You are on page 1of 2

Padankan.

gajah ketam lembu lebah turki

Tulis perkataan yang sesuai.

bi be gi ti le

jak cak lap lam bam