You are on page 1of 3

1. Vad kan jag överföra till min nya dator med Windows filöverföring?

Du kan överföra de flesta filer och programinställningar. Specifikt:

 

  

Filer och mappar.Allt inom mapparna Dokument, Musik, Bilder och Delade dokument. Med avancerade alternativ kan du välja ytterligare filer och mappar att överföra från andra platser. E-postinställningar, kontakter och meddelanden. Programinställningar. Inställningar som gör att programmen förblir konfigurerade som du hade dem på din gamla dator. Windows Filöverföring överför inte själva programmen. En del program kanske inte fungerar i den här versionen av Windows, inklusive säkerhetsprogram, antivirusprogram, brandväggsprogram (din nya dator bör redan vara försedd med en aktiv brandvägg som ger skydd under överföringen) och program med programvarubaserade drivrutiner . Användarkonton och -inställningar. Skrivbordet bakgrunder, nätverksanslutningar, skärmsläckare, Start-menyn, alternativ i aktivitetsfältet, mappar, specifika filer, nätverksskrivare, enheter och alternativ för hjälpmedel. Internetinställningar och favoriter. Inställningar till Internetanslutning, favoriter och cookies. Bilder och film. Bilder i alla visuella format (t.ex. JPG, BMP, och GIF) och egna videoklipp. Musik. Elektroniska musikfiler, spellistor och albumbilder.

Obs!
o

Med Windows Filöverföring kan du flytta din musik och dina videofiler. Du kan även flytta DMR-skyddade (Digital Rights Management) filer, men licenserna för de här filtyperna kan inte flyttas. Om du vill återfå rättigheterna till dessa filer måste du kontakta leverantören av filerna. En del onlinebutiker erbjuder dessa tjänster som bland annat kallas datoraktivering, datorauktorisering, biblioteksåterställning eller licenssynkronisering. Processen runt återställning av digitala rättigheter varierar mellan de olika butikerna. En del butiker begränsar antalet gånger du kan återställa rättigheterna eller så begränsas antalet datorer som kan spela upp musiken eller videoklippen som du har hämtat från dem. Andra butiker tillåter inte återställning av rättigheter till skyddade filer överhuvudtaget. För mer detaljerad information om butikernas regler bör du vända dig till butikens kundsupport eller hjälpsidor. Om dina musik- eller videofiler hämtats från en butiken som inte längre är verksam kommer du inte att kunna återställa rättigheterna till innehållet i dessa.

2.Kan man överföra program?
Nej. Windows Filöverföring överför bara programinställningar, inte själva programmen. Om du vill använda program från din gamla dator installerar du dem på den nya datorn och överför sedan filer och inställningar för programmen. Det är möjligt att vissa typer av

program, som t.ex. säkerhets- och antivirusprogram, inte fungerar med denna version av Windows.

3.Vilka överföringsmetoder finns och hur lång tid tar de?
Det finns flera valmöjligheter. Välj en metod som fungerar på båda datorerna. Om datorn till exempel inte är ansluten till nätverket, kan du inte använda ett nätverk när du för över filer och inställningar till den nya datorn.

Kabel till Filöverföring
Det här behöver du: En kabel till Filöverföring (Easy Transfer Cable) och en USB-port på respektive dator. Kabeln till Filöverföring är en särskilt utvecklad USB-kabel för att koppla samman två datorer och föra över information med Windows Filöverföring mellan dem. Detta är ett av de enklaste sätten att överföra filer och inställningar till den nya datorn på. Du bör alltid starta Windows Filöverföring på den nya datorn först och ansluta kabeln först när du uppmanas att göra det. Innan du ansluter kabeln till den gamla datorn måste du sätta i den CD-skiva som medföljde kabeln för att installera programmet Windows Filöverföring och fortsätta överföringen. Var du kan får tag i en sådan: Om du inte köpte en kabel till Filöverföring tillsammans med datorn kan du beställa en på Internet, från datortillverkaren eller köpa en i en elektronikaffär.

Obs!

En standard-USB-kabel kan inte användas för att överföra filer och inställningar mellan datorer.

Nätverk
Det här behöver du: Ett nätverk som båda datorerna är anslutna till och åtkomst till samma nätverksmappar eller platser. Se till att båda datorerna är anslutna till samma nätverk. Starta Windows Filöverföring på den nya datorn (datorn som du vill överföra filer och inställningar till) och följ sedan instruktionerna. Nyckeln för Windows Filöverföring fungerar som lösenord och skydd för filerna och inställningarna när du överför dem över nätverket.

USB-flash-enhet eller extern hårddisk
Det här behöver du: En USB-flash-enhet (detta kräver en USB-port på bägge datorerna) eller en extern hårddisk som är kompatibel med bägge datorerna. Starta Windows Filöverföring på din nya dator (den dator som du vill överföra filer och inställningar till) och följ sedan instruktionerna för användning av en USB-flash-enhet eller en extern hårddisk. Under överföringsprocessen uppskattas mängden diskutrymme som krävs för

din överföring i Windows Filöverföring. Om du använder en USB-flash-enhet, ska du använda en som har tillräckligt lagringsutrymme för hela överföringen.

Hur snabbt filer och inställningar överförs beror på ett antal faktorer:
  

Antalet och storleken på filerna och inställningarna du ska överföra Datorernas hastighet Överföringsmetoden du väljer: kabel till Filöverföring, USB-flash-enhet, extern hårddisk eller nätverk

I allmänhet gäller att ju mer du överför, desto längre tid tar det. Ju snabbare datorerna är och ju snabbare överföringsmetoden är (till exempel en kabel till Filöverföring eller ett nätverk för många filer, en USB-flash-enhet för färre filer), desto snabbare blir överföringen. Men oavsett om överföringen tar en halvtimme eller flera timmar brukar det vara mer effektivt att använda Windows Filöverföring än att kopiera allting manuellt.

4. Går det att överföra filer från en 64-bitars version av Windows till en 32-bitars version av Windows?

Windows Filöverföring kan inte överföra filer från en 64-bitars version av Windows till en 32-bitars version av Windows. Om du överför från en 64-bitars version av Windows Vista till en 32-bitars version av Windows 7 kan du flytta filerna manuellt eller använda funktionen Säkerhetskopiera och återställa i Windows Vista. Mer information finns i Säkerhetskopiera dina filer och Återställa en säkerhetskopia som skapats med en tidigare version av Windows på webbplatsen för Windows. Om du överför från en 64-bitars version av Windows XP måste du flytta dina filer manuellt. Mer information om 32- och 64-bitarsversioner av Windows finns i 32- och 64bitarsversioner av Windows: vanliga frågor.

5. Vilka versioner av Windows fungerar med Windows Filöverföring?
Du kan använda Windows Filöverföring om du vill överföra filer och inställningar från en dator som kör Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 till en annan dator som kör Windows 7.