You are on page 1of 6

A TANCS 1993. prilis 5-i 93/13/EGK IRNYELVE a fogyasztkkal kttt szerz!dsekben alkalmazott tisztessgtelen felttelekr!

l
AZ EURPAI KZSSGEK TANCSA, tekintettel az Eurpai Kzssget ltrehoz Szerz!dsre, s klnsen annak 100A cikkre, tekintettel a Bizottsg javaslatra, az Eurpai Parlamenttel egyttm"kdve, tekintettel a Gazdasgi s Szocilis Bizottsg vlemnyre, mivel a bels! piac 1992. december 31-ig trtn! fokozatos ltrehozst clz intzkedseket kell elfogadni; mivel a bels! piac egy olyan, bels! hatrok nlkli trsg, amelyen bell biztostott az ruk, a szemlyek, a szolgltatsok s a t!ke szabad mozgsa; mivel a tagllamoknak az egyrszr! l az ruk eladja vagy szolgltatsok nyjtja, msrszr!l a fogyaszt kztt kttt szerz!dsek feltteleire vonatkoz jogszablyai szmos eltrst mutatnak, ami azt eredmnyezi, hogy az ruk eladsnak s szolgltatsok nyjtsnak nemzeti piacai klnbznek egymstl, s torzulsok addhatnak az eladk s a szolgltatk kztti versenyben, klnsen akkor, amikor ms tagllamban rtkestenek, illetve nyjtanak szolgltatst; mivel klnsen a tagllamoknak a fogyasztkkal kttt szerz!dsekben alkalmazott tisztessgtelen felttelekre vonatkoz jogszablyai felt"n! eltrseket mutatnak; mivel a tagllamok feladata annak biztostsa, hogy a fogyasztkkal kttt szerz!dsek ne tartalmazzanak tisztessgtelen feltteleket; mivel ltalban a fogyasztk nem ismerik azokat a jogszablyokat, amelyek sajt orszgukon kvli tagllamokban az ruk rtkestsre s szolgltatsok nyjtsra vonatkoz szerz!dseket szablyozzk; mivel ezen ismeretek hinya visszatarthatja a fogyasztkat attl, hogy kzvetlenl egy msik tagllamban szerezzenek be rukat s vegyenek ignybe szolgltatsokat; mivel a bels! piac ltrehozsnak megknnytse rdekben, valamint az llampolgrok fogyasztknt trtn ! megvsa rdekben, amikor nem a sajt orszguk, hanem ms tagllamok jogszablyai ltal szablyozott szerz!dsekkel szereznek be rukat vagy vesznek ignybe szolgltatsokat, lnyeges hogy e szerz!dsekb!l trljk a tisztessgtelen feltteleket; mivel ez az ruk eladit s a szolgltatsok nyjtit segteni fogja rurtkestsi s szolgltatsnyjtsi tevkenysgkben mind a sajt orszgukban, mind a bels! piac egszben; mivel ez serkent! leg hat a versenyre s ennek megfelel!en nveli a Kzssg llampolgrai mint fogyasztk rendelkezsre ll vlasztkot; mivel a Kzssg kt programja, nevezetesen a fogyasztvdelemmel s a fogyasztk tjkoztatsval kapcsolatos program kiemelte a fogyasztvdelem fontossgt a szerz!dsekben alkalmazott tisztessgtelen felttelek vonatkozsban; mivel ezt a vdelmet vagy a Kzssg szintjn sszehangolt, vagy kzvetlenl a Kzssg szintjn hozott trvnyi s rendeleti rendelkezseknek kell biztostaniuk; mivel az e kt programban A fogyasztk gazdasgi rdekeinek vdelme cmsz alatt megllaptott elv szerint az ruk megvsrlit s szolgltatsok ignybevev!it meg kell vdeni attl, hogy az elad vagy a szolgltat visszaljen hatalmval, s klnsen az egyoldal szabvnyszerz!dsekkel, valamint az alapvet! fogyaszti jogoknak a szerz!dsekb!l val tisztessgtelen kizrsval szemben kell megvdeni !ket; mivel a fogyasztk hatkonyabb vdelme a