You are on page 1of 10

INTERNETOVÉ ZOZNAMOVANIE - Digi Game

Praktická príručka umením zvádzania

2012 © WWW.SEDUCTION.SK

Internetové zoznamovanie - Digi Game
WorkBook no.2 - The Art of Seduction © 2012 SEDUCTION.SK

Pick Up Komunite…… a všetkým tým tisícom odvážnych mužov, ktorí jej predchádzali, určovali jej život, investovali do nej a starali sa o ňu s odvahou a zanietením

1. vydanie 2012 Obálka: Peter Varecký Distribúcia a vydanie: Books on Demand s.r.o. Bratislava, Slovenská republika 2012 © SEDUCTION.SK - http://www.seduction.sk

Internetové zoznamovanie - Digi Game
WorkBook no.2 - The Art of Seduction © 2012 SEDUCTION.SK

Toto je bezplatný dokument. Akýkoľvek predaj či platená distribúcia je zakázaná. Užívateľ získava naše písomné povolenie predmetný PDF-report v nezmenenej podobe príjmať, poskytovať či distribuovať ďalej - podľa osobného uváženia.

Upozornenie:
Autori projektu kladú dôraz na to, že klient jedná výlučne na základe slobodnej vôle. Autori týmto nepreberajú akúkoľvek zodpovednosť za následky spôsobené nesprávnym a neoprávneným konaním.

Internetové zoznamovanie - Digi Game
WorkBook no.2 - The Art of Seduction © 2012 SEDUCTION.SK

O autoroch Autori projektu SEDUCTION.SK patria v Slovenskej a Českej republike medzi

najúspešnejších vzťahových poradcov a lektorov. Spoločne s partnerským projektom PUABOOTCAMP.DE pôsobiacim v Nemecku a Rakúsku, tak vytvárajú silnú partnerskú spoluprácu, orientovanú na klientov vo viacerých európskych krajinách. Počas mnohoročnej praxe, vypracovali účinné prístupy a techniky z oblasti sociálnej dynamiky (flirtu, zvádzania, partnerských vzťahov a milostného života), - aplikované predovšetkým na tuzemské a európske podmienky. Od r. 2009 úspešne odovzdávajú nadobudnuté skúsenosti a zručnosti ďalším mužom, v rámci pravidelne organizovaných školení - kurzov, tréningov, seminárov, coachingu a poradenstva. Ich pozitívne úspechy a feedback, tak spoločne s nimi zdieľa množstvo mužov zo Slovenskej a Českej republiky, ako aj zahraničia. Viac informácii o projekte, nájdete na stránke: www.seduction.sk

Internetové zoznamovanie - Digi Game
WorkBook no.2 - The Art of Seduction © 2012 SEDUCTION.SK

„Prečo nevyjsť s kožou na trh... nie je to vari miesto, kde sa nachadzaju plody ?“ F.Scully

Otimisti tvrdia, že dnes sme si ako ľudia bližšíe, ako kedykolvek pred tým. Pesimisti naopak vyzývajú k opatrnosti a tvrdia ...napriek internetu, moderným technológiam a elektronickej komunikácii“ sa ako ľudia navzájom čím ďalej tým viac vzdalujeme. Platí uvedené to aj na oblasť zoznamovania a partnerských vzťahov ?

Fenoménu sociálnych sietí sa dnes venujú rôzne vedné disciplíny, vedú teoretické diskusie a hľadajú príčiny riečenia. Dnešná doba je v znamení žitia „tu a teraz.“ Možnosť stretnúť a zoznámiť sa so svojou spriaznenou dušou“ niekde na konci sveta a pritom k tomu stačí tak málo - internetové pripojenie, obrazovka monitora a ...trpezlivosť hľadať. Je tomu však naozaj tak ?“ .Je to naozaj také jednoduché ak sa chceme úspešne zoznámiť s objektom našich túžob... ?!“

Internetové zoznamovanie - Digi Game
WorkBook no.2 - The Art of Seduction © 2012 SEDUCTION.SK

