You are on page 1of 7

Borang PBS / LP1 SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN SELANGOR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

NAMA SEKOLAH MATA PELAJARAN NAMA PEMANTAU JAWATAN : : : : KOD SEKOLAH :

1. PENGURUSAN DOKUMEN PBS 1 1.1 1.2 Buku Panduan / Manual PBS yang dibekalkan oleh LPM disediakan Sukatan Pelajaran (HP) dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) disediakan 2 3 CATATAN

2. PENGURUSAN FAIL INDUK Surat Pekeliling pelaksanaan PBS dari LP / JPN disediakan Surat Pemberitahuan pelaksanaan PBS kepada ibu bapa / penjaga Surat Pemberitahuan pelaksanaan PBS kepada pelajar Pembentukan Jawatankuasa PBS Sekolah Pembentukan Jawatankuasa Pemantau PBS Pembentukan Jawatankuasa Kes Khas Minit Mesyuarat Pentaksiran Berasaskan Sekolah disediakan Senarai Ketua Pentaksir Sekolah dan Pentaksir Sekolah 2.8 bagi setiap mata pelajaran 2.9 Jadual Kerja Pelaksanaan PBS disediakan 2.10 Jadual Kerja Pelaksanaan PBS diedarkan kepada pentaksir dan ditampal 3. PENGURUSAN FAIL MATA PELAJARAN PBS 3.1 3.2 3.3 Surat Pelantikan Pentaksir Sekolah disediakan Ketua Pentaksir Sekolah memberi taklimat pelaksanaan PBS kepada Pentaksir sekolah dan murid (rujuk perkara 2.3 dan 2.9) Setiap calon mempunyai fail PBS (Jika perlu) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

4. PELAKSANAAN PBS 4.1 4.2 4.3 Pentaksiran Berasaskan Sekolah dilaksanakan semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran (Buku Rekod Mengajar) atau aktiviti kokurikulum Penyediaan Borang Skor Individu (BSI) dan Borang Markah Induk (BMI) Hasil kerja/evidens pelajar

5. PEMANTAUAN PBS 5.1 5.2 Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan melaksanakan pemantauan Evidens pentaksiran disimpan di tempat selamat

Tanda tangan Pemantau,

(

)

Nota

:

123-

Tiada Maklumat Kurang Lengkap / Tidak mencukupi Lengkap / Mencukupi

Borang PBS / LP1 NILAIAN DAN PEPERIKSAAN N PELAJARAN SELANGOR AAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH CATATAN .

Disimpan dengan selamat Bahan Bukti (Dokumen/Evidens) .Difailkan .Buku Rekod Mengajar JUMLAH SKOR Terdapat Kes-Kes Khas Ada / Tiada Nota: a.0 .0 .Disediakan 1.Diedarkan .Surat Pekeliling .Pita audio / video / CD (Jika ada) 10.Dilengkapkan 9.Buku Panduan Pentaksiran Berasaskan Sekolah .Dilengkapkan 8.Senarai Semak PBS sekali sahaja (untuk semua Mata Pelajaran) bagi setiap sekolah yang dipantau.Carta Organisasi Pemantau Sekolah .0 .Disimpan dengan selamat Borang Markah Induk .Disediakan 2.Dipatuhi Prosedur Kerja Pentaksiran .Carta Organisasi Pentaksir Sekolah 5.0 .0 .Penyelarasan dibuat .0 Taklimat kepada calon dijalankan 6.0 Makluman kepada ibu bapa / penjaga Pengendalian Pentaksiran 7. NAMA PEMANTAU : Tanda tangan : Tarikh: .Bermesyuarat 4.Ditubuhkan .Fail pentaksir .Minit mesyuarat disediakan .0 .Borang PBS / LP2 SENARAI SEMAK PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) NAMA SEKOLAH : KOD SEKOLAH: Tiada : 0 Ada : 1 0 1 Bil Perkara Catatan Jadual Kerja Pentaksiran .Di luar waktu pengajaran dan pembelajaran Borang Profil Individu (Borang Skor Individu) . b.0 Pelantikan Pentaksir mengikut kriteria Jawatankuasa Penyelaras Pentaksiran Sekolah .Dipatuhi 3. Sekolah perlu lengkapkan Lampiran A-Senarai Semak PBS.0 . Pemantau Luar perlu lengkapkan Lampiran A.Semasa pengajaran dan pembelajaran .Hasil kerja pelajar .Dipamerkan .Diedarkan .Difailkan .

