You are on page 1of 80

AZ 1.

HUSZARHADOSZTALY EMLKEZETE

NYREGYHZA 1994

Az 1. HUSZRHADOSZTLY EMLKEZETE
A hadosztly-tallkoz tiszteletre 1994. jnius 11.

AZ 1. HUSZRHADOSZTLY EMLKEZETE
VISSZAEMLKEZSEK, NAPLK

NYREGYHZA 1994

Jsa A n d r s M z e u m Kiadvnyai 40. Szerkeszti: Nmeth Pter A szveget gondozta, a bevezett rta Bene Jnos ISSN 013-08110

Kiadja: a nyregyhzi Jsa Andrs Mzeum Felels kiad: Nmeth Pter mzeumigazgat Kszlt 800 pldnyban 7 (A/5) v terjedelemben B/5 formtumban a Kinizsi Nyomda Kft.-ben Felels vezet: Illys Sndor gyvezet igazgat Szedte: GP1 IRODA, Nyregyhza

Tartalomjegyzk
BEVEZET N. Bodnr Kroly visszaemlkezse A 4/5 lovasszzad katoninak kzs visszaemlkezse Hegeds Ferenc visszaemlkezse Kovcs Mihly visszaemlkezse Takcs Antal harctri naplja Nvmutat 7 16 40 49 57 61 75

BEVEZET
50 vvel ezeltt, 1944 jniusban indult a frontra a magyar kirlyi 1. honvd lovashadosztly. A honvdsg ezen utols lovas seregtestjt 1942-43-ban szerveztk meg, elssorban az 1. honvd lovasdandr 1941-es oroszorszgi hadjrata hadita pasztalatainak felhasznlsval. A hadosztly-parancsnoksg 1942. oktber l-jtl mkdtt Nyregyhzn vitz Vattay Antal (1891-1966) vezrrnagy parancsnok sga alatt. Mg ebben az vben megkezddtt a kikpzs korszerstse s fokozsa, mgpedig azon elvek alapjn, melyeket Vattay Antal mr 1940-ben, a nyregyhzi lovasdandr parancsnoksgnak tvtelekor a tisztikarhoz intzett parancsban le fektetett: ...A gyorsfegyvernem fellltst alig pr httel ezeltt a Kormnyz r fmltsga magas jvhagysval szentestette. E fiatal fegyvernem gykerei ed dig klnbz talajbl tpllkoztak. Azonban ez az eredetklnbsg nem szthzsra adhat okot, hanem j, kzs fejldsre serkent, mely hatalmas, ers, tehetsgesebb trzset nevel. A gyorsfegyvernem gondolatnak s a rgi lovasszellem alapjn fej ld j szellem apostolai legynk. Ez az j, leters gyorsfegyvernem szelleme kpest minket az elbnk tornyosul sorsdnt feladatok teljestsre. A msik alapvet tnyez a fegyelem. A fegyelem a csapatban l figyelemnek, ktelessgrzetnek s rendnek egyttes fogalma. A fegyelem az elljrtl ert, az alrendelttl felttlen engedelmessget kvetel... Fegyelem nlkl nincs eredmny, de mg hadsereg sem... Most kezddik az j kikpzsi v. A kiadott s ismeretes kikpzsi intzkeds is remutat az alakisgok fontossgra. Az ntevkeny s nllan gondolkod harcos s parancsnok nevelse mellett - klns slyt kell fektetni a katons fellpsre, a feszes, fegyelmezett s frfias magatartsra. E nlkl a haza bomlaszt elemeivel szemben nem lesznk kpesek a magyar fajban rejl rtkes harcos tulajdonsgokat kifejleszteni. Harcszati felfogsom azok eltt ismeretes, kikkel a lovassgi szemll melletti beosztsombl kifolylag kzelebbi rintkezsben voltam. Alapvet ttelknt ismerem el, hogy minden rang parancsnok a szablyzatok keretn bell, a kapott feladat szel lemben sajt maga termeljen ki egy vezrl gondolatot. Nem az elljr gondolat nak kitallsra trekedjen, hanem a sajt lelkivilgban, egynisgben, tudsban keresse tevkenysgnek alapjait. Ez vonatkozik az egyszer csatrra, ez vonatkozik a csapatparancsnokra is. Csak az a katona, aki a feladat s sajt akaratra pti fel tnykedst s tudja, mit akar - lesz kpes a kezdemnyezst maghoz ragadni s eredmnyt elrni..."
7

Az eddig szerzett haditapasztalatok arra is rmutattak, hogy a lovashadosz tly megszervezsekor elssorban a tzert kell fokozni s azt az osztlyokhoz s a szzadokhoz kell beosztani, valamint harckocsi- s lgvdelmi tzrsgi tmogatst kell biztostani. A hadosztly vonatrszlegnl pedig szksges a fogatolt rszlegek mielbbi felvltsa terepjr motorizlt egysgekkel. Ezen elvek felhasznlsval a lovashadosztlyhoz tartoz hrom huszrezred szervezete a kvetkezkppen vltozott: Az ezredparancsnoksg vdelmre egy trzs (csapatcsendr) szakaszt szervez tek, kt golyszrs rajjal. Az ezredkzvetlen rkszszzad egy szakasza maradt csak a parancsnoksgnl, a msik kt szakasz az osztlyokhoz kerlt, klnleges ki kpzs utn rohamrksz-szakaszknt. Ugyancsak feloszlott az ezredkzvetlen tv beszl szzad is. Egy szakasza, korszerbb rdikkal az ezrednl maradt, msik kt szakasza osztly kz vtlen rdis szakasz lett. j ezredkzvetlen alakulat lett az aknavet szakasz 4 db. 81 mm-es aknavetvel. Tovbbra is megmaradt az ezred kzvetlen pncltr gys szzad, mg a huszrtegekbl a mozgsts utn a 2. lovas-tzrosztlyt lltottk fel. A huszrosztlyok az rksz- s rdis-szakaszokon kvl kzvetlenknt mg egy rohamszakaszt kaptak, 3 golyszrs rajjal. Teljesen j alosztlyknt szerve zdtt a nagy tzert kpvisel nehzfegyver szzad, melynek parancsnoka - egy idsebb szzados vagy rnagy - egyben az osztlyparancsnok helyettese is volt. A szzad egy gppusks - (6 gppuska), egy aknavet - (6 aknavet) s egy gp vontats pncltr gys szakaszbl (3 db 75 mm-es pncltr gy) llt. gy a huszrosztly jelents tzervel rendelkezett, alkalmass vlt slypontkpzsre, vagy huszrszzadai megerstsre. Az osztlyokon bell megmaradt a 3 lovasszzad, azonban az tszervezs sorn ezek tzerejt is jelentsen megemeltk, a 4., a nehzfegyver-szakasz megalakts val: 2 gppusks, 2 grntvet s 2 nehzpusks raj hadrendbe lltsval. 1943-ban megtrtnt a lovashadosztly alakulatainak felszerelse, felfegyver zse, s 1944-re a sapkarzstl a patkszegig" mindennel elltva az albbi helyr sgekben folyt a kikpzs: A lovashadosztly parancsnoksga Nyregyhzn. A 2. huszrezred (Ezredpa rancsnoksg s a II. osztly: Szabadka, I. osztly: Szentes). 3. huszrezred (Ezred parancsnoksg s az I. osztly: Nagyvrad, a 3/3. lovasszzad: Nagyszalonta, a II. osztly: Munkcs). 4- huszrezred (A teljes ezred Nyregyhza). A 15. kerkpros zszlalj Kiskunhalason. (3 kerkpros, egy gppusks szzad, harckocsi vadsz szzad s egy gpvontats teg.) Az 1. lovas-harckocsi zszlalj Zentn (1 vegyes harckocsi szzad, 2 kzepes s 2 nehz harckocsi szzad). A 3. feldert zszlalj Szilgysomlyn (2 pnclgpkocsi szzad). Az 1 s 2. lovas-tzrosztly Nagyvradon, 3-3 teggel. A 3. gpvontats tzrosztly Nyrbtorban, 3 teggel. Az 55. lgvdelmi tzrosztly Szeg den, szintn 3 teggel. A VII/1. kzepes tarackos tzr teg Miskolcon. A 4- gpkocsiz utszszzad s hadihd oszlop Zentn. Az 1. lovas hrad szzad Nyregyhzn. 8

A hadosztly ellt- s vonatrszlegei Debrecenben, Nyregyhzn, Oroshzn, Kiskrsn. A lovashadosztly ltszma: 604 tiszt, 16292 f legnysg s 11057 l. 1944. mrcius 19-e, haznk nmet megszllsa utn alig nhny nappal a n met hadvezets Greiffenberg tbornok, a budapesti nmet katonai attasn keresztl mr krte a kormnyztl a lovashadosztly mozgstst s a frontra kldst. A legfels magyar katonai vezets s Horthy Mikls kormnyz semmikppen sem akarta ezt a korszeren felszerelt, megbzhat seregtestet az orszg hatrain kvl bevetni. Ezrt a kormnyz csak nagyon nehezen, tbbszri nyomsnak engedve jrult hozz prilis vgn a hadosztly mozgstshoz, kiktve akkor is, hogy csak a Krptok elterben harcol 1. magyar hadsereg alrendeltsgben alkalmazhat a lovashadosztly. 1944. mjus 25-n azonban jabb nmet kvnsg rkezett, mely szerint a had osztlyt, nmet lovasseregtestekkel egytt a Pripjaty-mocsarakban vetnk be, mert ott nem kell nagyobb orosz harckocsitmadssal szmolni, melyre mg a korszeren felszerelt lovas seregtest is igen rzkeny. A kormnyz ezt az elkpzelst sem tette magv, s vglis Vrs Jnos ve zrezredes, a Honvd Vezrkar Fnke s Sztjay Dme miniszterelnk 1944- jnius 6-n a nmet fhadiszllson tett ltogatsta utn, ahol les vita bontakozott ki, s igen ers erklcsi s politikai nyomsnak volt kitve a magyar trgyal fl, bocsjtotta mgis a nmet hadvezets rendelkezsre a lovashadosztlyt. Alkalmazsi felttell azonban kikttte, hogy csakis olyan terepen kerlhet bevetsre, ahol nem lesz kitve harckocsi-tmegtmadsnak, az orszg veszlyeztetse esetn pedig azonnal kivonjk az arcvonalbl s hazaszlltjk. Erre a nmetek ugyan gretet tettek, melyet a ksbbiek sorn nem tartottak meg. A lovashadosztly v. Vattay Antal altbornagy parancsnoksga alatt 1944- j nius 11-n indult tnak Pinszk trsgbe. A szllts vaston trtnt: Budapest Vc - rsekjvr - Galnta - Trencsn - Zsolna - Oderberg - Katowice - Kielce Radom - Ivangorod (Deblin) - Lukow - Brest-Litovszk - Kobryn - Pinszk - Luniniec tvonalon. Az alosztlyok Luniniecben rakodtak ki, majd a hadosztly a Weiss nmet vezrezredes parancsnoksga alatt ll 2. nmet hadsereg alrendeltsgbe kerlt, azzal a feladattal, hogy Luniniec krnykt s az attl szakra elterl erd sgeket tiszttsa meg a partiznoktl. Ebben az idben a lovashadosztly kirakodsi s elszllsolsi krzetben mintegy 10-13000 partizn harcolt, akik elssorban az utak elaknstsval s vratlan rajtatsekkel okoztak igen rzkeny vesztesge ket. Egy ilyen aknarobbanstl halt hsi hallt 1944- jnius 21-n. v. Makay Istvn vezrrnagy, a hadosztly lovasparancsnoka. Nagy vesztesget okoztak, elssorban a lllomnyban az elhelyezsi krletek elleni rendszeres jjeli bombatmadsok is. Jnius vgn az orosz csapatok Bobrujszknl ttrtk a frontot, 30-n pedig elfoglaltk Sluckot s igen ers orosz pnclos erk fellpsrl rkezett hrads, amely semmikpp sem volt biztat ppen a harckocsikkal szemben nagyon is rz keny lovassg szmra. A lovashadosztly ugyanis akkorra a Pripjaty-mocsarakon tvezet egyetlen ton Luniniectl szak fel menetelt s Klecknlfoglalt vdllst. Itt a nmet hadvezetsg, Vattay tbornok indokolt ellenvetseit semmibe vve a hadosztlyt rszenknt vetette harcba a szovjet harckocsitmadsok meglltsra. 9

1944- jlius 3-4-n esett t az 1. lovashadosztly a tzkeresztsgen Klecknl; itt vvta els harct a leghevesebb orosz harckocsi tmadsoknak kitve, rugalmas, mozg vdelemmel. A pnclos tmadsra rzkeny lovassg nagy vesztesgeket szenvedett, de hsi helytllsnak ksznheten a mr-mr felborulssal fenyegetett nmet arcvonalat nmikpp mgis rendezni lehetett, s a hadosztly kitrt a szovjet bekertsbl. Ettl kezdve a lovashadosztly zmnek s kiklntett harccsoportjainak egyetlen feladata maradt: a nagy nmet visszavonulst lland, slyos utvdharcokkal fedezni. A tovbbiakban tevkenysgket az lland halogat harc jelle mezte, melyet csak nha szaktott meg egy-egy tartsabb vdelem a tlerej el lensggel szemben. Jlius 14-n a huszrok mr tizedik napja megszakts nlkl harcban lltak. Az egyetlen tra felfztt vezetklovak 50 %-a elpusztult. Jlius k zepn a hadosztlynak sikerlt a Jasiolda-patak mentn megkapaszkodnia. Ugyan akkor kivlt az eddigi nmet alrendeltsgbl s a magyar II. tartalkhadtest k telkbe lpett. Bor Jen vezrrnagytl a hadtest parancsnoksgt Vattay Antal altbornagy vette t, az helyre pedig Ibrnyi Mihly vezrrnagyot neveztk ki, de helyette ebben az idben ideiglenes parancsnokknt Schell Zoltn ezredes vezette a hadosztlyt. Az lland harc s a visszavonuls, a szakadatlan ignybevtel a vgskig ki mertette a hadosztly alakulatait. A Jasiolda-patak mg trtnt visszavonuls utn a lovashadosztly parancsnoka ismtelten krte az elljr nmet parancsnok sgot, hogy ne szmoljon a hadosztly kzdrtkvel, hisz a 4. huszrezred mr jnius 22-e, a 3. huszrezred jnius 27-e ta, jlius 2-ig sznet nlkl menetelt, azta pedig nap mint nap slyos s vesztesgteljes harcokat vvott s a teljest kpessge vgs hatrn van. A 2. huszrezred s a 3. gpvontats tzrosztly pedig a hadosztlytl kiklntve a XX. nmet hadtestnek alrendelve harcol. (Ez a harccsoport jlius 25-n kerlt csak vissza a hadosztly ktelkbe.) A nmet hadvezets a pihentetst meg is grte, de a szovjet csapatok folyamatos s lland tmadsa miatt az 1. lovashadosztlynak slyos harcokat kellett megvvnia jlius msodik felben is, amg vgre pihenhz juthatott. Augusztus 3-n vontk ki a harcokbl a lovashadosztlyt s pihenre, felfriss tsre Varstl szaknyugatra, a Narew-vonal mg kldtk, Plhnen vros krze tbe. Itt tartzkodtak augusztus 20-ig, itt trtnt meg a hadosztly jjszervezse, a ktelkek rendezse. Ebben az idben vette t a hadosztly parancsnoksgt Ibr nyi Mihly vezrrnagy az addigi ideiglenes parancsnoktl Schell Zoltn ezredestl. Augusztus 18-n kitrt a lengyel felkels Varsban s krnykn, melynek le versre a nmetek a lovashadosztlyt is be akartk vetni. A nagymlt lengyel magyar bartsgra hivatkoz Ibrnyi vezrrnagy hatrozott tiltozsra vglis a nmet hadvezets elllt ettl a szndktl s a lovashadosztlyt az V. SS. pn closhadtest, Gille SS-altbornagy parancsnoksga al helyezte, s Varstl keletre rendelte vdllsba. Itt naponta a leghevesebb tmadsoknak voltak az aloszt lyok kitve. Ers szovjet pnclosktelkek tmadtak, tbbszr mly betrst is elrve, de a huszrok bravros ellentmadsokkal mindig visszalltottk az eredeti fellenllsi vonalat, visszafoglaltk a korbbi vdllsokat. A Vars krnyki harcok idejre esett v. Vattay Antal altbornagy hazarende lse Budapestre, ahol a kormnyz Katonai Irodjnak fnksgt s a fhadsegdi 10

teendket kellett tvennie. A II. magyar tartalkhadtest parancsnoksgt Lengyel Bla vezrrnagy vette t tle. Hazaindulsa eltt Schell Zoltn ezredes az albbi szavakkal bcsztatta a lovashadosztly els parancsnokt: Nagymltsg Altbornagy r! Mltsgos Vezrrnagy r! Kedves Bajtr saim! 1944- VII. 2-n, partiznokkal vvott csetepatk majd hossz, fradtsgos me netek utn, a m.kir.l. honvd lovashadosztly, vitz Vattay Antal altbornagy r Onagymltsga parancsnoksga alatt, a legnehezebb viszonyok kztt, a szovjet hadsereg legjobb grdacsapataival szemben harcba lpett, s a mind szmban, mind anyagban nyomaszt flnyben lv ellensggel szemben, 5 hten t, jjel-nappal szakadatlanul harcolva, llta a sarat. Harcainknak ez a vgelthatatlan sorozata fjdalmas s slyos vrldozatokat s anyagi vesztesgeket kvetelt. A csapatok lelki s testi teljestmnyei emberfelet tiek voltak. gyszlvn magrahagyatottan, elszigetelten kzdtt a lovashadosztly a mrhetetlen orosz sksg mocsaraiban s erdsgeiben. Hnyszor keltettk odahaza elveszett hrnket! Hnyszor hittk mi magunk is a harcok folyamn, hogy vge mindennek, a csapatok sszeroskadnak az emberfeletti teljestmnyek slya alatt. De nem ez kvetkezett be! Nem trtek meg bennnket a sorozatosan renk z dul csapsok, de igenis naprl-napra, mindinkbb kivirgzottak a magyar harcos ernyek. Naprl-napra gyengbbek lettnk ltszmban, fegyverben, lban s szll ttrben, - de naprl-napra ersebb lett csapataink lelki ereje! A lovashadosztly dicssget hozott s halmozott zszlira s fegyvereire, - kivvta a Hazban mara dottak s nmet szvetsgeseink megbecslst, elismerst s bmulatt - s jabb hrnevet harcolt ki a legends honvd" nvnek. De ez nem a szm, nem a nyers er, nem az anyag diadala volt, hanem a katonai tuds, az erklcsi er s a harcos szellem diadala, azok a katonai ernyek, amelyeket vitz Vattay Antal altbornagy r Ornagymltsga blcs elreltssal s megrzssel, vek hossz sorn t, emberfeletti munkval fejlesztett hadosztlyban mindent letipr erejv. Ezrt, soha el nem ml hlval tartozunk mi, a lovashadosztly tagjai, s tar tozik egsz Haznk szeretett volt hadosztly-parancsnokunknak. Kegyelmes Uram! Hadosztlya legmlyebb hlval ksznetet mond azrt a katonai tudsrt s kor szer kikpzsrt, melyet Nagymltsgod vek sorn t, - legmagasabb lls alparancsnoktl, legszernyeb beoszts honvdjig, - belnk nevelt, s amely tuds s kikpzs kpess tett bennnket arra, hogy haditapasztalatok nlkl is megllhassuk helynket, a sok v kemny harcaiban megedzett ellensggel szemben. Hls ksz netet mondunk azokrt a katonai ernyekbl fakad erklcsi errt, azrt a harcos szellemrt, amelyet Nagymltsgod oltott belnk, mert ez a szellem volt egyetlen biztos tmaszunk az elmlt hetek emberfeletti akaratert kvetel harcaiban s nl klzseiben, ez a szellem nttt bizalmat a csggedkbe, aclozta meg a gyengk s a fradtsgtl mr-mr sszeroskadok izmait, s erstette meg az els harcbenyo msok s az letfenntartsi sztn folytn megrendltek szvt s lelkt. E pillanatban, mikor bcst mondunk szeretett parancsnokunknak sorakozra hvom az egsz lovashadosztlyt! Sorakozra szltom hsi halottainkat, krhzakban 11

szenved rokkantjainkat s sebesltjeinket, az ellensg fogsgban snyld szeren cstlen sors bajtrsainkat, s a lovashadosztly minden egyes tagjt! Nagymlt sg Altbornagy r! Llekben itt sorakoztatom az egsz hadosztlyt, hogy valban a hadosztly minden egyes tagja nevben jelenthessem Nagymltsgodnak: Szentl fogadjuk, hogy Fmltsg Urunk s Haznk irnti trhetetlen h sggel, Nagymltsgod ltal belnk nevelt harcos szellemben, ers szvvel s aclos karral gyzelemre fogjuk vinni zszlinkat s fegyvereinket. Krjk Nagymlts godat tekintsen bennnket tovbbra is gyermekeinek, tartson meg bennnket atyai szeretetben, s fogadja el a jvben is valamennyink legszintbb ragaszkodst s szeretett. A Magyarok Istene ldst krem Nagymltsgodra, a katonaszerencse s lo vashadosztlynak legmlyebb ragaszkodsa s szeretete ksrje tjain. Vitz Vattay Antal altbornagy r Ornagymltsga... ljen!" Szeptember 3-tl G\e altbornagy fokozatosan vonta htrbb s htrbb vo nalait az elksztett hrom vdllsba. Szeptember 16-n egy sikeres orosz tma ds a harmadik vonalat is ttrte, ekkor azonban a lovashadosztly erlyes s btor ellentmadsa megmentette a veszlyes helyzetet. Ez volt a lovashadosztly utols tkzetnapja a keleti hadszntren. A magyarorszgi hadihelyzet slyosbodsa miatt, a nmet s magyar politikai, illetve katonai vezets megegyezse kvetkeztben a lovahadosztly parancsnoksga mr szeptember 14-n megkapta az intzkedst a vgleges kivonsra s a hazaszl ltsra vonatkozan. Szeptember 19-tl kerlt sor a kivonsra, majd a csapatok vasti szlltsra a berakod llomsra, Grodzsikra. Innen szlltottk haza, szin tn vaston a lovashadosztlyt a Duna-Tisza kzre Kiskunflegyhza - Kecskemt - Nagykrs krzetbe. A lovashadosztly Vars krnyki hsies harcairl mind a magyar, mind a nmet hadijelentsek, parancsnok is megemlkeztek. Csapatok dicsrete A lovashadosztly szeptember 5-6-n jjel kirtette az elretolt llst s a hts vdllst szllotta meg. Az elretolt llst augusztus 21-tl tartottk a hadosztly csapatai. A lezajlott 16 nap harcai a lovashadosztly j hadmveleti szakasznak els rszt kpeztk. A lefolyt harcokban a vdllst megszll minden alakulat egyformn kivette a rszt. Klnsen kiemelem a 4- huszrezred-parancsnok cso portjnak augusztus 25-iki harcait s 2/11. huszrosztly elhrt sikereit Volomin terletn augusztus 28-tl. Augusztus 25-n az ellensg ers tzrsgi elkszts utn tmadst intzett Makay Attila ezredes, 4- huszrezred-parancsnok csoportja ellen. A csapatok a tzrsgi elkszts alatt derekasan lltk a sarat s az ezt kvet tmads alatt a lovashadosztly tzrsgnek Ksa-Reznek Jen ezredes, az 1. lovashadosztly tzrparancsnoka ltal vezetett kivl tmogatsa mellett rszben mg az llsok eltt visszavertk, ott pedig, ahol az ellensgnek idlegesen sikerlt llsainkba betrni, a tisztek, a tiszthelyettesek s a legnysg lendletes s vitz el lentmadsval vetettk vissza. A 15. kerkpros zszlalj s a 3. feldert zszlalj 1. pnclgpkocsi szzadnak gyors beavatkozsa s felderts ugyancsak hozzjrult a sikerhez, ugyangy az 55. lgvdelmi tzrosztly eredmnyes elhrtsa is. 12

Augusztus 28-tl az Idrnyi Ferenc alezredes parancsnoksga alatt harcol 2/11. huszrosztly mutatott egsz kimagasl teljestmnyt a volomini vdlls tar tsval. A 10 napos vd harc alatt igen sok ellensges betrst vetett vissza sajt erejbl, foglyok s zskmny egyidej ejtsvel, mg a visszavetett ellensget messze llsaik eltt ldztk. Kln kiemelem ezt a hagyomnyos lovasszellemet mutat harcmdot s pldul lltom a hadosztly csapatai el. Dicsretre mlt eredmnyt mutatott fel a 4- gpkocsiz s az alrendelt 154kerkpros utszszzad is az ellensges tzben vgrehajtott mszaki munkkkal, me lyekkel a vdlls elhrt kpessget fokoztk. Amikor eme harccselekmnyeket a lovashadosztly tudomsra hozom s a rszt vett csapatoknak elismersemet fejezem ki, egyben rmmel llaptom meg a lovas hadosztly csapatainak harckszltsgt. A csapatok megrtettk, hogy a tzrsgi tz alatt az llsban maradni egyedli helyes cselekvs s hogy a betrt ellensg a gyors s lendletes ellentmads ell azonnal meghtrl. Bszke kegyelettel gondolunk e harcokban elesett bajtrsainkra, kzttk Kemny-Beke Pl szzadosra, Meczner Tibor hadnagyra, Pinezich Jen fhad nagyra s Lzr Sndor fhadnagyra, ngy derk szzadparancsnokunkra, kik pl daad btorsggal vezettk a legvlsgosabb helyzetben is csapataikat s azok ln haltak hsi hallt. Pldik s a lefolyt harc szolgljon lelkestn a tovbbi sikeres harcokhoz... Harcllspont, 1944- szeptember 8. Ibrnyi vezrrnagy sk. 1. lovashadosztly-parancsnok" A lovashadosztly-parancsnoksg a hadosztly alakulatainak Magyarorszgra trtnt hazaszlltsa utn, 1944- oktber 4-n egy jabb parancsban emlkezett meg a hadosztly harcairl, hsiessgrl: A magyar kirlyi 1. honvd lovashadosztly dicsrete... Az 1. lovashadosztly orosz- s lengyelorszgi hadmveleteiben felmutatott teljestmnyeirl a hadmvele tek befezejse utn mg a hadmveleti terleten megemlkeztem. Az anyaorszgba val berkezsemkor Legfelsbb Hadurunk, a a Kormnyz r fmltsga abban a kitntetsben rszestett, hogy kihallgatson fogadva tjko zdott a lovashadosztly harcairl. fmltsga a kihallgats alkalmbl legmaga sabb megelgedst fejezte ki a lovashadosztly hsi harcairt s egyben elrendelni mltztatott, hogy az orosz- s lengyelorszgi harcmezkn elrt sikerek maradand emlkre a magyar kirlyi 1. honvd lovashadosztly a magyar kirlyi 1. honvd huszrhadosztly elnevezst, mg sszes alrendelt hadrendi alakulatai eddigi neveik megtartsa mellett elnevezskben a huszr megklnbztet szt hasznljk... A Legfelsbb kitntets ilyen elnyerse utn csak egy megolds llhat elttnk: a mindent elspr akarat, hogy a Haznk terletre betrt ellensget visszavessk. Tudom, hogy a kzeljvben jra megindul harcaink feladatt az eddiginl ersebb akarattal s kemnyebb elszntsggal sikeresen fogjuk megvvni..." A parancs tovbbi rszben a hadosztly-parancsnoksg kzli a szeptember 14-i nmet hadijelentst, benne a nmet elismerssel, v. Vrs Jnos vezrezredesnek, a Honvd Vezrkar fnknek dicsr rendelett, valamint Guderian vezrezredesnek, a nmet hader vezrkari fnknek elismerst: 13

... A lovashadosztly btor csapatainak sorainkbl val kivlsa alkalmbl a vezets s a csapat irnt rzett klns megbecslssel ksznetemet fejezem ki. A hadosztly a nmet bajtrsak oldaln megvvott tkzetek tmadsai alatt legnehe zebb elhrt harcaiban klnsen pldt mutat harckszsgvel tntette ki magt. Btorsga, kemnysge s kitartsa a legjobb nmet hadosztlyokkal tette egyenrt kv. A hagyomnyos magyar lovasszellem a nehz elhrt harcokban is megadta a bolsevista hordk visszavetshez s lekzdshez szksges lendletet. A szeptember 14-i nmet hadijelentsben trtnt kiemels ta pedig a magyar kirlyi 1. honvd lo vashadosztlynak Vars elterben vvott hsies harcai nemcsak a nmet hadsereg, hanem az egsz nmet nap eltt fogalomm lettek. A hazjban visszatr lovashadosztlyt a mostani napokban az egsz nmet hadsereg s ehhez csatlakozva az n szemlyes jkvnataim ksrik. Kvnom, hogy az sszehasonlthatatlan magyar katonai ernyeket minden msnl jobban megtes test btor hadosztly si s dicssges lobogit tovbbi gyzelmi babrok illessk a csatatereken s a nmet bajtrsakkal szoros fegyverbartsgban teljes sikerrel m kdjk kzre a magyar haza hatrain a vgs gyzelem kivvsban..." 1944. oktber elejn rkeztek be a huszrhadosztly szerelvnyei a kirakodsi krzetekbe a Duna-Tisza kzn. A 2. huszrezred Alpron, Kiskunflegyhzn s Kecskemten, a 3. huszrezred Kecskemten, Lajosmizsn s rknyben, a 4. hu szrezred pedig Nagykrsn rakodott ki. A ltszmban s fegyverzetben ersen megfogyatkozott hadosztly pihentetsre, feltltsre azonban nem maradt id. Az elsnek berkezett s viszonylag a legjobb llapotban lv 2. huszrezredet mr oktber 6-n Szentesre irnytottk, hogy az Arad fell visszavonul hadsereg r szre a szentesi hidat biztostsa. Az idkzben berkezett msik kt huszrezred A Iparnl illetve Lakiteleknl csatlakozott a tmadshoz. A kiugrsi trgyalsok miatt oktber 13-n az orosz csapatok a tmadst pr napra lelltottk, s gy a hadosztly egy kis pihenhz jutott. Ekkor rkeztek be az alakulatokhoz a ptlsok, ugyanakkor az 1. pthuszrezred alosztlyai is beolvadtak anyaezredeikbe. Oktber 15-re a huszrhadosztly Kecskemt terletn mr teljes hadrendjvel llt kszen a tovbbi harcokra. Oktberben a hadosztly a Duna-Tisza kzn Bugac, Bugyi, Soroksr irny ban vvott halogat harcokat. Klnsen elkeseredett tkzetet vvtak a huszrok november l-jn Bugyinl, ahol a hadosztlyparancsnok, Ibrnyi Mihly altbor nagy is megsebeslt. Helyt Schell Zoltn ezredes, hadosztlyparancsnok-helyettes vette t. November 1-je utn a huszrhadosztlyt kivontk az arcvonalbl, majd a k telkek rendezse utn folyammegfigyel feladatot kapott Csepel-szigetn. A novembert s december hnap elejt a hadosztly a szigeten tlttte szinte l land harcban, az oroszok tkelsi prblkozsainak elhrtsval, melyeket vglis nem sikerlt megakadlyozni, s gy a hadosztly ezredei a Velencei-t fel vonultak vissza, majd innen tovbb december vgn a Vrtes-hegysgbe. Ezekben a napokban zrult be a gyr Budapest krl, s ezzel a 4. huszrezred rszei (a II. osztly), a 2. lovas-tzrosztly, a 2. huszrezred pncltr gys szzada a fvros vdelmre maradtak vissza, s itt vreztek el, vagy estek fogsgba. 14

December vgn mr nyilvnval volt, hogy a huszrhadosztly leharcolt, kivr zett alakulataival tovbbi eredmnyes harcot vvni nem lehet, ezrt a hadosztlyt pihentetsre, feltltsre a Csallkzbe meneteltettk. 1945. janur elejn megkez ddtt az tszervezs, az egyes alakulatok jrafellltsa a berkezett ptalaku latokbl. Ezt az tszervezst, pihentetst s kikpzst a tavaszra tervezett nagy nmet tmadshoz akartk elkszteni. Nhny nap mlva azonban a hadosztly jbl bevetsi parancsot kapott, mgpedig Dunaalms-Neszmly krletben val gylekezsre, onnan pedig a Budapest felmentsre indtott tmadsban val rsz vtelre. A hadosztly csapatai gy mg feltltetlenl, szervezetlenl kerltek volna ismt harcba, melynek kimenetele nem lehetett ktsges. E feletti elkeseredsben vetett vget nkezvel letnek a hadosztly kivl vezrkari fnke: Simon Lszl vezrkari rnagy. A huszrhadosztly gy flig megszervezve indult el 1945. janur 6-n a Csall kzbl, majd Bakony srkny, Pusztavm, Mr trsgbe menetelt, s ott rendezke dett be vdelemre, majd janur msodik felben s februrban a Vrtesben sikeres tmadst indtott, s a hegysg keleti oldaln rendezkedett be vdelemre. Ebben a vdllsban tartott ki a hadosztly egszen a 1945. mrciusi nagy orosz tmadsig, majd vgig harcolva visszavonult a Rba mg. 1945. mrcius 29-n lptk t a hadosztly maradvnyai (7200 f s 2500 l) a magyar hatrt, s Ausztriban Linz krzetben ltk meg a hbor befejezst; itt kerltek amerikai fogsgba. Rluk, a magyar kirly 1. honvd lovas- (huszr) hadosztly tisztjeirl, altiszt jeirl s legnysgrl szlnak e ktet lapjai. A Jsa Andrs Mzeum 1993-ban kzztett felhvsra ksztette el visszaemlkezst Hegeds Ferenc s Kovcs Mi hly. Karcs Zsigmond, Mosolyg Istvn, Petr Albert, Sos Kroly s Szab Kroly pedig kzsen eleventettk fel emlkeiket a mzeumban 1993. oktber 24-n. N. Bodnr Kroly 1985-ben rott: Egy jutsi a II. vilghbor viharban (1938-1948) cm visszaemlkezst bocstotta rendelkezsnkre, melynek egy fejezett, a len gyelorszgi harcok lerst adjuk most kzre. Szintn egy rvidebb rszt kzlnk Takcs Antal terjedelmes eredeti harctri napljbl, melyet unokja, Takcs Mik ls rgsz juttatott el a mzeumba. Remljk, hogy e ktet is hozzjrul a magyar honvdsg, a huszrhadosztly II. vilghbors trtnetnek jobb megismershez.