tisztessgtelen felttelekre vonatkoz egysges jogszablyok elfogadsval rhet! el; mivel e jogszablyokat az eladk s szolgltatk, valamint a fogyasztk kztti valamennyi szerz!dsre alkalmazni kell; mivel ennlfogva a munkavllalsi szerz!dseket, az rklsi jog, a csaldi jog, valamint a gazdasgi trsasgok ltrehozsval s ltest! okiratval kapcsolatos szerz!dseket ki kell zrni ennek az irnyelvnek a hatlybl; mivel a fogyasztnak egyenrtk" vdelemben kell rszeslnie akr szban, akr rsban ktttk meg a szerz!dst, fggetlenl attl, hogy az utbbi esetben a szerz! dsi feltteleket egy vagy tbb irat tartalmazza; mivel ugyanakkor a tagllamok nemzeti jogszablyainak jelenlegi llapotban csak egy rszleges harmonizci tervezhet!; mivel ez az irnyelv csak a kifejezetten nem egyedi szerz!dsi felttelekkel foglalkozik; mivel a tagllamok szmra meg kell hagyni azt a lehet!sget, hogy a Szerz!ds rendelkezseinek tiszteletben tartsval sajt nemzeti jogszablyaikban az ebben az irnyelvben el!rtaknl szigorbb rendelkezsekkel biztostsanak magasabb szint" vdelmet a fogyasztknak;

mivel a tagllamoknak azok a trvnyi vagy rendeleti rendelkezsei, amelyek kzvetve vagy kzvetlenl meghatrozzk a fogyaszti szerz!dsek feltteleit, vlhet!en nem tartalmaznak tisztessgtelen feltteleket; mivel ezrt nem t"nik szksgesnek, hogy alrendeljk ennek az irnyelvnek azokat a feltteleket, amelyek ktelez! rvny" trvnyi vagy rendeleti rendelkezseket, valamint olyan nemzetkzi egyezmnyek alapelveit vagy rendelkezseit tkrzik, amely egyezmnyeknek a tagllamok vagy a Kzssg alr felei; mivel ebben a vonatkozsban az 1. cikk (2) bekezdsben szerepl! ktelez! trvnyi vagy rendeleti rendelkezsek kifejezs azokat a szablyokat is lefedi, amelyeket a jogszably szerint akkor kell alkalmazni a szerz!d! felek kztt, ha ! k msban nem llapodtak meg; mivel a tagllamoknak ugyanakkor gondoskodniuk kell arrl, hogy a szerz!dsek ne tartalmazhassanak tisztessgtelen feltteleket, mert ezt az irnyelvet kell alkalmazni a kzszolgltats jelleg" zleti tevkenysgekre is; mivel szksges, hogy ltalnos jelleggel rgztsk azokat az ismrveket, amelyek alapjn megtlik, hogy tisztessgtelenek-e a szerz!dsi felttelek; mivel a szerz!dsi felttelek tisztessgtelen jellegnek a rgztett ltalnos ismrvek alapjn trtn! megtlst, klnsen a felhasznlk kztti szolidaritst figyelembe vev! kzszolgltatsi rtkestsi s szolgltatsi tevkenysgekben ki kell egszteni a klnfle rintett rdekeltsgek tfog kirtkelst biztost eszkzkkel; mivel ez a jhiszem"sg kvetelmnyt valstja meg; mivel a jhiszem"sg megtlsben klns figyelmet fordtanak a szerz!d! felek alkupozcijnak er!ssgre, arra, hogy sztnztk-e valamilyen mdon a fogyasztt a felttel elfogadsra, s hogy az rut vagy szolgltatst a fogyaszt kln megrendelsre bocstottk-e a fogyaszt rendelkezsre; mivel a jhiszem"sggel kapcsolatosan tmasztott elvrst az elad vagy a szolgltat kielgti, ha a msik fllel szemben, akinek trvnyes rdekeit szem el!tt kell tartania, mltnyosan s tisztessgesen jr el; mivel ennek az irnyelvnek az alkalmazsban a csatolt mellkletben felsorolt felttelek csak jelzs rtk"nek tekinthet!k s az irnyelv minimlis jellege miatt ezeknek a feltteleknek a krt a tagllamok b!vthetik vagy sz"kthetik sajt nemzeti jogalkotsukban; mivel az ruk s szolgltatsok termszetnek befolysolnia kell a szerz!dsi felttelek tisztessgtelen jellegnek megtlst; mivel ennek az irnyelvnek az alkalmazsban a tisztessgtelen jelleg megtlsnek nem kell kiterjednie a szerz!ds els!dleges trgyt kpez!, sem pedig a szlltott ruk vagy nyjtott szolgltatsok r/min!sg viszonyt meghatroz felttelekre; mivel a szerz!ds els!dleges trgyt kpez! s a szlltott ruk vagy nyjtott szolgltatsok r/min!sg viszonyt meghatroz feltteleket mindezek ellenre figyelembe lehet venni egyb felttelek tisztessges jellegnek megtlsnl; mivel ebb!l kvetkezik tbbek kztt, hogy a biztostsi szerz!dsekben a biztostott kockzatot s a biztost felel!ssgt egyrtelm"en meghatroz vagy krlr felttelek nem vethet!k al ilyen megtlsnek, ha ezeket a korltozsokat figyelembe veszik a fogyaszt ltal fizetend! biztostsi dj kiszmtsnl; mivel a szerz!dseket egyszer", rthet! nyelven kell megfogalmazni; mivel a fogyaszt szmra lehet!sget kell biztostani, hogy megismerhesse az sszes felttelt; s mivel ktsg esetn a fogyaszt szmra legkedvez!bb rtelmezst kell irnyadnak elfogadni; mivel a tagllamok ktelesek gondoskodni arrl, hogy ne alkalmazzanak tisztessgtelen feltteleket az elad vagy a szolgltat fogyasztval kttt szerz!dseiben, de ha a szerz!ds mgis tartalmaz ilyen feltteleket, akkor azok ne legyenek ktelez! rvny"ek a fogyasztra nzve, s ha a szerz!ds a tisztessgtelen felttelek kihagysval is teljesthet!, a szerz!ds vltozatlan felttelekkel tovbbra is ktelezi a feleket; mivel bizonyos esetekben fennll annak a veszlye, hogy megfosztjk a fogyasztt az ezen irnyelv ltal biztostott vdelemt! l, ha nem tagllam jogt jellik ki a szerz!dsre alkalmazand jogknt; mivel ebb!l kvetkez! en e veszly elhrtsa cljbl megfelel! rendelkezseket kell foglalni ebbe az irnyelvbe; mivel azoknak a szemlyeknek vagy szervezeteknek, amelyeknek valamely tagllam jogszablyai szerint jogos rdekkben ll a fogyasztk vdelme, eljrsindtsi lehet!sggel kell rendelkeznik - akr brsg el!tt a megfelel! peres eljrsok megindtsra, akr a panaszok eldntsre hatskrrel rendelkez! kzigazgatsi szerv el!tt - olyan szerz!dsi felttelek, klnsen a tisztessgtelen felttelek alkalmazsa ellen, amelyeket a fogyasztkkal ktend! szerz!dsekben trtn! ltalnos hasznlatra dolgoztak ki; mivel azonban ez a lehet!sg nem jr egytt az egyes gazdasgi gazatokban alkalmazott ltalnos felttelek el!zetes ellen!rzsvel; mivel a tagllamok brsgainak s kzigazgatsi szerveinek megfelel! s hatkony eszkzkkel kell rendelkeznik ahhoz, hogy megszntessk a fogyasztkkal kttt szerz!dsekben a tisztessgtelen felttelek alkalmazst; Elfogadta ezt az irnyelvet: 1. cikk

(1) Ennek az irnyelvnek az a clja, hogy kzeltse a tagllamoknak az elad vagy szolgltat s fogyaszt kztt kttt szerz!dsekben alkalmazott tisztessgtelen felttelekre vonatkoz trvnyi, rendeleti s kzigazgatsi rendelkezseit. (2) Azok a felttelek, amelyek ktelez! rvny" trvnyi vagy rendeleti rendelkezseket, valamint olyan nemzetkzi egyezmnyek alapelveit vagy rendelkezseit tkrzik, amely egyezmnyeknek a tagllamok vagy a Kzssg alr, klnsen a fuvarozs terletn, nem tartoznak az ebben az irnyelvben el! rt rendelkezsek hatlya al. 2. cikk Ennek az irnyelvnek az alkalmazsban: a) tisztessgtelen felttelek: a 3. cikkben meghatrozott szerz!dsi felttelek; b) fogyaszt: minden olyan termszetes szemly, aki az ezen irnyelv hatlya al tartoz szerz!dsek keretben olyan clbl jr el, amely kvl esik sajt szakmja, zleti tevkenysge vagy foglalkozsa krn; c) elad vagy szolgltat: minden olyan termszetes vagy jogi szemly, aki vagy amely az ezen irnyelv hatlya al tartoz szerz!dsek keretben sajt szakmja, zleti tevkenysge vagy foglalkozsa krben cselekszik, fggetlenl attl, hogy az kz- vagy magnjelleg". 3. cikk (1) Egyedileg meg nem trgyalt szerz!dsi felttel abban az esetben tekintend! tisztessgtelen felttelnek, ha a jhiszem"sg kvetelmnyvel ellenttben a felek szerz!dsb!l ered! jogaiban s ktelezettsgeiben jelent! s egyenl!tlensget idz el! a fogyaszt krra. (2) Egy szerz!dsi felttel minden olyan esetben egyedileg meg nem trgyalt felttelnek tekintend!, ha azt mr el!zetesen megfogalmaztk s ezrt a fogyaszt nem tudta annak tartalmt befolysolni, klnsen az el!zetesen kidolgozott szabvnyszerz!dsek esetben. Az a tny, hogy egy felttel bizonyos elemeit vagy egy kiragadott felttelt egyedileg megtrgyaltak, nem zrja ki ennek a cikknek az alkalmazhatsgt a szerz!ds tbbi rszre, ha a szerz!ds tfog megtlse arra enged kvetkeztetni, hogy a szerz!ds mgiscsak egy el!re kidolgozott szabvnyszerz!ds. Olyan esetekben, amikor egy elad vagy szolgltat arra hivatkozik, hogy egy szabvnyfelttelt egyedileg megtrgyaltak, ennek bizonytsa az eladt vagy szolgltatt terheli. (3) A mellklet tartalmazza azoknak a feltteleknek a jelzsszer" s nem teljes felsorolst, amelyek tisztessgtelennek tekinthet!k. 4. cikk (1) A 7. cikk srelme nlkl, egy szerz!dsi felttel tisztessgtelen jellegt azon ruk vagy szolgltatsok termszetnek a figyelembevtelvel kell megtlni, amelyekre vonatkozan a szerz!dst ktttk, s hivatkozssal a szerz!ds megktsnek id!pontjban az akkor fennll sszes krlmnyre, amely a szerz!ds megktst ksrte, valamint a szerz!ds minden egyb felttelre, vagy egy olyan msik szerz!ds feltteleire, amelyt! l e szerz!ds fgg. (2) A felttelek tisztessgtelen jellegnek megtlse nem vonatkozik sem a szerz!ds els!dleges trgynak a meghatrozsra, sem pedig az r vagy djazs megfelelsre az ellenrtkknt szlltott ruval vagy nyjtott szolgltatssal, amennyiben ezek a felttelek vilgosak s rthet!ek. 5. cikk Olyan szerz!dsek esetben, amelyekben a fogyasztnak ajnlott valamennyi felttel, vagy a felttelek nmelyike rsban szerepel, ezeknek a feltteleknek vilgosnak s rthet!nek kell lennik. Ha egy felttel rtelme ktsges, akkor a fogyaszt szmra legkedvez!bb rtelmezs az irnyad. Ez az rtelmezsi szably nem alkalmazand a 7. cikk (2) bekezdsben emltett eljrsok vonatkozsban. 6. cikk (1) A tagllamok el!rjk, hogy fogyasztkkal kttt szerz! dsekben az elad vagy szolgltat ltal alkalmazott tisztessgtelen felttelek a sajt nemzeti jogszablyok rendelkezsei szerint nem jelentenek ktelezettsget a

