You are on page 1of 4

Trng H GTVT Khoa C kh B mn K Thut my

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc H Ni, ngy 1 thng 10 nm 2012

TI tt nghip K49 chuYN NGNH C IN T


Nm hc 2012-2013
TT Gio vin hng dn ti 1. Thit k, ch to thit b thu thp d liu s dng nng lng mt tri c iu khin. 2. Nghin cu thit k, ch to thit b lc nc s dng nng lng mt tri. 3. Thit k, ch to thit b sy s dng nng lng mt tri. 4. Thit k, ch to c cu ng m ca c iu khin. 5. Nghin cu thit k - ch to h thng bn hng t ng - phn c kh 6. Nghin cu thit k - ch to h thng bn hng t ng - phn iu khin 7. Thit k, ch to m hnh my bn bng tennis - phn c kh 8. Thit k, ch to m hnh my bn bng tennis - phn iu khin 1. Thit k v ch to tay my cng nghip 2 bc t do (quay tnh tin) vn chuyn phi trong cc dy chuyn sn xut t ng 2. Thit k v ch to tay my cng nghip 2 bc t do (tnh tin tnh tin) vn chuyn phi trong cc dy chuyn sn xut t ng 3. Thit k v ch to m hnh h thng t ng lp rp v phn loi sn phm 4. Thit k v ch to m hnh h thng t ng kim tra kch thc v phn loi sn phm 5. Thit k v thc thi mch iu khin cho m hnh h thng thang my i 6. Thit k v ch to thit b o kch thc da trn hin tng cm S SV 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 CT 49 CS2

Ths L Lng Vn D: 0912126973 Email: vanle_hn@yahoo.com

TS Nguyn Trng Giang T: 0986348080 E-mail: longriverhut@yahoo.com

Ths Nguyn B Ngh T: 37669268 (sau 20h) Email: ngbanghihn@yahoo.com

ng in t 7. Thit k v ch to thit b o kch thc s dng cm bin siu m 8. Thit k v ch to thit b o vn tc chuyn ng ca vt th s dng cm bin siu m 9. Thit k v ch to m hnh thit b bay nh Quadrocopter 1. Thit k c cu cam phng bng phng php gii tch 2. Tnh ton ng lc hc c cu my bo ngang bng phng php gii tch 3. Tnh ton dao ng ca toa xe khch di tc dng ca cn mt ln bnh xe. 4. Xc nh cc thng s ca h thng treo lm tng m du ca toa xe khch 5. Tnh ton ng lc hc cho toa xe ch hng lp gim chn ma st kh 1. Kho st mt s phng php theo di, nh gi, phng chng v gim rung cho my 2. Kho st cc t trng cu trc, ng hc, ng lc hc v phng php thit k cc c cu thanh phng in hnh 3. Kho st cc c trng cu trc, ng hc, ng lc hc, v phng php thit k mt s c cu cam phng in hnh 4. Gii cc bi ton ng hc thut v ng hc ngc ca tay my Robot Puma 6 bc t do 5. Phn tch ng hc v tnh ton ng lc hc Robot Scara 2 bc t do 6. Kho st Robot cng nghip trong nn sn xut hin i. Thc trng v kh nng ng dng Robot cng nghip nc ta. 1. Tm hiu v phng php iu khin thch nghi, tnh ton iu khin robot 2 trc i theo qu o gc lin tc. 2. Tng quan v mng Neuron, nghin cu phng php hc ca mng Neuron, ng dng trong bi ton phn chia 2 vnh khn. 3. Gii bi ton ng hc ngc Robot Puma 560 bng phng php

1 1 2 1 1 2 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

PGS TS L Phc Ninh D: 0982689662

TS inh Th Thanh Huyn D: 0979721484

khu ng. 4. Gii bi ton ng hc ngc Robot GE P60 bng phng php khu ng 5. Gii bi ton ng hc ngcRobot Cincinnati Milacron T3-776 bng phng php khu ng 6. Tm hiu phng php iu khin ton phng tuyn tnh LQR vi phn hi trng thi . 1. Vit phn mm cho bit b phn loi sn phm s dng cng ngh x l nh. 2. Xy dng phn cng cho thit b phn loi sn phm s dng cng ngh x l nh. 3. Xy dng h thng an ninh s dng cng ngh x l nh. 4. Thit k, ch to h thng chiu sng thng minh s dng cm bin hng ngoi. 5. Thit k, ch to Robot t hnh s dng cm bin siu m. 6. Thit k, ch to h thng ti cy t ng. 1. Nghin cu thit k ch to xe 2 bnh t cn bng. 2. ng dng Catia vo thit k khun nha cho sn phm 3. ng dng MasterCam vo thit k khun nha cho sn phm tha da gia dng 4. ng dng Pro/Engineer vo thit k khun nha cho sn phm mc o thi trang 5. ng dng Matlab Simulink xy dng m hnh tnh ton dao ng ca don xe t trong mt phng thng ng 6. ng dng Matlab Simulink xy dng m hnh tnh ton dao ng ca o t 4 ch trong khng gian 3 chiu 7. Thit k khun dp lin hon 8. ng dng k thut thy kh trong thit k c cu kp ca robot 1. ng dng cng ngh thit k ngc v Modul TopSolid Mold thit k khun chn bn xe my 2. ng dng Modul TopSolid CAM lp trnh gia cng khun nha

1 1 1

1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1

CN Trnh Tun Dng D: 01656112201 Email: tuanduong_ms@yahoo.com

TS Phm Hong Vng D: 0986265666 vuong_gtvt@yahoo.co.uk

KS ng Vn Anh D: 0985210111 Email: anhdang201@gmail.com

chn bn xe my 10 Ths An Tri Tn D: 0983600118 Email: tanantri@gmail.com 1. Thit k khun p phun cho chi tit nha theo bn thit k 1