Nyregyhza, 1994. jnius

15

N . B O D N R K R O L Y rmester (3. huszrezred, 5. lovasszzad szzadtrzs parancsnok) visszaemlkezse a lengyelorszgi harcokra


A magyar kirlyi Ndasdy Ferenc 3. honvd huszrezred II. osztlya 1944. jnius 11-n rakodott be a munkcsi vastllomson. Reggel 8 rakor indulsra ksz volt a szzadunk. A szzadtrzzsel a laksunk eltt lltam meg s a trzs mgtt sorakoztak fel a szakaszok. Felesgem is elksztette csomagjait s a tbbi tiszthelyettes felesgvel mr ott vrakozott a munkcsi buszjratra. Az orszg minden rszbl idesereglett hozztartozk a bcszs nehz perceire vrakoztak. Lerni is nehz percek voltak ezek mindenki szmra! A busz megrkezse sza ktotta flbe a grcssen lel felesgeket, menyasszonyokat, anykat. Magam is hossz cskban bcsztam el felesgemtl, majd is felszllt s a busz lassan elin dult Munkcsra. Kzben megrkezett vitz Hegeds Gbor szzados r, a szzad parancsnokunk, aki maghoz rendelte a szakaszparancsnokokat, majd egytt vgiglovagoltak a sz zad mellett, ellenrizve a szakaszokat. Ezutn a szzados r lpsben elindtotta a szzadot, Takcs Lajos rvezet pedig szjhoz emelte a krtjt s feledhetetlenl fjta a bcsz lovas-marsot. Dleltt 10 rakor rkeztnk meg a berakod helyre. Szzadunkra csak a dl utni rkban kerlt sor, addig a tz nap s az esetleges lgitmadsok ell a fk al rejtztnk lovainkkal. Ngy rakor szmunkra is berkezett az res szerelvny. A berakods kifogstalan gyorsasggal s fegyelmezetten ment, s 17 rra teljesen menetksz volt a szzad. Az indulsra vrva kiosztattuk a legnysgnek a vacso rt. A tisztek is ugyanezt tettk a szerelvny elejn lv szemlykocsiban. A kocsi nagyobb felt a tisztek, a kisebbik rszt pedig a tiszthelyettesek foglaltk el. Oly bven volt helynk, hogy mindenkinek egy-egy hossz pad jutott, mely fekvhely nek is jl megfelelt. Takarkat tettnk a padra, s gy aludtunk jszaka. A forr meleg nap, az izgalmak utn kiss megnyugodtunk. Este 10 rakor indult el a szerelvnynk Munkcsrl, s msnap reggelre rkez tnk Nyregyhzra, ahonnan Miskolc fel folytattuk az utat. A tokaji Tisza-hdon futott t a vonat. A hdrsg feszesen tisztelgett a szzadparancsnokunknak. Nekik j, k mg itthon maradhatnak. A szerelvny nem llt meg Tokajban, hanem meg lls nlkl futott Szerencsig. Felesgemre gondoltam, vajon idben hazarkezett-e Taktaszadra, s vr-e itt az llomson? A vonat megllt, s n izgatottan ugrot tam le a vagonbl; itt vrtak a szeretteim egytl-egyig. A Szerencs vidki huszrok hozztartozi megrohantk a kocsikat, mindenki hozztartozjt kereste. Kt ra mlva indultunk tovbb. Felesgem s n cskban forrtunk ssze, apm elfogultan knnyezett. A szadai llomson trobogva nkntelenl felkiltottam: Isten veled szlfalum, Taktaszada! Vajon ltlak-e mg valaha! 16

Az utunk Budapesten, Komromon t vezetett, s hamarosan Szlovkiba r tnk. Trencsn mellett haladtunk el, majd a Krptokon thaladva Krakkba r keztnk. A lovak etetst a legnysg mg menet kzben elvgezte. E rvid pihen alatt a szzados r elrendelte az itatst. Elkerlnek a vszon vdrk, s a mozdonyt tlt ktbl vizet vesz a legnysg, s futva viszi minden huszr a lovhoz, majd gyorsan reggelihez sorakoznak. Mg kora reggel van, de mr forrn tz a nap, amikor a szerelvny kiindul Krakkbl. Hatalmas erdsgen visz t az utunk. A sinek mellett kt oldalon 2040 mterre a nmetek kivgtk a fkat, hogy j kiltst biztostsanak az esetleges partizntmads megakadlyozsra. A mozdony el egy tehervagont kapcsoltak, hogy ha akna lenne a plyatest alatt, ne a mozdonyt robbantsa fel. Most mr teljesen tisztn tudjuk az tvonalunkat: Lublin, Brest, Pinszk s Luniniec, az utols lloms, ahol kirakodunk. Ez mg mintegy ngyszz kilomter, s ha valami akadly nem jn kzbe egy nap s egy jjel tart mg az t. Ks jszaka futott be a szerelvny Brestbe. Ez volt a lengyel-szovjet hatrllo ms, innen mg 235 km utat kell megtenni a Bug folyn t belorusz fldn a pinszki mocsarak hatalmas s titokzatos erdi kztt, hol minden pillanatban felrobbant hatjk a vasti sneket elttnk a partiznok. Az llomson mozdonyt cserltnk. A szzadparancsnok fokozott bersgre hvta fel a szakaszparancsnokok figyelmt, mivel ezen a terleten mr partizntmadssal szmolhatunk. Elrendelte, hogy a szakaszparancsnokok jjel a szakaszuk mellett maradjanak. Flrra vrakozs utn indulunk tovbb. Az g ersen felhs, vaksttsg, majd elered a viharos nyri zpores, a leveg lehl. Elfekszem a kocsi hossz lsn s elgondolkodva hallgatom a kerekek temes kattogst, s mlyen elalaszom. Kora hajnalban rkeztnk meg Luniniecbe. Szzadparancsnokom azzal breszt, hogy kivagonrozunk, a szakaszok kszljenek a kirakodshoz. Vgigfutottam a sze relvny mellett s gyorsan tovbbadtam a parancsot. A kirakod vgny mellett lczva tbb lgvdelmi gyt figyelek meg, majd a szzadtl is kirendel kt gp puskt a szzados r. Az rkezs utn alig kt rval mr teljesen menetksz a szzad. Ezt a hossz utat eddig szerencssen tettk meg, sem lgitmads, sem partizn tmads nem rt minket. A szzad a Luniniechez kzel elterl erdben rejtztt, mivel az utnunk lv, s az ezredhez tartoz alakulatok kirkodshoz a vastlloms terlett ki kellett rteni. Szzadparancsnokunk maghoz rendeli a szakasz- s rajparancsnokokat s a vonatparancsnokot. Rszletes tjkoztatst ad a tovbbiakra vonatkozan: - Tbb szz kilomter utn szerencssen megrkeztnk a kirakod helyre. Ez a vros mr a hadmveleti terlethez tartozik. A terlet erdsgei kedvezek ugyan szmunkra a rejtzs szempontjbl, de belthatatlan veszlyt s titokzatossgot is rejtenek ma gukban a megbv partizn egysgek vratlan tmadsa s nem utols sorban a mo csarak flelmetes hnrja miatt, mely emberre s llatra egyarnt veszlyes. Tovbbi menetnket a frontvonal fel lhton illetve gyalogosan folytatjuk, teljes harck szltsggel. Utvonalunk: Bastyn-Br-Krasznaja-Szloboda-Timkovice, ahol mr az ellensges szovjet arcvonal van. Megparancsolom, hogy az indulsig, mely hajnal 17

ngy rakor lesz, minden huszr ellenrizze a szemlyes felszerelst s a lovt, hogy harcksz llapotban indulhassunk feladatunk maradktalan vgrehajtsra! Kora hajnalban indult a szzad Bastyn fel. Hatalmas erdsgen haladtunk keresztl, elg nehezen, mert a homokos ton a szekerek kerekei mlyen besllyedtek a talajba. Szzkilomteres fldt volt elttnk Timkovicig. Br falu eltt hatalmas robbans rzta meg az erdt. Az elttnk halad negyedik szzadbl egy huszrt lovval egytt tpett darabokra egy akna, melyet a partiznok rejtettek a homokba, s mely a l lba alatt robbant fel. Borba rkezve azt javasoltam a szzados rnak, hogy keressnk a kzsgben egy pr lovat, tsks boront, s vagy 200 mterrel kldjk a szzad el, hogy az kiforgassa az tba teleptett aknkat. Ez ugyan lelasstotta a menetidnket, de vesz tesg nlkl rkeztnk ks alkonyatra Krasznaja-Szlobodara. Itt a szzad krkrs vdelemre rendezkedett be, mi pedig a szzadparancsnokkal az osztly parancsnok sgra mentnk. Ott megkaptuk a msnapra szl eligaztst, mely gy szlt, hogy a szzad meneteljen Timkovicre s este 20 rakor vltsa le a telepls keleti peremn lv vdllsban a kimerlt nmet egysget. A szzad vdelmi vonalnak a hatra a Moszkvba vezet 3. szm ttl szakra fekv Kopyl kzsg. Szzadparancsnokunk a hrom huszrszakaszt osztotta be a felvltsra, a negyedik, az aknavets szakaszt pedig tzelllsba rendelte a kzsgben, egy horhosban. 1944. jnius 27-n jjel 22 ra volt amikor a nmet egysgek felvltsa meg kezddtt s k a kzsgen t vonultak vissza Kleck irnyba. Amikor Magyarorszgrl kiindultunk a frontra, olyan hangok rpkdtek, hogy csak a Krptokba megynk rendfenntartsra s me, most bedobtk a hadosztlyt a legmlyebb vzbe, a frontnak azon rszre, ahol risi erkkel bontakozott ki az orosz tmads lendlete. Levltottuk ugyan a nmeteket, de fegyvereink ugyanazok voltak, mint 1941-ben. cska karablyok, hasznlt golyszrk, gppisztolyok s szzadonknt egy aknavet. Pnclkl csak nekem volt a szzadnl, azt is egy visszavonul nmet rmestertl krtem el ngy darab kockakvrt cserbe. me, most jra itt vagyunk egy ismeretlen fronton, mghozz teljesen tj kozatlanul, mert a vaksttben mg fel sem tudjuk derteni az ellensg hollttt s terveit. Minden szakasz elfoglalta mr a helyt, de szzadparancsnokunk mgis nyugtalan. Hosszan figyelem az arct s nem hagyom egy percre sem magra. A szzadtrzs egy nagyobb plet udvarba szllsolt. Ahogy sztnztnk, lt hat volt, hogy itt az elmlt napokban komoly harctevkenysg lehetett. A sztltt plet alatt egy p pinct talltunk. Itt helyezkedett el a szzadtrzs, a hrvivk, a konyha, a szakcsok s a rdisok veszik birtokba. A vezetklovakat a szzados r visszarendeli a kzsg mgtti erdbe. A rdis azonnal sszekttetst keres az osz tlyparancsnoksggal s jelentst tesz, hogy a nmet egysg levltsa megtrtnt. jjel egy rig teljes csnd uralta a vidket, utna azonban Mrffy gost tar talkos zszls szakasznak vdkrlete fell raktzs s sr gppisztoly sorozatok hallatszottak. Kifutok az utcra. Tisztn kivehet a harctevkenysg. Valsznleg meglepetsszeren tmadtak az oroszok, hiszen mindig ezt a kritikus idt hasz nltk fel a tmadsra. Elszorult a szvem, mert ez a szakasz otthon, a munkcsi 18

laktanyban az n veznyletem alatt llt, munkcsi, szabolcsi, zemplni, borsodi s dunntli fik voltak benne. Hajnal hrom ra krl elcsendesedik minden. Bizonyra visszavertk az oro szokat - gondoltam. Sajnos nem gy trtnt. A kikldtt hvivk azzal jttek vissza, hogy a vonalakban senki sincs, a szakasz fogsgba eshetett. Szzadparancsnokunk engem kld ki, hogy dertsem fel, mi trtnt. Azonnal indulok, s csak Sandri Ferk huszrt viszem magammal. Gyors temben haladunk, hamarosan lthatv vlik a vdlls, de egy llek sem mozdul benne. Ugyanakkor arra lettnk figyelmesek, hogy tlnk balra a cserjsben tmadsra fejldik fel egy nagyobb orosz egysg, mely az els szakasz llsai fel tart, ugyanakkor jobbra, az erd kiszgellsnl, a harmadik szakasz ellen is megindul a tmads. Velnk szem ben, az res llsok eltt is felbukkan az ellensges gyalogsg. Ebben a pillanatban ers aknatz rasztja el az llsokat s a kzsg peremt. k alakban bontakozott ki a szovjet tmads. Ha a msodik szakaszbl netaln az llsban is maradt volna valaki, e nagy erej tmads lttn vagy tzel, vagy menekl, de itt egy llek sem mozdult a mieink kzl. Itt mr nincs kit keresnnk, mondtam Ferknak s futva indultunk visszafel. tkzben elnk toppan a tiszaladnyi Csk Bertalan rvezet, akit a szzadparancsonkunk kldtt utnunk azzal, hogy igyekezznk vissza, mert az egsz hadosztly be van kertve. Aknazpor zdul a vrosra, a falak mell h zdva futunk, s az egyik tkeresztezdsben visszavonul magyarokba tkznk. Tabdy Istvn fhadnagy r van itt a szakaszval. Egytt futunk a vezetklovak hoz, de azok mr nincsenek az eredeti helykn. Trkpet vesznk el s prblunk tjkozdni. Timkovictl nyugatra, kb. 25 kilomterre van Kleck, csakis ezen az tvonalon juthatunk ki. Egy patakhoz rkeznk, annak vonulatt hasznljuk ki fedezknek, s partjn megynk Kleck fel. A patak ersen dl fel fordul, ezen a vonalon nem mehetnk tovbb, t kell kelni rajta. Felmszok egy fra s tvcs vel figyelem a krnyket. Timkovicben mr benne vannak az oroszok. Elttnk, a tvolabb lv erd szln lovasokat ltok. - tkelnk a patakon s irny az erd! - adja ki a parancsot Tabdy fhadnagy r s nekifut a pataknak, a huszrok pedig utna. Ebben a pillanatban a dombvonulat mgl feltnik egy RATA harci replgp. Egyenesen felnk tart s azonnal lni kezd minket. Mindenki sztfut, de vglis szerencssen elrtk az erdt, ahol nagy rmnkre megtalltuk a szzad tbb rszt. Szzadparancsnokunk trkpet vett el s megmutatta a bekertett terletet: Timkovice-Kopyl-Starica-Bobovna-Nesvil-Gricevici-Morc-Kolki s KrasznajaSzloboda helysgekben mr oroszok vannak s vrhat, hogy a hajnali rkban tmadst indtanak a magyar s a nmet hadosztlyok megsemmistsre. Kz ben rdihoz krik a szzadparancsnokot s jl hallani az ezredparancsnoksg pa rancst, hogy jszkra vonuljunk a Kleck eltti erdbe s ott rendezkedjnk be kr vdelemre. Felnyergelnk s azonnal megindulunk az elrendelt krletbe, ahov alkonyatra rkeznk. Berendezkednk, majd jszakra mindenki harckszltsgben marad. Hajnalban rkezik a parancs: Tmads Kleck vrosra! A hadosztly Kleck ir nyba sztbontakozik. Az els vonalban a harckocsik tmadnak, majd a hadosztly leri tbb lpcsben. Ameddig a szem elltott, mindentt harckocsi, ember s l 19

a Kleck eltti sk terleten. Nmet s magyar harckocsik robognak ell, huszrok lhton a nyomukban. A Kleck fel vezet ton a hadosztly gpkocsijai, utna a lovas fogatok, majd az utvd. Veznyszavak pattognak, de ebbl semmit nem hallunk az ers tzrsgi tz miatt. Mindenkit csak egy gondolat foglalkoztat, mielbb kijutni a harapfo gbl. Mr alig egy kilomterre vannak a pnclosaink a vrostl, amikor egy n met bombzraj rkezik s szrnyen megbombzza Klecket. Hatalmas lngoszlopok csapnak fel a vros klnbz pontjain. Amikor a replk eltvoztak, a pnclosok betrtek a vrosba. Nyomukban a huszrok. Megkezddtt az utcai harc, hogy bir tokba vegyk a vrost. Az oroszok az pletek kztt makacsul kitartanak, majd lassan-lassan visszavonulnak, s a vroson kvli dombvonulat mgtt foglalnak t zelllst. A sajt harckocsi- s gpkocsiz egysgek a vros peremt lezrjk az esetleges ellentmads elkerlsre. A tmads egy kis idre megtorpan. Kleck lngokban ll. Mgttnk a nylt terepen a hadosztly zme most kzeledik a vros fel. A vrosban lv tmad egy sgek letrnek balra a vros futcjn s getsben igyekeznek a nmet pnclosok ltal megnyitott kapu fel. Mi egy mellkutcban biztostottunk a szzadtrzzsel. A nagy zrzavarban ms egysgbeliek is csatlakoztak hozznk. Sok a sebeslt, fel rakjuk ket egy ppen arra halad egszsggyi kocsira. Amg a sebesltekkel baj ldunk, megjelenik kt hullmban vagy tizent szovjet repl s a mgttnk lv zmre tmad. risi a pnik, emberek, fogatok, gpkocsik szzai pusztulnak ott, gazdtlan lovak futkosnak. A gpek visszafordulnak, s jra ontjk a tzet. A nagy pusztts utn thztak a vros felett s eltntek a lthatron. Mi is lra pattantunk, s besoroltunk a menetoszlopba. Az elttnk lv egy sgek vgtba kezdtek, s mt teljes szlessgben a fogatok, gpkocsik, pncl gpkocsik versenyezve tiportk egymst. Htra-htra tekintek, risi a pnik, a fejetlensg az egsz tszakaszon. Mi mr vagy 10 kilomterre vagyunk a bezrt k rn kvl, de a hadosztly zme mg mgttnk van. Vrdai Jnos szkaszvezet csatlakozik hozznk nhny emberrel. Elmondja, hogy a szzad nagy rsze mr ell van. Ilyen tumultusban semmikppen sem tudunk elrejutni. Vrdai szakaszvezet lemarad az tven fbl ll csoportunk vgre, hogy rendet teremtsen s kettesvel haladjunk az t jobboldali padkjn a burkolatot szabadon hagyva. Csoportunkhoz is csak a szzad eltvedt emberei csatlakozhatnak. Minden ms egysghez tartozt maga mg kellett terelnie. Vrdai percek alatt rendet teremtett. Kirtnk a moszkvai 3. szm ftra s ezen haladtunk Kobrin fel. Egy ma gasrang vezrkari tiszt ordtva kiltozott az ttesten... Rendet!...Rendet!... Csinl janak rendet! Kzelbe rtem a csoporttal. gy kell!...Igen, gy kell!... Ne vesztsk el a fejket, mert mindenki itt pusztul! - mondta. Mgttnk azonban mg nagy volt a tumultus. A vezrkari tiszt ltva ezt, dhsen kapta le a gppisztolyt, a lovasokra szegezve magbl kikelve kiltotta: - Kettesvel, mert szitv llek! ge tsben vglis ez a csoport is felvette az alakzatot. Egyetlen ton ilyen tmeg fantasztikus ltvny volt, viszont az trl letrni a halllal volt egyenl, mert az t lbnl mr ott volt a feneketlen mocsr. Htulrl egyre srgetbb kiltsok hangzottak: - Gyernk, gyernk, mert ber nek az oroszok! Akkor nap mr kzel nyolcvan kilomtert lovagoltunk. Napszllatra 20

kiss kedvezbb terepre rtnk. A mocsarak ideiglenesen megszntek, s az erd mg mindig tartogatott rejtekhelyet szmunkra. Itt mr tbb egysggel tallkoztunk, kik rvid pihent tartottak. Egy csrgedez kis patak keresztezte az utat, itt mi is fl rehzdtunk. Vrdai szakaszvezet msodmagval elment megkeresni a szzadot, mi pedig a tartalk zabbl megetettk a lovakat. Hromnegyed ra mlva rkezett vissza Vrdai s rmmel jsgolta, hogy elttnk 3-4 kilomterre ott van a szzad. Sorakoztattam az embereimet, s egy flra lovagls utn megtalltuk a szzadot. Szzadparancsnokunk az t mellett llt Tabdy fhadnaggyal egytt. Jelentettem, hogy 42 fvel bevonultam. - Mr azt hittem, hogy tged is elvesztelek, fiam mondta a szzados r. - Rossz pnz nem vsz el, szzados r - feleltem n, majd mindenkit a szakaszhoz irnytottam. A szzadtrzzsel a konyha mellett tboroz tunk le, lelmet s lszert vteleztnk s jl megvacsorztunk. Ersen besttedett, klnben is a hatalmas erd lombjai mg sttebb tettk a rgtnztt tborunkat. Senkit sem kellett elringatni az izgalmas visszavonuls utn. Az j folyamn mg mindig lehetett hallani a visszavonulk zajt. Az iroda kocsissal vernk strat s zseblmpa fnye mellett rvid napl feljegyzseket rok. Fejnk felett szovjet gpek krznek, valsznleg feldertk, mert egyetlen egy bombt sem dobnak le. Szzadparancsnokunk trkpet kerestet velem s tjkoztat, hogy a kvetkez vdelmi vonal innen 32 kilomterre, a Jasiolda-patak vonalban lesz. A szzad mr kora hajnalban indul tovbb; getsben megynk az t jobb s bal oldaln, az t burkolatot teljesen szabadon hagyva, hogy az esetleg kznk keld harcjrmvek szabadon mozoghassanak. Dli egy rra rtnk a Jasiolda-patakhoz. Egy 60 mter hossz, fbl ptett hdon megynk t, majd az erdben letborozunk. A szzadparancsnok maga kr gyjti az embereket. Visszatr az elmlt napok esemnyeire, s jra nyugalomra, fegyelmezettsgre int mindenkit. Pusztulsba rohan a szzad, ha pnik lesz rr az embereken. A bekertsbl kiverekedtk magunkat, igaz, sok vesztesggel, de remljk ilyen eset nem fog tbb trtnni velnk. Jelenleg a hadosztly vdelmi llsa a Jasiolda-patak vonalban van. Itt olyan llst kell kipteni, mely megl lsra knyszerti az ellensget. Jlius 7-e volt. Mg az esti rkban elfoglaltuk a kijellt vdkHetetket. Az aknavets szakasz a hdftl jobbra, a harmadik szakasz a hdftl balra, az els szakasz pedig ettl mg balra foglalt llst. A szzadtrzs a harmadik szakasz mg teleplt. Az emberek flmeztelenre vetkzve stk a vdelmi vonalat s fedezket ksztettek a nmetek ltal kidnttt hatalmas fk rnkjeibl, majd a tetejt le fldeltk s gyeptglkkal lcztk. A szzadparancsnok, a szzadiroda s a rdis rszre valsgos kis erdt ptettnk. Kzben a szzadparancsnok maghoz rendelt, s egytt szemlltk vgig a v delmi vonalunkat, mely kb. 3 kilomter hosszsgban nylt el a patak vonalban. Parancsnokunk a szakaszok utn tzetesen megvizsglta hdf vdelmt is. Az t jobb s bal oldaln a szzadhoz veznyelt l-l db pncltr gy, mgttk az er dben kt aknavet volt tzelllsban. Itt a szakaszparancsnok Tabdy fhadnagy r, helyettese pedig Stek Istvn rmester. Ez a szakasz is nagyon komoly munkt vgzett a vdelmi vonal kiptsben. Nemhiba, Tabdy fhadnagy r fiatal, aktv tiszt, Stek pedig jutsi oktat tiszthelyettes. 21

Visszatrben parancsnokunk a pncltrk parancsnokval vltott nhny szt. Ez id alatt n pedig szemrevteleztem a hidat. Ez a clps fahd nagyobb harckocsi egysg thaladst semmi esetre sem brn ki, teht valszn, hogy itt gpkocsiz egysgek fognak tmadni. Lementem a hdrl s az egyik lveg parancs nokval ismerkedve megkrdeztem, hogy nincs-e egy kanna benzinjk flslegben. Kszsggel llt segtsgemre. Elmondtam a parancsnokomnak a hddal kapcsolatos elgondolsomat, melynek az a lnyege, hogy az ellensges tmads idejn az elretolt egysg a visszavonulssal egyidejleg a benzinnel locsolja le s gyjtsa fel a fahidat, ezzel is ksleltetve az ellensg elnyomlst. A szzados r helyeselte elgondolsomat, s a benzint az elrs parancsnoknak adtuk t, majd visszatrtnk a szzadtrzshz. jjel kt ra lehetett, amikor ers gpkocsi zgst hallottunk a hd fell. Va lsznleg nmet egysgek vonulnak vissza. Ksbb minden elcsendesedett, majd goti Celesztin Jzsef fhadnagy rkezett hozznk. Az orosz tmads idpontjt latolgattuk, s arra jutottunk, hogy az ellensg a hajnali rkban menetbl fog t madni. Szzadparancsnokunk azonnal hrvivt kldtt a hdhoz azzal a paranccsal, hogy a hidat az ellensg megrkezsekor azonnal gyjtsk fel, s minden nehz fegyver psztzza az odavezet utat, hogy megllsra knyszertsk az oroszokat. Ugyanakkor engem az els szakaszhoz, Vrdai szakaszvezethz kldtt, hogy fi gyelmeztessem, az szakasza eltt lehet a legknnyebben tkelni a patakon. Az elz napi izgalmak s fradalmak dacra mindenkit bren talltam az ll sokban. Mivel Vrdai szakaszvezet a szakasz balszrnyn tartzkodott, gy minden rajparancsnoknak elmondtam a tmadsi eshetsgeket. Vrdai a balszrny utols karablyosval beszlgetett amikor odartem. tadtam a parancsot, majd vltot tunk nhny szt. Vrdai mindent megrtve annyiban tett ellenvetst, hogy mirt kellett a szzadok s a szakaszok kztt olyan nagy hzagokat hagyni. A patak mindkt oldaln erd. A megkzelts a hajnali kdben gyerekjtk, mert a sz lesnek s mlynek ltsz patakon a dlutni rkban trdig r vzben ment t az egyik huszr. Azt tancsoltam neki, hogy tmads esetn fordtson be egy rajt az erdbe, nehogy oldaltmads s bekerts veszlyeztesse a szzadot. Ahogy gy beszlgetnk, a hdnl egyszercsak megszlaltak az aknavetk, go lyszrk, pncltr gyk. Tabdy fhadnagy r teht mr mkdsbe lpett. Futva igyekeztem vissza a trzshz. A kd lassan ritkulni kezdett. Ahogy kze ledtem a parancsnoki llshoz, lttam, hogy a hd mr hatalmas lngokban g, mikzben sajt nehzfegyvereink sznet nlkl lvik az odavezet utat s az erdt. A hd g, de az oroszok ezen a rszen nem tmadnak. Hirtelen betoppan Vrdai szakaszvezet hrvivje s magnkvl kiltja: - Szzados r! Az oroszok ttrtk a vonalat! Az egyik csoport a htunkban van, a msik most gngylti fel a 6. szzadot. Szzadparancsnokunk engem kldtt kt gppisztolyos huszrral, hogy segtsek Vrdainak. Ahogy az els bunkerhez rtnk, zporknt hullott az akna az llsa inkra. A puhts utn bizonyra jn a gyalogsg tmadsa. Az emberek a lvsz gdrkben gugoltak, flve az aknaszilnkoktl. Vrdaival egy gppuskafszekbe 22

kszunk s tvcsvei figyelem a tloldali erd szeglyt. Nagy erej ellensges gya logsg rejtzik ott. A gppusks rvezetnek szltam, hogy nagyon figyeljenek, mert az erdben mozgs van. jra a szememhez emeltem a tcsvet, s most mr a szzadparancsnoki lls fel figyeltem. A patakon tvel hd fele mr legett s berogyott a vzbe. A msik fele mg g s fstl. A lengedez szl az ellensg fel sodorta a fstt. A patak menti tlts mentn futottam vissza a trzshz. Amikor vagy szz mterre voltam a parancsnoki vdllstl, hrom piros raktt lttek ki az ellensges vonalon. Erre a patak tloldalrl megszmllhatatlan orosz egysg trt rnk, llandan tzelve. Az egsz vonalon megindult a hallt oszt golyzpor. Rohanok a lvszrokban tovbb. Az egyik huszrt lvs ri s lettelenl zuhan le az omladoz lvszrok aljra. A dgcdult kiveszem a nyakbl, gppisztolyt tadom a mellette lv harcostrsnak. Elrem a parancsnoki bunkert s bekszk. Ebben a pillanatban kzvetlen kzelnkben csapdik be egy akna. A gppuskafszket telitallat rte! goti fhadnagy s a kt gppusks hsi hallt halt. Az ers tzrsgi tz telje sen felmorzsolta a huszrok idegeit, futva menekltek az erdbe. Vesztkre, mert kzben Vrdai szakaszt ttrte az ellensg s a szakaszt felgngyltve mr a h tunkban tmadott. A szovjet gyalogsg pedig derkig r vzben, tbb lpcsben kzeledett a patakon t. Egyetlen meneklsi lehetsg az orszgt fel volt. A fstlg hd maradvnyain is tmadott az ellensg. Teht a hdnl is feladtk mr a mieink az arcvonalat, Vrdai szakaszvezet llsait pedig mr birtokba is vettk az oroszok. A krlttem maradt 10-14 huszrral megprbltam az erd srjn t kijutni az tra. Szerencsnkre egy kicsit albbhagyott az aknzs, nekem mindenkppen meg kellett tallnom Tabdy fhadnagy urat, hogy tjkoztassam az esemnyekrl. De sem Tabdy, sem pedig Stek rmester nem volt mr a hdfben. Hat vagy ht kilomtert gyalogoltunk mr htra, amikor Lszl Mikls szza dos rral, a hatodik szzad parancsnokval s embereivel tallkoztunk, a kt sz zadbl csak vagy hatvanan lehettnk sszesen. Lszl szzados r ellentmadsra adott parancsot, hogy az erdben eltvedt huszrokat felmenthessk. Ot huszrt magamhoz vettem s megksreltk, hogy a hsi hallt halt fhadnagyunkat s a kt gppusks huszrt kihozzuk a vonalbl. A patak tltsig el is jutottunk, ott azonban az llsainkat megszllva tart oroszok tze ell ismt knytelenek vol tunk visszavonulni Beroza fel. Stt este lett mire a faluba rtnk. Ott talltuk a vezetklovainkat, s ott volt a szzadparancsnokunk is, Tabdyval, Vrdaival s a szzad megmaradt embereivel. Nagyon sok volt a vesztesgnk emberben, lban, fegyverzetben egyarnt. Most nem volt id ltszmellenrzsre, mert azonnal indulni kellett tovbb. Gyors va csora, lszer vtelezs, majd megkerestem a lovamat. Vrda, amikor megltott, nyert rhgssel dvzlt. Megveregettem, s a fejt magamhoz szortva, megcs koltam. - Vrda! Nem trtnt semmi bajod? A hevedert felengedtem, a megmaradt kenyeret megetettem vele. A lovam nagyot nyjtzott. - Ebben a forr melegben taln nem is ittl? Bizonyra a hevedered sem volt felengedve? Ti is szenvedtek, taln tbbet is mint mi. Szerettem a lovamat s fltettem. 1939 ta egyfolytban hsgesen cipelt, s most 1944 van. Ott voltunk a Felvidken, Erdlyben, a Dlvi dken, Ukrajnban, s most itt, a mocsarakban. 23

Felhangzott a parancssz, s az elttnk menetel szzad utn besoroltunk. Taln mg j is, hogy jjel menetelnk, rszben a nagy forrsg miatt, rszben pedig a nappali menetelsnl az ellensges replk jra csak halomra lnk az egsz hadosztlyt. jfl utn egy rig meneteltnk Brest irnyba hol lpsben, hol getsben. Kobrin nev falu utn tartottunk pihent. Az t bal oldaln hatalmas erd s mo csr, a jobb oldalon egy domb vonulaton nagy kiterjeds lucerns. Gyalogmenetben mentnk az emelked peremig s a gerinc msik oldaln a lekaszlt lucernsban letboroztunk. A lovakat kizablztuk, a hevedert felengedtk, s etettnk. Szegny prk j tvggyal fogyasztottk a rg nem ltott takarmnyt, ket is kmletlenl rintette a rendszertelen etets. Volt olyan l is, amelyik lovasval egytt elfekdt a lucernsban s mlyen aludt. Az jszaka csendben telt el. 1944. jlius 18-n kaptuk az ezred parancst, mely szerint a sajt lgifelder tsnk megllaptotta, hogy Botow falu krnykn egy ezer fre tehet partizn egysg rejtzik a nagy kiterjeds erdben. Ennek az egysgnek a felszmolsra a 3/II. huszrosztlyt jelltk ki. Az osztly kora hajnalban indult. A ksbbi nagy meleget az erdsg lom bos finak rnyka kiss enyhtette. A homokos erdei svnyeken lovagolva porfelh jelezte az osztly tvonalt. Ez a porfelh mg nagyobbra ntt, amikor szembetall koztunk egy visszavonul nmet lovas s fogatolt egysggel. Lehzdtunk az trl, hogy az szabad legyen a szmunkra. Ltszott rajtuk, hogy nagyon fradtak. A ci garettt dobozostl adtk az embereinknek. Valsznleg ket kellett levltanunk. Mr vagy fl napja lovagoltunk az erdben, amikor egy 3-400 hektros tisztson feltnt egy kis falucska, Botow. A teleplsen kvl krben megmvelt terletek, napraforg- s rozstblk, azokon tl a belthatatlan erdsg. A faluba rkezve az asszonyok, gyerekek, regek kvncsian nztek minket. Itt is gy tnt, hogy a fiatalsgot elszltottk a haza vdelmre. Meglepett az is, hogy itt a hbors megszllsnak, a rombolsnak semmi jele sem volt. Az osztly elg szorosan szllsolt el a faluban, mivel nem volt elegend hely, a lovak egy rsze kerlt csak fedl al, a tbbi rsze a fk alatt rejtve, mg a hu szrsg strakban helyezkedett el. Az osztlyparancsnok krkrs vdelmet rendelt el. ppen ezrt a falu peremn krben fedezkeket s futrkokat ptett ki minden szzad. Az ssban a falu lakossga is besegtett. A falubl kivezet utakat pncl tr gykkal ersttette meg s minden szzadnl az aknavetket is tzelllsba rendelte. A hatalmas lombos fkon magasfigyelket s rejtett gppuskafszkeket pttetett. Az osztlyparancsnok a trzsvel a falu kzepn lv iskolban szll solt el. A vdelmi llsok elksztshez bevont falu lakossga is oly lelkiismeretessg gel vgezte a munkjt, hogy estre elkszlt az osztly krkrs vdelme. Mg a kora dlutni rkban a szzadunk lelmezshez beszerz tra indul tunk a szomszd faluba egy lovas fogattal s hat huszrral. Lszert s kzigrn tokat is tettnk fel a kocsira egy esetleges partizn tmads elhrtsra. A ngy kilomterre lv faluban az aggastynokon kvl alig talltunk valakit. Valszn leg jelezhette a hrszolglatuk az rkezsnket, gy az pkzlb emberek az erdbe
24

rejtztek, st a jszgokat is magukkal vittk. Egyetlen flhzsban lv sertst ta lltunk az egsz faluban. Els krsnkre a gazda nem akarta eladni, de hosszas magyarzkods s a tbb, mint szz rubel megtette a hatst, megvettk a malacot. Minden kellemetlensgtl mentesen trtnk vissza Botowra. Hortobgyi Lrinc rmesternek, a szzad szolglatvezetjnek nagy k esett le a szvrl, hogy ilyen simn szereztk meg a kvetkez napi lelmet. A lovak etetse utn a szzad is megvacsorzott, s mindenki elfoglalta a kijellt vdelmi helyt. Csndes nyri jszaka borult a falura. A flnapos menet s a dlutni v delmi munkk fradalmai utn a stramba mentem s lepihentem. Gondolataim otthon jrtak, mert amita a fronton vagyunk mg nem kaptam levelet. Vglis mly lomba merltem. Hajnali kt ra krl arra bredtem, hogy egy orosz feldert gp krz a falu fltt. Gppisztolyomat magamhoz vve felkeltettem a szzadparancsnokomat s elindultunk ellenrizni a szzad vdelmi szakaszt. Nyugalom s csend volt minde ntt a szzadnl. Amikor a vdelmi vonalon visszatrben voltunk, a falu nyugati rszn egy vrs rakta rppent fel, s ugyanakkor ott nagy tzharc keletkezett. A falu azon rszn tbb hz kigyulladt, s a tz gyorsan terjedt a zspfedeles hzakon s istllkon. A 6. szzad lovai tzesvel vgtztak felnk a falu f utcjn, a mi embereink fogdossk ssze azokat. A megvadult lovak nagy rsze azonban a ha trba vgtzik keserves nyertssel. A mi vdelmi llsaink fell mg egy lvs sem drdlt. Mr a falu kzepn tombolt a harc. Ngy emberrel indultam a kzpont fel, amikor egy huszr rohant hozznk azzal, hogy mr az osztlyparancsnoksgot tmadjk a partiznok, s az osztlyparancsnok is megsebeslt. Egy golyszrs raj is csatlakozott hozznk s tzharcba bocstkoztunk a par tiznokkal, akik ezutn a krnykbeli erdkbe hzdtak vissza. Egyik csoportjuk ppen azon szorgoskodott, hogy egy sebeslt trsukat mentsen ki a mi huszrlo vunkon. Tz al vettk ket, de a hajnali szrkletben egrutat nyertek. A rajtatsszer tmads fleg a 4., a 6. szzadnak s az osztlytrzsnek oko zott jelentsebb vesztesget. Tbb l s fegyver kerlt a partiznok kezre. Hihe tetlen volt szmomra, hogy egy ilyen tzharc utn a partiznok kzl egyetlen sebesltet, vagy halottat sem talltunk a helysznen. Vagy a partiznok vittk ma gukkal, vagy a lakossg rejtette el ket. A falu tbb lakhza s istllja legett. Az egyik risi fra teleptett magasfi gyel gppusks fszknk is kigett. A vratlan tmadsban azt sem tudta hirtelen a legnysg, hogy a lovakat szabadtsa-e ki az g istllkbl, vagy a partiznokkal vegye fel a harcot. Osztlyparancsnokunk slyos sebeslse ellenre sem vitette el magt a se besltszllt gpkocsival, hanem az osztllyal maradt, s parancsot adott a falun kvli tanyaszer pletek tkutatsra. Kzben egy nmet egysg is rkezett, s a tovbbiakban kzsen folyt a kutats. Az utols ilyen pletcsoportbl hirtelen gppisztoly sorozat drdlt. Krbevettk az pletet s egy kzigrntdobs utn az ott tartzkod ngy partizn megadta magt, akiket ksbb htrakldtnk az ezredhez kikrdezs vgett. 25

jabb ptmny el rtnk. Egy nmet szakaszvezet gyjt raktt ltt az pletre, mely azonban azon tl esett le. Ekkor a laksbl egy negyven v krli n s lnya futott ki. Az asszony s a lenya a lbam el trdelt s srva krte, hogy ne gyjtsuk fel a hzt, most ptettk, nla nincs partizn, a frje s a fia a fronton van. Klns rzs fogott el, hirtelen desanymra gondoltam. A nmet mellettem llva jra tlttt s lni akart. Villmgyorsan lefogtam a kezt. Vitatkoztunk, majd az odarkez Hortobgyi rmester, aki tkletesen beszlt nmetl, elmagyarzta a dolgot a nmetnek, s gy a hz megmeneklt. Ksbb a lakossgot a nmetek lovas szekerekre raktk s valahov kilakoltattk. Mg aznap mi is elhagytuk Botowt. A kvetkez napokban Kobrinba rkeztnk. 1944. jlius vgn az oroszok risi lendlettel tmadtak s halogat visszavonulsra ksztettk a hadosztlyt. A sz mukra kedvez hatalmas kiterjeds erdsg titokzatossga neknk flelmet, nekik pedig nagy hadszati elnyt jelentett, mert az erd ismeretlen tjain, sok esetben egysgeinkkel prhuzamosan haladtak elre, nem egyszer ket verve kznk, be kertssel fenyegettek. gy a veszedelmes harapfogbl igyekeztnk minl elbb kiszabadulni. gy trtnt ez Kobrinban is. A kzsg tkeresztezdsben pihent tartottunk. Alig idztnk ott egy negyed rt, hrom nmet harckocsi jelent meg. Kett meg llt, egy pedig egyenesen hozznk tartott. Egy nmet szzados kereste a parancsno kunkat. Felkapaszkodtam a harckocsira s elvezettem a szzad parancsnokhoz, aki jl beszlt nmetl, gy megrtettk egymst. A nmet szzados felsbb parancsra kt szakasznyi gyalogos huszrt krt, hogy Kobrintl dlre 11 kilomterre, Petkiben partiznok gylekeznek, s azokat szt kell verni. A szzadparancsok a vezetklovakat berendelte az erdbe, s a kt szakasz hu szrral a harckocsikra telepedtnk. A falu eltt lv magaslatokra rkezve az ellen sg szrevette tmad szndkunkat s ers aknazport zdtott rnk. A harckocsik viszonoztk a tzet, de az oroszok hatsosabb aknatzzel psztztk tmad egys gnket. Egy akna kzvetlen kzelnkben csapdott be, mire a huszrok leugrottak a harckocsikrl s egy elhagyott vdllsban kerestek fedezket. Idkzben az aknzs egy kicsit sznetelt, mire a nmet szzados jra a harckocsikra parancsolta a huszrokat, s kzben tvcsvel figyelte a falut. Ugyanezt tettem n is. Tisztn lthat volt, hogy egy magyar gyalogos egysg tmadja a falut. Mire minden hu szr a harckocsikon van, a nmet szzados tmadsi parancsot ad. Gyors temben trtnk a falu fel, ahonnan mr ers lvldzs hallatszott. gy ltszott, hogy a magyar egysg rajtatssel oldaltmadst hajtott vgre. Ez neknk kedvezett, mert lekttte az ellensg figyelmt, gy vesztesg nlkl rtk el a falut. A kzsg eltt leugrltunk a harckocsikrl s azoktl fedezve trtnk be, majd tvizsgltuk a hzakat. A falu lakossga, a megtorls ell, a kzeli erdbe meneklt. Egy templomhoz rkeztnk, magyar gyalogos egysgek voltak krltte. Bementem a templomba, ahol mintegy 200 sebeslt magyar gyalogos fekdt. Egyik jobban jajgatt, mint a msik, az egszsggyiek erejk megfesztsvel dolgoznak, hogy mindenkit ellssa nak, majd gpkocsik jelentek meg s elszlltottk ezeket a sebeslteket. Mi kzben tovbb fsltk a falut. Kovcs Jnos tizedes figyelmeztetett, hogy az elttnk lv hzba partiznok futottak be. Gyorsan krlfogtuk az pletet,
26

kzben azonban arra lettem figyelmes, hogy az udvaron egy frissen betemetett g dr van, rajta egy nagy lda. Felszltottam a bent lvket, hogy azonnal jjjenek ki, klnben felrobbantjuk a hzat. Egy negyven v krli frfi jtt ki feltartott kezekkel s srva mondta, hogy nem partizn. Megkrdeztem tle, hogy vannak-e mg bent. Mg egy ember - felelte. Kzben odarkezett a nmet szzados is. Har madmagammal bementem a hzba s pr perc mlva egy 25 v krli partiznt tuszkoltunk ki. Odavittem mindkettjket a frissen betemetett gdrhz s leve tettem velk a ldt. Krdeztem, hogy mi van itt elsva. Vllvonogatva feleltk, hogy nem tudjk. Erre mr a nmet szzados parancsolta, hogy akkor ssk ki. Alig 30-40 centimteres fldtakar utn puskk, pisztolyok, 2 db golyszr, egy gppuska s tbb rend magyar katonai egyenruha, valamint szintn magyar tbori takark kerltek el. A ruhzat nagyobb rsze frissen volt vres, teht a nemrg sebeslt vagy meghalt magyar katonktl zskmnyolt felszerels volt itt elsva. Korbban is, ezutn is sokszor megesett, hogy magyar ruhba ltzve jttek be a partiznok a vonalaink kz. Sttedskor hagytuk el a falut, mire mr minden sebesltet elszlltottak. A vezetklovaknl megvacsorztunk, a harckocsik pedig Brest fel tvoztak. Virra datkor indultunk mi is tovbb ugyanezen az tvonalon. Nyomunkban az oroszok, mellettnk az erd rengetegben a partiznok. Amikor Zabinka kzelbe rkeztnk azt a parancsot kaptuk az osztlytl, hogy Zabinktl szakra a mi szzadunk biztostsa a hadosztly visszavonulst. A fel dert szakasz jelentse szerint Zabinkn szovjet csapatokat nem talltak, gy a kzsgtl szakra kb. 3 kilomterre lv kolhozt indultak felderteni. Dleltt 9 ra tjban rkeztnk Zabinkba. A faluban lakosokat nem talltunk. A szzad rajon knt sztoszlott az udvarokban s kszenltben maradt. A szoksos etets, itats utn mi is reggeliztnk. Szzadparancsnokunk szllsa a templomhoz kzel volt, ahonnan neksz hallatszott. Szzadparancsnokom elrendelte, hogy hat huszrral menjek be s vizsgljam t a templomot, nincsenek-e ott partiznok, vagy nem rejtegetnek fegyvert, rdit. A huszrokkal bementem a templomba, de ott nagyrszt csak nk voltak. Az neklst nem tiltottam meg, de a kt kijratot s a toronyba vezet feljratot egyegy gppisztolyos huszrral lezrattam, a tbbiekkel pedig tkutattam minden zegzugot, majd felmentnk a padlsra s a toronyba. Semmi klnset nem szleltnk. A torony ablakba egy fehr zszl volt kitzve. A zszlt bevettem az ablakbl, erre kis id mlva a kolhoz irnyban lv magaslat mgl elkezdtk aknzni a falut. Tvcsvemmel megfigyeltem a kilvsek helyt, majd visszatettem a fehr lobogt. Az aknatz megsznt, mi pedig elhagytuk a templomot. Az htatos gylekezet is hamarosan kijtt onnan. Parancsot kaptunk, hogy a szzad foglalja el a kolhozt. A lovas rsz hamarosan elhagyta a falut, a fogatolt rsz ott maradt, kivve a lszeres kocsit, amelyik a lo vasokkal ment. Szakaszonknt kzeltettk meg a kolhozt s tmadsra fejldtnk fl. Srs Lajos tizedest, a feldert osztag parancsnokt egy feszletet vez kis erdben talltuk meg. Jelentette, hogy a dleltti aknatzn kvl semmi kln set nem szlelt, a kolhozban egy llek sincs. A parancsnok a feldert osztagot is maghoz csatlakoztatja s bevonulunk a kolhoz falai kz, hogy a tz nap melegt gy enyhtsk. 27

Estefel jelentst kldtt a figyel, hogy az elttnk lv domb vonulaton nagy szm szovjet egysg tnt fel, amelyik a kolhoz fel tart tbb lpcsben, tmad alakzatban. Hamarosan a hrom figyel is bevonult s jelentettk, hogy a szovjet egysgek elrtk a kolhoz eltt lv bzatblt s abban rejtzve kzelednek felnk. Szzadparancsnokunk harckszltsget rendelt el, majd elfoglaltuk a vdllsain kat. Tvcsvel jl megfigyelhet volt, hogy az oroszok a bzatblban kszva kze lednek felnk. Ekkor a jobb s bal oldali szrnyunk tzelni kezdett a tmadkra. Mi is tzet nyitottunk s az egsz vonalon ers tzharc alakult ki. Tabdy fhadnagy r aknaveti is megszlaltak, mire az orosz tmads kiss megtorpant. Kzben egy orosz harckocsi jelent meg a dombvonulat peremn s egyenesen felnk tartott a fldton. Meghagytam Sandri Ferk huszrnak, hogy lovainkat vigye a kolhoz p lethez s felttlenl vrakozzon ott, amg vissza nem rkeznk. A kolhozba vezet t mentn egy beton sil llt, mgtte rejtztnk el Srs tizedessel. Mindketten gppisztollyal s kzigrntokkal voltunk felszerelve, nlam mg egy pnclkl is volt. Srssel megbeszltk a teendket, bztam benne, mert beleval, harcias, b tor gyerek volt. A harckocsi mr alig 300 mterre volt tlnk, amikor egy msik is feltnt mgtte a domb peremn. Azt a harckocsit Tabdy fhadnagy aknaveti za vartk, de a hozznk veznyelt ezredkzvetlen pncltr gy is szntelenl ltte. Nem volt megllapthat, hogy kinek a lvse volt eredmnyes, de a msodik harcko csi kigyulladt. Felllegeztem... s mintha hideg vzzel ntttek volna le, nyugodtan vrtam az els harckocsit, a szmunkra taln vgzetes elmlst. Mr szzmterre volt tlnk. Grcssen szortottam a vllamhoz az egyetlen ment fegyvernket, cloztam s lttem. A pnclkl tallt s nagy detoncival dobta le a harckocsi forgtornyt, majd a tank kigyulladt. Ebben a pillanatban elszabadult a pokol! Isten tudja, hny sorozatvet ontotta a szzadra robban tlteteit. Pr percen be ll a sorozatvetk flelmetes ugatstl s a robbansoktl megvadult lovakat s lovasokat ltok pnikszeren a falu fel visszavonulni. Mi is futottunk a kolhozhoz. Sandri Ferk mr lhton, gy vrt rnk, de Srs tizedesnek nem volt lova, mert csatlsa elvitte magval. Lra pattantam s Srst magam mg vettem a nyeregbe. Szegny Vrda lovam nem tudta elkpzelni, mi trtnt, hogy neki most kt huszrt kell vgtban cipelnie. Megrezhette, hogy nagy bajban vagyunk, mert nagy vg tba kezdett. Szerencsnkre a sorozatvetk az elttnk visszavonul zmre tzeltek, gy minket nem rt tallat, mr csak a tmad gyalogsg tzfegyverei jelentettek veszlyt. Amikor a szzad a faluhoz rt, mr egszen stt volt. A sorozatvetk is elhallgatttak, mi pedig lovainkkal egytt a nagy izgalomtl teljesen kimerlve lltunk meg a faluban. Mg aznap jjel kivonultunk Zabinkbl s 31 kilomteres lovagls utn j r zs volt, amikor hajnalban Bresten t egy teljesen ppen maradt hdon a Bgon tlovagoltunk. Ez a foly volt a hatr Lengyelorszg s Szovjetuni kztt. Jlius vgig tbb mint 255 kilomtert vonultunk vissza halogat harcokban a fergetegesen tmad orosz csapatok eltt, tbbszr szenvedve csfos veresget is. Megszmll hatatlan fegyver, sok szz l, de a mindennl drgbb, tbb ezer magyar ember letbe kerlt ez az rtelmetlen hbor. Bresttl szaknyugatra, a Bug nyugati oldaln Terospol s Janow-Podl tr sgben foglaltunk vdllst, elre kiptett vonalakban. A bunkerek flkrvben 28

hajtott acllemezekbl kszltek s 4-5 mter magas flddel voltak bortva. Ezen a szakaszon mintegy 100 mterenknt voltak ilyen bunkerek. Valsznleg rgebbi ptsek lehettek, mert bentte ket a f, a cserje, gyhogy szinte teljesen lthatat lanok voltak. Szzadparancsnokunk futrkok s gppuskafszkek ptst rendelte el, gy teljesen sszekapcsoltuk a bunkereket egysges vdvonall. Nhny nap mlva Tth Joachim rmester szakasznl arra lett figyelmes egy huszr, hogy kt szovjet katona a vdlls eltt lv boztos terepen szkellve kze ledik a mi vdllsaink fel, egyikknek a htn a telefonvezetk dobja, nyakban a telefonkszlk, a msiknl tartalk telefonhuzal s gppisztoly. Mindketten egy horhosba hzdtak s adtk le a jelentsket. Tth rmester megtiltotta, hogy ljenek rjuk, arra gondolva, ha kzelebb me rszkednek, lve fogja el ket. Bizonyra a feldertk sem voltak tisztban azzal, hogy kzvetlenl az llsaink eltt vannak. A jelentsk leadsa utn jra felugrot tak s a vonal eltti domb mg futottak, ahonnan jra figyelni kezdtk az llsa inkat. Kzben a huszrok erstettk a vdllsokat. Egy magrl megfeledkezett huszr felllt a lvszgdrben. Abban a pillanatban gppisztoly sorozat hallatszott a domb mgl s a huszr holtan esett ssze. Elhatroztam, hogy az j folyamn kimegyek erre a magaslatra s felszmolom az oroszok figyeljt. Kzben Kiss Kroly lelmezsi szakaszvezet megrkezett az ebddel s egy nagy csomag levelet adott t. Bementem a bunkerbe s szakaszonknt elosztottam a hazulrl rkezett leveleket. Sajnos igen sok levelet mr nem volt, aki tvegyen, mert vagy meghalt, eltnt, vagy fogsgba esett. gy egy csom levelet betettem az iroda ldjba, a tbbit pedig sztosztottam. Nagy rmmre, szmomra is jtt levl a felesgemtl. Amikor mindenkitl ma gamra maradtam, lzas trelmetlensggel bontottam fel a levelet. Nagy szeretettel rt a felesgem, s egy fnykpet is kldtt. Nagyon boldog voltam, megcskoltam a fnykpet, hiszen olyan kedvesen mosolygott rajta. Nagyon krt, hogy vigyzzak magamra, mert nagyon rossz hreket hallani a hadosztlyrl s minl elbb rjak. Egy tbori lapon azonnal vlaszoltam. Mit is rhattam volna mst, mint jt s sz pet, gyis minden levelet cenzrznak. A szzadtl is sszegyjtttem a lapokat s tkldtem az osztly parancsnoksgra. Dlutn a parancsnok hvatott maghoz. Egyedl nem engedlek erre a vl lalkozsra, de nem jellk ki melld senkit - mondta. Vigyl magaddal egy nknt jelentkezt. Gppisztolyt s tvcsvet vettem magamhoz s elindultam Tth rmes ter szakaszhoz, a kiltt huszr lvszrkba. Tvcsvel figyeltem a terep minden titokzatos pontjt. Tth rmester jtt hozzm, akinek elmondtam, hogy mit aka rok. Tth rmester egy kemnykts, btor s rettenetesen kromkods katona volt. - n kimegyek veled oda, a szentsgit! - mondta. Sttedsig figyeltk a feldertket. Elttnk a tvolban szlfs erd, majd cserjs-bokros terlet. Tlnk mintegy 500 mterre magasnvs fves, boztos rsz, s ezt kvette az a homokbucka, amely mgtt az orosz feldertk tevkeny kedtek. Alkonyatkor mozgst szleltnk az erd szln, majd lttuk, hogy a kt fel dert bokortl-bokorig rejtzve kzeltette meg a magalatot. Lehet, hogy ismt 29

megfigyelknt tevkenykedtek, de az is lehet, hogy egy jjeli vllalkozsra ksz tettk el a magaslatot. Meg kell mondanom, hogy nagyon btrak s magabiztosak voltak. A sttsg belltval a figyelst megszntettk, s elhatroztuk Tth rmes terrel, hogy az j folyamn kidobjuk ket arrl a magaslatrl. Vrdai szakaszvezet szakasza volt az elretolt vdllsban, amely az ellensges megfigyeltl vagy 200 mterre hzdott. A sttsg leple alatt lementnk Vrdai szakaszvezet harclls pontjra s rszletesen megbeszltk vele a vllalkozs mozzanatait. A terv lnyege az volt, hogy kt irnybl kzeltjk meg a figyel llst, Tth rmester balrl, n pedig jobbrl. Ha nagyobb erbe tkznnk, Vrdai szakaszve zet egy rajjal a segtsgnkre siet. Este 10 ra volt. tven mter tvolsgra indultunk egymstl, kszva a figye llls fel. Tz mterenknt meglltam s figyeltem. Semmi nesz. Tth rmester is szrevtlenl haladt, mert sikl mdjra rtette a kszst. jra tovbb ksztam, a gppisztolyom a nyakamban, zsebeim kzigrntokkal tele. jra meglltam s figyeltem, gy reztem, Tth rmester velem egy magassg ban van. Mg vagy 30 mtert kell ksznunk, hogy kzeli dobtvolsgra kerljnk a magaslattl. Tovbb indultam, ezek a legizgalmasabb percek, egy elhibzott moz dulat vgzetes lehet mindkettnk szmra! Szerencsmre egy kiszradt vzmossba rkeztem. jra figyeltem Tth rmestert, hogy milyen irnyban lehet tlem. Egy kis neszt hallottam, velem egy magassgban. gy reztem, itt a legalkalmasabb pillanat. Egy kzigrntot kibiztostottam s bedobtam a figyelhelyre. Ebben a pillanatban Tth rmester kzigrntjai is egyms utn robbantak a magaslaton. A robbansok utn felugrottam s egy hossz gppisztoly sorozattal rohantam a magaslat fel. Tth rmester is ugyanezt cselekszi. Beugrunk egy hevenyszett l vszgdrbe. risi csalds rt minket, mert egy teremtett llek sem volt ott. Azonnal tzelllst foglaltunk az ellensg irnyba, htha trbecsalsrl van sz. Ebben a pillanatban ellensges fnyszrk psztzzk az llsainkat, pillanatnyilag a visszatrsrl sz sem lehet. Mozdulatlanul feksznk s figyelnk. Szinte ksrteties volt ez az jszaka. Suttogva rtsre adtam Tth rmes ternek, hogy valsznleg az oroszok rvidesen tmadni fognak, azrt vontk be a figyeliket. Elhatroztuk, hogy a legnagyobb vatossggal visszatrnk a sajt llsainkba. Amikor kszva az elretolt llshoz rkeztnk, Vrdai mr vrt az embereivel. Kimerlten terltnk el a futrok aljban. Elmondtuk a trtnetet, majd a szzadparancsnoki bunkerbe mentnk, ahol tjkoztattam a szzadparancs nokunkat a tapasztaltakrl. 0 is ugyanarra a kvetkeztetsre jutott, hogy kszbn ll az orosz tmads s ezt rdin azonnal jelentette is az osztlyparancsnoksgra. Mi pihenni trtnk. A bunkerbe rve azonnal elaludtam. Kora reggel kiltozsra bredtem: - Tmadnak az oroszok! Odakinn gy zuhog az akna, hogy darabokra tpi a krlttnk lv fkat, s sznyegszeren csapd nak be a lvedkek. Majd a sorozatvetk ontjk flelmetes lvedkeiket. Kt rn keresztl ki sem tudtunk mozdulni a bunkerekbl. Hogy honnan van az ellensgnek ez a rengeteg tzfegyvere s lszere, ez szmunkra csupa rejtly. A szzad egyetlen aknavetje s a huszrteg hallatja olykor hangjt az ellensg llsaiban, de nem sok krt okoz az oroszoknak. A huszrok mlyen lapulnak az llsokban, a kzelebb lvk a biztosabb bunkerekbe hzdnak. Amikor egy kiss albbhagyott az aknzs, 30

a szzadparancsnokkal kimentnk a bunkerbl s tvcsvn figyeltk az ellensget. Az erd szeglyn egyelre semmi mozgs. Nemsokra jabb puhts kvetkezett, most mr a nehztzrsg is osztogatta csomagjait, a nagy detonciktl csak gy remegett a bunker. A rdis az aknavet szakasszal keresi az sszekttetst. A rdi nem mkdik. A parancsnok engem kld, hogy vegyem fel az sszekttetst Tabdy fhadnagy r szakaszval. Egy kis erstt ad a lapos vegbl s Sandri Ferkt kldi velem, aki kzigrntokat s egy pnclklt vesz maghoz. Mieltt elindulunk, a parancs nokom a zsebbe nyl s egy fekete rongydarabot vesz el, egy darabot letp belle s a zubbonyom fels zsebbe teszi. - Ez Kaszab Istvn szentelt palstjbl val, n is a felesgemtl kaptam, megment a halltl... Isten segetsen, fiam! s most induljatok! - mondta. Az aknazporban csak ftl-fig tudtunk szkellni. Ha az akna surrogst hal lottuk, egy-egy nagy fa mg lapultunk. Kt kilomterre lehetett Tabdy fhad nagy r szakasza, de a szakaszok kztt mintegy 800 mteres hzag volt. Ezen a terleten haladtunk keresztl, amikor elttnk megzrrent a bokor. Itt a vg! gondoltam. Ezen a terleten mr tszivrogtak az oroszok. Felkiltottam: - Sztoj! Hre ruki! - s egy sorozatot lttem a bokrok fl. A legnagyobb meglepetsemre egy civil jtt ki a bokorbl feltartott kezekkel. Mint kiderlt egy lengyel, aki a kzeli lgerbl szktt meg s itt bujklt. Fegyver nem volt nla. Magunkkal vittk az aknavet szakaszhoz. Amikor az aknavetket elrtk, jra ersdtt az aknzs. Az aknavet tze lllsa egy hrom mter mly, kidcolt bunkerben volt. Tabdy fhadnagy utn rdekldtem. Az aknavetsk mondtk, hogy a jobbszrnyra ment. Sandri Ferkt s a lengyelt otthagytam a bunkerben. Az egyik aknavets kenyeret s konzervet vett el s megknlta a lengyelt. Nem tudom, ez a szegny ember mikor evett utol jra, de minden haraps utn hllkodva ksznte meg az telt. Felkapaszkodtam a ltrn s futva indultam a szakasz jobbszrnya fel. Egy erdei tisztson ltom meg a fhadnagy urat, vlln cipeli trzsvezetjt, Jan Ferenc kisjszllsi hentest. Mr alig van benne let. Egy repesz a hasfalt tpte fel s nagyon vrzett. Segtettem a fhadnagy rnak lefektetni, bektztk, ahogy tudtuk, de sajnos minden segtsg hibaval. A trzsvezet arca elfehredik, szeme veges lesz, s egy utolst shajtva meghalt. Tabdy tlelte h bajtrst s zokogsban trt ki, mindketten srunk. Jan Ferenc kpenyt kt dorongfra erstettk a derkszjakkal s a holttestet gy vittk a bunkerig. Ott tadtam a szzadparancsnokunk parancst, mely gy szlt, ha netaln olyan ers tmadst kapunk, hogy ellenllni nem lehet, a gylekez a kvetkez faluban lesz. A lengyel menekltet az aknavetknl hagytam, n pedig Sandri Ferkval visszaindultam. Az aknzs mg mindig nem sznt meg. Az oroszok tudtk, hogy ers fedezkben vagyunk, melybl nagyon nehz lesz kiverni a szzadot. Harcszati taktikjukat megtartva, kt s fl rs aknazpor kzben az egysgeinket a vdl lsokba szegeztk, gy k nagy erkkel felfejldve, akna tmogats mellett teljesen megkzelthettk az llsainkat, majd a tzet beszntetve, azonnal megrohantak minket. A szovjet egysgek tbblpcss tmadst ltva, rohantunk a parancs noki bunker fel. Amikor mr majdnem odarkeztnk, egy sorozatvet szrsba 31

kerltnk. Ferk egy nagy fa mg lapult, n pedig az elttem lv hatalmas hangyazsombk mg fekdtem. Ereztem, hogy valami ts rt, s lttam, hogy olyan risi hangyk msznak rm, amilyeneket mg soha letemben nem lttam. K rltapogattam magam, fjdalmat nem reztem, s nem is vreztem. Felugrottam s futottam a parancsnoki bunker fel. Az ajthoz rve egy aknasorozat lgnyomsa ajtstl behajtott a bunkerbe s n a parancsnok eltt elterltem a fldn. Ez is meghalt, mondja a szzadparancsnokunk. Nagy kbultan fltpszkodtam s je lentettem, hogy a parancsot tadtam, s azt is, hogy az oroszok mr az llsaink eltt vannak. A szzadparancsnok legnye, Jnos ekkor figyelmeztetett, hogy egy szakads van a zubbonyom bal fels zsebn. Ebben a zsebben egy jelent-tmb volt, belsejben szz mrka s legbell a felesgem levelezlap nagysg fnykpe. Az aknaszilnk, mely 1 cm szles s msfl cm hossz volt, tvgta a jelent-tmb lapjait, a szz mrkst, s felesgem arckpt megszaggatva megllt. Nem hittem a szememnek, hogy ez valsg. Megcskoltam a felesgem arckpt s visszatettem a zubbonyom zsebbe. Ezt a jelent-tmbt s a szilnkot ma is rzm. Kzben a szzados r hatrozott parancsai hangzottak fel a bunkerben: - Min denki tzelni! Kitartani! Ezt a vdelmi vonalat nem adhatjuk fel! Vrdai szakaszvezet szakasza volt a legveszlyesebb helyzetben, mert a belt hat terep miatt nehezen tudott leszakadni az ellensgrl. Egyetlen futrok llt a szakasz rendelkezsre, melyen t eljuthatott az erdbe. A szzadparancsnok, n, Sandri Ferk s Jnos, a szzados legnye biztostottuk a szakasz visszavonulst az elretolt llsbl. A szakasz elindult a futrkon flfel, de egy orosz gppuska nagyon veszlyeztette a visszavonulst. Most nagy segtsgnkre lett volna egy pn cltr gy, vagy legalbbis egy nehzpuska, hogy az ellensges gppuskt semle gestse, de hiba, nincs. Mi csak a gyalogsgot tudtuk gppisztolyainkkal ksleltetni, de az oroszoknak ebbl a fegyverbl is legalbb tszr ennyi van. Vrdai igaz, btor hazafi volt, maradt a szakasz legvgn, s mint j psztor terelte maga eltt huszrjait, s testvel fedezte ket. Amikor mr majdnem hozznk rt, mg egyszer visszanzett a tmad ellensgre, s ekkor tallta homlokon egy el lensges robban lvedk, azonnali hallt okozva. Szab Jzsef tizedessel s Bodnr Jnos huszrral az lettelen testet flvonszoltuk a futrokban, majd a gt mg vittk. rkk felejthetetlen marad szmomra, ahogy a nyitott szeme, az veges tekintete oly rtetlenl nz rm, mirt ppen n?, mirt ppen most?. Azonossgi jegyt, iratait, karrjt magamhoz vettem, majd a kzeli lger jobb kapufjnl a lgeren kvl egy lvszgdrbe temettk el. Kzzel kapartuk r a fldet s egy fagat leszrva, rtettk a sisakjt. Isten vled Vrdai Jnos szakaszvezet, te j bajtrs! Nyugodj bkben, ki hsi hallt haltl a hazrt!" Fogadalmat tettem magamban, hogy felesgnek megrom a gyszos hrt s eljuttatom a trgyakat Vrdai lakhelyre, Pcsre. Nehz krlmnyek kztt tudtunk az ellensgrl leszakadni, mert mr teljesen az llsaink eltt voltak. Szerencssek voltunk, hogy a lger barakkpletei fedez ket nyjtottak szmunkra, majd az erdn t jutottunk be a lengyel faluba, ahol a gylekez volt. Egy tz fs utvd egysggel mg egy fl rig vrakoztunk, htha 32

Tabdy fhadnagy szakasza ber minket. ket azonban elvgta egy orosz egysg, majd csak egy nmet harckocsi alakulat szabadtotta ki a szakaszt. Szzadparancsnokunk a szzadot a falu tls rszn gylekeztette. Odamen tnk mi is. Jelentettem a kt szakaszvezet hsi hallt s Tabdy szakasznak leszakadst. Mindkt hr nagyon elkesertette a szzados urat. Nem maradtunk ott jszakra, hanem tovbb indultunk az erd lombjaitl rejtve Biala-Podlaska irnyba. Egsz jjel meneteltnk. Itt kaptuk azt a paran csot, hogy a lovashadosztly foglaljon vdllst Biala-Podlaska s Mordy kztt. Szzadunk az esti rkban rkezett a kijellt vdllsba, Mordy keleti rszbe. A falu peremn rendezkedtnk be vdelemre. Az jszaka folyamn vgig a vdelmi llsokat ptettk, hogy valamennyire is meg tudjuk majd lltani az jabb orosz tmadst. A szzadnak mr csak a tredke volt itt. Tabdy fhadnagy r szaka szrl semmi hrnk sem volt, Vrdai szakaszvezet szakasza is nagy vesztesgeket szenvedett. Tth rmester szakasza volt a legtkpesebb, a szzadtrzs, a vonat, valamint a vezetklovaknl tartzkod huszrok is csak kisebb vesztesgeket szen vedtek. Vrdai szakaszvezet hsi halla utn Fldi Jnos szakaszvezet vette t a szakaszt. 1944. augusztus 2-a volt. jjel 10 rakor egy szovjet bombz jelent meg f lttnk s bombzta a falut. A vdllsokba rejtztnk, majd arra lettnk figyel mesek, hogy kt harckocsi kzeledik az llsaink fel s a kzeli hzak rejtsben megll. Nmet tankok voltak, a parancsnok nv szerint engem keresett, valsznleg a parancsnokunk kldte a mi megsegtsnkre. A harckocsik lassan kzelebb h zdtak az llsainkhoz s a falu kertjeinek gymlcsseiben rejtztek. A huszrok mg zld gakat is szedtek, hogy jobban lczzk a tankokat. jra orosz feldert, majd bombz ktelk jelent meg az gen s ismt alapo san megszrtk a falut. A nmet parancsnokkal a harckocsik mg hzdtunk. A gpek ledobtk terhket, majd elhztak kelet fel. Ugyanakkor a falu szls hz ban lvsek drdltek. Odafutottunk, s lttuk hogy kt partiznt fogtak el a nmet harckocsiz katonk az plet padlsn. A harckocsiktl n is visszatrtem a sajt vdllsainkba. Lassan hajnalodott. Pederi Istvn tizedes jelentette, hogy az j folyamn kt ruszin szrmazs huszr tszktt az oroszokhoz, akik az j folyamn alig 300 mterre megkzeltettk az llsainkat. Hrvivt kldk a szzadparancsnokunkhoz ezzel a jelentssel. Kzben megindultak velnk szemben a szovjet harckocsik. Egyre kzeledtek a falu fel s rendre lttk a fenyfbl ptett lakhzakat, mellkpleteket. Az jjeli bombzs s a harckocsi lvedkektl egyre tbb hz fogott mr tzet. A falu lakossga az j folyamn elmeneklt, vagy a nmetek lakoltattk ki ket. A kt nmet tank gyorsan behzdik a faluba s megllsra knyszertette az oroszokat. Ugyanakkor megin dult az erdben rejtz szovjet gyalogsg tmadsa is. Rajtatsszer tmadst s aknaest kaptunk hirtelen. Egy ideig a lvsz gdreinkbe hzdtunk s tzharc ban lltottuk meg a tmad ellensget. jra aknatmads hullik az llsainkra, hihetetlen taktikval tmadtak az oroszok. A tankok mr a falu kzepig nyomtk vissza a nmet pnclosokat, akik a tler nyomsra lassan visszavonultak. Ezt termszetesen nagyon jl lttk a huszrok is, s az llsaikat elhagyva, a bekerts veszlyt megelzve, a kzsg peremn visszavonultak. Az orosz pncltr gyk 33

s aknavetk sznet nlkl lttek minket. Magam is az egyik udvarba futottam. A kert bejratnl egy futrkot kellett tugranom, amikor egy akna csapdott be mgttem. ppen abban a pillanatban ugrottam, amikor az akna robbant, s egy 10 centimteres szilnk darabokra szaggatta a lbam kztt a kpeny aljt. A lg nyoms egyenesen a futrokba vgott le. Egy darabig meg sem tudtam mozdulni, majd magamhoz trve a futrokban igyekeztem tvolabb jutni a veszlyeztetett zntl. Az erdsg szmunkra is nagy rejtzsi lehetsget nyjtott, de a szovjet csapatok ldz rszei sokszor fl rn bell a nyomunkban voltak, hisz k jobban ismertk ezt a terepszakaszt, az erdei svnyeket, a lpos, mocsaras terlet titkos tjait, tjrit. k alak ttrseikkel sokszor fenyegettk bekertssel csapatainkat, melyek ell knytelenek voltunk az lland halogat harccal visszavonulni. Az ellensgrl val levlsunknak csak az kedvezett, hogy hatalmas gihbor keletkezett s mleni kezdett az es. A vezetklovakat elrve, a zuhog es ellenre, fokozott menetben vonultunk vissza Siedlice vrosba. A telepls kls peremn egy tglaget nyjtott fedezket az osztlynak. Itt jszakztunk, magunkat s lo vainkat szrtgatva. Kzben a szzadparancsnokunk a ltszmot ellenrzi s jra szervezi a szzadot, a szakaszokat. Nyugodt lelkiismerettel llthatom, hogy Mordynl s Biala-Podlasknl a hu szrhadosztlynak risi vesztesgei voltak. Ennl a pihennl rtesltnk a varsi lengyel felkelsrl. Msnap reggel indul tunk s aznap mintegy 70 kilomteres erltetett menet volt szmunkra a kiadott parancs. Ks jszaka rtnk Vars trsgbe, de nem mentnk be a lengyel fv rosba. Itt jabb hreket kaptunk a felkelsrl, de a sajt szemnkkel is mindenrl meggyzdhettnk. Vars lngokban llott, az g fel tr hatalmas lngoszlopok, a sznni nem akar fstfelhk jeleztk a vros pusztulst. A nmet parancsnoksg sorozatos lgitmadsokkal s lland gyzssal romba dnttte Vars vrosne gyedeit. A lakossgot vratlanul rte a felkels, gy pnikszeren menekltek a Visztula nyugati partjn lv vrosokba, falvakba. A Varsban tartzkod nmet egysgek risi erkkel rohantk le a felkelk egysgeit, a romokban hever vros ban szrny helyzet alakult ki. A lgerekbl kiszabadult lakossg zme a nmet megtorl intzkedsek ell a vros klterletn tartzkod egysgekhez meneklt. 1944. augusztus 6-n a szzadparancsnokunk kzlte velnk, hogy a mai naptl a nmet IV. SS. pnclos hadtest llomnyba kerlnk s Vars klvrostl, Rembertowtl keletre, Mrki kzsg trsgben foglalunk vdllst. Rembertow kls peremn eddig egy nagy parkban volt az llsunk. Regge lenknt hatalmas tmeg gylekezett a konyha kr. Lengyel menekltek voltak, asszonyok, lnyok, frfiak s gyermekek vrtk svrg szemmel a j illat fekete kvt. hesek s trdttek voltak, spadt arcuk elrulta, hogy hossz idn t taln fogsgban is szenvedtek. Leltek a konyhakocsi kr a pzsitra s hatrtalan tre lemmel vrakoztak, pedig az hsg gytrte mindannyiukat. Jl emlkszem vissza: fl kenyeret, rumos fekett, sajtot s egy tbla csokoldt kaptunk. Kiss, az lelme zsi szakaszvezet s a szakcsok osztottk az adagokat. Amelyik huszr megkapta a maga adagjt, mintha parancs lett volna r, csajkjval a kzben egyenesen az hsgtl szenved lengyelekhez ment, s sztosztotta a reggelijt. A tmegben ma gam is egy ppen szoptats desanyval osztottam meg az adagomat, aki mg kt 34

kisgyermekvel lt a pzsiton. Felnzett rm, s a knnyei hullottak. Zsebksemmel felszeleteltem a kenyeret s a piciket is bztattam, hogy egyenek. Szp kk szemk kel hol az anyjukra, hol rm tekintettek, mg vglis az anyjuk szavra a csokoldt megettk. Sznalmas s szvszort ltvny volt e kiszolgltatott tmeg sorsa. Idkzben megrkezett a szzadparancsnokunk is, aki szintn nagy sznalom mal nyilatkozott a varsiak szomor sorsrl. A szakcsokkal jra feketekvt f zetett s parancsot adott, hogy a vtelez lelmezsi szakaszvezet egy fogattal azonnal induljon vtelezni. - Ez a tmeg nem pusztulhat hen! - mondotta. A szzados r trkpet krt Rembertow krzetrl s az osztlyparancsnok sgra tvozott. A trkp keresse kzben egy j darab tliszalmit talltam, melyet nehezebb idkre tartalkoltam. Felt levgtam, s egy sebeslt lengyel katonnak adtam, akinek az egyik lba amputlva volt, s mankval kzlekedett. rmben homlokon cskolt. Ezek a lengyelek nem is hagytk el a tborunkat, st mginkbb kznk telepedtek, flve a nmetek megtorl intzkedseitl. Msnap nagy rm volt a szzadnl, mert Tabdy fhadnagy r is megrkezett a szakaszval. A bresti vdvonalbl nmet pnclosok segtsgvel menekltek ki, majd ezek halogat harcaiban segdkeztek. A berkezett szakasszal jra ersebb lett a szzad. Mg az jszakt itt tltttk, de az jszakai lgitmadsok egyre nyugtala nabb tettk a pihenst. A lovak a hatalmas robbansoktl megijedtek, szttptk a kopniszrakat s remegtek a flelemtl. A kimerltsgnk hatsa most mutatko zott. Hajnalban szzadparancsnokunk menetkszltsget rendelt el, majd Rember tow szakkeleti erdsgeibe meneteltnk s ott rendezkedtnk be vdelemre. r kezsnkkor a nmetek a vonal eltt hatalmas erdsvokat irtottak ki a kilts biztostsra. Egy egsz napig ptettk itt az llsainkat, mert a homokos talaj ban a futrkok fala rendre bedlt, vgl gallyfkkal erstettk meg a huszrok az oldalfalakat, szinte svnyt fonva. Itt is nmet alakulatokat vltottunk le, akik na gyon kedvesek voltak velnk, dobozostl osztogattk az embereinknek a cigarettt. Meg is jegyezte az egyik huszr, hogy ez a nagylelk ajndkozs a mi pusztul sunkat jelenti. Elttnk az oroszok tmadnak, mgttnk a lengyelek lzadnak. J kt tz kz szorultunk mi jra! Az jszaka folyamn jra replgpek bombztk Varst, taln jobb is, hogy kirendeltek minket Rembertowbl. Kzben viharos szl is tmadt, s az amgy is homokos talajt esknt zdtotta az llsokra. Az les homokszemcsktl gy vde keztnk, hogy a storlapot bortottuk a fejnkre, s csak egy kis lyukon nztnk ki. Reggelre azonban nagyon sok huszrnak begyulladt a szeme, alig lttunk. Szzad parancsnokom jszaka ellenrzsre kldtt. A szlviharban nehz volt elrejutnom, a sttsg miatt nem lttam, az erd zgsa pedig gtolta a hallsom. Mr egsz kzel voltam a vonalhoz, amikor felszltott egy hang: - llj! Ki vagy? Megismer tem Sandri Ferk hangjt. Bemondom a nevemet s a jelszt. Nem hisz nekem, ezrt jra megkrdi: - De igazn a szakaszvezet r tetszik lenni? - n vagyok Ferk! - feleltem. - Akkor hozzm! - kiltotta. Fel futottam s kzvetlen mellette beugrottam az rokba. Vakmeren szegezte rm a fegyvert. Megdicsrtem az ber 35

magatartsrt, s buzdtottam, hogy tovbb is gy rkdjk, majd Marton rvezetvel tovbb indultam a futrokban. Az ers szl nhol mr majdnem szintig telehordta homokkal a vdvonalat. Az emberek egsz jszaka laptoltak, de nem brnak a futhomokkal s nagyon fjlaljk a szemket. A karablyok s gppisz tolyok zvrzata a homokszemcsk miatt nem mkdik. Marton Jnos rvezet figyelmeztetsre zsebkendvel ktm krl a gppisztolyom zvrzatt. Volt olyan huszr is a vonalban, hogy mr csak egy lvszgdrt sott maga krl a nagy homokban, hogy oda bjhasson virradatkor. Igyekeztem visszatrni a parancsnok hoz, hogy azonnal jelenthessem az szrevteleimet. A szzados r azonnal parancsot adott Hortobgyi rmesternek, a szolglatvezetnek, hogy ksztsen el laptokat s fegyvertisztt anyagot. Kora hajnalban mr kinn volt minden vdllsban a lapt s a fegyvertisztt felszerels. Nappal a mozgs szinte teljesen lehetetlen volt, mert a szovjet mesterlvszek azonnal kilttk a knnyelmen mutatkoz huszrokat. gy halt hsi hallt Sandri Ferk is, egy hsges s btor embere a szzadnak. Erdlyi szlets cigny fi volt. Ma is nagy tisztelettel adzom ennek a 23 ves fiatal huszrnak, aki oly sok nehz napot lt meg velnk, s nem rhette meg a hbor vgt. Holttestt Rembertowba vittk, de nem tudom, hogy ott hol temettk el. A fradt s kimerlt huszrok a forr nyri nap melegtl a szomjukat csak ak kor olthattk, amikor a konyhakocsi megrkezett, mert ez szlltotta Rembertowbl az ivvizet, lvn ez a terlet teljesen vzszegny. 1944. augusztus 10-n Tabdy fhadnagy r szakasznl osztottk az ebdet. Egy szovjet RATA elhzott a terlet felett s, bizonyra szlelve a mozgsunkat, visszafordulva megbombzta a terletet. Azonnal sztfutottunk s a hatalmas fk trzseihez lapulva kerestnk menedket. Egy szilnk eltallta Marton rvezett, slyos sebeslst okozva. Azonnal elsseglyben rszestettk s a konyhakocsival Rembertowba kldtk. Augusztus 24-n szzadparancsnokunk tjkoztatta a szakaszparancsnokokat arrl, hogy a romnok kilptek a hborbl s hadat zentek Nmetorszgnak. Ez aztn vszhrknt terjedt el az egsz ezredben. Mindenki replni szeretett volna haza. Msnap az osztlyparancsnoksgra mentem, hogy minl rszletesebb hreket szerezzek. Az osztly rnok suttogva mondta, hogy Vattay Antal altbornagy urat hazarendeltk Budapestre, lesz a kormnyz r fhadsegde. A hadosztly pa rancsnoksgt Lengyel Bla altbornagy vette t tle. 1944. szeptember 15-ig vdtk mg a Rembertow eltti vdelmi vonalat, de ezen az id alatt mr csak kisebb csetepatk voltak az orosz egysgekkel. gy tnt, hogy a romnok kilpsvel odatereldtt a hadmveletek slya s srgssge. Itt egyelre csak farkasszemet nztnk egymssal. Erezhet volt, hogy most mr nem sokat vrat magra Vars ostroma sem az oroszok rszrl. Szeptember 14-n aztn be is kvetkezett, amit vrtunk. A szoksos nehztzrsgi s aknavetk zpora egy rn t zdult rnk a hajnali rkban. A kora reggeli kd leple alatt aztn megindult az oroszok tmadsa. Minden fegyver sznet nlkl tzelt mind a kt oldalon, osztogatva a hallos sebeket. A tmadk jobbszrnya az ers tzvdelem hatsra 36

megtorpant s fedezket keresett, a balszrny azonban eljutott az llsainkig s kthrom katona beugrott a futrkunkba. A huszrok elkeseredskben birokra keltek velk, lefegyvereztk ket, gy kerltek fogsgba. Az egsz tmads megtorpant, az oroszok igyekeztek a cserjsbe visszavonulni. Sttedskor rkezett meg a levlt nmet pnclos egysg s mi az j folyamn bevonultunk Mrkiba. A szomszdos helysgekben gylekezett a hadosztly, s egy napos elkszlet utn, szeptember 17-18-n Henrykow krzetben egy rgtnztt hadihdon keltnk t a Visztuln. Az tkels eltt a szovjet replk feldertst v geztek felettnk, de a nmet vadszgpek elztk ket s biztostottk a zavartalan tkelst. A nagy kiterjeds kampinosi erdsgen haladtunk keresztl. Itt is nagyerej lengyel partizn egysgek rejtztek. Egy kisebb faluba rkezve a szzad pihent tar tott s ltalnos tisztogatst, tisztlkodst vgeztnk, amikor az erd felett nagy magassgban hat replgp jelent meg s slyos terheket doblt le. Elszr azt hittk, hogy megint bombznak, de a legnagyobb meglepetsnkre a kidobott ra komnyokbl ejternyk nyltak ki s gy ereszkedtek le az erdbe. gy szlltottk a partiznoknak az utnptlst. Vratlanul azonban megjelent ngy nmet vadszgp s megkezddtt a lgiharc. Egy szlltgpet tallat rt s felrobbanva kigyulladt. A gp jobb szrnya levlt a trzstl s mind a kt rsz, mint egy ventilltor, prgve zuhant lefel. A tbbi szlltgp gyorsan kioldotta a terht s nagy sebessggel me neklt. A lengyel partiznok szmra kldtt lelem s fegyver jrsze azonban a nmetek znjba hullott s az zskmnyuk lett. Ugyanezen a napon vgzetes tragdival fejezdtt be a lengyelorszgi hadm veietnk. A szzad egy tgas udvarban tisztogatta a fegyvereket, kzttk Fldi szakaszvezet is. Egy puskadrrens hallatszott a kzeli erdbl s Fldi szakaszve zet holtan terlt el a huszrok kztt. Azonnal a lvs irnyba indultunk, de a hatalmas erdsg elnyelte az orvlvsz partiznt. Mg aznap dlutn megstuk Fldi szakaszvezet srjt, s ugyanabban az ud varban temettk el. 0 volt az utols hsi halottunk Vars krzetben. Az elkvetkez napokban a hadosztly Piastow-Pruszkw-Borvinw s Milanowek krzetben gylekezett s ngy-t nap vrakozs utn folyamatosan megkezdte a berakodst. Szzadunk 1944. szeptember 28-n rakodott be Grodzsik vastllomsn. Az egyes egysgek ms-ms helysgben rakodtak, a huszrteg pldul Tornszwban. Ormnapot jelentett szmunkra, amikor a szerelvnynk megindult hazafel. A huszrok minden fradtsgot, veszlyt feledve, ntba kezdtek. Klnben is, a hadosztlyunk az alig kt s fl hnapos hadmveleti idszak alatt alaposan megtpzdott, s szinte harckptelenn vlt. Nemcsak a legnysgnek, hanem a parancs nokoknak, a trzstiszteknek is az volt a legfbb vgyuk, hogy az ilyen llapotba kerlt egysgek minl elbb hazakerljenek pihensre, feltltsre...

37

KELCK Stt jszakban sz nlkl menetel, Egy lovas hadosztly tbb ezer emberrel. Nmn bslakodik ember s a lova, Mert egy rn bell lesz borzalmas csata. Ndasdy-huszrok a javbl valk, Messze orosz fldn nagy harcba indulk. Pusztn arra gondol mindegyik harcosa, Haza jut-e egyszer, vagy tbb mr soha? Hangzik a parancssz, mindenki llsba! A lovakat kopnizd a csatls lovra, Egy rn bell tvesszk a frontot, Levltjuk a nmeteket, kik fradtak, roncsok. Timkovics vrosnak keleti hatrn, Farkasszemet nzett az ellensg frnyn. Az j leple alatt az llst tvettk, A vak sttsgbe szemnk meresztettk. jflig nma csend uralja a tjat, Egy-kt lvs drren, tn zre vadsznak. Minden huszr figyel, karablya tltve, Rohamra kszen ll, a vlt ellensgre. Pitymallik az gbolt s mr azon nyomban, Aknazpor hullik, llsinkban robban. Egy rn t lvik vd llsikat, Sok sebeslt huszr fjdalmasan jajgat. A hajnali szrklet kdfelht bocsjta, Nagy szovjet hader tmad az llsra, Egy nagyobb egysge htunk mg kerl, Elzrja utunkat Timkovicsi fell. Egyetlen utunk van vissza mr Kleck fel! Szerencsnk, az erd nagy, rejtzhetnk bel. Az ers tzer, s az ellensg nyomsa, Bezrta hadtestnk egy nagy kalitkba.

38

A negyedik szakasz teljesen odavsz, A szzadparancsnoknak idegrohama lesz. nhibjn kvl egy szakaszt elvesztett, sr knnye hullik, melyrl nem tehet. Feldertk mennek, Kleck-Morc-Nesvil irnyba, Mindenki jelenti, krbe vagyunk zrva! Mindenki lehangolt, lelkt nyomja bnat, Sosem ltjuk tbb, szp magyar haznkat! Ne csggedj el magyar, csak szerencse dolga, Hogy kijussunk a zrbl a varsi tra. Kora hajnalban az egsz hadosztly, ris erkkel tmad Kleck vrosnl. Harckocsik, tegek, aknavetk szza, Ontja lvedkeit Klecknek vrosra. Tz nmet bombz s Messerschmidt vadszok, g fklyv bombzzk a vrost. Megindul a huszr, letre hallra, Nincs meglls addig mg a gyrt t nem vgja. Ngy rs slyos kegyetlen harc utn, Kvl volt a gyrn az egsz hadosztly. Egy kves tszakasz mely Vars fel vezet, Ezen vonul vissza az egsz hadsereg. Ez mg veszlyesebb mint a klecki csata, Mert a jobb s bal oldaln Pinszknek nagy mocsara. Jnnek is a Rtk lgi aknikkal, Meghintik az utat gi mannikkal... Emberek s lovak jajgatnak, nyertnek, A gazdtlan lovak a mocsrba sllyednek. Az utat elzrja a rengeteg hulla, Gpkocsi, harckocsi cafatokra zzza. Vgtt az elejn, mert nyomunkba a ruszki! Erdbl az utat a partizn lvi. Szrny nagy a pnik, menekl mindenki, A j Isten tudja, hogy majd hol ktnk ki. Vgta s gets, gy megy ez egsz nap, A lgitmads nem hagyja nyugtunkat.

39

hsg s szomjsg gytr ks alkonyatig, Mg vgre a hadosztly Berozba rkezik. Trttek, fradtak, kimerltek vagyunk, Jasolda-pataknl egy erdben itatunk. Kora hajnaltl ks jszakig, Szz mrfldet tettnk meg idig, gy emlkezem meg e fjdalmas napkrl, A pinski mocsarak szrny csatirl. Kleck, 1944. jlius 4.

