kemahuan tidak serentak H1 tidak semua orang mempunyai kemahuan yang sama untuk ditukar F2 Sukar menetapkan kadar pertukaran H2 barang yang hendak ditukarkan tidak sama nilai / saiz / ukuran

24

F3 Sukar membahagikan barang H3 sebahagian barang dan benda hidup tidak boleh dibahagikan kepada bahagian kecil F4 Sukar menyimpan barang yang rosak H4 contoh sayuran, buah-buahan, ikan perlu ditukar segera F5 Sukar membawa barang-barang besar dan berat H5 contoh seekor lembu untuk ditukar dengan 100 guni beras Mak : 8 markah

BAB 2 : UNSUR PERDAGANGAN 2.1 PERDAGANGAN

1. Dua perbezaan antara perdagangan dengan perniagaan ialah : Perdagangan merupakan cabang pengeluaran aktiviti agihan barang tujuan agih barang sampai kepada pengguna terdiri daripada perniagaan dan bantuan perniagaan Perniagaan H1 merupakan cabang perdagangan H2 aktiviti jual beli barang H3 tujuan dapat untung H4 terdiri daripada perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa Mak : 4 markah

H1 H2 H3 H4

2 (i)

-

Perbankan / Bank Pengangkutan Mak : 2 markah

( ii ) Perbankan F1 Kemudahan pembayaran H1 seperti cek, pindahan kredit F2 Kemudahan simpanan H2 seperti akaun simpanan, akaun semasa F3 Kemudahan pembiayaan H3 melalui pinjaman / overdraf F4 Beri khidmat nasihat H4 seperti nasihat berkaitan pelaburan F5 Lain-lain perkhidmatan H5 seperti pertukaran matawang asing/ cek kembara/ peti simpanan selamat/ khidmat nasihat Mana-mana 3F + 3H Mak : 6 markah 25

MODUL PERDAGANGAN JUJ 2012
BAB 3 : PERNIAGAAN DALAM NEGERI

3.1

PERNIAGAAN DALAM NEGERI H1 Aktiviti membeli dan menjual barang / perkhidmatan antara penduduk dalam sesebuah negara. H2 Terdiri daripada perniagaan borong dan perniagaan runcit H3 Contohnya: kedai runcit, bazar dan pasar raya. Mak : 3 markah

3.2

SALURAN AGIHAN ( i ) Pengeluar Pengguna Mak : 1 markah

( ii ) F1 Jenis barang /barang hasil pertanian / bunga H1 perlu diagih segera untuk menjamin kesegarannya F2 Sasaran pasaran barang H2 barang/bunga cepat rosak perlu dihantar segera kepada pelanggan Mak : 4 markah

3.3

PERNIAGAAN RUNCIT ( i ) Kedai Sejaras Mak : 1 markah

( ii ) H1 Risiko perniagaan dapat disebarkan melalui cawangan lain H2 Bekalan stok tidak perlu melalui orang tengah/beli dari syarikat induk H3 Menjimatkan kos promosi H4 Pekerja menjadi mahir disebabkan wujud pengkhususan kerja Mak : 4 markah 3.4 PERNIAGAAN BORONG Tiga fungsi pemborong kepada pengeluar ialah : F1 H1 F2 H2 F3 H3 Membeli secara pukal Membayar secara tunai kepada pengeluar Mengurangkan kos pergudangan Pemborong mempunyai gudang sendiri Memecah pukal Pengeluar dapat jimat kos pembungkusan/upah pekerja 26

MODUL PERDAGANGAN JUJ 2012
F4 H4 F5 H5 F6 H6 Jimat kos pengangkutan Pemborong mempunyai pengangkutan sendiri Pengendalian pasaran Pemborong mempunyai rangkaian peruncit sendiri Memberi maklumat pasaran Pemborong sebagai orang tengah antara pengeluar dan peruncit 3F + 3H Mak : 6 markah

3.5 (i) ( ii )

DOKUMEN PERNIAGAAN DALAM NEGERI Nota Debit Mak : 1 markah

Harga barang = 3 x RM 3 000 = RM 9 000 Diskaun Niaga = RM 9 000 x 10 = RM 900 100 Jumlah Hutang = RM 9 000 – RM 900 = RM 8 100 2 Diskaun Tunai = RM 8100 x 100 = RM 162 Jumlah yang perlu di bayar = RM 7 938

( iii ) Perbezaan antara diskaun niaga dengan diskaun tunai: Diskaun Niaga H1 Menggalakkan Pembelian pukal / banyak H2 Peratus potongan bergantung kepada kuantiti dan sifat barang. H3 Diberi semasa urus niaga jual beli berlaku. H4 Potongan daripada harga pada senarai harga / sebut harga / Katalog / harga semasa. Diskaun Tunai H1 Menggalakkan pembayaran hutang dengan segera / cepat / hutang lapuk H2 Peratus potongan bergantung kepada tempoh pembayaran. H3 Diberi semasa pembayaran hutang dibuat. H4 Potongan daripada harga bersih dalam invois. Mana-mana 3F + 3H

27

MODUL PERDAGANGAN JUJ 2012

3.6

KAEDAH JUALAN

( i ) Sewa beli (ii) H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 Mak : 1 markah Membeli/membayar barang secara ansuran Pembeli dianggap penyewa sehingga semua ansuran dibayar Bayaran ansuran dianggap sewa bulanan Perlu membayar wang pendahuluan’ Boleh digunakan selepas menandatangani perjanjian sewa beli Barang akan ditarik balik sekiranya ansuran gagal dijelaskan Barang adalah pemilik syarikat yang membiayai pembelian barang tersebut Barang bukan pemilik pembeli selagi ansuran belum habis dibayar Sesuai untuk barang tahan lama spt kereta, rumah Mak : 5 markah Boleh membeli/membayar barang secara ansuran Barang boleh digunakan selepas menandatangani perjanjian sewa beli Dapat membeli barang yang harganya mahal Taraf hidup pembeli meningkat Barang boleh digunakan untuk menghasilkan pendapatan Mak : 4 markah

( iii ) H1 H2 H3 H4 H5

BAB 4 : PERNIAGAAN ANTARABANGSA 4.1 (a ) PERNIAGAAN ANTARABANGSA Faktor wujudnya perniagaan antarabangsa. F1 H1 C1 F2 H2 C1 Perbezaan sumber alam semula jadi Iklim / bentuk muka bumi / tanih berbeza / bahan semula jadi yang berlainan Contoh / Malaysia sesuai untuk penanaman getah Perbezaan kos pengeluaran Kos pengeluaran antara negara berbeza / ada yang lebih rendah antara negara lain Contoh / kos mengeluar / menanam kelapa sawit lebih rendah di Malaysia berbanding Nigeria Perbezaan tingkat teknologi Kepakaran / pengetahuan / kemahiran berbeza antara negara/maklumat/ilmu Contoh / Jepun mempunyai kepakaran dalam bidang elektronik paling maju

F3 H3 C3

28

MODUL PERDAGANGAN JUJ 2012
F4 H4 C4 Hubungan antara bangsa Untuk mewujudkan hubungan diplomatik pelbagai hala / mempereratkan hubungan antara negara Contoh / Malaysia mengimport sayur-sayuran dari Indonesia 3F + 3H + 3C Mak : 9 markah

(b)

Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengeluar: F1 H1 Meluaskan pasaran Dapat meningkatkan jualan/ untung bertambah dapat meningkatkan jualan/untung bertambah Pertukaran pengetahuan dan teknologi Meningkatkan produktiviti dan kualiti barangan Dapat menikmati ekonomi bidangan Kos pengeluaran dapat dikurangkan 3F + 3H Mak : 6 markah

F2 H2 F3 H3

4.2

PERNIAGAAN IMPORT, EKSPORT DAN ENTREPORT F1 H1 F2 H2 Perbezaan mata wang Nilai mata wang setiap negara berbeza Perbezaan timbangan dan sukatan / ukuran Setiap negara menggunakan sistem timbangan dan sukatan berbeza 2F + 2H Mak : 4 markah

4.3

DOKUMEN PERNIAGAAN ANTARABANGSA ( a ) Inden Terbuka ( b ) H1 H2 Tidak menyatakan nama pembekal Maklumat tentang barang sahaja diberikan Mak : 2 markah Mak : 1 markah

29

BAB 5 : INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA

5.1

INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA ( i ) Industri A - Industri pembuatan lain Industri B - Industri komponen automotif Mak : 2 markah ( ii ) H1 Masalah modal dan pembiayaan H2 Produktiviti dan teknologi rendah H3 Kekurangan bahan mentah H4 Masalah pengurusan H5 Masalah lokasi H6 Hubung jalin dengan industri berat Mak : 4 markah

( iii )

F1 Peluang menceburi bidang perusahaan H1 Meningkatkan pengetahuan / kemahiran / pendapatan / meningkatkan taraf hidup F2 Peluang menggunakan kebolehan / daya cipta / kreativiti individu H2 Dapat membangunkan Negara / berkhidmat / berbakti kepada masyarakat F3 Mewujudkan peluang pekerjaan H3 Mengurangkan kadar pengangguran / serap tenaga buruh / berintensif buruh F4 Memenuhi keperluan kehendak H4 Mengurangkan pergantungan kepada barang import / mencipta keluaran baru / Baiki keluaran sedia ada / pendapatan Negara 3F + 3H Mak: 6 markah

30

BAB 6 : PEMILIKAN PERNIAGAAN 6.1 MEMULAKAN PERNIAGAAN ( i ) Mengambil alih ( ii ) F1 Perniagaan dapat dimulakan dengan cepat H1 Sistem perniagaan telah sedia ada F2 Dapat mengurangkan persaingan H2 Perniagaan telah sedia mempunyai nama/dikenali ramai 2F + 2H 6.2 JENIS PEMILIKAN PERNIAGAAN Mak : 1 markah

