Interesele geopolitice şi geoeconomice ale Japoniei în regiunea Asia Pacific Aportul Japoniei în procesul de integrare regională în cadrul organizaţiilor

din regiune. Este bine cunoscut faptul că în secolul XIX centrul gravitaţional al politicii mondiale a fost reprezentat de regiunea Americii de Nord, în aşa fel ca mai apoi secolul XX să fie dominat de marile procese de integrare economică europene. Dacă ultimii 200 de ani au fost anii de glorie ai naţiunilor euro-atlantice apoi secolul XXI se pare că devine un secol al civilizaţiei Asiatico-pacifice în frunte cu aşa super puteri precum sunt Japonia China şi Coreea de Sud. Mişcările de natură geologică şi schimbările de ordin politic, economic şi social din diferitele regiune ale Asiei Pacifice, plasează statale în faţa unor sarcini complexe şi provocări de talie globală. Situaţia geoeconomică din regiune este foarte incertă dat fiind faptul că regiunea Asia Pacifică devine în secolul XXI un centru important de prezenţă a celor mai mari economii ale lumii, prin aceasta, competiţia economică devine una şi mai ambiţioasă prin faptul că statele care formează această regiunea tind să se impună şi să devină lideri incontestabili în regiune dar şi nu numai. Conform unor studii geoeconomice realizate de oamenii de ştiinţă din SUA, în următorii zece ani cele mai mari economii ale lumii vor fi prezente în regiunea Asiei Pacifice. Nici nu se pune la îndoială faptul că pe primul loc după volumul (mărimea) PIB1 se va clasa China cu 20 mlrd $, a doua poziţie va fi ocupată de SUA cu 13,5 mlrd, a treia poziţie va fi oczuaptă de Japonia cu 5 mlrd $ a patra de India cu 4,8 mlrd $, Indonezia va deţine 4,2 mlrd $, Coreea de Sud 3,4 mlrd $, şi Tailanda respectiv 2,4 mlrd $. Astfel Republica Japonia este unul din acele state enumerate mai sus care se manifestă dacă nu ca un lider regional atunci ca o adevărată locomotivă ce tinde să antreneze partenerii săi în procesul de integrarea economică în cadrul diferitor iniţiative asiatice. Pare destul de diferit cursul politicii externe promovată de oficialii niponi în regiunea Asiei de Sud-est în timpul celui de-al doilea război mondial şi cursul politicii externe promovat în ajunul secolului XXI unde politica tradiţională a imperialismului colonial ia forma unei politici soft de extindere economică. Pe parcursul perioadei războiului rece Japonia a tins să caute a promova o politică de stăvilire a pericolului comunist, actualmente în
1 http://www.scribd.com/doc/51670623/geoeconomie-CARTE pag. 65.

Strategia Japonia în sec XXI Miki Takeo (1974-1976) • Doctrina Fukuda direcţionată către limitarea prezenţei americane în regiune şi instituirea poziţiei de lider economic în regiune. Crearea unei pieţe economică comună precum celei europene • Doctrina Pan asiatică doctrină îndreptată spre consoliodarea valorilor asiatice şi refuzulului pro atlantic.ru/international/3c0a65625b3bc78b5d53a88521216c37_0.html ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЯПОНИИ ВАЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ pag 18 . Aşadar majoritatea doctrinelor aveau un caracter mai mult sau mai puţin pacifist. Doctrina naţionalizmului economic. La etapa actuală Japonia nu mai este concentrată pe politica de reţinerea a comunismului anterior dar se manifestă mai degrabă ca o ţară capitalistă de factură asiatică tinzînd să unească toate celelalte state insulare sub conducerea sa. Japonia se prezenta ca unica ţară Asiatică pro occidentală ssuţinând ideea pieţii economice libere. • Doctrina Esida renunţare de la politica tradiţională a agresiunii imperiale.2 2 http://knowledge. totuşi se renunţa treptat de la acţiunile de constrângere prin cu acţiuni de genul pacifism economic şi. dar şi păstrând tradiţia regională în plan socio-economic. concurenţă deschisă prin liberalizarea zonelor de comerţ liber. 1976-1978) • Doctrina Sudzuki (Sudzuki Dzenko 1980). • Doctrina comunităţilor unite a Pacificului.noile condiţii ale erei informaţinal globale. Încă din 1991 încoace Japonia a jucat un rol deosebit în procesele de consolidare a economiilor din regiune. Aceste doctrine au servit ca o paletă teoretică de idei şi strategii în vederea asigurării prezenţei Japoniei în regiunea Asia Pacifică.allbest. Pe parcursul confruntării bipolare Japonia a izbutit să creeze un şir de doctrine strategice în domeniul politicii externe care se axau pe promovarea unor interese geopolitice ce avau menirea de a revitaliza poziţia titulară pierdută după cel deal doilea război mondial. anume prin participare activă la diverse summit-uri şi întruniri Japonia a reuşit să recucerească pieţele de desfacere tradiţionale şi să promoveze o politică a pacifismului economic. Sub egida sa au fost create substructuri în cadrul ASEAN. Creare unei organizaţiei cu denumirea Comunitatea Pacifică.

