You are on page 1of 1

TREBALL SOBRE LA PILOTA VALENCIANA

Com fer el treball?
• A ordinador si es possible.
• •

Amb una portada on aparega el nom, curs, col.legi, assignatura. Amb una bona presentació, neta i ordenada, respectant marges, separació entre activitats,

• Sense faltes d’ortografia.

Pots buscar informació en internet, en llibres o preguntar a persones que juguen a pilota.

Qué punts tractar en el treball?
1.

Busca i escriu, de forma breu, la història de la pilota valenciana des dels seus orígens. Busca i arreplega diferents fotografíes o dibuixos representatius de la pilota valenciana: espais on es juga, jugadors històrics, elements importants per al joc com els diferents tipus de pilotes, guants,…

2. Enumera les diferents modalitats de pilota valenciana.
3.

4. Enumera els diferents tipus de colpeig utilitzats en la pilota valenciana i acompanya cada un d’ells d’un dibuix