Mak : 4 markah

( a ) Milikan Tunggal H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 Dimiliki oleh seorang individu Modal daripada simpanan sendiri atau pinjaman Diurus sendiri oleh pemilik Ditubuhkan dibawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 Liabiliti tidak terhad Segala untung rugi ditanggung sendiri Cukai yang dikenakan adalah cukai pendapatan perseorangan Mak : 4 markah

( b ) F1 Modal lebih besar H1 kerana bilangan ahli lebih ramai F2 Kewujudan perniagaan berterusan H2 syarikat terus wujud walaupun ahli meninggal F3 Menikmati ekonomi bidangan H3 kos pengeluaran seunit dapat dikurangkan F4 Liabiliti terhad H4 setakat modal yang dilaburkan F5 Maklumat kewangan perniagaaan dirahsiakan H5 tidak perlu diumum kepada orang ramai 3 F + 3H Mak : 6 markah

31

6.3

PENSWASTAAN

F1 H1

Mengurangkan perbelanjaan dan menambah hasil kerajaan Kos untuk menyediakan perkhidmatan asas dan infrastruktur dipindahkan kepada syarikat swasta Meningkatkan kecekapan dan produktiviti Badan yang diswastakan beroperasi dengan cekap dan produktif untuk menghadapi persaingan Membolehkan orang ramai melabur ke dalam ekuiti yang diswastakan Pelaburan orang ramai dalam ekuiti korporat akan mempercepatkan pembangunan negara Memanfaatkan pengguna Meningkatkan kualiti dan liputan perkhidmatan Menggalakkan penyertaan bumiputera dalam bidang perdagangan dan perindustrian Membolehkan pengurus dan kakitangan bumiputera memperoleh kepentingan dalam syarikat korporat 4 F + 4H Mak : 8 markah

F2 H2

F3 H3

F4 H4 F5 H5

BAB 7 : PELABURAN 7.1 PELABURAN H1 H2 H3 Menangguhkan penggunaan wang pada masa ini Untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan Pulangan pendapatan semasa/keuntungan modal Mak : 3 markah 7.2 JENIS PELABURAN Kelebihan melabur Amanah Saham : H1 H2 H3 H4 Pulangan dalam bentuk keuntungan modal/dividen/bonus Sifat mudah cair Selamat Risiko yang rendah Mak : 4 markah

32

7.3

PANDUAN AM MELABUR Langkah-langkah yang perlu difikirkan sebelum membuat pelaburan: F1 Mendapatkan maklumat lengkap H1 Diperoleh daripada risalah pelaburan, prospectus syarikat, buku atau majalah pelaburan, broker dan orang yang berpengalaman F2 Pulangan atas modal H2 Melalui kadar faedah, dividen dan keuntungan ke atas modal. F3 Risiko dalam pelaburan H3 Jika pelabur kurang mahir akan melabur dalam pelaburan yang kurang risiko F4 Modal sedia ada H4 Jika modal kecil,melabur dalam pelaburan berisiko rendah seperti unit amanah atau akaun simpanan tetap. F5 Sifat Kecairan H5 Sesuatu aset mudah ditukar ke bentuk wang tunai. Contoh : Aset mudah cair – simpanan tetap di bank. Aset tidak mudah cair – harta tanah. 4F + 4H

Mak : 8 markah

33

MODUL PERDAGANGAN TINGKATAN 5 TAJUK 8 : PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN
8.1 SISTEM PERBANKAN Bezakan Perbankan Konvensional dengan Perbankan Islam. Perbankan Konvensional H1 – H2 – H3 – H1 H2 H3 Perbankan Islam (6 markah)

8.2

JENIS-JENIS BANK

Berikut adalah logo kepunyaan sebuah bank.

(i) (ii)

Nyatakan jenis bank tersebut. Terangkan tiga konsep pengurusan dan perjalanan bank di atas.

(1 markah) (6 markah)

(i) (ii) F1 H1 - _ _

F2 H2 _

34

F3 H3 _ _

8.3

PERKHIDMATAN BANK PERDAGANGAN

Situasi berikut berkaitan dengan Puan Fouziah yang menggunakan sejenis perkhidmatan bank.

Puan Fouziah seorang peruncit peralatan komputer yang mempunyai akaun semasa di Bank XYZ. Beliau mengalami kekurangan modal pusingan untuk digunakan dengan segera.

Cadangkan satu jenis perkhidmatan bank yang dapat membantu Puan Fouziah. Jelaskan. (4 markah) F1 H1 - _ H2 - _ H3 - _ _

8.4

CEK

Cek berikut digunakan dalam satu urus niaga.

