YD C D YC

F B XB G=q*(f-g) YB YB XB F G A YA MA XA

7.Što je to princip izolacije ili reza? U općem su primjeru konstrukcije ili mehanički sustavi uzajamno vezani na raznovrsne načine. Da bi se moglo analizirati djelovanje sila na jedno tijelo promatranog sustava, potrebno ga je izdvojiti, a umjesto veza s ostalim tijelima ili okolinom postavljaju se odgovarajuće sile. Koje vrste veza postoje? a) Veza tijela preko užeta ili štapa b) Pomični oslonac - veza tijela u glatkom dodiru c) Nepomični oslonac - zglobna veza tijela d) Uklještenje e) Veza tijela u dodiru uz prisustvo trenja f) Veza tijela pomoću spiralne opruge g) Veza tijela pomoću užeta i kolotura Veza tijela preko užeta ili štapa Oslobađanje se tijela svodi na zamišljeno presijecanje užeta ili štapa, te zamjena ove veze silama s hvatištem na mjestu veze i pravcem na pravcu užeta ili štapa, a usmjerene od tijela prema zamišljenom presjeku. Na ovaj se način pretpostavlja da su sile u užetu i štapu vlačne, što se u postupku

tada je sila u štapu tlačna. Ovakav se glatki dodir može predočiti i simbolima kao na slici. Nepomični oslonac . upravljena je okomito na dodirnu plohu usmjerenu k promatranom tijelu. Reakcija podloge (okoline) ili drugog tijela. a ako bi predznak izračunate reakcije bio negativan (što ima smisla samo za štap). a dodir gladak.veza tijela u glatkom dodiru U primjerima kada se tijelo naslanja na okolinu ili drugo tijelo tako da taj kontakt ne predstavlja nikakav otpor pomicanju tijela u dodirnoj ravnini. Dodirna ploha leži u zajedničkoj tangencijalnoj ili dodirnoj ravnini tijela. Pomični oslonac .računanja očituje kao pozitivni predznak izračunate veličine. kaže se da je oslonac pomičan.zglobna veza tijela .

Veza tijela za okolinu ili drugo tijelo na način da nema aksijalnih pomaka. Pravac. Pri analizi ovakvih veza najpovoljnije je da se na mjestu uklještenja postave tri komponente sile reakcije usmjerene u pozitivnom smjeru osi odabranog koordinatnog sustava te tri komponente momenta uklještenja orijentiranih oko (i u smjeru) osi odabranog koordinatnog sustava. U ravninskim je zadaćama sila reakcije ovakve veze proizvoljno upravljena sila u toj ravnini. . smjer i iznos su rezultat računanja. nego su eventualni pomaci mogući kao rotacija oko točke veze .naziva se zglobna veza. Kod analitičkog je računanja pogodno ovu reakciju predočiti kao dvije uzajamno okomite komponente usmjerene u pozitivnom (ili negativnom) smjeru osi pogodno odabranog koordinatnog sustava što vrijedi i za prostorne zadaće. Uklještenje Veza tijela za okolinu ili drugo tijelo tako da je onemogućen pomak ili rotacija u bilo kojem smjeru naziva se uklještenje.

može prenositi tlačne ili vlačne sile. Detaljnije o ovakvoj vrsti veze pokazano je u poglavlju o trenju. kao i štap.U prostoru U ravni Veza tijela u dodiru uz prisustvo trenja U primjerima kada se tijelo naslanja na okolinu ili drugo tijelo tako da taj kontakt predstavlja otpor pomicanju tijela u dodirnoj ravnini. Veza tijela pomoću spiralne opruge Spiralna opruga je osobiti strojni element koji. govori se da u dodirnoj ravnini djeluje trenje. a koje su usmjerene u smjeru uzdužne osi. .

ali uravnotežen položaj. Kolotur može biti nepomičan ili pomičan. Veza tijela pomoću užeta i kolotura Kolotur je takav strojni element koji u pravilu služi za promjenu smjera djelatne sile.Ovakve se veze posebice primjenjuju kod tijela koje vibriraju i često u sprezi s tzv. Kako se u pravilu trenje koje djeluje u ležajevima kolotura može zanemariti prema iznosu sile u užetu. . iznos sile u užetu je nepromijenjen. prigušnim elementima pridonose ublažavanju efekta vibriranja Veza pomoću opruge isto je tako pogodna kada neki element strukture treba zauzeti po volji pogodan.

nepomičan pomičan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful