You are on page 1of 21

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Chopiec czy dziewczynka...

"

Darmowa publikacja dostarczona przez AlfabetSukcesu.pl


Copyright by Zote Myli & Karol Wjcik, rok 2008 Autor: Karol Wjcik Tytu: Chopiec czy dziewczynka... Data: 10.10.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SPIS TRECI
PRZEDMOWA DO WYDANIA TRZECIEGO.......................................6 CZ PIERWSZA TEORETYCZNA...................................................9
1. Przegld historyczny de i wiedzy........................................................................9 1.1. STAROYTNO..............................................................................................9 1.2. REDNIOWIECZE..........................................................................................14 1.3. CZASY WSPCZESNE..................................................................................15 1.4. GENEZA POWSTAWANIA I DOSKONALENIA NAUKOWEJ METODY DR SHETTLESA...........................................................................................................17 2. Inne aktualnie wystpujce metody.......................................................................21 2.1. METODA DIETETYCZNA..............................................................................21 2.2. METODA ERICSSONA .................................................................................24 2.3. STAROYTNA METODA CHISKA.............................................................26 2.4. METODA SELNAS.........................................................................................29 2.5. INNE WYSTPUJCE NIEPOWANE METODY........................................33

2.5.1. METODA PANI WHELAN??...............................................................33 2.5.2. METODA DOMINACJI V. GRANT....................................................35

3. Przyszo planowania pci.....................................................................................37 3.1. METODY NATURALNE.................................................................................38 3.2. ROZDZIELANIE PLEMNIKW....................................................................39 3.3. ZAPODNIENIE IN-VITRO..........................................................................40 4. Listy od rodzin do Dra Settlesa..............................................................................42 5. Aspekt spoeczny, moralny i etyczny planowania pci...........................................46 5.1. Opinia na temat metod naukowego wyboru pci dziecka................................51

CZ DRUGA PRAKTYCZNA.........................................................53

6. Wstp do czci praktycznej...................................................................................53 7. Mczyzna...............................................................................................................55 8. Kobieta...................................................................................................................60 8.1. DROGI RODNE KOBIETY.............................................................................60

POCHWA.........................................................................................................60 MACICA..........................................................................................................61 JAJOWODY.....................................................................................................61

8.2. CIA A ZDROWIE DZIECKA......................................................................62 8.3. PRZEBIEG I ROZWJ CIY.......................................................................70 8.4. FAZY CYKLU MIESICZKOWEGO...............................................................75

FAZA MIESICZKOWA...............................................................................76 FAZA FOLIKULINOWA................................................................................76 FAZA OWULACYJNA...................................................................................77 FAZA LUTEALNA.........................................................................................78

8.5. RNE SPOSOBY ROZPOZNAWANIA MOMENTU OWULACJI...............79 9. Podsumowanie.......................................................................................................82 9.1. Gdy chcemy chopca............................................................................................85 9.2. Gdy chcemy dziewczynk...................................................................................88 9.3. Typowe zalenoci prowadzce do potomstwa jednej pci..................................91 10. PROPOZYCJE POMOCY NIEZDECYDOWANYM..............................................92 11. Na zakoczenie.....................................................................................................93 11.1. ANKIETA DO PROPOZYCJI nr 1..................................................................95 11.2. OBJANIENIA DO PUNKTU 9 ANKIETY...................................................98 11.3. JAK ZAMAWIA INDYWIDUALN PORAD...........................................101

WYKAZ LITERATURY UZUPENIAJCEJ....................................103

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 4

4. Listy od rodzin do Dra Settlesa


Wydaje si, e najlepszym sposobem uwiadomienia czytelnikom czy jest to metoda skuteczna, bdzie przytoczenie fragmentw listw od osb, ktre zastosoway t metod, a opublikowanych w najnowszym wydaniu jego ksiki z roku 1997. 29 wrzenia 1971 [...] Po wielu latach prb, ktre skoczyy si urodzeniem Pask czterech dziewczynek, okazaa si wreszcie zastosowalimy [...] Synek metod, ktra zbawienna

rzeczywicie dalece odmieni nasze ycie... W.F.M. Filadelfia 12 czerwca 1973 [...] Jestem penym dumy ojcem trzech dziewczynek. Zanim przystpilimy z on do zrealizowania prby ostatniej nadziei, kupilimy Pana ksik. Skrupulatnie stosowalimy si do wszystkich zawartych w niej zalece i urodzi si nam przeliczny i zdrowy synek. [...] Poyczylimy ksik znajomemu, ojcu trzech synw. Rwnie on punkt po punkcie realizowa Paskie rady i prosz! Zosta ojcem creczki. Trafi Pan w dziesitk. Niech Pan kontynuuje swoje dzieo! Wielkie dziki. Oddany z caego serca. M.C. Missouri 19 padziernika 1974 [...] Chciabym podzikowa, e podzieli si Pan z szerok publicznoci swoj wiedz naukow i umiejtnociami lekarskimi. Mamy wreszcie upragnionego synka, ktry uzupeni nasz rodzin skadajc si ju z czterech crek. Z uwag ledzimy Pana prace. Z szacunkiem. C.P. Kalifornia

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 5

16 wrzenia 1978 [...] Stosujc si do Pana zalece, co do poczcia chopca, majc ju trzy crki, 17 sierpnia urodziam cudownego synka. Oboje wraz z mem chcielibymy Panu Doktorowi podzikowa zarwno za ksik, jak i zawarte w niej dokadne zalecenia... A.A. Kalifornia 13 stycznia 1981 [...] Mam przyjemno powiadomi Pana, e ta metoda dziaa, nawet w tak ekstremalnej sytuacji jak nasza. Mielimy ju syna, ale teraz mj m i ja poczulimy si szczeglnie dumni, jako e stalimy si rodzicami pierwszej dziewczynki w rodzinie Harrisonw od 250 lat [...] Veronica Harrison, Ontario, Canada 24 maja 1981 [...] Ludzie miali si z mojego ma, kiedy ju od chwili, kiedy zaszam w ci, mwi wszystkim, e bdziemy mie crk. Najbardziej mia si jego ojciec, ktry ma szeciu synw. Zastosowalimy si do zalece z Pana ksiki bardzo dokadnie i w ci zaszam za pierwszym podejciem.. NASZA CRKA MA 12 DNI!! [...] Jestemy bardzo wzruszeni sukcesem. Wszystkim parom, ktre planuj rodzin, ycz, aby miay dostp do Pana metody... H. D. Arizona 18 sierpnia 1982 [...] Jestem lekarzem specjalist poonictwa i ginekologii, ojcem dwch crek, opisz skuteczn prb poczcia syna. [...] Nasz dom wypenia atmosfera szczcia, bo urodzi si nam chopiec, o ktrym tak marzylimy [...] Dzikuj za ogromny wysiek, jaki musia Pan Doktor woy w opracowanie tak doskonaej techniki planowania pci. Jeszcze raz dzikuj. Dr R. O. z on, Los Angeles

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 6

7 padziernika 1984 [...] Wasza ksika nie tylko pomoga nam w poczciu syna, ale w ogle przyczynia si do tego, e zaszam w ci. Przez trzy dugie lata bezskutecznie prbowalimy rnych sposobw, mimo, e korzystalimy z pomocy wielu lekarzy specjalistw. Ksika zostaa napisana jasno, a zawarte w niej rady s naprawd bezcenne. Umoliwia nam zrozumienie istoty rozrodczoci lepiej, ni to objania niejeden lekarz. Bylibymy szczliwi z urodzenia si kadego dziecka, ale nasza rado spotgowaa si, kiedy okazao si, e to jednak planowany syn [...] wszystko rzeczywicie byo skuteczne. C.J. Pnocna Dakota 12 czerwca 1985 [...] Dzikujemy za wspania, przemylan pod wzgldem naukowym i atw w odbiorze ksik. Polecalimy j dziesitki razy! Bo to naprawd dziaa! K.L. z on, Oregon 3 marca 1986 [...] Bardzo dokadnie studiowalimy Pana ksik, a skutek chopczyk jest zdumiewajcy. Nie przyszo nam do gowy, e jednak po trzech crkach moe nastpi co tak wspaniaego. J.M. Mexico 1 grudnia 1987 [...] Po piciu dziewczynkach lemy najszczersze podzikowania za CHOPCA!! J.M. z on Oregon 11 marca 1988 [...] Cho dwch niezalenych specjalistw twierdzio, e w ogle nie bdziemy mie dzieci, bo m ma za mao plemnikw w nasieniu, po zastosowaniu si do Paskich rad dotyczcych poczcia chopca miesic temu urodzi si nasz syn, zdrw jak rybka. Mam dwie creczki z poprzedniego maestwa. Dla mojego ma, od kiedy uzna, e jest bezpodny, duym przeyciem by ju sam fakt stania si ojcem, bez wzgldu na to, jakiej pci bdzie dziecko. J.A. Monroe, Luizjana
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 7

27 wrzenia 1989 [...] Kiedy mojej szwagierce udao si wykorzysta Pana metod, eby da swoim crkom braciszka, to w kocu i ja przezwyciyam opory ma inyniera i sprbowalimy zaplanowa creczk, aby doczya do naszych rozbrykanych chopakw. Gdy urodzia si crka m powiedzia tylko: To jaka paranoja![...] A.Z. Idaho 17 maja 1990 [] Po trzech crkach dziki Panu nareszcie chopak. Czy to mdre, czy nie, zamierzalimy prbowa, a trafi si syn? Dzikujemy Panu, za pomoc Pana porad, nasza maa eksplozja demograficzna ju jest zakoczona! J.D. z on, Utah 27 marca 1994 [...] Szanowny Panie Doktorze, byo miechu i niedowierzania, co niemiara, ale to jednak poskutkowao! C.B. I N.S. Kalifornia Takich listw dr Shettles otrzymuje, co roku tysice, na zakoczenie chciabym przytoczy jeszcze dwa fragmenty, nawizujce do nastpnego rozdziau tego opracowania. 10 wrzenia 1985 [...] Wraz z rodzin czujemy si bardzo szczliwi i jestemy przekonani, e tylko Pana metoda pomoga nam w poczciu upragnionej creczki. Wierzymy te, e ciao ludzkie zostaje stworzone przez Boga i e to na pewno ON Pana natchn, dziki czemu mg Pan wykorzysta w swojej metodzie wszystkie istotne zasady pomagajce ludziom, bez ingerencji w Boski porzdek stworzenia. Dzikujemy za przeprowadzenie tak istotnych bada. Maonkowie V. J. Cycero, Ilinois 1 listopada 1994 [...]Dzikujemy za Pask ksik. Jestemy z mem chrzecijanami i uwaamy, e niezalenie od zalece w niej proponowanych pe jest okrelana przez Pana Boga, chocia sdzimy rwnie, e nic nie stoi na przeszkodzie, by JEMU to zadanie uatwi.[...] E. F. Roanoke, Virginia

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 8

5. Aspekt spoeczny, moralny i etyczny planowania pci


Katastroficzne wizje roztacza np. dr A. Mitai Etzioni, profesor socjologii na Uniwersytecie Columbia, e umoliwienie ludziom planowania pci bdzie prowadzi do nadprodukcji chopcw. Rzeczywicie wiele rnych niezalenych instytucji w badaniach stwierdzio, e kiedy przyszli rodzice podjli prb wyboru pci dziecka ju w pierwszej ciy, to chopcy mieli przewag. Do rzadkoci naleao jednak, aby rodzice chcieli, aby drugie dziecko byo tej samej pci. W zdecydowanej wikszoci jako drugie dziecko planowana jest dziewczynka. Oglnie wszyscy chc mie park, jak tumacz dla rwnowagi, bo rodzina powinna by kompletna, bo trzeba mie wszystkie dzieci, bo dziadek jak i babcia chc by babci i dziadkiem itp. Wrd osb rzeczywicie planujcych pe dziecka, nie stwierdzono planowania wikszej iloci chopcw w duszym przedziale czasu. Po prostu po planowaniu chopca przychodzi czas na planowanie dziewczynki i wszystko wraca do normy. Bardzo wiele jest przypadkw, gdzie planowanie wyrwnuje ilo chopcw i dziewczynek. Rodzice majcy ju kilka dzieci jednej pci, d za wszelk cen do posiadania pci przeciwnej. Nie majc moliwoci skorzysta z fachowej porady, w zdecydowanej wikszoci popeniaj stare bdy i dzieci rodz si dalej tej samej pci, co ju posiadane. Skuteczne zaplanowanie dziecka pci
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 9

przeciwnej zapobiega

wyrwnuje

ilo

chopcw eksplozji

i dziewczynek,

oraz

niepotrzebnej

demograficznej

niechcianych dzieci. Na z zakoczenie Uniwersytetu tych rozwaa w podam Norfolk i wyniki Jay bada

przeprowadzonych niezalenie przez demografw: Paula Schollaerta Old Dominion Teachman z Uniwersytetu w Maryland. Przebadali oni kilka tysicy maestw, ktre miay tylko jedno dziecko. Nie stwierdzono, aby planujc drugie dziecko zostaa naruszona rwnowaga pomidzy iloci chopcw i dziewczynek. Jak stwierdzono jedyn pewn rzecz jest ch posiadania parki. W biednych rodzinach w krajach muzumaskich natomiast istnieje tendencja do posiadania wielu crek, ktre nastpnie mona z korzyci sprzeda jako ony przyszym mom. Chopcy natomiast poza jednym obowizkowym s niemile widziani, bo to oni naraaj rodzin na wydatki, bo musz kupowa sobie ony. Sycha rwnie o wielu tragediach on, ktre nie mog da mowi potomka pci mskiej. W Chinach natomiast dochodzi nawet do dzieciobjstwa dziewczynek tylko dlatego, e nie urodziy si chopcem. Wprowadzenie planowania pci ograniczyoby ten proceder. W wielu rodzinach powodem aborcji jest stwierdzona cia pci przeciwnej do podanej. Ten ze wszech miar potpiany sposb planowania dzieci nie miaby miejsca, gdyby umoliwio si rodzicom zaplanowanie pci dziecka, opartego na naukowych podstawach.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 10

Naleaoby si rwnie zastanowi nad sytuacj emocjonaln dzieci niechcianych, ktre urodziy si nie takiej pci, jakiej yczyliby sobie rodzice. Rwnie nie do pozazdroszczenia jest traktowanie przez rodzicw, kilku crek, gdy wreszcie narodzi si upragniony syn i na odwrt. W badaniach e socjologicznych uczucia stwierdzono w ponad sytuacjach wszelk wyej

wtpliwo,

niezadowolenia

wymienionych, choby nawet niewiadome i skrywane, staj si dokuczliwe i szkodliwe dla tych dzieci. W dniu dzisiejszym korzystaj z porad w zakresie planowania pci przedstawiciele wszystkich krajw i wszystkich warstw spoecznych. Naturalna tendencja do posiadania parki prowadzi do tego, e pomimo ukrywania wasnych myli (potrzeb, planw), zainteresowani planowaniem pci, przynajmniej drugiego dziecka, jest wikszo wiadomego spoeczestwa. Z porad dzisiaj korzystaj, tak gwiazdy filmowe, milionerzy, czy czonkowie rodzin krlewskich (prasa podawaa, e ksi Karol i p. Ksina Diana rwnie interesowali si przedstawion tutaj metod, aby dynastia nie zagina, z jak wiadomo pozytywnym skutkiem), naukowcy i lekarze, jak rwnie zwykli ludzie mode pary ze wszystkich rodowisk spoecznych i kadej narodowoci. Ksik dr Shettlesa przetumaczono na ponad 20 jzykw i czytana jest tak w miastach jak i wsiach, w dungli i na pustyniach. Wynika z tego, e zainteresowani przynajmniej posiadaniem wiadomoci na ten temat s praktycznie wszyscy.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 11

Sprawa, czy te wiadomoci zechc zastosowa jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze, nie kady jest przygotowany emocjonalnie i psychicznie do zaplanowania pci. Z reguy wszyscy przyjmuj dziecko takie, jakie wedug ich wiedzy zostaje im dane przez Boga (przypadek, natur itp.). W przypadku pci planowania przeciwnej sprawa si komplikuje. Niekiedy sobie

wystpuje w wyniku wasnego nastawienia gboka awersja do dziecka do zaplanowanej. Naleaoby odpowiedzie na pytanie czy przyjmiemy z radoci i mioci dziecko pci przeciwnej, jeeli nasze plany si nie powiod. Jeeli nie, to lepiej nie planujmy pci dziecka wcale. Du rol odgrywa rwnie stanowisko Kocioa, ktry w wielu rodowiskach jest podstawowym wyznacznikiem praw etycznych. Kocioy protestanckie, uwaaj za podane, aby naturalne metody planowania pci dzieci, zostay wczone do oglnych zasad planowania rodziny. Rabini rwnie nie maj zastrzee, poniewa podobne zasady planowania ogoszone s ju w Talmudzie. Koci katolicki ustami ksidza Hugha Currana, dyrektora Biura ycia Rodzinnego przy Archidiecezji Nowojorskiej nie ma zastrzee tak dugo, jak dugo bdzie to metoda naturalna i nie stanie si jednym z powodw antykoncepcji. W Polsce Koci jest cakowicie przeciwny aborcji w kadej postaci (stosowanie wkadek wewntrzmacicznych to rwnie aborcja w najwczeniejszym wszelkim formom (prezerwatywy, okresie ciy). nie Czciowo s sprzeciwia do zabronione) si ciy jak wspycia prowadzcego

tabletki

antykoncepcyjne

i jakiemukolwiek wpywaniu na dzieo Boga.


Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 12

Osobicie uwaam (i nie tylko ja), e w naturalnym planowaniu pci nie ma nic niemoralnego ani grzesznego, wrcz przeciwnie. Prowadzone planowe wspycie ma za cel stworzenie nowego ycia, cel ze wszech miar popierany przez Koci. Zalecane okresy wstrzemiliwoci tak przed jak i po stosunku zapadniajcym s rwnie zgodne z doktryn Kocioa. Dodatkowo chcc, w jak najlepiej poczciem, pozna powinno przebieg si przez cyklu miesiczkowego antykoncepcj, przed stosowa Koci

postaci

zalecanego

kalendarzyka maeskiego. Rwnie dziecko wytsknione i wymarzone jest bardziej kochane przez swych rodzicw ni przypadkowe. Dlatego dziwna mi si wydaje, oglnie dostpna, opinia polskiego teologa na temat planowania pci, ale dla formalnoci musz jej obszerne fragmenty tutaj przytoczy. Myl jedynie, e opinia ta dotyczy wszelkich metod planowania pci a nie tylko metod naturalnych.

5.1. Opinia na temat metod naukowego wyboru pci dziecka.


ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda: [...]. Czowiek nie powinien zmusza natury ani pomaga naturze posugujc si jej mechanizmami[...] Zadanie czowieka jest inne: zrozumie natur i kierowa si poznan prawd w poczuciu odpowiedzialnoci za swoje czowieczestwo [...] Nie podwaajc w niczym wartoci naukowych odkry,[...] Nie mona bez zastrzee zgodzi si z twierdzeniem, e w odniesieniu do czowieka - jest metod cakowicie naturaln na tej tylko podstawie, e nie wymaga interwencji w organizm czowieka [...]
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 13

[...] Rodzicielstwo polega na przyjmowaniu z rk Boga daru ycia w postawie mioci i posuszestwa. Godno rodzicielstwa tkwi w tym, e rodzice peni dzieo Boe a nie realizuj swoje plany i zachcianki [...] Czowiek przychodzcy na wiat naley cakowicie do Boga [...] Tylko Bg okrela jego powoanie, a jednym z elementw znaku objawiajcego powoanie jest pe [...] [...] Wszelkie podporzdkowywanie prywatnym planom jednostki cech osoby ludzkiej i uzalenianie decyzji rodzicielskich [...] Jest rdem manipulacji i uprzedmiotowienia czowieka. Dziecko, planowane we wszystkich szczegach nie przychodzi na wiat jako niespodzianka, bdca rdem nieustajcego zachwytu, lecz pojawia si jako produkt manipulacji i jest porwnywane i oceniane w stosunku do powzitego pierwotnie projektu [...] [...] Prba administrowania pci czowieka musi zburzy cay duchowy klimat rodziny, uniemoliwiajc uksztatowanie rodziny jako absolutnie bezinteresownej[...] Taka rodzina moe by najwyej spk prywatnych egoistw [...] Konstytucja rodziny opiera si na bezinteresownym darze osoby, co wyklucza jakiekolwiek posiadanie czowieka przez czowieka. A relacja posiadania zaczyna funkcjonowa od momentu, kiedy podporzdkowuje si pe czowieka czyjej prywatnej woli. Argument etyczny za metod,[...] Jest w gruncie rzeczy

argumentem pseudo etycznym, poniewa o susznoci zasady prbuje si wnioskowa z faktu okrelonej tendencji spoecznej [...] W sumie naley stwierdzi, e w wietle katolickiej etyki maeskiej omawiana metoda nie jest do przyjcia dla czowieka,

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 14

jakkolwiek wiele racji przemawia za tym, e moe si okaza wartociowa [...] Z pewnoci nie dla wszystkich jest oczywiste, ale planowanie pci w niektrych sytuacjach moe okaza si wrcz zbawienne. Wiele chorb przekazywanych genetycznie rozwija si tylko u jednej pci z prawdopodobiestwem wystpienia p na p (50%). Ci nie chorujcy przekazuj gen wnukom z tym samym prawdopodobiestwem. Zaplanowane wyeliminowanie w pierwszym pokoleniu dzieci pci nosicieli, przerywa acuch dziedzicznoci i zapobiega pojawieniu si choroby w nastpnych pokoleniach. Badania dr Roberta Edwardsa i dr Richarda Gardnera udowodniy, e za pomoc planowanego, legalnego wyboru pci dzieci urodzonych w jednym pokoleniu moglibymy bezporednio uratowa nie tylko to pokolenie, ale rwnie cakowicie odsun zagroenie w nastpnych.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 15

Cz druga praktyczna
CZYLI OPIS SZCZEGW METODY DRA SHETTLESA

6. Wstp do czci praktycznej


Na pocztku chciabym ostrzec, e nie jest to metoda gwarantujca cakowit pewno. Naukowo udowodniono jedynie ponad 80% skuteczno. Przy spenieniu teoretycznie wszystkich warunkw skuteczno osiga ponad 95%. W niektrych opracowaniach mwi si nawet, o 99% ale... To tylko teoria sprawdzajca si jedynie w zwizkach speniajcych tak duo warunkw, e praktycznie nie ma takich maestw. Wymieni najwaniejsze warunki: 1. Tak kobieta jak i mczyzna mog posiada dzieci obu pci bez adnych ogranicze. 2. Kobieta ma regularny cykl miesiczkowy z dokadnoci do godzin niezalenie od okolicznoci oraz potrafi wczeniej przewidzie moment jajeczkowania. Kto powie: "Przecie jestemy zdrowi i speniamy w/w warunki". I tutaj pragn ostrzec, e praktycznie u okoo 10% ludzi wystpuj czasowe lub stae warunki powodujce, e mog mie tylko jedn pe dzieci i nie pomoe tutaj adna metoda. Zawsze mona

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 16

prbowa, ale rwnie prosz si liczy z niekorzystnym wynikiem. Powtarzam, 10% czyli co 10 dziecko. Dodatkowo przy wystpujcych nieregularnociach cyklu

miesiczkowego nie mona przewidzie z dokadnoci do 1 dnia ( +/- 12godzin) momentu owulacji, co jest warunkiem koniecznym. Wikszy bd to ju inna pe albo brak ciy. Dlatego dla osb niezdecydowanych zaproponuj na kocu moliwo indywidualnej porady korespondencyjnej po uzyskaniu szczegowych informacji. Tak sam porad moe udzieli kady lekarz seksuolog, ginekolog lub niekiedy internista o ile bdzie chcia, ale trzeba jemu w rozmowie poda bardzo duo informacji z ycia intymnego (patrz ankieta pkt. 9 str. 88), o ktrych nie kady potrafi rozmawia, a papier lub e-mail przyjmie wszystko. Niekiedy lekarze nie chc udziela takich informacji wiedzc jak atwo popeni bd szczeglnie, gdy nie interesowali si szczegami metody, lub jak osoba badana (ankietowana) szczerze nie odpowiada na pytania i potem naraa si na plotki o swej nieskutecznoci lub niewiedzy. Waciwie dla samego sposobu planowania pci wystarczyby rozdzia "Podsumowanie", ale wiedzc jak maa jest znajomo spraw rozrodu u czowieka w skrcie opisz fizjologiczne zalenoci u mczyzny i kobiety, ktrych znajomo jest warunkiem koniecznym, aby prawidowo zaplanowa pe dziecka i aby rozwijao si zdrowo ku zadowoleniu rodzicw i zazdroci rodziny i znajomych. Osobom wierzcym pragn przypomnie, e metod t nie wystpujemy przeciwko Boym prawom regulacji pci. Jedynie zwikszamy wasn nadziej na syna czy crk
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 17

a Bg i tak da nam to, co bdzie chcia. Ponadto chcc skorzysta z tego sposobu, maestwo powinno przynajmniej przez kilka miesicy wczeniej, wspy zgodnie z zalecan przez Koci metod kalendarzyka maeskiego.

7. Mczyzna
Jakie cechy szczeglne i pci komrek Nie rozrodczych bd tutaj decyduj

o zapodnieniu

dziecka?

przypomina

podstawowych wiadomoci, zwrc tylko uwag na takie, ktre s dla samej metody planowania pci wane, a nie zawsze wyranie podkrelone w innych publikacjach. Nasienie mskie wydalane podczas stosunku zawiera setki milionw plemnikw i jeeli tylko s wrd nich plemniki ywe (zdolne do samodzielnego poruszania) uznaje si takiego mczyzn za podnego. Okazuje si, e plemniki rni si midzy sob. I wanie te rnice decyduj czy mczyzna moe zapodni dan kobiet czy nie, oraz jeeli ju moe zapodni, jaka jest pe dziecka. wiadome wykorzystanie tych rnic pozwala planowa pe lub przeciwdziaa pozornej niepodnoci. Plemniki generalnie dziel si na 2 grupy zalenie od posiadanych chromosomw:

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 18

A. Zawierajce chromosom X dajce przy poczeniu z komrk jajow dziecko pci eskiej, ktre bdziemy od tej chwili nazywa plemnikami eskimi. B. Zawierajce chromosom Y dajce dzieci pci mskiej nazwiemy odpowiednio plemnikami mskimi. Wszystkie plemniki zachowuj si jak istoty ywe to znaczy maj zdolno poruszania si, w zwizku z tym dziel si rwnie na: a) W peni wyksztacone, dojrzae i ywotne (silne i zdrowe). b) ywe, ale niedojrzae, sabe o maej zdolnoci do poruszania. c) Cakowicie martwe. W peni sprawny mczyzna nie spkujcy zbyt czsto posiada w mililitrze nasienia dziesitki milionw plemnikw zdrowych (jednakow ilo eskich i mskich). W kadym nastpnym z kolei wytrysku wystpujcym w niedugim czasie po poprzednim, ilo plemnikw spada. Prosz pamita, e proces produkcji plemnikw w jdrach trwa okoo 48 dni i dodatkowo powinny pewien czas przebywa w najdrzach, gdzie dojrzewaj nabierajc si do walki o podtrzymanie gatunku ludzkiego. Chocia teoretycznie wystarczy jeden ywy plemnik, (bo tylko jeden czy si z jajem), aby zapodni jajo i aby powstaa cia to praktycznie, gdy zawarto zdrowych plemnikw spadnie do 100 tysicy w 1 mililitrze nasienia zapodnienie jest prawie niemoliwe. Przy wielokrotnym spkowaniu sperma zawiera nawet mniej plemnikw. Najwiksz podno (silne i zdrowe nasienie) posiada mczyzna, ktry spenia jednoczenie nastpujce warunki:
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 19

1. W okresie ostatnich ponad 7 tygodni nie chorowa, nie bra silnych lekw (np. antybiotyki) nie pi alkoholu ani nie zaywa narkotykw itp. To znaczy nie wprowadza do organizmu adnych "trucizn" mogcych uszkodzi materia genetyczny plemnikw, 2. W tym jak rwnie czasie powodujcych nie by powstawanie na silne plemnikw znieksztaconych, sabych lub niedojrzaych. samym naraony promieniowanie elektromagnetyczne, rentgenowskie lub inne promieniotwrcze z tego samego powodu. 3. Przebywa w warunkach nie dopuszczajcych do przegrzewania si jder do temperatury 370C. Plemniki prawidowo rozwijaj si w temperaturze niszej, std umieszczenie jder w worku mosznowym. Mczyzna tzw. "wnter" jest bezpodny a najwiksz ywotno plemnikw posiadaj Szkoci chodzcy w strojach ludowych (spdniczki). 4. Nie spkowa (nie mia wytrysku) w cigu okoo jednego tygodnia przed stosunkiem zapadniajcym. Musz tutaj powiedzie, e bardzo rzadko pewna cz mczyzn, gwnie z powodw genetycznych posiada jeden z rodzajw plemnikw w wikszej czci obumary a pozostae ywe s niedorozwinite i sabe, co prowadzi poprzez system selekcji w organizmie kobiety do cakowitego ich wyeliminowania. Chcc wtedy potomstwo tej pci, mczyzna powinien maksymalnie zwikszy ywotno swego nasienia (punkt 1-4). Jak rwnie kobieta powinna poprzez odpowiedni diet i inne czynnoci, stwarza lepsze szanse dla tej grupy plemnikw. Wtedy, jeeli maestwo posiada same dziewczynki jest szansa (maa) na zaplanowanie chopca, odwrotnie raczej niemoliwe. []
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

CHOPIEC CZY DZIEWCZYNKA darmowy fragment Zote Myli Karol Wjcik

str. 20

8. Kobieta
Od kobiety w praktyce nie zaley pe dziecka, jedynie organizm jej wykonuje olbrzymi prac dla zachowania silnego i zdrowego potomstwa. Jednak poprzez zaproponowanie terminu stosunku zapadniajcego moe porednio rwnie decydowa o pci swojego dziecka.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Karol Wjcik

Dlaczego warto mie pen wersj?


Poznaj najnowsze, sprawdzone, naukowe sposoby planowania pci, ktre znaj tylko nieliczni. Jaka bdzie Twoja reakcja na nastpujce moje stwierdzenia? - Czy gdybym powiedzia Ci, e istniej od cakiem niedawna naukowe metody planowania pci, z ktrych kady moe skorzysta, bez wychodzenia z wasnej sypialni, uwierzyaby? - A gdybym doda jeszcze, e aby skutecznie zaplanowa pe swojego dziecka, nie jest konieczna specjalistyczna wiedza, ani osobista wizyta w poradniach, czy uwierzyaby? - A jeeli owiadcz, e moesz zacz od przeczytania tej ksiki, i bez adnej dodatkowej szczeglnej wiedzy, umoliwi Ci to skuteczne zaplanowanie syna lub crki, to uwierzysz? - Oraz dodatkowo, co najwaniejsze, dowiesz si jak stworzy wasnym dzieciom najlepsze warunki startu do ycia w zdrowiu, jeszcze przed ich narodzeniem. Pomyl, jak wana dla Ciebie jest ta wiedza. - Zanim powiesz "Nie, ta ksika mi si nie przyda" zastanw si, czy naprawd wiesz ju wszystko. - Wiedza ta bdzie mie istotny wpyw na Twoje ycie. Wszystko, co trzeba zrobi, to zapozna si z ni, a potem w razie potrzeby j wykorzysta. - Nie popeniaj bdw, ktrych bdziesz aowaa do koca ycia! Przecie tutaj mwimy o Twoich dzieciach! Publikacja "Chopiec czy dziewczynka" umoliwi Ci zdobycie kompletnej, najnowszej, naukowej wiedzy. Dowiedz si, na czym polega planowanie pci.

http://www.zlotemysli.pl/prod/6184/chlopiec-czy-dziewc zynka-karol-wojcik.html

Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)