You are on page 1of 19

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Forex 2.

Analiza techniczna"

Darmowa publikacja dostarczona przez AlfabetSukcesu.pl


Copyright by Zote Myli & Piotr Surdel, rok 2008 Autor: Piotr Surdel Tytu: Forex 2. Analiza techniczna Data: 11.10.2012 Zote Myli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli dooyli wszelkich stara, by zawarte w tej ksice informacje byy kompletne i rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystanie, ani za zwizane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Zote Myli nie ponosz rwnie adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody wynike z wykorzystania informacji zawartych w ksice. Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SPIS TRECI
WSTP.....................................................................................5 ROZDZIA I FOREX W INTERNECIE..................................................................6 1.1. Analizy rynku, komentarze i rekomendacje.................................7 1.1.1. PFXTrade.com..............................................................7 1.1.2. Serwis Fxstreet.............................................................8 1.1.3. Forex Science..............................................................8 1.1.4. The Financials..............................................................8 1.1.5. Search Forex................................................................9 1.2. Sygnay ...........................................................................9 1.2.1. GCI Financial Ltd. / ForexSignals.net..................................9 1.2.2. Sygnay SFXM..............................................................10 1.2.3. Sygnay Search Forex....................................................11 1.2.4. Forex MHV.................................................................11 1.3. Serwisy informacyjne.........................................................12 ROZDZIA II WSKANIKI ANALIZY TECHNICZNEJ.................................................13 2.1. rednie i inne wskaniki trendu.............................................14 2.1.1. Prosta rednia ruchoma (SMA).........................................15 2.1.2 Wykadnicza rednia ruchoma (EMA)...................................17 2.1.3. Waona rednia ruchoma (WMA).......................................18 2.1.4. Trjstronna rednia ruchoma (TMA)...................................20 2.1.5. Rnice midzy rednimi................................................21 2.1.6. Koperta rednich.........................................................21 2.1.7. Wstga Bollingera........................................................22 2.1.8. Parabolic SAR.............................................................24 2.2. Oscylatory.......................................................................26 2.2.1. Oscylator stochastyczny szybki i wolny...............................27 2.2.2. Moving Average Convergence/Diverygence (MACD) zbieno/rozbieno rednich ruchomych.................................30 2.2.3. Wskanik siy wzgldnej (RSI)..........................................32 2.2.4. Momentum................................................................35 2.2.5. Rate of Change (ROC) ...................................................37 2.2.6. Zmienno Chaikina (Chaikins Volatility)............................39 2.2.7. redni zasig rzeczywisty ATR (Average True Range)..............41 2.2.8. Oscylator ostateczny (Ultimate Oscilator UOS).....................42 2.2.9. Wskanik kierunkowy DMI ..............................................45 2.2.10. Commodity Channel Index (CCI)......................................49 2.3. czenie analizy wskanikw AT z analiz formacji.....................52 2.3.1. Analiza formacji, a oscylatory na przykadzie oscylatora stochastycznego. ................................................................53 ROZDZIA III WSTP DO TEORII HANDLOWYCH...................................................56 3.1. Teoria Dowa ...................................................................57 3.2. Teoria Fal Elliotta..............................................................58 3.2.1. Ukady fal..................................................................60

3.2.1.1. Przektne............................................................61 3.2.1.2. Zygzak................................................................62 3.2.1.3. Ukad paski oraz podwjny i potrjny Sideways..............63 3.2.1.4. Trjkty..............................................................64 3.2.2. Ulepszona teoria fal Elliotta............................................65 3.3. Liczby Fibonacciego...........................................................66 3.3.1. Liczby Fibonacciego w Teori Fal Elliotta ............................68 3.3.2. Korekty kursu ............................................................69 3.4. William Delbert Gann.........................................................70 3.4.1. Teoria Ganna..............................................................72 3.5. Teoria Carolana................................................................76 ROZDZIA IV STRATEGIA INWESTYCYJNO-HANDLOWA..........................................78 4.1. Caa prawda o kontach zarzdzanych......................................78 4.2. GCI Financial Ltd...............................................................81 4.2.1. Contract for Difference ...............................................82 4.3. Strategia inwestycyjno-handlowa...........................................83 4.4. Zakadanie kont handlowych.................................................85 PODSUMOWANIE.......................................................................87 ANEKS....................................................................................88 5.1. Analiza fundamentalna.......................................................88 5.1.1. Analiza fundamentalna, a analiza techniczna.......................89 5.1.2. Wskaniki makroekonomiczne na rynku forex.......................90 BIBLIOGRAFIA...........................................................................92