BAHASA INGGERIS . 4.Lampiran A /.Borang PBS / LP3 PENYEDIAAN DOKUMEN / EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) JENIS-JENIS FAIL DAN ISI KANDUNGANNYA (Pihak sekolah diminta menyediakan fail-fail dan isi kandungan yang disenaraikan di bawah) (A) BUKU-BUKU PANDUAN PBS / MANUAL-MANUAL PBS Rujuk Senarai / Lampiran Buku Panduan PBS / Manual PBS (dibekalkan oleh LP) FAIL UTAMA PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) Ia mengandungi dokumen-dokumen seperti di bawah ini dan hendaklah disimpan di dalam fail berkulit keras Dokumen Bil. 5. X (D) FAIL PELAJAR / CALON . 9. 13 : disediakan bagi tahun semasa sahaja Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (C) Dokumen Pekeliling Pentaksiran Berasakan Sekolah (PBS) yang dikeluarkan oleh LP Senarai / Lampiran Mata Pelajaran yang mempunyai komponen PBS Senarai / Lampiran Buku Panduan PBS / Manual PBS (dibekalkan oleh LP) Inturmen / Borang Pemantauan PBS Surat Pemberitahuan mengenai pelaksanaan PBS di sekolah Carta Organisasi Jawatankuasa PBS peringkat sekolah Carta Organisasi Jawatankuasa Pemantau Dalaman PBS sekolah Carta Organisasi Jawatankuasa Kes Khas PBS Sekolah Minit Mesyuarat Jawatankuasa PBS peringkat sekolah Jadual Pelaksanaan PBS / Pelan Tindakan PBS di sekolah Surat Makluman kepada pelajar / calon mengenai pelaksanaan PBS di sekolah Surat Makluman kepada ibubapa mengenai pelaksanaan PBS di sekolah Senarai Semak Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) . 12. PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) . 3. 6. X Ada: /. 4 : digunakan pada setiap tahun kecuali ada hal-hal yang dipinda Dokumen Bil.disediakan bagi SETIAP MATA PELAJARAN Ia mengandungi dokumen-dokumen seperti dibawah ini dan disimpan di dalam fail berkulit nipis / keras Bil 1 2 3 Dokumen Surat-surat Pelantikan sebagai Pentaksir Sekolah bagi mata pelajaran berkenaan Borang Markah Induk bagi mata pelajaran berkenaan Lain-lain dokumen berkaitan. 7. PENILAIAN ASAS FARDHU AIN (PAFA) 2. 5. 3. 6 Fail ini disediakan bagi setiap pelajar Ia digunakan ketika pelajar berkenaan berada di Tahun 1 hingga ke Tahun 6 Mata Pelajaran terlibat ialah: 1.disediakan BAGI SETIAP PELAJAR / CALON BAGI SETIAP MATA PELAJARAN Perkara (D) dan (E) adalah berkaitan Setiap pelajar / calon mesti mempunyai SATU fail bagi setiap mata pelajaran Ia mengandungi dokumen-dokumen seperti di bawah ini dan disimpan di dalam fail berkulit nipis / keras Bil 1 2 3 Dokumen Borang Markah Individu Hasil Kerja Pelajar / Calon Folio Pelajar / Calon (jika ada) /. 2. PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS) . 11.BAHASA MELAYU 3. Tiada: X (B) FAIL INDUK . 8. 2. X (E) JENIS-JENIS FAIL PELAJAR / CALON BAGI SETIAP MATA PELAJARAN SEKOLAH RENDAH FAIL PELAJAR / CALON . jika ada /. 10.TAHUN 1. 1.

Tiada: X .Borang PBS / LP3 ENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) AIL DAN ISI KANDUNGANNYA fail-fail dan isi kandungan yang disenaraikan di bawah) Ada: /.

Untuk mendapatkan maklumat pelaksanaan program PBS dan menyampaikan laporan kepada urus setia di JPN : : : Tempat Berkhidmat Kod Sekolah : Tarikh : : DAPATAN PEMANTAUAN Komen dan Cadangan Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan: (Rujuk kepada Instrumen pemantauan) 1. Cadangan Tanda tangan Pemantau Luar / Dalaman Tanda tangan Pengetua / Guru Besar Nama Pemantau Jawatan Pemantau Tarikh : : : Nama dan cop Pengetua / Guru Besar . Kekuatan 2. Tel. Sekolah Nama Pemantau Objektif Pemantauan: 1. Memastikan pentaksiran dilakukan mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan 3. Tindakan 4.PPD) Nama Sekolah No.Borang PBS / LP4 SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR LAPORAN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS (Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN. Kelemahan 3. Memastikan pelaksanaan program PBS berjalan lancar 2.

BORANG KEHADIRAN LAWATAN PEMANTAUAN PBS KE SEKOLAH / PBS /3 JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR (SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN) BORANG KEHADIRAN LAWATAN PEMANTAU PBS KE SEKOLAH DAERAH KLANG BIL SEKOLAH YANG DIPANTAU TANDA TANGAN PENGETUA / GURU BESAR CATATAN / TARIKH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .