You are on page 1of 13

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Daytrading - amerykaskie rynki

papierw wartociowych"

Darmowa publikacja dostarczona przez


AlfabetSukcesu.pl
Copyright by Zote Myli & Piotr Surdel, rok 2008
Autor: Piotr Surdel
Tytu: Daytrading - amerykaskie rynki papierw wartociowych
Data: 10.10.2012
Zote Myli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
www.zlotemysli.pl
email: kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie
w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli.
Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice
informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za
ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej
odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych
w ksice.
Wszelkie prawa zastrzeone.
All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SPIS TRECI
WPROWADZENIE............................................................................5
1. Zawd trader...................................................................................................6
2. Syndrom Boggle..............................................................................................7
3. Idea niniejszego opracowania........................................................................8
ROZDZIA I
Podstawowe informacje.....................................................................9
1. Wstp.............................................................................................................10
2. Podstawy.......................................................................................................10
2.1. Co to jest akcja?.....................................................................................10
2.2. Co to jest gieda akcji?............................................................................11
2.3. Kto to jest trader?..................................................................................11
2.4. Co trzeba zrobi, by zosta traderem?..................................................12
2.5. Jaka jest rnica pomidzy daytraderem a inwestorem?....................12
2.6. Jak handluje daytrader?........................................................................13
3. Edukacja i zasady..........................................................................................14
4. Specjalici i Market Makerzy Daytrading z najwyszej pki...................15
5. Rne metody daytradingu...........................................................................16
5.1. Golenie....................................................................................................16
5.2. Spreadowanie.........................................................................................17
5.3. Skalpowanie...........................................................................................18
5.4. Momentum trading...............................................................................18
5.5. Surfing....................................................................................................19
6. Pynno na spkach...................................................................................20
7. Rozkad dnia na rynkach w Stanach w polskiej strefie czasowej................21
7.1. Premarket...............................................................................................21
7.2. Sesja.......................................................................................................21
7.3. Postmarket............................................................................................23
ROZDZIA II
Mechanika rynkw akcji na przykadzie NYSE i NASDAQ...............24
1. Wstp.............................................................................................................25
2. Uczestnicy rynku...........................................................................................25
3. Narzdzia Daytradera...................................................................................26
3.1. Drugi poziom ceny.................................................................................27
3.2. Czas i transakcje ...................................................................................29
4. Znaczenie poziomu drugiego ceny oraz TAS................................................31
5. Typy zlece....................................................................................................31
6. Dawanie i branie pynnoci..........................................................................33
7. Wykresy.........................................................................................................34
8. Czego potrzebuje daytrader?........................................................................35
ROZDZIA III
wiatowe rynki akcji........................................................................37
1. Wstp.............................................................................................................38
2. Auction Market.............................................................................................38
2.1 Automatyzacja NYSE.............................................................................40
3. Dealer Market...............................................................................................41
4. Electronic Communication Network (ECN)................................................43
4.1. Inet ECN wczeniej znany jako Instinet lub Island..............................43
4.2. Archipelago ECN i ksika zlece........................................................44
4.3. Size ECN (Supermontage)....................................................................44
5. Inne Rynki.....................................................................................................45

5.1. Chicago Mercantile Exchange...............................................................45


5.2. American Stock exchange.....................................................................47
5.3. London Stock Exchange.......................................................................48
5.5. Euronext................................................................................................49
ROZDZIA IV
Prawa Rynkw.................................................................................50
1. Wstp.............................................................................................................51
2. Short Sell na downticku................................................................................52
2.1. Downtick na nyse...................................................................................52
2.2. Downtick na Nasdaqu...........................................................................53
2.3. Regulation SHO pilot program.............................................................53
3. Wash Trading................................................................................................54
4. Handel skoordynowany................................................................................54
5. Insider information Trading........................................................................55
6. Manipulowanie cen zamknicia sesji.........................................................55
7. Spoofing........................................................................................................56
ROZDZIA V
Strategie Handlowe..........................................................................57
1. Wstp.............................................................................................................58
1.1. Jak stworzy wasn strategi? ............................................................58
2. Arbitra.........................................................................................................59
2.1. Arbitra Indeksw.................................................................................60
2.2. Co jeszcze mona arbitraowa?..........................................................64
2.3. Wywaenie arbitraowanych instrumentw ......................................65
3. Indeksy giedowe i spki.............................................................................65
3.1. Wywaanie indeksu a fundusze inwestycyjne......................................67
3.2. Usuwanie spek z indeksu...................................................................69
4. Odczytywanie manipulacji specjalistw i market makerw.......................70
4.1. Handel przeciwko trendowi..................................................................70
4.2. Flashing ................................................................................................71
4.3. Kiedy zlecenia market makerw s prawdziwe?..................................72
4.4. Jak zarobi na specjalicie?..................................................................72
4.5. Jak zarobi na market makerach?........................................................73
5. Strategia uniwersalna...................................................................................74
5.1. Stoploss..................................................................................................79
5.2. Wariacje z metod.................................................................................82
5.3. Zalety i wady..........................................................................................82
5.4. Przykady...............................................................................................83
6. Publikacje ekonomiczne i ich wpyw na spki............................................85
6.1. Kalendarz ekonomiczny........................................................................86
PODSUMOWANIE .........................................................................88
ADDENEUM
Swift Trade Inc................................................................................89
1. Wstp.............................................................................................................90
2. Historia.........................................................................................................90
2.1. Biura w Polsce........................................................................................92
3. Trening i Praca w SwiftTrade Inc................................................................92

DAYTRADING darmowy fragment Zote

Myli

Piotr Surdel

str. 5

Wprowadzenie
Gra giedowa w naszym kraju jako sposb na ycie zawodowe
cieszy si coraz wiksz popularnoci. Kt nie chce by
niezalenym, nie mie nad sob szefa czy pracowa z domu za due
pienidze? Idea utrzymywania si z gry giedowej jest bardzo, ale to
bardzo atrakcyjna dla wszystkich, ktrzy umiej i lubi podejmowa
szybkie i trafne decyzje. Nie jest to jednak zajcie dla wszystkich.
Tylko ludzie bdcy w stanie powici si prawie cakowicie
zgbianiu tajnikw rynku, gotowi do cikiej umysowej pracy
i wielu wyrzecze s w stanie osign spektakularny sukces w tej
dziedzinie. Najwaniejszym faktem jest kwestia wrodzonych
predyspozycji, a talent, czymkolwiek jest, nie jest tutaj niezbdny.
Wrodzone predyspozycje, by zosta traderem* oczywicie spraw
bardzo uatwiaj, jednak brak owych predyspozycji nikogo nie
dyskwalifikuje. Co wic staje si dla niektrych osb barier nie do
przejcia, co nie pozwala stabilnie zarabia na giedzie? Tak jak nie
kady moe zosta pianist, nie kady zostaje traderem nie
wszyscy potrafi zapanowa nad swymi emocjami, nie wszyscy
potrafi uczy si na swych bdach. Zesp cech wywoujcych
impulsywne zachowania, brak racjonalnego mylenia, brak
umiejtnego wycigania wnioskw, i co waniejsze, korzystania
z nich, to gwne problemy, z ktrymi kady w jakim stopniu boryka
si podczas gry na giedzie. Jeli nie potrafisz, Drogi Czytelniku,
przezwyciy powyszych cech, ktre w jakim stopniu s udziaem
kadego z nas, to niestety masz mae szanse na stabilne zyski
z handlu akcjami. Masz za to szanse na jednorazow du wygran,
*

Z braku lepszych terminw na okrelenie czowieka obracajcego akcjami na


wasny rachunek trzeba uy tutaj anglicyzmu, czyli terminu Trader
Copyright by Zote Myli & Piotr Surdel

DAYTRADING darmowy fragment Zote

Myli

Piotr Surdel

str. 6

jako e na pewno znacznie czciej bdziesz mocno ryzykowa,


hazardem jednak nie bdziemy si tutaj zajmowa.

