You are on page 1of 2

Market Outlook

iNveStmeNt StrAtegy

22 oktober 2012

Starkt i USA och godknt i Kina


Den gngna finansveckan inledde optimistiskt men fick en sur avslutning till fljd av ett antal bolagsbesvikelser och uteblivet beslut om finansiellt std till Spanien p EU-toppmtet. I vrigt var det revideringar av makroprognoser samt en lng serie betydande konjunkturstatistik frn frmst USA och Kina som prglade marknaderna. Frra veckans makrostatistik innehll bland annat positivt besked frn USA dr index fr ledande indikatorer steg klart mer n frhandstipset och noterade den strsta uppgngen p sju mnader. Gldjande besked kom ocks frn den amerikanska husmarknaden som visade p kraftigt stigande huspriser och ett bostadsbyggande som skt i hjden under september. Frn Kina levererades en BNP-rapport som vittnade om 7,4 procents tillvxt under tredje kvartalet, vilket var i linje med frvntningarna. Statistik ver landets industriproduktion, detaljhandelsfrsljning samt fretagsinvesteringar visade samtliga p en frstrkt tillvxt i september jmfrt med i augusti. Att dma av septemberstatistiken kan en stabilisering komma att prgla fjrde kvartalet. Makrovrlden i vrigt visade hgre indisk inflation, stort japanskt exportfall samt mindre dystra utsikter bland det tyska finansfolket.

Per 19 oktober lokala valutor


MSCI World AC NR S&P 500 TR OMXS 30 TR High Yield Index USA Per 19 oktober Statsobl. USA 10 r Statsobl. Europa 10 r Statsobl. Sverige 10 r EUR/SEK USD/SEK EUR/USD Volatilitetsindex VIX

Utveckling vecka
1,3% 0,3% 0,6% 0,6% Niv 1,77% 1,59% 1,65% 8,57 6,58 1,30 17,0

Utveckling hittills i r
11,0% 16,0% 12,1% 13,4% Niv 1/1 2012 1,88% 1,83% 1,62% 8,91 6,89 1,29 109,2 23,4

Oljepris USD/fat (Brent) 113,3


*Merrill Lynch, High Yield Master Index

Senaste tidens makro ger hopp om hgre tillvxt i USA


P fredag kl. 14.30 (svensk tid) publiceras frsta uppskattningen av USA:s BNP fr det tredje kvartalet. Att dma av de mnga positiva verraskningarna i den amerikanska mnatliga makrostatistiken sedan halvrsskiftet talar mycket fr att BNP-tillvxten vxlade upp till cirka 2 procent under frra kvartalet, att jmfra med 1,3 procent kvartal tv. Vi spetsar ocks ronen under onsdag kvll d Federal Reserve levererar amerikanskt rntebesked.
10.0 7.5 5.0

Procent, q/q, i rstakt

2.5 0.0 -2.5 -5.0 -7.5 -10.0 2000

BNP-tillvxten frvntas ha kat under Q3


SEB:s prognos, som verensstmmer med konsensus ligger p 1,8 procents tillvxt i rstakt under tredje kvartalet, att jmfra med 1,3 procent under det andra kvartalet.
2002 2004 2006 2008 2010 2012

Market Outlook
iNveStmeNt StrAtegy

rapportperioden stjl fokus


SEB har liksom mnga andra prognosmakare snkt sina bedmningar av BNP-tillvxten i skilda delar av vrlden under senare tid. Samtidigt har makrodata brjat pvisa en lite bttre konjunkturbild. Europa och Kina utgr fortfarande de strsta riskerna samtidigt som USA levererar de allra mest positiva signalerna. I Europa har dock makrobilden blivit mindre dyster och i Kina anas en stabilisering av tillvxten under innevarande kvartal. Makrofldet saknar dock fortfarande en tydlig trend och den fortsatta rapportssongen bidrar ocks sannolikt till att en del fokus flyttas frn makrovrlden till mikrovrlden under de nrmaste veckorna.

exponering
Ngot strre tillfrsikt vad det gller cykliska aktier, goda tillvxtfrutsttningarna i oljeservicesektorn - Cykliska aktier har haft en stark utveckling de senaste mnaderna i takt med att den generella oron i finansmarknaderna har minskat, nu bedmer vi dock att den relativa utvecklingen fr cykliskt str infr en paus. Goda tillvxtutsikter de nrmaste ren har oljeservice, det vill sga underleverantrerna till oljebolagen. Fortsatt postiva till High yield-obligationer - God fretagshlsa, att rntegapen mellan High Yield-obligationer och statsobligationer alltjmt r stora och att utsikterna till hgre riskaptit r goda gynnar tillgngsslaget. exponering mot statsobligationer inom emerging markets -Givet en hygglig riskaptit och kapitalfrvaltares jakt p alternativ till de etablerade reservvalutorna (USD, JPY etc.) borde EM-valutor kunna stiga i vrde mot OECD-valutor under det nrmaste ret. Dessutom finns utrymme fr lgre obligationsrntor/hgre obligationskurser i EM. Drfr r EMDebt alltjmt ett intressant placeringsalternativ.

Viktig information: Denna rekommendation har utarbetats av Investment Strategy inom SEB. SEB str under tillsyn av Finansinspektionen. Rekommendationen har sammanstllts utifrn kllor som SEB har bedmt som tillfrlitliga. Samtliga investeringsrekommendationer baseras p den kurs som gller samma dag som investeringsrekommendationen sprids. Investment Strategy fljer och bevakar olika bolag lpande och tillmpar ingen fast periodicitet p investeringsrekommendationerna. Information om tidigare rekommendationshistorik kan fs p begran. Analytiker anstllda av SEB kan inneha positioner i aktier eller aktierelaterade instrument i bolag dr de utarbetar en rekommendation. Fr fonder och andra finansiella instrument r historisk avkastning ingen garanti fr framtida avkastning. Vrdet p dina fondandelar och andra finansiella instrument kan bde stiga och falla och det r inte skert att du fr tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan frlusten ven verstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som r uttryckta i utlndsk valuta, kan frndringar i valutakurserna pverka avkastningen. Du ansvarar sjlv fullt ut fr dina investeringsbeslut och du br drfr alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Fr mer information om SEB:s investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter med mera, vnligen se http://www.seb.se/upplysningar-is.