În volumul producţiei mondiale ei îi revine 10%. investiţii pentru noi firme pe piaţa asiatică. XXI Japonia rămâne a doua supraputere economică din lume. Protejarea mediului ambiant şi a asigura relaţii externe constructive pe baza dialogului pacifist. Care prevedea anume aşa ideii precum: -A garanta pacea şi securitate. iar după rezervele de valută ocupă locul I (200 miliar de $). politica uşilor deschise. În politica sa externă Japonia se orientează pe trei principii de bază Renunţarea la folosirea forţei militare.Pacific. Japonia tinde a se remarca ca lider principal în exportul de tehnologii inforamţionale. Japonia dispune de un PIB naţional de 4. XX şi începutul sec.a asigura securitatea şi extinderea prosperitatea economică în cadrul pieţei libere. Crearea unei stabilităţi întreaga regiunea şi protejare fiecărui cetăţean în epoca informaţional globală.a promova liberataea şi democraţia.3 trilioane $ ceea ce constituie . În cadrul regiunii Asia . Formare unor rapoarte economice interdependente între economiile înalt industrializate. Trepta interesele Japoniei în Asia Pacifică devin o necesitate înnăscută a noii administraţii de la Tokyo. La sfîrşitul sec. concurenţă echilibrată.• Doctrina T. Kaifu formulată pe baza doctrine noii orînduiri sociale a lui G Bush Senoir. astfel politica sa avea un fundament bazat pe valori fundamentale şi idealuri precum libertate democraţia şi piaţa. . 1991. O altă conducere în frunte cu Midzawa Kite a adăugat sus la cele spuse anume îmbunătăţirea şi consolidarea relaţiilor cu statele din cadrul ASEAN O schimbare relativă în comparaţie cu celelalte cabinete sa produs odată cu venirea cabinetului Ryaturo Hasimoto care a schimbat cursul politicii naţionale de securitate. În programele de guvernare se pune din ce în mai mult accent pe creşterea economică în ţările în curs de dezvoltare. Misiunea în cesolul al XXI al Japoniei se rezumă în a crea o ordine mondială nouă cu tendinţe civilizaţionale pan asiatice. .

Intervenţia activă a statului în economie prin politica creditelor ieftine în scopul stimulării investiţiilor monopolurilor particulare. Dezvoltarea cu ritmuri mari a economiei Japoniei după cel de al 2-lea război mondial se datorează promovării unei politici geoeconomici ce constau în următoarele: . Pentru dezvoltarea ştiinţei sunt alocate anual 2. 66. .com/doc/51670623/geoeconomie-CARTE pag. În producţia de maşini Japoniei îi revine 10% din producţia mondială. .5 mil. Datorită stimulării acestui factor Japonia a trecut de la importul de tehnologii străine la crearea propriilor tehnologii străine şi chiar exportul lor pe piaţa mondială. Anual produce 10. reducerea unor impozite asupra corporaţiilor Japoneze.Aplicarea pe larg în economie a tehnologiilor moderne de import.Stimularea factorului uman.Reformarea învăţământului public în vederea pregătirii cadrelor calificate.12% din totalul PIB global şi 70% din PIB regiunii Asia . deprinderea de a munci cu dragoste. Resursele calificate de muncă îmbinate cu astfel de calităţi precum sunt inteligenţa. spiritul creativ contribuie în mare măsură la dezvoltarea eficientă a economiei. China caută să o devanseze pe Japonia mergând pe ideea relaţiilor multivectoriale cu statele din regiune dar şi 3 http://www. cultura. scurtând calea de la invenţie şi până la producţie. Dezvoltarea informaţiei şi electronicii rămâne a fi un element forte al economiei nipone. În condiţiile formării unor noi realităţi geopolitice şi geoeconomice Japonia ca un o super putere economică trebuie să-şi concentreze atenţia asupra regiunii Asiei Pacifice. Politica strategică a statului este orientată la susţinerea principiului integraţionist dintre finanţe – ştiinţă – tehnologii. care să poată folosi eficient tehnica şi procedeele moderne. de autoturisme.7% din PIB. . . în momentul de faţă politica externă a Japoniei în regiunea Asiaticopacifică se caracterizează prin următoarea situaţie: • În regiunea Asia de Sud Est se stabileşte treptat un concurent echilibrat care are tendinţe serioase pe viitor în această regiune.Pacific3.Reducerea considerabilă a cheltuielilor din complexul militar (în prezent constituie 1% din PIB) şi introducerea acestor surse eliberate în producţia civilă.scribd. .

însă problema constă în aceea de a câştiga încredere şi susţinere în procesul de crearea a Uniunii economice Asiatice. aceasta proces de integrare regională se realizează sub trei niveluri şi anume participarea în cadrul APEC Asociaţia pentru cooperare economică în Asia Pacifică. China în 2009 a înregistrat o creşte economică de 8. Japonia cu economia sa şi ritmul său de creştere economică poate concura cu fiecare stat asiatic.html . Această strategie face parte din cadrul programului de guvernare a guvernului nipon care trebuie să fortifice avantajele prezenţei bunurilor şi serviciilor japoneze în cadrul statelor ASEAN. Coreea de Sud. 4 http://knowledge. •O altă dificultate ce subminează realizare politicii a pacifismului comercial nipon o reprezintă politica Băncii Mondiale şi FMI care resping ideea Japoniei formării unui Fond Monetar Asiatic. Specificul astei regiune se manifestă prin aceea că în acest spaţiu lipseşte o organizaţie de tipul UE care ar propaga formare unei pieţe comune. Problemă e că interesele Japoniei în regiunea Asiei Pacifice deseori se lovesc de masiva prezenţă a SUA în această zonă ceea ce o face pe ce dintâi să balanseze traiectoria a vectorului de politică externă. Şi un al treilea exemplu de integrare regională îl constituie nivelul relaţiilor bilaterale spre exemplu zona de comerţ liber Japonia – Singapore sau negocierile privind formarea uniunii vamale Japonia . Pe lângă. Un alt model de integrare subregională este ASEAN Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud Est.7 % ceea ce a plasato pe locul 2 după SUA.Coreea de Sud.ru/international/3c0a65625b3bc78b5d53a88521216c37_0. • Un alt moment este faptul că în regiunea dată există un şir de state ce posedă niveluri de dezvoltare economică diferite ceea ce le impune mereu o cooperare strict economică pentru a reduce disbalanţa de creştere economică.cu celelalte super puteri precum Rusia sau India. În noiembrie 1995 a fost semnată Declaraţia de la Osaka la care a fost aprobat programul de Acţiune prin care liderii statelor membre a APEC au căzut de acord asupra formării zonei de comerţ liber în regiunea Asia Pacifică către anul 2020.allbest. Părţile s-au angajat să depună efort şi să susţină dialogul deschis în direcţia cooperării regionale4. Pentru Japonia o direcţie prioritară pe agenda politică şi economică în raport cu statele din ASEAN o reprezintă menţinerea şi sporirea prezenţei firmelor nipone pe pieţele de desfacere din cadrul ASEAN.

