You are on page 1of 6

Ngy son: 26/3/2007 Ngi son: Bi Ngc Oanh

Ngy dy: 28/3/2007 Gio vin trng THCS ng H 1 Tit 60

Bi 3
A). Mc tiu:

Bt phng trnh mt n

- Hc sinh c gii thiu v bt phng trnh mt n, bit kim tra mt s c l nghim ca bt phng trnh mt n hay khng? - Bit vit di dng k hiu v biu din trn trc s tp nghim ca cc bt phng trnh dng x < a, x > a, x a, x a. - Hc sinh hiu khi nim hai bt phng trnh tng ng.
B). chun b ca gio vin v hc sinh.

1). Gio vin: - Nghin cu k bi dy. - Bng ph.

- Bng tng hp Tp nghim v biu din tp nghim ca bt phng trnh trang 52 SGK.
- Thc thng c chia khong, phn mu, bt d. 2). Hc sinh: - Thc k. - Bng ph nhm.
C). Quy trnh ln lp:

1). n nh lp (1 pht). 2). Kim tra bi c: (2 pht). - GV yu cu hc sinh nhc li: Cc tnh cht ca bt ng thc v lin h gia th t v php cng, lin h gia th t v php nhn. - HS ng ti ch tr li. - Gio vin nhn xt chung. 3). Dy hc bi mi: (40 pht). Hot ng ca gio vin Hot ng ca hc sinh Ni dung

Hot ng 1: M u: 1). M u (13 pht) Mt hc sinh c to Bi ton: (Xem SGK Gio vin yu cu hc sinh bi ton trang 41 SGK. 41) c bi ton trang 41 SGK ri tm tt bi ton. Bi ton: Bn Nam c 25000 ng. Nam mun mua mt ci bt gi 4000 ng v mt s quyn v loi 2200 ng/quyn. Hc sinh: Gi s v Tnh s v Nam c th mua Nam c th mua c Gi s v Nam c th c? l x (quyn). mua c l x (quyn).

Hot ng ca hc sinh Gio vin: Chn n s? - S tin Nam phi tr l: - Vy s tin Nam phi tr 2200.x + 4000 mua mt ci bt v x (ng) quyn v l bao nhiu? Hot ng ca gio vin

Ni dung

Ta c h thc l: 2200.x + 4000 25 - Nam c 25000 ng, hy - Hc sinh: H thc 000 lp h thc biu th quan l: H thc trn gi l h gia s tin Nam phi 2200.x + 4000 25 mt bt phng trnh tr v s tin Nam c. 000 mt n, n bt phng - GV gii thiu: h thc trnh ny l x. 2200.x + 4000 25 000 l mt bt phng trnh mt n, n bt phng trnh ny l x. - Hy cho bit v tri, v - Bt phng trnh phi ca bt phng trnh ny c v tri l ny? 2200.x + 4000 v phi l 25000. Khi thay x = 9 hoc x - Theo em, trong bi ton - HS tr li x = 9 = 5 vo bt phng ny x c th l bao nhiu? hoc x = 8 hoc x = trnh, ta c mt - Ti sao x c th bng 9 7 khng nh ng, ta (hoc bng 8 hoc bng 7 - HS: x c th bng ni x = 9, x = 5 l ) 9 v vi x = 9 th s nghim ca bt phng tin Nam phi tr l: trnh. 2200.9 + 4000 = 23800 ng vn cn tha 1200 ng. - Nu ly x = 5 c c HS: x = 5 c v: 2200.5+4000 =15000 < khng? 25000 - GV ni: Khi thay x = 9 hoc x = 5 vo bt phng trnh, ta x = 10 khng phi l c mt khng nh ng, mt nghim ca bt HS: x = 10 khng phng trnh v x = 10 ta ni x = 9, x = 5 l nghim ca bt phng phi l mt nghim khng tha mn bt phca bt phng trnh ng trnh. trnh. Vy x = 10 c l nghim v khi ta thay x =10 ca bt phng trnh vo bt phng trnh ta c: khng? Ti sao? 2200.x + 4000 25 000 l mt khng nh sai (hoc x = 10 khng tha mn bt phng trnh).

Hot ng ca gio vin

? - GV yu cu hc sinh lm ( bi a ln bng ph) - GV yu cu mi dy kim tra mt s chng t cc s 3; 4; 5 u l nghim, cn s 6 khng phi l nghim ca bt phng trnh.

Hot ng ca hc sinh a) Hc sinh tr li ming b) HS hot ng theo nhm, mi dy kim tra mt s. + Vi x = 3, thay vo bt phng trnh ta c: 32 6.3 - 5 l mt khng nh ng (9 < 13) + Tng t vi x = 4, ta c: 42 6.4 - 5 l mt khng nh ng (16 < 19).

Ni dung

2).Tp nghim ca bt phng trnh.

Hot ng 2: Tp nghim ca bt phng trnh. (15 pht). - GV gii thiu: Tp hp tt c cc nghim ca mt bt phng trnh c gi l tp nghim ca bt phng trnh. - Gii bt phng trnh l tm tp nghim ca bt phng trnh. V d 1: Cho bt phng trnh x>3 Hy ch ra vi nghim c th ca bt phng trnh v tp nghim ca bt phng trnh .