1. Zawd trader
Profesja ta zazwyczaj uchodzi za elitarn. Nie naley myli jej
z prac maklera jest tutaj istotna rnica. Makler to ogldnie
mwic czowiek, ktry pracujc dla domu maklerskiego przyjmuje
zlecenia od klientw i realizuje je na rynku. Trader natomiast sam
podejmuje decyzj co, kiedy i za ile kupi na podstawie wasnych
analiz lub przeczucia, i jeli jest w tym dobry to zarabia
nieporwnywalnie wicej ni makler, ktry wykonuje jego zlecenia.
Tradera nie naley rwnie myli z inwestorem. Inwestor szuka
takiej konfiguracji jego portfolio, by stabilnie zarabiao w dugim
terminie. Trader natomiast szuka zalenoci wynikajcych z natury
danego rynku. Najczciej trudni si on daytradingiem, w niektrych
okolicznociach, jeli to moliwe przetrzyma pozycj duej, ale
maksymalnie par miesicy. Trader moe czy w swej strategii
wiele rnych metod, jednak gwn cech odrniajc go od
inwestora jest dynamika handlu. Najsprawniejsi traderzy potrafi
zrobi ponad 1500 (!) transakcji podczas jednej tylko sesji dla
inwestora podobne dziaania s zupenie obce.
Czowiek obracajcy akcjami, kontraktami czy jakimkolwiek
innym instrumentem finansowym na swj rachunek jest w duej
mierze niezaleny. Mimo i godziny pracy regulowane s godzinami
sesyjnymi i strefami czasowymi, prawdziwy trader praktycznie nigdy
nie wychodzi z pracy. Nawet jeli fizycznie opuszcza biuro lub wstaje
sprzed komputera, jego umys wci analizuje, pozostaje na wysokich
obrotach. Jedni nazw to pasj inni obsesj, niezalenie jednak od
nazwy po pewnym czasie udziaem kadego tradera staje si...
Copyright by Zote Myli & Piotr Surdel

DAYTRADING darmowy fragment Zote

Myli

Piotr Surdel

str. 7

2. Syndrom Boggle
Boggle to gra towarzyska. Tym, ktrzy jej nie znaj, polecam bardzo fajna rozrywka z dala od komputera. Gra polega na tym, i
miesza si kostkami do gry, ktre zamiast oczek maj litery.
Z wylosowanego zestawu liter trzeba uoy jak najwicej sw, ktre
nastpnie spisuje si na kartce papieru. Wygrywa oczywicie ten, kto
uoy jak najwicej sw, jednak z oczywistych wzgldw zazwyczaj
s to sowa trzy lub czteroliterowe. Czym jest wic syndrom boggle?
Ot, gdy jeszcze nie znaem tej gry byem na przyjciu u znajomych
i mimochodem wpada mi w rce kartka z zapisem niedawnej
rozrywki boggle. Zamiast listy normalnych sw zobaczyem duga
list symboli spek zarwno z rynku nasdaq jak i nyse (3 i 4 literowe
symbole). Natychmiast zaczem si zastanawia, od kiedy znajomi
graj i rezolutnie spytaem, jak im idzie na giedzie.
Syndrom boggle to stan umysu zaprztnitego rynkami
finansowymi niezalenie od okolicznoci. To stan bogostanu dla
wszystkich pasjonatw gry giedowej oraz powd gbokiego
niezadowolenia ich partnerek/partnerw :-). Niestety nie ma
lekarstwa.

3. Idea niniejszego opracowania


Niniejsze opracowanie ma za zadanie przybliy istot
najwikszych wiatowych rynkw akcji ze wszystkimi ich rnicami,
wadami i zaletami. Znajduj si tutaj informacje tak teoretyczne, jak
i praktyczne pozwalajce zaistnie na rynku akcji i rozpocz prac
nad sob celem odniesienia satysfakcjonujcego sukcesu.

Copyright by Zote Myli & Piotr Surdel

DAYTRADING darmowy fragment Zote

Myli

Piotr Surdel

str. 8

Rozdzia pierwszy zawiera podstawowe informacje na temat


giedy akcji. Przyblia on rwnie rne metody daytradingu jak
i normalnego handlu.
Rozdzia drugi traktuje o najwaniejszych narzdziach
daytradera, a mianowicie o drugim poziomie ceny oraz oknie czas
i sprzeda. Dowiesz si tutaj, co mona z tych okien odczyta i co one
znacz.
W rozdziale trzecim znajduje si opis dwch gwnych typw
rynkw finansowych wraz z ich wadami i zaletami. Tutaj dowiesz si,
kim jest market maker, a kim specjalista. Tutaj rwnie znajduje si
lista i opis najwikszych rynkw akcji wiata.
Rozdzia czwarty powicony zosta uregulowaniom rynkw.
Tutaj poznasz ciaa nadzorujce rynki oraz zasady, ktrych lepiej nie
nagina.
W rozdziale pitym przyjrzymy si kilku pomysom na temat
tego, jak gra, eby zarobi.

2.4. Co trzeba zrobi, by zosta traderem?


Trzeba przede wszystkim handlowa! Nie zawsze konieczny jest
nawet wasny kapita niedawno w Polsce pojawiy si biura Swift
Trade Inc. Jest to midzynarodowa firma szkolca i zatrudniajca
traderw wystarczy przej ich selekcj, by zacz praktykowa na
realnym kapitale dostarczonym przez firm. Nie trzeba koczy
specjalnych szk, ani te wydawa pienidzy na szkolenia, dyplomy
itd. Trzeba jedynie handlowa tak duo, jak tylko si da.

Copyright by Zote Myli & Piotr Surdel

DAYTRADING darmowy fragment Zote

Myli

Piotr Surdel

str. 9

2.5. Jaka jest rnica pomidzy daytraderem


a inwestorem?
Kiedy inwestor kupuje akcje danej spki, staje si on jej
udziaowcem. Robi to ze wzgldu na to, i wierzy, e ta wanie
spka odniesie w danym roku sukces realizujc due zyski, przez co
wypaci swym udziaowcom dywidend. Inwestor dokona najpierw
szczegowej analizy danej spki okrelajc jej szanse na duy
wzrost, biorc pod uwag jej aktualn kondycj finansow, i gdy ju
dana ilo akcji takiej spki zasili jego portfolio, bdzie je on
posiada przez miesice lub nawet lata. Jeli w tym czasie spka
wypracuje zyski lub dobrze zainwestuje kapita, to cena jej akcji
wzronie sprzeda takich akcji na przestrzeni lat dostarczy
inwestorowi dodatkowo zyskw wynikajcych z rnicy cenowej.
Daytrader bdzie tutaj najprawdopodobniej osob, od ktrej
inwestor kupi swoje akcje i ktrej sprzeda je kilka lat pniej. To
czowiek, ktry nie inwestuje pienidzy w akcje on nimi handluje.
Wielu daytraderw nie potrafi nawet nazwa spek, na ktrych
handluj jedyne, co znaj to ich symbol na giedzie. Realizuj oni
minimalne zyski na kadej transakcji, ale za to robi ich nieraz
kilkaset dziennie. Prbujc wydusi kilka centw z niewielkich
fluktuacji ceny danej akcji rola daytradera na rynkach akcji
ogranicza si do generowania duego obrotu, a przez to rwnie
duej pynnoci na danych spkach. Inwestor zazwyczaj nie dba
o kilka centw polizgu od ceny rynkowej kupujc akcje dla swojego
portfolio jest to znikoma rnica biorc pod uwag kilkuletni okres
utrzymywania takiej pozycji. Na tych kilku centach, o ktre nie dba
inwestor, daytrader bdzie si stara zrealizowa swj profit.
Daytrader obcuje bezporednio z rynkiem, wyczuwa jego humory
i stara si do nich dostosowa. To najbardziej ekscytujce
i dynamiczne zajcie na rynkach finansowych, jakie mona sobie
wyobrazi.
Copyright by Zote Myli & Piotr Surdel

DAYTRADING darmowy fragment Zote

Myli

Piotr Surdel

str. 10

2.6. Jak handluje daytrader?


Uywajc takich narzdzi, jak poziom drugi ceny i okna time
and sales, o ktrych wicej w nastpnym rozdziale, daytrader
uskutecznia kilka metod handlu. Wszyscy jednak otwieraj pozycje
krtkoterminowe. Wielu daytraderw uwaa, i trzyma pozycj
otwart przez pgodziny to straszna strata czasu, cay dzie
spdzony na jednej pozycji wydaje si im by wiecznoci. Bardzo
rzadko pozycje daytraderw s przetrzymywane przez noc pomidzy
sesjami gwnie ze wzgldu na ryzyko z tym zwizane. Kolejne
otwarcie moe by bowiem znacznie przesunite wzgldem
poprzedniego zamknicia sesji, co moe spowodowa dotkliwe
straty.
Wikszo daytraderw z wyszej pki paradoksalnie nie gra
na giedzie dla pienidzy. Graj oni dla samej gry, prbuj pokona
rynek rozgry go. Tak jak w pokerze najwikszej satysfakcji nie
daje wygrana sama w sobie, lecz fakt przechytrzenia innych graczy.
Prawdziwy trader nie jest hazardzist, jest profesjonalnym
spekulantem grajcym na podstawie rachunku prawdopodobiestwa
czsto przeciwko generalnej wikszoci. Nie ma si tutaj co dziwi
kady wie, e zazwyczaj wikszo uczestnikw rynku traci, cakiem
logiczne jest wic granie przeciwko nim.

4.3. Kiedy zlecenia market makerw s prawdziwe?


Trzeba obserwowa okienko Time&Sales. Jeli market maker
wystawia 100 akcji, a w oknie TAS wida transakcje po 500, 1000
i wicej akcji, to market maker wystawi zlecenie iceberg i faktycznie
chce wej w du pozycj po danej cenie. Jeli na poziomie drugim
Copyright by Zote Myli & Piotr Surdel

DAYTRADING darmowy fragment Zote

Myli

Piotr Surdel

str. 11

ceny pojawia si due zlecenie pod szyldem danego market makera


i nie znika po wybraniu kilku tysicy akcji, to jest ono
najprawdopodobniej rwnie prawdziwe. Rwnie jeli na miejsce
wybranego zlecenia pojawi si nastpne takiej samej wielkoci
prawdopodobnie nastpne zlecenie jest rwnie prawdziwe.

4.4. Jak zarobi na specjalicie?


System aukcyjny, w ktrym dziaa NYSE i Amex (rynki wci
zatrudniajce specjalistw) jest niedoskonay. Z tej wanie
niedoskonaoci pyn moliwoci zarobkowe dla daytradera.
Specjalista jest zwykym czowiekiem przyzwyczajonym do pewnych
schematw dziaania. Obserwujc wic jego poczynania na danej
spce moemy wywnioskowa, co za chwil si z ni stanie. Na
przykad, jeli widzimy specjalist skupujcego akcje po danej cenie,
jest niezwykle mao prawdopodobne, e cena akcji teje spki
spadnie. Robic to samo, co robi specjalista skazani jestemy na
zarabianie, jako e specjalista jest bogiem na swojej spce.
Drug metod jest wysyanie zlece do specjalisty
w momentach niepewnoci i badanie, ile czasu zajmuje mu ich
wypenienie. Jeli wysyajc zlecenie kupna specjalista si ociga,
znaczy to, e nie pali si on, by sprzedawa akcje, gdy planuje
popchn cen w gr i vice versa, jeli wypenia takie zlecenie
natychmiast to znaczy, i wchodzi w pozycj short, by za chwil
popchn spk w d. Trzeba pamita, i specjalista bardzo
rzadko traci robic to, co on, rwnie rzadko bdziemy traci.
Specjalista jest gwnym i najwaniejszym wskanikiem tak na
NYSE, jak i na Amexie.

Copyright by Zote Myli & Piotr Surdel

DAYTRADING darmowy fragment Zote

Myli

Piotr Surdel

str. 12

4.5. Jak zarobi na market makerach?


Zazwyczaj ceny, przy ktrych stoj duzi market makerzy s
poziomami znacznie trudniejszymi do przejcia, niezalenie, czy s
to zlecenia prawdziwe, czy te nie. Po iloci gwnych market
makerw mona rozpoznawa istotne poziomy wsparcia i oporu na
danej spce. Naley te pamita, e kady market maker musi
obrci cze swych zapasw podczas kadej sesji. Jeli dua firma,
jak Merrill Lynch czy Goldman Sachs przez cay dzie skupuje akcje
to bdzie musiaa pozby si ich czci przed zamkniciem sesji, co
z ca pewnoci bdzie odczuwalne na danej spce. Nie zawsze
jednak da si oceni, ile akcji dany market maker chce sprzeda,
gdy tak jak wikszo uczestnikw rynkw mog oni uywa
ukrytych zlece czy te zlece typu gr lodowych. Niemniej jednak
obserwacja poczyna market makerw potrafi da pewne pojcie
o aktualnym miejscu ceny, czy cena jest wysoko czy te nisko
zdaniem market makera. Gdy cena spada zbyt mocno bez
widocznego powodu, wielu market makerw bdzie si starao
zakupi akcje i vice versa, jeli zbyt wzrosa bez widocznego powodu,
jak na przykad wiadomoci czy publikacje danych finansowych, to
wielu market makerw bdzie si starao sprzeda akcje. Zawsze
trzeba jednak pamita, i market makerzy, zwaszcza duych firm,
takich jak Goldman Sachs czy te Merrill Lynch, s mistrzami
manipulacji i kamuflau. Ten, kto zawsze i wszdzie bdzie w stanie
odczyta ich intencje zarobi ogromn fortun.

Copyright by Zote Myli & Piotr Surdel

Dlaczego warto mie pen wersj?


Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa
Zote Myli

http://www.zlotemysli.pl/prod/6317/da
ytrading-amerykanskie-rynki-papierow
-wartosciowych-piotr-surdel.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)