You are on page 1of 12

SKEMA TLO

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian SEMESTER: 8 Kursus : ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU KOD: EDU3108 Tajuk/ Kandungan

Tahun: Jun 2010 . KREDIT:3 ( 3+0)

M/T

Hasil Pembelajaran

Kuliah (2 jam)

Tutorial (1 jam)

Amali

ISL (2jam)

Catatan

M1 28 Jun -2 Jul 2010

1. Konsep
Mengajar Sebagai Satu Profesion

(4 jam)

1.1 Menjelaskan konsep profesion, dan profesionalisme(1.1) 1.2 Menghuraikan ciriciri sebagai seorang profesional (1.2,4.2)

Pengertian dan konsep : • profesion dan profesionalisme

Penjelasan sesi tutorial & Independent Student Learning (ISL). Pembahagian kumpulan dan topik tutorial untuk dibentangkan dalam sesi tutorial.

Cari dan senaraikan buku-buku rujukan yang sesuai di perpustakaan/website. Simpan senarai ini dalam portfolio untuk membuat rujukan tambahan. Persediaan tutorial: Cari maklumat tentang Kod Etika Keguruan Malaysia. Simpan Kod Etika Keguruan Malaysia di dalam portfolio pelajar (KUMPULAN 2) Rujuk proforma

**Semua hasil aktiviti tutorial & ISL mesti dimasukkan dalam portfolio pelajar ** Rujukan tambahan digalakkan

M2 5-9 Julai 2010 M3 12-16 Julai 2010

INTERNSHIP

INTERNSHIP

1

1. 2 . & Wong.4.2) Pengertian dan konsep : • Ciri-ciri guru sebagai seorang profesional ( 1 jam) Pembentangan Tutorial: Kepentingan Etika dan Kod Etika kepada seorang guru (KUMPULAN 1) Persediaan tutorial: Dapatkan keratan akhbar/artikel/ majalah/ internet tentang cerita/isu-isu guru melanggar etika keguruan Simpan keratan akhbar/artikel/ majalah/ internet tentang cerita/isu-isu guru melanggar etika keguruan dalam portfolio pelajar (KUMPULAN 2) 2.3) 2.(2002).1) 2.2 Menghuraikan ciriciri sebagai seorang profesional (1.2.6) 2.1 Menerangkan konsep etika dan akauntabiliti keguruan (1.4. K. W..1 Menjelaskan konsep profesion.3 Menghuraikan integriti guru dan peranan guru dalam mengamalkan integriti (4.1) 1.3 Menghuraikan integriti guru dan Rujukan: Universiti Kebangsaan Malaysia. dan profesionalisme(1. Boon. Konsep Mengajar Sebagai Satu Profesion (4 jam) 1. Kod Etika Dan Akauntabiliti Keguruan (5 jam) Pengertian tentang : • Akauntabiliti guru Pembentangan Tutorial: Kongsi cerita/isu-isu guru melanggar etika Layari internet untuk mencari peranan Integrity Institute of Malaysia (IIM) Rujukan: Noriati Abdul Rashid. Y.2 Menghuraikan kod etika keguruan Malaysia(1.SKEMA TLO M/T M4 19-23 Julai 2010 M5 26-30 Julai 2010 M6 2 -6 Ogos 2010 Tajuk/ Kandungan INTERNSHIP Hasil Pembelajaran Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Amali ISL (2jam) Catatan INTERNSHIP 1.2 Menghuraikan kod etika keguruan Malaysia(1. P. Kod Etika Dan Akauntabiliti Keguruan (5 jam) 2.3) 2. Bangi:Universiti Kebangsaan Malaysia • Etika Kod Etika Keguruan Malaysia (3 jam) • M7 9 -13 Ogos 2010 2. Profesion perguruan: Cabaran pendidikan masa kini.

6.5.1) 3.. Appleton. (KUMPULAN 4) Rujukan: Noriati Abdul Rashid. 2) Kuliah (2 jam) • Integriti guru (2 jam) Tutorial (1 jam) keguruan dengan rakan sekelas anda. M8 16 -20 Ogos 2010 3.1.4. P. akauntabiliti dan integriti. Y. Shah Alam: Oxford Fajar.2 Membincangkan setiap isu-isu dalam konteks profesion keguruan(1. akauntabiliti dan integriti. & Wong. K. I.2 Membincangkan setiap isu-isu dalam konteks profesion keguruan(1.1.6. (KUMPULAN 3) • Konsep ”Belajar untuk Mengajar .4. (2002). Isu-isu Etika Guru (4 jam) 3.5. 3. Peringkat Perkembanga n Guru 4. Shah Alam: Oxford Fajar. W.3.1) 3. Beginning elementary 4. Asas kepemimpinan dan perkembangan profesional guru. Menjelaskan peringkat-peringkat perkembangan yang 3 . 2) Persediaan tutorial : Bincang/dapatkan maklumat isu-isu melibatkan penyalahgunaan masa dan wang yang mungkin berlaku di sekolah.6) 3.SKEMA TLO M/T Tajuk/ Kandungan Hasil Pembelajaran peranan guru dalam mengamalkan integriti (4. Bincang sebab-sebab berlaku ketidakpatuhan etika keguruan (KUMPULAN 2) Amali ISL (2jam) Persediaan tutorial: Cadangkan kemungkinankemungkinan yang berlaku kepada seorang guru yang gagal mematuhi etika.4.3.1 Menjelaskan isuisu etika guru(1. (2010). Asas kepemimpinan dan perkembangan profesional guru.1 Menjelaskan isuisu etika guru(1. Cadangkan cara – cara mengatasi masalah tersebut. & Kindt.4. Boon.4. Isu-isu Etika Guru (4 jam) • Kesantunan guru • Kepedulian guru • Penampilan guru • Berniaga di sekolah (2 jam) Penjelasan tentang: • Kerjaya sambilan • Pengurusan masa • Pengurusan kewangan (2 jam) Pembentangan tutorial: Cadangkan kemungkinankemungkinan yang berlaku kepada seorang guru yang gagal mematuhi etika. K.6.6. (KUMPULAN 3) Catatan (2010).

. Peringkat Perkembanga n Guru (4 jam) Penjelasan tentang: • Lima Peringkat Perkembangan Guru (Trotter.1) 4. (1993).Guru pakar (master) (2 jam) Pembentangan Tutorial: Bentang isu-isu melibatkan penyalahgunaan masa dan wang yang mungkin berlaku di sekolah. 13(1).5.5. Boon. & Wong. 1969) • Guru permulaan (novice) • Guru cekap (competent) (2 jam) Penyediaan dan perbincangan tugasan Kerja Kursus Pendek M9 23 -27 Ogos 2010 4. Journal of Science Teacher Education.2 Menghuraikan perubahan dalam proses belajar untuk mengajar dialami oleh guru pada peringkat awal profesion keguruan (4. Y.1) 4. Rumuskan dapatan kajian tersebut & bincangkan kefahaman baru yang anda perolehi. Shah Alam: Oxford Fajar.2. Asas kepemimpinan dan perkembangan profesional guru. Simpan hasil anda dalam portfolio. P.2) 4. Fullen. 43-61. M.5.SKEMA TLO M/T Tajuk/ Kandungan (4 jam) Hasil Pembelajaran dilalui guru (1. Why teachers must 4 .8. 1986) . G.Guru mahir (expert) .3.3 Mendapat gambaran menyeluruh bahawa pergerakan kerjaya perguruan merupakan proses perkembangan yang memerlukan masa yang agak panjang (7. Cadangkan cara – cara mengatasi masalah tersebut (KUMPULAN 4) Baca Artikel Beginning elementary teachers’ development as teachers of Science.1.1.1. W. (2010).5.7.2.Guru berkesan (effective) .5.3 Mendapat gambaran menyeluruh bahawa pergerakan kerjaya perguruan merupakan proses perkembangan yang memerlukan masa yang agak panjang Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Amali ISL (2jam) Catatan teachers’ development as teachers of science. Persediaan tutorial 1: Nyatakan kemungkinan aspek-aspek keprihatinan Rujukan: Noriati Abdul Rashid.7. K.2 Menghuraikan perubahan dalam proses belajar untuk mengajar dialami oleh guru pada peringkat awal profesion keguruan (4.2) 4. Edaran tugasan KKP • Teori Keprihatian (Fuller.