+ Vi x = 5, ta c: 52 6.5 - 5 l mt khng nh ng (25 = 25). + Vi x = 6, ta c: 62 6.6 - 5 l mt khng nh sai (36 V d 1: Cho bt ph< 31) => x = 6 khng ng trnh phi l nghim ca x>3 bt phng trnh. Tp nghim ca bt phng trnh l {x| x > 3}

Biu din tp nghim ny trn trc s ///////////////////|//////////(

HS: x = 3,5; x = 5 l cc nghim ca bt phng trnh x > 3 Tp nghim ca bt - GV gii thiu k hiu tp phng trnh l nghim ca bt phng tp hp cc s ln hn

Hot ng ca hc sinh trnh l {x| x > 3} v 3. hng dn cch biu din tp nghim ny trn trc s - HS vit bi //////////////////|///////////( - HS biu din tp nghim trn trc s - GV lu hc sinh: biu theo hng dn ca th im 3 khng thuc gio vin tp hp nghim ca bt phng trnh phi dng ngoc n (, b lm ca ngoc HS tr li: quay v phn trc s nhn - Bt phng trnh x c > 3 c - GV yu cu hc sinh lm V tri l x ? V phi l 3 Tp nghim {x| x > 3} - Bt phng trnh 3 < x c V tri l 3 V phi l x Tp nghim {x| x > 3} - Phng trnh x = 3 c V tri l x V phi l 3 V d 2: Cho bt phng Tp nghim {3} trnh x 7 Tp nghim ca bt phng trnh l{x | x 7}. Biu din tp nghim trn trc s: Hot ng ca gio vin | ]////////////

Ni dung

V d 2: Cho bt phng trnh x 7 Tp nghim ca bt phng trnh l{x | x 7} Biu din tp nghim trn trc s | ]////

////////

/////

- GV: biu th im 3 thuc tp hp nghim ca bt phng trnh phi dng ngoc n [, ngoc quay v phn trc s nhn - Hai HS ln bng c - GV yu cu hc sinh lm thc hin, hc sinh di lp lm bi vo tp. ? ?

Hot ng ca gio vin , ,

Hot ng ca hc sinh + HS1:


?

Ni dung

Gio vin treo bng c Bt phng bi: trnh x -2 , ? ? Tp nghim {x | x ? - Na lp lm -2} - Na lp lm ? - Hai hc sinh ln bng lm bi //////////[ + HS 2
?

| 3). Bt phng trnh tng ng.

Bt phng trnh

x<4

Tp nghim {x | x< 4} | )/////

//////

- HS di lp kim tra, nhn xt bi ca bn. - HS xem bng tng - GV kim tra, nhn xt hp ghi nh. V d: Bt phng chung bi lm ca hc sinh. trnh x > 3 v 3 < x l - GV gii thiu bng tng hai bt phng trnh thp trang 52 - SGK ng ng K hiu: x > 3 3 < - HS: Hai phng Hot ng 3: Bt phng trnh tng ng l x trnh tng ng. (5 hai phng trnh c pht). cng mt tp hp - GV: Th no l hai ph- nghim. ng trnh tng ng ? - HS nhc li khi nim hai bt phng trnh tng ng. - GV: Tng t nh vy, hai bt phng trnh tng ng l hai bt phng trnh c cng mt tp nghim. x 7 7 x > 3 v 3 < x l hai bt phx<6 6>x ong trnh tng ng hoc cc v d tng K hiu: x > 3 3 < x t
V d: Bt phng trnh x

HS:

Hot ng ca gio vin Hy ly v d v hai bt phng trnh tng ng.

Hot ng ca hc sinh

Ni dung

Hot ng 4: Luyn tp cng c (7 pht) Hc sinh ng ti Bi tp: ch tr li: Cho bt phng trnh -11.x < 5. Kt qu no sau y a). Sai l ng: a). x = -1 l mt nghim b). ng ca bt phng trnh b). x = 1 l mt nghim c). Sai ca bt phng trnh c). x = - 0,5 l mt nghim d). Sai ca bt phng trnh d). x = 0 khng phi l - Hc sinh hot ng nghim ca bt phng nhm. trnh. Kt qu: a). x 6 - GV yu cu HS hot ng b). x > 2 theo nhm lm bi 17 trang c). x 5 43 - SGK. d). x < -1 Na lp lm cu a v b Na lp lm cu c v d

4). Hng dn cng vic v nh. - Hng dn nhanh cc bi tp cho v nh. Bi tp 15, 16 trang 43 - SGK Bi tp 31, 32, 33, 34, 35, 36 trang 44 - SBT - n tp li cc tnh cht ca bt ng thc: lin h gia th t v php cng, lin h gia th t v php nhn. Hai quy tc bin i phng trnh. - c trc bi Bt phng trnh bc nht mt n Duyt ca BGH hin Ngi thc

Related Interests