You are on page 1of 26

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Blogi od A do...

sawy i pienidzy"

Darmowa publikacja dostarczona przez AlfabetSukcesu.pl


Copyright by Zote Myli & Angus McLeod, rok 2008 Autor: Angus McLeod Tytu: Blogi od A do... sawy i pienidzy Data: 10.10.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SPIS TRECI
CZ I: WPROWADZENIE DO BLOGW I BLOGOWANIA ............5 NOWY RODEK PRZEKAZU.............................................................6 CZYM JEST BLOG (I CZYM NIE JEST)?.............................................9 BLOG JAKO BIZNES........................................................................12 CZCI SKADOWE BLOGOWEGO IMPERIUM..............................14 CZ II: BUDOWANIE BLOGOWEGO IMPERIUM.........................17 ZDECYDUJ, JAKI RODZAJ BLOGOWEGO IMPERIUM CHCESZ STWORZY......................................................................................18 TWORZENIE IMPERIUM: WYBR WARTOCIOWEJ ZAWARTOCI......................................20 KONSTRUKCJA BLOGU: NIKT NIE MUSI BLOGOWA SAMOTNIE........................................25 NO DOBRA, WIC NA CZYM SI ZNASZ?........................................27 OKREL TEMATYK SWOJEGO BLOGU........................................34 BRANDING (BUDOWANIE WIADOMOCI MARKI)......................35 CZY NAZWA (TYTU) MUSI MIE ZWIZEK Z ZAWARTOCI?...36 GENERATOR POMYSW NA DOBR NAZW..............................37 ZDOBYWANIE I UTRZYMYWANIE MARKI.................................40 PROJEKTOWANIE STRONY ODPOWIADAJCEJ ZAWARTOCI TWOJEGO BLOGU...........................................................................42 STRONA GRAFICZNA......................................................................44 CZCIONKI I KOLORY.......................................................................47 NIECO NA TEMAT LINKW............................................................49 UKAD - FORMAT............................................................................51 OBIEKTY.........................................................................................53 WPISY DO BLOGU...........................................................................55 WNIKLIWO I UNIKALNA ZAWARTO.....................................56 LINKI I KOMENTARZE....................................................................57 KONSEKWENTNY WYGLD...........................................................59 PRAWA AUTORSKIE.......................................................................62 CZY OBRAZKI S KONIECZNE?......................................................65 GDZIE UMIESZCZA PLIKI OBRAZKW?......................................68 ARCHIWA........................................................................................71 CO ZROBI, BY TWJ BLOG STA SI WANYM PORTALEM.......73 HOSTING DLA TWOJEG BLOGU.....................................................75 HOSTING DARMOWY CZY PATNY?..............................................76 GENEROWANIE RUCHU.................................................................81 SERWISY WYMIANY ODWIEDZIN.................................................82

KATALOGI BLOGW.......................................................................87 BLOG-RINGI...................................................................................88 WYMIANA LINKW........................................................................90 SPOTKAJ KONKURENTW, CZYLI ODWIEDZANIE INNYCH BLOGW.........................................................................................93 LINKI TO CENNY KAPITA.............................................................95 WYSZUKIWARKI I WYSZUKIWARKI NIUSW..............................97 WYCHODZENIE W WIAT, CZYLI BLOGOWANIE NA WIELU WITRYNACH.................................................................................100 TWORZENIE ZAWARTOCI DLA INNYCH WITRYN.....................102 POZWL INNYM PROPAGOWA TWJ BLOG.............................104 TO TWOJA KOMPETENCJA UTRZYMUJE CZYTELNIKW..........105 PUBLIKUJ RZECZY ORYGINALNE I WARTOCIOWE..................107 PUBLIKUJ RZECZY AKTUALNE....................................................108 KOMENTARZE I GOSY CZYTELNIKW.......................................118 WYKLUCZANIE NIEKTRYCH CZYTELNIKW............................112 CO Z WOLNOCI SOWA?...........................................................114 XML I KANAY RSS.......................................................................116 CZ III: ZARABIANIE NA WASNYM BLOGU...........................118 GENEROWANIE ZYSKW.............................................................119 GOOGLE ADSENSE I PROGRAMY TYPU PA-ZA-KLIKNICIE...123 SPRZEDAWANIE ODSON I BANNERW.....................................127 NIECH TWOI CZYTELNICY SAMI CI REKLAMUJ.....................129 PROCIE, A BDZIE WAM DANE!..................................................131 SUBSKRYPCJE I SPECJALNE RAPORTY DLA WTAJEMNICZONYCH..................................................................133 TEN PIERWSZY WPIS (I DO CZEGO ON PROWADZI)...................137

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 5

CZ I WPROWADZENIE DO BLOGW I BLOGOWANIA

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 6

Nowy rodek przekazu


W sierpniu roku 2004 kana CBS News nada specjalne wydanie programu 60 Minutes II, powicone subie pniejszego prezydenta George'a Busha w Teksaskiej Powietrznej Gwardii Narodowej (Texas Air National Guard) podczas Wojny Wietnamskiej. Pokazano w nim midzy innymi pewien memoria, napisany rzekomo przez nieyjcego ju pukownika Jerry'ego B. Killiana. Skutek by do nieoczekiwany wkrtce potem trzy osoby ze cisego kierownictwa kanau CBS News straciy prac, a na zielon czk towarzyszy im znany prowadzcy dziennikarz Dan Rather. Dlaczego tak si stao? Poniewa zaprezentowany w programie dokument by po prostu faszywy. Co zostao udowodnione przez Nowy rodek Przekazu. Ale po kolei... Kana CBS News pocztkowo oczywicie zapewnia, e memoria jest jak najbardziej autentyczny. Cytowa nawet autorytatywne opinie ekspertw od grafologii i analizy dokumentw. Mimo to, w cigu 24 godzin Nowy rodek Przekazu udowodni, e tak nie jest, e po prostu nie mg by sporzdzony na adnej maszynie znajdujcej si w owej epoce w dyspozycji Teksaskiej Powietrznej Gwardii Narodowej. Po prostu uyta w nim proporcjonalna czcionka i grne indeksy w datach byy niemal nie do uzyskania za pomoc technologii dostpnej w latach '70, a ukad tekstu nie przypomina niczego z tamtych lat. Nowy rodek Przekazu wykaza w ten sposb

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 7

niezbicie, e memoria nie by napisany na maszynie do pisania bdcej w posiadaniu Teksaskiej Powietrznej Gwardii Narodowej, jak to twierdzia stacja CBS News, tylko na nowoczesnym komputerze za pomoc programu MS Word z domylnymi ustawieniami, a potem wielokrotnie skserowany lub przefaksowany, aby wyglda na stary. Udowodniono wic ponad wszelk wtpliwo, e to faszywka. Kiedy wiadomo o tym oszustwie obiega Internet, pojawiy si nowe dane poddajce W cigu w wtpliwo inne rzetelno wielkie sposobw zaczy zdobywania przez CBS News informacji oraz sposobu, w jaki traktuje dokumenty. tygodnia media wypowiada si na ten temat, w cigu dwch samo CBS przyznao si, i zostao w sprawie dokumentu oszukane przez swoje rdo. Wkrtce potem CBS poprosio o zbadanie tej sprawy byego prokuratora generalnego i byego prezydenta agencji Associated Press. Rezultat tych dochodze wstrzsn ca struktur CBS. Co to by jednak za Nowy rodek Przekazu, ktry okaza si do kompetentny w tak mao znanych dziedzinach, jak grne indeksy i formatowanie dokumentw Gwardii Narodowej, by w cigu zaledwie paru tygodni wstrzsn jednym z najwikszych koncernw medialnych na wiecie? Bya to sie niezalenych blogerw, ktrzy publikowali swoje odkrycia w czasie rzeczywistym, dzielili si informacjami, testowali rne pomysy. To co umieszczali na swoich blogach, byo na bieco ledzone przez miliony czytelnikw, z ktrych wielu publikowao to
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 8

potem z kolei na swoich stronkach dla wasnych czytelnikw; ktrzy z kolei dzielili si zdobytymi w ten sposb informacjami ze znajomymi. Skutkiem powyszych wydarze ogromnie wzroso take powszechne zainteresowanie Nowym rodkiem Przekazu, jak te skonno wielu ludzi do weryfikowania informacji publikowanych w mediach z innymi, niezalenymi rdami. Wszystko to nabrao to jeszcze wikszego przyspieszenia, kiedy Matt Drudge na swoim blogu opublikowa pogoski, ktre wkrtce miay doprowadzi do skandalu z Monik Lewinski na kilka miesicy wczeniej, ni ktrykolwiek z Dawnych rodkw Przekazu szepn na ten temat choby swko...

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 9

Czym jest blog (i czym nie jest)?


Nazwa blog to zbitka dwch angielskich sw: web (czyli sie) i log (czyli dziennik, w sensie zapis). Czyli sieciowy dzienniczek. Taki pamitnik XXI wieku. Dobra robocza definicja blogu, to byoby co w stylu: internetowy dziennik lub biuletyn, czsto uaktualniany i przeznaczony do czytania. Doda by mona, e blogi najczciej umoliwiaj swoich czytelnikom wypowiadanie si na poruszane tam tematy oraz e przewanie s bardzo nieformalne, nierzadko wyranie stronnicze, a do tego znacznie bardziej bezporednie i osobiste pod wzgldem stylu, ni tradycyjna prasa. Blogi istniej dzisiaj we wszelkich moliwych ksztatach

i umaszczeniach od tych powiconych drobiazgowym opisom cierpie udrczonej duszy nastolatka, po te skoncentrowane na adoracji najnowszej gwiazdki pop. Z takimi, ktre zajmuj si podawaniem i komentowaniem wiatowych wydarze porodku wcznie. Blog moe by zabezpieczonym hasem dziennikiem, dostpnym tylko kilku zaufanym przyjacioom albo moe zawiera setki stron kodu rdowego uytecznych i dostpnych dla wszystkich zainteresowanych programw. Moe by doczony do firmowej witryny i pozwala uytkownikom produktw danej firmy na
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 10

przedstawianie swoich opinii i proby o pomoc. Moe by umieszczony na prywatnym serwerze albo na jednym z serwerw ktrego z wyspecjalizowanych serwisw, darmowych albo patnych. Moe by wypieszczony pod wzgldem graficznym, z uyciem wyszukanych szablonw, albo cakowicie rcznie, moe jednak by cakiem bezpretensjonalny i przypomina bulletin bard (a jest to serwis komputerowy, ktry pozwoli czyta i odpowiada na ogoszenia oraz obsugiwa wasn skrzynk pocztow). Jest to wic swego rodzaju prasa dostpna w Internecie, jednak prasa cakiem specjalnego rodzaju. Najwaniejsza rnica to nastawienie: gazeta czy czasopismo prezentuje wszelkie wiadomoci nadajce si do publikacji i teksty napisane przez wzgldnie obiektywnych profesjonalistw, podczas gdy bloger prezentuje fragment wasnego wiata i swoj osobist znajomo tematu. Jednak blog to nie jest po prostu umieszczony w sieci wstpniak jakiej istniejcej w realu gazety, albo nawet caa taka gazeta. Obecnie wiele rodkw przekazu udostpnia swoje treci online, a nawet pozwala czytelnikom na ich komentowanie. Tyle e to nie zmienio wcale zasadniczo samej istoty prasowej dziaalnoci. Dziennikarze wci wykonuj tam te same zadania, co przed pojawieniem si Internetu, gazety take si wiele nie zmieniy. Z drugiej strony, faktem jest, e wraz ze wzrostem popularnoci blogowania coraz wicej publicystw staje si blogerami, a coraz wicej blogerw osiga profesjonalizm uznanych publicystw. By moe za kilka lat rnica pomidzy Nowym rodkiem Przekazu,
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 11

a Starymi rodkami Przekazu cakiem si w oczach ludzi w nich piszcych zatrze. Dla wielu czytelnikw tak ju si zreszt stao. Liczba istniejcych na wiecie blogw przekroczya ju 20 milionw, a ich czytelnictwo wzrasta lawinowo. Branowy magazyn powicony reklamie Ad Age podao, e tylko w samym tylko roku 2005 amerykascy pracownicy spdzili rwnowarto 551 tysicy lat na czytaniu blogw, pamitnikw online i witryn powiconych rnym pogoskom. Ju dzisiaj miliony czytelnikw na caym wiecie czerpie du cz aktualnych informacji i rozrywki z tego rodzaju niezalenych rde, wspierajc je dotacjami pieninymi, klikaniem na patne linki oraz kupowaniem zwizanych z nimi pamitek.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 12

Blog jako biznes


Powiedzmy sobie otwarcie, e znaczna wikszo blogw to nie jest bardzo powana sprawa. Przewaajca ich cz to pamitniki nastolatkw opowiadajcych o wasnym yciu kilku swoim najbliszym przyjacioom. (Jeli w ogle kto to czyta.) Jednak pewna znaczca mniejszo, w dodatku stale rosnca, to prawdziwe biznesy wiadomie poszukujce materiaw do publikacji, reklamodawcw, czytelnikw, a moe lepiej by byo powiedzie klientw, gotowych paci za przywilej dostpu do publikowanych informacji. Ich autorzy i waciciele starannie balansuj ponoszone koszty i przychody, jak w kadym sensownie prowadzonym biznesie zreszt. Te wyjtkowe, ale z kadym dniem nieco mniej wyjtkowe, blogi stanowi swego rodzaju Blogowe Imperia, panujce nad okrelon czci blogosfery. W ich stron zwracaj si miliony ludzi spragnionych najnowszych informacji, a przy okazji chtnie kupuj promowane tam rzeczy i dokonuj dobrowolnych wpat, majcych utrzyma blogi przy yciu, a ich wacicieli sytych i zadowolonych. Jest w tym wszystkim miejsce i dla Ciebie. Ty te potrafisz przycign miliony czytelnikw, bowiem to co masz do powiedzenia jest wane. Ty te potrafisz przycign reklamodawcw, poniewa chtnie bd Ci oni paci za szans dotarcia do Twych czytelnikw.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 13

Krtko mwic, Ty te moesz zbudowa Blogowe Imperium. Jest to nawet atwiejsze ni mylisz. Ta wanie ksika pokae Ci krok po kroku co powiniene uczyni, aby ujrze swe nazwisko w wietle (wirtualnych) reflektorw, i aby Twj blog osign szczyty wszystkich znaczcych list najpopularniejszych blogw, przy okazji zdecydowanie poprawiajc stan Twego konta bankowego. Bdzie to wymagao sporo pracy (czy cokolwiek istotnego jej nie wymaga?), ale cakiem moliwe, e okae si to najbardziej satysfakcjonujc prac Twojego ycia.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 14

Czci skadowe blogowego imperium


Kade Blogowe Imperium, jak i kady inny biznes, skada si z trzech zasadniczych czci skadowych: dostawcy, nabywcw, oraz oferowanych produktw. W przypadku blogw jest jednak w wielu przypadkach o tyle inaczej, e maj one dwie oddzielne grupy klientw i dostarczaj im dwie oddzielne grupy produktw, za najwaniejszej produkowanej rzeczy wcale nie sprzedaj. Brzmi to zawile? W istocie to do proste. Zilustrujmy t spraw na konkretnym przykadzie. Pierwsz czci skadow jest dostawca. Czyli Ty sam. To Twoje sowa, Twoje opinie, wyniki Twoich docieka, Twj kunszt wreszcie, mog przyciga tysice, moe nawet miliony, czytelnikw. To Ty bdziesz gwn atrakcj, brokerem informacji i Imperatorem Blogowego Imperium. Gdyby nie Ty, ten blog by po prostu nie istnia. Istnieje i kwitnie dlatego, e jeste tym, kim jeste i wiesz, to co wiesz. Drug czci skadow jest nabywca, klient. Chocia ogromn wikszo Twych klientw bd stanowi Twoi czytelnicy, inn grup klientw tworzy bd firmy pacce Ci za umieszczenie na blogu swoich reklam lub linkw. Cay ten ruch na Twoim blogu, czyli miliony czytelnikw, ktrym nie jest obojtne, co masz do powiedzenia, stanowi jego krwioobieg musisz ich znale,
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 15

przywabi i utrzyma. Kiedy ju ich masz, reklamodawcy bd si zabija a w kadym razie dobrze paci za moliwo dotarcia do nich ze swoimi reklamami i produktami. A sami czytelnicy chtnie zapac zarwno za informacj, jak i za produkty. Ostatni z tych czci skadowych jest produkt. Musisz go mie, aden biznes bez niego nie moe istnie. C jednak bdziesz sprzedawa, jeli swych opinii miaby udziela ludziom za darmo? Twoim pierwszym produktem na sprzeda bdziesz Ty sam, a konkretnie Twoje opinie, Twoje kompetencje. Jeli nie zdoasz sprzeda ludziom wasnej osoby, nie bdziesz mia klientw. Jeli zdoasz, to moe nie bd Ci paci wprost (cho, jak zobaczysz, w wielu przypadkach tak wanie zrobi), ale jeli nie kupi tego, co masz do powiedzenia, z pewnoci nie kupi nic innego. Drugim produktem na sprzeda bdzie miejsce na Twoim blogu. Bdziesz je wynajmowa reklamodawcom, spragnionym moliwoci wystawienia swych wspaniaoci na ogld milionw czytelnikw Twego blogu, czy to w postaci linkw tekstowych, czy animowanych bannerw. W kadym razie ci reklamodawcy bd gotowi Ci paci za drobn cz uwagi Twoich czytelnikw. Kolejnym i ostatnim produktem na sprzeda bd rne rzeczy, ktre bdziesz po prostu sprzedawa. Majc znan nazw i ugruntowan renom sprawisz, e Twoi czytelnicy bd kupowa kubki z Twoim logo, koszulki, naklejki... Wszystko, co moesz sobie wyobrazi.
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 16

W Twoim Blogowym Imperium czytelnik jest zarazem klientem i produktem, a im wicej bdziesz mia klientw, tym wicej produktw bdziesz mg sprzeda i wikszy bdzie Twj zysk. W ten sposb Twoja bezinteresowna pasja moe sta si take staym rdem przychodw. Ta ksika pokae Ci w szczegach, jak to osign.

CZ II BUDOWANIE BLOGOWEGO IMPERIUM

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 17

Zdecyduj, jaki rodzaj Blogowego Imperium chcesz stworzy


A wic zamierzasz stworzy wasne Imperium... W odrnieniu od imperiw znanych ju z historii i polegajcych na swej sile zbrojnej, unikalnych zasobach mineralnych, zaawansowanych technologiach, niewolniczej sile roboczej i innych tego rodzaju sprawach, Twoje Imperium bdzie polegao na siach jednego tylko czowieka Ciebie. To Ty sam musisz je od pocztku zaplanowa, zbudowa, zaludni powracajcymi kadego dnia czytelnikami, ktrzy tym samym stan si jego wirtualnymi obywatelami, a z czasem take zadowolonymi klientami. Bdziesz w tym celu stosowa te same strategie, co inni, tyle e skuteczniej. Struktura Twojego Imperium te bdzie zasadniczo ta sama, po prostu wykorzystasz j lepiej od wielu innych. Bdziesz cay czas rywalizowa z innymi Imperiami o czas Waszych czytelnikw i z pewnoci odniesiesz w tym sukces. Blogowe Imperium to imperium majce suy ludziom, a zatem bdziesz nie tylko wadc, ale i sug tych, ktrzy zechc wstpi w jego granice. Brzmi to zachcajco? Powinno. Po prostu musisz umie zbudowa cae Imperium wok swojej wasnej osoby. Idea, e Blogowe Imperium powinno by budowane wok jego twrcy, a nie wok klienta, moe si wyda dziwna. Ma to jednak
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 18

logiczne uzasadnienie: to Ty bdziesz aktualizowa swj blog, to Ty bdziesz jego edytorem, projektantem uwag. To oraz Twoje najwaniejszym kompetencje, elementem przycigajcym

zainteresowania, pogldy, przenikliwo, stanowi bd podany przez obywateli Blogowego Imperium towar. Nie da si na dusz met sprzedawa z pustego straganu i sam musisz zadba, by towaru starczyo Ci na bardzo dugo. Co oznacza, e musisz zapewni blogowi interesujc zawarto, odpowiadajc temu, co sam wiesz i co kochasz. Bdziesz zatem kluczem do sukcesu i kada, nawet najmniejsza cz Twego Blogowego Imperium musi by zaprojektowana z t myl. Zanim jednak pooysz fundamenty, powiniene zorientowa si w istniejcych moliwociach. Spjrzmy wic na kilka blogw, ktre odniosy sukces i na ich podstawie wygenerujmy nieco uytecznych dla nas idei. Potem za wrcimy, aby przyjrze si bliej osobie, od ktrej wszystko bdzie zalee. Wiesz ju chyba o kim mowa, prawda?

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 19

Tworzenie imperium: wybr wartociowej zawartoci


Jeli nie jeste popularnym publicyst albo sawn aktork, czyli w sumie kim zdolnym do przycigania mas czytelniczych jedynie z pomoc swojej reputacji, Moe Twj on blog by bdzie wski, potrzebowa na przykad konkretnego tematu.

Libertariaska polityka w wyborach na wjta Pcimia, albo szeroki, jak Sztuka mwica o yciu i mioci. Musi to by temat bliski Twemu sercu, na ktry bdziesz mia mas interesujcych rzeczy do powiedzenia, a co wicej nie bdziesz mia w do swobodnym codziennym (lub prawie) pisaniu wikszej skonnoci za bardzo od niego odbiega. Poniewa na wiecie istniej dosownie miliony blogw, te ktre odniosy sukces trafiaj nie do wszystkich, a do pewnej grupy odbiorcw, ale za to trafiaj celnie. Powd jest oczywisty kto dzielcy Twoj pasj miniaturowych kolejek nie musi z Tob dzieli pasji dla dobrych win. Jeli nie jest Twym dobrym znajomym, to nie musi te by szczeglnie zainteresowany Twymi ostatnimi wakacjami, czy Twoim najnowszym samochodem. Oznacza to, e definitywnie musisz najpierw wybra jaki konkretny temat, a potem si go trzyma. Dobrym punktem startowym do wybrania tematu moe by lista najpopularniejszych kategorii blogw: blogi polityczne, religijno/duchowe, powicone spoeczestwu i kulturze, o tym i o owym, biznes, hobby, technologia, sztuka, aktualne
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 20

wydarzenia,

typu

naukowego

zawierajce

informacje

encyklopedyczno-sownikowe. Dua cz najpopularniejszych blogw, zgodnie z ustaleniami popularnej wyszukiwarki powiconej blogom Technorati.com, to blogi polityczne. Nie powinno to za bardzo dziwi poza kwestiami religijnymi, polityka jest tym, co najsilniej ludzi dzieli i jest najbardziej zajadle dyskutowane. Polityczne opinie to wietny materia dla blogu. Jest jednak jedno ale kady ma jakie polityczne pogldy, ale nie kady takie, na ktrych czytanie zechc powici swj czas miliony ludzi. Popularne polityczne blogi, takie jak konserwatywny Red State, liberalny Daily Kos, skoncentrowany na problemach prawnych Volokh Conspiracy, maj wszystkie jedn wspln cech zawieraj nie tylko opinie, ale take wane i aktualne informacje, na ktrych mog polega ludzie na serio interesujcy si polityk. Wszystkie one maj kontakty na wysokich szczeblach, dostp do najnowszych sensacyjnych pogosek oraz autentyczn znajomo tematyki, ktr si zajmuj. Jeli Ty take masz kontakty w sferach politycznych lub prawnych, a do tego potrafisz w inteligentny i rzeczowy sposb nawietli wane aktualne wydarzenia, to wanie polityczny blog moe si sta Twoim Blogowym Imperium. Podobnie ma si sytuacja z blogami religijno/duchowymi

i technologicznymi. Take i tutaj te, ktre odniosy najwikszy sukces

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 21

s prowadzone przez ekspertw potraficych powiedzie swym czytelnikom to, czego nie wiedz, a co wiedzie by chcieli. Jednak sukcesy odnosz nie tylko blogi prowadzone przez ekspertw take takie, ktre powstay po prostu z czyjego genialnego pomysu. W momencie, kiedy to pisz, trzecim pod wzgldem popularnoci blogiem na Technorati, linki do ktrego znajduj si na 25 tysicach innych blogw, jest Post Secret. Co wicej jest to blog, gdzie praktycznie caa praca, od pocztku do koca, jest wykonywana przez czytelnikw. Ich zadanie polega na stworzeniu, a potem przysaniu, obrazka przedstawiajcego ich wasne skryte marzenie, ktre godz si anonimowo ujawni wiatu. Sekretem moe by to, e kiedy zostawiam ucznia na drugi rok tylko po to, eby mc jeszcze przez rok flirtowa z jego ojcem, albo e kiedy jestem chory i tak id do pracy, a potem oblizuj wszystkie widelce w stowce, albo mam owosione sutki. Wszystko z odpowiednim obrazkiem, przewanie zabawnym, na og znalezionym w sieci zdjciem z wasnym nieoczekiwanym napisem. Zreszt sam kliknij i zobacz o co chodzi. Wszystkie te wyznania s dobrane z autentycznym wyczuciem, a czytelnicy tarzaj si ze miechu, roni zy, odnajduj wasne problemy... Najwaniejsze jednak, e wracaj. Post Secret ilustruje fakt, e do zbudowania Blogowego Imperium wystarcza jeden naprawd dobry pomys i sprawna jego realizacja. Blogi powicone najnowszym wydarzeniom, linkom oraz te naukowe, wymagaj potnej pasji dla danej dziedziny oraz

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 22

niezomnej zaciekoci w wyszukiwaniu adekwatnych, aktualnych informacji. Najlepsze z nich wywizuj si z tego zadania tak dobrze, e s uwaane za wartociowe rdo informacji take przez zawodowcw dziennikarzy, researcherw itp. Przykadem takiego blogu moe by Zero Intelligence (Zerowa Inteligencja, aluzja do Zerowej Tolerancji), zbierajce wszelkie historie na temat polityki zerowej tolerancji wobec narkotykw i broni w publicznych szkoach, z odpowiednimi komentarzami. Cokolwiek by nie myle o przekonaniach jego autorw i caej dziaalnoci, blog ten bardzo profesjonalnie ledzi wszystkie opisywane historie, od momentu ich pojawienia si, a do wyjanienia ewentualnych zwizanych z nimi kontrowersji i zniknicia ich z pola zainteresowania publicznoci. Te informacje uchodz za rzeczywicie rzetelne, przynajmniej w oczach ludzi dzielcych lewicowe pogldy waciciela blogu, a inni i tak nie bd raczej nimi zainteresowani. Innym blogiem, ktry odnis sukces jest Literally, a Weblog, dokumentujcy z godnym podziwu zapamitaniem wszelkie przypadki niewaciwego uycia sowa literally (po polsku dosownie). Jeli kto tylko potrzebuje przykadu na takie uycie tego sowa, bez wahania moe sign do tego wanie blogu. Jeli wic Twoje ycie nie jest do interesujce, by warto byo o nim napisa ksik, to unikaj prowadzenia tego rodzaj blogu. Jeli natomiast Twoje ycie JEST do interesujce, by o nim napisa ksik, prawdopodobnie byoby lepiej j napisa.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 23

Szczerze mwic, jeli ostatni z wspomnianych tu blogw odnis wielki sukces, to jak Ty miaby nie potrafi go odnie? Przecie nudniejszego tematu ni nieprawidowe uycie sowa literally trudno by byo znale! Zero Intelligence jest natomiast przykadem na to, e jeli znajdziesz swoj specjaln nisz i bdziesz umia j wypeni treci, to sukces masz niemal zagwarantowany. I nie ma znaczenia, jeli ta nisza jest w oczach wikszoci domen, powiedzmy agodnie... dziwakw wane by byo im dobrze ze sob i by mieli wspln pasj. aden pomys nie jest za mao wany, za gupi, za pretensjonalny, jeli tylko sprawisz, by Twj blog sta si dla pewnej grupy ludzi wartociowym rdem informacji. Jeli jeste nade wszystko zainteresowany jak specjaln dziedzin, to najwaciwsz propozycj dla Ciebie moe by blog zawierajcy najnowsze informacje, linki albo informacje potrzebne do nauki. Ostatni spord wartych tu omwienia kategorii blogw jest niestety ta najobszerniejsza, za to tworzca najmniejsz cz blogw profesjonalnych. Chodzi o blogi typu o tym i o owym (rant). Z reguy ich zawarto to co, co si po angielsku okrela jako brain dump, czyli zrzucanie zawartoci mzgu (co mona te przetumaczy duo mniej elegancko). Czyli bloger pisze wszystko, co mu przychodzi na myl, opowiada o swoim dniu powszednim albo narzeka na szefa. Jest to sprawa poniekd katarktyczna, mogca moe pomc nieco zdrowiu psychicznemu samego autora, ale cho na swj sposb interesujca przynajmniej dla samego autora to bardzo rzadko przycigajca jak wiksz publiczno.
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 24

Konstrukcja blogu: nikt nie musi blogowa samotnie


Jeli niezbyt do Ciebie przemawia wizja przecedzania przez 20 godzin dziennie wiadomoci, by na ich podstawie stworzy materia dla swojego blogu, to nie wpadaj w panik. Znajd sobie wsppracownika. Jeden z najpopularniejszych formatw, stosowany przez wiele popularnych blogw, to blog przeznaczony do redagowania przez wiele osb. Na przykad wspomniany ju Volokh Conspiracy jest tworzony przez kilku niezalenych prawnikw, z ktrych kady daje swj wkad, zgodny z obszarem wasnych kompetencji. Podobnie dziaa National Reviews Corner, gdzie kilku dziennikarzy ma swoje wasne niezalene kolumny, co daje bardzo yw cao. Powiniene sobie dokadnie uwiadomi, e tworzc taki rodzaj blogu wspredagowanego przez kilku autorw, bdziesz mia jako wadca Blogowego Imperium, wspregentw, to za, jak uczy historia, moe rodzi problemy. Czsto jednak zalety takiego wanie rozwizania znacznie przewyszaj jego potencjalne wady, choby dlatego, e Wasi czytelnicy bd mieli moliwo zapoznania si z ronymi opiniami na ten sam temat, a suma Waszej wiedzy i kompetencji z pewnoci bdzie wiksza, ni pojedynczej osoby. Innym rozwizaniem problemu iloci pracy potrzebnej do

samotnego pocignicia popularnego blogu moe by przyczenie


Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

BLOGI OD A DO... - darmowy fragment - Zote Myli Angus McLeod

str. 25

si do witryny zoonej z wielu blogw, takiej jak Journal World witryna do normalnej gazety, majca midzy innymi bateri blogw, redagowanych przez lokaln stajni blogerw. Niektre z tych blogw trafiaj nawet do drukowanego wydania. Czytelnicy przychodz, by przeczyta swoje ulubione blogi, a potem czsto zostaj duej, aby co najmniej rzuci okiem na inne. Rozwizuje to w znacznej mierze problem dotarcia do czytelnikw na samym pocztku dziaalnoci. Dla kogo, kto chce szybko zdoby publiczno moe to by dobre rozwizanie. Jednak powiniene sobie zdawa spraw, e takie eglowanie pod cudz flag automatycznie oznacza pewne ograniczenie autorskiej niezalenoci. A wic nieze rozwizanie na pocztek, ale jeli masz naprawd spore ambicje, to zapewne do szybko zapragniesz eglowa pod wasn flag.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli

Dlaczego warto mie pen wersj?


Szukasz sposobu na internetowy biznes, ktry PRZYCIGNIE tysice klientw pragncych usysze, co masz im do powiedzenia? Publikuj wasnego bloga, ktry bdzie codziennie odwiedzany przez tysice ludzi, pragncych usysze, co masz do powiedzenia i kupi, co masz do sprzedania! Wydaje si, e dzisiaj kady ju ma swj blog, may kawaek Internetu, na ktrym dzieli si z innymi ludmi swymi mylami, opiniami, wiedz. Nastolatki, kierowcy tirw i znani prawnicy prowadz blogi, a miliony ludzi codziennie je czytaj. Jeli jeste jak wikszo ludzi, sam prawdopodobnie je czytasz. Czy jednak zdajesz sobie spraw z tego, e czsto najlepsze blogi to w istocie zyskowne firmy, kojarzce ze sob produkty i klientw dla korzyci swych wacicieli? To absolutna prawda! Co wicej tym wacicielem moesz by Ty. Ju za chwil dowiesz si: - Czym s blogi, ten Nowy rodek Przekazu i dlaczego rozwijaj si w tempie fali tsunami, - Jak moesz ZBUDOWA Twoje wasne Blogowe Imperium i zdoby istotn cz stale si rozszerzajcej blogosfery, - Jak ZALUDNI Twoje wasne Blogowe Imperium chtnymi obywatelami, ktrzy nie tylko bd ceni sobie Twoj opini, ale bd Ci te dawa za to pienidze, - Jak ROZSZERZY swoj domen poza swj blog i pozwoli wielkim, w rodzaju Google, Yahoo czy Wall Street Journal dystrybuowa tre Twojego blogu i dostarcza Ci jak na tacy milionw potencjalnych klientw.

http://www.zlotemysli.pl/prod/6286/blogi-od-a-do-slawyi-pieniedzy-angus-mcleod.html

Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)