You are on page 1of 21

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Czas na gied!

"

Darmowa publikacja dostarczona przez AlfabetSukcesu.pl


Copyright by Zote Myli & Daniel Sokoowski, rok 2010 Autor: Daniel Sokoowski Tytu: Czas na gied! Data: 10.10.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Spis treci
Wstp.....................................................................................5 O czym jest ta ksika?..........................................................5 Spoeczestwo........................................................................6 1. Czym jest Gieda Papierw Wartociowych?.....................9 1.1. Gieda..........................................................................9 1.2. Trudne pocztki.........................................................11 1.3. Funkcjonowanie i zasady..........................................13 1.4. Instrumenty finansowe rynku giedowego..................18 2. Start, czyli trudne pocztki...............................................33 2.1. Zdobywanie wiedzy...................................................34 2.2. Wybr domu maklerskiego........................................35 2.3. Przegld zlece maklerskich.....................................36 2.4. Zyski i podatki...........................................................43 2.5. Miejsce pracy............................................................45 2.6. Gieda i emocje.........................................................46 2.7. Kartka i dugopis........................................................48 3. Analiza techniczna...........................................................49 3.1. Czym jest analiza techniczna?..................................49 3.2. Rodzaje wykresw....................................................50 3.3. Trendy na rynku........................................................55 3.4. Wsparcia i opory.......................................................59 3.5. Wybrane formacje cenowe........................................60 3.6. rednie kroczce......................................................82 3.7. Wskaniki AT.............................................................84 3.8. Sygnay rynku............................................................94 3.9. Rodzaje wiec japoskich.........................................95 3.10. Korekty....................................................................99 4. Analiza fundamentalna...................................................100 4.1. Wskaniki analizy fundamentalnej...........................102 4.2. Makroekonomia i rynek...........................................107 4.3. Rynek pierwotny IPO..........................................110

4.4. Raporty finansowe spek........................................113 5. Zote zasady inwestowania............................................116 Chro swj kapita!..........................................................116 Stwrz plan i strategi dziaania!.....................................116 Jeeli moesz, uywaj zlece stop loss...........................117 Py z prdem!................................................................118 Tnij straty, a zyski niech rosn!........................................118 Bd cierpliwy i zdyscyplinowany!...................................119 Dywersyfikuj portfel ........................................................119 6. Plusy i minusy daytradingu............................................120 Podsumowanie...................................................................123 Sowniczek..........................................................................125 Aneks..................................................................................127 1. Przydatne strony internetowe.....................................127 2. Cytaty Mistrzw..........................................................129 3. Przykady formacji wiecowych..................................131 4. Spis domw maklerskich............................................140 5. Zestawienie ofert domw maklerskich........................141 Spis rysunkw.....................................................................147 Spis tabel............................................................................150

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli

Start, czyli trudne pocztki


Gieda to miejsce, w ktrym mona osign wyzwolenie i niezaleno finansow. Jest ona stworzona dla tych, ktrzy nie godz si na rygor codziennoci i d do swobody finansowej, gdzie kady moe w dowolny sposb ustala i kreowa czas pracy w taki sposb, jaki mu odpowiada. Pocztkujcy inwestor czsto odczuwa strach i obaw przed lokowaniem swoich pienidzy w wirtualne instrumenty finansowe. Myl o ich stracie, czsto bdcych oszczdnociami ycia, sprawia, e ju na samym pocztku popeniamy bd. Podwiadomie wmawiamy sobie, e poniesiemy porak. Tymczasem majc tylko wolny i swobodny umys, moemy osign sukces. Jednak nie ulega wtpliwoci, e strach i obawa to co dobrego; co, co wyostrza nasze zmysy i wzmacnia uwag i koncentracj. Jeeli nie powicisz, zwaszcza na pocztku, kilku godzin dziennie na to, co si dzieje na rynku, zostaniesz w tyle, poniewa robicy to bd krok przed Tob. Im bardziej zaangaujesz si w analiz spek, ich sytuacji finansowej, wykresw, wskanikw, komunikatw i raportw, tym wiksza szansa, e szala zwycistwa przechyli si na Twoj korzy. Pamitaj, e im wicej informacji posiadasz, tym podejmiesz bardziej racjonaln i majc lepsze skutki decyzj inwestycyjn, poniewa bdzie ona poparta wiedz i intuicj, ktra z czasem sama si w Tobie zrodzi. Pocztki zawsze bywaj trudne i zniechcaj do kontynuacji tego, co
5

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli

si zaczo. Jeeli nawet w pocztkowej fazie inwestowania nie bdziemy odnosi sukcesw, nie powinnimy si zraa. Wiedza, dowiadczenie, cika praca i wasne wnioski z czasem przeo si na sukcesy i pierwsze zarobione pienidze. Kada zyskowna transakcja bdzie motorem do dalszego dziaania i uczenia si. Stosowanie wasnych, sprawdzonych strategii, trzymanie si dyscypliny i przestrzeganie zasad panujcych na giedzie przyczyni si do naszego sukcesu i zwikszenia zasobnoci naszego portfela. Kady, nawet najwikszy rekin giedowy, by kiedy w tym samym punkcie co pocztkujcy inwestor zaczyna od zera. To, jak pokierujemy naszym sukcesem, zaley wycznie od nas i od tego, ile wysiku woymy w jego osignicie.

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli

2.1. Zdobywanie wiedzy


Jeeli nie wiesz, dokd zmierzasz, to prawdopodobnie nie trafisz do celu. David Cambell

U kadego pocztkujcego inwestora przychodzi taki moment, w ktrym zastanawia si: co dalej? Od czego zacz? Co bdzie przydatne, a co nie? Dlatego to, jak profesjonalnie podejdziesz do zdobywania i poszerzania swojej wiedzy, bdzie rzutowao na Twj sukces inwestycyjny w przyszoci. Aby zosta rekinem giedowym, wcale nie musimy koczy studiw o tym profilu, chocia taka droga edukacji znacznie uatwia start. Dzisiaj kady ma dostp do nieograniczonego rda wiedzy i informacji na temat rynkw kapitaowych. Powstao ju wiele ksiek na ten temat zagranicznych, ktre s dostpne na naszym rynku, jak i polskich, rwnie bardzo wartociowych. Z pomoc przychodzi take internet: serwisy branowe, fora dyskusyjne i wiele innych, ciekawych i przydatnych stron internetowych. O szczegach dowiesz si w dalszej czci ksiki.

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli

2.2. Wybr domu maklerskiego


Kolejn decyzj, ktr musimy podj, jest wybr odpowiedniego dla nas domu maklerskiego. Obecnie, dziki rozwojowi internetu i rynkw kapitaowych, moemy przebiera w ofertach. Na pocztku powinnimy otworzy rachunek maklerski, ktry speni nasze oczekiwania co do platformy transakcyjnej, odpowiednich prowizji i obsugi. Przy jego wyborze naley zwrci uwag na kilka istotnych rzeczy, takich jak: 1. opaty za prowadzenie konta maklerskiego; 2. prowizje za skadanie zlece; 3. rodzaj platformy transakcyjnej oferowanej przez dany dom maklerski; 4. opaty za udostpnianie notowa w czasie rzeczywistym; 5. opaty za przelewy; 6. bezpieczestwo konta (szyfrowanie danych, maskowania, tokeny generatory hase); 7. funkcjonalno platform transakcyjnych; 8. odlego domu maklerskiego od miejsca zamieszkania (czsto pomijany punkt, lecz z dowiadczenia wiem, e do istotny); 9. obsuga i podejcie domu maklerskiego do klienta.

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli

Warto rwnie zaczerpn informacji o interesujcym nas domu maklerskim na forach internetowych powiconych rynkom kapitaowym, poniewa praktyka i funkcjonalno czsto nie id w parze z tym, o czym mwi broszury informacyjne. Zestawienie wybranych ofert domw maklerskich (stan na stycze 2010 roku) zostao umieszczone na kocu ksiki.

2.3. Przegld zlece maklerskich


Po wyborze odpowiedniego rachunku maklerskiego czas zapozna si ze zleceniami, ktre moesz skada podczas kupowania i sprzedawania instrumentw finansowych. Czsto s one czci strategii inwestycyjnej i chroni nasz kapita przed stratami. Wikszo zlece dostpnych na rynku giedowym to: PKC (zlecenie po kadej cenie) zlecenia przekazywane na gied we wszystkich fazach notowa cigych, jak i w systemie kursu jednolitego, poza faz interwencji i dogrywki. Zlecenia PKC nie podlegaj modyfikacji podczas fazy interwencji. Jeeli zlecenie takie nie ma zlece przeciwstawnych realizujcych je w caoci, kurs zostaje zamroony (GPW).

Przykad
Tabela 4. Arkusz zlece przed transakcj

Kupno (ilo akcji)

Cena akcji (w PLN) 32

Sprzeda (ilo akcji) 85

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli

200 250

31,2 30,5 30 29,6

20 150

Inwestor skada w trakcie sesji zlecenie PKC na 200 akcji.


Tabela 5. Arkusz zlece po transakcji

Kupno (ilo akcji) 200 250

Cena akcji (w PLN) 32 31,2 30,5 30 29,6

Sprzeda (ilo akcji) 55

Zlecenie PKC na 200 akcji spowodowao, e popyt zosta zaspokojony dopiero przy 32 PLN, gdzie po realizacji zlecenia pozostao jeszcze 55 akcji. Transakcje, ktre zostay zrealizowane, to sprzeda 150 akcji po 30,50 PLN, 20 akcji po 31,20 PLN i 30 akcji po 32 PLN kada. PCRO (po cenie rynkowej na otwarcie) zlecenia przekazywane wycznie w fazie ich przyjmowania na otwarcie i na zamknicie sesji w systemie notowa cigych. S one realizowane po cenie rwnej kursowi otwarcia lub zamknicia (GPW).

Przykad

10

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli Tabela 6. Arkusz zlece przed transakcj

Kupno (ilo akcji) 20 45 1000

Cena akcji (w PLN) 32 31,2 30,5 30 29,6

Sprzeda (ilo akcji) 85 20 150

Inwestor skada w trakcie sesji zlecenie PCRO przed notowaniami na 65 akcji.


Tabela 7. Arkusz zlece po transakcji

Kupno (ilo akcji) 45 1000

Cena akcji (w PLN) 32 31,2 30,5 30 29,6

Sprzeda (ilo akcji) 85 20 65

Po otwarciu sesji zostay zrealizowane zlecenia przeciwstawne, speniajce warunki transakcji. W arkuszu stao ju 20 akcji, dlatego zoone zlecenie byo nastpnym w kolejce, co dawao czn sum 85 akcji po 30,50 PLN, ktre zostay zrealizowane po

11

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli

cenie rynkowej, bdcej na otwarcie, tj. 20 akcji po 30,50 PLN i 65 akcji po 30,50 PLN. PCR (zlecenie po cenie rynkowej) zlecenia przekazywane wycznie w fazie notowa cigych poza okresami rwnowaenia rynku. PCR realizowane jest po cenie pierwszego napotkanego zlecenia przeciwstawnego. Niezrealizowana cz tego zlecenia staje si zleceniem z limitem ceny rwnym kursowi ostatniej transakcji (GPW).

12

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli

Przykad
Tabela 8. Arkusz zlece przed transakcj

Kupno (ilo akcji) 200 250

Cena akcji (w PLN) 32 31,2 30,5 30 29,6

Sprzeda (ilo akcji) 85 20 150

Inwestor skada zlecenie PCR na 1000 akcji w trakcie notowa.


Tabela 9. Arkusz zlece po transakcji

Kupno (ilo akcji) 850 200 250

Cena akcji (w PLN) 32 31,2 30,5 30 29,6

Sprzeda (ilo akcji)

Ze wzgldu na niewystarczajc liczb zlece przeciwstawnych zostao zrealizowanych tylko 150 akcji. Pozostaa cz z 850 akcji zostaa ustawiona jako zlecenia z cen rwn ostatniemu kursowi, po jakim zostaa zrealizowana ostatnia transakcja. W tym przypadku

13

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli

byo to 30,50 PLN. WMin (zlecenie z warunkiem wielkoci minimalnej) mog by przekazywane jedynie w fazie dogrywki oraz w fazie notowa cigych poza okresem rwnowaenia rynku. Zlecenie to okrela minimaln liczb papierw, ktra musi by kupiona lub sprzedana zaraz po wprowadzeniu. Cz niezrealizowana pozostaje w arkuszu zlece jako zlecenie bez warunku minimalnej wielkoci wykonania (GPW). WUJ (zlecenie z warunkiem wielkoci ujawnionej) zlecenia przekazywane na gied we wszystkich fazach w systemie notowa cigych poza faz interwencji. Polegaj one na wystawieniu zlecenia z okrelon wielkoci ujawnion (GPW). Przykad
Tabela 10. Arkusz zlece przed transakcj

Kupno (ilo akcji) 500 200 2000

Cena akcji (w PLN) 32 31,2 30,5 30 29,6

Sprzeda (ilo akcji) 1000 500 500 (WUJ)

Inwestor w trakcie notowa skada zlecenie sprzeday na 3000 akcji, z wielkoci ujawnion (widoczne) rwn 500 akcjom.
Tabela 11. Arkusz zlece po transakcji
14

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli

Kupno (ilo akcji) 200 2000

Cena akcji (w PLN) 32 31,2 30,5 30 29,6

Sprzeda (ilo akcji) 1000 500 500 (WUJ)

W arkuszu zlece pojawio si zlecenie kupna na 500 akcji, ktre zostao zrealizowane. Jednak inwestor, ktry zoy zlecenie z wielkoci ujawnion, wystawi na sprzeda 3000 akcji. Dlatego po kupnie 500 akcji w karnecie pojawio si kolejne zlecenie sprzedajcego rwne wielkoci ujawnionej, czyli 500 akcji do sprzedania pozostao jeszcze 2500 akcji. WiN (zlecenie z oznaczeniem wanoci do pierwszego wykonania) zlecenia mona przekazywa we wszystkich fazach za wyjtkiem interwencji (GPW). WuA (zlecenie z oznaczeniem wanoci wykonaj lub anuluj) przekazywane tylko w fazie dogrywki oraz w fazie notowa cigych poza okresem rwnowaenia rynku1. Zlecenie WuA wykonywane jest w caoci albo nie jest realizowane w ogle (zostaje usunite) (GPW). LimAkt (zlecenie z warunkiem limitu aktywacji po okrelonej cenie) jest przekazywane w systemie notowa cigych oraz w systemie kursu jednolitego, wyczajc faz interwencji i dogrywki (GPW).
1

Rwnowaenie rynku jeeli jakie zlecenie nie moe zosta wykonane (np. z powodu nienaturalnie wysokiej lub niskiej ceny, na skutek zlecenia PKC), to wszystkie zlecenia s zawieszane i rozpoczyna si tzw. rwnowaenie.
15

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli

2.4. Zyski i podatki


Zarobie czas, eby rozliczy si z fiskusem. Podatek od zyskw kapitaowych w Polsce jest liniowy i wynosi 19%. Dotyczy on zyskw, ktre uzyskalimy ze zbycia papierw wartociowych i instrumentw pochodnych i tylko tych papierw, ktre zostay sprzedane. Wyjtek stanowi akcje zakupione przed 1 stycznia 2004 roku s one zwolnione z tego podatku. Z Urzdem Skarbowym musimy rozliczy si samodzielnie. W przypadku lokat i rachunkw oszczdnociowych banki automatycznie odliczaj od zysku podatek naleny fiskusowi.

Jak si rozliczy?
Uzyskane zyski kapitaowe i naleny od nich podatek rozliczamy w formularzu PIT-38, ktry otrzymamy w kadym Urzdzie Skarbowym. Moemy go rwnie pobra z jego strony internetowej i wydrukowa co zaoszczdzi nam czas i pienidze. Rozliczenia PIT-38 dokonujemy na podstawie otrzymanego z domu maklerskiego formularza PIT-8C, w ktrym znajduje si midzy innymi rubryka o przychodach i kosztach ich uzyskania. Znajdziemy te tam dane o ewentualnym zysku lub stracie. Pamitajmy, e z Urzdem Skarbowym musimy si rozliczy najpniej do 30 kwietnia.

Straty
Jeeli wskutek zych inwestycji poniesiemy straty w danym roku podatkowym, to istnieje moliwo odliczenia ich od zyskw w latach nastpnych (maksymalnie do 5 lat). Odliczenie w danym roku podatkowym nie moe jednak przekroczy w jednym roku 50% poniesionej straty.

16

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli

Koszty uzyskania przychodu


Do kosztw uzyskania przychodu moemy zaliczy prowizje maklerskie pobierane np. za skadanie zlece lub odsetki od kredytu zacignitego na zakup akcji. Istnieje rwnie moliwo wpisania w koszty prenumeraty prasy branowej, jednak w tym wypadku naley by ostronym i na wszelki wypadek zaczerpn porady bezporednio w Urzdzie Skarbowym. Wyjani on dokadnie swoj interpretacj kosztw uzyskania przychodu od zyskw kapitaowych.

2.5. Miejsce pracy


O tym, e warunki pracy wpywaj na wydajno kadego z nas, wiedz chyba wszyscy. Podobnie jest w przypadku inwestora giedowego. Jego miejsce pracy powinno by swoist wityni, ktra daje mu moc i pozytywnie wpywa na koncentracj i funkcjonowanie, a tym samym na podejmowane decyzje. Ja preferuj miejsce zaciszne i dobrze nasonecznione, w ktrym atwo zebra myli; gdzie nikt nie bdzie zakca spokoju. Rwnie wany jest sprzt komputerowy, ktrego uywamy: duy monitor, na ktrym bardzo dobrze bdzie wida wykresy, odpowiednia szybko cza internetowego, ktra pozwoli ledzi notowania i transmisje z konferencji spek czsto s one prowadzone online oraz pozostae rzeczy, jak karta graficzna, procesor i odpowiednia ilo RAM-u. Oczywicie nie chodzi tutaj o najnowsze osignicia techniki, bo rwnie dobrze mona pracowa na komputerach z koca lat 90. Znam osoby, ktre skadaj zlecenia telefonicznie i te osigaj sukcesy, jednak warto mie w miar now technologi po swojej stronie. Wracajc do szybkoci i niezawodnoci cza internetowego nie
17

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli

ma nic bardziej irytujcego i stresujcego ni to, jak w kluczowej chwili podczas skadania zlecenia w trakcie sesji nastpuje przerwa w dostpie do sieci. Dlatego warto czasami zapaci wicej za lepsze cze, ni liczy straty zwizane z jego zawodnym dziaaniem. Najwaniejsze jednak to stworzy takie otoczenie i warunki pracy, ktre bd na nas najlepiej dziaa. Widziaem inwestorw, ktrzy w ciszy i skupieniu obserwowali notowania i z min pokerzysty skadali zlecenia. Inni z kolei w nerwowym ucisku dzieryli myszk i krzyczeli do monitora z notowaniami, wyadowujc w ten sposb swoje emocje, a jeszcze inni chodzili po biurze tam i z powrotem, w skupieniu obserwujc to, co si dzieje na giedzie i analizujc sytuacj na rynku. Czsto zachowania inwestorw budz miech, a czasami i zdziwienie, jednak kade zachowanie i kady sposb jest dobry, jeeli przynosi sukcesy i przekada si na zyski. Jeli pewniej poczujesz si, gdy na monitorze bdzie sta sonik przynoszcy szczcie, to go tam postaw. Jeeli wierzysz w talizmany, to je no pewno i wiara w siebie to bardzo wany aspekt sukcesu.

2.6. Gieda i emocje


Nasze emocje to nic innego jak szereg skomplikowanych, zoonych procesw psychicznych, nieustannie zachodzcych w naszej psychice i odpowiedzialnych za nasze reakcje i decyzje. Natomiast gieda to idealne miejsce, w ktrym eruje si na emocjach inwestorw i na podjtych pod ich wpywem zych transakcjach. Spekulacje, faszywe wybicia z formacji, niezliczone transakcje w cigu dnia, natok informacji, komunikatw, raportw

18

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli

i zmieniajce si wykresy to tylko nieliczne bodce, z ktrymi nasz umys bdzie musia sobie poradzi. Na ich podstawie bdzie on reagowa i podejmowa decyzje w zalenoci od tego, jakie informacje otrzyma. Raz bdziemy popada w eufori, a innym razem w panik. Dlatego tak wane jest, aby nie podejmowa decyzji pod wpywem emocji i chwilowych anomalii rynkowych. Czsto widzc sza zakupw na spce, wikszo inwestorw poda za tumem i pchana chwilowym szaem i chciwoci uczestniczy w masowym entuzjazmie spowodowanym moliwoci szybkiego zarobku. Jednak gieda to jedno z tych miejsc, w ktrym wikszo nie ma racji. Dlatego naley by ostronym tam, gdzie inni o tym zapominaj, i by zawsze krok przed nimi. Tylko nasza dyscyplina, wiedza i dowiadczenie pozwol nam zapanowa nad emocjami i spojrze na kad sytuacj z rozsdkiem, opanowaniem i podda j zimnej kalkulacji. Na giedzie kady spotka si z dziwnymi i niezrozumiaymi zjawiskami. Bdziemy widzieli spekulacyjne wzrosty, panik, ktra przeceni spki do niezrozumiaych poziomw, czy rekomendacje i wyceny z kosmosu. Jednak gieda rzdzi si wasnymi prawami. Naley o tym pamita i liczy si z tym, e nie raz nas zaskoczy i przyprawi o bl gowy.

2.7. Kartka i dugopis


To chyba najlepsza metoda ledzenia tego, co dzieje si na rynku, czca w sobie praktyczno, skuteczno i prostot. Kartka i dugopis doskonale sprawdzaj si w kadych warunkach

19

Czas na gied! :: Daniel Sokoowski :: Zote Myli

i pozwalaj ledzi przebieg dziennych transakcji, zmieniajc si liczb otwartych pozycji na rynku terminowym, ich poziomy czy te puapy realizowanych transakcji. Taka metoda pozwala rwnie dostrzec wszelkie parametry rynku czy interesujcych nas akcji, jak wolumen obrotu, jego warto, teoretyczne kursy otwarcia i zamknicia notowa (TKO), kursy biece i wiele innych przydatnych informacji. Najwikszymi zaletami kartki i dugopisu s niezawodno i gwarancja, e atwo si nie zepsuj. Naley rwnie pamita, e czsto wielogodzinne ledzenie notowa przed monitorem z czasem przeoy si na przemczenie wzroku, co w konsekwencji moe wpywa na efektywno i trafno naszych decyzji mona wtedy przeoczy wiele istotnych i znaczcych dla naszej inwestycji sygnaw. Dlatego tak wane jest rwnie zadbanie o odpoczynek od monitora, a kartka i dugopis stanowi idealne rozwizanie.

20

Dlaczego warto mie pen wersj?


Gdy syszysz o zarabianiu na giedzie, rynkach kapitaowych czy zbijaniu fortuny na handlu rop, zotem i walutach, to czy co nie podpowiada Ci, e warto byoby si tym zaj? By moe jedyn blokad jest brak wiedzy na temat mechanizmw rzdzcych akacjami. Jeeli tak jest, to wanie masz przed sob ksik, ktra rozwie ten problem, prowadzc Ci za rczk do pierwszych zyskw na giedzie. Napisana prostym jzykiem, specjalnie dla osb, ktre chc osign niezaleno finansow na GPW, ale kompletnie nie wiedz, jak si do tego zabra. Z ksiki dowiesz si m.in.: Czym tak naprawd jest gieda i jak zarabiaj na niej najwiksi. Bez mitw, niedopowiedze i przekamanych informacji. - Jak funkcjonuje gieda: od podszewki i z najmniejszymi detalami. - Jak wybra najwaciwszy dla Ciebie dom maklerski. Zdecyduj TERAZ i zdobd wiedz, ktra otworzy Ci drog do zarabiania na giedzie.

http://www.zlotemysli.pl/prod/6662/czas-na-gielde-danie l-sokolowski.html

Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)