40

KARCS ZSIGMOND rmester, MOSOLYG ISTVN rvezet, PETR ALBERT tizedes, SOS KROLY rvezet, SZAB KROLY honvd, SZIKSZAI GYRGY honvd (4. huszrezred, 5. lovasszzad) kzsen elmondott visszaemlkezse 1993. oktber 24-n a Jsa Andrs Mzeumban
P.A.: 1944. mjus 3-n a 4. huszrezred mozgstott. 3-n reggelre arra bred tnk fel, hogy egy csom civil ember ll a kaszrnya eltt, erdlyiek fleg, ahogy lttam ott, azok maradtak meg az emlkezetemben, gyapj ruhban. Aztn gyor san ment a felszerels, rajonknt kellett menni a raktrba felszedni a cuccot, s mg aznap estre elindultunk Ujfehrt fel. Ott volt a szllscsinls, s ott voltunk hat htig. Jnius 15-n bejttnk a laktanyba, itt megaludtunk, s 16-n pedig kivonultunk a vasti plyaudvarra, ahol bevagonroztunk. Szentgyrgy vlgyi Gbor szzados r volt a szzadparancsnok, n az els sza kaszban szolgltam, Somogyi Zoltn tartalkos hadnagy volt a szakaszparancsno kom. M. I.: n a harmadik szakaszban szolgltam. Szakaszparancsnokunk volt Hal mos Pl trzsrmester. 0 volt egyben a szolglatvezet is. K. Zs.: Dgenfeld Ott zszls r a msodik szakasz parancsnoka volt. P. A.: Teht bevagonroztunk 16-n, kb. 22-n vagy 23-n vagonroztunk ki Oroszorszgban. M. I.: Luniniecben vagonroztunk ki, Fehroroszorszgban. 15-n hajnalban rakodtunk be Nyregyhzn, ott tartotta Szentgyrgyvlgyi Gbornak a drga szp, csinos, szke felesge azt az aranyos kt kis eleven fit, ha emlkeztek vissza, a kt karjn fogta azt a fehrbe ltztetett kt kis embert, s mindhrman lobogtattk a zsebkendt. Szentgyrgy vlgyi Gbor pedig az elttem lev vagonban volt, s jtt abbl a szp nagy szembl a knny. S. K.: Melyik ntt daloltuk el? M. I.: Rszllott a bs gerlice a kaszrnya falra, Mindig csak azt turbkolja, leszerelsz nemsokra, Mg a nap is szebben st a leszerel reg huszrra, Isten vled Hadik Andrs lovassgi kaszrnya. P. A.: A gzsnek hat kereke fekte, fekete, Azon visznek engemet messzire, messzire, Ne srjatok nyregyhzi lnyok, Visszajvk mg hozztok Valaha, valaha, vagy soha. 41

S. K.: Mi meg: Srnak-rnak a mezei pacsirtk. P. A.: Mint az elbb emltettem, 16-n bevagonroztunk, huszadika utn kivagonroztunk. Volt egy noteszem, idrendi sorrendben volt feljegyezve benne minden. s ez eltnt szrn-szln a fogolytborban. Az ember hagyatkozik a feljegyzseire, mg jszaka is volt r eset, mert az utols csatlsban voltam, hogy odalovagoltam a jelztblhoz, s elolvastam, majd nagyjbl egy kln paprra feljegyeztem, s utna tvezettem a noteszembe, hogy hol jrunk. Mert jszaka, ugye mit lt az em ber pontosan? jjel lovagolgattunk. Addig menetelgettnk, mg a felzrkzs meg nem trtnt. Majd jlius 3-n estre egsz kzel jutottunk a fronthoz. Kleck alatt egy tanyban megvacsorztunk, s estre mr hallottuk, hogy harc folyik. Tudom som szerint a harmadik huszrezred volt harcban az oroszokkal. Ott voltunk egsz este a falu kzvetlen kzelben, amikor mg nem kerlt sor beavatkozsra, mert mr gett az egsz falu. A nmet harckocsik hoztk ki a sebeslteket, nagyon jl emlkeszem r, s ez alatt az id alatt, felttelezem, kt harckocsi beszivrgott abba a tanyba, amelyikben eltte val dlben ebdeltnk. Reggel, gy kilenc ra tjt megkezddtt a visszavonuls, lpcszetesen, gy ahogy a nagy knyvben el van rva. tlptk a vastvonalat, az oroszok kijttek az erdszlig, majd ltni val volt az is, hogy bekert mozdulatot tettek, s mr krnyes-krl fst mindentt, mi pe dig benn a gyrben. Arra is emlkszem, hogy a vasti tltsnl mg be is ugrottam egy fedezkbe, egy golyszrs fedezkbe, szjjel nzek mr, hogy hogy is nz ki ez a nmetek ltal gyrtott fedezk, htha mg hasznt veszem. A mocsr szln fel ltnk a lra, s szablyosan, mint aki jl vgezte a dolgt, mg fokozott kszltsg sem volt, mert ha fokozott kszltsg volt, akkor ell lovagoltam a golyszrval, ha nem, akkor htul. Teht az utols csatlsban. s most az utols csatlsban lo vagoltam, amikor kt orosz harckocsi a tanybl kilpett, s rgtn gppuskzott. Az n lovam balra vgta a fejt s sszerogyott. Alig rkeztem kikapni a lbamat a kengyelbl. M. I.: Hogy hvtk a lovadat? P. A.: Borcsa. Borcsa volt szegny. S. K.: Akkor rtnk egy nagy rozstblba. P. A.: s akkor ott szemben velnk volt egy hatalmas horhos, ez a kecskelb fz volt benne, mg a pncltrk ott voltak, s gy tudom, gy hallottam, hogy a pncltrk fel is kapcsoltak s mr menni kszltek, amikor Szentgyrgy vlgyi szzados r a horhoshoz rkezett. Erre a tbbiek rvid vgtval egykettre a horhos ban termettek. Szentgyrgy vlgyi szzados r azonnal jra tzelllst parancsolt, s mondta, hogy ljk ki a harckocsit. Ki is lttk. n mg akkor hasaltam, ami kor az egyik harckocsi megllott. Ht, mondom, mi a fent akar ez, de semmi nem volt. Megllt az egyik harckocsi, aztn a msik rkverebe, s mint a flrlt, vissza a tanyra, aztn jtt Rohoska Pali, hogy adjam t a golyszrt, s menjek az tkzetvonatra, s ljek fel. Rohoska Pl szarvasi fi volt, nekem trsam. Amikor odamentem a vonathoz, azt mondja nekem Balogh Andrs szakaszvezet, hogy ne n menjek, hanem Nmeth Kroly huszr leszll a lrl, menjen , n pedig fellk az Alacskra, Nmeth lovra. Rendben. Ht ez trtnt. s kzben egynhny lvst kapott a tanya, lngba borult az egsz krnyk, a deszkapletek, stb., s a tanya gett. Ht mi aztn rvid vgtval, hol gy, hol gy, mindentt a mocsrszlben,
42

majd egyszer aztn csak belekeveredtnk a mocsrba. Vitatkoztunk, hogy merre menjnk. s akkor gy dnttt a tbbsg, hogy itt a mocsrban megynk tovbb. n meg azt mondtam, hogy ti menjetek, de n nem megyek, visszafordulok, mert beleflunk a mocsrba. Sz. Gy.: Szentgyrgyvlgyi Gbor szzados r mellett volt a rdis, akit az els tkzetben kilttek a szzados r melll. Akkor a szzados r visszarendelt bennnket, s azt mondta, emberek, minek jttnk mi ide. Mi keresnivalnk van neknk itt? Mirt harcolunk mi itt? P. A.: Amikor a horhost elhagytuk, tudomsom szerint Nagy Klmn sza kaszvezet knnyebb sebet kapott, szintn gppusktl. 0 volt az els ember, aki megsebeslt harc kzben. Az els lldozat pedig mikor felzrkztunk, a trombi ts, Lendvai Jnos volt, replgptl kapta. Teht ez volt az els lbaleset. Teht amikor leszlltunk a lrl, ott mentnk a mocsr szlben, egyre mlyebben, egyre mlyebben sppedtnk a mocsrban, mg gyalog is. Azt mondtam, ht ez nem jl van, megynk be a mocsrba, n visszafordulok. Talltam kt slitter ft, arra tet tnk sznt. Vissza is fordultunk, nem tudom, kinek a lova, mgis mellcsszott, ugyan kijtt, de orrn-szjn dlt a vr. Balogh szakaszvezet szgy n ltte. Ott mindjrt, a mocsr szlben. Sz. Gy.: Nemcsak az tdik szzad volt ott Klecknl. A rengeteg magyar ka tona, mind curikkolt visszafel. Egymst nyomtuk bele a mocsrba. Nem gyztk meneklni visszafel, annyi sokan voltunk. Aki leesett az trl, a deszkatrl, az ott is maradt a mocsrban. P. A.: A deszkaton csak egyszer jrtunk. Sz. Gy.: Elg volt az. P. A.: s hova vezetett az a deszkat? M. I.: Pinszkbe vezetett. Pinszk nagy vros volt. Abba bejttnk, ott kellett volna jjeleznnk. De azt mondta a szzados r, itt nem jjeleznk, mert ez teli van nmettel, s a nmeteket pedig bombztk. Hanem kimentnk, a harmadik szzad azt hiszem, jcskn tl elment tlnk, mi is jcskn kimentnk. Akkor azt mondta a szzados r, hogy senki cigarettt sem gyjthat, mert egy csepp vilgra is reaglnak az oroszok. Egyszer aztn elkezdtk, kintttk a kosrbl a Sztlin-gyertykat, olyan vilgos lett, hogy a tt is meg lehetett ltni a nagy fben. Emlkeztek vissza, nagy difs helyen voltunk megszllva, az tdik szzad. Minket nem srtettek, tvol voltak tlnk. A harmadik szzad, nem tudom, mit csinlt, mit nem abban volt Boros Miska is, az is egy jfehrti fldim volt. 0 ott halt meg, mert megbombztk gy ket, s sztlttk azt a tanyt, ahol voltak. P. A.: Teht kijutottunk egy kvestra. Hogy melyik kzsgben, azt nem tu dom, de azt igen, hogy jobb oldalon volt az lloms, s gett benne a felszerels, a vagonoknak mr az oldala hullott lefel, s ott volt bennk a bls szna. s arra mr szintn nem emlkszem, hogy hvtk azt a helysget, ahol kint az erdszlen meglltunk, s ott megszmoltk, hogy mennyi a vesztesg, milyen a felszerels, mennyi maradt oda. Aztn Pristyk Jzsef, a szzadkovcs a patkolst ptolta. Hi degvasalst csinlt. ltalban az a hr kezdett elterjedni, itt olyan nagy a vesztesg, hogy ez az ezred mr nem tkpes, itt mr csak hdrsg vagy trsg, vagy ilyesmi jhet szmtsba. Ht aztn mikor sorakoz volt, a szzados r azt mondja, hogy 43

a nmet parancsnoksgnak az a szndka, hogy tovbbra is harcol alakulatknt alkalmazzon bennnket. Innen Krisztimre mentnk, ahol berendezkedtnk, gy flkr alakban. Estre vacsora nem volt, kzben azt mondja Balogh szakaszvezet nekem, hogy az erd szlben mozgs van. - Ide figyeljen csak! - Mondom, merre? - Azt mondja, itt, a kis dln, amelyiken bementnk az erdbe. - Ht mondom, n nem ltom. - Adjam csak azt a golyszrt, majd . Odaadom. Tzre lltom a gyrt rajta. Nem tudta elstni. - Azt mondja, milyen tzbiztonsgot tanultam, hogy ilyen fegyverrel vagyok itt. - Ht mondom, az kifogstalan, nincs annak semmi baja. - Ht akkor itt van, azt mondja, tzeljen vele. - A tbbieknek az orra eltt fogok tzelni, szakaszvezet r, nekem 45 fokban kellene tzelni. Hogy tudok n oldalni? - Csinlja, tzeljen! Ht odatzeltem, odaprkltem n az erd szlre. Egyszer csak szalad a szzados r, ki ltt? Mondom n, ha valami bajt csinltam, mi lesz itt? Ht azt mondja, ki parancsolta? Ugyanis nmetek voltak ott, nmet jrr. Oroszokat akartak foglyul ejteni. Az a szerencse, hogy nem talltam el ket. Hason kszva jttek be a mi llsainkba. Msnap kora reggel megindultunk, kap tuk a parancsot, be az erdbe. Csatrlncban mentnk. A fk kidntgetve. Sose felejtem el, mg lek, mikor azokat a vastag fkat nyergeltk, egyikrl a msikra, a csszs fkon, nyakamban a golyszrval, nem gy, mint tangetsben jonc ko romban, az embernek a keresztcsontja szjjel akar szakadni. s akkor egyszer megll az elttnk lev jrr, jeleztk, hogy a tisztson orosz csapat van. Ht akkor vissza a dltra, a gppusksokhoz. s akkor a szzadnak a vge tzet kapott jobbrl. Gppuskatzet. Ott beugrltak balra. A gppusksok pedig nekivgtak a dlt mentn, ott eldobtk a kt gppuskt. Mg akkor nem kezddtt meg az igazi tnc, majd dlben, mikor jtt az ebd. Nekem hoztk legutoljra, mert a legutols volt a krben az n llsom. n mr nem tudtam megenni, mert azt mondtk, fussak gyorsan, szekr vr bennnket a kzsgben. Felvettem a vedret, meg a golyszrt, futlpsben jttem, mr az utols szekr volt a piac ftern. Nem frtem r fel, a felhcen lltam, le is tettem a vederben az ennivalt, majd megeszi valaki. Elindul tunk, ekkor jtt vissza Dgenfeld zszls r egy res szekren, a kocsis csapkodta nagyon a lovat, vgtban jttek be. Megtudtuk, hogy a nehzpusksokat telitallat rte az udvaron. Begylt a lszer is, gyhogy pattogtak a lvedkek, lltunk, s nem tudtuk, hogy mit tegynk, mert az oroszok tz alatt tartottk a kzsget. Sz. Gy.: Hogy szavad ne felejtsd, a nehzpusksoknl volt Ktl Blint tizedes, Gnczi Sndor tizedes. Ok kimagasl eredmnyeket rtek el mind a ketten. Gnczi Sndor mg l, most 81 ves. P. A.: Teht rtk ment oda a zszls r, s hasra fektette ket a kocsiban. Mg a kt gppuskt is, amit eldobtak, Dgenfeld zszls r feldobta a kocsira, s azokat is kihoztk az oroszok orra ell a falubl. Augusztus els napjaiban kt heti pihe nre jttnk. Ezt a kzsget Biele-Gromasin nev kzsgnek hvtk. Itt voltunk. Ez alatt az id alatt jtt a nmetektl egy tigrisharckocsi. A harckocsi elhrtst tanul tuk, meg pncltr fegyverek szjjelszedst, sszerakst, s a pnclrmmel val clzst gyakoroltuk. Augusztus huszadikn mr nem volt lovunk. Lelovastottk az egsz ezredet, vagyis gyalog harcoltunk. Bevagonroztunk, majd Legionovoban kirakodtunk. Onnantl kezdve pedig gpkocsin mentnk Volominba. Volominban augusztus 21-re virradra levltottunk egy nmet alakulatot. Ott voltunk 7 napot, nyolcadik napon minket is levltottak. Augusztus 27-n, vasrnap.
44

M. I.: Ht n kb. 36 kilomterre voltam Varstl abban az idben, amikor Varst krlzrtk a nmetek. Mr a vezetklovakat mi elvittk htra, mert akkor mr teljes egszben le voltunk lovastva. Az ezred lovai htul voltak. Ott voltunk mi is. Lttuk a replket, egyms utn szrtk a bombt a vrosra. Felht alkotott a fst, Vars gy gett. Az a mly dbrgs llandan hallatszott ott is, ahol mi voltunk. s voltak Varsbl menekltek, nem tudom, milyen Vceknek hvtk azt a bcsit, akiknl voltunk, s annak a keresztlnya Varsbl oda kimeneklt. Nemcsak magban, tbben is. Szp, csinos szke lny volt. s mondta, hogy milyenek voltak a magyar huszrok, azok nemhogy bntottk volna ket, hanem mg lteit is adtak. s eresztettk ket a vrostl, de a nmetek meg lttk azokat, akik menekltek. Mert ott megtmadtk a partiznok a nmeteket. Ezrt vettk krl Varst. Sz. Gy.: Az els vonalban a magyar katonk nem harcoltak Varsnl. Ott csak a nmetek voltak a tzvonalban, mi htul voltunk biztostkknt. P. A.: Varsnl sebeslt meg Halmos trzsrmester, Balogh szakaszvezet, ott sebeslt meg T. Szilgyi Jska, krhzba kerlt, s a krhzban halt meg, onnan jtt az rtests. Szeptember 13-n, Horthy kln parancsra kivontak bennnket a Vars krnyki harcokbl, s Welco-Veglovban gylekeztnk. Ott tudtuk meg, hogy augusztus 23-n a romnok kapitulltak. S. K.: Nagy tmadst kaptunk a Visztulnl is, a Bgnl is, ahol 9 napig voltunk bekertve. s heztnk is, mert ott enni is alig kaptunk. Nehezen hoztk be oda az telt. M. I.: Szeptember 16-n rtnk haza, Magyarorszgra. Akkor jttnk haza, s az tdik szzadnak volt egy szerelvnye. A negyedik szzadban meg a hatodik szzadban sszesen nem voltak annyian, mint mi. gyhogy mi tbben voltunk, mint az a kt szzad. Mirt? Mert olyan parancsnokunk volt, mint Szentgyrgyvlgyi szzados r. n a sarkban voltam nagy ltalban, mint hrviv. Egyszer jtt Mikle Imre, jfehrti ember volt is, az ezredparancsnoknl mint szakaszvezet volt hrviv. A BMW-vel jrt, motorral. Hozta a hrt, hogy ebben s ebben az irnyban tmadni kell a szovjet pnclosok ellen. Erre azt mondja a szzados r, fiam, menj vissza, lj le egy bokorba, szvj el egy cigarettt, pihend ki magad, jelentsd az ezredes rnak, sehol az tdik szzadot nem talltad. Ekkor nem szlt semmit a szzados r, csak azt mondta, hogy elkszlni, lra, irny utnam. 0 tudta, merre kell menni. Ez ktszer, hromszor is megismtldtt. Akkor sszehvta az sszest, a szzadot. Azt mondta, fiam, ilyen s ilyen parancsot kaptam. Szp nagy szeme volt, de az mg jobban kidlledt. Kikrt s mirt vrezznk el? Nincs kirt s mirt. A muszkkrt vagy a germnokrt? Bizony isten, gy mondta ezt. S. K.: Ervel, idegesen. M. I.: Tartsa meg mindenki magnak, amit hallott! Elkszlni, lra, irny utnam! Ez gy trtnt. A hazajvetel utn, Nagykrsn pakoltunk ki. Ht nem ppen gy. Jlius 4n be voltunk kertve. Dlutn 2 rakor szabadultunk ki a krbl, akkor nyitottak egy utat a nmetek. Krem szpen, mi, az tdik szzad teljes egszben lovagol tunk kifel, egyetlen egy szekernk maradt csak oda. Egy kis ren kellett tmenni, egy lapos mentn, s a kocsi meg volt terhelve s elsllyedt. Az egyik istrngja 45

elszakadt, a tbbit meg elvagdalta a kocsis, s a kt lval eljtt. A szekernk ma radt oda. Teljes egszben egytt lovagoltunk a szzados rral. Egyszer kaptunk egy partizntmadst. s akkor is azt mondta a szzados r, senki engem el ne hagyjon, tvol ne menjen, utnam jjjn mindenki! P. A.: Amikor bevagonroztunk, a ltszmot mr tudta minden szzad, a leg npesebb az tdik szzad volt 53 fvel. A negyedik a szzad kilencedmagval ma radt, azt hozznk csaptk, s gy amikor hazajttnk Nagykrsre, az Arad fell jv ptszzaddal egsztettk ki ket. De mg azzal sem volt meg a hadiltszm. Sz. Gy.: A legkevesebb vesztesge az tdik szzadnak volt, mert olyan parancs nokaink voltak, mint Szentgyrgy vlgyi Gbor, Halmos Pl, Karcs Zsigmond, Somogyi Zoltn, Dgenfeld Ott, Marjay Valr. P. A.: Oktber 9-n volt az els harcrintkezs, Tiszaugnl tlptk a Tiszt, s aztn sszecsaptunk. Bent folyt a harc egszen Alprig. S. K.: Akkor kaptuk az els tkzetet Magyarorszgon. Sz. Gy.: Mr mikor mi Magyarorszgon mentnk, a magyar hatrra, Alpr, Szentes, Csongrd, akkor mr a kassai 54-es hatr vadszok is azon a vonalon voltak. P. A.: Oktber 13-n, 14-n tmegtmadst intzett az orosz a Pipis-halomnl. s ott sebeslt meg Mrkus Mihly szakaszvezet, mert biztostst nem csinltak, mert mr nem volt kivel, lttek egy vlgy katlanba, ahov begy ltek az oroszok, lakaszltk ket, s nem is egyszer. s akkor egy orosz katona pedig felkszott a dombra, s oldalrl bevgott egy kzigrntot, Glik Mihlynak kiment a szeme, Mrkus megsebeslt, szval teljesen kikszltek. s akkor Nagy Dniel szzados r, aki Szentgyrgy vlgyi szzados rtl tvette a szzadot, engem elkldtt, hogy ke ressem meg a tzreinket. Az ts gpvontats tzrosztlyt. Ez volt 14-n estre. Azt mondja, nagy a beszivrgs, paprt nem viszel. Gyere, nzd meg a tkpen, itt vagyunk. Ide krjk a tzet, mert reggel 8 rakor tmadunk. n el is indultam, mr j stt volt, amikor egy kapualjban talltam egy katont, s azt mondtam: fldi, ki vagy? Azt mondja, hogy az ts gpvontats tzrekhez tartozik. Mondom, ti teket kereslek. Nekem van ott egy fldim, a mai napig l, de mr nagyon beteg, egy szakaszvezet, s krdem, hol van a parancsnokod? Akkor jn is velem. Elmondom a parancsnoknak, mirl van sz. Megmutatom a trkpen, hogy reggel hov krnk tzrsgi tzet, mert 8 rakor megindul itt a tmads. Ht ez kvetkezett be. Arra is emlkszem, hogy a tmads sikerlt. Elfogtuk mg az oroszok mozdonyllst is, meg a konyhjukat is, amibl egynmely mg a kecskemti tanyra is eljutott. Sok volt a zskmny. Amikor vge volt az tkzetnek, ott llunk a dlt mentn, s egyszer jn az ezredhrviv egy szl motorkerkprral, hogy vge a hbornak. Mi a csuda, mit beszl ez az ember, ht mg most hagytuk abban. Nem tudtunk tmenni az ton, mert Kecskemt fell jttek a 2-es huszrok. Ht ez lett volna az a bizonyos kiug rsi id, hogy gylekezzenek a huszrok Pest alatt, ekkor Kecskemtnl lelltottak minket. M. I.: A fegyversznet bejelentsekor az egyik kocsma eltt, az egyik oldalba leraktk a magyarok a fegyvert, msikba az oroszok, s bent ittak. Az oroszokkal megvolt a nagy bartsg, egyszercsak jn egy ruszki harckocsi, visszk az egyik sor puskt, k a msikat, vge a bartsgnak.
46

Sz. Gy.: Utna mi is megindultunk Pestre. Pesttl 18 km-re lehetett Bugyi kzsg. Ott hajnal fel, mr vilgosodott, htulrl adjk elre, hogy felzrkztak a pnclosok. Ht persze adtuk elre, hogy felzrkztak a pnclosok. Mikor kivil gosodott, lttuk, hogy csillagos, szovjet pnclosok. Na akkor aztn szerte-szjjel! Akkor ment szjjel az ezred. Mert abban az idben gy hangzott, hogy egy had osztlyt a Krptoktl irnytottak le Budapestre. Hogy Budapestet megvdik a hbortl, hogy ne tegyk tnkre. Budapesten voltak a nmetek, neknk s a Kr ptoktl irnytott hadosztlynak kellett volna ket megsemmisteni. De ugyanezt a nmetek szrevettk, s Hajmskrre irnytottk a hadosztlyt, minket meg Bugyi alatt szjjelvertek az oroszok. n Bugyi utn Eecsibe kerltem. Onnan elveznyeltek minket Vrtes-Cskvr-Mr krzetbe. Akiket pedig szj jelvertek, teht akik nem tudtak tjnni a Duntlon, azok meg bekerltek Pestre. Sz. Gy.: Szval az volt a hiba, mskpp zajlott volna ez le, ha Horthy Mikls mellett a magyar tiszteknek legalbb 80 szzalka stabilan megll. De az a baj, hogy Horthyt is elrultk. De mirt? Mert voltak olyan tisztek a Honvdelmi Mi nisztriumban, akik tudtak az esemnyrl, hogy Horthy Mikls fegyversznetet akar ktni az oroszokkal. s ezt a nmetek nem engedtk. Ezrt sikerlt az, hogy Horthyt elvitettk, s Szlasit pedig nknyesen kineveztk. M. I.: n szolglatban voltam, amikor fogsgba estnk. Akkor hajnal 5 ra kor. n meg Ppa Jnos. Csizmadia Jnosnak hvtk a brt, akinl be voltunk szllsolva. Az ezred lehagyott kettnket eligaztnak. s akkor mi az oroszok kzt maradtunk. Egy fahdon ment t az ezred a Dunn, s akkor megadtk neknk a paprt, hogy milyen vonalon menjnk utnuk. Igen m, de egy teheraut, illetve egy lszeres gpkocsi alatt egy fahd leszakadt, utna felgyjtottk, gett, lngolt. Azon nem tudtunk keresztlhaladni. Kzben balrl lttuk, hogy gpkocsioszlop h zdik befel. Akkor ment az ezred t Tklre. s akkor azt mondtam a Popnak: Jancsi, az ezrednek mr csak a lfogatai vannak htul. A seregvonatot kellett volna eligaztani neknk. gy aztn mi megindultunk a vonalon kifel, de nem tudtunk tmenni, mert egy mly patak volt ott, merdek parttal. gyhogy bizony az egyik l nekiment, a msik nem akart menni. s gy cssztunk le. Rdltnk, a nyaka mell tettk a fejnket, s lecsszott a l. Na akkor sztam vzben, meg lovat is akkor sztattam. A feje volt kint, meg neknk is, meg a vllunk. Mindenesetre kivergd tnk aztn. Igen m, de jobbrl is jttek a kveston, ott meg mr az orosz fogatok jttek. Na mondom, nzd csak, gy aztn mi az elre vonul orosz katonk, illetve fogatosok kztt vgtunk ki. Ott voltunk mindaddig a ptezreddel, mg be nem rtnk Szigetcspre. Lt juk, ki van rva: 4. huszrezred parancsnoksg. Ht akkor lehet, hogy rosszat cse lekedtem. Meg Ppa is. Mert mi nem szltunk az reg ezredesnek egy szt sem, be vgdtunk a kapun. Hrshegyi Frigyes zszls r volt a segdtiszt. Ht ti meg vagytok, mert mi mr elknyveltnk benneteket, hogy oroszok kezben vagytok. Mondtam, hogy mint jrtunk, itt vagyunk. Krdezzk, hol van az tdik szzad. Mondjk aztn, hogy Szigetcsp nev kzsgben. Na, mi odamentnk. gy volt neknk lovunk. S. K.: Neknk volt is lovunk. M. I.: Kt hete voltunk mr ott, amikor egy hajnalban 5 rakor kimegyek az tra, mg akkor stt volt m. Hallom, csoj, csoj. Visszamegyek, s krdem: te Jani, 47

mit jelent az, hogy csoj? Azt mondja, hol hallottad, mert tt fi volt, Gyulra val. Mondom, itt. Egy 10-12 fs csoport beszlgetett. Ht lehet, hogy azok szleltek, vagy tudja az isten, nem tudom pontosan. Lehnyta Jancsi mindjrt magrl az egyenruht, tltztt, mert ott mr volt civil ruhnk is, de nem brtuk mg a lovat sem kivezetni, egyszer csak kt rvid sorozat, hrom rvd sorozat, az udvaron, gppisztolybl. Jnos lefekdt a sznatart tvbe, mert elg magas volt az ell. n meg a marhknak a tls vgbe fekdtem, a jszolba. Ht az egyik marha mr moszatolt, a msik mg nem, mindenesetre ott voltunk. Bejn egy orosz, s kivezette a lovamat, a Vitzt. Az egy rzkeny l volt. Mikor az a haszontalan ember a kezt rtette, olyan dbrgssel volt. Azok nem gy lovagolnak, mint mi, azok tik a lovat. Az kiment a vilgbl is, amikor rttt a htra. s egy idsebb ember maradt ott, szerencsre. Egy szarkafszekpiszklval elkezdte ott a sznt, a lucernt piszklni. Jnos meg alatta volt. Felhzdott. Akkor az orosz kiment az lba, belenzett, egsz felment a jszolhoz, s mondta: szoldt, igyi szjud! De nem szltunk egy szt sem. Egyszer megint visszament a sznatarthoz, hozzfogott szurklni, valahogy nagyon kzel szrhatott Jnoshoz, nem tudom. De egyszercsak Jnos felkiltott: Pista, gyere ide, mert rgtn agyonlnek! ... Nem bntott bennnket, megfogta a kt puskt a dikn, mert az ott volt az istllban. Kivitte, kirtette, fldhz vgta, sszetrdelte. A kzigrntot maghoz vette, mert volt ott bven kzigrnt is, s ksrt bennnket. Jnos nagyon csnyn tudott nzni. Mint a megvadult bika. Ezrt aztn nagyon megvertk. Ahova bek srtek bennnket, volt ott egy rmester. s az nagyon ttte, mg rgta is. Engem nem bntottak. P. A.: Dmsdnl tjttnk Csepel-szigetre. s Csepel-szigeten hzdtunk fel fel s ktttnk ki Szigetcspen. Szigetcspen voltunk kt s fl htig. tellenben van Majoshza, ott romnok voltak, s oroszok. Itt hurkok vannak a kis Duna-gban, teht vannak kis szigetecskk, s egy ilyen kis szigetecskt kapott az tdik szzad. De mert lland volt a mozgs, szinte minden este bejttek az oroszok, aztn mg az rszemet is elloptk, a mszakiak szereltek be elektromos ramot. De ez nem sokat jelentett, az tkelsek csak foly tak, csak folytak. jszaka az oroszok mindig kopcsoltak, mg meg nem csinltk a hatalmas tutajt, nappal csend volt. Innen feldertk mentek t mitlnk oda a tengerit begyjteni, mert ott volt a tengerifld. s evakultk a lakossgot, csak nhny regember volt odahaza, Majoshzn. A tmads egy jszaka megindult, gyhogy olyan jnak bizonyult a tutaj, hogy egy-kettre mg a tzrsg is tjtt rajta. Mi toronyirnt keresztl-kasul Tkl irnyba mentnk a hatron keresztl. Emlkszem, Mszros Zoltn rnagy r llt ott az ton pisztollyal a kezben, meg lltotta a trsasgot, a szekereket hasonlkpp, csak a kocsis lhetett a bakon, ms senki. Ott volt Sink Zoltn is, a fegyvermester, azt mondja nekem, n teveled leszek. De hogy hol maradt el tlem, mai napig se tudom. Mert kzben hromszor cserlt gazdt a falu. K. Zs.: Szigetcspen volt a huszrtemets is. P. A.: n nem emlkszem. M. I.: Nem tudom. Sz. K.: Nem tudom. 48

K. Zs.: Egy Szke Gyula nev huszr szivlvst kapott ott, ahonnan elloptk a rajt, illetve egy rst. M. I.: A szigetrl? K. Zs.: Arrl a pici szigetrl, vadszkunyh volt rajta. Sz. Gy.: ppen akkor jszaka voltunk szolglatban a Duna parton, ht hallot tuk, hogy csrmpls van. Gondoltuk, hogy kelnek t az oroszok. Mi golyszrval voltunk ott, s lttnk oda, ahonnan jtt a zaj. K. Zs.: Szval volt ott egy huszrtemets. Egy szakasz huszr is ksrte a kopor st, s a falubl nagyon sokan. Majoshza fell az oroszok gy nzhettek bennnket, mint ahogy mi most nzzk egymst. Ez Szigetcspen volt. P. A.: Az ezred utols maradvnya Budapesten, az V. kerlet Veres Pln utcban esett fogsgba. Nagy Dniel szzados r a Baross utcban esett fogsgba. A Baross utca 40-ben. n is a Baross utca 40-ben. S. K.: Az egsz frontvonalon szjjel szrdott a szzad, meg az ezred is. ssze vissza volt akkor mr minden. Nem volt mr, hogy ki kihez tartozott. Sz. K.: Neknk mg a tartalkos hadnagy volt a parancsnokunk, sszehvott bennnket, s megmondta, na fik, n megmondom a valt. Azt mondta, fik, krl vagyunk zrva Pesten, most mr mindenki arra megy haza, amerre akar. Ott vannak a szekerek, kinek ruhja hinyzik, alsnemk, azt vegyk fel, aztn menjenek. De nem mertnk, mert annyi volt a nyilas, s llandan igazoltattak minket. Paprunk meg nem volt. Nem mert az ember semerre se menni. gyhogy n 1945. janur 5-n estem fogsgba. P. A.: Janur 13-n, este Turcsn Istvn tizedes a hna alatt egy kenyeret vitt a szzados rnak, s akkor megbeszltk, hogy az irodt elrejtem. Az iromnyt. Az pedig a Baross utca 42-ben volt. Megbeszltk a 42-ben Kabafi Feri bcsival, akinek a msodik emeleten volt a laksa, az reg mbtorasztalos volt, s huszr az els vilghborban, mutatta is, hogy milyen egy kozkvgs van a fejn, hogy oda tesszk a szzad ldjt az iratokkal. s majd mondtam a szzados rnak, hogy hol van. Teht 13-n. Mg egyszer visszamentnk Kabafi Feri bcsihoz, aztn elkszn tnk tle, jttnk lefele, a nyilasok meglltottak, igazoltattak bennnket, kzben a kesztym ott maradt a laksban. Mr a 40. hz kapujban jrtunk, na mondom, n a kesztyrt visszamegyek, lljatok mr meg itt a kapuban. Kiabltam fel, nem jtt senki, de vgl aztn mgiscsak egy kisfi lehozta nekem a kesztyt. Teht az iroda anyaga ilyenformn maradt meg, amikor a hbor elmlt, a szzados r megkereste Kabafi Feri bcsit, s maghoz vette ezeket az iratokat. n tallkoztam Nagy Dniel szzados rral a hatvanas vekben, s krdeztem, hogy az iratanyag megvan? Azt mondja, minden megvan. De a lajstromot, a nagy lajstromot tadta a HM-nek. Teht amikor bezrult a gyr, Molnr Lajos szakaszvezet, a szzadrnok, meg egynhny katona, a szzados r parancsra kimentek Sereglyesre, ott volt a vonat-rszleg, hogy lelmet hozzanak be. Sz se volt arrl, hogy olyan k szbn ll a gyrbe zrs, de ez december 24-n megtrtnt. Ok kinn rekedtek. Ht n tvettem a lajstromot, n lettem a szzadrnok, gyhogy azt n vezettem, meg a zsoldnvjegyeket killtottam, idkznknt kimentem a vonalba is, s ott a katonapajtsoknak odaadtam a zsoldot. gy zrult aztn az tdik szzadnak a szerepe, 1945. janur elejn, amikor fogsgba estnk. 49

H E G E D S F E R E N C tizedes, lvegvezet (4. huszrezred, huszrteg) visszaemlkezse


1944 tavaszn mozgstottk a magyar kirlyi grf Hadik Andrs 4. honvd huszrezredet s benne a huszrteget is. Hamar megvolt a hadi ltszm: ember: 166 f, l: 180 darab. Az teg felllsa: parancsnoki szakasz, tzlpcs s a vonat. A parancsnoki szakaszban feldert, bemr, tvbeszl s rdis jrrk, jrrnknt 12 f. A tzlpcsben elstiszti jrr s kt szakasz, illetve ngy flszakasz. Az teg tzereje 4 db 7,5 cm-es lovassgi gy, 2 gppuska, 2 golyszr s a beosztstl fggen egyni fegyver: karably, pisztoly, gppisztoly. Ksbb kaptunk 4 db 5/8-as gyt. Az teg minden jrmvt l vontatta, s a legnysg is lovon lt. Egy ess prilisi napon a huszrteg bevagonrozott Nyregyhzn, s a szerel vnyt Nagyvrad fel irnytottk. Krstarjnban rakodtunk ki, majd egy hna pos kikpzssel, gyakorlatozssal az teget flksztettk a kzvetlen bevetsre a fronton. Erre az egy hnapra azrt volt szksg, mert az tegnk mint huszrteg megsznt s a hrom huszrezred huszrtegbl megalakult a 2. lovas-tzr osztly Nagyvrad llomshellyel, s ez id alatt trtnt az sszekovcsols. (A mi tegnk az osztly 3. tege volt.) Osztlyparancsnokunk Darnay Arzn rnagy volt. Nagyvradon kaptunk egy kis zeltt is a hborbl. Akkor rte ugyanis az els lgitmads a vrost. Ez a tmads, melyet tbb szz replgp hajtott vgre, kzvetlen kzelnkben trtnt. Egy jabb ess napon bevagonroztunk, majd Rbay Pl szzados r, teg parancsnok megerstette az esknk szvegt: A hazrt mindhallig! A szerelv nynk elindult. Pesten keresztl, Szlovkin t Lengyelorszgban a Pripjatyig vitt az utunk. Ntaszval robogott velnk a vonat, az akkor mg nem ismert, flelmetes, ingovnyos Pripjaty-mocsarak fel. A tbb napos menet alatt mr igen untuk a vagonletet. Az egyik alkalommal n is tszlltam egy msik vagonba, amelyik a mink eltt vagy hrommal volt. Ott krtyztunk, majd amikor vissza akartam menni, gy gondoltam, hogy a vagonrl lelpek s az enymre flugrok. Ez azonban nem sikerlt. A vonat ugyan elg lassan ment, de ahhoz, hogy n felugorjak, tl gyors volt. Ott maradtam a sinek kztt a mocsrban. A szerelvnyen lv rk nem tudtk elkpzelni, hogy velem mi trtnt, csak nztek. Visszamentem vagy kt kilomtert egy llomsra. Ott jelentkeztem az lloms-parancsnoksgon, s elmondtam, hogy jrtam. A nlam lv azonossgi jegy, a hallcdula igazolt. A parancsnok azt mondta, vrjak, ha jn egy vonat, arra fltesznek s mehetek tovbb. Vrtam a sinek kztt. Mr dlutnra jrt az id, amikor ftylt egy vonat. Lttam, ahogy kibjt az erdbl s kzeledett az lloms fel, de azt is lttam, hogy a jelz nem mutatott lljt. Hiba integettem, hiba kapkodtam a vagonokhoz, nem sikerlt. Mrpedig s elhatroztam, hogy minden ron flszllok. Egy lehetsg volt mg: a szerelvny kzepn volt a tiszti kocsi. Tudtam, ha erre nem tudok felugrani, ott maradok. Isten segts! - villant t 50

az agyamon, majd elkaptam a peron korltjt. Kisebb horzsolsokkal megsztam, de fenn voltam. A kocsiban jelentkeztem a szerelvny parancsnoknl egy huszr szzadosnl, aki nagyon meglepdtt, hogy hogyan kerltem a robog vonatra. Elmondtam a dolgot, pedig igazolt is, mert ismerte az teget s Rbay szzados r j bartja volt. n tudtam, hogy a szerelvnyek egy-egy nagyobb llomson utirik egymst, s majd ott tszllk a mi vagonunkba. Ez a tudat tpllt s hajtott. Sajnos nem gy trtnt, mert a partiznok elttnk felrobbantottk a vasti plyt, mg szerencse, hogy a szerelvnynk idben megllt. A partiznok tz alatt tartottk a szerelvnyt, s mire a plyt is kijavtottk, msnap lett. Mire Lublinba rtnk, a sajt szerelvnynket, resen talltam, az teg mr kirakodott s elvonult. Jelentettem a huszr szzadosnak, hogy az tegem elment, adatott nekem ngy kzigrntot, mert fegyverem sem volt s leadott az lloms-parancsnoknak. Ott kzltk velem, hogy jszaka jn egy civil szerelvny, azzal mehetek tovbb, de az nem ll meg abban a faluban, ahol az teg van, hanem egy llomssal odbb. Vissza kell majd gyalogolnom vagy t kilomtert, de ez nagyon veszlyes, mert sok a partizn. Mindenkppen el akartam jutni az teghez, gyhogy ezt is vllaltam. Szerencsmre az jjel ez a vonat nem jtt. Msnap reggel a nmetektl kaptam reggelit, majd ltom, hogy az llomsra bekanyarodik egy motorkerkpr, rajta egy honvd s egy rmester. Jelentkeztem nluk, elmondtam, ki vagyok s mi trtnt. Ok mr ezt tudtk, ugyanis ez a kt katona volt a tzrosztly vtelezje. Dlben befutott a vonat, melyre mind a hrman flszlltunk, mert ez veszlytelenebb volt. A vonat vezett az rmester megkrte, hogy lljon meg abban a faluban, ahol az tegem volt. gy talltam vissza, s vgtelen nagy volt az rmm, hogy jra a csapatomnl lehettem. Be kell vallanom, hogy a 12 hnapi frontszolglat legkeservesebb 9 napja volt ez szmomra. Mint ksbb kiderlt, az a szerelvny, amire flugrottam, a 3. husz rezred Munkcsrl indult 6. szzadnak szerelvnye volt. A Pripjaty ban a lovashadosztly minden alakulata lland mozgsban volt. A feladatunk ennek a mocsaras terletnek a megtiszttsa volt a partiznoktl, ami igen veszlyes vllalkozs, mert a mozgst nemcsak az ingovnyos terep ne heztette, hanem a tbb ezer partizn is. Ez a mocsaras terlet nekik kedvezett, hisz k ott minden ngyzetcentimtert ismertek. Cljuk a kzlekedsi utak, hidak, vasutak felrobbantsa s elaknstsa, a csapatok meglepetsszer tmadsa. Ez a tervk teljes mrtkben sikerlt, az alakulatokban, a jrmvekben, a vonatban risi krokat okoztak. Mindenkinek, a mi tegnknek is bven kijutott ezekbl a tmadsokbl. A partizn vadszat egy hnapig tartott, mikzben azon vettk szre magunkat, hogy mr Fehroroszorszgban vagyunk, de ott is mocsrban. Ksbb tudtuk meg, hogy a mi elnyomulsunk az oroszok rszrl tudatos volt. Amikor gy gondoltk, hogy elgg elre mentnk, k kt oldalrl risi tmadssal bezrtk a krt, amiben a lovashadosztly benn maradt a nmetekkel egytt. Teht a hatalmas Pripjaty mocsr krl volt zrva. Ebbl a gyrbl a hadosztly 50 %-os vesztesggel trt ki. Ez volt a bizonyos klecki csata. Ebbe a vesztesgbe a mi tzrosztlyunk is beleesett, annyira, hogy az 1. s a 2. teget fl kellett tlteni. A mi tegparancsnokunk kilptette a ngy lveg vezett, 51

ismertette ezt a helyzetet s krt egy nknt jelentkez lvegvezett a flszakasszal egytt, mellyel a szabadkai 2. teget kellett kiegszteni. n jelentkeztem, gy ke rltnk egy hnapra a 2. teghez, ahol a parancsnok Ivdy Bla szzados r volt. Ksbb bebizonyosodott, hogy mersz vllalkozs volt ez, mert nap mint nap tma dsban voltunk, hol megosztott, hol kzvetlen irnyzssal lttk az ellensget. Az egyik alkalommal sk terleten voltunk tzelllsban. Elttnk 800-1000 mterre orosz Sztlin-orgonk lltak. Hamar flfedeztek bennnket s risi tz al vettek. Mi is visszalttnk, majd az tegparancsnok kiadta a parancsot a tzellls el hagysra. n kln parancsot kaptam, hogy addig tzeljek, amg mind a hrom lveg el nem hagyja a tzelllst. gy is trtnt. Ltt az orosz, mi is tzeltnk, az gyt sajt magam irnyoztam. Sikerlt egy Sztlin-orgont kilnnk. Nagy volt az rm a kezelk kztt. Ezutn mi is felkapcsoltunk s elhagytuk az llst. Az oroszok azonban tovbb lttek minket. Egyszercsak a lveg hatosfogata sszebo rult. Ugyanis egy kzeli becsapdstl egy szilnk a kzps lovat eltallta. Az nem mlt ki ugyan, de a hat l egyms hegyn-htn. Tovbbmenni nem lehetett, risi a pnik, mindenki menekl, az n kezelim kzl is hrom elfutott. Mint az gy parancsnoknak, nekem kellett intzkednem. A vergd lovat agyonlttk, ngyes fogatot csinltunk, gy vontattuk tovbb a lveget, nem hagytuk az ellensg kezre. Ez a mvelet majd egy rba tellett, majd flzrkztunk az teghez. Az tegpa rancsnok rtkelte ezt a tettet s engem Bronz Vitzsgi remre s a II. osztly nmet Vaskeresztre terjesztett fl. Hamarosan megrkezett a feltlts Magyarorszgrl s n is visszakerltem a flszakasszal az teghez. Azt hiszem, ekkor kaptunk msfajta lvegeket, az 5/8 mintj egykat. rltnk ezeknek, mert rmretk egy fl centimterrel nagyobb volt. Ugyanakkor, persze, tbb munka is volt vele, a kezelst is meg kellett tanulni. Az egyik tzelllsunk, mr ezekkel a lvegekkel, egy Osov nev kzsgnl volt. Itt egy j htig csendben voltunk. Trtnt akkor, hogy a huszrokat az ellensg a falubl kiszortotta, mire k parancsot kaptak a visszafoglalsra. A mi figyelink megllaptottk, hogy a falu tele van ellensges katonval s rengeteg gpjrmvel. Parancsot kaptunk, hogy a falut vegyk tz al. Nagy nap lesz, gondoltuk, s a mozdony-llsbl is hoztunk embereket a lszer kezelshez. Megjtt a tzparancs, 3-4 belvs utn sortz, majd a tovbbi parancsig gyorstz! Ez volt az egyetlen tzellls, ahol ilyen parancsot kaptunk. A falu megsemmislt, az ellensg feladta Osovot. A huszrok ismt bevonultak oda. Ez a tmads mintegy fl napig tartott. Nem tudom, hnyat lttnk, de azt igen, hogy egy kazal lszer volt a tzelllsban s az mind elfogyott. Nhny nap mlva elhagytuk Osovot s j tzelllsba mentnk Pusztelniknl. Ez az egyik legrosszabb emlk tzellls volt. Itt halt hs hallt az egyik legkedvesebb bajtrsunk rjcsik Jnos, jfehrtra val tizedes, lvegvezet. Ez egybknt csendes tzellls volt egy homokos, erds terepen. Ebdid volt, s a l vegek krl, fl vllra fekdve fogyasztottuk az ebdet. Mi Jancsival egyms mellett fekdtnk, j bartsgban voltunk, ugyanis jonc koromban volt a lvegvezetnk. Egy tvolabbi aknabecsapds szilnkjai talltk el a fejt s a nyakt. Egy percig sem szenvedett. Msnap koporsban, tbori pappal, katonai pompval temettk el. Hrom hatalmas fenyfa kz stuk meg a srt, majd 12 gylvs ksretben helyeztk rk nyugalomra. Fejfjra ez volt rva: 52

rjcsik Jnos tizedes a Hazrt adta az lett! Amikor ezt a tzelllst elhagytuk, az teg lhton dszmenetben vonult el a sr eltt. A trombits a marsot fjta, mi pedig valamennyien knnyes szemmel bcsztunk el bajtrsunktl. Sokig kztnk volt, nem tudjuk feledni. Az elz llst elhagyva, pr szz mterrel odbb foglaltunk j tzelllst, melyet jl lcztunk. A hatalmas erdben a kzelnkben egy magyar lgvdelmi teg is volt, mely a feldert orosz replkre tzet nyitott, de eredmnytelenl. Ezek a gpek azonban a mi llsainkat is feldertettk. Nem sok id mlva egy ellensges ktelk jelent meg, mely tz al vette llsainkat. Foszforos bombkat dobtak le, s gy nem sok id kellett ahhoz, hogy az egsz erd tzet fogjon. risi lett a pnik, a lngok mr a lvegeket kzeltettk. Minden flszakasz a sajt lvege krl sta a fldet, hogy a lveg s a krltte lv lszer ne legyen a lngok martalka. Ez sikerlt is, de a tz terjedt tovbb. Az llstl htrbb kb. 100 mterre volt a pnclrombol eszkz, egy j kb mternyi gdrben elhelyezve. Mintegy 150 kil sly robbananyag, tnyraknk, kzigrntok, pnclklk. A gdr egy hatalmas fenyfa tvben volt sva. Arra lettem figyelmes, hogy a tz mr a gdr krl van. Mindnyjan arrafel rohantunk, oltani a tzet. Pr mterre voltunk csak, amikor eszembe jutott a vsz. Elkiltottam magam: Vigyzz, mert robban! Pr lpst tudott mindenki csak htraugrani, aztn a fldre vetettk magunkat. Abban a pillanatban risi detonci, a nagy fa szinte eltnt, s a gdrben csak egy pnclkl nyelt talltuk meg ksbb. n ekkor egy kisebb lgnyomst kaptam. Szent Borbla megint velnk volt, komolyabban senki sem srlt meg. Ezt a tzelllst akkor azonnal feladtuk. Htrbb vonultunk, majd az osztly pihenbe kerlt. Ilyen esetben egy-egy flszakaszt az osztlytl mintegy fl kilom terre kihelyeznek abban az irnyban, ahonnan az ellensg vrhat, abbl a clbl, hogy biztostsa a pihen csapat nyugalmt. Mi ezt hnalj-lvegnek neveztk. Ez 16 f, 22 l, egy gy, a kezelknl az egyni fegyverzet, megerstve kzigrntokkal, pnclklkkel. Teljhatalm parancsnok itt a lvegvezet, aki egy hrvivn keresztl tartja az sszekttetst a csapattal. Az egyik nap kora dlutn az osztly pihenre trt. Parancsnokom, Paravicini Istvn fhadnagy r hvat, majd kiadta a parancsot, hogy a flszakasz kszljn, mert most mi lesznk a hnalj-lveg. Megkaptuk a vacsort s elindultunk. A mega dott pont az osztlytl egy j kilomterre volt. Elfoglaltuk a tzelllst, a terepet szemrevteleztem, majd a legfontosabb tennivalkat megbeszltk a fikkal. Az rsget megszerveztk, egy f 200 mterre elre, flrnknt vlts, ha baj van, jelez s akkor mindenki a helyre. Nem sokkal ksbb, mg stteds eltt, a tvol ban egy erd szeglyn lovasokat lttunk vonulni. A tvcsvn t jl kivehet volt, hogy ezek kozkok. Nem tudtuk, mi lehet a szndkuk, de azt lttuk, hogy a pihen csapat fel haladnak. Arra gondoltam, hogy jobb lesz a bajt megelzni. Eszembe jutott, hogy amikor a partiznok a menetoszlopkat meglepetsszeren tmadtk meg, mindig sikerk volt. gy tettem n is. Megbecsltk a tvolsgot: 1200 mter. A clt, a lovasokat beirnyoztuk, aztn: Tz! Mivel az els lvs j helyre csapdott be, mg ktszer lttnk. Az ellensg erre megfordult s vgtban haladt visszafel. Hamarosan eltntek a szemnk ell. Ettl fggetlenl egsz jszaka le sem hunytuk 53

a szemnket. Hajnalban jtt az osztlytl a hrviv, hogy a hnalj-lveg vonuljon be. Napkzben a j melegben, ahogy az osztly vonult, mi olyan fradtak voltunk, hogy a lovon is aludtunk. Lassan kikerltnk a mocsrbl, s a nyregyhzi huszrezred a tzrosztllyal a Visztula s a Bug folyk kz volt bevetve. Atkeltnk a Bug foly hdjn, itt annyival jobb a helyzet, hogy nincs mocsr, hanem homokos, erds terleten jr tunk. Az lland lovagols, vonuls kzben azon vettk szre magunkat, hogy mr Vars klvrosaiban jrunk. sszefoglalva, ez a frontszakasz is olyan volt, mint a tbbi, lland visszavonuls, volt nap, hogy kt-hrom tzelllst is foglaltunk. Vgre aztn azt a j hrt hallottuk, hogy kivonnak bennnket a vonalbl s jvnk haza. Egy jszaka aztn a Visztula mg vontk vissza az osztlyt. Ponton hdon keltnk t a folyn, majd j kt htig voltunk pihenn. Ez id alatt a kzel lv Visztulban j prszor megfrddtnk. Idkzben megrkeztek a szerelvnyek. Bevagonroztunk s ntaszval indultunk haza Magyarorszgra. Lerhatatlan az az rm s boldogsg, amit akkor reztnk, hogy vgre jra itthon lehetnk. Hazarkezve Kecskemten rakodtunk ki, ahol egy ht pihent is kaptunk. Sem mit sem tudtunk arrl, hogy az ellensg mr a Duna-Tisza kzn van. Egy este aztn jtt a parancs, hogy kszljnk fel az indulsra. Kiskunflegyhza fel indultunk. A vros hatrban foglaltunk tzelllst. Megint megkezddtt ugyanaz, amit odakint abbahagytunk. Kemny tmadsok kivdse s lland visszavonuls. Igen elkeseredett harcokat vvtunk 1944 szn, sokszor kemnyebbeket, mint Lengyelor szgban. Hazai fldn harcoltunk, azt vdtk, itt minden katonnak a tudatban volt, hogy ha egy talpalatnyi fldet feladunk, az mr az ellensg. ppen ezrt az utols ernkig igyekeztnk helyt llni. Igen kemny harcok voltak Bugacon, mg a terep is olyan volt, mint Vars krnykn. Ugyancsak megizzadtunk a tiszaugi hdnl, amikoris kiads tztmoga tst adtunk a huszroknak, hogy t tudjanak kelni a Tiszn. A megprbltatsok kztt annyi knnyebbsg volt, hogy az elhagyott portkon lelem volt bven, a hatr pedig tele szlvel, gymlccsel. Rettenetes volt viszont hallani egyiktl is, msiktl is, hogy szlfaluja elesett. Hamarosan n is megkaptam a szomor hrt Ibrnyrl. Ezekben a napokban az oroszok hangszrkon sokszor dvzltek bennnket. Valsznleg ugyanazokkal llhattunk szemben, mint odakinn, mert tbb parancs nok nevt is tkiltottk s az tllsra buzdtottak minket. Nem sok sikerrel. A visszavonuls kzben az ltalam addig nem ismert kzsg, Bugyi hatrhoz rkeztnk. Ez a falu Pest alatt van, s ott kaptunk egy olyan tmadst, amilyet taln mg sohasem. Az oroszok az egsz vonalon ltalnos tmadst indtottak. A rohamoz gyalogsgot nagyon sok T-34-es harckocsi ksrte s tmogatta. A hatal mas kdben a nmet s magyar csapatok llandan visszafel hzdtak, mgnem itt, Bugyiban meglltak, st ellentmadsba mentek t. A mi tegnk is a tmadk kztt volt. n a lveggel kzvetlenl a f t mellett egy udvaron foglaltam tzelllst. Az gyt egy nagy trgyacsom mell lltottuk, ksbb ez lett a szerencsnk, de egybknt mshol nem is volt hely, meg a kilts is innen volt megfelelbb, br a 54

nagy kdben szinte semmit sem lttunk. Az ellensg mr a kertekben volt, hangju kat hallottuk, de senkit sem ltunk. A pnclosok lttk a falut. A parancsnokunk a hz torncrl adja a parancsokat, hogy tzeljnk. Lttnk is, de csak a torkolattzeket lttuk, az orosz harckocsikat nem. Mivel a mi lvegnk llt, az oroszok hamar belttek minket, de szerencsnkre a kvetkez lvs a hzba csapdott, s a szt frccsen trmelktl Paravicini Istvn fhadnagy r a lbn megsrlt. Lttam, amikor t elvittk s egy nmet jrmre fltettk. A harckocsik egyre csak lttek minket, mi is vlaszolgattunk, de lttuk, hogy a helyzet percrl-percre rosszabbodik. Parancsot senkitl sem kaptunk, s a harci zajbl kivehet volt, hogy mr mindenki menekl. Erre n is kiadtam a parancsot, hogy menekljnk. A lveget otthagyva egy nmet jrmre ugrottunk fel. A kvetkez falunl leszlltunk, s mit ad Isten, nem sokra jn az teg az gykkal egytt s a mi hajtink hozzk a mi otthagyott lvegnket is. Mint ksbb megtudtuk, a tbbi lveg, a lovak s a hajtk az utc ban beljebb lltak, s nem voltak olyan veszlyben, mint mi. Ugyanakkor az ellensg is lelltotta a tmadst s visszahzdott, gyhogy a mi gynkat is elrtk a hajtk. Meg kell vallanom, az igaz, hogy a harckocsikkal szemben a kezelk lltak, de a lveg kimentse a hajtk rdeme volt - egy darabig csfoltak is bennnket ezrt. Erre mi azt feleltk, hogy megmutatjuk mi mg, hogy nem vagyunk gyvk. Volt is mg r alkalmunk! A lveg jra a mink, a tisztek ezt az esetet soha fl nem hoztk. Ok is tudtk, hogy a fronton sok minden megtrtnhet gy is, gy is. Ettl a naptl kezdve tudom, hogy hol van Bugyi, s mg lek, nem felejtem el. Szent Borbla itt is velnk volt! A visszavonulsunk sorn az elkvetkez napokban Soroksron keresztl Pest erzsbetre rkeztnk. Itt a lakossg sszegylve nagy rmmel dvzlt minket, abban a remnyben, hogy meglltjuk az ellensget, de ez, sajnos itt sem sikerlt. Ebben a vrosrszben kt napot tltttnk, majd az sszekt vasti hdon Csepel szigetre mentnk t. A Csepel-szigeten kt vagy hrom hetet tltttnk, Sziget jfaluban, Sziget szentmiklson, Tkln. Szinte az egsz szigetet bejrtuk ez id alatt, llandan vltogatva a tzelllsokat. Az osztly feladata az volt, hogy a Kis-Dunn keresz tl adjunk tztmogatst a tloldalon harcol csapatainknak. Ez egy ideig sikerlt is, de jra bebizonyosodott, hogy az risi tlervel szemben nem tudunk megllni, s a szigetet is el kellett hagynunk. Ercsinl keltnk t a Dunn. A foly mindkt oldaln risi a tmrls. Egy motoros vzi jrm szlltotta t a csapatokat. Itt n azt a feladatot kaptam, hogy a flszakasszal elsknt keljek t a folyn, egy udvaron foglaljak tzelllst s azonnal tzeljek t a Dunn, hogy lasstsuk az ellensg elnyomulst, illetve biz tostsuk a sajt csapataink tkelst. Idkzben a tbbi lveget is thoztk, azok is tzelllsba mentek, gy az tkels kisebb vesztesgekkel sikeresen lezajlott. Az el lensg ekkor mg nem erszakolta az tkelst, tl a Kis-Dunn, a soroksri oldalon maradt. Az tkelst utn eldlt az is, hogy kik maradnak vissza Budapest vdelmre, s mely alakulatok mennek tovbb nyugat fel. Az osztlyt Buda vdelmre osztottk 55

be, s ezt a legnysggel is ismertettk. Kt gondolat foglalkoztatott akkor minket. Az egyik az volt, hogy dicssgnek vettk, hogy vdelmezhetjk a fvrosunkat. Tpllt bennnket az eldk, Zrnyi, Hunyadi, Dob hrneve. Msok oldalrl vi szont azt is tudtuk, hogy ez nagy, emberprbl feladat lesz, ami nemsokra be is bizonyosodott. Mg Ercsiben tartzkodtunk, amikor az oroszok t akartak kelni a Dunn. Az osztly azonban olyan tzsszpontostst adott arra a helyre, hogy az ellensg visszavonult. Nagy volt az rm a csapatainknl. Msnap pedig gy tjttek az oroszok a folyn, hogy szinte szre sem vettk ket. Ercsi utn az osztly a Budai-hegyekben harcolt tovbb. Az ellensg minden irnybl nagy erkkel tmadott, de mg nagyobb ervel vdekeztek a krlzrt magyar s nmet alakulatok. A harcok sorn rden, Erdligeten, Budarsn, a Gel lrthegyen is voltak tzelllsaink. Ekkor trt vissza az teghez a sebeslsbl felgygyult Paravicini fhadnagy r. Az jelenlte nagyobb ert, btorsgot adott a tzlpcs katoninak, a kezel legnysgnek, hisz volt a mi kzvetlen parancs nokunk, kinek btorsgrl, helytllsrl sokszor meggyzdhettnk. A Budai-hegyekben trtnt, hogy az egyik napon a kt vonal kztt, a senki fldjn megjelent egy csorda, vagy 15 sre marha. Hrom derk katonnk nknt vllalkozott, hogy a jszgokat behajtjk, ne legyenek az ellensg, meg ht ksbb neknk is szksgnk lehet rjuk. A vllalkozs sikerrel jrt, a hrom katonbl egynek a nevre is emlkszem: Juhsz Vilmos honvd. Ezt az akcit rtkelte az osztly is, meg a civil lakossg is. Nagyon j beosz tssal, neknk mg Pesten is volt ebbl a hsbl. Haji emlkszem, mr 1945 elejn, a Ferenc Jzsef-hdon t az teg jra Pestre vonult t. Ekkorra azonban a gyr mr bezrult a fvros krl. A Ferenc Jzsefhd s az Erzsbet-hd kztt, a hajllomsnl foglaltunk tzelllst. Ezen az egy helyen voltunk hrom htig, illetve amg Pest el nem esett. A tzrosztly feladata volt tzelni a Dunn t az ellensgre, a Budai-hegyekre. Ebbl az llsbl lttk taln a legtbbet, mivel itt voltunk egy llsban a legtbb ideig. Ksbb, ahogy szklt a gyr, a Gellrthegy mr akadlyozta a lvseket, mert nem tudtuk az tlhetsget a figyelvel kzlni, s gy szmtalan lvedk a hegybe csapdott. Itt ismt trtnt egy emlkezetes esett. Ekkor ugyanis mr beltt elemek alap jn adtuk le a lvseket. Ez azt jelentette, hogy este belltottuk a lelemeket, s ha jszaka le kellett adni egy-kt lvst, nem ment minden kezel a lveghez, elg volt egy ember, aki tlttt, aztn elsttte az gyt s ellenrizte a lelemeket. gy ment a lvseket leadni az egyik kezelnk, Bujki Gyula honvd, a msodik tegbl szintn egy msik katona. A lvsekbl az egyik risi csattanssal a cs eltt robbant. Bujki srtetlenl megszta a dolgot. A msodik tegnl azonban a grnt a csben robbant s a kezel a helysznen meghalt. Ksbb mondtk, hogy valsznleg a gyrban trtnt szabotzs, gy szereltk a grntokat, hogy a cs ben, vagy kzvetlenl a cs eltt robbanjanak. Az n kivl kezelm, Bujki Gyula honvd azonban soha tbb nem vllalta az gy elstst. Pesten naprl-napra romlott a helyzetnk. Az ellensg llandan ltte a v rost, a lgtr sohasem volt res. Fogyban az lelem s a vz, radsul kezdtnk eltet vesedni. 56

Amg Pesten voltunk tzelllsban, a lakossggal is j kapcsolatunk alakult ki. Naponta 30-40 embernek osztottunk ebdet, amg a vtelezett lelembl s a mr emltett sre marhkbl tartott. A hajlloms egyik raktra tzifval volt tele, amit egyenlen osztottunk szt. A lakossg mindezt nagy rmmel s ksznettel vette, s a nagy megprbltatsok kztt igen kedvesen mg viszonoztk is. Az egyik ids hlgy 2 dl plinkt hozott az tegnek, egy nekesn, akit Lindner Mrinak hvtak, egy szp kis eladssal mondott ksznetet. Janur utols napjaiban a Lnchdon keresztl jra Budra vonultunk. Pest kt nap mlva elesett. Budn a Vrmez Bors utca felli vgn foglaltunk tzelllst. Itt mr jobbra gyalogosknt mkdtt a tzr. Utcai harcok folytak, az ellensget vatosan megkzeltettk, majd tmadst indtottunk ellenk. Az egyik este is egy ilyen vllalkozsra indultunk tizenketten, de csak tzen jttnk vissza, Laky Gbor fhdnagy s Szab szakaszvezet hsi hallt haltak. Ezekben a napokban a Jnos-hegyen flfedeztnk egy gazdtlanul hagyott l veget. Ugyanolyan 8 cm-es gy volt, mint a mink. A kezelimmel ezt a lveget elhoztuk az teghez. Teljesen p volt, a mszerek is rajta. Ettl fggetlenl elszr ki akartuk prblni, hogy j-e. A lveget betltttk, eltte azonban vagy j 15 mterre stunk egy fedezket, majd hossz elstozsinorral n magam stttem el az gyt. Kifogstalanul mkdtt, ettl kezdve az tegnek t gyja volt. Egy reggel azt a parancsot kaptuk, hogy a Vrmez msik vgre, a Krisztina krthoz vigyk az gykat. Ezt mr gyalogszerrel hajtottuk vgre, lovakkal itt nem lehetett kzlekedni. Az llsvlts majd egy napot lehetett vett ignybe, s az lland tzrsgi s gyalogsgi tz, a repltmadsok miatt legalbb szzszor vgtuk magunkat hasra. Az n lvegem j tzelllsa a Pler utca vgben volt. Innen mr csak vagy hrmat lttnk. A Vrmez meg volt felezve, az egyik oldalon mi, a msikon az oroszok. Jl lttuk egymst. Az igazsg az, hogy neknk eredetileg fnn, a Vrban kellett volna lennnk, de hla a tisztikarnak, gy dntttek, hogy mi ott fenn nem tudunk tzelni, mert nincs megfelel terep, ezrt maradtunk a Vrmezn. Mg egy parancsot kaptunk, hogy a lvegeket vigyk a Krisztina krt sarkra. Veszlyes akci volt, mert az oroszok mr nagyon kzel voltak. Egy este , stteds utn, egyenknt vittk a lvegeket az j tzelllsba. Ksbb kiderlt, teljesen feleslegesen, mert innen mr egyet sem lttnk. Ekkor mr szerveztk a kitrst. Megrkezett az utols parancs is, hogy minden lveg vezet tegye harckptelenn a lvegt. Eletem legkeservesebb perceit ltem t ezen az estn. A lvegzrat ki szereltem s messze eldobtam, a lvegtvcsvet kivettem s sszetrtem s kzben srtam... Msnap, 1945. februr 12-n reggel 9 rakor ugyanitt orosz fogsgba estnk.

57

K O V C S M I H L Y tizedes (4. huszrezred, 4. lovasszzad) visszaemlkezse


1943. oktber 4-n vonultam be a nyregyhzi 4. huszrezred 4. lovas szzad hoz, s n nagyon bszke voltam, hogy huszr lehettem. Szzadparancsnokom br Falion Kund Alfrd szzados r volt, aki nagyon szerette a szzadjt. A szakaszpa rancsnok Kovcs Gbor tovbbszolgl szakaszvezet. Sajnos nem sokig tartott ez a szp huszrlet, mert parancs jtt, hogy fel kell kszlni, megynk a frontra, Oroszorszgba. Ekkor mr a szakaszparancsnokunk egy tartalkos hadnagy volt. 1944. mrcius 20-a krl j ruht kaptunk, s a szzad feltltve tartalkosokkal jfehrtra ment ki. Ott voltunk a hzaknl elszllsolva mindaddig, amg be nem vagonroztunk. Ez pedig 1944. jnius 15-n trtnt Nyregyhzn. Elgondolkoztam magamban, hogy visszajvk-e mg, megltom-e szleimet, testvreimet? A lovak is velnk reztek, taln megreztk, hogy tbbet nem jnnek vissza, mert nem akartak bemenni a vagonba. Ugrltak, gaskodtak, volt olyan l, amelyiknek a szemt kellett bektni, vagy farral kellett erszakkal betuszkolni a vasti kocsiba. Egy vagonba nyolc l frt be, kzpen mi voltunk s a nyergek. Nyregyhzrl este 8-9 ra krl indultunk. A grgszllsi llomson men tnk keresztl s pont a baloldali vagonajt volt nyitva, s gy lttam azt a sint, mely Tiszalk fel kanyarodik el. Arra gondoltam, hogy megyek-e mg valamikor azokon a sneken haza szleimhez s testvreimhez Tiszalkre. Az tirnyunk: Miskolc-Budapest-Gyr- Komrom-Galnta s mg rintettk Trencsnt is. Budapest s Gyr kztt lgitmadst kaptunk angol replktl. Senki sem srlt meg, csak nagy volt a riadalom. Tovbb folytattuk utunkat Cseh- s Lengyelorszgon keresztl, mg vgl egy ismeretlen helyen megllt a vonat. Egy erdszln egy hadi kirakod helyen vagonroztunk ki. Velnk egytt rvendeztek a lovak is, hogy vgre szabad levegn lesznk, alig lehetett ket visszatartani. Az erdszlen egy kis faluban szllsoltunk el, itt mr lehetett tartani a partiznok tmadstl. Ez kt nap mlva be is kvetkezett, s mi hla Istennek gyztesen megnyertk els csatnkat. Ngy nap mlva felnyergeltnk s kzeledtnk a front hoz. Mentnk jjel, nappal, volt olyan falu, melyen msnap, vagy harmadnap ismt tlovagoltunk. Ezekben a napokban jra harcoltunk a partiznokkal s kaptunk lgitmadst is. Elrtk vgl a Pripjaty-mocsarak terlett. Itt meglltunk s nem mertnk nekivgni a tovbbi tnak, mert mindenfle ingovnyos talaj volt. Tancstalanul lltunk, majd szzadparancsnokunk, br Falion Kund Alfrd szzados r elirny totta szzadot kb. 1 kilomterre, s ott talltunk egy rgtnztt hidat. 6-8 mteres gerendk voltak a mocsrba fektetve, amikre keresztben deszkkat szgeztek. Ezen a hdon mentnk, mikzben lgitmadst kaptunk, amely sajnos ldozatokkal jrt. A lovak megijedtek, nem lehetett visszatartani ket, a huszrral egytt a mocsrba 58

ugrottak s elsllyedtek. Irtzatos volt ltni, ahogy a fejek fltt a mocsr sszez rult, s mi nem tudtunk segteni rajtuk. Nagy nehezen tvegdtnk ezen a mocsaras rszen, s igazn megknnyebbltnk, amikor ismt szilrd talajt reztnk a lbunk alatt. Falvakon, erdkn t lovagoltunk, majd egy ismeretlen faluhoz rtnk, melyet a parancs szerint el kellett foglalni. Ez sikerlt is, de jra lett hat hsi halottunk, elsknt Br tizedes, az els szakasz els rajnak parancsnoka. A falu szls hztl mintegy 100 mterre volt egy emelked. Ezt kellett volna az els rajnak elfoglalni. Br tizedes ment ell, s alig rt 40 mterre a hzhoz, az oroszok t s mg hrom huszrjt lelttk. A falut aztn sikerlt elfoglalnunk, az oroszok pedig egy nagy tbla bzban hzdtak meg a falun kvl. Nekik is voltak vesztesgeik, mert egy j pr orosz katona holttestt lttuk. Ebben a csatban sebeslt meg Falion szzados r is. Az jszakt egy felrobbantott vasti tlts oldalban tltttk. Ott ittam elszr vizet pocsolybl, de ehhez elszr keznkkel el kellett terelni a vzrl a zld moht. A falubl egy kisebb erdbe hzdtunk. Ott mr nagy volt a riadalom, mert megtudtuk, hogy be vagyunk kertve. Gyorsan lra ltnk, s neki vgtattunk az is meretlen zld terletnek, ami persze nem volt ms, mint egy msik mocsr. Ezt csak akkor vettk szre, amikor a lovak belevgtattak s sok huszr elmerlt. Nagy volt a kosz, fejetlensg, ide-oda vgtattunk, a szzados r sebeslse utn nem volt, aki sszefogja a szzadot. Szerencsnkre az 5. lovasszzad parancsnoka, Szentgyrgyvl gyi Gbor szzados r a 4. lovas szzadhoz vgtatott s tvette a parancsnoksgot, majd a kt szzadot sszevonta maghoz. Sok vesztesgnk volt. Szentgyrgy vlgyi szzados r vezetsvel a kt szzad szerencssen kijutott a mocsrbl is s a bekertsbl is. Ekkor tadta a parancsnoksgot vitz Horvth Mtys trzsrmesternek, a szolglatvezetnknek, s mind a kt szzad folytatta to vbb az tjt. Mi kisebb-nagyobb bajokkal kivergdtnk egy kves tra, ott azon ban olyan sok katona vonult, hogy egymst szortottk le. Msnap megint egy erds terletre rtnk, ahol a szzadnak tzelllst kellett foglalni. n ekkor mr rve zet voltam, s rajparancsnokunk sebeslse utn rajparancsnok. Az erdben egy kis falu szln kellett rajommal a tzelllst elfoglalni. Hrom napot tltttnk ott, s ez id alatt szinte semmit sem ettnk, mert a konyhnkat kilttk. Nagy szerencsnkre kzvetlen mellettnk egy szp, tiszta patak folydoglt, gy legalbb hideg vizet tudtunk inni, mert mi napon voltunk, s bizony nagy volt a forrsg. A negyedik nap dleltt 10 ra krl jtt egy lovas hrviv azzal, hogy azonnal vonul junk htra, mert megint be lesznk kertve. Htramenve tallkoztunk a szzaddal, s tovbblovagolva egy nagyobb teleplst rtnk el, majd kijutottunk a Visztul hoz. Amerre ellttunk, gtek a vrosok, a falvak. Tzelllst foglaltunk egy falu szln, a msik kzsgben, tlnk mintegy 500 mterre, az oroszok voltak. Nappal egyltaln nem lehetett felllni, vagy mozogni. Ha a sapknkat vagy a sisakot egy darab fval a lvszrokbl kidugtuk, azt azonnal tlttk az oroszok. Ez a kzsg e gy _e gy n a P alatt tbbszr is gazdt cserlt, hol a mink volt, hol az ellensg. Az utcai harcokban a szzadunk komoly vesztesgeket szenvedett, ekkor halt hsi hallt szakaszparancsnokunk, Velenyk Istvn tovbbszolgl szakaszvezet is. A hasba kapott aknaszilnkot. A falu szltl kb. 200 mterre volt egy magnyos hz. Rajommal ott foglaltam tzelllst, s itt is nagy tzharcba keveredtnk. Hrom napig voltunk itt s minden 59

nap megprbltuk elfoglalni a velnk szemben lv ellensges llst, sikertelenl. Persze ugyanez az oroszoknak sem sikerlt. A harcok alatt ngy hsi halottunk volt, kettvel goly vgzett, kett aknaszilnkot kapott. Egsz nap ott fekdtek, mert az lland lvldzs miatt nem tudtuk htravinni ket. Este parancsot kaptunk, hogy adjuk fel a harcllspontot. Stteds utn a hznl tallt ktkerek kocsira raktuk fel ngy bajtrsunkat. Igen m, de a homokos fldton a kocsi kereke mlyen besllyedt, s nem lehetett hzni. Ekkor mindegyiknk igyekezett a fldijt megfogni, a vllunkra vettk, s gy cipeltk htra ket. Bajtrsi ktelessgnk volt ez. A falu szls hznak udvarn temettk el ket mg azon az jszakn. Ettl kezdve mr nem harcoltunk, mentnk messze htra, s amikor egytt volt az alosztly, nagy rmnkre, vagonroztunk. Akkor hallottuk, hogy Romnia kapi tullt, s jvnk haza Magyarorszgra. Pr nap mlva meg is rkeztnk szp magyar haznkba. Haji emlkszem, ez 1944. szeptember 29-n, vagy 30-n trtnt. Nagy krsn rakodtunk ki s magnhzaknl voltunk elszllsolva. Itt kt ht pihennk lett volna, de csak nyolc nap lett belle. Itt vette t jra a szzad parancsnoksgt a sebeslsbl felgygyult br Falion Kund Alfrd szzados r. Nagy rmmel fogadtuk. A pihen nyolcadik napjn sajnos jtt a parancs, hogy Nyergelj!, Lra! s irny a tiszaugi hd. tmentnk a Tiszntlra. Azt mi nem tudtuk, hogy merre fordulunk, de azzal tisztban voltunk, hogy ismt a frontra megynk. Msnap este 10 ra tjban elrtk a Krs partjn fekv Szelevny kzsget, melyben mr az oroszok voltak. Mg akkor jszaka harc rn visszafoglaltuk a falut. Rajommal a kzsg tls vgn a Krs tltsn foglaltam tzelllst. Kt napig voltunk ott, majd jtt a hrviv, hogy vonuljunk htra, mert az ellensg bekert minket. Az ton mr nemcsak huszrok, hanem ms alakulat bliek is hzdtak a tiszaugi hd fel. Sttben keltnk t a hdon, itt az oroszok mr nagyon kzel voltak, s sok bajtrsunk esett fogsgba. A szzadunk Csongrd hatrig vonult vissza, s a szlk kztt foglaltunk llst. Itt lptettek el tizedess. Nem messze tlnk fekdt Tiszajfalu. Ebben a kzsgben azonban mr az oroszok tanyztak. Hamar szrevettek minket, s ers aknatzet zdtottak rnk, s ez, sajnos, kt bajtrsunk hallt okozta. Napszlltakor kaptuk a parancsot, hogy a falut foglaljuk el. Vres csata kezddtt, melybl mi kerltnk ki gyztesen. jflre elcsendesedett minden, az oroszok 15-20 halottjukat otthagyva visszah zdtak. Nyolc akanvett, egy pncltr gyt s ngy gpkocsit zskmnyoltunk, melyek lszerrel voltak megrakva. jjel 1-2 ra krl jtt a parancs, hogy vonul junk vissza a lovakhoz. Nem rtettk, mirt kell egy gyztes csata sznhelyt feladni. 1944. oktber 15-e volt. A tisztek sem mondtk, vagy nem tudtk, mirt kell ht ravonulni. Mr dlfel jrt az id, s mi csak lovagoltunk, majd gyalog mentnk az alfldi homokos utakon. A szlk s gymlcssk kztt vezettk a lovakat, amikor egy tanyhoz rtnk. Idsebb asszony llt a kiskapuban s azt mondta: - Vitz urak, menjenek haza! Vge a hbornak, mert Horthy Mikls kor mnyz fegyverlettelre szltotta fel a magyar hadsereget! Akkor rtettk meg, mirt kellett htravonulnunk. rmnkben sapknkat hajigltuk a levegbe s elkiltottuk magunkat: - Fik! Lra! Irny: Nyregyhza, megynk haza! Szzados urunk azonban azt tancsolta, hogy ne szledjnk szjjel, hanem maradjon egytt a szzad, ki tudja, 60

mi jhet mg. Belttuk, hegy igaza van s tovbb folytattuk az utunkat, majd egy kvest melletti zld terleten letboroztunk. Msnap az alosztlytl megjelent egy hadnagy, hogy eskdjnk fel Szlasira. Az eskt az egsz szzad megtagadta, igaz, hogy a hadnagy r sem erltette tovbb, hanem otthagyott minket. A kvetkez nap mi is tovbb indultunk Solt vadkert fel. Itt egy kis erdben foglyokat ejtettnk, 25-30 orosz katona megadta magt. A tovbbi tirnyunk Kiskunflegyhza, Kecskemt s innen Csepel-sziget, ahol nagy harcba keveredtnk. Itt halt hsi hallt vitz Horvth Mtys trzsrmester r. 1944 november kzepe tjn Ercsinl keltnk t kompon a Dunn, majd Mr kzsgbe mentnk. Itt vette t a szzad parancsnoksgt Hadhzy kos fhadnagy r, mert Falion szzados urat az alosztlyhoz helyeztk t. Mron j kt htig vol tunk, s innen indultunk december 25-n a Vrtes-hegysgbe. Vrgesztesnl mentnk fl az erdkbe, trdig r, kemnyre fagyott hban. A gyalogsgi skkal a havat nagy nehezen feltrtk, s hkunyhkat ptettnk. A kunyhk tetejre fagakat raktunk s arra ismt havat. Tz-tizenknt katona frt el egy-egy ilyen kunyhban. 1945. mrcius 15-n indult meg az oroszok tavaszi nagy tmadsa, aminek, mivel csak karablyokkal voltunk felszerelve, nem tudtunk ellenllni. A Vrtesben ez volt az utols harci llsunk, innen csak llandan mentnk htra. Tatabnya, Tata, Komrom volt az tirny, majd a Dunn tkelve a Csallkzbe jutottunk. Egy kis faluban, Budafn szllsoltunk be, s itt esett a szzadunk orosz hadifogsgba 1945. prilis l-jn.

61

T A K C S A N T A L rmester (2. huszrezred II. osztly gazdasgi hivatalba beosztott altiszt) naplja (Rszlet)
1942 szn vonultam be Szabadkra, a magyar kirlyi rpd fejedelem 2. hon vd huszrezredbe mint karpaszomnyos honvd, alig huszonhrom ves fejjel. 1944 nyarn, miutn mr elvgeztem a pesti s a szegedi gazdasgi tanfolyamokat, mint a II. osztly gazdasgi hivatalba beosztott altiszt indultam ki a frontra, amikor mr Magyarorszg egn igen sr s sett fellegek tornyosultak s a jvnk semmi biztatt s kecsegtett sem grt. A naplmat zsebnaptr-noteszbe naponta jegyzetelssel rtam, s amikor az idmbl telt, letisztztam. Persze nha eltelt nhny nap is, amikor a front adta helyzet erre alkalmat nyjtott, mert bizony nha napokig meg sem lltunk. Ilye nek voltak, hogy csak nhny pldt emltsek: a Vars krnyki harcok s a front ttrse, a Kecskemt, vagy a Szkesfehrvr krli harcok, amikor rrl-rra vltozott az arcvonal. Ezrt ha csak egy ra is adatott, rgtn msoltam a jegy zetemet, amikor mg az lmnyek lnken ltek bennem, s a trtnsek frissek voltak. A naplban felsorolt nevek l szemlyek, katona bajtrsaim s feletteseim, akikkel egytt kzdttk, szenvedtk vgig a hbor borzalmait, szrnysgeit, tetzve azzal a nyomaszt pszichikai tudattal, hogy a vesztes oldalon llunk. 1944- jnius 11. A frontra val induls els napjnak reggele. Gyorsan felksz lk s a mg hinyz felszerelssel elindulok a huszrlaktanya fel. Hazagondolok s remlem, hogy valaki eljn a bcsztatsomra jvidkrl. Persze, ezt nem merem remlni, mert a tegnapi nap folyamn mr elbcsztam szeretteimtl. A teherp lyaudvaron tallkoztam az ezredtrzs gazdasgi hivatalval, ahogy mi neveztk, a gh-sokkal. Ok mr kinn voltak s kszldtek a bevagonrozshoz. Villamoson hamar kirek a laktanyba, ahol a gh. mr zsongott a kszldstl. Itt kaptam a szerencsekvnatokat ellptetsem alkalmbl. Nemsokra mindent felpakolunk a gh. orszgos jrmveire (a szekerekre) s kimegynk az osztly trzs krzetbe. 8 ra utn indulunk. Ahogy kirnk az tra, megpillantom fivremet, aki mr az egsz laktanyt sszejrta rtem. Egytt mentnk ki az llomsra. Amg a rakods tartott, elbeszlgettnk. Szomorak voltunk mindketten. Igyekeztnk mosolyogni s ezt rerszakolni a msikra is, br tudtuk, hogy ezzel a beszlgetssel bizony talan idre bcszunk s lehetsges, hogy soha nem fogjuk hallani egyms szavt. Azrt akad egy pr vigasztal sz is. gy tart ez, amg be nem rakodnunk s el nem foglaljuk a helynket egy nyitott vagonban. Az id mr dl fel jrt, amikor betoltk a szerevnyt a szemlyplyaudvarra. Hamarosan krtsz harsan, jelzi az indulst. Elszr szeretett btymat lelem meg s bcszom tle, majd minden ismersmet meglelem, megcskolom s felka paszkodk a vagonra. Ekkor mr a gzs is elindul s lassan visz ki bennnket egy 62

elttnk ismeretlen helyre. Amg ltjuk egymst, integetnk. Valami furcsa rzs vesz ert rajtam. A Teremtre gondolok s bzom abban, hogy a j Isten haza fog vezrelni tvoli utamrl. gy rtnk Kiskunhalasra, ahol a parancs szerint csatla kozni kell hozznk 22 tengelynek. Ennek azonban a nyomt sem ltni. Hsz percig llunk itt, s itt kapjuk az els hadi ebdet is. n nem eszem semmit, valahogy nincs tvgyam, nem vagyok hes. gy megynk tovbb llomsrl llomsra. Mr egszen besttedik, amikor Kunszentmiklsra rnk. A vagonban elhelyezkednk s nyugovra trnk. Nagy nehezen elalszom. Jnius 12. Soroksrnl bredek fel. Hajnali 3 ra van s az eget sr, szrke fellegek bortjk, gy nem sok mindent lehet ltni, pedig rdekelne a bombz sok miatt. Rkospalotn tartunk hosszabb pihent. Itt reggeliznk s mosdunk. Nemsokra befut egy szerelvny s nagy ujjongs kvetkezik, mert a mi lgvdelmi tzreink rkeztek meg. Reggel 7 rakor indulunk tovbb. A Dunval prhuzamo san haladunk s gynyr tj bontakozik ki a szemnk eltt. Az embert valsggal lebilincseli a vidk szpsge, s teljesen megfeledkeztnk arrl, hogy tulajdonkp pen hov is megynk. rsekjvron ebdelnk, majd tovbb visz a szerelvny Galnta fel. Az eredeti terv szerint neknk innen Zsolna fel kellett volna mennnk, de ezen vltoztattak s Szene fel irnytottak. Dlutn 3 ra fel rkeztnk meg e hatrmenti vroskba. Itt j mozdonyt kapcsoltak a szerelvny el, majd elin dulsunkkor a vasutasok knnyes szemmel integettek. Az utols magyar rhznl egy nnike srva mondta az Isten hozzdot. Este 6 ra fel rnk be Pozsonyba. A szlovk vltkezel szerbusztok magyarok" kiltssal ksznti a robog kato naszerelvnyt. Este 9 rakor rnk Kuty llomsra, a valamikori Osztrk-Magyar Monarchia hatrllomsra. Jnius 13. Hajnali 4 rakor bredek. A leveg hvs, prs. A snpr kt ol daln fenyves erdk vgelenjei. Nem tudok eleget llegezni, mert az illat valami fensges. Ezek utn, mivel ma pduai Szent Antal napja van, fohszkodom az r hoz, hogy segtsen s legyen velem. Dl fel Oderberg vrosba rnk. Ez mr lengyel terletet. Hatalmas plyaudvar, teli katonaszerelvnnyel. Itt ltok ukrn s fehrorosz meneklteket. Dlutn tovbbindulunk. Az t szegny lengyel falva kon keresztl vezet, itt bizony mr felismerhetk a hbor vasfognak a nyomai. hez gyermekek serege fogad bennnket egy-egy plyaudvaron. Nhny kzlk mr magyarul knyrg s kr: magyar katonk, krek kicsi kenyr! A Krptok utols nylvnyain robogunk mr. Este egy nagyobb plyaudvaron jra pihent tartunk. Itt egy kicsit beszlgetnk a lengyel gyermekekkel. A nmeteket utljk, mert nagyon szigorak. Jnius 14. Kielcn t reggel 6 rra Radomba rkeztnk. Hideg, szeles id van, mg a kpeny is kevsnek bizonyult. Radom utn mr mind tbb nyoma van a nmet-lengyel egyenltlen birkzsnak. Nemsokra egy hatalmas hd bontakozik ki elttnk. Itt ltok egy pr sztltt erdtmnyt. Lassan tmegynk a folyn, melyrl megtudom, hogy a Visztula. jra egy nagy plyaudvar kvetkezik. Mr messzirl ltom a feliratot: Deblin. Itt ismerkedtnk meg egy eddig ismeretlen fo galommal: partizn veszlyes terlet. Itt nap mint nap alaknzzk a sneket, nem ritka ltvny egy-egy felrobbantott, kigett vagon. Ezrt kt res, nyitott teherva gont kapcsoltak a mozdony el, homokkal, kvel megrakva, mert ha rfut az aknra, 63

akkor az robban. Ez egy kicsit megrendti a lelki egyenslyunkat, de azrt az t vidm kedlyben folytatdik. Nha ngy-t vagon s egy mozdony a snek mellett, gnek meredve bmuljk a vgtelensget. Aztn a telefonpznk egsz sorozata, derkban elfrszelve. Ezen gy prbltak segteni, hogy snekre erstettk a pz nkat, de ezzel sem sokra mentek. Lukovon t dlutn 3 rakor futottunk be BrestLitovszkba. A friss bombzsok nyomai mr a front kzelsgre utalnak. Egy ra mlva indulunk tovbb. Ahogy kirnk a plyaudvarrl, magyar katonkat ltunk a plyatest mindkt oldaln. A vastvonal vdelmre vannak iderendelve, s a sinek mellett bunkerekben laknak. Nhol egsz szp kis fahzikkat is fabrikltak, k lnbz feliratokkal: Megunta-lak, Vrta-lak. Estefel futunk be Janow-Polesienbe, ahonnan mozdonycsere utn azonnal tovbbindulunk. Jnius 15. Arra bredtnk fel, hogy egy llomson lldoglunk. Megtudtuk, hogy elttnk 1 kilomterre az ezredtrzs visszatr res szerelvnyt felrobban tottk. Most folyik a plyatest helyrelltsa. Leszllunk egy kis stra. Itt rom az els zld szn tbori lapot. Nemsokra beborul s egy j kiads es kezd esni. Mi is tovbb indulunk, s dlutn 1 ra tjban rnk Luniniecbe. Egy flra vrakozs utn megjn a parancs a kirakodsra. Mire kszen lettnk, az es is elllt. A vo natparancsnokunk rendezi a vonatot az indulsra. Kzben egy kicsit sztnztem. Mindentt fahzak, csak nagy ritkn egy kplet. Az utck rendetlenek, piszkosak. A telepls gy 3000 lelket szmllt. Errefel ez vrosnak szmt. Vgre elindultunk. A vrosbl kirve nagy a homok. A lovak nehezen mennek s hamar szuszognak. Ekkor tallkoztunk elszr deszka- s dorongttal. A deszkat nagyon kellemes s praktikus, mg a dorongt az ember lelkt is kirzza s valsgos mennyorszg, ha vgre lemegynk rla. A plyaudvar krl hatalmas nmet bunkerek. Tovbb menve egy tbori repltr bontakozik ki, fldbe ptett seglyhellyel. Vele szemben az t jobb oldaln hadifogolytbor. Tvolabb egy temet. Nagyon elhanyagoltnak ltszik. Ahogy kzelebb rnk, mindjrt megtudom, mirt nem trdnek vele. A sr kveken megpillantom Dvid csillagt. Nhny polgri egyn halad el mellettnk. Nehz lerni, hogy milyenek. Fakregbl csinlt bocskorban jrnak. A ruhjukat sajt maguk szvik. Jazwinki falut elhagyva megynk tovbb, majd Wiczynbe rnk, ahol nagy rmnkre az ezredtrzset talljuk beszllsolva. Innen tirnyunkat Dworzec fel vesszk. Egy folyn megynk t. Elbmulok, amikor megltom a vz sznt, mely olyan, mint amikor otthon a ndfedeles tetrl esvizet szednk. Bemegynk a fa luba. Itt nylt alkalmam elszr orosz falut ltni. Eszembe jutnak a filmhradk. A hzak krnyke piszkos, szutykos, az emberek mosdatlanok. Megtudjuk, hogy a osztly trzsnek, a rohamszakasznak s az rkszoknak itt lesz a szllskrlete. Tovbbmenve megltom a gpkocsijainkat. A gazdasgi hivatal rszre kln ta nyt adnak. A raktr s a hlkrlet egy pajtban lesz. Valamennyire kitakartunk, majd lepakolunk a szekerekrl s berendezkednk. A hziakkal nhny szt vl tunk. Flnek a bombzstl. Eleinte nehezen megy, de azutn mindjobban megrt jk egymst. Vacsora utn megcsinljuk a fekhelynket s lefeksznk, hogy vgre az tnapos utat kipihenjk. Nemsokra el is alszunk. Jnius 16. Reggel bors, kds id. Mindjrt hozfogtam a beretvlkozshoz, mg a tbbiek tovbb rendezkedtek a pajtban. Kzben odakltzik Undy Gyrgy 64

zszls is. A dleltt folyamn nmet szerelk jnnek a gpkocsikat megjavtani. Egykettre megvan a bartsg. Figyelmeztetnek, hogy bnjunk kemnyen az orosz lakossggal, mert sok kzttk a partizn. Ksbb meghvnak hozzjuk. Ezt el is fogadjuk s dr. ber Gza llatorvos zszls rral s Delnyi Miklssal el is me gynk rdit hallgatni. Berve a szllsukra nagy rendet tallunk. Villanyvilgts, telefon, rdi. Sajnos Budapest I-et nem tudjuk meghallgatni, gy estre jabb l togatst grnk. Kzben a szllsunkra el-elltogat egy helybli lakos, Grigor, aki mindent hoz, amire szksg van, vizet, burgonyt stb. Este sikerl vgre Budapest I-et befogni, de akkorra a hrek mr elmltak. Megkapjuk a nmet hadijelentst is. Visszatrve ltjuk, hogy az utat gereblyzik. Ennek a magyarzatt is megadtk a nmetek. jjel ugyanis nem szabad jrklni s ha aknt raktak volna le, gy azt ltni lehet reggel. Jnius 17. Gyngyr reggelre bredtnk. A dleltt folyamn elkezdtem az irodai munkt. Rendezem a ltpot, kzben az arcomat jl bekenem krmmel, mert az ers naptl az egsz orrom hmlik. Dlutn megltogatjuk a nmeteket, akik ujjongva meslik, hogy London felett valami titokzatos robban testek robbantak. A hatsuk risi. Az j fegyver neve: V.l. risi a pnik az angol fvrsoban. Sajnos, az invzis arcvonalon az angolok nap nap utn trt nyernek. Sietnk haza, mert a takarodt fjjk. Hamar lefeksznk. jjel jra halljuk a replgpek zgst. Kelet fell j messzire Sztlin-gyertyt ltunk. Ez egy g fklya, mely szinte nappali vilgossgot ad s fokozatosan gve hullik al. Nem gyorsan, mert ejternyvel eresztik le az oroszok. Jnius 18. jra gynyr reggel. Grigor mr a teknben a vizet is elksztette a mosdshoz. Derkig lemosakszunk, majd szpen rendbeszedjk magunkat, mert ma a Legfelsbb Hadurunk szletsnapja van. Reggeli utn Delnyivel tmentnk az ezredtrzshz, mert kt rksz szakaszt kell klcsnsen tadni, illetve tvenni. Nagy rmmel beszlgetnk ott az ismerskkel. Az egsz szemlyzet itt nyiratko zik. Dolgunk vgeztvel visszatrnk a szllsra. jra a szmadsokkal bbeldm. Dlben Szvoszt Tams fhadnagy r mltatja Kormnyz urunk szletsnapjt. Ebd utn lementnk a folyhoz s kimostuk a ruhinkat. Mint az asszonyok, a fo lyban llva mostunk. Semmittevsben mlik a nap. Este bejelentik, hogy msnap szllsszemle. Jnius 19. Szeles, bors reggel. Nekildulunk a rendcsinlsnak. A f irnyt Undy zszls r. Azonban egy szomor tnyt vesznk szre. Valahogyan szemet vetett a gh. szemlyzetre s llandan azt nzi, hogyan rtson neknk. Persze, mivel rangban idsebb, parancsait fagyos arccal, nmn, de vgrehajtjuk. Pszty Bla hadnagy r a II. osztly GH. fnke kzben Luniniecbe ment vtelezni. Este fel futnak be egy garmada lelemmel. Van itt minden klnlegessg. Kaptunk va jat, citromot, mmzet, tojst, cukorkkat. Magyar ember nem igen szereti ezeket, pedig tpllak. Kaputnk partiznlevest", mely rendes nevn Wermacht-suppenkonzerv, csak a vad ze miatt adtk neki a fenti nevet. A ltpnl is kaptunk egy klnlegessget, az gyenevezett Fuko-konzervet, mely zabszalmval s valami ve gylettel sszeprselve kockban kerlt forgalomba. Vzben ztatva adjk a lovak nak. Ahogy az ember sem fogadta szvesen a nmet dolgokat, az llat sem nagyon eszi ezt. 65

Jnius 20. jra szeles, rossz id. Hozzkezdtnk az lelem s a ltp kiosz tshoz, mely egsz nap tart. Kzben kapunk nhny tehenet, mely igen jl jtt, mert ezentl tejeskvt reggeliznk. Jnius 21. Megint sszeklnbztnk Undy zszlssal. Ugyanis, amikor a szem lre kszldtnk, az elesgkocsi helyre tettk a benzines hordt. Amikor persze megjtt a kocsi, nem tudott a helyre menni. Emiatt a zszls r az egsz gh. szemlyzett kihallgatsra rendelte. Ezt azonban a hadnagy r nem engedte. Jnius 22. Korn kelek, mert 5 rakor van az induls Luniniecbe a ltprt. Ez az els utam a felvtelezshez, egyben a vrosba is, amita idejttnk. A pinszki ton megynk. A nmet haditemet mgtt van az ellt kzpont. Itt kerlk elszr ritkezsbe a nmetekkel a munkm sorn. Kedves s j ember az elosztssal megbzott tiszthelyettes. Vagonszmra van itt a ltp. Dl fel megpakolunk s induls haza. Alig rek be s eszem egy pr falatot, mris mennem kell Wiczynbe, az ezredtrzs krletbe, mert ide a magyar ellt osztag hozza ki az lelmet s a ltpot, azt is t kell venni s ki kell osztani. Kzben kaptam egy birkt is, azt ajnrozgattam. Jnius 23. jabb teheneket kapott az osztlytrzs. Estefel levgunk egy mar ht, ezzel a hentesek is elkezdik itteni tnykedsket. Gyorsan elbnnak vele s gye sen sztszedik. Ekkor jn valaki s csillog szemmel hozza a postt. Az els posta hazulrl. Ltom kedves btym rst. Szorong szvvel fogom kzbe s knnyes szemmel olvasom rzsaszn lapjait. Msoktl is kaptam lapot. Az els postm gy elgg ds volt. Ekkor hallottuk azonban a szomor hrt is, hogy a 3-as huszrok egyik szzadt a partiznok alaposan megnyirbltk. A szllskrleteinket meger stettk s berebb figyelmet rendeltek el. A tanyk krl minden zldet kivgnak vagy lekaszlnak. vhelyeket ptnk, mivel szmolni lehet itt is az ellensg tma dsval. Valami nagyon j hrszerz szolglatuk lehet az oroszoknak, mert Makay Istvn vezrrnagy r tegnapeltti tragikus autbalesett mg aznap megtudtk. Azonban a hazulrl kapott hrek ezen dolgokat httrbe szortjk. Mindenki boldog, s hazagondolva trnk nyugovra. Jnius 24. Korn kelnk, s jra Luniniecbe megynk vtelezni. A vrosban elszr vteleztnk a magyar ellt oszloptl. Hazafel nagy a rendetlensg a be sorolsnl. Ekkor vesznek ssze Undy zszls s Gercs rmester, annyira, hogy vgl pisztolyt rntanak. Vgre sikerl besorolni s megynk haza. Ebd utn jra rok haza. Ahogy besttedik a replk jra tnykedni kezdenek. Tvolbl ismt ltni a Sztlin-gyertykat. Jnius 25. Vasrnap, csnya, rossz id grkezik. Dleltt megtudjuk, hogy el hagyjuk a falut. Ebd utn riad, majd lzas kszlds. Este 7 ra krl indulunk Wiczyn fel. Induls eltt mg elbcsztunk az itteni nmetektl. Ezutn Wiczynen t szakkeleti irnyban megynk. Ez a rsz partizn veszly es terlet, teht fokozot tan figyelnk. Klnskppen az erdn thaladva vagyunk berek. Mivel eddig nem gyalogoltunk, neheznkre esik a menet. thaladunk Borowcn. Ember, llat kime rlve. Hozz mg a bokig r homok. Srn van drtakadly is. gy menetelnk, mire kirnk a luniniec-bastyni deszkatra. Jnius 26. A deszkaton tovbb. Vagy 500 mterre egy falu, ahol mr a ma gyar csapatok adjk az rsget. A falu szaki rszn llunk meg pihenni. Gyorsan 66

szalmt kaparintunk s lefeksznk. Reggel breszt utn a szzadok elindulnak par tiznvadszatra. Csak a nem harcol rsz marad a faluban. A hadnagy r is bemegy Wolkba, ahol a beteg lovak vannak. Oda visz lelmet. Mi a falu brjnl rendezke dnk be gy, hogy brmelyik pillanatban indulni tudjunk. Ezt a napot a pihensre hasznljuk. Este hamar el is alszunk. jfltjt azonban a replk elkezdtek m kdni. Luniniecet s Lunint tmadtk. Sok Sztlin-gyertyt szrtak le, fnyk mg nlunk is szlelhet volt. Jnius 27. Amikor a lgitevkenysg elcsendesedett, lefekdtnk s bresztig jzt szundikltunk. Reggel tovbb indultunk szakkeleti irnyba Bastyn faluig, ahov dleltt 10 ra tjban rkeztnk meg. Itt talljuk mr az ezredtrzset is. Egy hznl szllsolunk be, s azonnal kezddik az lelem kiosztsa. A csapatok dlfel rkeznek be s rvid pihen utn mr mennek is tovbb Baranowicze fel, mely innen vagy 45 kilomterre van. Errefel az utak nagyon veszlyesek, sok helyen aknztk al a partiznok. Az aknkat jjelenknt rejtettk nagyon gyesen a deszkat al. Az aknkat a partiznok sajt kezleg ksztik s egy kis dobozba helyezik. Ez amilyen kezdetleges s egyszer, olyan borzaszt s gyilkos fegyver az ellensg kezben. Dlutn megmosdunk s pihennk. Este a szabad g alatt rendezzk el a fekvhelyet. Mivel ismt szmolni lehet a lgitevkenysggel, mg vilgosban kiszemeltnk magunknak egy rkot. Ahogy kezdett sttedni, a gpek mindjobban berregtek fe lettnk. Nemsokra kigyulladtak a Sztlin-gyertyk Luniniec fltt. Kzben meg rkezett a hadnagy r is, aki elrement Malkowicze irnyba. Megtrten mesli, hogy a szeme lttra tpett szt egy honvdet az akna. Ugyanis errefel mr vagy hrom hnapja nyugalom volt s a partiznoknak volt idejk lerakni veszedelmes fegyverket. Ezt az aknt a legpreczebb mszer sem tudja kimutatni, hanem k ln e clra kikpzett ember szges bottal teszi rtalmatlann. Ekzben a bombk tmkelege hullott Luniniecre s Luninra. Nemsokra hatalmas lngok csaptak fel mindkt teleplsen. Jnius 28. Reggel lmosan kelnk, s azonnal indulunk vtelezni. Kzben pa rancs jn, hogy indulunk tovbb. Gyorsan felpakolunk s killunk. Szoks szerint rkat kell vrni az indulsig. Egy takart letertnk s lefeksznk. Idkzben a csapatok harcol egysgei elvonulnak. Este 7 ra fel vgre mi is elindulunk Dworzec fel. Az ton egy kis szitl es szegdtt mellnk, Wiczynbe rve azonban mr rendesen esett. Rvid pihen utn innen is tovbb indultunk Cna kzsg fel. Mr nagyon fradtak voltunk, csak az vigasztalt, hogy a bors g miatt a replk lega lbb nem zavarnak. A faluba rve nagy kavarods tmadt, mert az lkocsis elaludt s rossz irnyba mentnk tovbb. Kzben mgiscsak megjelennek a fejnk fltt a Sztlin-gyertyk. Egy rossz fahdon kell tmenni s ez meglltja az egsz forgal mat. Egyszerre, alig pr kilomterre tlnk kigylnak a gyertyk s nemsokra r 3 hatalmas robbans. Bizony, ksznunk kellett. Lassan megynk tovbb, s nha le kell fekdni, mert nagy a fnyessg. Az id mr jfl fel jr. Jnius 29. Vgre tjn mindenki a hdon s tovbb megynk egy pr kilom tert, majd megllunk pihenre. Mindenki holtfradt. Htunk mgtt g Luniniec. Ahogy meglltunk, mindenki ahol volt elvetette magt. A fld vizes, de ez most nem szmt. n is letertem a kpenyt s mris alszom. Reggel 4 ra fel megynk 67

tovbb szakkeleti irnyba. Egy falun t kirnk a luniniec-lachwa-i deszkatra. A falutl vagy 5 km-re jra megpihennk s itt tudjuk meg, hogy csapataink mr a tetthelyen vannak. Tovbb menve Lachwn t, tkelve a Smienc folyn, Lubon falucskba tartunk. Az egsz hadosztly itt van. Egy szalmacsr al bjva lefek sznk, hogy egy kicsit pihenjnk. Az lelmet is alig sikerl kiosztani, mris induls tovbb szak fel. Kirve az tra, nagy vrakozs utn vgre elindulunk Mokrow fel, ahov estefel rkeznk. Itt jra figyelmeztetnek bennnket a partiznokra, akik a Lan foly szigetn lapulnak. A Lan folyn tkelve rnk Sienkiewiczbe, majd a vroson thaladva egy erdsgbe jutunk. Ezen vgighaladva nagy sokra kezd elttnk vilgosodni s lassan kijutunk az erdbl. Az id jra eljrt felettnk, bebjok a kocsiderkba s megprblok aludni. Jnius 30. Nagy nehezen tudok mg fekdni is, mert dorongton megynk. Hajnalban jra egy erdbe jutunk. Vagy egy rai menet utn Mikaszewicze eltt vagy 10 kilomterre egy tisztson pihennk. Dl fel jra szakkeletnek indulunk, s 5 kilomteres menet utn megllunk s berendezkednk. Estefel be akarok menni a vrosba ltprt, azonban fele trl visszafordulok, mert tallkozom a hadnagy rral, aki a vrosbl jtt s tjkoztat, hogy ott nincs semmi. Jlius 1. Gynyr reggel. A hadnagy r a tegnap magval hozott postt osztja ki. Most jn elszr jsg s kpes lap is. Nemsokra indulunk a vrosba vtelezni. Ez mr a Pripjaty-mocsrvidk. A vros alatt folyik a Woichwa foly. Szp, ren dezett hzakat ltok. Ahogy kirek a vastllomsra, kzlik, hogy a magyar ellt oszlop mr elkltztt. Alig rnk ki a vros szlre, replgpzgst hallunk, majd hatalmas robbansokat. A plyaudvarra s krnykre hullottak a bombk. Vissza trve az erdbe, Adamek szakaszvezetvel Rudnja trsgbe kell mennnk. Itt van az elesgvonat. A vidk jra alaknzva, tele partiznnal. Elindulunk, a keznkben kzigrnt s figyelnk minden bokrot. A homok mly, a gpkocsi nha nagyon szuszog. Az ton egy felrobbantott magyar pnclost ltunk. Vagy 10 kilomteres t utn rtallunk az elesgvonatra. Itt tallom Purgly Sndor fhadnagy urat. Itt vteleznk. Ez a hely mr teljesen a lengyel-szovjet hatron van. Dlutn befut az lelem s mivel az egsz ezred egytt van, hrom rszre osztjuk. Kzben a gpko csivezetk hegedsz mellett ntznak. Szivemet a honvgy marcangolja s knny szkik a szemembe. Nem lehet lerni, hogy milyen rzs fogott el. Messze a szeretett hazmtl, szeretteimtl, egy serd kzepn, ahol a hall leselkedik, sr hegedszt hallani, mg fjdalmasabb. Mindenki felfigyel s elrzkenyl. Az lelem kiosztsa utn sajt krletnkbe megynk s lepihennk. Jlius 2. Az j nyugodtan telt. Vasrnap lvn frds s beretvlkozs. Elk szlnk, mert minden pillanatban indulhatunk. A birkt levgjk s j ebd lett belle. A vonatparancsnok, Undy zszls nagyon evett volna, de mivel llandan zaklatja a gh-sokat, nem knljuk. Dlutn megjn a parancs az indulsra. ti rnyunk Lachwa. Stt este van mr, amikor Sienkiewiczbe rnk, ahol ltpot vesznek fel az alosztlyok. A nmetek az tvonalat ersen fnyszrzzk, hogy a partiznok ne tudjanak mkdni. A ltp elosztsa utn bemegynk a vrosba s itt jszakzunk. Jlius 3. Hajnalban indulunk tovbb. jra t a Lan folyn. Reggel rnk Lubonba, de itt sincs pihen, hanem tovbb a Smierc folyn t Luniniec irnyba. 68

Kzben szakad az es s gy rnk Kozangrodekbe. Itt delelnk s szrtkozunk, mert kzben az es is elllt. Este kapjuk a parancsot az indulsra. ticlunk ismt Dworzec. A faluban rnk ismernek s mindenki a rgi helyre megy. A hzbeliek nagy rmmel fogadnak minket. Jlius 4- Reggel korn kelnk s megynk felvtelezni Luniniecbe. Itt a ne hzfegyver szzadnak leadjuk az lelmet. A vrosban risi a pusztts. Mind a magyar, mind a nmet ellt oszlop romokban. A stoszlopunkat telibe tallta egy bomba. Vgl tallunk egy nmet ellt oszlopot s itt vteleznk. Az lelmet gpkocsira rakjuk, kenyernk azonban nincs. A nmetek a vrosban a fontosabb ltestmnyeket robbantjk, nagy detoncik hallatszanak. A vros res, a lakossg elmeneklt. A szekerekre ltpot rakattam s getsben indultunk vissza Diatlowicze fel. tkzben tallkoztam a vonat motorizlt rszvel is. ket kvetve, Bastyn utn utirtk a mieinket s besoroltunk. Menetelve egy erdsgbe rnk, melynek nincs se hossza, se vge. Ez a rsz teljesen lakatlan. Ahol a deszkat fel van szaktva, ott egy ember vagy egy l lelte a hallt. Gynyr csillagos az g, telihold van. Hossz t utn rnk Malkowiczbe. Itt beszllsolunk. A szabad g alatt alszunk. Jlius 5. Gynyr, igazi nyri meleg reggel. Megmosdok, megberetvlkozok. Dlutn elosztom a tegnap hozott ltpot. Ekkor befut a gh. gpkocsija is, s mind jrt keresnek, mert azt hiszik, hogy a vrosban maradtam. Nagy az rm, amikor tallkozunk. Az lelem kiosztsa utn n is megyek a gpkocsival. A falubl kirve egy erdben talljuk az 5. szzadot. Kiosztjuk nekik az lelmet s indulunk tovbb. Csapatunk most a lusino-luninieci vastvonalat vdi. Egy elhagyott s flig legett faluban talljuk a nehzfegyver szzadot. Itt az erd vltakozik a sksggal, az t hol j, hol nagyon pocsk. Vgre elrjk a lusinoi vastllomst, ahol az osztlypa rancsnoksg van. Itt llomsozik a 4. szzad, a nehzfegyver szzad egy szakasza s a pncltrk egy szakasza is. A krnyk teljesen lakatlan, ez mr a senki fldje. lczzuk a gpkocsinkat s pihenni trnk. Jlius 6. Reggel jl lemosakszom s els zben napozok. A ltpot elrende zem, ms dolgunk nincs, pihennk. Mivel minden percben indulhatunk, mindennk sszeksztve. Dl fel lvszrkokat snak s az rsget megerstik. lltlag orosz gyalogsg motoszkl nem messze. Estefel Mihlyi Ivn alezredes r, az osztly parancsnok szemlyesen adja ki a parancsot, hogy minden percben szmolni lehet az indulssal, teht legynk kszen. Este sttben rkezik Nyerges Bla zszls r a nehzfegyver szzad pncltr gys szakaszval. Lvegeiket az ellensg az els lvsek utn kiltte. Alig tudtak kettt megmenteni. Sebesltjeik is vannak. Jlius 7. Mg alig van 1 ra, amikor riad! Mennnk kell. Gyorsan felugrunk, a holminkat feldobjuk a gpkocsira s mr indulunk is. Irny Luniniec. Nemsokra a lusinoi plyaudvar lngokba borul. Nagy a tz, messzire ltszik. A hold mintha szomorbb lenne s bnatos arccal tekint le erre a szegny hborg fldre. Vala honnan elkerl egy szjharmonika. Vidm, pattog, majd srva-vigad nta szll messze a lengyel fldn. Egy testvr np fldjn, akik taln a dalunkat nem rtik, de rzik s tudjk, hogy magyar ifjak jrnak erre, akik bkessget, szeretetet s boldogsgot akarnak a szegny, meghurcolt npnek. Oh, te testvri np, meddig tudod mg vinni e kegyetlen sorsnak nagy keresztjt?
69

Az utat a nmetek mr napokkal ezeltt alaknztk, s most, ha mindenki visszavonul, mindent a levegbe rptenek. gy megynk tovbb ntaszval, s lassan mr kezd virradni. Reggelre rnk Luniniecbe. A vrost azta tbbszr bombztk. A nmetek most gyors temben hagyjk el a teleplst, a robbantsok mind s rbbek. A sznatelepre megynk, ahol az lelmet is kapjuk. Amennyi ltpot csak fel tudtunk rakni, feltettk a kocsikra s a gpkocsira, a tbbit majd n viszem magammal az elesgvonattal, mely majd dlutn fut be. Azzal maradok le, hogy Lunin bejratnl a gh. gpkocsi megvr. Mivel a tbbiek elmentek, n egy fa al hzdok, kzel a pinszki thoz. Nemsokra befut az elesg vonat is Purgly fhad naggyal az len. Jelentem neki az esetet, majd az egsz rszleg megll s mindent felpakolnak. Minden alosztly a sajt jrandsgt. A rakods utn az 5. szzad vtelezjnek kocsijra szllok s irny Pinszk. Egyelre j deszkaton haladunk elg gyorsan. Nhny nmet gpkocsi velnk egy irnyban halad, vagy szembe jn velnk. Egy-egy gpkocsi risi port ver fel, gyhogy mr se ltunk, se hallunk a portl. Wolka kzsgig megynk, ahol pihent tartunk, majd egy ra mlva el indulunk Lunin fel. Szvszorongva vrom Lunint, hogy tnyleg vrnak-e? Estre rtnk oda, de a gpkocsinak se hre, se hamva. Ez nagyon elkesert s szomoran lk a kocsin. A teleplsen thaladva meglls nlkl megynk tovbb Pinszk fel. Hideg j grkezik, nekem pedig a zubbonyon kvl nincs egyebem. Egy j meleg takart kapok s gy szundiklok. A menet alatt az j nha szp holdvilgos, nha meg szomoran borongs. Sok vilgt lvedk rpkd a levegben. Itt mr nemi gen van deszkat, hanem homok s bizony a lovak szuszognak is ersen. A kocsin szundiklunk, vagy beszlgetssel igyeksznk agyontni az idt. Jlius 8. Menetelnk s mr kezd pirkadni. Ekkor megllunk pihent tartani. gy 4 ra tjban megindul a vonat, ekkor azonban utirnek minket a nmet me neklk. A vonatot kettszaktjk s k is besorolnak. Sokig kell vrni s mrge ldnk ezen a cseppet sem udvarias magatartson. Ez nagyon elkesertett s ettl kezdve valahogy kerltem a nmetek trsasgt, s rltem, ha egy nap nlklk telt el. Nagy sokra elindulunk. Gyalog megynk, mert az t jra rossz. Egy vast lloms krl jra megismtldtt a nmet udvariassg". Ez jra egy dfs volt, meg az is, hogy itt sem vrtak meg az autval. Ez nagyon lehangolt s teljesen csggedten folytattam utamat. Hol gyalog, hol a kocsin megynk tovbb. A Jasiolda folyn egy nagy hadihdon thaladva elrjk a kvesutat. Mindenki felllegzik, mert most mr gyorsabb temben menetelhetnk. Majdnem getsben megynk egszen Pinszkig. Sokig tart, mg megtudjuk, hol tanyznak a mieink. A vros mr szinte teljesen kirtve. Vgre egy nagy res trsgen megtallom a vonatunkat. A rossz kedvem mg most sem mlt el s gy nem is nagyon beszlgettem. A tbbiek ezt mindjrt szrevettk rajtam, s egyre hajtogattk, hogy nem rajtuk mlott, hogy nem vrtak meg. Mindenfel feltrt laksok. Amit mg htrahagytak, azt a katonasg hordta szjjel. Egy kzeli hzban sztnztem. Borzalmas ltvny trult a szemem el. Minden felforgatva, sszetrve, szttpve. Kzben az alosztlyok kt napi lelmet vteleznek. Mivel a zabot nem tudjk megukkal vinni, ennek vtelezse elmarad. Itt a csapatot nyugat fel irnytjk, a vonatot pedig Brest-Litovszk fel. Este pakolunk s megynk ki a vrosbl. A teljes sttsgben hagyjuk el a v rost. Mivel jjeli menetre szmtunk, a gpkocsin is gy rendezkedtnk, fekhelyet 70

is cisnltunk. A pinszki repltr krl megll az egsz vonat. Egy nmet gpkocsi oszlopot engedtnk t, s gy megint felbomlik az egsz rend. Kzben az len halad kocsis elalszik, gy a II. osztly elesg- s mlhavonata elmegy. Mire feleszmlnk ennek a rszlegnek mr hre sincs. Elre kldenek egy hrvivt, azonban sem tallja ket. Ezrt maradunk az ton s tovbb menetelnk. Jlius 9. Reggel korn brednk s elre megynk Bielawszczynra, mely Pinszktl nyugatra van nhny kilomterre. A faluban dr. Kldy Lajos szzados rral tallkozunk s megtudjuk, hogy ide kellett volna jnnnk. Visszafordulunk s megynk Pinszk fel. Akkor lttam, hogy ez egy egszen nagy vros. Mivel a vonatrszleget nem talltuk az ton, visszafordultunk a faluba. Itt akkor kezdtek bredezni s itt talltuk az elveszettnek hitt rszlegnket is. Lepakoltunk s el kezdtk az lelem kiosztst, kzben jra bemegynk vtelezni Pinszkbe. A hozott lelem egy rszt szintn kiosztjuk. A faluban rendezkednk be, itt van az ezredtrzs is. Kzben befutnak a csapatok s bsges ebd utn tovbb mennek szaknyugat fel az j llsokba. Parancs jn, hogy az itt lv lelmet ki kell osztani, de nagyon gyorsan, mert az alosztlyok vonatrszlegeinek kvetnik kell a csapatot. Ez az els eset, hogy nllan osztom el az lelmet. Gyorsan vgznk a munkval, pedig pedig igencsak megleptek minket a szzadok vtelezi. Az lelem sztosztsa utn jl lemosakszom. Ez az els eset, hogy nem tudok fehrnemt vltani, mert az a mlhavonaton maradt. Amikor elindultunk, nem tudtam, hogy k elre mentek. Utna egy kis rendet csapunk s mr be is esteledik. Kiltnk a hz el s nze ldtnk. Kzben a velnk szemben tanyz nmeteknl szlt a rdi. Egyszerre klns jelzst hallok s a Lili Marlen kedves dallamt. gy mindjrt tudom, hogy ez a belgrdi rdi. Egy pr percre honvgy fog el, de mindhiba, mert j pr szz kilomter vlaszt el az otthonomtl. Jlius 10. Reggel a hadnagy rk a gpkocsival bemennek vtelezni Janowba, azonban res kzzel trnek vissza. Kzben elkszlnk s n is elhelyezkedem a gpkocsi srhnyjn. Megynk Pinszktl szakra, tkzben tallkozunk az osz tlytrzs elesg- s mlhavonatjval. Ezutn egy fldton haladunk, melyet lombos fk szeglyeznek, gyhogy egsz kellemes az utunk. Errefel talljuk az I. osztly mlhavonatt. Rudka falunl rtallunk az I. osztlyra. Itt tudjuk meg, hogy ne knk Dostojewoba kell menni, mert a nmetek ide szlltjk a mi lelmnket. t kzben baj bajra halmozdik. Elromlik az autnk, majd egy patakban az tkels alatt elakadunk. Sok knlds s emelgets utn vgl a pncltr gys szzad Botondjai hznak ki minket. Alig megynk pr szz mtert, jra elakadunk. Nem is csoda, mert irgalmatlan nagy a homok. Nagy nehezen jra indulunk s nem sokra egy faluba rnk, ahol mr a mieink vannak. Vgre befutnak ide a nmet teher gpkocsik az lelemmel s a ltppal. Ahogy vteleztnk, azonnal osztani kezdem a ltpot. Itt az egsz ezred sszes vtelezje s n magam vagyok. Kzben egy m sik jegyzkre rom a kiadott kenyr mennyisgt is. gy este 11 rra leszek ksz mindennel. Mr elemlmpa mellett dolgozom. Jl lemosakszom s azonnal elalszom. Jlius 11. Korn bredek, mert a ltpot, tovbb kell osztanom azok rszre, akik az jjel nem vittk el. Ez megint eltart dlig. Dlutn lemegyek frdni a folyhoz s kimosom a fehrnemt. Utna nyiratkozs s egsz gh. rszre. Ugyanis parancsban rendeltk el a rvid haj viselst. Elsnek nekem veszik le ds, gndr 71

hajamat. Kicsit szomoran nzem a haj frtjeimt. A hadnagy r kzben elment vtelezni. Riad van s vrjuk a lgitmadst. Egyszerre keleti irnyban nagy tzet ltunk. Hrom hatalmas lngnyelv nyeli a hzakat. A trkp alapjn Lohiszyn vrosra gondolok, mely tlnk gy 15 kilomterre lehet. Ezt a feltevsemet ksbb a menekl lakossg igazolta. Sokig nzzk a tzet, ami lassan mindent elhamvaszt, mg vgre kialszik. Felltzve feksznk le. Jlius 12. Korn kelnk s megynk Molodowba lelmet vtelezni. Ez a kzsg vagy 10 kilomterre van tlnk. A falu templomnl megllunk, itt vrjuk a nmet szlltkat. Mivel ma a pravoszlv Pter s Pl nap van, kinyitjk a templomot s a lakossg lassan kezd gylekezni. Ksbb bemegyek a templomba. A hadmveleti terleten els zben vagyok olyan templomban, amit nem romboltak le, s ahol is tentisztelet is van. Ksbb befut a nmet gpkocsi az lelemmel. Lassan sztosztjuk az lelmet s a gpkocsira rakjuk. A ltppal pedig vrom az alosztly szekereit. Dl fel vge az istentiszteletnek, a hvk is lassan sztszlednek. A templom krli csorgs szoksa itt is dvik. Lassan aztn mindenki elmegy s n megint egyedl maradok, csak a kirendelt rsg van itt, s egy kozk rszem. Ez egy fiatal kozk, akit a nmetek fogsgba ejtettek, s bellt a nmetek mellett harcol kozk seregbe. Elg jl tud szerbl, mert jrt Hovtorszgban is. Hrom btyja orosz katona. Tle tanulok meg sok olyan orosz szt, amit eddig nem rtettem. Az alosztlyaink ed dig mg nem jttek, pedig mr este 7 ra krl jr az id. Az rsg vajban slt burgonyval knl meg. Kzben kertettek egy tykot is, most azt stik. Vgre megrkezik az rkszszzad vtelezje s elviszi a jrandsgt. Nemsokra befut a gpkocsink is. rtem jttek s kt alosztly zabjt fogjuk magunkkal vinni. Az imnt elhalad rkszokra rlttek, s gy k is kzben tartott karabllyal jttek. Megpakolunk, elindulunk, de nem sokig megynk, mert egy hdnl elakadunk. Itt volt a lvldzs, ezrt kzben tartott karabllyal rkdm, amg a tbbiek lerakjk a zab felt. sszesen ten vagyunk. A terep zsombkos, kisebb-nagyobb bokrokkal. Tlnk vagy 300 mterre az erd. Mindjrt sttedik, mr alig ltunk. Vgre sikerl tjnnnk a hdon. Most mr csak az erd van elttnk. Ketten a karosszria tete jre feksznk, ketten a srhnykon helyezkednek el. Mindnyjunk kezben tlttt karably. Az erdben olyan stt van, hogy az ember az orrig sem lt. Ekkor mr a kocsi eltt megynk: jobbra, balra, kzpen" szavakkal irnytva gpkocsit. Az erd csak gy zg a kiltsainktl. Vgre vilgosodni kezd s kirnk az erdbl. Mindjrt elrjk az I. osztly krlett s tovbb nem megynk. Flnk a felzott ttl s az esetleges tmadstl. A veszly elmltval j kedvnk kerekedik, hogy sikerlt lelmet hoznunk. Megfelel helyet keresnk, majd a gpkocsi tetetjn a zabon fekvhelyet csinlunk s alszunk. Jlius 13. Korn reggel brednk. Az jszaka tisztessges es esett, mert a ponyva is tzott. Elindulunk a mi krletnk fel. Az es jra esik, s zuhog esben rnk haza. Nagy rmmel fogadnak, mert mr fltek, hogy valami bajunk esett. A zabot azonnal visszk az 5. s a 6. szzadnak. Itt egy kis nzeteltrs tmadt a zab miatt Bay Lrnd fhanagy rral. Visszafel az aut jra betegen szuszog, alig tudunk hazarni. jra lelem sztoszts. Ez eltart dlig, majd rendet csinlunk, ezzel a mai napra sznt munkt elvgeztk. Megberetvlkozom, mert megint elma radtam kt napot. Egy kis ldt csinlunk Adamek szakasz vezetvel apr-csepr
72

dolgaink rszre. Olvasgatva tltjk a nap htralv rszt. Elbeszlgetnk s elvic celdnk. Mivel kevs kenyeret kaptunk, a hadnagy r elmegy kenyrrt, de hiba, mert nincs. Este gyorsan takarodt csinlunk. Jlius 14- Gynyr reggel. Mr korn reggel melegen tz le a nap. Frdni kszlnk, azonban egyszerre ers golyszr s gppisztoly kattogs hallatszik az erd fell. Ez vagy 3 kilomterre van a falutl s nyugat-keleti irnyban hzdik. A tzels mind ersebb lesz s vagy msfl rn keresztl tart. Mivel tegnap nem kaptunk kenyeret, egy kis bonyodalom keletkezik, Dienes-Oehm Tivadar rnagy r lejn a gh-ba s mindenfle bagzsnak nevez minket, majd szablyszeren elzavar minket Dostojewoba kenyrrt. A hadnagy r betegen fekszik, nem tud megvdeni minket. Gyorsan feldobljuk a szemlyes holminkat s elindulunk. Moldowon ke resztl megynk. gy 12 ra fel rnk be, de a nmet ellt oszlopnak mg se hre, se hamva. Lelnk, majd krtyzunk, hogy legalbb teljen az id. Egy kozk szakasz megy el mellettnk ntzva. Gynyren nekelnek. Az elnekesnek szp bariton hangja van. Ugyanitt kellene vtelezni a lszert is. Ksbb egy tzrosztly nak is befut a vonata, k be is szllsolnak. Mr indulni kszlnk vissza dolgunk vgezetlen, amikor vglis megjnnek a nmetek az lelemmel. A felvtelez helyl kiszemelt hzban gyorsan lepakoljuk az lelmet. Az osztly kenyert gyorsan gpko csira tesszk s Adamek szakaszvezet mr megy is vele. Abban llapodtunk meg, hogy a kenyeret leadja s fordul is vissza, n pedig addig itt maradok az lelem mel. Elszr a szentesieknek adjuk ki az lelmet, mert azok itt vannak az orszgos jrmveikkel. Majd az ezredtrzs rszre s vgl a II. osztly lelmt veszem t. Mr j ksre jr az id, s a gpkocsi mg most sem jn. Kzben parancs rkezik, hogy Kldy Lajos szzados r a felvtelez helyet tegye t 15 kilomterre dlre. Parancs jn a tzreknek is az indulsra. A szzados r ideges a gpkocsi ksse miatt s elkld, hogy nzzem meg, a kozkok itt maradnak-e jjelre. A krletkbe rve ltom, hogy ezek is pakolnak. A kozk tiszthelyettessel beszlgetve megtudom, hogy a parancsuk mr megvan az indulsra, de az idpontrl a parancsnok dnt. Kzben a mi huszrezrednk I. osztlya, a szentesiek, mr teljesen elkszltek, s csak az indulsra vrnak. Mivel gynyr csendes, csillagos j van, a replk is el jnnek s llandan hznak dl fel. Kldy szzados r vr mg az indulssal, htha kiss albbhagy a lgiteveknysg. Vrja persze a gpkocsinkat is, mert engem sem akar egyedl hagyni a faluban. Mivel a lgitevkenysg csak nem sznik, hanem inkbb nvekszik, Kldy szzados r vglis a szentesi osztly vonatval elindul, hogy elfoglalja az j felvtelez helyet. Egyedl maradtam a faluban...

73

Nvmutat
Adamek 68, 72, 73 Agotai Celesztin Jzsef 22, 23 Balogh Andrs 42, 43, 44, 45 Bay Lrnd 72 Br 59 Bodnr Jnos 32 N. Bodnr Kroly 5, 15, 16 Bor Jen 10 Boros Mihly 43 Bujki Gyula 56 Csk Bertalan 19 Darnay Arzn 50 Dgenfeld Ott 41, 44, 45, 46 Delnyi Mikls 65 Dienes-Oehm Tivadar 73 Dr. ber Gza 65 Falion Kund Alfrd 58, 59, 60, 61 Fldi Jnos 33, 37 Glik Mihly 46 Gercs 66 Gnczi Sndor 44 Hadhzy kos 61 Halmos Pl 41, 45, 46 Hrshegyi Frigyes 47 Hegeds Ferenc 5, 15, 50 Hegeds Gbor 16 Hortobgyi Lrinc 25, 26, 36 Horthy Mikls 9, 45, 47, 60 Horvth Mtys 59, 61 Ibrnyi Mihly 10, 13, 14 Idrnyi Ferenc 13 Ivdy Bla 52 Jan Ferenc 31 Juhsz Vilmos 56 Dr. Kldy Lajos 71, 73 Karcs Zsigmond 15, 41-48 Kemny-Bek Pl 13 Kiss Kroly 29, 34 Kosa-Reznek Jen 12 Kovcs Gbor 58 Kovcs Jnos 26 Kovcs Mihly 5, 15, 58 Ktl Blint 44 Laky Gbor 57 Lzr Sndor 13 Lszl Mikls 23 Lendvai Jnos 43 Lengyel Bla 11, 36 Makay Attila 12 Makay Istvn 9, 66 MrfFy gost 18 Marjay Valr 46 Mrkus Mihly 46 Marton Jnos 36 Meczner Tibor 13 Mszros Zoltn 48 Mihlyi Ivn 69 Mikle Imre 45 Molnr Lajos 49 Mosolyg Istvn 15, 41-48 Nagy Dniel 46, 49 Nagy Klmn 43 Nmeth Kroly 42 Nyerges Bla 69 Paravicini Istvn 53, 55, 56 Pszty Bla 65 Pederi Istvn 33 Petr Albert 15, 41-48 Pinezich Jen 13 Ppa Jnos 47, 48

Pristyk Jzsef 43 Purgly Sndor 68, 70 Rbay Pl 50, 51 Rohoska Pl 42 Sandri Ferk 19, 28, 31, 32, 35, 36 Stek Istvn 21, 23 Schell Zoltn 10, 11, 14 Simon Lszl 15 Sink Zoltn 48 Somogyi Zoltn 41, 46 Sos Kroly 15, 41-48 Srs Lajos 27, 28 Szab 57 Szab Jzsef 32 Szab Kroly 15, 41-48 Szlasi Ferenc 47, 61 Szvoszt Tams 65 Szengyrgy vlgyi Gbor 41, 42, 43, 45, 46, 59

Szikszai Gyrgy 15, 41-48 T. Szilgyi Jzsef 45 Szke Gyula 49 Sztjay Dme 9 Tabdy Istvn 19, 20, 21, 22, 23, 28, 31, 33, 35, 36 Takcs Lajos 16 Takcs Mikls 15 Takcs Antal 5, 15, 62 Tth Joachim 29, 30, 33 Turcsn Istvn 49 Undy Gyrgy 64, 65, 66, 68 rjcsik Jnos 52, 53 Vrdai Jnos 20, 21, 22, 23, 29, 30, 32,33 Vattay Antal 7, 9, 10, 11, 12, 36 Velenyk Istvn 59 Vrs Jnos 9, 13

76