You are on page 1of 24

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKI KIADVÁNYA YA XIII. évfolyam 5. szám 2012. július-augusztus XIII é f

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

Díszpolgárokat avatott a város Kapacitásbővülés a kórházban Készül a terv Sástó fejlesztésére Újabb támogatást kapott a város Augusztusban újra Gyöngy Fesztivál Gyöngyösi sportoló az olimpián

2. oldal 3. oldal 3. oldal 5. oldal 9. oldal 19. oldal

2

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
Kiérdemelték városuk megbecsülését
FOTÓ: SUHA PÉTER

2012. július-augusztus

A jó pedagógus saját értékét osztja
Idén is megjutalmazták Gyöngyösön azokat a tanárokat, akik az ifjúság érdekében több éven keresztül kiemelkedő nevelő, oktató munkát végeztek, a tanulók érdeklődését, fejlesztését szem előtt tartva dolgoztak, módszereikkel követendő példát szolgáltattak. A városi pedagógusnapon a „Gyöngyös Város Érdemes Pedagógusa” címet Faragó László polgármester adta át Hornyák Bélánénak és Tóth Vilmosnak, a Berze Nagy János Gimnázium jelenlegi és nyuHornyák Béláné galmazott tanárának, valamint Szűcs Istvánnak, a Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott műszaki oktatójának. A jutalmazottak nevében Tóth Vilmos mondott köszöntőt, aki hangsúlyozta: a díjazotTóth Vilmos tak együtt nagyjából egy évszázadot töltöttek el a katedrán. Ez idő alatt egy kisváros lakosságának megfelelő, mintegy 15-20 ezer diákot neveltek és tanítottak. - De talán mégsem a számok a leglényegesebbek, hanem az a tartalom, amivel a nekünk Szűcs István szánt időt megtöltöttük. Mert a jó pedagógus mindig tud adni és úgy élni, hogy szétossza az értéket, ami benne van – tette hozzá a nyugalmazott történelemtanár. A kitüntetések átadása után megnyitották azt az Évfordulók tükrében – Jubiláló intézmények című kiállítást, amely a városban működő, idén kerek évfordulót ünneplő iskoláknak állított emléket a Mátra Művelődési Központ kamaratermében.

kiérdemelték Gyöngyös megbecsülését. A díszpolgári címmel járó Pro Civitate díjat Berecz Andrásné nyugalmazott címzetes gimnáziumi igazgató és dr. Gulyás Zoltán nyugalmazott nőgyógyász-onkológus kapta meg. Mindketten nemcsak munkájukban, hanem a helyi közösségi élet megteremtésében is élen jártak. Berecz Andrásné elmondta: egész életében kötődött a városhoz, nagyszüleitől és szüleitől is azt tanulta, meg kell becsülni azt a helyet, ahol felnőtt. A kitüntetettek: Berecz Andrásné és dr. Gulyás Zoltán Dr. Gulyás Zoltán élete során egymásnak is gratulált mindvégig igazi lokálpatriótaGyöngyös legrangosabb elismerését, a Pro ként viselkedett, pályája kezdete óta, ötven Civitate díjat az idén is olyan emberek kap- éve a gyöngyösi kórház alkalmazottja, ez ták meg, akiknek életútja mindannyiunk idő alatt több ezer gyermek világrajövetelét számára példaértékű lehet – hangsúlyozta segítette. A ma is aktívan dolgozó orvos a Faragó László polgármester a díszpolgári díjátadón Bugát Pál kézzel írott naplójával ajándékozta meg a várost. Az adományocím átadó ünnepségén. A május végi városnap alkalmat adott arra, zónak egy kikötése volt: a kézirat soha sem hogy kitüntessék azokat, akik munkájukkal hagyhatja el a várost.

Trianoni megemlékezés második alkalommal Gyöngyösön
A Huszár szobor megkoszorúzásával, majd az evangélikus, a katolikus és a református egyház képviselőinek közös imájával kezdődött Gyöngyösön az összetartozás napja alkalmából megrendezett városi megemlékezés. Ezt követően a trianoni békediktátum évfordulóján beregszászi és gyergyószentmiklósi, valamint gyöngyösi gimnazisták versekkel, dalokkal idézték fel annak az első világháború után született döntésnek a következményeit, amely meghatározta Magyarország új határait. - A határon túliság a magyarság ismétlődő tapasztalatát jelenti, vagyis ugyanazt éljük át, de helyzetünkből adódóan mégis másként. Kisebbségben élni a másság megtapasztalását és kemény munkát jelent - mondta köszöntőjében Farkas Zoltán, a gyergyószentmiklósi gimnázium igazgatója. - Feladatunk az, hogy siránkozó nosztalgia nélkül mutassuk meg a múltat a fiataloknak. A közösség, a nemzet és a nyelv ajándékát kell átadnunk a gyerekeinknek. Az ünnepségen beszédet mondott Tóth Vilmos nyugalmazott gimnáziumi tanár is. Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke ünnepi beszédében azt hangsúlyozta, nem csupán az 1920 utáni időszakot, hanem az odáig vezető utat is meg kell vizsgálnunk, hogy megóvjuk magunkat egy újabb trianoni tragédiától. - Hogyan szabadulhatunk meg az átoktól? Csak akkor állhatunk talpra, ha legyőzzük a ma legnagyobb baját, a súlyos erkölcsi válságot, a hazugságot, a korrupciót, a mellébeszélést és a szemforgatást. Amíg ezt nem számoljuk fel, addig nem tudunk kenyeret adni az éhező gyermek kezébe és munkát adni a munka nélkül maradtaknak - vélekedett Patrubány Miklós.

Patrubány Miklós (balról a második), Faragó László polgármester és dr. Réthy Béla alpolgármester is megkoszorúzta a Huszár szobrot az emléknapon

FOTÓ: CZÍMER TAMÁS

2012. július-augusztus

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
FOTÓ: CZÍMER TAMÁS

3

Kapacitásbővülés a kórházban
Pozitívumnak számít az is, hogy a változást követően növekszik a kórházban az orvosok és a szakdolgozók létszáma. Az orvos-igazgatótól megtudtuk: a minisztériummal szakmailag egyetértve a szemészeti osztály szerepe megváltozik, júliustól már csak egynapos sebészeti ellátást nyújtanak. A szaktárca a kórházzal folytatott tárA gyöngyösi kórházban több osztály is megyei szintű ellátást gyalások során azt biztosít júliustól ígérte, a jelenleg műköA kórházszerkezeti változások kedvező- dő belgyógyászati-kardiológia őrzőt és a seen érintették a gyöngyösi kórházat. Ezt az bészeti őrzőt is finanszírozzák majd, ám egyintézmény infrastruktúrája, földrajzi elhe- előre erről konkrétumok még nem ismertek. lyezkedése és szakmai mutatói is indokolSzintén jó hír, hogy a betegeknek egyelőre ták – mondta dr. Assani Omar, a Bugát Pál semmilyen, a gyöngyösi kórházban eddig elKórház orvos-igazgatója hozzátéve: újra lesz végzett beavatkozások miatt nem kell Budaideggyógyászati osztály és gasztroenterológia pestre utazniuk. szakmai egység is. Mindezek megyei kórházi Az intézmény újonnan épülő szakrendeszintű ellátást biztosítanak majd, mint aho- lőjével kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési gyan a sebészet, az intenzív osztály és a szü- Ügynökséggel folynak a tárgyalások, amely lészeti osztály is. hamarosan lezárul.

Jövőre mezei őrök védik a határt
Jövő év elejétől szervezett formában mezei őrszolgálat védi majd a város külterületén lévő mezőgazdasági ingatlanokat – erről legutóbbi ülésén határoztak a képviselők. A szolgálat az előzetes tervek alapján négy embernek biztosít majd munkát. A döntés meghozatala előtt az önkormányzat adatokat kért a városi rendőrkapitányságtól a külterületi vagyon elleni bűncselekmények számáról, melyek alapján indokolt a mezőgazdasági ingatlanok védelme. A program részletes kidolgozása után a témára visszatérünk.

Újabb nyertes pályázat a városban
Kezdetét vette az a szociális célú funkcióbővítő városrehabilitáció (ÉMOP-3.1.1/B2f-2010-0001), mellyel Gyöngyös egyik leghátrányosabb városrészének felzárkóztatása valósul meg. A közel 400 millió forintos EU-s támogatásból megvalósuló projektből a Petőfi Sándor utca és a Vachott Sándor utca által határolt észeknyugati terület infrastrukturális fejlesztésén túl az ott élők szociális felzárkóztatására és munkerő-piaci integrációjára is jut pénz. A munka a terület közművesítésével kezdődött, kiépül az ivóvíz, a csapadékvíz- és a szennyvízhálózat. A beruházás során a közművesítést követően helyreállítják az utakat, amelyek szilárd burkolatot kapnak, megkezdődik a parkosítás és a közterületek rendbetétele is. A projekt keretében felújítják a Menház úti szociális épületet és a Petőfi út 105. szám alatti szociális bérlakást. Ezzel egy időben elindul egy egészségügyi szűrőprogram is, hogy a városrészen élő hátrányos helyzetűek is elsajátíthassák az egészséges életmód alapelveit, illetve figyelmet fordítanak a környezettudatos szemléletformálásra is, a foglalkoztatottság növelésére, hiszen ezek mind a társadalmi beilleszkedést segíthetik. Az infrastruktúra-fejlesztésen és a szociális felzárkóztatáson kívül bérlakások is épülnek majd Gyöngyös északnyugati részén. A fejlesztés érinti a Bocskai, a Fuvaros, a Szigeti, a Forrás, a Berta és a Vachott Imre utcát, valamint az Ötvös teret.

Sástó fontos, újra pályázunk
Már készül az a terv, amelyet Gyöngyös önkormányzata Sástó felújítására szeretne beadni egy úgynevezett klasszikus turisztikafejlesztő pályázatra. Egy sikeres dokumentum összeállítása esetén a város legfeljebb 500 millió forintos támogatásra számíthat. Dr. Réthy Béla alpolgármester elmondta: mivel a Nemzetgazdasági Minisztérium egy korábban benyújtott pályázatukat nem nyilvánította kiemelt projektté, ezért van szükség egy újabb pályázat elkészítésére. – Csüggedésre semmi ok. Az újabb, unió által is támogatott pályázati kiírás is kedvező számunkra, és reményeink szerint a Sástóra vezető kerékpárút is megépülhet. A pályázat lehetőséget adna egy többfunkciós turisztikai központ megépítésére, egy csillagvizsgáló és egy olyan akadálymentes tanösvény kialakítására a tó körül, amelyhez több turisztikai út is csatlakozna – tette hozzá az alpolgármester. – Mivel a pályázat része lesz a tavon átvezető hidak felújítása is, ezért továbbra is szükség lesz a kirándulók türelmére. A projekt tartalmazza továbbá a sástói kilátó felújítását, melynek néhány pontján távcsöves madármegfigyelő-pontokat is kialakítanak. Emellett a Sástó területén lévő három nagy parkoló felújításával is növelnék majd a látogatók komfortérzetét. Ezt követően már senki nem hajthat majd be autóval a tó mellé. A képviselő-testület jóvá hagyta a projektet, így a város augusztusig benyújtja a sástói pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. A tervek szerint az eredményhirdetés őszre várható. Sikeres pályázat esetén a felújítás akkor kezdődhet el, ha az élővilág életritmusa is lehetővé teszi a munkát. A Sástó ugyanis egyebek között békaállománya miatt tájvédelmi érték, ezért nem hagyható figyelmen kívül a békák tavaszi és őszi vonulása, amit még a felújítás sem akadályozhat. A testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a jövő évi költségvetés terhére legfeljebb 40 millió forintos többletforrást biztosít a pályázathoz.

4

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
Félidőben

2012. július-augusztus

A POLITIKUS VÁLASZOL Félidejéhez érkezett a választási ciklus. Ennek apropóján arra kértük a képviselő-testület tagjait, hogy értékeljék a grémium eddigi munkáját és mondják el további terveiket. A számvetést – terveink szerint – minden alkalommal három-három önkormányzati képviselő teszi meg, így minden képviselőnek lehetőséget adunk arra, hogy ugyanazokra a kérdésekre válaszoljon.

Az egyeztetés fontos, de az elvtelen megegyezést nem támogatom
- Mi volt az elmúlt másfél évben a képviselő-testületi munka legkiemelkedőbb eredménye? - Egyetértek több képviselőtársammal abban, hogy a legfontosabb döntésünk Ördög István az idei költségvetés (Fidesz-KDNP) elfogadása volt. A városlakók többsége ezt el is várta tőlünk, s ezáltal minden képviselő ázsiója nőtt. A frakciók közötti egyeztetéseket fontosnak és szükségesnek tartom a jövőben is, az elvtelen megegyezéseket, a titkos háttéralkukat azonban elítélem, nem támogatom. Ilyenekről nincs is tudomásom. - Mi az, amit szeretett volna megvalósítani, de még nem sikerült? - Szeretném, ha kevesebb galamb élne a belvárosban, és ha megoldódna a Kossuth és a Vachott Sándor utcai lakók, s minden olyan választóm problémája, akik hozzám fordultak segítségért. Sajnos a hivatalok ügyintézése még mindig nem elég gyors, a bürokrácia még sokszor akadályozó. A járdák, az utak, a közbiztonság javítására nincs elég pénz. Több épületünk beázik, karbantartásuk évek óta indokolt lenne. Fiataljaink oktatásáért és neveléséért is sokat kell még tennünk. - Ön szerint mi a legsürgetőbb feladat, amit a választási ciklus végéig el kell végezni Gyöngyösön? - Fontos a munkahelyteremtő beruházások ösztönzése, városunk népességének megőrzése. Országunk legnagyobb agrárprofilú középiskolájának, a mátrafüredi Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójaként lehetőséget látok az iskola és a város szorosabb együttműködésében. Az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökeként úgy ítélem meg, hogy ezeken a területeken van még tartalékunk. Szem előtt kell tartanunk azt a mondást: „Segíts magadon, az Isten is megsegít”. Köszönöm azok munkáját, akik szépítik, gondozzák előkertjeiket, tisztán tartják környezetüket.

Az intézmények működése legyen biztonságos és színvonalas
- Mi volt az elmúlt másfél évben a képviselő-testületi munka legkiemelkedőbb eredménye? - Nagyon fontosnak tartom, hogy az MSZP frakció és a Polgári Unió frakció együttKerbelné Túri Hedvig működési megállapo(MSZP) dást kötött Gyöngyös jelentős ügyeinek közös megoldása érdekében. Ennek eredménye a költségvetés elfogadása, hiszen e nélkül működésképtelenné vált volna a város, ami a felelősen gondolkozó képviselőknek nem lehetett céljuk. Örömömre szolgál, hogy az uniós pályázatok, melyeket még az előző ciklusban nyertünk, megvalósulnak. Ezáltal megszépül a belváros, megújul a zeneiskola, a Dobó Úti Bölcsőde, elkezdődik az északnyugati városrész rehabilitációja. - Mi az, amit szeretett volna megvalósítani, de még nem sikerült? - Választási ígéreteim között szerepelt a Nyolcvanas központi részének műkövezése, parkosítása, egy kis belváros kialakítása. Szeretném, ha több kulturális rendezvény lenne a város ezen részén is, mert sok nyugdíjas és kisgyermekes él itt. Folytatni kell a járdák felújítását, a játszóterek és a parkok karbantartását. - Ön szerint mi a legsürgetőbb feladat, amit a választási ciklus végéig el kell végezni Gyöngyösön? - Legsürgősebb feladatnak új munkahelyek teremtését tartom, valamint, hogy az ipari parkba minél több vállalkozó érkezzen. Meg kell tartani a fiatalokat, ami munkalehetőséggel és lakások építésével valósítható meg. Fontos, hogy az államhoz átkerülő iskolák a továbbiakban is biztonságosan működjenek. A járások kialakításával a szociális intézmények fenntartója is megváltozik. Az intézmények átadását nagyon alaposan át kell majd gondolni a további megfelelős színvonalú ellátás érdekében.

Fontos, hogy a testület megőrizze szociális érzékenységét
- Mi volt az elmúlt másfél évben a képviselő-testületi munka legkiemelkedőbb eredménye? - Az önkormányzat idei költségvetési rendeletének megalkotását emelném dr. Végh Attila ki. Mindenképpen (MSZP) példaértékű az az együttműködés, ami a két frakció között megvalósult, valamint, hogy a képviselők felismerték, hogy akkor szolgáljuk leghatékonyabban Gyöngyös érdekeit, ha együtt illetve egyeztetve igyekszünk megoldani a feladatokat. Személy szerint örülök annak is, hogy a testület döntései során igyekszik megőrizni szociális érzékenységét. - Mi az, amit szeretett volna megvalósítani, de még nem sikerült? - Tudom, hogy melyek azok a feladatok, amelyek sürgetőek lennének, de tisztában vagyok az önkormányzat lehetőségeivel is. A 9-es számú választókerületben kiemelt feladat a nyolcvanasi kispiac felújítása. Úgy tűnik, hogy több ütemben valósul meg a fejlesztés. Másik nagyobb feladat a déli városrész csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldása. Részsiker, hogy az idei költségvetésbe bekerült a hálózat tervezési munkája. Ugyan a megvalósítás százmilliós nagyságrendű, de ha vannak tervek, akkor nyílik lehetőség arra, hogy az önkormányzat a déli városrész érdekében is pályázhasson az infrastruktúra fejlesztésére. Reményeim szerint a ciklus végéig talán elkezdődhet a kivitelezés is. - Ön szerint mi a legsürgetőbb feladat, amit a választási ciklus végéig el kell végezni Gyöngyösön? - A saját körzetemre vonatkozóan az elkövetkező időszakra tervezett feladatokat már részben érintettem, de vannak olyan teendők, amelyek mindenképpen a város érdekeit szolgálnák. Ilyen az ipari park fejlesztése és a több mint egymilliárd forintos kórházi projekt megkezdése és befejezése.

2012. július-augusztus

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
– A férjem szerencsésen átvészelte a történteket. Talán a csodával határos mindaz, amit a kórház orvosai és ápolói eddig érte tettek. Természetesen ugyanígy köszönettel tartozom azoknak a polgárőröknek, önkénteseknek, valamint azoknak a gyöngyösi rendőröknek és tűzoltóknak is, akik eltűnésekor a férjem keresésére indultak, s meg is találták őt – mondta Tóthné Kis Ildikó hozzátéve: férjére hazatérte után utókezelések is várnak még majd.

5

Túl van az életveszélyen a volt tűzoltóparancsnok
Stabil az állapota és az általános közérzete is jó a gyöngyösi tűzoltóság volt parancsnokának, Tóth Józsefnek – tudtuk meg Tóthné Kis Ildikótól. Az őrnagy feleségét azért kerestük meg, mert szerettük volna eloszlatni a találgatásokat, amelyek a férfi állapotáról talán a szűkszavú tájékoztatások miatt az elmúlt hetekben napvilágot láttak. Mint kiderült, Tóth Józsefet az őt ért tragédia után a budapesti Honvédkórházban kezelték.

Hírek
Újabb pénzt kapott a város
A Belügyminisztérium kiegészítő támogatására pályázott és több mint 69 millió forintot nyert a gyöngyösi önkormányzat. A kormány juttatását az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települések (ÖNHIKI) igényelhetik, évente háromszor. A város tavaly több részletben mintegy 100 millió forintos ÖNHIKI-s támogatást kapott. Ebből jutott a rövid lejáratú hitelállomány törlesztésére.

A falfestmény műemlék, júliusban ér véget a munka
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal április 3-án kelt végzésben a házasságkötő terem felújítását a feltárt műemléki védelem alá tartozó falfestmény miatt leállítatta. Ennek következtében a belvárosban zajló funkcióbővítő városrehabilitáció projekt (ÉMOP-3.2.1/A2f-2010-0002) kivitelezési határideje módosul. Az elképzelések szerint a beruházás július 31-én fejeződik be. A folyamatban lévő projektelemek, mint például a régészeti védőépület, a Fő téri WIFI és a térfigyelő kamerák telepítésének bejezési időpontja is július 31.

Új vezetője lesz a rendháznak
Új házfőnöke lesz augusztustól a ferences kolostornak. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány újonnan megválasztott definitóriuma úgy döntött, hogy a továbbiakban Gyöngyösön Szabó József lássa el a rendház vezetését.

Jubilálnak a munkaadók
Megalakulásának tíz éves évfordulóját ünnepli idén a Mátrai Munkaadók Egyesülete (MME). A vállalkozók eddigi civil tevékenységüket eredményesnek értékelik: aktívan részt vesznek a város életében, véleményükkel segítik a képviselő-testületi döntések előtti munkát és folyamatosan egyeztetnek a megyei, valamint a város vezetőivel.

Társadalmi vitára bocsájtják a földtörvényt
Várhatóan csak az ősz folyamán kerül majd a magyar országgyűlés elé az új földtörvény-tervezet – mondta Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára a Gyöngyösön megrendezett megyei agrárfórumon. – A készülő új földtörvényt társadalmi vitára bocsátottuk, ugyanis az agrártárca szándéka, hogy minden érdekelt véleményét meghallgassa, s csak ezt követően alakítsa ki a jogszabály végleges változatát. És miután – érthető módon – meglehetősen sok az érdeklődő és a hozzászóló, csupán az ősszel vitathatja meg a parlament a tervezetet. Budai Gyula hozzátette: olyan eurokonform földtörvényt szeretnének létrehozni, amely nem kizárólag a föld védelméről szól, hanem kódex formában hosszú időre meghatározza a földvásárlással illetve -bérléssel kapcsolatos lehetőségeket, kötelezettségeket, jogokat. A Heves megyei gazdákkal való találkozást Horváth László kormánymegbízott kezdeményezte. Mint elmondta, azt tapasztalta, hogy gazdáknak pillanatnyilag leginkább hiteles és gyors információra van szükségük. Horváth László – Nem csupán a szó szoros értelmében van dologidő, hanem az agrártörvénykezés megteremtése miatt is. Jelentős jogalkotási feladatokon vagyunk túl, és még nagyon sok tennivaló vár ránk. Most persze, az országban van egyfajta politikai ricsaj agrárügyekben, ám ez Heves megyére szerencsére nem jellemző – vélekedett a kormánymegbízott.

Parancsnoki kinevezés
A májusi tragédiát követően a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság visszavonta Tóth József vezetői kinevezését. A gyöngyösi tűzoltóság új vezetője júniustól Vilmányi Sándor lett.

Munkát ad az önkormányzat
A képviselő-testület 12 közfoglalkoztatott dolgozó alkalmazásáról döntött. Erre az a nyertes pályázat ad lehetőséget, amelyet az önkormányzat nyújtott be a munkaügyi hivatalhoz. Öt adminisztrátor és négy szakmunkás augusztus közepén áll majd munkába, három segédmunkásnak pedig a novembertől januárig tartó negyedévben biztosít munkát az önkormányzat.

A zeneiskolában esküsznek
Befejeződött a Pátzay János Zeneiskola felújítása és véget értek a pótmunkák is, melyekre azért volt szükség, mert a rekonstrukciót követően az épület fala több helyen is megrepedt. A Fő téri házasságkötő terem és a polgármesteri hivatal felújítása miatt az önkormányzat a nyáron a zeneiskolában szervezi meg a polgári esküvőket.

HPV ellen oltják a lányokat
Folytatódik a humán papilloma vírus (HPV) elleni oltás, melyet a városban élő 13 éves lányok kaphatnak meg ingyenesen. A méhnyakrák-megelőző vakcinát idén 122 tizenéves veheti igénybe. Az oltásra jelentkezni az oktatási intézményekben lehet.

6

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
Élet a régi Gyöngyösön

2012. július-augusztus

Kodály is a szőlőlugas csodájára járt
a szőlészeti-borászati oktatással – emlékezett vissza Kecskés Tamás. - A gimnáziumban 1959-ben bevezetésre került 5+1 politechnikai oktatásnak két jelentősége volt. Egyrészt a szellemi műveltséget adó gimnáziumi érettségi mellé szakmunkás szinten elméletigyakorlati tudást is szereztek, másrészt, akik ebben az oktatásban részt vettek, 1959-től mind nagyobb számban tanultak tovább felsőfokú gazdasági iskolákban. Jómagam, mint édesapám gimnazista tanítványa a kezdetektől részt vettem a szőlőmunkákban, a kísérletekben. Ez az akkor egyedülálló és városképi jelentőségű kezdeményezés a hozzánk rendszeresen ellátogató Kodály Zoltán figyelmét is felkeltette. Olyannyira tetszett neki a módszer, hogy Kecskemét város akkori vezetőjének figyelmét is felhívta arra, hogy a gyöngyösi példa ott is követendő lenne. Többször rákérdezett édesapámnál, hogy jelentkezett-e már a kecskeméti V.B. elnök. Ez a szőlőlugas immár csaknem ötven esztendős. Sajnos az eredeti 300 méter hosszúságból mára mintegy 100 méter maradt. A Városüzemeltetési Igazgatóság segítségével én a mai napig metszem, kapálom, permetezem… őrzöm ezt a 100 métert, s vele édesapám emlékét is.” B. Gál Edit történész

Pillanatfelvétel: csaknem ötven évvel ezelőtt Kecskés Péter és tanítványai szőlőt gondoznak az Egri úton

Gyöngyös mezőgazdaságában hosszú évszázadokon keresztül a szőlőművelés volt a meghatározó ágazat. A szőlőskertek újabb és újabb területeket hódítottak el a szántóföldi műveléstől. A Sárhegy oldalán lévő napsütötte lankákat hamar művelés alá fogták. Ezt a részt tartották a legjobb szőlőtermő területnek a város határában. Gyöngyösön a XIX. században nem alakult ki kapitalista nagyipar, a vasúti fővonal is elkerülte, de a megye pénzintézeti központjának mondhatta magát. A kapitalizáció alapja itt a szőlő- és borgazdaság lett. A felsőfokú mezőgazdasági szakoktatás gondolata már 1871-ben felvetődött, amikor a gyöngyösi székhelyű Heves Megyei Gazdasági Egyesület előterjesztést nyújtott be a város polgármesteréhez azzal a javaslattal, hogy létesítsenek mezőgazdasági, szőlész-borász egyetemet a településen. Mivel az uralkodói jóváhagyás elmaradt, így e nagyszerű törekvés ügye is elhalt. Majd 1900-ban vincellér iskolát szerveztek, ami azonban csak néhány évig működött. A Felső Mezőgazdasági Iskolát 1920-ban hoztak létre, amely a ’30-as évek végétől Gyöngyösi Római Katolikus Mezőgazdasági Középiskola néven működött tovább, majd 1949-ben mezőgazdasági gimnáziummá, 1953-ban mezőgazdasági technikummá, s 1968-tól mezőgazdasági szakközépiskolává szervezték át. A felsőfokú szakemberképzés 1962-ben a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumban - a főiskola jogelődjében - a szőlész-borász felsőfokú szaktechnikus képzéssel kezdődött.

Mint e felsorolásból is látható a szőlészet oktatása szinte végig kísérte a város életét az elmúlt több mint 100 esztendőben. De most szóljunk néhány szót a fent bemutatott képről. Talán még sokan emlékeznek rá, hogy az 1960-as években az Egri út mindkét oldalát a 24-es műúti csatlakozástól körülbelül 300 méter hosszúságban szőlőtőkék övezték. Ezeket a szőlőlugasokat Kecskés Péter tanár vezetésével a gimnazisták telepítették és gondozták szakmai gyakorlat keretében. Kecskés Péter 1959-től 1967-ig tanított a Vak Bottyán János Gimnáziumban az úgynevezett 5+1-es tagozaton. Ez a furcsa elnevezés olyan oktatást takart, ahol a tanulók egy 1961-es törvény értelmében, a Művelődésügyi Minisztérium tanterve alapján készített tanmenet szerint, politechnikai oktatás keretében, szőlészeti és borászati szakoktatást kaptak. Ez a képzés a szakmunkásképzés szintjén, négy éven keresztül heti egy napot tett ki. A gimnazisták tehát az érettségi bizonyítványuk mellé szőlész-borász szakmunkás bizonyítványt is kaptak. Az 1963/64. évi gimnáziumi évkönyvben olvasható, hogy a négy szőlészeti osztály összesen 5560 munkaórában hozta létre az Egri úti szőlőlugast 1964 tavaszán, Kecskés Péter tanár vezetésével. - A középfokú mezőgazdasági oktatásnak hazánkban jelentős, nagy múltú hagyományai vannak, gondoljunk csak Tessedik Sámuel gazdasági minta iskolájára. Édesapámat tiszteletből „Gyöngyösi Tessediknek” is nevezték, hiszen neve összeforrt a városban

Élhető várost teremtett a polgármester
Százharmincöt évvel ezelőtt, 1877. július 1-én született Puky Árpád – az egykori 1848/49-es kormánybiztos és Heves megyei alispán, Puky Miklós unokája – , aki 1919. november 18-tól 23 évig, 1942. február 9-ig állt a város élén, s aki 1959-ben 82 évesen, szegényen, magára hagyatottan, éhezve és nyomorogva halt meg. Polgármesterségének két évtizede alatt megteremtette nagyszüleink, szüleink és a mi számunkra ezt a ma is élhető várost, s utat nyitott a Mátra turisztikai, gyógyászati fejlődésének. Nekünk, utódoknak az a kötelességünk, hogy e nagyszerű ember emlékét, az ő szinte emberfeletti erőfeszítéssel elért eredményeit, tetteit megőrizzük, és megismertessük az utánunk jövő nemzedékkel is. B. Gál Edit, a Gyöngyösi Városszépítő és -védő Egyesület elnöke

2012. július-augusztus

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
FOTÓ: SUHA PÉTER

7

Korzóztak az elődök nyomában járók

Új kapcsolat olaszokkal és kínaiakkal
Újabb külföldi partnerre talált Gyöngyös, amely iránt most az olaszok érdeklődnek. Nemrég a tengerparti városból, Cesenaticoból érkezett egy delegáció, melynek tagjai a Károly Róbert Szakképző Iskolával és a város vezetőivel vették fel a kapcsolatot. Faragó László polgármester elmondta: a vendégek az oktatási tapasztalatokon túl igen kedvező kulturális javaslatot hoztak. – Az olaszok felajánlották, hogy részt vesznek a szeptemberi szüreti mulatságon, ahol majd saját termékeiket kínálnák, zenészeik pedig a színpadon mutatkoznának be. A város hét kilométeres tengerpartján számos szálloda található, ahol kedvezményes üdülési lehetőséget biztosítanak a gyöngyösieknek – tudtuk meg a polgármestertől, aki hozzátette: a Gyöngy Nemzetközi Néptáncfesztiválra egy olasz dudás csoport is érkezik, valamint egy regionális szintű, itáliai szálloda és turisztikai szövetség tagjai is szívesen megismernék Gyöngyöst. A polgármester szerint fontos, hogy a külföldi városokkal kialakított együttműködések ne csak papíron létezzenek, hanem élő kapcsolatok legyenek.

A baráti kör tagjai idén is korhű ruhában ünnepelték a várost

Csaknem 700 éve kapott városi rangot Károly Róbert királytól Gyöngyös. Ennek méltó megünnepléséről május közepén egy egész napos programsorozat gondoskodott a Fő téren. A XIX. századi piacon korabeli ruhába öltözött nők és férfiak korzóztak, a felújított zeneiskolában pedig köszöntötték az új díszpolgárokat. A Gyöngyös Város Barátainak Köre által szervezett Fő téri eseményen Faragó László polgármester örömét fejezte ki, hogy igen sokan gyűltek össze az ünnepre, amelynek idén Nagyréde volt a díszvendége. A közeli falu hagyományőrző csoportjaival, boraival és jellegzetes ételeivel ismertette meg az érdeklődőket. A piachoz idén először csatlakozott a Magyarok vására is, így mindenki kedvére ehetett, ihatott és szórakozhatott a színpompás forgatagban. Szilágyi Erzsébet, a baráti kör titkára reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy jövőre is lesz XIX. századi piac, amely iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés, egyre több iskola és civil közösség vesz részt aktívan a sokadalom megvalósításában. A városnap alkalmából a könyvtárban ki-

FOTÓ: SUHA PÉTER

Cesenatico

Hamisíthatatlan vásári hangulat volt a Fő téren

állítással és ingyenes beiratkozással várták az érdeklődőket, az uszoda és a mozi szolgáltatásait pedig kedvezményesen lehetett igénybe venni. A városünnepet a sportcsarnokban Carl Orff : Carmina Burana című művének bemutatása zárta, a helyi kórusok előadásában.

Tavasszal a kínaiak is városunkban jártak, melynek eredményeként Lishui városa és Gyöngyös egyenjogúságon és kölcsönös előnyösségen alapuló szándéknyilatkozatot írt. Ennek célja a kereskedelmi gazdasági, tudományos, technikai, kulturális és üzleti együttműködések fejlesztése. A találkozón elhangzott: a gazdasági és üzleti kapcsolat fellendítésére a kamarák segítségére is számítanak.

Elsőként lett a béke városa
Rajz- és futóversennyel, dalokkal, versekkel ünnepelték a béke napját Gyöngyösön, amely 1997-ben az országban elsőként lett békeváros. Ugyanekkor nemzetközi békeheggyé, a béke szimbólumává nyilvánították Kékestetőt is. A város kiemelt voltára a könyvtár falán újonnan felavatott tábla is emlékeztet. A táblaavató ünnepségén dr. Réthy Béla alpolgármester kiemelte: fontos minden olyan kezdeményezés, mellyel az értelmetlen pusztítást, a háborút elutasítjuk, a béke fontosságát pedig hangsúlyozzuk. Szavait egy fehér galamb röptetésével szimbolizálta a városvezető.

Kulturális közösséget alkotnak a ruszinok
Együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és Ungvár járás Császlóc önkormányzata. A ruszin közösségek kulturális és hagyományőrző területen kívánnak együttműködni. Ennek jegyében látogattak el a gyöngyösi ruszinok a kárpátaljai település tavaszköszöntő rendezvényére, ahonnan szép emlékekkel tértek haza. A viszontlátás nem várat sokat magára: a császlóciak szeptember 22-én a ruszin nap alkalmából látogatnak majd Gyöngyösre.

8

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
Látványműhely lesz a kincstárban
FOTÓ: CZÍMER TAMÁS

2012. július-augusztus

Kivételes alkalom volt a zsinat vidéki ülése
Gyöngyösön ülésezett a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata. A legfőbb döntéshozó szerv tanácskozása kiemelkedő jelentőségű, és csak kivételesen ülésezik vidéken. Gáncs Péter elnök-püspök elmondta: a zsinat fő helyszíne a főváros, most azért találkoztak az északi egyházkerületben, mert szeretnének közelebb kerülni a vidéki gyülekezetekhez. A zsinat alkalmával a döntéshozók jelentéseket hallgathattak meg az elmúlt évről és törvénymódosításokat hajtottak végre. Utóbbira azért volt szükség, mert újabb oktatási intézmények kerülnek az evangélikus egyház fenntartásába. Az elnök kiemelte: az elmúlt év az evangélikusoknál is az önkéntesség jegyében telt, sok segítő gyülekezeti tagot meg tudtak mozgatni. Gáncs Péter hangsúlyozta: a munkahelyteremtésben és -megőrzésben egyházuk is szívesen segítene, hiszen ez a falvak és a gyülekezetek megmaradását is jelentené.

A templomi tárlat hétfő és vasárnap kivételével minden nap látogatható A gyöngyösi Szent Bertalan-templom északi karzatára költözött a város Egyházművészeti Kincstára mindaddig, amíg a tárlatnak helyet adó épületet fel nem újítják. Az értékes és gazdag kiállításból a rekonstrukció idején XVII. századi könyveket, nyomtatványokat, egyéb írásos emlékeket, ötvöstárgyakat, illetve XVIII. századi miseruhákat láthatnak az érdeklődők. – Az egyházi múzeum felújítása esedékessé vált, hiszen több mint harminc esztendeje fogadta változatlan formában a látogatókat. Az európai uniós pályázattal és a gyöngyösi önkormányzat támogatásával közel 300 millió forintot érő beruházással teljesen átalakul a kiállító tér – tudtuk meg Juhász Ferenc plébánostól. A kiállítótér újdonsága lesz két restaurátorműhely is. Az egyik az ötvöstárgyaknak, a másik a textíliáknak. Mindkét restaurátor-műhely úgynevezett „kétüléses” munkahelyként is működik a kincstárban. Ez azt jelenti, hogy a restaurátor mellett lesz egy „növendék-szék” is, ahol a mester mellett egy tanuló sajátíthatja el a szakmai fogásokat. Az évente negyvenezer látogatót fogadó múzeum restaurátor-műhelyei is látogathatók lesznek. Ha a beruházás befejeződik, akkor a gyöngyösi lesz az ország egyetlen egyházi restaurátor-műhelye. A kor elvárásainak megfelelően akadálymentesítik is az épületet. Szintén pályázati támogatásból újul meg a Szent Bertalan-templom oldalában lévő, régészeti leleteket védő épület is. A faépítményt, amely eltakarta az ott lévő régészeti feltárást, már elbontották. A fakunyhó helyén egy olyan épületet alakítanak ki, amely biztosítja a régészeti kincsek védelmét, de ezzel együtt lehetővé teszi, hogy a feltárás eredményeit a nagyközönség is láthassa. Az üvegfal mögött a gótikus Szent Anna-kápolna alapfalai és bélyeges téglákkal burkolt belső része lesz látható.

Báróportré az ötödik érmen

Kódolva a szürkebarát sikere
A Gloria Sublimis Borlovagrend Miller Lajos Kossuth-díjas operaénekest avatta borlovoggá a gyöngyösi bornapok alkalmából. A művészt meglepetésként érte az akció, ezért meghatódva mondott köszönetet a megtiszteltető címért. A háromnapos borünMiller Lajos nepen kihirdették a 17. Mátrai borvidéki borverseny eredményét, és az is kiderült, hogy az idén melyik bor reprezentálja majd a várost és a Mátra térségét. A 2011-ben termelt borok közül a gyöngyöstarjáni Ludányi András Szürkebarátját választották meg Gyöngyös Város Borának. A termelő elmondta, a nyertes bor győzelme kódolva volt, hiszen paraméterei, évjárata hasonló ahhoz a 2009-es Szürkebaráthoz, amely három éve a megye bora lett. A városbor Ludányi András szerint friss, üde, gyümölcsös, éppen olyan, amilyennek egy kiváló reduktív bornak lennie kell.

A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Gyöngyösi Csoportja elkészítette a „Tisztelet az elődöknek” éremsorozat 5. darabját, báró Orczy Lőrinc portréjával. A báró 1718-ban született Gyöngyösön, később földesúrként ő építette az Orczy-kastélyt 1760-70 között. Az épület most a 125 éves Mátra Múzeumnak ad otthont. Orczy Lőrinc nagy műveltségű főúr volt és hatalmas könyvtárral rendelkezett. Kapcsolatot tartott korának szinte valamennyi költőjével, írójával, tudósával. Az Orczy Lőrinc portréjával díszített új éremből 40 ezüst és 150 bronz medált verettek, amelyek már megvásárolhatók.

2012. július-augusztus

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

9

A világ táncosai találkoznak Gyöngyösön
Az elmúlt 18 év alatt 44 ország 136 csoportja mutatkozott be a Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztiválon, melyet 15 magyar együttes tett még felejthetetlenebbé. Ahogyan máskor is, úgy az augusztus 6. és 12. között Gyöngyösön immár 12. alkalommal megrendezendő találkozón a néptáncon és a népzenén kívül az érdeklődők megismerkedhetnek a vendég országok viseleteivel és gasztronómiájával is. A program sajátosságát éppen az adja, hogy a táncon túl egyéb folklór elemeket is bevontak. Idén már hatodik alkalommal szervezik meg a Mátrai Dudástalálkozót, ami ma már nemzetközi érdeklődésre tart számot. Ebben az évben a magyar, a horvát, macedón, cseh és az olasz dudások mutatják meg, ők hogy fújják a hangszert. A népi iparművészet termékei kiállításokon, vásárokon jelennek meg. Idén a népi hangszerek és az 50 éves Vidróczki Néptáncegyüttes mutat-

kozik be egy tárlat erejéig. A tavalyi folklórfesztivál hangulatát pedig Colin Penny képei idézik fel újra. A találkozó szervezői most azon dolgoznak, hogy a Gyöngy fesztivál újra megkaphassa a legjobbaknak járó minősítést. A szabadtéri színpadon idén Dagesztán, Spanyolország, Olaszország, Írország, Törökország, Örményország, Lengyelország és Görögország táncosai, valamint a deszki Bánát Néptáncegyüttes, a gyöngyösi Vidróczki Néptáncegyüttes táncosait láthatjuk majd. De színpadra áll a Duna Művészegyüttes is. A nyitó és záró gálát pedig az olasz zászlóforgatók színesítik majd.

Államalapítás: szép ünnepünk lesz
A Szent István Nap keretében idén is megrendezik a hagyományos kenyérszentelő ünnepséget a Szent Bertalan-templom előtti téren. Az ünnepség 9 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Szent Bertalan-templomban, majd 10 órától a templom előtti téren folytatódik a kenyérszentelővel. Az új kenyeret Juhász Ferenc plébános-kanonok áldja meg, majd ünnepi beszéd is köszönti a templom előtti közönséget. Az ünnepi megemlékezésen közreműködik a főiskola KÁ-RÓ színköre. Este a hagyományokhoz híven élő koncert lesz a Fő téren, majd a koncert után tűzijáték várja az ünneplőket.

10

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
Fél évszázada a felsőoktatásban

2012. július-augusztus

Idén ünnepli alapításának ötvenedik évfordulóját a Károly Róbert Főiskola. Az ebből az alkalomból megrendezett jubileumi ünnepségen díszpolgárrá avatták dr. Dimény Imre akadémikust, egykori agrárminisztert, akinek nem csupán a munkáját ismerte el a címmel az intézmény, hanem köszönetet is mondtak a KRF-nek nyújtott segítségért. A fél évszázad megünneplése kapcsán a főiskola szenátusa Károly Róbert Aranyérem kitüntetést adományozott prof. dr. Szendrő Péter rektor emeritusnak, dr. Mária Kadlečíková professzornak, dr. Bernd Fritznek, a jénai főiskola professzorának, prof. dr. Vladimír Gozoranak, a Pozsonyi Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Főiskola intézetigazgatójának, prof. dr. Demetrovics János akadémikusnak, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem volt rektorainak: dr. Bíró Ferencnek, dr. Pethő Györgynek és dr. Székely Csabának, valamint dr. André Matonnak, a Merelbekei Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet volt igazgatójának. A Károly Róbert Főiskola alapításának ötven éves évfordulójáról egy jubileumi kiad-

Perforáló gép hozhat újabb sikert
Egy, a mezőgazdasági munkát forradalmasító berendezés szabadalmaztatására készül a Károly Róbert Főiskola, ahol olyan fóliaperforáló gépet fejlesztettek ki, ami energiatakarékosabbá teszi a természeti termelést. A kutatók elképzeléseiket fóliaalagutas dinnyetermesztésben ellenőrizték. A rendszer kiválóságát pedig több tízezer mérés igazolja. A kifejlesztett fólián olyan különleges perforációk vannak, amitől a hideg éjszakában a lyukak becsukódnak, ha pedig 35 Celsius-fok fölé hevül a fólia alatt a levegő, akkor a nyílások elkezdenek szellőztetni.

Dr. Dimény Imre akadémikust díszpolgárrá fogadta dr. Magda Sándor rektor

vánnyal is megemlékezett. Az „50 éve a felsőoktatásban” című könyvben az intézmény volt és jelenlegi munkatársai tekintenek vissza az eltelt öt évtizedre. A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma a kar legmagasabb kitüntetésével ismerte el dr. Magda Sándort. A Károly Róbert Főiskola rektora a gyöngyösi intézmény fél évszázados jubileumára rendezett ünnepségen vehette át az Agrártudományért és Kutatásért Érmet.

A hiányszakmákra fókuszál a tananyagfejlesztés
A munkaadói igényekhez igazodva hét területen hajtott végre tananyagfejlesztést a Károly Róbert Főiskola. Pályázati támogatással a vendéglátás-gasztronómia, az idegenforgalom-turizmus, a gazdasági informatika, a megújuló természeti erőforrások, a bioenergia-gazdálkodás, a precíziós mezőgazdaság és dísznövény-termesztés tananyaga bővült és lett gyakorlatorientáltabb. A fejlesztés során létrejött, hiányszakmákhoz igazodó tananyagok közül 18 magyar, illetve 7 tananyag angol nyelven is elkészült. Ezek ősztől megtalálhatók lesznek majd a www.tankonyvtar.hu weboldalon. A projektbe beépítették a mentorcégek és az együttműködő partnerek tapasztalatait, tanácsait is. Az új tananyagok alapján 24 rövid ciklusú képzést alakított ki a KRF. A 26 órás kurzusokon – melyeket mindenki térítésmentesen érhetett el – 140 főiskolai hallgató és 367 külső résztvevő vett részt, akik tanulmányaikról tanúsítványt kaptak. Az intézmény a projektidőszakban 6 szakirányú továbbképzési és két felsőfokú szakképzési szakot is engedélyeztetett. A projekt során bővült a KRF képzési palettája a hiányszakmák és a szakmai kompetenciák fejlesztése terén.

FOTÓ: CZÍMER TAMÁS

Találkozott a tudás és a szakmai tapasztalat
Együttműködési megállapodást kötött az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és a Károly Róbert Főiskola (KRF). A két intézmény munkakapcsolata közel kétéves múltra tekint vissza. A kolontári vörösiszap-katasztrófát követően a főiskola szakembergárdája mérte fel a károkat a levegőből, majd egy év elteltével vizsgálta a kármentesítés eredményeit. Emellett a KRF részt vesz a az OKF Kormányzati Koordinációs Bizottság Tudományos Tanácsának munkájában, az ENSZ kereteiben végzett tevékenységeik is kapcsolódnak egymáshoz. Az együttműködési megállapodást a KRF részéről dr. Magda Sándor rektor írta alá, aki méltatta a megállapodást és hangsúlyozta: a külső kapcsolataik révén mindig arra törekedtek, hogy hallgatóiknak minél több szakmai lehetőséget biztosítsanak. Dr. Hoffmann Imre, az OKF főigazgató helyettese kiemelte: 2010-ben a Magyar Tudományos Akadémia ajánlotta figyelmükbe a gyöngyösi főiskolán zajló kutatásokat, melyek fejlesztésében a katasztrófavédelem is örömmel vesz részt.

Több száz hallgató búcsúzott
Fáklyás felvonulással köszöntek el Gyöngyöstől a KRF végzős hallgatói, akiket a főiskolán dr. Magda Sándor rektor, a Fő téren pedig dr. Réthy Béla alpolgármester búcsúztatta el. A városvezető elmondta: reméli, szép emlékeket őriznek majd a Gyöngyösön eltöltött évekről a főiskolások, akiket mindig örömmel fogadnak és visszavárnak. A nyári záróvizsgák során felsőfokú szakképzési szakon 127, alapképzési szakokon 346 hallgató, mesterképzésben 58 hallgató vizsgázott. Az eredményesen szereplők július végén kapják meg diplomájukat.

2012. július-augusztus

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

11

A Máltai Szeretetszolgálat működteti az iskolát
49 százalékban pedig Gyöngyös önkormányzata hozta létre. A tulajdonosok most úgy döntöttek, az iskola működtetési jogát átadják a Máltai Szeretetszolgálatnak, mert, ahogy Ivády Imréné, a KRF gazdasági főigazgatója elmondta, a közoktatás és a fenntartás a jövőben bizonytalanná válhat a nem állami tuSzeptembertől megváltozik az élet a gyöngyösi „Keriben” lajdonú iskolákban. – A Károly Róbert Szakképző Iskolának Szeptembertől a Máltai Szeretetszolgálat működteti a Károly Róbert Szakképző Isko- több mint kilencszáz tanulója van, akiknek lát. A szervezet az esélyegyenlőség jegyében, a sorsát nem szerettük volna kockára tenni. a meglévő képzési palettát mezőgazdasági és Ezért a Máltai Szeretetszolgálatot kerestük szociális szakmák tanításával kibővítve foly- meg, hogy legyen az iskola működtetője, mert a főiskola és a karitatív szolgálatot is ellátó kötatná az oktatást az intézményben. A vendéglátó, kereskedelmi, közgazda- zösség vidékfejlesztésről alkotott véleménye sági és idegenforgalmi szakembereket kép- megegyezik – tette hozzá a gazdasági főigazző iskolát immár hat éve a Pro Caroberto gató. – Összefogásunk országosan is példaérNonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. tékű kezdeményezés, hiszen közösen a középműködteti. A fenntartót 51 százalékban a fokú és a felsőfokú képzést versenyképesebb gyöngyösi Károly Róbert Főiskola (KRF), körülmények között tudjuk megvalósítani. A Máltai Szeretetszolgálat tehetséggondozó és felzárkóztató modelljébe beleillik a gyöngyösi oktatási intézmény működtetése. – Már van egy általános iskolánk Tarnabodon, de szeretnénk a fiatalok életútját egészen addig végigkísérni, míg el nem helyezkednek. A köztes idő alatt pedig szakmát, piacképes tudást adnánk a kezükbe – tudtuk meg Kohányi Miklóstól, a Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványának kuratóriumi tagjától. – Mi nem csupán oktatni szeretnénk a gyerekeket, hanem egy olyan mentorálási program kidolgozására törekszünk, amely akár a problémák megoldásában is segítheti a fiatalokat. Mi nem iskolafenntartónak szegődtünk Gyöngyösre, hanem egy olyan átfogó rendszer kialakításán dolgozunk a várossal, a főiskolával és a kormányhivatallal, amely lehetőséget ad a hátrányos helyzetűeknek is arra, hogy az iskolából kikerülve jó eséllyel kezdhessenek hozzá az önálló élethez. Faragó László, Gyöngyös polgármestere is úgy véli, a működtetőváltással tűnik a legkedvezőbbnek a szakképző iskola jövője. A város képviselő-testülete ezért egyhangúlag támogatta az intézmény átadását.

Számos díjjal büszkélkedhetnek a mátrafürediek
Méltán lehet büszke tanulóira a mátrafüredi Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola, hiszen diákjai a különböző országos versenyeken szép eredményeket értek el. Idén 14. alkalommal rendezték meg a Dr. Guba Sándor emlékversenyen a mátrafüredi iskolások öt pályamunkával vehettek részt a megmérettetésen. A Mátra Szakképző Iskola elért eredményei: Deák István országos I. helyezés; Juhász Milán az Agrárunio című folyóirat által felajánlott különdíját, valamint Kaposvár város különdíját kapta meg; Kovács László a Magyar Mezőgazdaság című folyóirat által felajánlott különdíjban részesült; Verhóczky Bálint az Agrárunió című folyóirat által felajánlott különdíjat kapta, Komáromi Kornél pedig oklevelet érdemelt ki. Az Egerben megrendezett Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ifjúsági katasztrófavédelmi versenyén a Mátra Szakképző Iskola 2. helyezést ért el. A csapat tagja Ambrus Ádám, Berecz Dániel és Bartus Richárd volt. Az iskola diákjai első alkalommal vettek részt a Megyei Kollégiumi Szpartakiád versenyen, ahol síkfutásban Lénárd Tamara 3., Pilinyi Péter 1., Miskei Gergő 2. helyezett lett. Hegyesi Márk távolugrásban 3. helyen, szkanderben pedig 2. helyen végzett.

Berzések voltak a legjobbak németből
A Berze Nagy János Gimnázium diákjai a most zárult tanévben is helyt álltak a tanulmányi megmérettetéseken. Számos szép eredmény született a versenyeken, melyek közül most a legjobbakat emeljük ki. Az Árokszállásy Zoltán Biológiaversenyen első helyezett lett Bányai Vidor. A Titok Országos Német Levelező Versenyen a lányok és a fiúk is elsők lettek. A két csapatot Kozéki Kristóf, Galó Bence és Tóth Tibor, valamint Ács Eszter, Juhász Kinga, Rajki Eszter és Tóth Bernadett alkotta. Második helyezést ért el a Lázár Ervin Anyanyelvi versenyen Vígh Violetta, Illés Inez és Maka Zsófia; az angol nyelvi versenyen Baán Lolita és Bátori Gréta; a László Gyula Országos Rajzversenyen Árvai Csenge; a Bugát Pál Természetismereti Verseny döntőjében Pál Zsófia, Petró Milán és Koren Márton; a Bendegúz Anyanyelvi Levelezős Verseny döntőjében Szabó Kinga; a Titok Országos Német Levelező Versenyen Füleki Márton, Iványi Márton és Kovács Bence.

Olaszoktól tanultak a kerisek
A Károly Róbert Szakképző Iskolában egy olasz szakoktató tartott bármixerképzést a diákoknak. A háromnapos oktatás nagyon hasznos volt a pincértanulóknak, hiszen egy olyan szakma fortélyait sajátíthatták el, ami nálunk nem, ám az olaszoknál tananyag. A diákok tudásukról hivatalos tanúsítványt is kaptak. Ismereteiket remélhetően hamarosan Olaszországban gyarapíthatják majd - mondta Csókáné Kálmán Éva, az iskola pedagógusa.

12

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2012. július-augusztus

A múzeumnak mindig volt jövője
(A Mátra Múzeum kronológiája I.)
A 125 éve megalakult Mátra Múzeum története igen sokrétű, nemegyszer hányatott volt. Ezért részletesen bemutatni itt terjedelmi okok miatt lehetetlen, csupán a főbb (dátumokhoz köthető) eseményeket idézzük föl. Akik részletesen szeretnének megismerkedni a múzeum történetével, azok a korabeli lapok oldalain megjelent híradásokból, valamint a múzeum kiadványaiban megjelent tanulmányokból nyerhetnek bővebb információt. Az évforduló méltó megünneplésére a idei Múzeumok éjszakáján kerítettünk sort, ahol előadások és időszaki kiállítás keretében mutattuk be az elmúlt évtizedeket. Jelen rövid ismertetésben a megalakulástól, a második világháborúig vesszük számba az eseményeket.

I. SZAKASZ: MEGALAKUL A MÁTRA MÚZEUM
1867 – első próbálkozás megalakul a Gyöngyös Városi Musealis Gyűjtőtár alapító: Főkövy Antal polgármester tervezett nyitás: 1868 március 15. 1880 – második próbálkozás Múzeumalapítási Választmány (= előkészítő bizottság) cél: természettudományi (őslény tani, mezőgazdasági) múzeum létrehozása 1886 – harmadik próbálkozás Hanák Kolos ügyvéd megalapítja a Magyarországi Kárpát Egylet Mátra Osztályát gimnáziumi tanárok vezetésével létrejön a Múzeumi Bizottság 1887. MÁJUS 15. MEGNYÍLIK A GIMNÁZIUMBAN A MÁTRA MÚZEUM első őre: Wissinger Károly öttagú vezetőség: Csomor Kálmán polgármester (elnök) Pulszky Ferenc a Nemzeti Múzeum igazgatója (tiszteleti tag) gyűjtőterülete: a Tiszától a pesti, nógrádi, borsodi megyehatárig 1892. március 27-től „gyűjtő érdekterület” az ország bármely tája az intézmény gyűjteményei (1889-ben): iskolai és közművelődési, mezőgazdasági, őslénytani, ipari és háziipari, egyházi kiállítás: 191 tárgy (1891. végén) nyilvántartási munka: 8 fő végezte (4 gimnáziumi tanár, 2 orvos, 2 ügyvéd) kiadvány: „Mátra” c. közlöny múzeumi előadások negyedévenként múzeumi órák Lerner Vilmos: A Mátra Osztály és a földrajz tanítása. - (Mátra 1890. aug. 8.) 1894 - új gyűjtemény 150 fényképfelvétel (saját géppel készítve!) 1894 - létrejön a Heves Megyei Tanszermúzeum a város közgyűlése 1895-ben hozzájárul a Mátra Múzeum beolvasztásához a nyilvántartási munka eredményét 45 oldalas kiadványban tették közzé. 1906-ra meglazul a két intézmény közti kapcsolat 1907 május 15-én Pásztor József és Stiller János vesz át a vezetést 1909-ben a Mátra Múzeum kilép a Tanszermúzeumból 1912-ben Kemény János polgármester tervet készíttet egy önálló múzeum épületről „valahol a város szélén, hasonlatost a főgymnasiuméhoz” 1917. május 21. Gyöngyösi tűzvész az anyag megsemmisül, a leltárkönyvek kiállítási összesítők elégnek. A megmaradt anyag a Kálvária épületébe került.

II. SZAKASZ: ÚJ NÉV, RÉGI GONDOK („GYÖNGYÖS MEGYEI VÁROS MÚZEUMA”)
1918-ra elkészül a város helyreállításának terve (Warga L.), benne az új múzeum épülete. A kivitelezés nem történt meg. 1920 dr. Puky Árpád ujjászervezi a Múzeumi Egyesületet - elnök Stiller A gyűjtemény egy részét a gimnáziumba, más részét a polgármesteri hivatal pincéjébe szállítják, ezzel megszűnt a Tanszermúzeum 1923 március 15. tanárok, orvosok, ügyvédek (31 fő) múzeumalakító bizottságot hoznak létre -. épületet a Warga-féle terv szerint kívánják megépíteni, jelmondatuk: „A múlt dicsősége felejteti a jelen sivárságát és jobb jövőre serkent!” 1929 tavaszán a Műemlékek Országos Bizottsága és az Országos Magyar Gyűjteményegyetem Tanácsa javasolja a közgyűjteménnyé nyilvánítást, amit épület hiányában a miniszter elutasított. 1931-ben megalakul az új intézmény, Gyöngyös Megyei Város Múzeumaa múzeumügy fő mozgatója Guba Pál piarista főgimnáziumi tanár erőfeszítése, hogy a Jókai utcában, romos állapotban lévő Szentháromság-templomot, a helyi elnevezés szerinti Rossz-templomot megszerezze múzeumi épületnek sikertelen marad, az épületet lebontják. Az új múzeum kiállításai a városházán kapnak helyet, itt helyezik el a tárgyak egy részét is, de a múzeum teljes anyaga továbbra is a Kálvária épületében marad. Új vonása a gyöngyösi múzeumügynek, Guba munkásságának eredményeként, hogy igen erőteljesen összekapcsolódik a világi és egyházi múzeum létesítése: 1934-ben megnyílik az újjárendezett egyházi és helytörténeti kiállítás. Az egyházi kiállítást (Gyöngyösi Római Katolikus Egyházi Múzeum) a Nagytemplom karzata biztosít helyet, a helytörténeti kiállítás (Gyöngyös Megyei Város Múzeuma) a Városházán kap helyet. 1936 július 18-án a város dönt az Orczy kastély megvásárlásáról múzeum és levéltár céljára. Az épületet 240 ezer pengőért veszik meg a tulajdonos br. Wildburg Arturnétól. A múzeum az északi és keleti szárnyban az eredeti berendezéssel nyílt volna meg: bútorok, festmények fegyverek, használati tárgyak, emléktárgyak, ill. a családi levéltár. Az épületet megvásárolja a város, de a kiállítási tervek pénz hiányában ismét meghiúsulnak. 1944. október 31. A II. világháború miatt Guba a különböző helyeken tárolt gyűjteményeket lezárja, s az ajtókra az alábbi szövegű táblát helyezte : „A front miatt átmenetileg zárva!” A gyűjtemények a háborút átvészelték, azoknak jelentős részét a front elvonultával a város lakossága dúlta szét, eltulajdonítva az értékeket (nemesfémek), s tönkrezúzta a számára értéktelent. ( folytatjuk) dr. Fűköh Levente múzeumigazgató

2012. július-augusztus

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

13
Gyöngyös új arcát mutatja be a film
Új marketingfilmmel népszerűsítik Gyöngyöst. Az egyperces alkotást egy, a funkcióbővítő városrehabilitációhoz kapcsolódó videópályázat keretén belül készíthették el a versenyzők. A filmnek az elmúlt egy évben megújult belvárost kellett bemutatnia. A Gyöngyösi Városi Televízió felhívására beérkezett pályaművek közül a legötletesebb és leglátványosabb filmet díjazták. A verseny győztese Molnár Viktor, a Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasáagi Szakközépiskola tanulója lett, de nagyra értékelte a zsűri Kovács Ádám és Steuer Róbert alkotását is. A díjazottak munkáját értékes ajándékokkal köszönték meg. A nyertes filmet több fórumon is felhasználják majd Gyöngyös népszerűsítésre.

Összefogtak a cukorbetegek látásáért
A hatvan éve uralkodó, most 86 esztendős II. Erzsébetnek állított emléket a gyöngyösi éremtárban a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Gyöngyösi Csoportja. A kiállítás egyben a királynő világban betöltött szerepét is tükrözi. Őfelsége gyémántjubileuma tiszteletére két gyöngyösi gyűjtő anyagából válogatták össze az érem-, bankjegy- és bélyegkiállítást. A tárlat július 20-ig tekinthető meg

Cápákkal is találkozhat a gyöngyösi maratonúszó
Molnár Gábor tavaly sikeresen teljesítette az amerikai Manhattan-maratont, most pedig egy újabb hosszútáv teljesítésére készül a gyöngyösi fiatalember. Gábor idén októberben is Amerika vizeit szeretné meghódítani: a több mint 33 kilométer hosszú kaliforniai Catalina-csatorna átúszása a cél. Gábor a tervek szerint egy őszi éjjelen indul útnak, amit a gazdag tengeri élővilág tesz majd még izgalmassabbá, a vízben ugyanis találkozhat teknősökkel, fókákkal és fehér cápákkal is. A legalább tízórás úszásnak szigorú szabályai lesznek, például semmilyen kontaktus nem lehet az úszó és az őt támogató csapat között, enni is csak egy zsinórra kötött kulacsféléből kaphat a sportoló, akinek még a vizi öltözetét is megszabják. Gábort barátnője és egy jó barátja kíséri majd a vízen. Ha a felkészülés erdményes lesz, Molnár Gábor lesz az első magyar, aki megszerzi a triple crown-t, vagyis a tripla koronát, ami a maratonúszók álma. A bátor sportoló már teljesítette az angol csatorna átúszását, körbe úszta Manhattan szigetét, és már „csak” Kalifornia van hátra a triplázáshoz. Eddig ez a teljesítmény alig ötven embernek sikerült a világon. Gábor évek óta külföldön él és dolgozik, hogy elő tudja teremteni a sporthoz és a megmérettetésekhez szükséges fedezetet, de örömmel fogad minden olyan támogatást, amely álmai megvalósítását segítheti.

A cukorbetegség szemfenéki szövődménye vaksághoz is vezethet. Ám, ha időben sikerül diagnosztizálni a betegséget, a páciensek látása megmenthető. Ennek érdekében tartanak szűrővizsgálatot Gyöngyösön, a Szekrényes FotóOptikában, ahol a budapesti Semmelweis Egyetemmel együttműködve a legmodernebb szemfenék-fényképezőgéppel végzik a cukorbetegek szűrését gyorsan, fájdalommentesen. A vizsgálattal nemcsak a szemfenéki elváltozásokat lehet követni, hanem az egész szervezetről is képet kap az orvos. A szűrést egyelőre az OEP nem finanszírozza, a vizsgálat önköltséges.

Ultrahanggal visszérműtét előtt
A Bugát Pál Kórházban elvégzik már a visszérbetegségek ultrahangos diagnosztikáját is, amely a visszérműtétek tervezésének alapját adja. A szakterület fejlődése már a műtéti technikák finomítását is jelenti. Az egészségügyi intézményben tervezik a legkisebb szöveti sérüléssel járó, helyi érzéstelenítésben elvégezhető, úgynevezett endoluminalis, vagyis éren belüli operációk mielőbbi bevezetését is.

Kerékpártárolót épített az állomáson a Mátra Volán
Bővült a gyöngyösi autóbusz-pályaudvar szolgáltatása, ahol a Mátra Volán Zrt. egy korszerű kerékpártároló részleget alakított ki. A közel három millió forintból megépített tárolóban 72 bicikli elhelyezésére van lehetőség. A beruházást a cég pályázati támogatásból hajtotta végre, amelyet a gyöngyösi és a hevesi kistérség közösségi közlekedésének fejlesztésére nyert. Kiss Tibor, a volántársaság autóbusz-közlekedési vezető menedzsere elmondta: bíznak abban, hogy a közlekedési alternatívák közötti kapcsolat megteremtésével a jövőben többen utaznak majd autóbusszal. Az utasok akár egész napra a kerékpártárolóban hagyhatják a kétkerekű járművüket, a szolgáltatás minden esetben díjmentesen vehető igénybe. Mint megtudtuk, bár kifejezetten a tárolót nem, azonban az autóbuszállomás területét a Mátra Volán Zrt. folyamatosan őrizteti. A gyöngyösi buszpályaudvar elrendezése, területi adottságai, illetve az érvényben lévő KRESZ-szabályok miatt a kerékpártároló biztonságosan csak gyalogosan, a biciklit tolva közelíthető meg. A kerékpárosok akadálytalan közlekedését segíti, hogy a tárolót körülvevő padkát két helyen is lesüllyesztették.

Biztonságos és korszerű megoldás a biciklivel közlekedőknek

FOTÓ: CZÍMER TAMÁS

14

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
A banánt a Mikulás hozza!

2012. július-augusztus

A gyöngyösi Fecske Úti Óvodában örömmel palántáztak és öntöztek a kisgyerekek

Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen értékrenddel nő fel egy új generáció. Ha azt szeretnénk, hogy a munka, az önellátás, a közösség és az egészség fontos legyen számukra, akkor ezekre meg kell tanítani őket. Éppen ezért egy országosan is egyedülálló, új kezdeményezésbe fogott barátaival a gyöngyösi Stiller Tamás. A fiatalok elhatározták, hogy megmutatják az óvodásoknak, hogyan

kell zöldséget, gyümölcsöt termeszteni, kertet ápolni, és azt is megtanítják nekik, miért jó, ha a saját maguk által gondozott, friss finomságokat fogyasztják. – Számtalan rossz táplálkozási szokás rögződött belénk az elmúlt években, és sajnos ezeket a gyerekek is átveszik, megtanulják tőlünk. Húsz-huszonöt évvel ezelőtt teljesen természetes volt, hogy a banán a Mikulással

együtt kerül a boltokba. Ma már bármelyik évszakban hozzájutunk az eperhez, a déligyümölcshöz vagy a körtéhez. Ez nem biztos, hogy jó és egészséges. Vásárlási szokásaink egyik nagy problémája, hogy nem a szezonális gyümölcsöket részesítjük előnyben. Mi ezen szeretnénk változtatni – mondta Stiller Tamás. – Bízom abban, hogy ha a gyerekek már óvodás korban megtanulják, hogyan kell zöldséget termeszteni, és mindez még élményekkel is párosul, akkor felnőtt korukban is igényként jelentkezik majd, hogy a saját maguk által megtermelt, egészséges alapanyagokból készült ételeket fogyasszák. Az ötlet megvalósítását a fiatalok saját költségükből finanszírozzák, de elfogadnak minden olyan támogatást, ami a segítségükre lehet. Szerencsére ebben sem volt hiány, elképzelésük sokaknak megtetszett, így többen melléjük álltak. Az óvodai kerteket egyebek között Gyöngyös öt óvodájában Stiller Tamás és csapata művelte meg, hogy alkalmasak legyenek a mezőgazdasági munkára. A növényeket és a magokat pedig igyekeztek a kicsikkel együtt elültetni. Az óvodai mintagazdaságokban betakarításig tart majd az Ovikert-program, ami – ha sikeres lesz – jövőre akár országos kezdeményezéssé nőheti ki magát.

FOTÓ: CZÍMER TAMÁS

Nyár végére elkészül a kispiac
– Az ingatlant és a hozzá tartozó őstermelői piacot három év alatt 15 millió forintból szeretnénk teljesen felújítani – mondta Dorsánszki Zsolt, a VG Zrt. igazgatója. – Korszerűsítjük a tetőszerkezetet, szigeteljük a falakat és kicseréljük az árusító portálokat, valamint a nyílászárókat. Az épületben a meglévőkön kívül kialakítunk két új üzlethelyiséget is. Bízunk A felújítás után korszerű körülmények között lehet abban, hogy a helyreállítást vásárolni a kispiacon követően szívesen jönnek Már elkezdték bontani a gyöngyösi Szövet- majd az emberek a gyöngyösi kispiacra vásákezet úti élelmiszerpiacot, melyet a Város- rolni. Arra törekszünk, hogy teljes körű szolgondozási Zrt. (VG Zrt.) újít fel. A társaság gáltatást nyújtsunk, ugyanis azt tapasztaljuk, egy önkormányzati pályázat sikeres nyertese- hogy ha az emberek nem tudnak egy helyen ként fél éve vásárolta meg az épületet, amit szinte mindent beszerezni, oda nem szívesen augusztus végére szeretnének teljes egészében mennek vásárolni. Bár a felújítás idejére a kiscsarnokot bezárkorszerűsíteni. A beruházást a VG Zrt. saját ták, de a piacon nem szünetel az árusítás. költségvetéséből finanszírozza.

Ha nem köt rá a csatornára, többet fizet
A környezetterhelési díjról szóló törvény változtatása a talajterhelési díj egységdíjának mértékét köbméterenként a korábbi 120 helyett 1200 forintban határozta meg. Ez azt jelenti, hogy a február 1-jétől keletkezett szennyvíz után magasabb díjat kell majd fizetni. Az „érzékeny” besorolású területeknél - ilyen Gyöngyös is- ez az összeg háromszoros szorzóval számolható. Ez azt jelenti, hogy egy köbméter ivóvíz-fogyasztás után 3600 forint talajterhelési díjat kell majd fizetni azoknak, akiknek az ingatlanja nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára. Talajterhelési díjat azoknál az ingatlanoknál kell fizetni, ahol rendelkezésre áll a csatorna, de a fogyasztó eddig nem kötött rá. A törvény alapján a talajterhelési díjat önadózással a kibocsátónak, azaz a fogyasztónak kell megállapítani, bevallani, és megfizetni. Így előfordulhat, hogy lesz, aki először 2013. március 31-én szembesül a magasabb tarifával, amit be kell fizetnie.

2012. július-augusztus

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
Hírek
A legjobb véradók lettek

15

Hőségben igyon, kenjen, hűtsön!

Ötödik alkalommal nyerte meg a Felsőoktatási Véradó Versenyt a Károly Róbert Főiskola az ezer és 10 ezer hallgatót képző iskolák kategóriájában. A KRF-en idén 455 véradó járult hozzá a sikerhez.

Szobról jött az új mozdony
Új mozdony, egy C50 típusú 3737 pályaszámú, magántulajdonú mozdony érkezett Szobról Gyöngyösre. Az új vontatóra azért van szükség, hogy a Mátravasút csúcsidőben is ki tudja szolgálni az utasforgalmat. A tartalékjárművet kedvezményes bérleti konstrukciós feltételekkel használhatja a kisvasutat működtető Egererdő Zrt.
Mindig magas faktorszámú krémmel védekezzünk az UV-sugárzás ellen!

Már az idei első hőségriasztás alkalmával vizet osztottak a járókelőknek Gyöngyösön. A palackozott ásványvízhez az önkormányzat szervezésében a város három forgalmas pontján, az autóbusz állomás, a piac és a sétálóutca közelében juthattak hozzá az emberek. A több száz félliteres palackozott ásványvizet az egyik helyi vállalkozó felajánlásának köszönhetően osztották szét. Dr. Réthy Béla alpolgármester elmondta: a város hőségriadó-tervét aktiválták, és arról is gondoskodtak, hogy nyári hőségriadók alkalmával elegendő közkút álljon a gyöngyösiek rendelkezésére. Az önkormányzat a nyár folyamán újabb vízosztásokat tervez harmadfokú hőségriadók esetén, vagyis ha várhatóan legalább három egymást követő napon eléri a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot. De mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy a nagy meleg minél kevésbé viseljen meg minket. Ellenőrizzük a lakás hőmérsékletét és napközben zárjuk be az ablakot! Használjunk függönyt vagy egyéb sötétítőt! Lehetőleg éjszaka szellőztessünk. Ha van lég-

kondicionáló berendezése, ennek működtetése idején tartsa csukva az ajtót és az ablakot. Ügyeljünk arra, hogy a belső hőmérséklet 28 Celsius-fok körüli legyen, mert a túlzott légkondicionálás meghűlést okoz. Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerű a gyógyszereket hűtőben tárolni. Délelőtt 11 és délután három óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, és akár zárt helyiségben, akár a szabadban vagyunk ne várjuk meg amíg szomjasak leszünk, hanem igyunk elegendő folyadékot! Ha a napra megyünk, használjunk napvédő krémet, viseljünk világos, természetes alapanyagú, bő ruhát valamint széles karimájú kalapot és napszemüveget! Hőségben ne végezzünk fizikai munkát, ne fogyasszunk cukor- és koffeintartalmú italt, illetve alkoholt!
Néhány üzemelő ivó- és közkút Gyöngyösön: Szent Bertalan u. ivókút, Hanisz tér, Batthyány tér, Városkert u. (játszótér), Hattyú tér (játszótér) ivókút, Hanák Kolos tér (játszótér); Mátrafüreden: Parádi u. 1., (templom), Parádi u. 31., Béke u. (színpad).

Kitartóan küzdött a céljaiért
Bárdos Tamás, a gyöngyösi József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium diákja kapta meg az idén az iskola egykori olimpikonjáról, Kiss Antalról elnevezett tanulói ösztöndíjat. Tamás elektrotechnikai technikusi, majd hegesztő szakon végzett. A fiú példamutató magatartásával és szorgalommal érdemelte ki az elismerést.

Bárdos Tamást (balra) az olimpikon Kiss Antal is köszöntötte

Jubilált a vitorlázó repülő
A Gyöngyös 33 elnevezésű vitorlázó repülő 80. évfordulóját ünnepelték a Pipis-hegyen, ahol a Veterán Repülők Szövetségének Gyöngyösi Szervezete emléktáblát is avatott. Deák Ferenc elnök elmondta: nagy gond, hogy a Pipis-hegyi repülőtér most nem azt a célt szolgálja, amiért létrehozták.

Jó, ha tudja, mikor tartanak szünetet
Nyáron több intézményben is megváltozik a munkarend. Ezzel kapcsolatban összegyűjtöttünk néhány hasznos információt, amit jó, ha tud: - A Mátra Művelődési Központ július 13-ig tart. A GYTV július 24-től nem sugározcsökkentett nyitva tartással működik. za műsorait. - A Gyöngyösi Városi Bíróság július 16. és - A Vachott Sándor Városi Könyvtár július augusztus 20. között tartja szokásos ítélke30-tól augusztus 25-ig zárva tart. Ez idő zési szünetét. Ebben az egy hónapos időalatt az I. számú Fiókkönyvtár (Platán u.) szakban tárgyalások nem lesznek, de a megszolgáltatási vehetők igénybe. szokott rendben fogadják az ügyfeleket. - A Családi Intézet a nyáron változatlan nyit- A Gyöngyösi Városi Televízió július 23va tartási renddel, a Pátzay János Zeneiskotól augusztus 6-ig karbantartási szünetet lában várja az érdeklődőket.

Milliókból újult meg a víztorony
A Heves Megyei Vízmű Zrt. gyöngyösi kirendeltsége saját költségén 7 millió forintból újította fel a víztorony kupoláját. A 85 éve üzembe helyezett épület tetőszerkezete elkorhadt, a szél is megbontotta, ezért volt szükség a víztározóként működő létesítmény rekonstrukciójára. A helyreállítás nem ér véget, a víztornyot üzemeltető társaság tíz éven belül szeretné felújítani a teljes épületet.

16

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2012. július-augusztus

Ne dobja el, ha ingyen is leadhatja!
A Bethlen Gábor utca egyik hulladéktároló ketrece mellé, vagyis közterületre valaki nagy mennyiségű hulladékot helyezett ki nemrég. A közterület-felügyelők beazonosították a hulladék tulajdonosát és ellene szabálysértési eljárást kezdeményeztek. A hulladékelhagyás miatt ugyanis több tízezer forint bírság szabható ki. Ezt elkerülendő és környezetünk megóvása érdekében vegyék igénybe a Kenyérgyár út 19. szám alatt lévő hulladékudvar szolgáltatásait. Ezzel csökkenhet a városban az illegális hulladéklerakók száma., ugyanis az AVE Kft.-vel szerződésben álló ügyfelek évente díjmentesen 200 kilogramm olyan hulladékot helyezhetnek el, ami nem az otthoni kukába való. Legyen az elektronikai, építési vagy veszélyes hulladék, gumiabroncs, nagy térfogatú befőttesüveg, síküveg vagy nagyméretű karton. A kerti munkák során összegyűlt zöldhulladékot bárki korlátozás nélkül, ingyenesen elhelyezeti a szennyvíz-tisztító telep bejáratánál lévő konténerben. A hulladékot komposztálással hasznosítják. Talán kevesen tudják, hogy a házi komposztálással is jelentős mennyiségű zöldhulladék alakul át talajjavító anyaggá. Érdemes kipróbálni!

Tucatnyian fogadták örökbe Gyöngyit, a Mátravasút öreg gőzösét. A mozdonynak azért kerestek „szülőket” az üzemeltetők, mert szűkös anyagi lehetőségeik miatt segítségre van szükségük. A Gyöngyit idén örökbefogadók közül kiemelt támogató volt a Mátrai Erőmű Zrt. A segítők nevét az állomáson és Gyöngyi oldalán is emléktábla őrzi.

Összeírják a gyümölcsösöket
A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott összeírók járják a várost júniustól november végéig, hogy felmérjék a város közigazgatási területén lévő alma-, körte-, kajszi- és őszibarack-ültetvényeket. A szakemberek a helyszínen töltik ki azt a kérdőívet, amely az ültetvény jellemzőit tartalmazza. Kérjük, segítsék munkájukat a szükséges információk megadásával és biztosítsák számukra, hogy a zárt területekre is bejussanak. A törvény alapján a gyümölcsfával betelepített területek használói kötelesek az összeíráshoz adatot szolgáltatni. A kérdőív megtekinthető az önkormányzat honlapján, hivatali hirdetőtábláján, illetve a KSH internetes honlapján (www.ksh.hu).

Zöldhulladék-begyűjtés ütemterve

Aggasztó, ahogy pusztulnak a fák
jól kivehető, hogy a jó pár ezer éve a Mátrában élő őshonos cser-, tölgy- és bükkfák is rozsdabarnán világítanak a hegyoldalakon. – Ez nem egy statikus állapot, ugyanis egyre több fa szárad ki a tartós csapadékhiány és az extrém aszályos időszak miatt. Most már rendkívül aggasztó a helyzet – mondta Dudás Béla, a Mátrafüredi Erdészet vezetője. – A szárazság változatlanul a fekete fenyőt érinti a leginkább, de a tél végéhez képest sokkal súlyosabb a helyzet. A probléma okainak feltérképezésébe a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola is bekapcsolódott, a levegőből elvégezhető távérzékelési technikával igyekszenek segíteni. A száradó fák megmentésére szakmai munkacsoport is létrehoztak. A szakembertől azt is megtudtuk, hogy a mostanihoz hasonló fenyőpusztulás még soha nem volt a Mátrában.

Csalóka kép: nyáron őszt idéz a táj a Kozmári-kilátóból

A tél vége óta látványosan és nagyon gyorsan pusztulnak a fekete és az erdei fenyők a Mátrában, ahol a természetbarátokat döbbenetes látvány fogadja. Sajnos, a szélsőséges időjárás nem kímélte a lombkoronás kultúrfajokat sem. Amerre a szem ellát a mátrafüredi Kozmári-kilátóból,

júl. 9. Bene u., Farkasmály u., Hanák K.tér, Őrálló u., Seregély u., Zsobrák u. júl. 10. Bástya u., Harrer u., Hold u., Kócsag u., Napnyugta u., valamint Vármegyeház tér júl. 11. Báthory u., Dózsa Gy. u., Jókai u., Mikszáth u., Széna u., Vasút u. júl. 12. Árpád tér, Erőmű u., Honvéd u., Kisfaludy F. u., Olimpia u., Tátra u. júl. 13. Bajcsy Zs. krt.-Platán-Kassai között, Fogarasi u., Késmárki u., valamint Temesvári u. aug. 6. Berze N. J. u., Fazekas u., Hóvirág u., Papföldi u., Solymos u. aug. 7. Bem apó u., Esthajnal u., Huszár u., Kőrösi u., Panoráma lépcső, Warga u. aug. 8. Batsányi u., Puky Dr. u., József A. u., Móricz Zs. u., Szép u., Vasutas u. aug. 9. Árpád u., Forgács u., Ifjuság u., Kőkút u., Páncélos u., Tüzér u. aug. 10. Baross G. u., Gyár u., Kolozsvári u., Thököly u.

FOTÓ: CZÍMER TAMÁS

2012. július-augusztus

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
Az orvos válaszol
2 3 4 5

17

Mit rejt a bűvös négyzet?
Írja be a négyzetbe a megfejtéseket a meghatározások szerint vízszintesen és függőlegesen is, és egy bűvös négyzetet kap. 1 1 2 3 4 5 Készítette: dr. Kuthy Erika 1. dél-európai népcsoport tagja 2. a Duna jobb oldali mellékfolyója 3. Veszprém megyei város lakója 4. Dánia állandó ENSZ-képviselője (Carsten) 5. a Kongói Demokratikus Köztársaság régi neve

Ízelítő

Sokszínű és sokízű nyári finomságok
A nyár nem csak meleg, hanem a gyümölcsöknek köszönhetően sokszínű és sokízű is. A piacon szemlézve jutottak eszembe ezek a könynyű, de mégis izgalmakkal teli finomságok. Az egyiket a szabadban érdemes elkészíteni, a másikat pedig még sütni sem kell. A desszertet fagylalt helyett is adhatjuk a gyerekeknek. Nagy Zoltán mesterszakács Szilvás csirkemell, nyársra húzva hozzávalók: 16 szem szilva 16 szem mandula 16 szelet vékony bacon 1 egész csirkemell filé A szilvákat kimagozzuk, minden mag helyére egy szem mandulát teszünk. A csirkemellet 16 vékony szeletre vágjuk és beburkoljuk vele a szilvaszemeket, sózzuk, borsozzuk, majd a szalonnaszeletekbe tekerjük. Végül bambusznyársra húzzuk. Faszénparázson 20 percig készre készítjük.
Szilvát és mandulát rejt a csirkehús

Jeges csemege hozzávalók: (12 adaghoz) 6 dl joghurt 3 ek méz 1 kis citrom reszelt héja 30 dkg friss vegyes gyümölcs Egy nagy tálba öntjük a joghurtot, hozzáadjuk a mézet és a reszelt citromhéjat, majd habverővel jól összekeverjük. Óvatosan belekeverjük a gyümölcsöket is. Egy muffin formába hullámos papírt teszünk, és ebbe kanalazzuk bele a joghurtos keveréket. A kosárkákat 3 órára mélyhűtőbe tesszük. A megfagyott deszszertről lefejtjük a papírt és tálaljuk.

„Mi lehet az oka annak, hogy a tízéves fiamnak a nyári strandolások után állandóan fáj a füle, sokszor a középfülgyulladást sem ússza meg? Hogyan lehet elkerülni a betegséget és a szövődményeket? Mire figyeljünk? Attól félek, hogy a sorozatos fülgyulladás miatt romolhat a fiam hallása.” P. Melinda Kedves Melinda! A felhőtlen strandolás gyakori megkeserítője a fülfájdalom. Nagyobb gyerekeknél és felnőtteknél leggyakrabban a külső hallójárat gyulladása okozza, kisebbeknél inkább a középfülgyulladás jellemző. Hallójárat gyulladásra hajlamosít a fültisztító pálca rendszeres használata, ugyanis a hallójárat bőrén apró hámsérülések keletkezhetnek, mely utat enged a fertőzésnek. A fül „piszkálgatása” nélkül is kialakulhat, például ekcéma esetén. A középfülgyulladás általában a nátha szövődményeként alakul ki, ezért strandoláskor óvakodjunk a megfázástól. A gyerekek ne fogyasszanak jéghideg italokat, és a fagylaltot is óvatosan nyalogassák. Gyermekkorban hajlamosító tényező még a megnagyobbodott orrmandula is, mely a strand nem túl tiszta vizétől begyulladhat, és középfülgyulladáshoz vezethet. A fülbetegség elkerülése az ok kiküszöbölésével lehetséges, melyhez sokszor fül-orr-gégészeti, allergológiai kivizsgálás szükséges. A sorozatos fülgyulladás, amennyiben szakszerűen van kezelve, a legritkábban vezet végleges hallásromláshoz. Amire érdemes odafigyelni: strandolás után semmiképp ne használjunk fültisztító pálcikát, mert a felázott hallójárat sérülékenyebb; hallójárati ekcéma- és gyakori hallójárat gyulladás esetén használjunk füldugót. Óvakodjunk a meghűléstől, és ne fürödjünk szennyezett vizű medencében. dr. Balogh Mária fül-orr-gégész főorvos

Ügyeletek
JÚLIUS 8-IG Mátraszele patika (Városkert u.) JÚLIUS 9-15. Erzsébet gyógyszertár (Kossuth u.) JÚLIUS 16-22. Szarvas gyógyszertár (Erzsébet királyné u.) JÚLIUS 23-29. Mixtura gyógyszertár (Szövetkezet u.) JÚLIUS 30-AUGUSZTUS 5. Gyöngy patika (Páter Kis Szaléz u.) AUGUSZTUS 6-12. Kígyó gyógyszertár (Fő tér) AUGUSZTUS 13-19. Richter gyógyszertár (Hanisz tér) AUGUSZTUS 20-26. Bugát Pál gyógyszertár (Dózsa Gy. u.) AUGUSZTUS 27 -SZEPTEMBER 2. Szarvas gyógyszertár (Erzsébet királyné u.)

Véradás
A Magyar Vöröskereszt gyöngyösi területi szervezete júliusban is szervez kiszállásos váradásokat: JÚLIUS 6. 10-14 ÓRÁIG Bugát Pál Kórház véradójában JÚLIUS 11. 14-17 ÓRÁIG Gyöngyöspata, művelődési ház JÚLIUS 13. 9-12 ÓRÁIG Bugát Pál Kórház véradójában
JÚLIUS 14. 9-13 ÓRÁIG Abasár, polgármesteri hivatal JÚLIUS 18. 14-17 ÓRÁIG Atkár, művelődési ház JÚLIUS 20. 9-12 ÓRÁIG Bugát Pál Kórház véradójában JÚLIUS 25. 14-17 ÓRÁIG Gyöngyöshalász, művelődési ház JÚLIUS 27. 9-12 ÓRÁIG Bugát Pál Kórház véradójában

18

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
- első lépés az oktatás!

2012. július-augusztus

Lehetőségek és versenyképesség

A már mindannyiunk számára jól ismert és sokszor visszacsengő név, az „IOSZIA” Felnőttképzési Intézmény hosszú társadalmi szerepvállalást követően végre elfoglalhatja méltó helyét Észak-Magyarországon, ezzel is kiemelve és középpontba helyezve Gyöngyös stratégiai szerepét a régióban. Akár munkahelymegtartásról, jobb álláslehetőségről, akár a gazdasági versenyképesség javításáról beszélünk, mindenképpen elengedhetetlen a megfelelő szakképzettség, a nyelvi, gazdasági, kereskedelmi és informatikai ismeret. Az akkreditált felnőttképzési intézmény az oktatások területén széles körű, magas színvonalú szakmai képzést biztosít. Mindezek mellett a főiskolai képzések távoktatási formában is elérhetők. A szakmai képzések akár már 8 általános iskolai végzettséggel is megkezdhetőek – főként az ipari és gépészeti területen, de ide sorolhatjuk az óvodai dajka, bolti eladó, kereskedő, boltvezető szakképesítést is. Ez segítséget nyújt a kallódó fiatalok és egyéb rászorulók felzárkóztatására, a megélhetést jelentő szakma megszerzésével. Széles körben kínálnak tanfolyamokat az érettségivel rendelkezők számára is, többek között a gazdasági, informatikai, kereskedelmi és logisztikai területeken. A szakmai képzések mellett megtalálhatók a hatósági vizsgára felkészítő tanfolyamok (tűzvédelmi szakvizsga, gépkezelői jogosítvány) és a kötelező továbbképzések is (munkavédelmi képviselők, munkahelyi elsősegélynyújtók, mérlegképes könyvelők). Az informatikai ismeretek, a digitális írástudás napjainkban már minden munkahelyen alapvető elvárás. Az Oktatóközpont akkreditált ECDL vizsgahely, így lehetőséget nyújt az Európai Számítógép-használói Jogosítvány megszerzésére a kezdőtől a haladó szintig. Az intézmény a Microsoft Észak-magyarországi oktatási és felnőttképzési szerződött partnere. A Hewlett-Packard-dal kötött együttműködési szerződés alapján szakemberek részére a HP hivatalos képzések teljes skáláját biztosítja – beleértve a gyakorlati és ingyenes oktatásokat, tréningeket is. Az Oktatóközpont, mint licence-tulajdo-

nos két, Magyarországon egyedülálló, nemzetközileg elismert, országos oktatási programot vezet be idén: - GCL – Global Commerce Licence - Globális Kereskedelmi Jogosítvány, - MOS - Microsoft Office Specialist. A GCL program a gazdasági, pénzügyi, jogi, üzleti magatartás, e-kereskedelem, marketing ismeretek, valamint az információs és kommunikációs technológiák ismeretének szintézisét nyújtja hallgatóinak. Az egyre jobban globalizálódó gazdaság folyamatosan teremt új kapcsolatokat az emberek, a vállalkozások, a versenytársak és a piacok között. Ezért a kereskedés-orientált üzleti tevékenységben ismeretekkel bíró szakemberek iránti igény rohamosan növekszik. A Microsoft Office Specialist (MOS) egy hivatalos Microsoft minősítés. Ez garantálja a Microsoft Office ismeretek kiemelt szintjét és kezelésének professzionális gyakorlatát. A MOS tanúsítvány növeli a munkavállalók és vállalkozások munkaerő-piaci és gazdasági versenyképességét, hitelt érdemlően bizonyítja szakmai felkészültségüket, tudásukat. Az EU-ban a vezetők számára már releváns üzleti asszisztenciát jelentő MOS certifikációval rendelkező alkalmazott fokozza a munkahely teljesítményét és segít a karrier célok elérésében. A GCL és MOS programok Magyarországon az IOSZIA Kft. gyöngyösi oktatási központjában kerülnek koordinálásra országos szinten! Az informatikai és kereskedelmi ismeretek mellett az idegen nyelv is a foglalkoztatási kompetencia fontos része. Akkreditált vizsgahelyként 2 nyelvvizsgarendszerben szervez vizsgákat a képzőintézmény. Az ECL vizsgarendszer keretében már a 14 év alattiak is szerezhetnek nemzetközi oklevelet az általános idegen nyelvi ismeretekből. Akinek pedig szakmai – gazdasági, műszaki – nyelvvizsgára van szüksége az a BME rendszert is választhatja. Az Oktatóközpont célja az, hogy a mindennapi életben használható, tényleges nyelvtudást szerezzenek a képzésben résztvevők. Kiemelten kezelik az oktatás során az eltérő képzési igényeket – a teljes körű szolgáltatás érdekében szerveznek például Vezetői nyelvi tréninget is (irodai nyelvhasználat). Az

egyéni speciális és célirányos képzést minden olyan vezető beosztású munkatárs figyelmébe ajánljuk, aki szeretné a meglévő nyelvi kompetenciáit professzionális szintre fejleszteni a még hatékonyabb és eredményesebb üzleti kommunikáció megvalósítása érdekében. A gyöngyösi székhely mellett öt városban, Hatvanban, Egerben, Salgótarjánban, Pásztón és Miskolcon rendelkeznek képzési helyszínnel valamint kihelyezett formában is végeznek oktatást igényspecifikáció alapján. Az elmúlt években számos neves cég több mint ezer munkavállalójának segítettek munkahelyük megtartásában, a vállalkozások versenyképességének javításában: Robert Bosch Kft., Mátrai Erőmű Zrt., Samsung, HE-DO Kft., BOTT Udecoop Kft., Magyar Közút, Lear, Miskolc Holding ZRt., Baumit Kft., Kecskeméti TISZK, stb. és nem utolsó sorban Gyöngyös, valamint a régió több településének polgármesteri hivatala. A Heves és Nógrád Megyei Kormányhivatalok Munkaügyi Központjainak partnereként sok álláskeresőt támogattak abban, hogy jobb esélyekkel találjanak megfelelő munkahelyet. Korábban a vállalkozások a szakképzési hozzájárulás terhére képezték munkavállalóikat, helyébe a pályázati forrás-szerzési lehetőség lépett. Ez a kisebb vállalkozások számára előnyösebb helyzetet teremtett, hiszen most 100% támogatással, tehát ingyenesen képezhetik munkavállalóikat a versenyképesség megőrzése érdekében. Az IOSZIA Kft. segítséget nyújt a vállalati képzési igények felmérésében is. Egyedi, az igényekhez igazodó, költséghatékony képzési csomagokat is összeállít. Ennek formái többek között pl. a munkarendhez igazodó képzési időrend, a modulrendszerű képzés előnyeit kihasználó képzési szerkezet, kihelyezett képzési forma, stb. Pályázati kiíráson alapuló forrás-biztosítás igénybevételével a képzésben résztvevők költségei finanszírozhatók, ezzel is könnyítve a vállalkozások helyzetét, hiszen a képzés nem más, mint egy hosszú távú befektetés a saját jövőnkbe! Részletesen a www.ioszia.hu oldalon olvashatók hasznos információk, illetve a Katona József utcai Felnőttképzési és Nyelvi Központban hétfőtől péntekig 8:00-16:30 között várnak minden érdeklődőt!

Fizetett hirdetés

2012. július-augusztus

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG Meglesz az a vébé arany!
A felkészülés nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, de nem akartam feladni. Rosszul időzítettünk, és egy miskolci edzőtábor is felborította az addigi rendszerességet, így a vb-t megelőző magyar bajnokságon voltam csúcsformában. Akkor fizikailag viselt meg a legjobban, hogy a feje tetejére állt minden. A hazai vb-t megelőző három évben végig sikeres voltam, 2010-ben bizonyultam a legeredményesebbnek. Nem volt egyszerű ezt a szériát végigcsinálni, a tavalyi világbajnokságra pedig már elfogyott az erő és a motiváció. Szerencsére mindent meg tudtunk beszélni az edzőmmel, Veress Andrással. – A történtek nem csak fizikailag viseltek meg. – A világbajnokság után két hónapig valóban mélyponton voltam, hiszen minden, amit egy lapra tettem fel, elveszett. Senki nem hibáztatott, mert aki ismert, tudta, mi munkám volt abban, hogy csúcsformában legyek. Mégis a verseny után úgy éreztem, semmivel nem akarok foglalkozni. Rengeteg ismerősöm, barátom eljött Hódmezővásárhelyre, hogy szurkoljon nekem, hogy velem

19

Vilhelm Szilárd ismét örömmel és szívesen edz

Tavaly Vilhelm Szilárdot tartották a legeredményesebb hazai búvárúszónak. A sportoló is azt érezte, jó formában van, arra készült, hogy végre hazai közönség előtt is 400 és 800 méteren világbajnok legyen. Ám a sors egészen mást produkált. A történtekről egy év távlatában sem egyszerű, de talán már könnyebb beszélni. – Mi volt az oka, hogy a kemény, tervszerű edzések ellenére sem hoztad a tavalyi világbajnokságon azt, amit mások és te is elvártál magadtól? – Visszagondolva úgy látom, hogy már a vb előtt egy hónappal elkezdődtek a gondok.

örüljön, de csalódást okoztam, és ez bántott a legjobban. Pedig nagyon sokan segítettek abban, hogy én lehessek a világ legjobbja, és ezért köszönettel tartozom mindenkinek. – Most már újra edzel. Sikerült túl tenni magad a kudarcon? – Igen, úgy érzem, túlléptem a történteken, bár februárban még nagyon nehezen kezdtem el edzeni. A kedvemet egyebek között az az új fekete gumiuszony adta vissza, amit tavasszal kaptam az edzőmtől. A régi egy ‚95-ös volt, amivel már csak küzdöttem, ám amikor megéreztem, hogy az újjal tényleg haladok, az egy újabb lökést jelentett. Talán fizikailag már regenerálódtam, de az agyam néha még makacskodik, olyankor erőt kell vennem magamon, hogy folytatni tudjam a munkát a medencében. – Milyen célokat tűztél ki magad elé? – Június elején már versenyeztem, akkor megúsztam az Eb-szintidőt. Augusztus közepén az olaszországi Lignanóban lesz az Európa-bajnokság, ahol 800 méteres búvárúszásban aranyérmet szeretnék nyerni. J. M.

Új technikai sportág: driftelés az aszfalton
A Brezova-tanyán lévő nemzetközi gokart pályán gyakorol az a Zalabai Zsolt (Narancs Drift Team), aki egy új sportágnak, a driftelésnek hódol. Nem kell hozzá más „csak” egy legalább 400 lóerős motorral bíró autó, egy kis kercz és némi ügyesség. A kocsival kanyargó autóversenyzők gumifüstölő látványába hamar bele lehet szeretni, amit az is bizonyít, hogy Zsolt júniusban Budapesten vehette át a magyar bajnokság harmadik helyéért járó serleget. J. P

Megújult a vezetés és a csapat is
A B. Braun Gyöngyös NB I-es férfi kézilabda csapatnál a bajnokság befejezését követően a sportvezetők már az új évadra készítik elő a fiúkat. Nagy Károly edző játékoskerete ismét alaposan felfrissül. Új játékosként érkezik Frey Tamás (Orosháza), Szabó Péter, Bakos Dávid, Varsandán Milán (Kecskemét), és kapusként Hudák Henrik (Pécs). A fiatalok Gyöngyösre invitálása idén sem marad el, ebben a csoportban Szöllősi Ádám (FTC-PLER), Oláh Tamás (FTC-PLER), Holló Balázs (Mezőkövesd) kapus érkezik a Mátraaljára. A klub megújult elnökségét továbbra is Marczin Zsolt vezeti, tagként Jakab Zsolt, Juhász Péter, Kocsis Sándor és Varga József vállalt szerepet. A felügyelő bizottság is megújult, elnöke Giczey András, tagja dr. Réthy Béla és Tábi Ferenc. Az edzői team is frissült az U8-9-nél Jókai Nóra, az U10-11-nél Köves Péter, az U12-14 Pápa János, a serdülőknél Nigrinyi Tibor, az ifiknél Gúnya Péter, a junior csapatnál pedig Doros Ákos végzi majd a munkát. Mán Géza, a gyöngyösi kézilabda és a sportág iránt érzett elkötelezettségből szerepet vállalt a 8 évnél fiatalabb korcsoport munkájában. Meg nem erősített hír, hogy Kotormán Attilát, a gyöngyösi klub szakmai igazgatóját felkérték a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkári posztjára. Jé

Valóra válhat Kovács Zsófi olimpiai álma
Az egykor GYÖTRI színeiben versenyző Kovács Zsófi triatlonversenyző álma megvalósult. A sportolónak sikerült elérnie, hogy a Londonban rendezendő olimpia triatlon versenyszámában indulni tudjon. A sportágában egyetlen magyarként résztvevő gyöngyösi lány elmondta: nagyon örül annak, hogy elérte célját, és ha már Angliában lesz, szeretné a legjobbat kihozni magából. Zsófi programja a júliusi rajtig igen sűrű, jelenleg magaslati edzőtáborban készül, majd rövid látogatást tesz a szülői házban, végül még egy nemzetközi formába hozó verseny is vár rá Tiszaújvárosban. J. P.

Kvótát szereztek a búvárklubosok
A Mátrai Erőmű Búvárklub versenyzői ismét kiváló eredményeket értek el a serdülő és junior magyar bajnokságon. A sok arany- és ezüstérem mellett Kardos Laura és Kecskés Bianka kvótát szerzett az ausztriai világbajnokságra. Veress András, a magyar junior válogatott edzőjeként a gyöngyösi és a válogatott edzéseket is vezeti majd a következő hetekben. jupe

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
Gyöngyös város önkormányzatának ingyenes időszaki kiadványa Kiadó: Gyöngyösi Városi Televízió Nonprofit Közhasznú Kft. Felelős: Rostás Ákos ügyvezető igazgató Szerkesztőség: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13., mozaik@hivatal.gyongyos.hu A szerkesztőség kéziratot nem tart meg és nem küld vissza. Készült a Lóczi és Társa Nyomdaipari Kft. gondozásában www.locziestarsa.eu Megjelenik 16 600 példányban. ISSN 2062-5057

20

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2012. július-augusztus

BÜKKSZÉK

IT JÚL ÁS I ELE US
JÉN

NY

...KÖZELEBB VAN, MINT GONDOLNÁD... G DOL O .
ÚJ MEDENCÉK, BARÁTI ÁRAK, TISZTA KÖRNYEZET, ÍZLETES ÉTELEK. VÁRJUK VENDÉGEINKET

www.bukkszekfurdo.hu

2012. július-augusztus

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG
www.diego.hu

21

-30%
i +ínnagzyen s* ono sz sze c gélylé
A Black Out teljes sötétla e je söté ét séget biz tosító spec ális é et i o ító pec ál s ó, ó ciá c e járássa ész l nya eljárással készült anyag, rá sa á a z lt yag, ha hangulatos színekben. an ato ín ben o

1.899
Ft/m²
2,22 m²/doboz, 4.216 Ft/doboz

2.299

s ie n a

tö lg y

8 mm
Incognito Black Out sötétít függöny
egyszín , több színben, 150 cm-es tekercsben, 100% poliészter Ft/m² 3.299 2.249 Ft/fm

* Az ingyenes akció csak a nálunk vásárolt 8 mm-es siena tölgy laminált padlóhoz tartozó mennyiség CL-303 típusú szegélylécre vonatkozik (1 m² padlóhoz max 1,1 fm szegélyléc arányban). Az ingyen szegélyléc akció csak a laminált padló vásárlással egyidej leg érvényesíthet !

1.499

2.199

Ajánlataink 2012. július 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!

GYÖNGYÖS, Vásár u. 3. (TESCO mögött) Tel.: +36 (37)-500-625 • Nyitva tartás: H-P: 9-18, Sz: 9-13

22

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2012. július-augusztus

IDEGEN NYELVI KÉPZÉSEK
ANGOL, NÉMET, ESZPERANTÓ, OLASZ, OROSZ, SPANYOL nyelveken általános és szakmai nyelvoktatás magánszemélyeknek, cégeknek (pályázati lehetőséggel is!)

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGÁK HELYBEN
ELTE-ITK („Rigós”) | TIT-telc | Kodolányi TársalKODÓ és GazdálKODÓ | BGF |KITEX

NYÁRI NYELVVIZSA IDŐPONTOK
augusztus 11. TIT-telc nemzetközi általános nyelvvizsga augusztus 24. – szeptember 12. BGF gazdasági nyelvvizsga
Jelentkezési határidő: július 9.

Információ: 37/518-461, 37/518-385, C épület 105-ös iroda

FOGLALKOZÁST ELŐSEGÍTŐ OKJ-s KÉPZÉSEK
ADÓTANÁCSADÓ | ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ KÖZBESZERZÉSI REFERENS | NYILVÁNTARTÁSI- és OKMÁNYÜGYINTÉZŐ LÉTESÍTMÉNYI ENERGETIKUS | MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS ENERGETIKUS

Információ: 37/518-487, C épület 110-es iroda

100%-os ÚMVP TÁMOGATOTT KÉPZÉSEK
ARANYKALÁSZOS GAZDA | MÉHÉSZ MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS | MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓ-VEZETŐ NÖVÉNYVÉDŐ és MÉREGRAKTÁR KEZELŐ | VIRÁGKÖTŐ A képzések díjai teljes összegben visszaigényelhetők a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával!

Információ: 37/518-259, C épület 110-es iroda

2012. július-augusztus

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

23

24

GYÖNGYÖSI ÚJSÁG

2012. július-augusztus