Agen sosial komuniti setempat • serta Negara dan • Agen dunia (1.2 menghuraikan reflektif amalan guru yang Penyelidik sejajar sesuai dengan • pendidikan semasa (2 jam) (5.SKEMA TLO M/T Tajuk/ Kandungan Hasil Pembelajaran (7.1. 5.kemungkinan aspekaspek keprihatinan anda sebagai guru dalam tiga tahun pertama pengajaran Baca artikel Fullen.5) • Pembimbing • Pengamal 5.5.1) Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Amali ISL (2jam) anda sebagai guru dalam tiga tahun pertama pengajaran.2. 5 .6.. G.6. Why teachers must become change agents.5.5) perubahan • Pengganti ibu Pembentangan tutorial 1: . Educational Leadership. Sekolah Rendah organisasi sekolah. (1993). 50(6).5.5) M 10 30 Ogos – 3 Sept 2010 5. (1997).D.2.3 memupuk kesediaan guru pelatih untuk menerima peranan-peranan guru yang dikaitkan dengan guru yang berkesan(6. Professionalism in teaching. • Pengamal ilmu komuniti setempat dan kemahiran serta Negara dan dunia (1.B.1 menerangkan Penjelasan tentang: peranan guru dalam Peranan Guru konteks bilik darjah.7. Borich.7. G. & Reding. & Tombari. (2006). Rumuskan semua isi kandungan kuliah dan bahan-bahan dalam bentuk peta Rujukan: Hurst.(2nd ed).3) 5. Peranan Guru Sekolah Rendah (6 jam) 5.8.L.1 menerangkan Penjelasan tentang: peranan guru dalam Peranan Guru konteks bilik darjah. Pada pandangan anda apakah faktor penting yang menyokong perkembangan guru pada setiap peringkat? Adakah anda masih menganggap diri anda sebagai “pelajar” kaedah pengajaran walaupun merupakan guru yang bertauliah? (KUMPULAN 5) Persediaan tutorial 2: Penyediaan dan perbincangan tugasan Kerja Kursus Pendek Catatan become change agents.5. Peranan Guru Sekolah Rendah (6 jam) 5. Educational psychology: A contemporary approach. Sekolah Rendah organisasi sekolah.3. Ohio: Pearson Merrill Prentice Hall. M.2. New York: Longman. M. 12-17.G.

Bincangkan bagaimana guru boleh berfungsi sebagai agen perubahan dalam proses melaksanakan Program Literasi dan Numerasi tersebut.7.3. setiap orang boleh dilatih untuk menjadi pemimpin? Beri ulasan anda (KUMPULAN 6) .3) 5.3 Menghuraikan teori-teori kepemimpinan dari perspektif tradisional dan semasa (2.faktor penting yang menyokong perkembangan guru pada setiap peringkat .4) Penjelasan & perbincangan tentang: • Asas kepemimpinan (1jam) Tutorial 2: Perbincangan tugasan Kerja Kursus Pendek 11 6-10 Sept 6 .guru sebagai “pelajar” Pensyarah memberi senarai semak “Persepsi tentang Pengajaran” dan membuat perbincangan bersama pelajar (KUMPULAN 5) Amali ISL (2jam) konsep / pengurusan grafik simpan dalam portfolio.3 memupuk kesediaan guru pelatih untuk menerima peranan-peranan guru yang dikaitkan dengan guru yang berkesan(6.SKEMA TLO M/T Tajuk/ Kandungan Hasil Pembelajaran 5.1 Menjelaskan konsep kepemimpinan (1. Persediaan tutorial 1: Cari maklumat daripada pelbagai sumber tentang Program Literasi dan Numerasi.2 Mengenal pasti dan membezakan jenis-jenis kepemimpinan (6.3. atau.7.1) 6.3) 6.5) Kuliah (2 jam) bapa • Pembentuk tingkah laku • Pengurus pembelajaran ( 4 jam) Tutorial (1 jam) . Catatan Minggu hantar tugasan KKP 6.1.2. Kepemimpina n Guru (6 jam) 6.2 menghuraikan amalan guru yang sejajar sesuai dengan pendidikan semasa (5. (KUMPULAN 6) Persediaan tutorial 2: Siapakah pemimpin yang anda sanjungi? Apakah ciri-ciri istimewa yang pemimpin memiliki? Adakah kebolehan memimpin itu merupakan bakat semulajadi.