sau fondul monetar Asiatic. Problema cooperării multilaterale în cadrul APEC este destul de nesigură. Punctul culminant al relaţiilor din cadrul APEC îl reprezintă lipsa de consens sau altfel spus lipsa de voturi unanime în privinţa unor proiecte de cooperare economică spre exemplu formare pieţei economice unice. Respectiv în cadrul acestui forum de cooperare Japonia a întîlnit mai multe piedici decât susţinere. anume această regiune semnifică centru major al politicii comerciale a Japoniei şi spaţiu de extindere a produselor şi serviciilor firmelor nipone. Din totalul investiţiilor străine în economia statelor membre a ASEAN. În concepţia politicii externe a Japoniei Regiunea Asia pacifică ca nucleu de bază a ASEAN ocupă un loc deosebit în cadrul intereselor geoeconimice ale Japoniei contemporane. iar către 2020 şi celelalte ţări să beneficieze de acest regim. Anume aceasta structură Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est rămine o direcţie prioritară pe agenda de politică externă a administrţiei de la Tokyo. Totuşi implicare activă a Japoniei în procesul de integrare regională a sporit oarecum nivelul de economic al unor state din cadrul ASEAN. 28 . sa decis că până în 2010 ţările dezvoltate din regiune să introducă regimul de comerţ liber. Tergiversarea luării deciziei în cadrul APEC creează impresia că APEC nu are acea formă juridică precum este ASEAN o organizaţie mult mai ambiţioasă şi mai apreciată având o poziţie mult mai plasată în ceea ce priveşte viitorul rapoartele economice dintre statele acestei regiuni. Japonia totuşi nu a reuşit să se impună ca un lider politic în cadrul acestei structuri asta din cauza că Forumul este dominat preponderent de alte forţe statale care emană interese proprii ce deseori nu sunt compatibile cu acele interese majore ale monarhiei japoneze. Încercările Japoniei de a se situa ca un lider în regiunea Asia Pacifică este mereu contestată pe plan internaţional de aşa factori de decizie ca Rusia şi SUA.La următoarea întîlnire a liderilor APEC din Manila 1996. Dar totuşi o problemă stringentă o reprezintă nivelul slab de integrare regională a economiilor ASEAN. Necătind la faptul că forumul APEC a jucat un rol important pentru stabilirea agendei de dezvoltare a regiunii Asia Pacifică. astăzi ponderea investiţiilor Japoniei în regiunea Asia Pacifică reprezintă 31 %. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЯПОНИИ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ pag.

se suprapun.U. modalitatea de asigurare a acestor resurse poate deveni o problemă de securitate naţională. Filipine. Thailanda şi Vietnam) vizează o cooperare regională în domeniul securităţii. Terminarea conflictului cambodgian. datorită creşterii interesului statelor din zonă pentru constituirea unui sistem de securitate. (sau chiar amândouă) vor înlocui în final S. vor fi determinate să renunţe treptat la ideea de garant al securităţii în această regiune. relaţiile din ce în ce mai strânse ale Vietnamului cu partenerii săi. S. Astfel de conflicte au fost generate de Convenţia ONU privind dreptul maritim internaţional. în special pentru economiile în continuă creştere din Asia. revendicate de unele ţări din această regiune. fie Japonia. Se apreciază că există cel puţin 13 astfel de dispute. diminuându-şi inevitabil rolul militar în Asia. Divergenţele provin din faptul că respectivele zone. Malaysia. care grupează în principal Brunei. ceea ce a stârnit îngrijorarea multor state din Asia de Sud-Est care consideră că. Acest aspect depinde în mare măsură de situaţia politico-militară generală a puterilor din Asia.U. Singapore. fie China. Este şi motivul pentru care ASEAN (Asociaţia Naţiunilor din Sud-Estul Asiei. În actualul context economic.A. creşterea cheltuielilor militare şi concurenţa în problemele maritime şi teritoriale limitează perspectivele construirii unor structuri de securitate multilaterale regionale solide. Problema resurselor energetice şi necesitatea asigurării protecţiei căilor de navigaţie maritime vitale continuă să rămână aspecte de mare interes. în special de punctul cinci referitor la stabilirea şi exploatarea resurselor aşa-numitelor Zone Economice Exclusive care cuprind 200 de mile marine (371 km). Totuşi. Dar neîncrederea reciprocă de-a lungul istoriei. ca putere în regiune. şi tentativele acestuia de reapropiere de China contribuie la dezvoltarea unor relaţii de securitate regională. cu China şi Japonia sunt instabile. membri ASEAN.A. angajamentele cooperarea multilaterală domeniul concurenţa la acest nivel ar putea deveni catalizatorul conflictelor regionale.A. Relaţiile S.U. în viitor. Dacă principalele privind puteri din această regiune în nu-şi vor dezvolta resurselor. adoptată în 1982. ca aceea între Japonia şi Coreea de Sud .Referitor la relaţiile Japoniei cu partenerii comerciali atunci multe state din aceasta zonă mică mai consideră că SUA sunt preocupate în special de problemele sale interne şi de cele europene. Indonezia.

Filipine. sisteme de război naval electronice. cu posibilităţi militare mult mai mari . Brunei. CRESTON. există o diversitate de posibilităţi în ţările din estul Asiei. Insulele sunt. securitatea liniilor maritime de comunicaţie şi exploatarea altor resurse. Extinderea unor astfel de aspecte în domeniul legislaţiei maritime a determinat conturarea unui mediu geopolitic instabil. considerate baze strategice pentru apărarea liniilor maritime. Multe din problemele privind activităţile şi resursele oceanice . Insulele sunt revendicate şi de alte state Malaysia. frontierele maritime. protecţia mediului. Astfel că.existenţa unui decalaj militar mare între statele din Asia de Sud-Est faţă de cele din zona de Nord-Est. CONOCO.o probabilitate comparabil mai mare de apariţie a unor situaţii conflictuale în zona de nord-est a Asiei. resursele de petrol constituie doar unul din factorii care alimentează conflictul. a primit autorizarea din partea oficialilor de la Hanoi să exploreze zone care deja erau supravegheate de o altă companie americană. în timp ce China şi Japonia produc o gamă largă de armamente. majoritatea problemelor de securitate regională vor include aspecte de ordin maritim de la poluare la scurgeri de petrol. fără a dispune însă de resursele necesare. iar Coreea de Sud intenţionează să-şi dezvolte capacităţile militare. interdicţie şi supraveghere. includ sisteme de supraveghere şi colectare a informaţiilor. poluare. Prin urmare.au un caracter trasnaţional. În domeniul capacităţilor militare. unele regiuni fiind ţinta pretenţiilor a două sau chiar mai multe ţări. Taiwan. În prezent. Aceste aspecte vor determina dezvoltarea unor sisteme şi a unor programe de autoapărare specifice care. aproape că nu există zonă care să nu fie revendicată. iar Thailanda şi Malaysia au posibilităţi modeste de dezvoltare a propriilor industrii de apărare. Prin comparaţie. industriile de apărare din ţările Asiei de Sud-Est şi NordEst pot fi caracterizate prin . nave de luptă cu capacităţi de atac. autorizată de Beijing. În problema Insulelor Spratly. Disputa dintre Vietnam şi China privind Insulele Spratly s-a redeschis în momentul în care o companie de petrol americană.privind Insulele Tok-do/Takeshima care dispun de resurse importante de petrol. decât în zona de sud-est . submarine. în prezent. de asemenea. Indonezia şi Singapore produc sisteme de apărare în număr limitat. bazinele petrolifere .pescuit.

importanta creştere economică în statele din zona de Nord-Est (6-8% pe an) va determina în următorii 10 ani alocarea unor sume însemnate pentru bugetele militare.A. începând cu anul 1991.existenţa diferendelor teritoriale China.Insulele Spratly Malayezia. Vietnam.U. principalele surse de instabilitate regională vor fi reprezentate de . ca principală organizaţie din Asia de Sud-Est. Un accent deosebit se va pune crearea Comunităţii Asiatice ca principala structură regională de extindere a relaţiilor economice şi aprofundării . va contribui în mod semnificativ la asigurarea securităţii zonale. a surselor financiare şi pieţelor de desfacere ca generator de braţe de muncă. În viitorul apropiat interesele goeconimice şi politica externă a statelor din regiune se vor concentra asupra adîncirii cooperării economice şi politice in cadrul ASEAN. posibilitatea impunerii unei retrageri în viitor a Statelor Unite ca putere politico-militară importantă în regiune şi preluarea acestui rol de către China. şi a Federaţiei Ruse . în viitor. Taiwan .Sabah Malayezia. (China deţine arma nucleară..Kashmir . Ţările din Asia de Sud-Est s-au angajat. creşterea competiţiei în problema resurselor. într-o cursă susţinută a înarmării. Filipine . precum si creşterea influenţei intereselor naţionale asupra problemelor internaţionale vor justifica continuarea procesului de dezvoltare a sistemului militar naval în regiunea Asiei de Sud-Est. În următorii 15 ani Regiunea Asia Pacifică se va evidenţia ca una din cele mai dinamice regiuni economice. se poate aprecia că. în special în domeniul tehnicii de luptă pentru aviaţie şi marină . Indonezia . unde va domina prezenţa capitalului uman.Strâmtoarea Malaca India.creşterea continuă a potenţialului militar al statelor. Absenţa unor sisteme de securitate în regiune. Coreea de Nord dezvoltă programe nucleare).competiţia dintre China şi Japonia pentru influenţă în regiune . ASEAN. în timp ce India . Pakistan. Pakistan . Concluzionând. Perspectivele de evoluţie a realităţilor geoeconimice în regiune Asia pacifică.dezechilibrul de putere între statele din această regiune ca urmare a reducerii prezenţei S.deţinerea armelor nucleare.

ca mecanism necesar pentru a uni şi consolida sistemele economice ale statelor asiatice. Japoniei revenind rolul de a dirija procesele interne în cadrul acestei organizaţii. pentru a întări poziţiile de colaborare dintre statele din cadrul ASEAN. În general se va pune accent pe o politică de concentarea a pan asiatismului regional şi subregional. Mărirea şanselor de a contrabalansa Comunitatea Europeană în sensul că Japonia se face vizibilă din punct de vederea a poziţiei sale de lider în cadrul acestei organizaţii. Nu în ultimul rând dorinţa de a deveni un lider mondial în cadrul ONU plus membru permanent al Consiliului de Securitate. Plus la aceasta se va forma o nouă modalitate prin care Japonia va reuşi să se plaseze în frunte regiunii. Japonia în continuare îşi va menţine poziţia de co-lider în regiunea alăturea de China. Ea nu renunţă la direcţiile de orientare strategică a politicii sale externe. continuare eforturilor şi realizărilor indeplinite şi stabilirea noilor direcţii de cooperare inter-organizaţionale. Tehnologiile informaţionale vor cunoaşte o dezvoltare intensă ceea ce o va situa pe Japonia ca lider incontestabil la fabricare noilor invenţii. Continuarea constantă a tratativelor cu privire la formare Comunităţii Pacifice. Se prevede un proces de regionalizare şi stabilitate în dauna globalizării. . Unele statele vecine vor căuta să limiteze prezenţa actorilor internaţionali precum SUA. Pe parcursul deceniului trei al secolului XXI. Formarea şi extinderea activităţii economice a Comunităţii Pacifice în Europa şi America. Crearea unei astfel de organizaţii va impulsiona şi va stimula creşterea economică a Japoniei.cooperării comerciale. Pe agenda de politică externă prioritate va deveni asigurarea relaţiilor permanente cu statele asiatice. În ciuda faptului că Japonia a suferit de pe seama cataclismelor naturale. Tendinţa reală de a deveni un pol de putere economică în cadrul acestei proiect asiatic al Comunitatea Pacifică şi de a face concurenţă liderilor Europeni precum Germania şi Franţa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful