You are on page 1of 7

PARAFIA MATKI BOSKIEJ

CZĘSTOCHOWSKIEJ
3100–18 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Biuro Parafialne czynne:
Tel. :(586) 977 - 7267 * Fax.:586.977- 2074 poniedziałki, wtorki , czwartki
Sala Parafialna (586) 977– 7379 10:00am -12:00pm, 3:00pm – 5:30pm
Adres internetowy: www.ParafiaSterlingHTS.org środy, piątki
Adres e-mail: sekretariat@ ParafiaSterlingHTS.org 10:00am -12:00pm, 3:00pm – 6:00pm
e-mail: parish@ .org soboty
10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz,


ks. Robert Będziński - wikariusz, ks. Stanisław Jaskólski - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

III NIEDZIELA ZWYKŁA czas szukania i czas tracenia, czas


zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania
25 stycznia 2009 i czas zszywania, czas milczenia i czas
mówienia, czas miłowania i czas nienawiści,
Co w trawie piszczy… czas wojny i czas pokoju.”
Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus! Ten początek trzeciego rozdziału Księgi
Oj, przybiera na sile wojna postu z Koheleta naprawdę wart jest uwagi, naprawdę daje
karnawałem! Właściwie od zawsze ta wojna się człowiekowi dystans do wielu spraw i spokój w wielu
toczyła, zawsze byli zwolennicy jednej, albo drugiej trudnych momentach.
skrajności, od zawsze znajdowały się argumenty za i
przeciw. Ale ostatnio chyba znów przybiera na sile Z jednym może dopowiedzeniem: czasem
spór, czy w Kościele jeszcze więcej potrzeba nam dzieje się tak, że kiedy się martwimy, to tak jakby nie
postu i ascezy, czy też można się „cieszyć z
było już nadziei, a kiedy tańczymy, to tak, jakby nie
cieszącymi”, jak mówi jedna z piosenek religijnych.
było jutra... A tu właśnie trzeba by wrócić do jednego
Dzisiejsze czytania jakby namawiają nas do z dzisiejszych czytań i przypomnieć: spokojnie! Nie
postu; jeśli zdołamy się uważnie wsłuchać, to tak! Ponad tym wszystkim, co się dzieje, jest Pan
niejeden pomyśli, że chyba już się zbliżamy do Bóg. On jest blisko człowieka i chce przede
Środy Popielcowej, tak surowo brzmią wezwania wszystkim naszej miłości, bo to miłość jest nam
Słowa Bożego. Ale okazuje się, że Popielec samym najbardziej potrzebna. Więc to jej trzeba
dokładnie za miesiąc, i niechętnie się o nim myśli już
szukać we wszystkim, co robimy, wszystko robić
teraz, kiedy planujemy (nawet dość liczne w naszej
parafii) zabawy karnawałowe. Co robić? Słuchać naprawdę z miłości, a nie z chęci zapomnienia o
Słowa Pana, czy trochę „przymknąć ucho” i odłożyć całym świecie, a bez miłości nie robić niczego, bo to
na potem te zmartwienia? może przynieść krzywdę. I już będzie dobrze.
Przytoczę fragment Pisma, którego Znamy chyba wszyscy maksymę św. Augustyna:
wprawdzie nie czytamy dzisiaj w liturgii, ale który kochaj i czyń, co chcesz. Proste.
mnie osobiście często ratuje z opresji, kiedy nie
wiem, co robić: Mam nadzieję, że sam tego nie
skomplikowałem, ale jeśli ktoś ma takie wrażenie, to
„Jest czas rodzenia i czas umierania, czas może warto przeczytać jeszcze raz? Sprawa jest
sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, warta przemyślenia, bo w końcu przed nami i post i
czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia karnawał, w obu tych światach trzeba się znaleźć
i czas budowania, czas zawodzenia i czas „po Bożemu”...
pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich
zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas ks. Sławek
wstrzymywania się od nich,
2 Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights

INTENCJE MSZALNE Służba Liturgiczna


Sobota /Niedziela/31 stycznia/ 1 luty
Sobota 24 stycznia– Św. Franciszka Salezego -LEKTORZY-
9:00 ………………………………………………………………….. 4:00 - Celina Pultanis, Stefan Gust
4:00 ++ Antoni i Marianna 1 rocz. śmierci 8:00- Weronika Kraska, Celina Basta
++ Urszula i Basak oraz za zmarłych z rodziny 9:30 - Łukasz Maciąg, Maria Grot, Zbigniew Purzycki
Rachańskich…………………………………….rodzina 11:15 - Harcerze
4:00 + Irena Janklewicz………………..córka i wnuczki 1:00 - Katarzyna Turowska , Michał Marynowski
Niedziela 25 stycznia - III Niedziela Zwykła 7:00 - Młodzież
8:00 ++ Stefania i Czesław Markowski……………..syn - KOLEKTORZY-
9:30 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Artura……………
9:30 + Steven Cieszkowski………………………….babcia 4:00 - Michał Gardocki, Edward Steplowski
11:15 + Henryka Mądro…………………………….znajomi 8:00 - Stefan Gust, Zbigniew Paluszek
1:00 + Władysław Strzemecki…………córka z rodziną 9:30 - Józef Madurski, Augustyn Nytko,
7:00…………………………………………………………………. Zdzisław Skorupa, Marek Wach
Poniedziałek 26 stycznia— św. Tymoteusz i Tytusa 11:15 -Marek Bieciuk, Stanisław Mieczkowski,
9:00 Za Parafian Jerzy Sokołowski, Jerzy Rakowiecki
9:00 + Roman Golonka……………………………….córka 1:00 - Jan Berent, Stanisław Królczyk,
7:00 + Aleksander Machnicki………………chrześnica Janusz Wolkowicz, Zdzisław Wolan
Wtorek 27 stycznia— bł. Jerzy Matulewicz 7:00 -Joseph Chagnon, Adam Jasiński
9:00 + Agnieszka Hołowińska
7:00 +Eleonora Świdwiński……………………………….
………………………...American Polish Cultural Center
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
Środa 28 stycznia— św. Tomasza z Akwinu Dzisiaj kończy się oktawa Powszechnej
9:00 …………………………………………………………………. Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan
7:00 Za zmarłych z rodziny Łotuszka…………….córka Jezus domaga się wzajemnej miłości:
Czwartek 29 stycznia— bł. Bolesława Lament „To jest moje przykazanie, abyście się
9:00 ………………………………………………………………….. wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”.
7:00 Za zmarłych z rodziny Kruger…………….rodzina Niech ta miłość stanie się naszym znakiem
Piątek 30 stycznia rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.
9:00 ………………………………………………………………….
7:00 O Boże bł. Marianny Staniszewskiej……………… Dzisiejsza niedziela (ostatnia niedziela stycznia)
……………………………………………………… syn z rodziną tradycyjnie obchodzona jest jako Światowy Dzień
Sobota 23 stycznia– św. Jana Bosko Trędowatych (ustanowiony w 1954 roku). Wiemy,
9:00 …………………………………………………………………. jak stara i straszna w skutkach jest ta choroba.
4:00 O Boże bł. dla Wiktorii z okazji 8 urodzin……… Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli
4:00 + Antoni Banak…………………………………...żona leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności i
Niedziela 1 luty - IV Niedziela Zwykła wolności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się
8:00 Za zmarłych z rodzin Janiszewskich i Kabat…… głównie chrześcijańscy misjonarze. Jednym z nich
9:30 ++ Franciszek i Mieczysław Jastrzębski…………. był znany polski werbista, ojciec Marian Żelazek,
………………………………………………………córka i siostra który ponad 30 lat pracował wśród trędowatych w
11:15 + Stanisław Rychwa oraz o zdrowie dla córki Indiach. Zmarł w kwietniu ubiegłego roku.
Urszuli……………………………………………..żona i mama
1:00 + Jan Franciszek Marynowski 25 rocz. śmierci Gdyby nie dzisiejsza niedziela, 25
……………………………………………………..żona z rodziną stycznia w liturgii obchodzilibyśmy
7:00 + Franciszek Gołębiewski 4 rocz. śm…………….. święto Nawrócenia świętego Pawła
Apostoła. Wspominając to święto, na
pierwszym miejscu prosimy o łaskę
Pana, aby również nas chociaż
trochę zechciał nawrócić. Tego nawrócenia
potrzebujemy na co dzień. Jak święty Paweł
powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując
się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po
drogach wiary.
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej, Sterling Heights 3
Z KALENDARZA LITURGICZNEGO WYMIANA TAJEMNIC DLA DZIECI I
DOROSŁYCH w niedzielę 1 lutego dla
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
dzieci w miesiącu lutym wyjątkowo o
26 stycznia– św. Tymoteusz i Tytus, godz. 12:30pm, natomiast dla dorosłych
uczniowie św. Pawła Apostoła, znani po Mszy św. o godz. 1:00pm.
z listów Apostoła Narodów, biskupi,
obaj ponieśli śmierć męczeńską . MSZA ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI w niedzielę
1 lutego ze względu na zabawę karnawałowa dla
27 stycznia– bł. Jerzy Matulewicz, biskup, dzieci. Msza św. z udziałem dzieci przeniesiona
reformator zakonu Marianów, do którego sam została z godziny 11:15am, na godz. 1:00pm.
wstąpił, ułożył nowe konstytucje i został jego
generałem, dzięki czemu uratował to ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA DZIECI Komitet
Zgromadzenie od zagłady; powołał także Rodzicielski d/s katechezy zaprasza dzieci na zabawę
Zgromadzenie Sióstr Ubogich Niepokalanego karnawałową w dniu 1 lutego o godz.. 2:30 do 6:00
Poczęcia NMP, które szybko rozprzestrzeniło się po południu do sali Jana Pawła II. Dzieci prosimy,
na Litwie i w Ameryce; w 1918 roku został aby przyszły przebrane w dowolne stroje
biskupem wileńskim i umocnił katolicyzm w tej karnawałowe. Cena biletu $8:00 od dziecka, w cenę
diecezji; jako wizytator apostolski na Litwie, wliczona jest: pizza, napoje, słodycze, o godz. 3:30
zorganizował życie katolickie w tym kraju występ teatrzyku kukiełkowego „Pupped Show” ,
i naprawił stosunki ze Stolicą Apostolską . natomiast o godz. 5:00pm rozstrzygniecie konkursu
28 stycznia – św. Tomasz z Akwinu, prezbiter plastycznego pt: „Moja Zima", którego sponsorami
i doktor Kościoła, wybitny uczony, twórca są Komitet Rodzicielski d/s. katechezy i Rycerze
systemu filozoficznego i teologicznego, Kolumba.
zwanego tomizmem, patron wszystkich
ZAPROSZENIE Parafia Św. Króla Ludwika w
uniwersytetów i szkół katolickich.
Detroit zaprasza w dniu 1 lutego o godz. 2:00pm na
Polsko - Angielsko Mszę św., którą uświetni Chór
29 stycznia – bł. Bolesława Lament,
Filaretów śpiewając kolędy w języku polskim
założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
i angielskim kończąc w ten sposób czas Bożego
Świętej Rodziny.
Narodzenia. Po Mszy św., Chór Filaretów wystąpi z
31 stycznia – św. Jan Bosco, 30 minutowym koncertem kolęd. Zapraszamy !
założyciel Salezjanów i
Zgromadzenia Córek Maryi OFIARY NIEDZIELNE
Wspomożycielki Wiernych, Sobota / Niedziela 17/18stycznia
wielki pedagog i apostoł młodzieży.
Ofiary z 449 kopert: $ 5,906.00
Ofiary bez kopert: $ 902.00
Dochód z Opłatka Parafialnego $ 1, 105.00
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Kawiarenka $609.00
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE DO
INCOME TAX Parafianie, którzy potrzebują
Bóg zapłać za wszystkie złożone ofiary
zaświadczenie w celach podatkowych za ofiary
złożone w ubiegłym roku na kościół i cele
charytatywne, proszeni są o wypełnienie poniższej
formy, którą należy wyciąć i zwrócić do biura
parafialnego lub zakrystii. Solenizantom i Jubilatom
tygodnia oraz wszystkim
obchodzącym rocznice i jubileusze
Zaświadczenie za ofiary złożone w roku 2008
życzymy
Imię i nazwisko____________________________ Bożego błogosławieństwa
Adres________________________________ wszelkich łask oraz Macierzyńskiej opieki
Maryi naszej najlepszej Matki.
____________________________________ Szczęść Boże !
Nr koperty ____________
Pomocą służą Siostry Misjonarki Niedzielne Msze święte
Chrystusa Króla Sobota - 4:00pm.
s. Jadwiga Kokolus MChR - przełożona sióstr Niedziela - 8:00am, 9:30am, 11:15am (z udziałem dzieci),
s. Bogusława Trus MChR
tel. domu sióstr
1:00pm, 7:00pm (z udziałem młodzieży).
( 586) 979- 0255 Codzienne Msze święte
Od poniedziałku do piątku - 9:00am i 7:00pm
W soboty o godz. 9:00am, 4:00pm (Msza św. niedzielna)
Program Radiowy Księży Chrystusowców