Terangkan tiga pihak yang terlibat dalam cek tersebut. F1 H1 -

(6 markah)

35

F2 H2 F3 H3 -

8.5

INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Berikut adalah sebuah iklan perumahan.

RUMAH UNTUK DIJUAL 4 BILIK TIDUR 3 BILIK AIR

Jika Encik Danish ingin memiliki rumah tersebut, institusi manakah yang dapat membantu beliau? Jelaskan. (4 markah)

F1 H1 H2 H3 - _ -

_ _ _

36

TAJUK 9 : INSURANS
9.1 INSURANS

Berikut adalah dialog Encik Zulkifli, seorang pemilik kedai emas Azura dan Munirah membantu aku menguruskan kedai. Kedai pula sentiasa dikunjungi oleh ramai pelanggan pada hujung minggu. Perlukah aku mengambil insurans ?

Pada pendapat anda, adakah Encik Zulkifli perlu mengambil insuras? Jelaskan.

(4 markah)

H1 - __ H2 - __ H3 - _

_ _

9.2

PRINSIP-PRINSIP INSURANS

Situasi berikut berkaitan dengan Datuk Mazlan, seorang pembeli polisi insurans. Datuk Mazlan tidak memaklumkan penyakit jantungnya semasa mengisi borang cadangan insurans hayat. Ini menyebabkan polisinya terbatal apabila isterinya memohon mendapatkan ganti rugi daripada syarikat insurans setelah beliau meninggal dunia akibat serangan jantung.

Jelaskan dua sebab syarikat insurans menolak permohonan isteri Datuk Mukriz. H1 - __ H2 - __

( 2 markah ) _ _

37

9.3

JENIS INSURANS

Gambar di bawah menunjukkan satu kemalangan yang berlaku antara dua buah kereta.

Huraikan tentang dua jenis insurans yang perlu untuk menuntut ganti rugi bagi kes di atas. (6 markah) F1 _ H1a - _ H1b - _ F21 H2a - _ H2b - _ 9.4 TAKAFUL (6 markah) _ _

Jelaskan dua produk takaful. F1 H1a H1b - _ F2 H2a H2b - _

-

-

_ _

38

9.5

BELIAN POLISI DAN TUNTUTAN GANTIRUGI

Terangkan prosedur yang perlu diambil untuk membuat tuntutan gantirugi. H1 - __ H2 - __ H3 - _ H4 - _

(4 markah) _ _

TAJUK 10 :PENGANGKUTAN

10.1

PENGANGKUTAN

Gambar di bawah menunjukkan seorang nelayan dengan hasil tangkapannya.

Bagaimanakah pengangkutan dapat membantu nelayan di atas? F1 H1 -

(6 markah)

F2 H2 -

F3 H3 39

10.2

JENIS PENGANGKUTAN

Nyatakan jenis pengangkutan yang sesuai bagi situasi berikut dan berikan sebabnya. (i) (ii) (iii) (iv) Menghantar surat khabar dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu Membawa kayu balak dari Pelabuhan Kuantan ke Pulau Pinang. Menghantar simen dari Johor Bahru ke Ipoh. Mengimport petroleum dari Arab Saudi ke Malaysia. (2 markah) (2 markah) (2 markah) (2 markah)

(i)

F1 H1 - _ _

(ii)

F1 H1 - _ _

(iii)

F1 - _ H1 - _

_ _

(iv)

F1 - _ H1 - _

_ _

10.3

PENGKONTENAAN

Gambar di bawah menunjukkan satu cara untuk mengangkut barang.

40

(i) (ii)

Nyatakan cara untuk mengangkut barang tersebut. Jelaskan kelebihan jawapan (i) kepada seorang peniaga eksport dan import.

(1 markah)

(6 markah)

(i) (ii) F1 H1 - _

_

F2 H2 F3 H3 - _

10.4

PEMILIHAN JENIS PENGANGKUTAN

Pengangkutan udara adalah selesa. Selain selesa, terangkan faktor lain yang dipertimbangkan oleh peniaga yang menggunakan pengangkutan udara untuk mengangkut barang. (8 markah) F1 H1 -

F2 H2 -

F3 H3 F4 H4 - _

41

TAJUK 11 : KOMUNIKASI
11.1 KOMUNIKASI

Kenalpasti perkhidmatan Pos Malaysia Berhad yang sesuai digunakan dan berikan alasan bagi setiap perkhidmatan yang dipilih oleh pihak berikut: (i) Syarikat MNS ingin mendapatkan jawapan dari pelanggan tanpa bayaran setem Pos Malaysia Berhad. (2 markah) Encik Rahman ingin membuat aduan tentang perkhidmatan yang tidak memuaskan yang disediakan oleh Pos Malaysia Berhad . (2 markah) Encik Mahmud dari Besut, Terengganu menghantar wang sebanyak RM300 kepada anaknya yang belajar di Universiti Malaysia Sabah. (2 markah) Encik Samy hendak menghubungi seorang tukang paip kerana sistem paip di rumahnya bocor. (2 markah) Encik Ramli seorang pengurus besar ingin bermesyuarat dengan pengurus cawangannya. (2 markah) F1 H1 - _ _