Výhody a nevýhody zoznamovania prostredníctvom internetu Internetové médium ovládlo svet. Kedže je tak ľahko dostupné, prináša ľuďom pocit možnosti dosahovania „rýchlej a bezproblémovej vzájomnej blízkosti.“ Platí to aj pre svet zoznamiek a elektronických chatov. Pre mnohých sa stal nástrojom no. 1.“ Pre mnohých však aj svetom sklamaní, nenaplnených túžieb a frustrácii. Nikde inde, - ak ste na tom správnom zoznamovacom chate“ sa Vám nenaskytne toľko možností, ako pooslovovať ženy rýchlejšie ...ako tu. Rýchlosť a množstvo digitálnych oslovení, však automaticky neznamená aj ich následnú úspešnosť v reálnom živote. Neraz práve naopak... Skúsme sa v skratke pozrieť na pár základných pozitív a negatív, ktoré sú s touto oblasťou späté:

Výhody: 1. Prostredníctvom internetu môžme v relatívne krátkom čase pooslovovať veľa nových žien a dievčat (rýchlosť) 2. Vďaka zoznamovacím portálom, je možné takto „spoznať“ naozaj veľké množstvo žien (kvantita vs kvalita) 3. Vďaka výhodám presných vyhľadávacích funkcií na zoznamovacích portáloch je možné zadať „profily žien“, ktoré nás zaujímajú (vek, miery, status, oblasť...) 4. Miesto ani hranice tu nehrajú rolu - spoznať môžme niekoho aj na konci sveta 5. Zoznamovanie prebieha v zóne komfortu - z pohodlia domova či vášho zamestnania 6. Istota a bezpečie - sú výhodami pre väčšinu užívateľov (odpadá strach z oslovenia ženy v reálnom živote, či odmietnutia - AA“) 7. Užívatelia sú v komunikácii neraz smelší ako v bežnom živote - dovolia si otvorenejšie povedať veci, fantázie a chute, ktoré by si v bežnom živote nedovolili

Internetové zoznamovanie - Digi Game
WorkBook no.2 - The Art of Seduction © 2012 SEDUCTION.SK

8. Internet, elektronické zoznamky a ich užívatelia sú miestom množstva informácii a kontaktov každého druhu (možnosť ich získavania) 9. Anonymita - človek v tomto elektronickom svete môže byť tým, kým chce byť 10. Internetové zoznamky fungujú neustále - 24 hod. / 365 dní v roku

Nevýhody: 1. Nikdy neviete, či žena s ktorou si píšete a komunikujete aj skutočne reálne existuje (anonymita - riziko pozmenených identít) 2. Vysoké riziko sklamania a frustrácie - digi svet vs reálne stretnutie / reálny ľudia 3. Množstvo užívateľov spôsobuje, že kvantita víťazí nad kvalitou (čím zaujímavejšia žena v profile, tým viac mužských užívateľov má záujem / kontaktuje ju) 4. Možná zdĺhavosť a časová náročnosť pri spoznávaní sa - čakanie na odpovede od druhej strany 5. Digi zoznamovacie portály a chat - sú miestom, kde sa stretávajú tí čo lovia (žraloci) a tí ktorí sú lovení (tak sa môže stať, že žena do ktorej investujete svoje city“ to má rozbehnuté na ďalších päť strán / mužov) 6. Vyťahovanie peňazí z vrecák mužov - mnohé elektronické zoznamovacie weby žiadajú isté pokročilejšie funkcie od svojich užívateľov spoplatňovať 7. Komunikácia na obrazovke je neosobná - slovami na monitore ťažko vyjadríte svoje pocity, alebo odčítate mimiku z tváre ženy s ktorou si píšete / pr. žiadna „kino eskal.“ 8. Chatovanie a internetové zoznamovanie môže prerásť do menšej či väčšej formy závislosti užívateľa - strata reálneho kontaktu s reálnym svetom a ľuďmi v ňom

Internetové zoznamovanie - Digi Game
WorkBook no.2 - The Art of Seduction © 2012 SEDUCTION.SK

Digi Game a jeho špecifiká Svet elektronických zoznamovacích portálov a chatov má svoje jasné špecifiká a pravidlá. V prvom rade si treba uvedomiť, že je to svet VIRTUÁLNY, a ako taký je tvorený svetom anonymných užívateľov. V reálnom živote, ak Vás zaujme konkrétna žena napr. v reštaurácii - ak ste Alfa Male, či ovládate umenie sociálnej dynamiky a Pick Up, .... viete ako na to. Nielen to. Veľkým plusom je, že reálna interakcia s danou ženou Vám o nej samej vypovie viac ako 1000“ slov na obrazovke počítača, niekde pri chatovaní. CHÉMIA a fyzická príťažlivosť sú ďalšie atribúty, ktoré pri digitálenej HRE jednoducho nemôžte vyzistiť. Aj to je dôvodom toľkých sklamaní a tak dlhého hľadania veľkej časti užívateľov internetových zoznamiek - jednoducho si do svojich predstváv projektujú vlastné TÚŽBY, ktoré sú neraz veľmi vdialené od IDEÁLU ktorý si predstavujú (projikujú do osoby na druhej strane). Stanovte si konkrétne ciele a určite si, akú ženu vlastne hľadáte. Nerobte prílišné kompromisy, ale nebuďte ani rigidne prísny – väčšina hľadá IDEÁL - málokto ho však aj v partnerskom živote nájde. Ak hľadáte len krátkodobé známosti a Vaše nároky sú menšie v tejto oblasti je na internete viac možností a výziev. Ak lovíte, budte zodpovedný - jednak voči seba, jednak voči ženám, ktoré získate. Internet je plný zlomených srdcí a duší - mnohí a mnohé vracajú úder ďalej. Zákon KARMY platí aj v tomto prípade. Tu je pár základných atribútov, na ktoré by ste (pokiľ sa venujete Digi-Game), mali klásť dôraz: - dobrý „Nick“ je Vašou značkou (pr. „Playboy123“ hľadá ženu len trvalý a vážny vzťah... asi medzi inzerátmi v rubrike „vážne“ mať úspech nebude  - vytvorenie kvalitného osobného profilu (ženy sú detailistky a radi čítajú) - dobrá fotografia je základ úspechu (príťažlivý / nepríťažlivý obraz) - pripravte si šablóny odpovedí (na prvé 2 - 3 interakcie) - šetrí to čas - viac selektujte a mierte na istotu (kvantita oslovených vs ich kvalita) - ako muž myslite a budte vždy 2 kroky pred (umenie HRY) - Vy ste iniciátorom a v hre ste tým aktívnejším - nebojte sa riskovať (žien je množstvo)

Internetové zoznamovanie - Digi Game
WorkBook no.2 - The Art of Seduction © 2012 SEDUCTION.SK

- vyhnite sa tomu, ako sa chová väčšina mužov na zoznamkách (výnimka z pravidla) - neinvestujte svoje city do objektu túžob, kým sa naozaj reálne nestretnete (sklamanie) - rátajte neustále s tým, že druhá strana nemusí hrať fér hru (opatrnosť) - po 2 -3 vzájomných výmenách / komunikácii - nekompromisne „ťahať“ na Real Date - budťe vopred dobre pripravený na stretnutie / rande (umenie Pick Up)

Genius loci - výzva na zmenu To či sa rozhodnete loviť“ vo virtuálnych vodách je len a len na každom z Vás. Podstatné je vedieť, že to čo Vás čaká a neminie je skôr či neskôr - reálne STRETNUTIE. Stretnutie „face to face“ so ženou, s ktorou ste si kratšie, alebo dlhšie vymieňali vzájomne svoje predstavy, ciele a túžby. Reálny DATE pri ktorom prechádzate do reálnej HRY. A to je celkom iná parketa – nefalšovaná a pravá.

Internetové zoznamovanie - Digi Game
WorkBook no.2 - The Art of Seduction © 2012 SEDUCTION.SK

Spoločne s touto bezplatnou príručkou, získavate aj 10 % bonus na akýkoľvek ponúkaný produkt či službu z projektu SEDUCTION.SK Spôsob uplatnenia: pri registrácii na oficiálnej mailovej adrese: seduction.sk@gmail.com alebo telefónnom čísle: 0949 / 142 051 WWW.SEDUCTION.SK