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sobota godz. 8:00am - 8:30am
Ze stacji WZNK 690 AM W środy i piątki od 6:00pm - 7:00pm.
prowadzony przez ks. Roberta Będzińskiego SChr. Pierwsze Piątki miesiąca przez cały dzień od 9:30 do 7:00
Liturgia Godzin
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty
Rada Duszpasterska
Stasia Ledzińska - przew. - (586) 726-0636.
8:45am.
Janusz Wolski - wiceprzew. - (586) 749-7707. Nieszpory - modlitwa wieczorna w piątki 6:45pm.
Alicja Karlic - sekretarz - (313) 365-1990. Sakramenty:
pozostali członkowie: Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św.
Barbara Bazydło, Tadeusz Byra, Albert Ciesielski, Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz.
Antoni i Lucyna Malarz. 1:00pm.
Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Organistka trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Lektorzy
w kaplicy Św. Maksymiliana.
Józef Ledziński - (586) 726-0636. Bierzmowania - całoroczna katecheza przygotowująca
Kolektorzy młodzież w klasie ósmej.
Albert Ciesielski - ( 586) 247-4217. Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną
Ministranci
Opiekun - ks. Robert Będziński SChr. datą ślubu.
Grupa Modlitewna Chorych - pierwszy piątek miesiąca sprawach nagłych o każdej
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr.
Lider- Halina Kocz - (248) 723-5078.
Linia Modlitewna - (586) 412- 0581.
Grupa Modlitewna - Rodziny Nazaretańskie GRUPY i ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY
Małgorzata Purzycka -(248) 619-9433
Franciszek Maziarz - (248)-625-9465 PARAFII
Róże Różańcowe Klub Malucha i Dziecięcy Teatrzyk Parafialny
Opiekun duchowy - ks. Stanisław Jaskólski SChr. Agnieszka Ubysz - (586) 883- 4113
Radio Maryja - Elżbieta Bieciuk - (586) 677-9385 Iwona Jędrzejczak - (586) 739-1561
Koło Seniorów „ Złota Róża” Muzyczny Zespół Dziecięcy „ Hosanna”
Wanda Fleszar - Zych - (586) 808- 0804. Sobota -12 :00pm.
Rycerze Kolumba Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr
Krzysztof Piotrowski - (248) 879 - 0607. Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski.
Koło Przyjaciół Towarzystwa Chrystusowego Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I ( 4-5 lat)
Elżbieta Ciesielska - (586) 247- 4217. Wtorek - 5:30pm - 6:15pm (Sala Jana Pawła II).
Finanse - Celina Pultanis - (586) 731- 0355. Zespół Taneczny „Mireczki „ Grupa II (6-7 lat)
Koordynator do spraw Katechezy - Wtorek - 6:15pm - 7:00pm (Sala Jana Pawła II).
ks. Robert Będziński SChr. Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-12 lat)
Komitet Rodzicielski do spraw Katechezy Wtorek - 7:00pm - 8:00pm( Sala Jana Pawła II).
Mariola Vanderest - (248) 879-5898 Zespół Taneczny „ Dunajec” (13– 18 lat)
Szkoła Języka Polskiego im Adama Mickiewicza Grupa I środa - 8:30pm, Sobota - 9:00am - 11:00am
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652-1875. Grupa II Wtorek - 8:00pm -10:00pm (sala Jana Pawła II).
Strona internetowa: www.szkolamickiewicza.org Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469.
Język Polski dla Amerykanów - (Polish for Adults) Dyrektor - Elżbieta Gramek (586) 977-9337.
Antoni Walawender - (586) 751-1224. Opiekun duchowy - ks. Robert Będziński SChr.
Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247-5344.
Taniec Towarzyski dla dzieci
Kung Fu -Rafał Nowakowski - (313) 884-8824 Instruktor - Barbara Słomiński
Ping Pong - Eugeniusz Szamiel - (248) 628 –0478 Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561
CHURCH NAME AND ADDRESS
Our Lady of Czestochowa Chuch #304552
3100 18 Mile Road
Sterling Heights, MI 48314

TELEPHONE
586 939-5022

CONTACT PERSON
Sister Jadwiga

SOFTWARE
MSPublisher 2003
Adobe Aprobat 8.0
Windows XP Home Edition

PRINTER
HP Laserjet 1100

TRANSMISSION TIME
Tuesday 2:45 PM

SUNDAY DATE OF PUBLICATION


June 1, 2008

NUMBER OF PAGES SENT


1 through 5

SPECIAL INSTRUCTIONS