3) 6.itgo. Muat turun dari http://www.1.2 Mengenal pasti dan membezakan jenis-jenis kepemimpinan (6.5. Guru sebagai pemimpin. S. Kepemimpinan 6.htm l 13 20-24Sept 6. Membanding-bezakan kelebihan & kekurangan setiap teori dalam konteks kepemimpinan sekolah.4) 6. A. (KUMPULAN 6) Layari internet dan buat rujukan buku-buku berkaitan teori-teori kepemimpinan.2. (KUMPULAN 2) Rujukan: Abdullah.2).3 Menghuraikan teori-teori Penjelasan & Pembentangan Persediaan Sesi Forum : Ibrahim. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.5.Lumpur: PTS Professional. K.5 Menghuraikan kepentingan kepemimpinan guru dan kepemimpinan sekolah dalam organisasi pendidikan (3.com/ text/pengetua. M.. Mamat. ( 2007). & Abdul Ghani.3. http://yik. 7 .gov. Y.6.SKEMA TLO M/T 2010 12 13-17 Sept 2010 Tajuk/ Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (2 jam) Tutorial (1 jam) Amali ISL (2jam) Catatan CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 6.4 Membanding-beza kelebihan dan kekurangan setiap teori kepemimpinan dalam konteks kepemimpinan sekolah(5.emoe. 6. Buat analisa dan aplikasikan teori kepemimpinan yang terbaik untuk menyelesaikannya.my/ Rumuskan semua isi kandungan PIPP kepada bentuk peta konsep / pengurusan grafik dan simpan dalam portfolio Persediaan Tutorial: Kemukakan satu masalah/ konflik dalam organisasi/ bilik darjah anda. Abdul Rashid.3) Penjelasan & perbincangan tentang: • Asas kepemimpinan • Jenis-jenis kepemimpinan • Teori kepemimpinan guru (4 jam) Pembentangan Tutorial 1: Peranan guru sebagai agen perubahan dalam melaksanakan Program Literasi dan Numerasi (KUMPULAN 6) Pembentangan Tutorial 2: Pemimpin yang disanjungi dan ciri-ciri istimewa mereka. Kepemimpinan Guru (6 jam) 6.3 Menghuraikan teori-teori kepemimpinan dari perspektif tradisional dan semasa (2.

Struktur Organisasi Pendidikan (6 jam) 14 27 Sept -1 Okt 2010 7.Lumpur: Kumpulan Budiman. 6.3) 7.5. (2010). Struktur Organisasi Pendidikan (6 jam) 7. K.3.3 Menghuraikan tugas dan tanggungjawab Penjelasan & perbincangan tentang: • Struktur organisasi sekolah-sekolah Sesi Forum: Pengalaman internship dan hubungkaitnya dengan isu kepemimpinan sekolah Struktur organisasi KPM dan sekolah. Asas kepemimpinan dan 8 .6. Muat turun dari http://www.2.6) 7.1 Menerangkan struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia(1.4 Membanding-beza kelebihan dan kekurangan setiap teori kepemimpinan dalam konteks kepemimpinan sekolah(5. Buat analisa dan aplikasikan teori kepemimpinan yang terbaik untuk menyelesaikannya.5 Menghuraikan kepentingan kepemimpinan guru dan kepemimpinan sekolah dalam organisasi pendidikan (3..1) Kuliah (2 jam) perbincangan tentang: • Teori kepemimpinan guru • Kepemimpinan sekolah • Cabaran kepemimpinan (2 jam) • Struktur organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia (1 jam) Tutorial (1 jam) Tutorial: Kemukakan satu masalah/ konflik dalam organisasi/ bilik darjah anda. Y.2).1.5. K.4) 6. 7. W. & Wong.SKEMA TLO M/T 2010 Tajuk/ Kandungan Guru (6 jam) Hasil Pembelajaran kepemimpinan dari perspektif tradisional dan semasa (2.gov. (KUMPULAN 2) Amali ISL (2jam) Pengalaman internship dan hubungkaitnya dengan isu kepemimpinan sekolah (KUMPULAN 3) Catatan (2001). Pengetua sekolah menangani isu dan cabaran kepemimpinan.my/ Persediaan tutorial: Kaji struktur organisasi Rujukan: Noriati Abdul Rashid.2 Menjelaskan struktur organisasi sekolah-sekolah(1.emoe. Boon. P.