fogyasztra nzve, s ha a szerz!ds a tisztessgtelen felttelek kihagysval is teljesthet!, a szerz!ds vltozatlan felttelekkel tovbbra is kti a feleket. (2) A tagllamok a szksges intzkedsek megttelvel gondoskodnak arrl, hogy ha a szerz!ds szoros kapcsolatban ll a tagllamok terletvel, a fogyaszt ne vesztse el az ezen irnyelv ltal biztostott vdelmet annak kvetkeztben, hogy nem tagllam jogt jellik ki a szerz!dsre alkalmazand jogknt. 7. cikk (1) A tagllamok a fogyasztk s a szakmai versenytrsak rdekben gondoskodnak arrl, hogy megfelel! s hatkony eszkzk lljanak rendelkezsre ahhoz, hogy megszntessk az eladk vagy szolgltatk fogyasztkkal kttt szerz!dseiben a tisztessgtelen felttelek alkalmazst. (2) Az (1) bekezdsben emltett eszkzk olyan rendelkezseket tartalmaznak, amelyek lehet!v teszik, hogy a nemzeti fogyasztvdelmi jogszablyok szerint jogos rdekkel rendelkez! szemlyek vagy szervezetek eljrst kezdemnyezzenek a vonatkoz nemzeti jogszably rtelmben brsg vagy illetkes kzigazgatsi hatsg el! tt annak megtlsre, hogy a fogyasztkkal ktend! szerz! dsekben ltalnos hasznlatra kidolgozott szerz!dsi felttelek tisztessgtelenek-e, valamint megfelel! s hatkony eszkzkkel lnek azrt, hogy megszntessk az ilyen felttelek alkalmazst. (3) A sajt nemzeti jogszablyok tiszteletben tartsval a (2) bekezdsben emltett jogorvoslati eljrsok elklntve vagy egyttesen indthatk az ellen az azonos gazdasgi gazathoz tartoz tbb elad s szolgltat, illetve szakmai szvetsgk ellen, akik illetve amelyek azonos ltalnos szerz!dsi feltteleket vagy hasonl feltteleket hasznlnak, vagy azok hasznlatt javasoljk. 8. cikk A tagllamok az ezen irnyelv ltal szablyozott terleten elfogadhatnak vagy hatlyban tarthatnak a Szerz!dssel sszhangban lv! szigorbb rendelkezseket annak rdekben, hogy a fogyasztknak magasabb szint" vdelmet biztostsanak. 9. cikk A Bizottsg ennek az irnyelvnek az alkalmazsrl legks!bb a 10. cikk (1) bekezdsben emltett id!ponttl szmtott t ven bell jelentst nyjt be az Eurpai Parlamentnek s a Tancsnak. 10. cikk (1) A tagllamok legks!bb 1994. december 31-ig hatlyba lptetik azokat a trvnyi, rendeleti s kzigazgatsi rendelkezseket, amelyek szksgesek ahhoz, hogy ennek az irnyelvnek megfeleljenek. Err!l haladktalanul tjkoztatjk a Bizottsgot. Minden 1994. december 31-e utn megkttt szerz!dsre az ebben az irnyelvben el!rt rendelkezsek alkalmazandk. (2) Amikor a tagllamok elfogadjk ezeket a rendelkezseket, azokban hivatkozni kell erre az irnyelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetsk alkalmval ilyen hivatkozst kell f" zni. A hivatkozs mdjt a tagllamok hatrozzk meg. (3) A tagllamok kzlik a Bizottsggal bels! joguknak azokat a legfontosabb rendelkezseit, amelyeket az ezen irnyelv ltal szablyozott terleten fogadnak el. 11. cikk Ennek az irnyelvnek a tagllamok a cmzettjei. Kelt Luxembourgban, 1993. prilis 5-n. a Tancs rszr!l N. HELVEG PETERSEN az elnk

MELLKLET

A 3. cikk (3) bekezdsben emltett felttelek


1. Azok a felttelek, amelyek trgya vagy hatsa az, hogy: a) kizrjk vagy korltozzk az elad vagy szolgltat jogi felel!ssgt a fogyaszt halla vagy testi srlse esetn, amit az elad vagy szolgltat cselekedete vagy mulasztsa idzett el! ; b) jogellenesen kizrjk vagy korltozzk a fogyaszt trvnyes jogait az eladval vagy szolgltatval, illetve ms fllel szemben arra az esetre, ha az elad vagy szolgltat valamely szerz!dses ktelezettsgt egyltaln nem vagy csak rszben vagy hibsan teljesti, idertve a beszmts lehet!sgt is az eladt vagy szolgltatt megillet! tartozs kiegyenltsre; c) a fogyasztra nzve ktelez! a szerz!ds, mg az elad vagy szolgltat szerz!dsi ktelezettsgeinek teljestse olyan felttelhez kttt, amelynek megvalstsa csak az elad vagy szolgltat szndktl fgg; d) engedlyezik az elad vagy szolgltat szmra a fogyaszt ltal megfizetett sszegek megtartst olyan esetekben, amikor a fogyaszt gy dnt, hogy nem kt szerz!dst vagy nem teljesti a szerz!dsi feltteleket, ugyanakkor nem teszik lehet!v a fogyaszt szmra, hogy az eladtl vagy szolgltattl ugyanakkora sszeget kapjon abban az esetben, ha a szerz!dst az elad vagy a szolgltat mondja fel; e) a ktelezettsgt nem teljest! fogyaszttl arnytalanul magas sszeg megfizetst kvetelik meg krtrts cmn; f) engedlyezik az elad vagy szolgltat szmra, hogy sajt beltsa szerint felbontsa a szerz!dst, ugyanakkor ezt a lehet!sget nem biztostjk a fogyaszt szmra, illetve engedlyezik az elad vagy szolgltat szmra a mg nem teljestett szolgltatsok ellenrtkeknt megfizetett sszegek megtartst olyan esetekben, amikor az elad vagy szolgltat bontja fel a szerz!dst; g) feljogostjk az eladt vagy szolgltatt a hatrozatlan idej" szerz!ds felmondsra sszer" felmondsi id ! alkalmazsa nlkl, kivve az olyan eseteket, amikor ezt az elad vagy szolgltat komoly indokkal teszi; h) a fogyaszt ellenttes tartalm nyilatkozatnak hinyban az elad vagy szolgltat automatikusan meghosszabbt egy hatrozott id!re kttt szerz!dst, mg ha a fogyaszt nem kvnja meghosszabbtani a szerz!dst, e szndknak kifejezsre juttatshoz a szerz! ds lejrathoz kpest tlzottan korai hatrid!t szabnak meg; i) a fogyasztt visszavonhatatlanul ktelezik olyan felttelek vonatkozsban, amelyek alapos megismersre nem volt tnyleges lehet!sge a szerz!ds megktse el!tt; j) feljogostjk az eladt vagy szolgltatt a szerz!dsi felttelek egyoldal megvltoztatsra a szerz!dsben feltntetett s rvnyes indok nlkl; k) feljogostjk az eladt vagy szolgltatt, hogy a szlltand ruk vagy nyjtand szolgltatsok jellemz! it rvnyes indok nlkl egyoldalan megvltoztassa; l) el!rjk, hogy az ruk vagy szolgltatsok rnak meghatrozsa a szllts id!pontjban trtnik, vagy engedlyezik az ru eladjnak vagy a szolgltats nyjtjnak, hogy egyoldalan megemelje az rakat, mindkt esetben anlkl, hogy ennek megfelel! jogot biztostannak a fogyaszt szmra a szerz!ds felmondsra abban az esetben, ha a megemelt r lnyegesen magasabb annl, mint amiben a szerz!ds megktsekor megllapodtak; m) megadjk a jogot az elad vagy szolgltat szmra annak megllaptsra, hogy az ruk vagy szolgltatsok megfelelnek-e a szerz!dsnek, illetve megadjk azt a kizrlagos jogot, hogy a szerz!ds brmely felttelt az elad vagy szolgltat rtelmezze; n) korltozzk az elad vagy szolgltat felel!ssgt a nevben eljr kpvisel!k ltal vllalt ktelezettsgek vonatkozsban, illetve az elad vagy szolgltat ktelezettsgeinek teljestst sajtos alakisgoknak rendelik al; o) ktelezik a fogyasztt ktelezettsgei teljestsre akkor is, amikor az elad vagy szolgltat nem teljesti sajt ktelezettsgeit; p) az elad vagy szolgltat szmra biztostjk a jogot szerz!dses jogai s ktelezettsgei truhzsra, ha ez a fogyaszt hozzjrulsa nlkl cskkentheti a fogyaszt szmra nyjtott garancikat; q) kizrjk vagy gtoljk a fogyaszt jogainak rvnyestst peres eljrs kezdemnyezse vonatkozsban, vagy ms jogorvoslati lehet!sg ignybe vtelben, klnsen arra ktelezve a fogyasztt, hogy csak jogszablyi rendelkezsek ltal nem kttt dnt!brsghoz fordulhat, jogtalanul korltozva a rendelkezsre ll bizonytkokat, vagy olyan bizonytsi terhet rva a fogyasztra, amelyet az alkalmazand jog rtelmben rendesen a msik szerz!d! flnek kellene viselnie. 2. A g), j) s l) pontok hatlya a) A g) pont nem akadlyozza azoknak a feltteleknek az alkalmazst, amelyek rvn pnzgyi szolgltatsok nyjtja fenntartja a jogt hatrozatlan id!re kttt szerz!ds felmondsi id! nlkli egyoldal felmondsra, ha erre rvnyes indoka van, azzal a kiktssel, hogy a pnzgyi szolgltatsok nyjtja kteles err!l a msik szerz!d! felet vagy feleket haladktalanul rtesteni.

b) A j) pont nem akadlyozza azoknak a feltteleknek az alkalmazst, amelyek szerint a pnzgyi szolgltatsok nyjtja fenntartja a jogt a fogyaszt ltal fizetend! vagy !t megillet! kamatlb, vagy a pnzgyi szolgltatsok nyjtsrt fizetend! brmilyen ms sszeg rtests kldse nlkli megvltoztatsra, ha erre rvnyes indoka van, azzal a kiktssel, hogy a pnzgyi szolgltatsok nyjtja kteles err! l a msik szerz!d! felet vagy feleket a lehet! legrvidebb id!n bell rtesteni, s hogy az utbbi jogosult a szerz!dst azonnali hatllyal felmondani. A j) pont sem akadlyozza azoknak a feltteleknek az alkalmazst, amelyek szerint az elad vagy szolgltat fenntartja a jogt hatrozatlan id!re szl szerz!ds feltteleinek egyoldal megvltoztatsra, azzal a kiktssel, hogy az elad vagy szolgltat kteles err!l a msik szerz!d! felet vagy feleket sszer" id!n bell rtesteni, s hogy az utbbi jogosult a szerz!dst azonnali hatllyal felmondani. c) A g), j) s l) pont nem alkalmazhat a kvetkez! gyletekre: - olyan tranzakcik, amelyek olyan truhzhat rtkpaprokra, pnzgyi eszkzkre s ms termkekre vagy szolgltatsokra vonatkoznak, amelyek ra rtkt!zsdei, rindex, vagy pnzpiaci rfolyam-ingadozsokhoz kapcsoldik, amelyek alakulsra az elad vagy szolgltat nem kpes befolyst gyakorolni; - klfldi fizet!eszkz, utazsi csekk vagy klfldi fizet! eszkzben killtott nemzetkzi pnzesutalvny vtelre vagy eladsra irnyul szerz!dsek. d) A j) pont nem akadlyozza rindexlsi zradkok alkalmazst, amennyiben azok megengedettek s az rvltoztatsi mdszerr!l egyrtelm" lers ll rendelkezsre.