You are on page 1of 7

CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE CURIA GENERALIZIA

Via dei Capasso, 30 00164 Roma Italia Tel. (39) 06 661 3061 Fax (39) 06 666 3831 e-mail: cmcuria@cmglobal.org
Rzym, 11 padziernika 2012 wiatowa Niedziela Misyjna

APEL MISYJNY 2012


Do wszystkich czonkw Zgromadzenia Misji aska i pokj Naszego Pana Jezusa Chrystusa niech wypeni wasze serca teraz i zawsze!
Po raz kolejny, moi drodzy Konfratrzy, kiedy wkraczamy w padziernik, Koci prosi nas refleksj nad nasza natur misyjn jako Ciao Chrystusa. Coroczny padziernikowy apel Kongregacji Krzewienia Wiary na wiatow Niedziel Misyjn przypomina nam, e bez wzgldu na to gdzie si znajdujemy jestemy powoani do bycia misjonarzami. Inaugurujc Rok Wiary papie Benedykt XVI opisa coroczny Apel wiatowej Niedzieli Misyjnej jako wezwanie do ukazywania blasku Sowa prawdy, ktre Pan Jezus nam zostawi.

Sowo prawdy, ktre Pan Jezus nam zostawi owocuje w dzieach misjonarzy, ktrzy
odwanie gosz Ewangeli na caym wiecie. Wzmocnieni przez wiar, podali w trudnociach i niepewnoci by nie Chrystusa na wszystkich kontynentach, krajach i kulturach. Nasze Zgromadzenie przechowuje historie dziaalnoci misyjnej poczynajc od ycia w. Wincentego a Paulo i kontynuowanej do dzi. W rzeczywistoci wikszo obecnych prowincji na pocztku byy misjami. w. Wincenty najlepiej uj owego ducha misyjnego mwic do Konfratrw: Tak wic naszym powoaniem jest i, nie tylko do jednej parafii, nie tylko do jednej diecezji lecz na cay wiat. I co czyni? Rozpala ogie w ludzkich sercach, czyni to co Syn Boy czyni. Przyszed by podpali cay wiat aby zapon Jego mioci. (CCD XII, List nr 207, Reguy Wsplne, Rozdz. II, art. 12, 30 maja 1659). W lipcu, przeyem radosne dowiadczenie bdc wiadkiem wielkoci ognia misyjnego, kiedy odwiedziem Filipiny z okazji obchodw 150. rocznicy przybycia Konfratrw i Sistr Miosierdzia. Przez dziesiciolecia prowincje hiszpaskie szczodrze dzielili si swoim czasem, talentami i skarbcem z ludnoci Filipin. Dzisiaj widzimy wyniki tych dziaa; ktre jak to mwi Psalmista: Bg wspiera dzieo rk naszych (Ps 90,17) Na sukces Prowincji Filipin nie mona patrze przez ilo domw, dzie, konfratrw i rodowitych Filipiczykw w trakcie formacji. Najpeniej jest on dostrzegalny przez fakt, e obecnie Prowincja zaoya misje w Tajlandii i Japonii. Prowincja Filipin wysaa take swoich ludzi do posugi w Azji, Afryce i Poudniowej Ameryce. Ci, ktrzy zrazu byli terytorium misyjnym stali si misjonarzami na nowych ziemiach i wrd nowych ludzi.

Pamitajc o tym, przyjrzyjmy si wyzwaniu podsunitemu nam przez Konwent Generalny 2010. Konwent wezwa nas do indywidualnej i wsplnotowej odpowiedzi przez: Wspieranie osobistej dostpnoci i mobilnoci, Uczestniczenie w nowych i trudnych projektach misyjnych, Podejmowanie si nowych dzie ewangelizacyjnych w rozwijajcych si kulturach, ekumenizmie, i dialogu midzyreligijnym oraz Wyjazd na najodleglejsze misje ad gentes. Dlatego prezentuj Wam specyfik naszego apelu misyjnego 2010 z wyszczeglnieniem miejsc i potrzeb kadej z misji.

MISJE MIDZYNARODOWE
Rozpoczn od aktualnoci na temat naszych midzynarodowych, do ktrych zawsze jest okazja by doczy ochotniczo jeeli kto odczuwa tak potrzeb. 1. BOLIWIA: El Alto i Cochabamba Misja w Boliwii skada si z dwch placwek: El Alto i Chachabamba. Mieszkanie i praca w obu moe by wyzwaniem. Dlatego priorytetem jest osobowe wzmocnienie misji przez Konfratrw, aby misja moga si rozwija. W El Alto Superiorem jest ks. Aidan Rooney z prowincji wschodniej USA. Dozyli do niego ks. Cyril de Nanteuil z prowincji paryskiej oraz ks. Diego Pl z prowincji madryckiej. Po rocznej posudze do Peru z El Alto powrci ks. Emilio Torres. Wicej na temat tej misji mona przeczyta na blogu ks. Aidana Rooneya (angielski i hiszpaski): http://vocesvicentinas.org/ Jak pamitacie, rok temu rozpoczlimy nowa misj w Cochabamba. S tam nasi Konfratrzy: ks. Joel Vsquez z Kolumbii, ks. David Paniagua i ks. Jorge Manrquez Castro z prowincji chilijskiej. Z kocem roku do swojej macierzystej prowincji powrci Joel. David i Jorge s rodowitymi Boliwijczykami. Zarwno w El Alto jak i w Cochabamba praca obejmuje duszpasterstwo parafialne, prac pastoralne i pomoc Rodzinie Wincentyskiej. W obu miejscach jezyk to hiszpaski oraz jzyki miejscowe. 2. WYSPY SALOMONA Misja obejmuje wysze seminarium duchowne dla trzech diecezji Wysp Salomona, duszpasterstwo, towarzyszenie naszym misjonarskim kandydatom oraz praca z rnymi gaziami Rodziny Wincentyskiej. Wrd Konfratrw pracujcych na Wyspach Salomona jest ks. Victor Bieler, byy Asystent Generalny, ktry w wieku 83 lat nadal jest na misji! Pozostali misjonarze to ks. Raul Castro z Argentyny, ks. Tewolde Negussie Teclemicael z prowincji w. Justyna de Jacobis, ks. Augustinus Marsup i ks. Yohannes Agus Setyoeno z Indonezji, ks. Joachin Nwaorgu Udochukwu z Nigerii i ks. Jose Manjaly z prowincji Indie-Pnoc. Koordynatorem misji jest Kuria Generalna z pomoc Konferencji Wizytatorw Azji i Pacyfiku (APVC). Misja jest zarzdzana przez ks. Grega Walsha, jej Superiora, pochodzcego z prowincji australijskiej, d ktrej powrci z kocem 2013 r. Misja skorzystaa take z pomocy Konfratrw 2

przyjedajcych na krtko, ktrymi s m.in. ks. Drago Ocvirk ze Sowenii, ks. Greg Cooney z Australii i dwch Konfratrw z prowincji Indie-Poudnie: ks. Simon Kaipura i ks. Thomas Kallely. Wicej na temat misji moecie przeczyta z ich blogu: http://vincentsolomon.wordpress.com/ 3. PAPUA NOWA GWINEA Praca Konfratrw w Papui Nowej Gwinei odbywa si w trzech miejscach: Port Moresby, gdzie znajduje si seminarium, Woitape, gdzie jest parafia i w diecezji Alotau-Sideia, ktrej ordynariuszem jest nasz Konfrater bp Rolly Santos. W Port Moresby w seminarium pracuj ks. Emmanuel LaPaz z Filipin i ks. Justin Eke z prowincji Nigerii. Jednake wkrtce Justin rozpocznie urlop sabatystyczny, aby lepiej przygotowa si do formacji seminaryjnej. Rwnie w Port Moresby ks. Jude Lehmeh z prowincji Nigerii zajmuje si duszpasterstwem parafialnym wsplnie z Superiorem misji ks. Wodzimierzem Maot z Polski. Pracuj razem z ks. Georgem Maylaa z Libanu (Prowincja Orientu) na wysunitej placwce duszpasterskiej w misji Woitape. Na prob bp Rollyego Santosa rozpocza si nowa misja w diecezji Alotau-Sideia. Wkrtce z Filipin przybdzie tam nasz Konfrater Marceliano Oabel. Bdzie pomaga ks. Homero Marinie z Kolumbii w prowadzeniu parafii i dzieach pastoralnych na Wyspach Kiriwina i Woodlark. Diecezja Alotau-Sideia pooona jest najdalej na wschodzie Papui Nowej Gwinei, tu na pnoc od Australii. Na obszarze 250,000 km znajduje si 160 wysp. Podobnie jak Papui Nowej Gwinei oficjalnym jzykiem jest angielski, ale na ronych wyspach posuguj si jzykie Pidgin-English i wieloma jzykami miejscowymi. Wicej na temat Kocioa na Papui Nowej Gwinei mona si dowiedzie odwiedzajc witryn: http://www.catholic-hierarchy.org/country/pg.html 4. CZAD Misja w Czadzie jest zaawansowana. Zostaa zaoona z pomoc COVIAM. Dwch Konfratrw pracuje z Siostrami Miosierdzia z Prowincji San Sebastian (Hiszpania). Po roku pracy w Czadzie do Kamerunu powrci ks. Albert Atching Kitikil z prowincji paryskiej (Region Kamerunu). Superiorem misji jest ks. Roch Alexandre Ramilijaona z prowincji malgaskiej. Pomaga mu Onyeachi Sunday Ugwu z prowincji Nigerii. Misja znajduje si z jednym z najbiedniejszych krajw wiata. Dlatego jest prawdziwym wyzwaniem. Lecz ufamy, e dziki Konfratrom ochotnikom misja bdzie sukcesem. Jzyk to francuski na rwni z miejscowymi jzykami plemiennymi. 5. ANGOLA Byy Asystent Generalny, ks. Jos Mara Nieto oraz ks. Jos Martnez Ramrez z prowincji meksykaskiej rozpoczli prac w tej nowej misji w diecezji Malanie. Maj nadziej, e doczy do nich kolejny Konfrater ks. Henry Miguel Kristen z prowincji Wenezueli. Siostry Miosierdzia powitay Konfratrw w Angolii. Do ich zada naley prowadzenie parafii i duszpasterstwo oraz pomoc gaziom Rodziny Wincentyskiej. W tym kraju mwi si po portugalsku na rwni z rodzimymi jzykami lokalnymi. To miejsce wielkiej biedy i potrzeb duchowych.

6. TUNEZJA Po rocznej posudze brat Henry Escurel z Filipin wrci do prowincji macierzystej. Do br. Fermina Mola Mbalo z prowincji tuluskiej doczy ks. James Kunninpurayidom, Konfrater z prowincji Indie-Poudnie. Jzyki to francuski i arabski, ale wielu miejscowych chrzecijan mwi po angielsku.

NOW E M I S J E
Poniej znajduj si szczegy nowych misji w Afryce i Ameryce aciskiej. Jak to jest na naszych misjach midzynarodowych - potrzeby s wielkie. 1. BENIN Ks. Stanisaw Deszcz i ks. Rafa Brukarczyk, dwaj Konfratrzy z prowincji Polski na prob miejscowego biskupa rozpoczli misj w Beninie. Bd take zajmowa si formacj i duszpasterstwem Sistr Maryi od Cudownego Medalika ze Sowenii. Siostry s Chorwatkami. Jzyk to francuski oraz jzyki rodzime. 2. CHILE: Punta Arenas To nowa misja, bardzo obiecujca. Ta misja podejmie duszpasterstwo i opiek nad Rodzin Wincentysk z pomoc Kurii Generalnej oraz prowincji Argentyny i chilijskiej. Do pracy zgosi si nasz Konfrater, ks. Bruno Enzo Torelli z prowincji Argentyny, Wierzymy, e inni Konfratrzy docz do Bruna. Punta Arenas jest najdalej na poudnie wysunitym miejsce w Chile w pobliu Cieniny Magellana. Uywany tam jzyk to hiszpaski.

K R T KOT E RM I NOW E PRO B Y O M I SJ O NA R ZY


Regionalne Seminarium Pacyfiku, Fidi wykadowcy gocie Ks. Michael Walsh, Wizytator napisa sowa zachty dla Konfratrw aby rozwayli krtkoterminow posug jako wykadowcy-gocie i nauczyciele w Regionalnym Seminarium Pacyfiku w. Piotra Chanela znajdujcego si w miecie Suva na Fidi. Jego Rektor, ks. Michael OConnor SSC stara si wzbogaci edukacj i formacj seminarzystw zapraszajc wykadowcwgoci. Jzyk to angielski. W seminarium jest ok. 100 studentw z 9 diecezji i piciu wsplnot zakonnych. Ich witryna internetowa: http://www.prsfiji.com/

MISJE PROWINCJALNE
Ponisze misje, tworzce prowincje i wice-prowincje to miejsce, gdzie mimo rozwoju nadal potrzebuj wsparcia ze strony zgromadzenia na wiecie. 1. W. CYRYL I METODY W tej wice-prowincji zarwno praca Konfratrw jak i potrzeby ludnoci, ktrej su s ogromne.Dwaj Konfratrzy ks. Anthony Ekpunobi Ifeanyichukwu z Nigerii i ks. Thomas Enchackalia z Indii-Poudnie maj za sob roczne dowiadczenie pracy na miejscu i cakiem dobrze sobie radz. 21 Konfratrw tworzcych siedem domw tej wice-prowincji wykonuje wielk prac odpowiadajc na potrzeby ubogich. Wice-prowincja cay czas potrzebuje nowych misjonarzy, ktrzy ja wespr. Ludno posuguje si rosyjskim. 2. MOZAMBIK Wice-prowincja Mozambiku to misja, ktra jest przede wszystkim zalena od Konfratrw zza granicy z powodu braku miejscowych powoa. Prowincje zaangaowane w Mozambiku to Portugalia, Brazylia, Meksyk, Nigeria, Reytrea, Hiszpania i Kongo. Ze wzgldu na du ilo obcokrajowcw wystpuje znaczna rotacja personelu (w 2013 r. czterch Konfratrw koczy swj pobyt i powrci do macierzystych prowincji). Dlatego potrzeba nowych misjonarzy. W wiceprowincji jest 21 Konfratrw i 7 domw. Jzyki to portugalski i miejscowe. 3. KUBA W tym roku prowincja Kuby bdzie witowa 150-lecie powstania. Konfratrzy na Kubie, mimo, e nieliczni paaj gorliwoci dla misji. Ostatnie wydarzenia uatwiy nieco Kocioowi wykonywanie swego dziea jednake zarwno ludzka bieda jak i potrzeby pastoralne s ogromne. Jzyk to hiszpaski. 4. CHINY W prowincji chiskiej Konfratrzy pracuj i na Tajwanie i w Chinach kontynentalnych. Wikszo z nich pochodzi z innych prowincji na wiecie. Apeluj o misjonarzy dla Chin nie tylko po to, aby wzmocni tamt misj, ale wiedzc, e jest to jedna z najstarszych misji Zgromadzenia. Z radoci odnotowuj rozwj wsppracy pomidzy Konfratrami z prowincji a innymi gaziami Rodziny Wincentyskiej. Jzyk to chiski. 5. PORTORYKO Wizytator prowincji Portoryko poprosi o pomoc ze wzgldu na powikszajce si potrzeby posug duszpasterskich i malejca ilo Konfratrw. Ta prowincja opiekuje si regionem Haiti, miejscem ogromnych zniszcze i biedy. Jednake na nasz prob dla misji w Haiti odpowiedziao dwch Konfratrw z prowincji Konga ks. Jean-Pierre Mangulu Mobonda i ks. Jean Baptiste Nsambi E Mbula. Oprcz pomocy regionowi Haiti, prowincja Portoryko suy take w Dominikanie. Jzykiem w Portoryko i Dominikanie jest hiszpaski.

6. KOSTARYKA Wice-prowincja Kostaryki potrzebuje Konfratrw do pomocy w duszpasterstwie, szczeglnie w grskich, wiejskich obszarach Santiago Apstol, Amubri, Talamanca. Pomimo apeli o pomoc powtarzanych przez lata nie mamy moliwoci trwaego zapewnienia personelu dla tej misji za wyjtkiem okresowej pomocy ze strony prowincji Kolumbii. Jzyk to hiszpaski i rodzime jzyki miejscowe.

N owa E wa n g e liza c ja
Konfratrzy, gdy otrzymacie ten List, Apel Misyjny bd w Rzymie, uczestniczy w Synodzie Biskupw o Nowej Ewangelizacji, na ktrym zaplanowano moje przemwienie jako wybranego delegata Stowarzysze ycia Apostolskiego. Ide nowej ewangelizacji przedstawi w czasie swojego pontyfikatu Bogosawiony Jan Pawe II, aby oywi wiar katolick i zachci wszystkich ochrzczonych do ycia i dawania wiadectwa jako ambasadorowie Chrystusa (por. 2Kor 5,20) Instrumentum Laboris, dokument roboczy Synodu Biskupw o Nowej Ewangelizacji ukazuje centraln prawd: Takie zadanie zwiastowania i goszenia nie jest zarezerwowane wycznie dla niewielu wybranych. Jest to dar udzielony kademu czowiekowi, ktry odpowiada na wiar. Przekaz wiary nie jest dziaaniem zarezerwowanym dla jakiej odpowiednio wydelegowanej jednostki. Jest to zadanie kadego chrzecijanina i caego Kocioa, ktry w tym dziaaniu stale odkrywa na nowo wasn tosamo ludu zgromadzonego przez powoujcego go Ducha, aby y obecnoci Chrystusa wrd nas... (IL, # 92) To wane, abymy w czasie Roku Wiary i Nowej Ewangelizacji zastanowili si nad naszym powoaniem misyjnym. Mamy wiele do zaoferowania, jak wiadcz nasze wincentyskie dziedzictwo i historia. Ewangelizujemy wkraczajc w wiat ubogich, nawzajem polegajc na Panu Jezusie i naszych misjonarskich cnotach pokorze, prostocie, agodnoci, umartwieniu i gorliwoci o zbawienie dusz. Opcja preferencji ubogich jest fundamentem nowej ewangelizacji. yjc cnotami misjonarskimi, szczeglnie prostot i pokor zbliamy si do Biga i do Ubogich. Moemy wprowadzi nowa ewangelizacj poprezz posug duszpastersk i osobist zwaszcza na rzecz Boych Ubogich. Oto dlaczego przedstawiam Wam ten Apel Misyjny. Przejrzyjcie i rozwacie jego tre i zastanwcie si nad wolontariatem. Tych, ktrzy po prostu nie moga pojecha prosze o modlitw. Jak w. Wincenty przypomina Konfratrom: Nie mwmy wicej: to ja wykonaem to wielkie dzieo; poniewaz kada dobra rzecz powinna by wykonana w imi nasze pana Jezusa Chrystusa (CCD VII, 98-99) Wasz brat w w. Wincentym,

G. Gregory Gay CM
Przeoony Generalny 6

LIST APEL MISYJNY 2012 - NASTPNE KROKI INFORMACJE I KRYTERIA DLA TYCH, KTRZY PISZ
1. Po okresie powanego rozeznania, jeeli uwaasz, e moesz zosta ochotnikiem, przylij swj list lub e-mail do Rzymu, nie pniej ni 30 listopada 2011 lub znowu przed 28 lutego 2012, tak abymy mogli przejrze proby na naszym Tempo Forte w grudniu lub marcu. Byoby przydatne zna ju jzyk, ale to nie jest konieczne. Czas na nauk jzyka bdzie zagwarantowany. Nie ma ustalonej adnej granicy wieku, jest jednak konieczne, aby Konfrater by dobrego zdrowia i elastyczny, co jest niezbdne do inkulturacji. Konfratrzy, ktrzy si zgaszaj powinni take poinformowa o tym Wizytatora. Wtedy bd rozmawia z Wizytatorem w danej sprawie. Twj list powinien zawiera pewne informacje o twojej osobie, twoim dowiadczeniu duszpasterskim, o twojej znajomoci jzykw i twoich umiejtnociach. Powinien wyrazi take twoje szczeglne zainteresowanie, co do misji, jak chciaby podj. Jeli nawet napisae ju w przeszoci, napisz jeszcze raz. Dowiadczenie pokazao, e konfratrzy, ktrzy w jednym momencie s dyspozycyjni, mog nie by dyspozycyjni w innym, i vice-versa. Jeli nie moesz jecha na misje, by moe Twj finansowy wkad moe reprezentowa Twoj gorliwo misyjn. Kadego roku okoo 15 prowincji, potrzebujc pomocy w realizowaniu swojej misji, poszukuje grantw na mikro-projekty w wysokoci 5.000 USD lub mniej z Funduszu Solidarnoci Wincentyskiej. Te granty mog by przyznawane przez VSO (za porednictwem Kurii Generalnej) szybko i bez niepotrzebnej roboty papierkowej. VSO przedstawia sprawozdania o wspaniaych owocach tych grantw w kwartalniku (zob. www.famvin.org/vso). Zasoby niestety si wysuszaj. Jedynym rdem przyznawania takich grantw s darowizny do Funduszu Solidarnoci Wincentyskiej.

2. 3. 4. 5.

6.

7.

FUNDUSZ SOLIDARNOCI WINCENTYSKIEJ: JAK DOKONA WPATY


Wpaty prowincjalne, domowe i indywidualne: 1. Czeki patne dla: Congregazione della Missione z napisem z tyu: Deposit Only. Powinny by wysane na adres: Econome General / Congregazione della Missione Via dei Capasso 30 00164 Roma, Wochy Inne moliwoci przekazania mog by ustalone z Ekonomem Generalnym. Wyranie zaznaczcie, e rodki sa dla Vincentian Solidarity Fund (VSO) W kadym przypadku: 1. Kady dar bdzie potwierdzony. (Jeli twj dar nie zostanie potwierdzony w stosownym czasie, skontaktuj si z nami dla wyjanienia sprawy.) 2. Poinformuj nas, jeeli dokonujesz jakiegokolwiek przekazu pieninego.

2. 3.