(ii)

(iii)

(iv) (v)

(i)

(ii)

F1 H1 - _ _

(iii)

F1 - _ H1 - _

_ _ _ _ _ _

(iv)

F1 - _ H1 - _

(v)

F1 - _ H1 - _

42

TAJUK 12 : PERGUDANGAN
12.1 PERGUDANGAN

Terangkan empat peranan yang dimainkan oleh pergudangan selain memajukan perniagaan antarabangsa. (8 markah)

F1 H1 F2 H2 F3 H3 F4 H4 - _

_ _ _ _ _ _ _

12.2

JENIS-JENIS GUDANG

Syarikat Burger Quenn mengeluarkan burger untuk dipasarkan ke pasaran antarabangsa. Syarikat telah menghasilkan 500 000 keping burger sehari untuk memenuhi permintaan pasaran antarbangsa selain pasaran dalam negeri. Semua kepingan burger yang telah siap disimpan di dalam gudang Kenal pasti gudang yang sesuai digunakan oleh Syarikat Burger Quenn. Kemukakan alasan anda. (3 markah)

H1 H2 -

_ _

43

TAJUK 13 : PROMOSI
13.1 PROMOSI (5 markah)

Jelaskan lima peranan promosi dalam perniagaan. H1 - _ H2 H3 H4 H5 - _ -

_ _ _

13.2

JENIS PROMOSI

Promosi jualan melibatkan pemberian insentif kepada pihak tertentu. Huraikan tiga pihak yang terlibat dalam promosi jualan. F1 H1 - _ C1 - _

(9 markah) _

F2 H2 - _ C2 - _ F3 H3 - _ C3 - _

_

_

44

13.3

MEDIA PENGIKLANAN

Berikut adalah dialog Encik Manaf, seorang pemilik Pasar raya Gemilang dengan pekerjanya.

Kalau begitu kita adakan jualan hebat selama seminggu dengan diskaun sehingga 50%.

Jualan kita pada bulan lepas telah merosot.

Nyatakan tiga media yang sesuai untuk mengumumkan jualan hebat ini kepada pengguna. (9 markah) F1 _ H1a - _ H1b - _

F2 H2a - _ H2b - _ F3 H3a H3b - _ -

_

_ _

45

13.4

PEMILIHAN MEDIA PENGIKLANAN

Gambar di bawah menunjukkan sejenis produk yang akan diiklankan di pasaran.

Terangkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih media pengiklanan tersebut. (6 markah) F1 H1 F2 H2 F3 H3 _ _ _ _ _ _

TAJUK 14 : PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN
14.1 PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

Jelaskan peranan agensi kerajaan berikut: (i) (ii) (iii) (i) Perbadanan Pembangunan Perniagaan Antarabangsa Malaysia(MATRADE) Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia(SIRIM) Majlis Amanah Rakyat MARA) H1 - __ H2 H3 - _ (3 markah) (3 markah) (3 markah) _ _

46

(ii)

H1 - __ H2 - _ H3 - _

_

(iii)

H1 - __ H2 - _ H3 - _

_

TAJUK 15 : KONSUMERISME
15.2 PERLINDUNGAN PENGGUNA

Gambar menunjukkan dua orang wanita sedang membeli belah di sebuah pasar raya.

Terangkan hak pengguna yang perlu diperoleh mereka sebelum membuat keputusan membeli. (8 markah) F1 H1 F2 H2 _ _ _ _

47

F3 H3 F4 H4 - _

_ _ _

PERATURAN PEMARKAHAN MODUL PERDAGANGAN TINGKATAN 5

TAJUK 8 : PERBANKAN DAN INSTITUSI KEWANGAN LAIN
8.1 SISTEM PERBANKAN

Perbezaan Perbankan Konvensional dengan Perbankan Islam : Perbankan Konvensional H1 –Berlandaskan pemberian faedah Perbankan Islam H1 - Mengharamkan pemberian faedah tetapi amal konsep kongsi untung dan rugi H2 -. Berdasarkan Akta Perbankan Islam 1983

H2 - Berdasarkan Akta Perbankan dan Institusi Kewangan 1989 H3 - Melibatkan perjudian dan pelaburan yang haram H4 - Terdiri daripada pakar perbankan

H3 -Bebas daripada unsur yang tidak pasti

H4 - Terdiri daripada ulama, ahli akademik dan pakar perbankan Mak: 6 markah

8.2 (iii)

JENIS-JENIS BANK Jenis bank : Bank Perdagangan

Mak: 1 markah

48

(iv)

Konsep pengurusan dan perjalanan Bank Islam:

F1 - Wadiah H1 – Bank bertanggungjawab atas keselamaatan harta atau wang yang disimpan oleh pelanggan