FOREX ANALIZA TECHNICZNA darmowy fragment Zote Myli Piotr Surdel

str. 5

WSTP
Mio mi, i zdecydowalicie si zakupi drug cz cyklu powiconego grze na rynku wymiany walutowej FOREX. Skoro czytacie ten wstp znaczy, e potraficie ju co nieco w tej kwestii. We wstpie oraz pierwszej czci dowiedzielicie si, co to jest forex i jak porusza si na platformie brokerskiej. Dowiedzielicie si, jak wykrela linie trendu, wyznacza poziomy oporu i wsparcia, poznalicie szereg poj i terminw uywanych w tym specyficznym maklerskim dialekcie. Wiecie ju, co to s formacje oraz ze zmiennym szczciem potraficie je wyszukiwa. To ju wiecie. Czego dowiecie si z tej czci? Poznacie nieco bardziej zaawansowan analiz techniczn, a co za tym idzie szereg wskanikw. Skupimy si rwnie na teoriach handlowych tych bardziej i tych mniej znanych. W tej czci zamieciem rwnie przegld stron publikujcych gotowe analizy oraz rekomendacje rynku, jak rwnie strony z patnymi sygnaami kupna/sprzeday wraz z opisem sposobu ich dziaania. W pierwszej czci dowiedzielicie si, jak analizowa trendy za pomoc wykrelania linii trendu, poziomw wsparcia i oporu oraz przy pomocy analizy formacji. Nie byo to nic innego jak wstp do analizy technicznej, gdy te wanie czynnoci si w niej zawieraj. Analiza techniczna obejmuje wszystkie dziaania zwizane z analiz wykresw, trendw czy poziomw. Dodatkowo wprowadza ogromnie szerok gam statystyczno-matematycznych wskanikw wizualizujcych sytuacj oraz generujcych sygnay kupna i sprzeday. Niniejsze opracowanie wskanikw analizy technicznej oraz teorii handlowych jest bardzo cenne, o czym mam nadziej, przekonacie si sami :-).
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Surdel

FOREX ANALIZA TECHNICZNA darmowy fragment Zote Myli Piotr Surdel

str. 6

Rozdzia I Forex w Internecie

Rozdzia

ten

powicony i

zosta

gotowym serwisom opat

analizom

rynku, forexu. wraz

rekomendacjom oferujcych za

internetowym darmo lub za

dotyczcym analizy rynku

W Internecie mona znale (rwnie w jzyku polskim) szereg serwisw z rekomendacjami kiedy, za ile i co kupowa lub sprzedawa. Rzecz jasna, oglnie wzity sceptycyzm jest tutaj wskazany, gdy im mniej za rekomendacj pacimy, tym czsto jej jako rwnie bardzo spada na szczcie od tej reguy s liczne wyjtki. Niemniej jednak wszystkie rekomendacje naley przetestowa na demie, nim wczy si je w handel prawdziwym kapitaem. Sygnay kupna i sprzeday zazwyczaj nie s darmowe, jednak rwnie i one cechuj si ograniczon wiarygodnoci. Generuj je czsto automatyczne systemy korzystajce z analizy fraktalowej lub innych systemw techniczno-matematycznych. Jako zautomatyzowane systemy s obarczone pewnym bdem. Warto pamita, i serwis sygnaowy najczciej nie zarabia na handlu lecz na abonamentach. Czsto si zdarza, i dany serwis gwarantuje skuteczno sygnaw lub zwraca pienidze... Pamitajcie, e pienidze, ktre zwrc, to pienidze za abonament, a nie za straty, jakie moemy ponie korzystajc z nierzetelnych sygnaw.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Surdel

FOREX ANALIZA TECHNICZNA darmowy fragment Zote Myli Piotr Surdel

str. 7

1.1. Analizy rynku, komentarze i rekomendacje.


Internet jest bogaty we wszelkiego rodzaju analizy rynku. Jedne s darmowe, inne patne, lecz wszystkie dziel jeden wsplny cel: staraj si przewidzie przysze poziomy kursu. Analizy, prognozy i rekomendacje tego typu raz dziaaj, raz nie, a sami ich autorzy rzadko bior jakkolwiek odpowiedzialno za swoj prac. Analizy patne zazwyczaj maj jakie osignicia na swych kontach lub s zbudowane na skomplikowanych systemach wykorzystujcych sieci neuronowe, analiz fraktalow lub inne systemy analityczne.

1.1.1. PFXTrade.com
Strony serwisu internetowego PFXTrade.com (http://www.pfxtrade.com
*

) to zbir ciekawych artykuw oraz rynkowych analiz na temat szeroko ze wiata finansw. Najciekawsz jednak funkcj

pojtego rynku instrumentw finansowych. Znajdziemy tu rwnie wiadomoci niniejszego serwisu jest ChartChat czyli pokj rozmw gdzie kady moe podyskutowa o wykresach, podzieli si swymi spostrzeeniami czy te wysucha co ma do powiedzenia dowiadczony uczestnik rynku. Na amach serwisu znajdziemy te kilka uytecznych narzdzi (kalkulatorw ryzyka, zarzdzania kapitaem itp.) Strony PFXTrade.com s bogate we wszelkie rekomendacje i gotowe analizy sytuacji rynkowej. Jedyny szkopu polega na tym, i s w jzyku angielskim, ktry ponownie podkrela swoj warto przy tego typu sprawach.

Serwis na dzie dzisiejszy przechodzi gruntowne zmiany, wiele z jego funkcji jest, miejmy nadziej, przejciowo niedostpne.
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Surdel

FOREX ANALIZA TECHNICZNA darmowy fragment Zote Myli Piotr Surdel

str. 8

Serwis PFXTrade zawiera rwnie szeroki komentarz sytuacji na rynku walutowym. Aeby mc skorzysta z powyszego naley si zarejestrowa pki co za darmo, wic korzystajcie.

1.1.2. Serwis Fxstreet


Strony http://fxstreet.com to podstawowe miejsce dla kadego pocztkujcego lub zaawansowanego maklera. To istna kopalnia wiedzy na temat analiz sytuacji rynkowej. Zostay tutaj zebrane analizy bankw i ich prognozy (dzia market), wykresy cenowe (Charts) oraz kursy walut (Quotes). W dziale Education znajdziecie kilka ciekawych artykuw oraz spis i wyjanienie ponad 40 wskanikw analizy technicznej. Niestety wszystko po angielsku. Cz z tych wskanikw zostaa przedstawiona w tej czci w nastpnym rozdziale. Znajduj si tutaj rwnie opisy firm brokerskich, dua ilo linkw oraz wiadomoci. Kady, kto zna jzyk angielski i czyta to opracowanie, powinien dopisa t stron do swoich ulubionych, gdy czsto bdzie tutaj bywa. To jedna z najlepszych anglojzycznych stron o tej tematyce.

1.1.3. Forex Science


http://www.forexscience.com to mody acz obiecujcy serwis

powicony rynkowi forex oraz innym rynkom. Duo tutaj artykuw gwnie na temat psychologii handlu. Miejmy nadziej, i serwis ten odpowiednio si rozwinie.

1.1.4. The Financials


http://www.thefinancials.com - obszerny serwis powicony oglnej tematyce rynku. Zawiera duo informacji na temat rnych rynkw finansowych oraz wiele materiaw do uycia na stronie internetowej. Na pewno warto zajrze.
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Surdel

FOREX ANALIZA TECHNICZNA darmowy fragment Zote Myli Piotr Surdel

str. 9

1.1.5. Search Forex


Serwis ukryty pod linkiem http://www.search-forex.com to ogromny

zbir informacji na temat rynkw. Jest to wci rozwijajca si wyszukiwarka stron internetowych powiconych szeroko pojtemu rynkowi forex.

1.2. Sygnay
Sygnay kupna i sprzeday to nic innego, jak wysyane np. na adres poczty elektronicznej powiadomienia o moliwoci kupna lub sprzeday danej waluty w okrelonym czasie. Sygnay takie s czsto generowane jako wynik podobnych lub takich samych analiz jak przedstawione powyej. Sygnay kupna/sprzeday to najczciej patne serwisy. Funkcjonuj na zasadzie abonamentu ich ceny s bardzo rne.

1.2.1. GCI Financial Ltd. / ForexSignals.net


Jest to bez wtpienia jedna z czoowych firm, ktra oprcz usug brokerskich, dostarcza rwnie zaawansowanych analiz sytuacji rynkowej publikowanych na amach znanych czasopism finansowych (m.in Financial Times). Od stosunkowo niedawna GCI weszo w ukad z ForexSignals.net i teraz sygnay tej firmy s dostpne rwnie poprzez GCI Financial Ltd. Nie byoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, i mona otrzyma je zupenie gratis. Ot dla handlujcych na platformie GCI sygnay ForexSignals s dodawane bez adnych dodatkowych kosztw. Dokadniej na temat GCI i wszystkich usug proponowanych przez t firm oraz o sposobach maksymalnego ich wykorzystania traktuje ostatni rozdzia niniejszej publikacji. Tutaj zajmiemy si stricte sygnaami. Sygnay te cechuj si moe niezbyt wysokimi rezultatami miesicznymi za to rwnie bardzo niskim
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Surdel

FOREX ANALIZA TECHNICZNA darmowy fragment Zote Myli Piotr Surdel

str. 10

ryzykiem co dla kadego uczestnika rynku powinno by najwaniejsze. Sygnay wysyane s dwa razy dziennie dla gwnych par walutowych (EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD, USD/CAD). Sygnay przychodz na skrzynk email. Przykadowy sygna wyglda tak: The euro tested key short-term resistance at $1.2985 before retracing and closed for its fourth consecutive positive daily gain. A movement through the $1.2985 level opens up further short-term resistance at $1.3008/10 but a near-term pullback to $1.2944 cant be ruled out. Entry Limit Order: Buy at 1.2929

Exit Limit (take profit): Sell at 1.3043 Exit Stop (cut loss): Sell at 1.2883 Sygnay s jak wida w jzyku angielskim, lecz mimo to, jak kady si ze mn zgodzi, s przejrzyste nawet dla ludzi o sabszej znajomoci jzyka angielskiego. Najwaniejsze oczywicie s ostatnie linijki jednak w cae uzasadnienie takiego, a nie innego sygnau posiada spor warto edukacyjn. Sygnay mona rwnie zakupi w systemie abonamentowym (dla nie posiadajcych konta w GCI) w cenie 189$ miesicznie. Czy sygnay te s trafne? Pozosteje mi jedynie wskaza link gdzie mona zaoy konto testowe dziki ktremu przez 7 dni mona dostawa owe sygnay w celu ich wyprbowania. Serwis znajduje si pod adresem www.forexsignals.net .

1.2.2. Sygnay SFXM


Serwis http://www.worldforex.org (SFXM) oferuje kilka pakietw sygnaw przesyanych do klienta poprzez specjaln platform, do ktrej klient loguje si po opaceniu abonamentu lub przez stron internetow serwisu.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Surdel

FOREX ANALIZA TECHNICZNA darmowy fragment Zote Myli Piotr Surdel

str. 11

Ceny pakietw sygnaowych SFXM zaczynaj si od $269 za miesic. Dostpne s rne pakiety uaktualniane w czasie rzeczywistym, sygnay dugoterminowe jest te duy wybr pakietw prbnych, najtaszy mona otrzyma za $98 na 10 dni. Z oferty prbnej mona skorzysta tylko raz. Jak wida powyej nie s to sygnay najtasze. Sygnay s tworzone i uaktualniane przez maklerw pracujcych w serwisie. Kady sygna moe zosta zmieniony poprzez dodatkowe sygnay, wysyane w razie nieprzewidzianej zmiany sytuacji rynkowej.

1.2.3. Sygnay Search Forex


Sygnay te s dostpne gratis na stronach www.search-forex.com. Wspomniany wczeniej serwis publikuje rwnie wiadomoci ekonomiczne. Posiada jeden z najlepszych kalendarzy ekonomicznych jakie widzialem.

1.2.4. Forex MHV


Serwis znajduje si pod adresem http://www.forex-mhv.com/. Jak widzimy na stronie domowej serwisu potrafi on pochwali si swymi osigniciami. System DimonX6 to aplikacja, ktr trzeba pobra po opaceniu niemaego abonamentu i zainstalowa. System oblicza na podstawie wprowadzanych przez klienta danych kompletnie opisane miejsca otwarcia i zamknicia pozycji, uwzgldniajc limity stop i limity profitw.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Surdel

FOREX ANALIZA TECHNICZNA darmowy fragment Zote Myli Piotr Surdel

str. 12

1.3. Serwisy informacyjne


Gwne serwisy informacyjne w Polsce to www.money.pl www.bankier.pl Oba powysze zawieraj du ilo informacji na temat rynkw kapitaowych oraz prne serwisy wiadomoci. S to serwisy powicone finansom od A do Z. Rwnie mody serwis ForexCoin przejdzie niedugo metamorfoz. Jego twrcy maj ambicje uczyni z niego gwny serwis o tematyce giedy walutowej w Polsce oraz przynajmniej Serwis znajduje znaczcy si pod serwis adresem w anglojzycznym Internecie.

http://www.forexcoin.com i ju teraz mona przeczyta tam kilka ciekawych artykuw. Gwne zagraniczne serwisy informacyjne to: http://money.cnn.com/ http://www.bloomberg.com/ http://www.reuters.com/finance.jhtml http://finance.yahoo.com/ Z powyszych serwisw korzysta kady inwestor czy gracz giedowy, uywajcy analizy fundamentalnej. Mnogo wydarze mogcych mie wpyw na okrelone ruchy kursw walut danych pastw, spowodowanych reakcj uczestnikw rynku, jest jednak bardzo dua, co czyni t analiz dosy trudn. Aczkolwiek wielu uczestnikw forexu korzysta rwnie z tego typu analiz.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Surdel

FOREX ANALIZA TECHNICZNA darmowy fragment Zote Myli Piotr Surdel

str. 13

Rozdzia II Wskaniki Analizy technicznej

Jak zapewne ju si domylacie, wskaniki analizy technicznej to nic innego jak odpowiednio przetworzone dane. Dane w tym przypadku to ceny walut spywajce do naszego komputera w czasie rzeczywistym. Przetwarzane przez oprogramowanie zostaj wywietlone na ekranie naszego komputera w formie wykresu. To samo oprogramowanie ma moliwo przetworzenia owych danych i wywietlenia ich w urednionej formie lub w jakikolwiek inny sposb przekalkulowane. Wszystko dzieje si automatycznie, a my tylko wybieramy sposb, w jaki chcemy, aeby oprogramowanie przetworzyo dane. Sposb ten bdziemy dalej nazywa wskanikiem analizy technicznej. Wskaniki tworz linie rednie na wykresie, bd te pokazuj wyniki obrbki danych w formie osobnego wykresu. Maj one za zadanie lepsze uwidocznienie sytuacji, ktra ma obecnie miejsce na rynku. Odpowiednio poczone ze sob wskaniki tworz systemy analizy technicznej kilka z nich zostao opisane w trzeciej czci cyklu. Kady wskanik analizy technicznej posiada zdefiniowane sygnay kupna lub sprzeday, czyli okrelone jego ksztaty, przecicia lub ustawienia wzgldem wykresu czy innego wskanika, ktre wskazuj na wzrost lub spadek poziomu ceny w dalszych odczytach. Nie jest jednak wskazane stosowanie jakiegokolwiek wskanika samodzielnie. To czysto statystyczne podejcie, przez co obarczone bdem nie wszystkie sygnay generowane przez dany wskanik s trafne. Zasadniczo wskaniki mona podzieli na dwie grupy:

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Surdel

FOREX ANALIZA TECHNICZNA darmowy fragment Zote Myli Piotr Surdel

str. 14

Wskaniki trendu zaliczymy do nich wszystkie rednie (arytmetyczna, wykadnicza, waona), wskaniki takie jak wstga Bollingera czy Parabolic Stop and Reversal (SAR)* i inne, ktrych linie s dodawane bezporednio do wykresu cenowego jako dodatkowe linie. Sygnaami sugerujcymi kupno lub sprzeda s tutaj zazwyczaj charakterystyczne przecicia linii wskanikw ze sob lub z wykresem cenowym. Wikszo ze rednich i ich pochodnych charakteryzuje si swoistym opnieniem w stosunku do sytuacji rynkowej, ze wzgldu na co s nazywane z ang. trend followers czyli podajcych za trendem. Oscylatory s to wskaniki, ktre przetwarzaj dane zwracajc wynik w postaci osobnego wykresu umieszczanego pod wykresem cenowym (Np. Oscylatory stochastyczne, MACD, RSI i inne)*. Zawieraj si one zazwyczaj w pewnych granicach abstrahujcych od podziaki cenowej wykresu, dlatego te nie s dodawane bezporednio do niego. Na rynku forex wskaniki analizy technicznej uywane s wyjtkowo czsto. Kady system zakada w wikszym lub mniejszym stopniu uycie jakiego wskanika. Przekonacie si o tym w trzeciej czci niniejszego cyklu, gdzie zostay przedstawione systemy analizy technicznej.

2.1. rednie i inne wskaniki trendu


Grup tych wskanikw stanowi przede wszystkim rednie. Poniej znajduj si opisy nastpujcych rednich: Prosta rednia ruchoma (SMA) Wykadnicza rednia ruchoma (EMA) Waona rednia ruchoma (WMA) Trjstronna rednia ruchoma (TMA)
*

Nazwy wygldaj gronie i tajemniczo lecz jak si zaraz przekonacie nie s to rzeczy wybitnie trudne. Mimo, i podane zostan wzory obliczeniowe, nikt z was nie bdzie musia robi tych kalkulacji wasnorcznie.
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Surdel

FOREX ANALIZA TECHNICZNA darmowy fragment Zote Myli Piotr Surdel

str. 15

Powysze rednie s uywane przy budowie wielu wskanikw analizy technicznej. Same w sobie rwnie stanowi samodzielne wskaniki nieraz uywane w systemach analizy technicznej. Inne wskaniki dodawane do wykresu rwnie czsto s budowane na okrelonych rednich. Oprcz powyszych tutaj zostay opisane nastpujce: Koperta rednich ruchomych Wstga Bollingera Parabolic SAR Linia regresji Kady wskanik analizy technicznej da si wyrazi wzorem, wic tam gdzie nie jest to zbyt skomplikowane taki wzr si znajduje. Po co komu one? Wzory przydaj si w przypadku programw analitycznych, takich jak Amibroker czy Metastock, gdzie istnieje moliwo wasnorcznego budowania wskanikw i testowania ich skutecznoci na zebranych danych. Wicej na ten temat w czci trzeciej.

2.1.1. Prosta rednia ruchoma (SMA)


rednia ta, to nic innego jak arytmetyczna rednia z okrelonej iloci odczytw. Nazywana jest ruchom lub kroczc, gdy w miar napywania nowych odczytw starsze s wyczane ze wzoru, a najnowsze uwzgldniane. Prosta rednia ruchoma wyraa si wzorem:

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Surdel

FOREX ANALIZA TECHNICZNA darmowy fragment Zote Myli Piotr Surdel

str. 16

gdzie: n - ilo okresw z ktrych liczymy redni CA - cena aktualna. W zalenoci od potrzeb, moe to by cena otwarcia, zamknicia, najwysza lub najnisza cena z okresu lub rednia z tych cen. To najprostsza ze rednich. Wszystkie odczyty wczone do jej obliczenia maj takie samo znaczenie. Im ilo okresw czy odczytw ustawimy wiksz, tym krzywa bardziej uredniona i z wikszym opnieniem reaguje na zmiany kursu. Potrzeba kilku odczytw, by krzywa tworzona przez takie urednianie danych zmienia kierunek. Na dynamiczne zmiany rednia ta reaguje z duym opnieniem. Interpretacja prostej redniej kroczcej zakada porwnanie jej krzywej z wykresem cenowym, z ktrego zostaa obliczona. Za kadym razem, gdy wykres cenowy przecina wykres redniej, generuje on sygna sprzeday lub kupna. Jeli wykres przecina krzyw redniej biegnc od dou, to jest to sygna kupna, jeli wykres cenowy przecina j biegnc od gry, to jest to sygna sprzeday.

Rysunek 1. Prosta rednia kroczca i generowane przez ni sygnay.


Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Surdel

FOREX ANALIZA TECHNICZNA darmowy fragment Zote Myli Piotr Surdel

str. 17

Im rednia liczona jest z mniejszej liczby okresw, tym znajduje si ona bliej wykresu, wic generuje wicej sygnaw. rednia na rysunku jest liczona z 30 okresw, a wykres jest godzinny, wic potrzeba byo 30 godzin, aeby zacz wykrela krzyw redniej. rednia liczona z jednego odczytu bdzie wygldaa tak samo jak wykres cenowy tyle, e bdzie o ten jeden okres przesunita. Wraz ze wzrostem liczby sygnaw ronie liczba bdnych sygnaw, czyli takich, po ktrych rynek zaraz odbija si, przez co stracimy na pozycji, ktr za pomoc takich sygnaw otwarlimy. Liczb faszywych sygnaw moemy ogranicza, o czym nieco dalej w tej czci.

2.1.2 Wykadnicza rednia ruchoma (EMA)


Ta rednia kroczca uwzgldnia wszystkie odczyty, z ktrych jest liczona. Tu rwnie ustalamy okres, z ktrego chcemy oblicza redni, jednak jeli na wykresie mamy na przykad 300 odczytw a redni liczymy z 20 to nawet odczyty, ktre wypadaj z okresu redniej (od 21 wstecz), maj wpyw na jej wygld. Dziej si tak ze wzgldu na uwzgldnienie we wzorze poprzedniego odczytu redniej kroczcej:

gdzie: CA - cena aktualna. W zalenoci od potrzeb moe to by cena otwarcia, zamknicia, najwysza lub najnisza cena z okresu lub rednia z tych cen. n - liczba okresw z ktrych liczymy redni EMA-1- warto poprzedniej redniej
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Surdel

FOREX ANALIZA TECHNICZNA darmowy fragment Zote Myli Piotr Surdel

str. 18

Przy kalkulacji wykadniczej redniej kroczcej wiksz wag maj najbardziej aktualne odczyty, co zwiksza prdko reakcji na dynamiczne zmiany kursu.

Rysunek 2.Wykadnicza rednia ruchoma (EMA) wraz z sygnaami.

Interpretacja wykadniczej redniej kroczcej jest taka sama jak w przypadku prostej redniej ruchomej. EMA i SMA rni si midzy sob dynamik zmian krzywej. EMA reaguje szybciej, gdy najwiesze odczyty s przy jej wykrelaniu najistotniejsze, podczas gdy SMA przyporzdkowuje kademu odczytowi z ktrych jest liczona, tak sam wag.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Piotr Surdel

Dlaczego warto mie pen wersj?


Forex rynek o niesamowitych moliwociach. Tylko dla ludzi o otwartym umyle. Czy gdybym powiedzia Ci, e istnieje od cakiem niedawna rynek, w ktrym kady moe zaistnie bez wzgldu na to, jakim kapitaem pocztkowym dysponuje, uwierzyby? A gdybym doda jeszcze, e aby na nim zarabia nie jest konieczne ledzenie wiadomoci ani czasochonne analizowanie finansowych raportw? e moesz zacz nie posiadajc adnej szczeglnej wiedzy, e moesz wiczy na "sucho" i, co najwaniejsze, zarabia zarwno na spadkach, jak i wzrostach kursu? Tak, jest to wanie rynek wymiany walutowej Forex! Rynek ten podlega wszystkim prawom rzdzcym giedami kapitaowymi jednoczenie zapewniajc wiele udogodnie. Cz Druga: "Analiza techniczna" W publikacji tej znajduj si opisy wskanikw analizy technicznej i opisy popularnych teorii handlowych. Znale tutaj mona rwnie odnoniki do analiz i sygnaw proponowanych przez rne serwisy. Jest te dodatek traktujcy o analizie fundamentalnej. Dowiesz si te tutaj, jak czy ze sob analiz formacji zawart w czci pierwszej z analiz wskanikow. Przyblione i omwione zostay, take od strony praktycznej, popularne teorie giedowe. "Ta publikacja powicona jest w wikszoci wskanikom i oscylatorom, czyli wszystkiemu, co pomaga w przewidywaniu ruchu cen. Korzystanie z tych podpowiedzi znacznie ogranicza straty i powiksza szanse na zyski pynce z giedy FOREX." K. Z. Pen wersj ksiki zamwisz na stronie wydawnictwa Zote Myli

http://analiza-techniczna.zlotemysli.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)