Hashim. (1999).2.1 Menjelaskan perkembangan professional guru dari segi budaya membaca. budaya berfikir.5. SWOT dan sebagainya. Ampang / Ulu Kelang.SKEMA TLO M/T Tajuk/ Kandungan Hasil Pembelajaran guru(1. Apakah jangkaan anda tentang fungsi dan peranan unit/ bahagian tersebut. Pengisian misi pendidikan. PMI.6) • Pelan pembelajaran peribadi (1 jam) Persediaan tutorial: Tulis jurnal reflektif individu berhubung pengalaman anda sepanjang tempoh mengikuti kursus ini. Pilih salah satu Unit/ Bahagian dalam organisasi tersebut. K-W-L. Anda boleh gunakan borang pengurusan grafik seperti.3) 7.2.2) Penjelasan & perbincangan tentang: • Jangkaan guru (2 jam) Pembentangan tutorial: Fungsi dan peranan unit/ bahagian di KPM/ sekolah. budaya menyelidik. Perkembanga n Profesional Guru: Pembelajaran Sepanjang Hayat (10 jam) 8.4 Menghuraikan kepentingan jangkaan guru terhadap murid(4. Selangor: DBP. 15 4-8 Okt 2010 7. Bagaimana unit/ bahagian ini dapat menyokong perkembangan anda sebagai guru sekolah? (KUMPULAN 4) 8.4.2) Kuliah (2 jam) • Tugas dan tanggungjawab guru (3 jam) Tutorial (1 jam) (KUMPULAN 3) Amali ISL (2jam) KPM/sekolah. budaya musyawarah. Omar Mohd. Struktur Organisasi Pendidikan (6 jam) 7. Shah Alam: Oxford Fajar. (KUMPULAN 5) 9 . budaya kolaborasi dan latihan dalam perkhidmatan (1.4 Menghuraikan kepentingan jangkaan guru terhadap murid (4. Bagaimana unit/ bahagian ini dapat menyokong perkembangan anda sebagai guru sekolah? (KUMPULAN 4) Catatan perkembangan profesional guru.

1) 8.3 Menghuraikan cara-cara mengakses maklumat pelbagai sumber(7.4.2 Menjelaskan pelan pembelajaran peribadi(2.2 Menjelaskan pelan pembelajaran peribadi(2.penulisan jurnal reflektif .4 Menjelaskan pelan pembelajaran peribadi(6.SKEMA TLO M/T 8.1) 8. 8.pengurusan portfolio • Budaya musyawarah/ berbincang • Budaya kolaborasi dan koperatif (3 jam) Penerangan Pembentangan tutorial: Bincangkan kebaikan budaya musyawarah dan kolaborasi kepada seorang guru (KUMPULAN 6) Persediaan tutorial: Menyedia pelan pemetaan perkembangan kerjaya diri (Mapping out a personal career path) Simpan pelan tersebut di dalam portfolio pelajar (KUMPULAN 1) 18 8.5) Kuliah (2 jam) Penerangan tentang: • Budaya membaca • Budaya menyelidik (3 jam) Tutorial (1 jam) Pembentangan tutorial: Membentang penulisan jurnal reflektif individu untuk dikongsi dengan rakan sekelas (KUMPULAN 5) Amali ISL (2jam) Simpan penulisan jurnal reflektif individu di dalam portfolio pelajar Persediaan tutorial: Senaraikan aktiviti-aktiviti yang menekankan konsep musyawarah dan kolaborasi yang telah dianjurkan di IPG anda (KUMPULAN 6) Catatan 16 11-15 Okt 2010 Perkembanga n Profesional Guru: Pembelajaran Sepanjang Hayat (10 jam) 17 18-22 Okt 2010 8.2 Menjelaskan pelan Pembentangan 10 . Perkembanga n Profesional Guru: Pembelajaran Sepanjang Hayat(10 jam) 8.7.2) Penerangan tentang: • Budaya berfikir/reflektif . Tajuk/ Kandungan Hasil Pembelajaran 8.3 Menghuraikan cara-cara mengakses maklumat pelbagai sumber(7.5) 8.

SKEMA TLO M/T 25 -29 Okt 2010 Tajuk/ Kandungan Perkembanga n Profesional Guru: Pembelajaran Sepanjang Hayat (10 jam) Hasil Pembelajaran pembelajaran peribadi(2.3 Menghuraikan cara-cara mengakses maklumat pelbagai sumber(7.7.4. Tandatangan Pensyarah Disahkan oleh Ketua Jabatan: Cop: Tarikh: 11 .5) 8.1) 8.4 Menjelaskan pelan pembelajaran peribadi(6.2) Kuliah (2 jam) tentang: • Latihan dalam perkhidmatan • Akses maklumat pelbagai sumber • Pelan pembelajaran peribadi (3 jam) Tutorial (1 jam) tutorial: Membentang pelan pemetaan perkembangan kerjaya diri untuk dikongsi dengan rakan sekelas (KUMPULAN 1) Amali ISL (2jam) Catatan 19 1 -5 Nov 2010 20 8-12 Nov 2010 21 15-19 Nov 2010 ULANGKAJI/ PEPERIKSAAN AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR Catatan: Rancangan ini tertakluk pada pindaan.

SKEMA TLO @hakcipta IPG 2010 12 .