F2 - Mudharabah H2 – Pemodal (pelanggan) membiayai sepenuhnya sesuatu projek manakala pengusaha (bank) menguruskan projek/Keuntungan dibahagi antara kedua-dua pihak/Kerugian ditanggung pemodal

F3 - Musyarakah H3 – Perkongsian atau usahasama melakukan sesuatu pelaburan atau projek untuk mencari keuntungan/Keuntungan dan kerugian dibahagikan menurut nisbah yang dipersetujui Mak: 6 markah

8.3

PERKHIDMATAN BANK PERDAGANGAN

Jenis perkhidmatan bank yang dapat membantu Puan Fouziah : F1 - Overdraf H1 – Pendahuluan wang oleh pihak bank kepada pemegang akauan semasa H2 - Membolehkan pelanggan membuat bayaran menggunakan cek H3 – Sejenis pinjaman jangka pendek Mak: 4 markah

8.4

CEK

Tiga pihak yang terlibat dalam cek tersebut: F1H1Pesuruh bayar Bank yang mengeluarkan cek / Bank Garden Bhd

F2H2-

Penyuruh bayar Pihak yang menandatangani cek / pemegang akaun / Hajar 49

F3H3-

Penerima Pihak yang namanya ditulis pada cek / pihak yang menerima bayaran / Permata Engineering Sdn Bhd Mak: 6 markah

8.5

INSTITUSI KEWANGAN LAIN

Institusi kewangan yang dapat membantu Encik Danish : F1 – Syarikat Kewangan H1 - Penggenap bank perdagangan H2 - Menerima simpanan iaitu akaun simpanan dan akaun simpanan tetap H3 - Membiayai pinjaman peribadi, pinjaman perumahan dan pinjaman sewa beli H4 - Mengendalikan sewa beli H5 - Pembiayaan kad kredit, unit amanah, perbankan Islam dan lain-lain Mak: 4 markah

TAJUK 9 : INSURANS

9.1 Ya.

INSURANS

Alasan : H1 – Membolehkan perniagaan dijalankan dengan licin/lancar/selamat/terjamin H2 – Melepaskan diri daripada kerugian yang disebabkan oleh risiko yang diinsuranskan H3 – Mendapat pampasan jika risiko yang diinsuranskan berlaku H4 – Memenuhi tuntutan ganti rugi oleh pekerja yang cedera semasa bekerja H5 – Menumpukan sepenuh usaha dan perhatian ke arah pengembangan perniagaan Mak: 4 markah

50

9.2

PRINSIP-PRINSIP INSURANS

Dua sebab syarikat insurans menolak permohonan kerana : H1 – Tidak memberi keterangan/maklumat yang benar berkaitan dengan risiko yang hendak diinsuranskan H2 - Prinsip penuh percaya mutlak tidak dipatuhi Mak: 2 markah

9.3

JENIS INSURANS

Dua jenis insurans yang perlu untuk menuntut ganti rugi bagi kes tersebut : F1 - Insurans motor komprehensif H1a - Perlindungan kepada pihak pertama terhadap kecederaan/kematian H1b - Kerosakan kenderaan dan pihak ketiga

F2 - Insurans pihak ketiga H2a - Memberi perlindungan kepada pihak ketiga sahaja H2b – Memberi perlindungan kepada orang awam Mak : 6 markah

9.4

TAKAFUL

Dua produk takaful : F1 - Takaful keluarga H1a – Memberi perlindungan kepada peserta daripada kerugian akibat risiko yang diinsurans H1b - Ganti rugi/pampasan dibayar kepada peserta/waris jika risiko berlaku H1c - Peserta bayar sumbangan mengikut kemampuan tertakluk kepada jumlah minimum H1d - Dikumpul dan dimasukkan dalam Akaun Peserta dan Akaun Khas Peserta H1e – Contoh : Pelan Takaful Keluarga Untuk Pendidikan/Pelan Takaful Kesihatan

51

F2 - Takaful am H2a - Memberi perlindungan terhadap risiko atas harta benda H2b - Ganti rugi/pampasan dibayar jika risiko berlaku H2c - Contoh : Skim Takaful Kenderaan/Skim Takaful Kebakaran/Skim Takaful Majikan 2F + 3H 9.5 BELIAN POLISI DAN TUNTUTAN GANTIRUGI Mak: 6 markah

Prosedur membuat tuntutan gantirugi : H1 - Membuat laporan polis dan memaklumkan kepada insurer H2 - Mendapatkan borang tuntutan daripada insurer. H3 - Insurer menjalankan siasatan H4 - Menerima gantirugi mengikut perjanjian dalam insurans Mak: 4 markah

TAJUK 10 :PENGANGKUTAN

10.1

PENGANGKUTAN

Peranan pengangkutan kepada nelayan : F1 – Mengelakkan lebihan dan kurangan ikan/barang di pasaran H1 – Menyelaraskan permintaan dan penawaran ikan/barang/Menstabilkan harga ikan/barang F2 – Mengurangkan kos penyimpanan ikan/stok H2 – Tidak perlu menyimpan stok ikan dengan banyak F3 – Meluaskan pasaran baru ikan H3 – Menambah keuntungan peniaga Mak: 6 markah

52

10.2

JENIS PENGANGKUTAN

Jenis pengangkutan yang sesuai bagi situasi tersebut : (i) F1 - Kapal terbang H1 – Cepat sampai (ii) F1 - Kapal pesisir pantai/kapak kerentan H1 – Mengangkut barang berat H2 - belayar sepanjang pantai (iii) F1 - Kereta api H1 - Ruang muatan banyak/murah (iv) F1 - Kapal kargo/Kapal tangki H1 – Mengangkut bahan cecair H2 - Murah daripada kapal terbang Mak: 2 markah Mak: 2 markah Mak: 2 markah Mak: 2 markah

10.3

PENGKONTENAAN

(iii)

Pengkontenaan.

Mak: 1 markah

(ii)

Kelebihan pengkontenaan :

F1 - Selamat H1- Risiko kerosakan/kecurian rendah F2 - Jimatkan masa H2- Kerja pemunggahan dapat dikurangkan F3 – Jimatkan kos H3 – Kos buruh/ kos insurans/ bayaran pelaburan dapat dikurangkan F4 – Memudahkan pengangkutan barang mudah rosak H4 – Dilengkapi dengan alat pendingin beku

53

F5 – Peraturan dan dokumentasi kastam dipermudahkan H5 – Melalui sistem Pengangkutan Antarabangsa Routier (TIR) 3F + 3H Mak: 6 markah

10.4

PEMILIHAN JENIS PENGANGKUTAN

Faktor yang dipertimbangkan untuk menggunakan pengangkutan udara : F1 – Jenis barang H1 – Barang bernilai tinggi/ringan/mudah rosak diangkut menggunakan kapal terbang

F2 - Kesegeraan H2 – Barang yang diperlukan segera dihantar dengan kapal terbang F3 – Nilai barang H3 – Barang bernilai tinggi/emas/intan/berlian/dokumen penting yang memerlukan kawalan keselamatan dilakukan dengan pengangkutan udara F4 – Risiko kerosakan H4 – Barang mudah rosak untuk pasaran antarabangsa dihantar dengan kapal terbang yang dilengkapi dengan alat pendingin Mak: 8 markah

TAJUK 11 : KOMUNIKASI
11.1 KOMUNIKASI

Perkhidmatan Pos Malaysia Berhad yang sesuai digunakan dan alasan : (vi) F1 – Khidmat jawapan perniagaan H1 – Mengecualikan pelanggan daripada bayaran pos 54

H2 – Bayaran pos ditanggung oleh syarikat perniagaan H3 – Mengglakkan pesanan barang (vii) F1 – Pusat Khidmat Pelanggan H1 – Menerima dan mengendalikan semua aduan, pertanyaan dan maklum balas daripada pelanggan H2 – Dikendalikan melalui telefon, e-mal, faks dan kunjungan peribadi Mak: 2 markah (viii) F1 - Kiriman wang H1 – Kemudahan pembayaran tertakluk kepada nilai maksimum RM 10 000 H2 – Sah diperlakukan selama tiga bulan H3 – Boleh ditunai dimana-mana Pejabat Pos H4 – Boleh dipalang (ix) F1 – Panduan telefon/ Buku halaman kuning H1 - Buku panduan khas oleh Syarikat Telekom Malaysia Berhad H2 – Memberi maklumat tentang syarikat, kilang dan firma perniagaan H3 - Cepat dan murah Mak: 2 markah Mak: 2 markah Mak: 2 markah

(x) F1 - Sidang video H1 – Kaedah mesyuarat jarak jauh H2 – Dapat melihat wajah dan dengar suara sewaktu bermesyuarat H3 - Perlu dilengkapi dengan kamera, skrin pemancar, mikrofon, mesin faksilime dan papan tulis elektronik Mak: 2 markah

55

TAJUK 12 : PERGUDANGAN
12.1 PERGUDANGAN

Peranan pergudangan : F1 - Menjamin pengeluaran dan bekalan berterusan H1 -Bagi barang atau keluaran bermusim pengeluaran dapat dilakukan sepanjang tahun walaupun permintaan bermusim F2 - Membolehkan aktiviti pecah pukal dilakukan H2 - Aktiviti dilakukan sebelum barang dijual F3 – Menjamin keselamatan barang H3 - Dilengkapi alat keselamatan dan di kawal rapi. F4 - Membantu menstabilkan harga barang. H4 - Penawaran dan permintaan barang dapat di selaraskan F5 - Mengelakkan kerosakan dan pembaziran. H5 - Barang -barang mudah rosak di simpan dalam gudang berkemudahan dingin beku 4F + 4H Mak: 8 markah

12.2

JENIS-JENIS GUDANG

Gudang yang sesuai digunakan oleh Syarikat Burger Quenn : Gudang Penyetoran Sejuk

Alasan : H1- Menyimpan barang mudah rosak H2 – Menjamin kesegaran/tahan lebih lama H2 – Dilengkapi dengan alat dingin beku

Mak: 3 markah

56

TAJUK 13 : PROMOSI
13.1 PROMOSI

Peranan promosi : H1- Menyampaikan maklumat/memberitahu kewujudan barang H2 – Memujuk dan mempengaruhi pengguna. H3 - Mewujudkan meluaskan pasaran baru H4 – Mengekalkan pasaran sedia ada. H5 - Menaikkan imej barangan dan syarikat H6 - Mengatasi pesaing H7 - Meningkatkan jualan dan keuntungan Mak: 5 markah

13.2

JENIS PROMOSI

Tiga pihak yang terlibat dalam promosi jualan : F1 - Promosi Pengguna H1 – Menggalakkan pengguna menambahkan belian C1 - Hadiah percuma/potongan harga/peraduan/kupon/cabutan bertuah

F2 - Promosi pengedar H2 - Menambah pengedaran dan jualan pengedar C2 - Hadiah wang dan diskaun F3 - Promosi jurujual H3 - Jurujual digalakkan meningkatkan jualan C3 - Bonus, komisen, dan percutian. 3F + 3H + 3C Mak: 9 markah

57

13.3

MEDIA PENGIKLANAN

Tiga media yang sesuai untuk mengumumkan jualan hebat ini : F1 - Surat khabar H1a -Pengedaran yang luas dan dapat dibaca oleh semua masyarakat H1b - Lebih banyak maklumat dapat dimuatkan.

F2 - Risalah H2a - Kos murah H2b - Boleh diedarkan secara langsung kepada pelanggan sasaran F3 - Poster H3a - Kos yang murah H3b - Maklumat ringkas dengan gambar yang menarik H3c - Boleh dipaparkan di kawasan khalayak ramai 3F + 6H 13.4 PEMILIHAN MEDIA PENGIKLANAN Mak: 9 markah

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih media pengiklanan : F1 - Kos pengiklanan H1 - Mengikut kemampuan /saiz operasi perniagaan

F2 - Jenis dan sifat barang H2 - Barang keperluan harian,iklan melalui surat khabar/televisyen

F3 - Luas pasaran H3 - Jika permintaan seluruh negara, iklan melalui surat khabar/teleisyen

F4 - Saiz perniagaan H4 - Perniagaan yang besar, pilih media yang berkesan/mahal/televisyen 3F + 3H Mak: 6 markah 58

TAJUK 14 : PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN
14.1 PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

Peranan Perbadanan Pembangunan Perniagaan Antarabangsa Malaysia(MATRADE) : H1 – Mengadakan pertunjukkan/pameran/bengkel perniagaan H2 – Menjalankan penyelidikan pasaran H3 – Menerima pertanyaan tentang pasaran H4 – Membekalkan maklumat kepada peniaga luar negara Mak: 3 markah

Peranan Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia(SIRIM) : H1 - Menjalankan penyelidikan saintifik dalam industri berteknologi tinggi H2 - Meningkatkan kecekapan dan daya saing industri tempatan H3 - Mengalakkan pemindahan teknologi dari luar Negara H4 Meningkatkan tahap teknologi dan daya produktiviti IKS H5 - Mewujudkan budaya berkualiti dengan mengadakan kepiawaian sebagai pengukur kualiti Mak: 3 markah Peranan Majlis Amanah Rakyat (MARA): H1 – Memberi latihan dan pengurusan kepada pengusaha Bumiputera H2 - Menyediakan pelbagai kemudahan infrastrutur dan ruang niaga H3 – Memberi bantuan Kredit kepada usahawan Bumiputera Mak: 3 markah

59

TAJUK 15 : KONSUMERISME
15.2 PERLINDUNGAN PENGGUNA

Hak pengguna sebelum membuat keputusan membeli : F1 – Hak mendapat keselamatan H1 – Diberi perlindungan daripada pemasaran dan penyediaan barangan yang membahayakan kesihatan dan nyawa pengguna F2 – Hak mendapat maklumat H2 – Diberi maklumat dan fakta yang betul bagi membolehkan pengguna membuat pilihan yang bijak F3 – Hak mendapat keperluan asas H3 – Pengguna berhak mendapat keperluan asas kehidupan seperti makanan pada harga berpatutan F4 – Hak membuat pilihan H4 – Diberi kebebasan untuk memilih barang dan perkhidmatan yang dikehendaki pada harga berpatutan dan mutu yang memuaskan. Mak: 8 markah

60

http://edu.joshuatly.com/ http://fb.me/edu.joshuatly

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful