kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk1

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkINkTHEkCIRCUITkCOURTkOFkTHE kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk11THkJUDICIALkCIRCUIT,kINkAND kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkFORkMIAMI-DADEkCOUNTY,kFLORIDA kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkCASEkNO.kF05-00846 kkkkkkkkkkk4 kkkkkkkkkkk5kkkSTATEkOFkFLORIDA, kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkkkkkkkkPlaintiff, kkkkkkkkkkk7kkkvs.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkREDACTEDkTESTIMONY kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkGERALDkGLUCK,kPhD kkkkkkkkkkk9kkkGRADYkNELSON, kkkkkkkkkk10kkkkkkkkkkkkkkkDefendant. kkkkkkkkkk11kkk------------------------------------/ kkkkkkkkkk12kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkGersteinkJusticekBuilding kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkMiami,kFlorida kkkkkkkkkk13kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkNovemberk17,k2010 kkkkkkkkkk14 kkkkkkkkkk15kkkkkkkkThekabove-entitledkcasekcamekonkforkhearingkbeforekthe kkkkkkkkkkkkkkkHonorablekJACQUELINEkHOGAN-SCOLA,kaskJudgekofkthekCircuit kkkkkkkkkk16kkkCourt,kinkcourtkpursuantktoknotice. kkkkkkkkkk17 kkkkkkkkkk18kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk--------------------kkkkkkkkkk19 kkkkkkkkkk20kkkAPPEARANCES: kkkkkkkkkk21kkkkkkOFFICEkOFkTHEkSTATEkATTORNEY kkkkkkkkkkkkkkkkkkKATHERINEkFERNANDEZ-RUNDLE kkkkkkkkkk22kkkkkkBY:kkABBEkRIFKIN,kASA kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-AND-kHILLAHkMENDEZ,kASA kkkkkkkkkk23kkkkkkkkkkk-AND-kJOELkROSENBLATT,kASA kkkkkkkkkk24kkkkkkFORkTHEkDEFENDANT:kkTERENCEkLENAMON,kESQUIRE kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-AND-DAVIDkMARKUS,kESQUIRE kkkkkkkkkk25

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk2

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkkWEDNESDAY,kNOVEMBERk17,k2010,k10:07kA.M. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkkkkkk(Thekfollowingkproceedingskarekakredactedkversion kkkkkkkkkkk3kkkofkthektestimonykofkGeraldkGluc ,kPhD,komittingkobjections, kkkkkkkkkkk4kkkrulingskandksidebarskatkthekrequestkofkthekorderingkparty). kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkGERALDkGLUCK,kPhD, kkkkkkkkkkk6kkkcalledkaskakwitnesskonkbehalfkofkthekDefensekhavingkbeen kkkkkkkkkkk7kkkdulykswornkbykthekCler ,kwaskexaminedkandktestifiedkas kkkkkkkkkkk8kkkfollows: kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkkkkkkTHEkWITNESS:kkIkdoksokaffirm. kkkkkkkkkk10kkkkkkkkkkkkkTHEkCOURT:kkAllkright.kkAddresskyourkcommentskto kkkkkkkkkk11kkkthekladieskandkgentlemenkofkthekjurykrightkinkfrontkofkyou. kkkkkkkkkk12kkkKeepkyourkvoicekup,kplease.kkAndkbeforekyoukbegin,kstatekand kkkkkkkkkk13kkkspellkyourkfullkname. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkkkkkkTHEkWITNESS:kkGerald,kG-E-R-A-L-D.kkGluc , kkkkkkkkkk15kkkG-L-U-C-K. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkDIRECTkEXAMINATION kkkkkkkkkk17kkkBYkMR.kLENAMON: kkkkkkkkkk18kkkkkkkkQkkkkGoodkmorning,kDr.kGluc . kkkkkkkkkk19kkkkkkkkAkkkkGoodkmorning,kMr.kLenamon. kkkkkkkkkk20kkkkkkkkQkkkkHowkarekyou? kkkkkkkkkk21kkkkkkkkAkkkkFine,kthan kyou.kkHowkarekyou? kkkkkkkkkk22kkkkkkkkQkkkkCankyoukintroducekyourselfktokthekjury? kkkkkkkkkk23kkkkkkkkAkkkkIkamkGeraldkGluc .kkIkamkaklicensedkmarriagekand kkkkkkkkkk24kkkfamilyktherapist.kkI'mkboardkcertifiedkandkseniorkfellow kkkkkkkkkk25kkkwithkcertificationkinkneurotherapy,kneurofeedbac ,kandkI

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk3

kkkkkkkkkkk1kkkhavekbeenkinkpracticeksincek1980. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkAndkIkhavekbeenkdoingkneurofeedbac ksincek1991.kkAndkI kkkkkkkkkkk3kkkamkpresentlykinkpracticekinkCoralkSprings. kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkQkkkkDoctor,kcankyouktellkuskaklittlekbitkaboutkyour kkkkkkkkkkk5kkkeducation? kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkAkkkkYes.kkIkdidkmykBachelor'skdegreekatkCitykCollege kkkkkkkkkkk7kkkofkNewkYor ,kandkthenkpursuedkakPh.D.katkCornellkUniversity. kkkkkkkkkkk8kkkIkwonkakFordkFoundationkfellowshipkandkNewkYor kState kkkkkkkkkkk9kkkRegentskfellowshipkandkoriginallykAmericankgovernmentkand kkkkkkkkkk10kkkswitchedkfieldskintokcounselingkandkorganizationalktheory, kkkkkkkkkk11kkkwhichkiskbasicallykindustrialkpsychologykandklaw. kkkkkkkkkk12kkkkkkkkAndkIkspentkfourkyearskinkresidencekatkCornell.kkI kkkkkkkkkk13kkkcompletedkmykdissertation,kandkthenkdidkankinternshipkfor kkkkkkkkkk14kkkthreekyearskinkthekDepartmentkofkPsychiatrykatkBergenkPines kkkkkkkkkk15kkkCountykHospitalkinkNorthburgkinkNewkJerseyk--kexcusekme, kkkkkkkkkk16kkkParamus,kNewkJersey,kwherekIktrainedkdoingktherapykwithkvery kkkkkkkkkk17kkkillkpeoplekwithksignificantkdifficulties. kkkkkkkkkk18kkkkkkkkQkkkkCankyoukexplainkhowkyoukbecamekinvolvedkwithkQEEG kkkkkkkkkk19kkkandkyourkbac groundkandkexperiencekandktrainingkinkthat kkkkkkkkkk20kkkarea? kkkkkkkkkk21kkkkkkkkAkkkkIkmovedkfromkNewkJerseyktokFloridakink1986kand kkkkkkkkkk22kkkthenkwor edkatkNovakUniversitykandkeventuallykwentkinto kkkkkkkkkk23kkkprivatekpractice. kkkkkkkkkk24kkkkkkkkAndkwhilekIkwaskinkprivatekpractice,kIkwaskgenerallykin kkkkkkkkkk25kkkprivatekpracticekwithkeitherkneurologistskorkpsychiatrists.

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk4

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkInkthiskparticularkcase,kitkwaskakpsychiatristkandkhe kkkkkkkkkkk2kkksaid,kitkwouldkbekakgoodkideakforkusktokhavekbiofeedbac kin kkkkkkkkkkk3kkkthekoffice,kit'skakgoodkmodality,khelpkpeoplekrelax.kkIt's kkkkkkkkkkk4kkkgoodkforkakvarietykofkthings. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkHeksaid,k"Whykdon'tkyoukgokgetktrained?" kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkSo,kIksaid,k"O ay,"kandkthatkbegankmyktrainingkinkthat. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkNow,kthekreasonkwhykIkthin kheksuggestedkthatkis kkkkkkkkkkk8kkkbecausekjustkpriorktokthatkIkwaskthekonlykPh.D.kallowedkas kkkkkkkkkkk9kkkpartkofkthekgroupkofkphysicians,kneurologistskand kkkkkkkkkk10kkkpsychiatristskwhokwaskdoingkQEEGkinkBrowardkCounty. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkTheykbroughtkthekfirstkmachinekintokthekcounty,kandkI kkkkkkkkkk12kkkwaskallowedktokbekpartkofkthatkgroup,kandksokIkwaskaknatural kkkkkkkkkk13kkkselectionktokhavekmekgokgetktrained,kandkIkspentkmyktenkdays kkkkkkkkkk14kkkinkGeorgiakinkAtlantakdoingkthat. kkkkkkkkkk15kkkkkkkkAndkpriorktokthat,kIkspentkakwee kbeingktrainedkby kkkkkkkkkk16kkkBiologickSystemskinkthekusekofkthekearlykQEEGkmachinekthat kkkkkkkkkk17kkkwekhadkinkBrowardkCounty. kkkkkkkkkk18kkkkkkkkQkkkkYoukindicatedkthatkyoukarekinkprivatekpractice. kkkkkkkkkk19kkkCankyoukexplainktokthekjurykwhatkyoukdokinkprivatekpractice, kkkkkkkkkk20kkksir? kkkkkkkkkk21kkkkkkkkAkkkkYes.kkAlthoughkthekmixksortkofkthekchangeskfrom kkkkkkkkkk22kkktimektoktime,kIkseekprimarilykchildrenkandkadolescentskwho kkkkkkkkkk23kkkneedkhelpkchangingktheirkbrains. kkkkkkkkkk24kkkkkkkkAndkwekdokthatkthroughkakprocedurekcalled kkkkkkkkkk25kkkneurofeedbac ,kwherektheykarektrainedktokreorganizektheir

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk5

kkkkkkkkkkk1kkkbrainwaveskandktheirkresponses. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkAndkIkhavekbeenkdoingkthatksincek1991,kchildrenkandkthe kkkkkkkkkkk3kkkadolescentskthatkIktreat,kandktherekarekalsokadultskthatkI kkkkkkkkkkk4kkktreat. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkUsually,kit'skthekchildrenkandkadolescentskbecausekthey kkkkkkkkkkk6kkkarekhavingkdifficultieskinkschool,kotherk indskofkproblems. kkkkkkkkkkk7kkkChildrenkwithkautism. kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkChildrenkhavingkattentionkdeficitkdisorderkorkbrain kkkkkkkkkkk9kkkdisorderskwhokwantktokgetkoffkmedicationkorkcan'tkta e kkkkkkkkkk10kkkmedicationkforkakvarietykofkreasons.kkChildrenkwithkbipolar kkkkkkkkkk11kkkdisorder.kkChildrenkwithkbehavioralkproblems,kOppositional kkkkkkkkkk12kkkdefiantkproblems,kandkadultskandkadolescentskwithkbrain kkkkkkkkkk13kkkinjuries. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkOverkthekyearskIkhavekseenkmanykofkthemkalsokgokthrough kkkkkkkkkk15kkkbrainwavektraining,kneurofeedbac ktraining. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkQkkkkCankyoukexplainktokthekjurykwhatkneurofeedbac kis kkkkkkkkkk17kkkandkhowkitkwor s? kkkkkkkkkk18kkkkkkkkAkkkkMaykIkusekakpicturekfromkmykslidekshow? kkkkkkkkkk19kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk20kkkkkkkkQkkkkDoctor,kIkwantktokspendksomeksignificantktime kkkkkkkkkk21kkktal ingkaboutkyourkexperience,kyourktraining,kyour kkkkkkkkkk22kkkbac groundkinvolvingkQEEG,ko ay? kkkkkkkkkk23kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkk24kkkkkkkkQkkkkLet'skstartkoutkfromkthekverykbeginning.kkWhen kkkkkkkkkk25kkkwerekyoukfirstktrainedkandkhowkinkthekareakofk--kfirstkof

 

 

 

 

 

 

   

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk6

kkkkkkkkkkk1kkkallkexplain,kwhatkQEEGkmeans.kkIkusekthekwordkQEEG.kkWhat kkkkkkkkkkk2kkkdoeskthatkstandkfor? kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkAkkkkItkstandskforkQuantitativekElectroencephalograph. kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkQkkkkCankyouktellkmekwhenkyoukfirstkbecamekinvolved, kkkkkkkkkkk5kkkwhenkyoukfirstktrainedkinkthatkparticularkarea?kkWherekthat kkkkkkkkkkk6kkkwaskandkhowkyoukwerektrained? kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkAkkkkThekfirstktimekIkwaskexposedktokitkwaskin kkkkkkkkkkk8kkkMundelein,kIllinois,kwithkBiologickSystems,kthekpreviousk-kkkkkkkkkkk9kkkonekofkthekearlierkQuantitativekEEGs. kkkkkkkkkk10kkkkkkkkWhatkthekmachinekdidkwaskitktoo kan kkkkkkkkkk11kkkElectroencephalogram,kwhichkiskaktracingkofkthekelectrical kkkkkkkkkk12kkkactivitykofkthekbrainkfromkthekscalp,kandkthenkitkconverts kkkkkkkkkk13kkkitkintoknumberskthroughkthekcomputer,kandkitkhaskaknumberkof kkkkkkkkkk14kkkadvantages.kkMykinitialktrainingk-kkkkkkkkkk15kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk16kkkkkkkkkkkkkTHEkCOURT:kkO ay.kkWhenkdidkyoukbeginkyour kkkkkkkkkk17kkktraining? kkkkkkkkkk18kkkkkkkkkkkkkTHEkWITNESS:kkIkthin kitkwaskink--kcankIkloo kat kkkkkkkkkk19kkkthekdate? kkkkkkkkkk20kkkkkkkkkkkkkTHEkCOURT:kkSure. kkkkkkkkkk21kkkkkkkkkkkkkTHEkWITNESS:kkInk1990.kkInkMundelein,kIllinois. kkkkkkkkkk22kkkBYkMR.kLENAMON: kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkWhatkexactlykwaskthekplacekthatkyoukwentkto? kkkkkkkkkk24kkkkkkkkAkkkkItkwaskaktrainingkcenter,kankeducationkcenterkthat kkkkkkkkkk25kkkwaskrunkbykBiologickSystemsktoktrainkpeoplektokusektheir

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk7

kkkkkkkkkkk1kkksoftware.kkUnderstandkit,kwhatkitkdid.kkWhatkitskabilities kkkkkkkkkkk2kkkwere,kitskshortcomingskandksokon. kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkQkkkkWhatksoftwarekarekyoukreferringktokwerekyoukbeing kkkkkkkkkkk4kkktrainedkon? kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkAkkkkIkdon'tkrememberkthek--kit'sksoklongkago.kkIt'sk20 kkkkkkkkkkk6kkkyearskago.kkIkdon'tkrememberktheknamekofktheksoftware,kjust kkkkkkkkkkk7kkktheknamekofkthek--kitkwaskcalledkBiologickSystems. kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkQkkkkWhatktypekofksoftwarekwaskit?kkWhatkwaskthe kkkkkkkkkkk9kkkmachinekthatkyoukwerekbeingktrainedkon? kkkkkkkkkk10kkkkkkkkAkkkkItkwaskBiologickSystemskdigitalkEEGkmachine. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkQkkkkYoukreceivedkthekfirstktrainingkonkthekdigitalkEEG kkkkkkkkkk12kkkmachine? kkkkkkkkkk13kkkkkkkkAkkkkThat'skcorrect. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkQkkkkHowklongkwaskthatktrainingkfor? kkkkkkkkkk15kkkkkkkkAkkkkItkwaskforkakwee . kkkkkkkkkk16kkkkkkkkQkkkkApproximatelykhowkmanykhourskwerekyouktrainedkon kkkkkkkkkk17kkkthekdigitalkEEGkmachine? kkkkkkkkkk18kkkkkkkkAkkkkWekwerekatkitkaboutkeightkorkninekhourskakday. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkQkkkkSokforkakwee kthatkwouldkbekinkexcesskofk40khours kkkkkkkkkk20kkkjustkonkthekdigitalkEEGkmachine? kkkkkkkkkk21kkkkkkkkAkkkkCorrect. kkkkkkkkkk22kkkkkkkkQkkkkCankyoukexplainkthatkparticularktrainingkandkwe're kkkkkkkkkk23kkkgoingktokta ekthiskstepkbykstepkbykstepkbecausekthiskis kkkkkkkkkk24kkknecessarykaskakmatterkofkcoursekthatkwekhavektokdo,ko ay, kkkkkkkkkk25kkkDoctor?

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk8

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkAkkkkFine. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkQkkkkWekarekgoingktoktal kaboutkthektrainingkfirstkon kkkkkkkkkkk3kkkthekdigitalkEEGkthatkyoukwentktokduringkthisk40-hourkcourse. kkkkkkkkkkk4kkkWhatkexactktrainingkdidkyoukreceivekonkthat? kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkAkkkkWell,kitkwask20kyearskago,ksokmyk-kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkQkkkkTokthekbestkofkyourkrecollection. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkAkkkkWekcoveredkwhat'skcalledkFFTkorkFastkFourier kkkkkkkkkkk8kkkTransform,kwhichkiskthekmathematicalktransformationkthat's kkkkkkkkkkk9kkkhowktheksignalkgetsktransformedkintokthekcomputer. kkkkkkkkkk10kkkkkkkkWekcoveredkbasickthingskli ekmeasurements,kwhatkis kkkkkkkkkk11kkkmeasuredkinkakdigitalkEEG.kkWhatkiskabsolutekpower,kwhatkis kkkkkkkkkk12kkkrelevantkpower.kkWekdidn'tkhaveksomekofkthekmetricskwekhave kkkkkkkkkk13kkktoday. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkWekloo edkatkthekentirekspectrumkofkEEG,khowktokgraph kkkkkkkkkk15kkkit.kkHowktokcollectkit.kkProperkwaysktokcollectkit.kkLoo ing kkkkkkkkkk16kkkatkartifact.kkArtifactkiskanythingkthatkisknotkreallykEEG. kkkkkkkkkk17kkkkkkkkWekdidkaklotkofknutskandkbolts,kyouk now,k indskof kkkkkkkkkk18kkkequipmentktokuse,kthek indkofkpaste,kthekwayskinkwhichkto kkkkkkkkkk19kkkma ekthekpatientkrelaxktokminimizekartifact. kkkkkkkkkk20kkkkkkkkQkkkkLet'sktal kaboutkthekdigitalkEEG.kkFromkthat kkkkkkkkkk21kkktrainingkthatkyoukreceived,kthiskwaskthekfirstktimekthatkyou kkkkkkkkkk22kkkarekactuallykgettingkformalktrainingkinkusingkthekdigital kkkkkkkkkk23kkkEEG? kkkkkkkkkk24kkkkkkkkAkkkkItkwaskthekfirstktimekthatkIkreceivedkformal kkkkkkkkkk25kkktraining.kkInkfact,kitkwaskthekfirstktimekIkwaskawarekthat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk9

kkkkkkkkkkk1kkkanykphysiciankinkBrowardkCountykwaskgettingkformally kkkkkkkkkkk2kkktrained. kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkQkkkkDuringkthisk40-hourkperiodkyoukwerekbeingktrained, kkkkkkkkkkk4kkkcankyoukdescribektokthekjurorskwhatkyouklearnedkaboutkusing kkkkkkkkkkk5kkkakdigitalkEEG,khowkyoukwerektrained,kwhatkitkdidkandkwhat kkkkkkkkkkk6kkkwaskthekpurposekofkit? kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkAkkkkWell,ktheykspentkaklotkofktimekexplainingkthe kkkkkkkkkkk8kkkadvantageskofkdigitalkEEGkoverkwhatkwekcallkanalogkEEG.kkCan kkkkkkkkkkk9kkkIkexplainkthekdifference? kkkkkkkkkk10kkkkkkkkQkkkkSure. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkAkkkkO ay.kkInkankanalogkEEG,kwhichkhadkbeenkused,kmay kkkkkkkkkk12kkkstillkbekused,kbutknotkverykoften,kthekpatientkiskhoo edkup, kkkkkkkkkk13kkktherekarekusuallyk19kwireskonkthekheadkandkankelectrical kkkkkkkkkk14kkksignalkiskconvertedktokankimpulsekthatkmoveskankarmkonka kkkkkkkkkk15kkkpiecekofkpaper. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkAndksokthatkmovementkofkthatkarmkgiveskyoukakwave kkkkkkkkkk17kkkbecausekthere'skakpenkonkthekend,kandkinkorderktokma eksure kkkkkkkkkk18kkkthatkthekwavekthatkthekreaderkiskseeingkaskclosely kkkkkkkkkk19kkkrepresentskthekactualkwavekthat'skbeingkpic edkupkatkthe kkkkkkkkkk20kkkscalp,kthekpaperkwaskespeciallykpreparedktokminimize kkkkkkkkkk21kkkfriction. kkkkkkkkkk22kkkkkkkkThekin kitselfkhadkwaxkinkitksokitkcouldkslidekacross kkkkkkkkkk23kkkthekpaper,kandktheksensitivitykofkthatkEEGkwaskvery kkkkkkkkkk24kkkdependentkonkthatkandktheksensitivitykofkthekspring,kbecause kkkkkkkkkk25kkkifkthekspringkwasn'tksensitive,kitkreallykdidn'tkmatterkwhat

 

 

 

   

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk10

kkkkkkkkkkk1kkkyoukwerekcollectingkyou,kweren'tkgettingkitkaccurate. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkItkalsokexplainedktokuskthatkoncekthatkpaperkrecordkis kkkkkkkkkkk3kkkcreated,kthat'skallkyoukcankdokwithkit,kloo katkit.

kkkkkkkkkkk5kkkatkthekshapeskandkthekformskandkthekwaveskandkthat'skabout kkkkkkkkkkk6kkkallkyoukcankdo. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkThekdigitalkEEGkiskconvertedkintoknumbers,kzeroskand kkkkkkkkkkk8kkkonesk-kkkkkkkkkkk9kkkkkkkk(Omission).

kkkkkkkkkk11kkkwe'rekgoingktokgetkintoklater,klet'sktal kaboutkthektraining kkkkkkkkkk12kkkthatkyoukarekreceivingkatkthektime.kkYouktal edkaboutkthe kkkkkkkkkk13kkkdifferencekbetweenkdigitalkandkanalog. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkAkkkkThat'skwhatktheykwerekdoing. kkkkkkkkkk15kkkkkkkkQkkkkCouldkyoukdescribekjustkbrieflykwhatkankEEGkis? kkkkkkkkkk16kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk17kkkkkkkkkkkkkTHEkWITNESS:kkIt'skankelectricalkrecordkofkthe kkkkkkkkkk18kkkactivitykinkthekbrain. kkkkkkkkkk19kkkBYkMR.kLENAMON: kkkkkkkkkk20kkkkkkkkQkkkkSo,kDoctor,kyoukreceivedkexclusivektrainingkfor kkkkkkkkkk21kkkthatk40-hourkperiod.kkAfterkthatktraining,kwhatkwasktheknext kkkkkkkkkk22kkktrainingkyoukreceivedkinkreferencektokeitherkEEGkorkQEEG? kkkkkkkkkk23kkkkkkkkAkkkkThatkwaskthekfollowingkyearkwhenkIkwentktokAtlanta kkkkkkkkkk24kkkandktrainedkinkbothkbiofeedbac kandkneurofeedbac . kkkkkkkkkk25kkkkkkkkQkkkkBeforekwekgetktokthat,kduringkthatkperiodkofkone

 

kkkkkkkkkk10kkkkkkkkQkkkkBeforekwekgetkintokthekspecifics,kwhichkIkthin

 

kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkYoukcanksimplykloo katkitkvisuallykinspectkitkandkloo

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk11

kkkkkkkkkkk1kkkyearkafterkthektraining,kdidkyoukusekEEGkorkwerekyoukusing kkkkkkkkkkk2kkkitkinkanykformkorkfashion? kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkAkkkkYes.kkMykjobkinkthekgroupkwasktokhelpkwithkthe kkkkkkkkkkk4kkkanalysis. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkQkkkkExplainkwhatkyoukmean,kthekgroup,kwhatkgroupkare kkkkkkkkkkk6kkkyoukreferringktokandkwhatkexactlykyoukdid? kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkAkkkkThiskwaskakgroupkofkMDskwhokwerek-kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkQkkkkMedicalkdoctors? kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkAkkkkMedicalkdoctorskwhokwerekpsychiatristskand kkkkkkkkkk10kkkneurologists,kandktheykwouldkadministerkorkhavektheir kkkkkkkkkk11kkktechniciankadministerkthisktest. kkkkkkkkkk12kkkkkkkkAndkmykjobkwasktokhelpkinkthekanalysis,kthe kkkkkkkkkk13kkkquantificationkofkthekEEG,kusekthekcomputerktokcreatekthe kkkkkkkkkk14kkkanalysis. kkkkkkkkkk15kkkkkkkkQkkkkWhatktestskarekyoukreferringktokthatkthey kkkkkkkkkk16kkkwerekadministering? kkkkkkkkkk17kkkkkkkkAkkkkWell,ktheykwerekadministeringkthekfirstkpartkwhich kkkkkkkkkk18kkkiskcollectingkthekEEGkdata. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkQkkkkWherekwaskthiskat? kkkkkkkkkk20kkkkkkkkAkkkkWell,kusuallyk--kitkwaskinkdifferentkplaces. kkkkkkkkkk21kkkkkkkkQkkkkNotkwherekspecifically.kkWhokwerekyoukwor ingkfor? kkkkkkkkkk22kkkkkkkkAkkkkTheknameskofkthekpeople? kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkWhatkwasktheknamekofkthekgroupkandkwherekwaskthis kkkkkkkkkk24kkklocated? kkkkkkkkkk25kkkkkkkkAkkkkItkwaskinkBrowardkCounty,kandkIkactuallykdon't

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk12

kkkkkkkkkkk1kkkrememberktheknamekofkthekgroup.kkItkbro ekupkaklongktime kkkkkkkkkkk2kkkago.kkItkwaskDr.kGeraldkBalsomk(phonetic). kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkTherekwasksomekdoctorskfromkFloridakMedicalkCenterkand kkkkkkkkkkk4kkkfromkthekRetreatkHospital,kwhichkwaskakpsychiatrickhospital. kkkkkkkkkkk5kkkIkwaskonkstaffkthere. kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkQkkkkAndkapproximatelyk--kdidkyoukactuallykconductkthe kkkkkkkkkkk7kkkEEGskduringkthatktimekperiodkofktime? kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkAkkkkNo.kkIkactually,kduringkthatkyear,kIkdidknotkapply kkkkkkkkkkk9kkkthekelectrodeskandkactuallykdokthat. kkkkkkkkkk10kkkkkkkkQkkkkWhatkdidkyoukdo? kkkkkkkkkk11kkkkkkkkAkkkkOncekthatkwaskdone,kIkwor edkwithkthekcomputer kkkkkkkkkk12kkkfileskinkthekanalysiskandkhelpedkthekdoctorskunderstandkthe kkkkkkkkkk13kkkstatisticskandktheknumbers. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkTheykwereknotkreallyktrainedkinkcomputerskorkresearch kkkkkkkkkk15kkkmethodologykandkstatisticskandkaskakPh.D.,kIkwas,kandkso kkkkkkkkkk16kkktheykwerekutilizingkmyks illktokdokthat. kkkkkkkkkk17kkkkkkkkQkkkkBac kink1990,kwhenkyoukfirstkwentktokthis kkkkkkkkkk18kkktraining,kbiomedicalktrainingkandkthenksubsequentlykdidkthis kkkkkkkkkk19kkkEEGkwor ,khowkmanykleadskwerektheykusing? kkkkkkkkkk20kkkkkkkkAkkkk19.kkThekstandardkleads. kkkkkkkkkk21kkkkkkkkQkkkkCankyoukexplainktokthekjurykwhatkakleadkis? kkkkkkkkkk22kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk23kkkkkkkkkkkkkTHEkWITNESS:kkO ay.kkAkleadkiskakwire.kkAtkthekend kkkkkkkkkk24kkkofkthek--kthiskiskthekleadskwekusektoday.kkTherekarekmany kkkkkkkkkk25kkkdifferentk indskofkleads.

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk13

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkkkkkkButkthekleadskthatkwerekusedkthenkandkmostkofkthe kkkkkkkkkkk2kkktimeknowkhavekakcupkatkthekendkandktheykvarykfromkli e,kyou kkkkkkkkkkk3kkk now,kcentimeterktoktwokcentimeters.kkTheykvarykinksize. kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkkkkkkAndkthekoneskthatkwekgenerallykuseknowkarekeither kkkkkkkkkkk5kkkplatedkwithkgoldkorktheykarekmadekoutkofktinkorksilver kkkkkkkkkkk6kkkchloridekcoating. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkkkkkkThekwirekiskattachedktokthatksensorkatkthekendkof kkkkkkkkkkk8kkkthekcupkandkitkleadskintokthekEEGkmachine.kkItkplugskin. kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkQkkkkO ay.kkSoklet'skgoknowktokthekfollowingkyearkthat kkkkkkkkkk10kkkyoukindicatedkyoukbeganktokreceivekadditionalktraining. kkkkkkkkkk11kkkWherekdidkthatktrainingkta ekplace? kkkkkkkkkk12kkkkkkkkAkkkkItkwaskinkAtlanta,kGeorgia. kkkkkkkkkk13kkkkkkkkQkkkkAndkwhatkdidkthektrainingkconsistkof? kkkkkkkkkk14kkkkkkkkAkkkkThekfirstkhalf,kthekfirstkfivekdayskconsistedkof kkkkkkkkkk15kkkclassickbiofeedbac ktraining.kkMuscle,ktemperaturek--kmost kkkkkkkkkk16kkkofkitkwaskmuscle,ktemperaturekandks inkconductants. kkkkkkkkkk17kkkkkkkkQkkkkWaskitkclassroomktraining? kkkkkkkkkk18kkkkkkkkAkkkkItkwaskbothkclassroomktraining,kexperientialkand kkkkkkkkkk19kkkhandskon,kallkthree. kkkkkkkkkk20kkkkkkkkQkkkkAndkwerekyoukusingkdigitalkEEGktokdokpartkofkthe kkkkkkkkkk21kkktraining? kkkkkkkkkk22kkkkkkkkAkkkkNo.kkThatkwasktheklatterkpartkofkthekcourse. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkThekfirstkfivekdayskwekarekdealingkwithktraining. kkkkkkkkkk24kkkApproximatelykhowkmanykhourskduringkthatkfivekdays? kkkkkkkkkk25kkkkkkkkAkkkkItkwaskfromkroughlyk8:00ko'cloc kinkthekmorning

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk14

kkkkkkkkkkk1kkkuntilkaboutk6:00ko'cloc kork7:00ko'cloc katknight. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkQkkkkSokwouldkitkbekfairktoksaykoverkthatkfive-day kkkkkkkkkkk3kkkperiodkanywherekfromk40ktok50khours? kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkAkkkkOh,keasily.kkOh,kyes.kkItkwaskexhausting. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkQkkkkAndkthenkwhatkwasktheksecondkpartkofkthat kkkkkkkkkkk6kkktraining? kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkAkkkkWell,ktherekwerekmorekadvancedktechniqueskandkthey kkkkkkkkkkk8kkkbeganktokintroduceksomethingkaboutkEEG,kandkonktheklastkday kkkkkkkkkkk9kkkwekgotktokdokhandskonkEEGkwor ,ktrainedkourselveskandkother kkkkkkkkkk10kkkpeople. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkQkkkkInkadditionktokthekfivekdays,khowkmanykadditional kkkkkkkkkk12kkkdayskdidkyoukdo? kkkkkkkkkk13kkkkkkkkAkkkkFive. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkQkkkkSokitkwasktenkdaysktotal? kkkkkkkkkk15kkkkkkkkAkkkkCorrect. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkQkkkkSokinkthatksecondkfivekdayskofktraining,kdescribe kkkkkkkkkk17kkkwhatkexactlykyoukdid,kwhatk indkofktrainingkyoukreceived? kkkkkkkkkk18kkkkkkkkAkkkkItkwaskmorekofktheksame,kbothkinkmusclekand kkkkkkkkkk19kkkonlyktheykaddedkthekEEGkcomponent.kkIkdon'tkexactlykhavekthe kkkkkkkkkk20kkkcurriculumkinkmind,kbutkthosekwerekthektopics. kkkkkkkkkk21kkkkkkkkAndktheklastkdaykwekhadkakconsultantkcomekinkwhokwaskan kkkkkkkkkk22kkkexperiencedkEEGktrainer,kneurofeedbac ktherapist,kandkwekdid kkkkkkkkkk23kkkhoo upskonkourselveskandkeachkotherkandkgotkhandskon kkkkkkkkkk24kkktrainingkinkdoingkthatkandkthatklastedkakday.kkThatkwas kkkkkkkkkk25kkkaboutkeightkorktenkhours.kkItkwaskfascinatingktokdokthat.

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk15

kkkkkkkkkkk1kkkWekjustkcouldn'tkleave. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkQkkkkDuringkthiskperiodkofktime,kupktokthiskpoint, kkkkkkkkkkk3kkkwouldkyoukagreekthatkthatkwaskanotherk40khourskofktraining? kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkAkkkkI'dkagree. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkQkkkkSokatkthekendkofkthatkcoursekupktokthatkpointkon kkkkkkkkkkk7kkkEEGkrelatedkmatters,kincludingkbeginningkthekbiofeedbac kand kkkkkkkkkkk8kkkthekneurofeedbac ,kyoukarekupktokapproximatelyk140kork130 kkkkkkkkkkk9kkkhourskofktrainingktotal? kkkkkkkkkk10kkkkkkkkAkkkkSomethingkli ekthat.kkOnekofkthekpointskofkthe kkkkkkkkkk11kkktraining,konekofkthekthingskthatkIkwasktaught,kwhykitkwas kkkkkkkkkk12kkkstructuredkthekwaykitkwas,kwaskbecausekwekbegank--kthey kkkkkkkkkk13kkkwerekteachingk--kIkwaskbeingktaughtkthatkthekthingkthat kkkkkkkkkk14kkkEEGk--kbiofeedbac kiskwhatkitkwaskcalledkatkthatktime,kwe kkkkkkkkkk15kkkcallkitknowkneurofeedbac kandktemperaturekmuscle kkkkkkkkkk16kkkbiofeedbac ,ks inkconductantskbiofeedbac ,kwekmeasurekthe kkkkkkkkkk17kkkelectricalkactivitykofktheks in. kkkkkkkkkk18kkkkkkkkWhatktheykhadkinkcommonkwaskthatktheykbothkinvolvedkthe kkkkkkkkkk19kkkhumankbeingklearningkhowktokself-regulatektheirkbody.kkIt's kkkkkkkkkk20kkkjustkakquestionkofkteachingkuskhowktokdokthat. kkkkkkkkkk21kkkkkkkkAndkwekcan'tkdokthatkwithoutkmachineskbecausekwekare kkkkkkkkkk22kkknotkawarekofksomekofkthesekprocesses. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkSo,kthatkthekEEGkwaskjustkanotherkphysicalkprocesskthat kkkkkkkkkk24kkkakmachinekwaskusingktoktellkuskinformationkaboutkourselves kkkkkkkkkk25kkkthatkwekwerekthenkgoingktoklearnkhowktokregulate.kkSokitkwas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk16

kkkkkkkkkkk1kkktenkdayskofkself-regulation. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkQkkkkAfterkthatkcourse,kDoctor,kwhenkwasktheknext kkkkkkkkkkk3kkktimek--kandkthatkwouldkhavekbeenksometimekaroundk1991? kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkQkkkkWhenkwasktheknextktimekthatkyoukreceived kkkkkkkkkkk6kkkadditionalktraining? kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkAkkkkWell,krightkafterkthat,kIkbecamekintriguedkand kkkkkkkkkkk8kkkfascinatedkwithkEEG,kalthoughkIkwaskpracticingkmuscle kkkkkkkkkkk9kkkbiofeedbac ,kandkIkbeganksearchingkoutkotherkadditional kkkkkkkkkk10kkktrainingkopportunities. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkForktheknextktwokyearskIktraveledkaroundkthekcountry. kkkkkkkkkk12kkkDidkaklotkofktravelingkmostlyktokMenniger'skFoundationkand kkkkkkkkkk13kkkMennigerkHospitalkinkTope a,kKansas,kwherektheykhadkan kkkkkkkkkk14kkkinstitutekforkappliedkpsychophysiologykandkbiofeedbac . kkkkkkkkkk15kkkkkkkkThiskwasktheknationalktrainingkcenterkreallykatkthat kkkkkkkkkk16kkktimekforkEEGkbiofeedbac kandkthekstudykofkneuroscience,kand kkkkkkkkkk17kkktheykhadkbeenkconductingkresearchkandktreatmentkat kkkkkkkkkk18kkkMenniger'skHospitalkandkthekMennigerkFoundationksincekthe kkkkkkkkkk19kkklatek'60skinkEEG,kandkthiskwasknowkthekearlyk'90s. kkkkkkkkkk20kkkkkkkkAndkIkwentktherekprobablykeveryktwokorkthreekmonths,kso kkkkkkkkkk21kkkthatkwaskonekplacekthatkIkwent. kkkkkkkkkk22kkkkkkkkAndkthenktheykwouldkbringkinkpeoplekfromkaroundkthe kkkkkkkkkk23kkkcountrykwhokwerekexpertskinktheirkparticularkfieldkofkEEG, kkkkkkkkkk24kkkbiofeedbac . kkkkkkkkkk25kkkkkkkkIt'skimportantktokunderstandkthatkitkwaskankemerging

 

 

 

   

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk17

kkkkkkkkkkk1kkkfieldkatkthatktime. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkQkkkkLet'sktal kaboutkthektwo-yearkperiodkofktime.kkYou kkkkkkkkkkk3kkkmentionedktheknamekofkthekhospital? kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkQkkkkWherekiskthatklocated? kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkAkkkkTope a,kKansas. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkQkkkkIskitkakmedicalkhospital? kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkAkkkkYes,kitkis.kkPsychiatrickhospital,kmedical kkkkkkkkkkk9kkkhospital. kkkkkkkkkk10kkkkkkkkQkkkkYoukreceivedktrainingkthere? kkkkkkkkkk11kkkkkkkkAkkkkInkthatkinstitutekthatkwaskattachedktokthe kkkkkkkkkk12kkkhospital. kkkkkkkkkk13kkkkkkkkQkkkkInkwhatkareaskdidkyoukreceivektraining? kkkkkkkkkk14kkkkkkkkAkkkkExclusivelykinkEEGkbiofeedbac kandkEEG. kkkkkkkkkk15kkkkkkkkQkkkkAndkapproximatelykhowkmanykhourskofktrainingkdid kkkkkkkkkk16kkkyoukreceive? kkkkkkkkkk17kkkkkkkkAkkkkWell,klet'sksee. kkkkkkkkkk18kkkkkkkkQkkkkYoukarekreferringktokakdocumentkdoctor.kkWhat kkkkkkkkkk19kkkdocumentkarekyoukreferringkto? kkkkkkkkkk20kkkkkkkkAkkkkI'mkloo ingkatkaklistkfromkmykvitakwhichkhasksome kkkkkkkkkk21kkkofkthekinstituteskandkthekwor shopskthatkIkwentkto. kkkkkkkkkk22kkkkkkkkQkkkkO ay. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkAkkkkThekaveragekinstitutekwaskaboutkfourkdayskin kkkkkkkkkk24kkklength. kkkkkkkkkk25kkkkkkkkQkkkkO ay.

 

 

 

 

 

   

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk18

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkAkkkkI'mktryingktokreconstructkit.kkAndkwekgenerally kkkkkkkkkkk2kkkwentkfromkaboutk8:00ko'cloc kinkthekmorningkuntilkaboutkthe

kkkkkkkkkkk4kkkoutkgroupskinkthekeveningkthatkwerekinformal. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkQkkkkO ay. kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkAkkkkAndktherekwaskonekonkbrainkinjury,ktherekwaskone kkkkkkkkkkk7kkkonkreadingkthekEEGkitself,kneurophysiology,kneuroanatomy. kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkQkkkkEachkofkthesekarekfourkdays? kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkAkkkkWell,kthesekwerekthektopicskthatkwerekcoveredkat kkkkkkkkkk10kkkdifferentktimes. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkQkkkkO ay. kkkkkkkkkk12kkkkkkkkAkkkkWell,kforkexample,kinkthekbrainkinjurykone,kthat kkkkkkkkkk13kkkwaskexclusivelykwhatkwaskdealtkwith.kkButkthatkwaskan kkkkkkkkkk14kkkadvancedkonekbecausekyoukhadktokhavekdonekthekbasickstuff kkkkkkkkkk15kkkfirst.kkYoukhadktokbekablektokreadkthekEEG,k nowkthe kkkkkkkkkk16kkkhoo ups,k nowkthekdifferencekbetweenkartifactkandkregular kkkkkkkkkk17kkkEEGkbeforekyoukcouldkactuallykgetkintokbrainkinjurykandkwhat kkkkkkkkkk18kkkthatkwaskandkhowktoktreatkit. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkQkkkkWhokwaskteachingkthesekcourses? kkkkkkkkkk20kkkkkkkkAkkkkThesekwerekgenerallykpeoplekwhokwerekinkgraduate kkkkkkkkkk21kkktraining,kPh.D.skorkM.D.s. kkkkkkkkkk22kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkDoctor,kwekwerektal ingkaboutkyourktraining.kkYou

kkkkkkkkkk25kkkandkEEGkcomponentkandkthenkwekhadkgonektokthekhospitalkthat

 

kkkkkkkkkk24kkkhadkmentionedkthatkyoukreceivedksomektrainingkinkbiofeedbac

 

kkkkkkkkkkk3kkk6:00ko'cloc katknight.kkAndkthenktheykwouldksortkofkbrea

 

 

 

     

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk19

kkkkkkkkkkk1kkkyoukhadktrainedkforkandkyoukhadkreceivedktrainingkinkthe kkkkkkkkkkk2kkkbrainkinjury,kreadingkEEGskandkneurophysiology? kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkQkkkkWhatktrainingkdidkyoukdokafterkyoukleftkthere? kkkkkkkkkkk5kkkThatkwouldkhavekbeenkstillkinkthekearlyk1990s. kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkAkkkkWell,kotherkthankMiniger's,kIkalsoktrainedkatkthe kkkkkkkkkkk7kkkSouthernkInstitutekforkBiofeedbac kandkNeurofeedbac ,kwhich kkkkkkkkkkk8kkkwaskrunkbykDr.kJoelkLubar. kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkDr.kLubarkwaskakfullkprofessorkofkpsychology,kandkone kkkkkkkkkk10kkkofkthekpioneerskinkinventingkandkprovingkthekprotocolkto kkkkkkkkkk11kkktreatkattentionkdeficitkdisorderkandklearningkdisorders kkkkkkkkkk12kkkusingkneurofeedbac . kkkkkkkkkk13kkkkkkkkHekhaskaboutk200kpublicationskinkboo s,kandkIkbecame kkkkkkkkkk14kkkhiskstudent,kandkoverkthekyearskIkhavekattendedkmanykofkhis kkkkkkkkkk15kkkwor shops. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkQkkkkAndkyoukindicatedkinkthekcoursekofkyourkduties kkkkkkkkkk17kkkthatkyoukdo,kthatkyouktreatkchildrenkonkakregularkbasis kkkkkkkkkk18kkkusingkneurofeedbac kandkbiofeedbac ? kkkkkkkkkk19kkkkkkkkAkkkkThat'skcorrect. kkkkkkkkkk20kkkkkkkkQkkkkWhatkinstrumentkiskusedktokdokthat? kkkkkkkkkk21kkkkkkkkAkkkkWell,ktokdokwhich,kthektreatmentkorkthekQEEG? kkkkkkkkkk22kkkkkkkkQkkkkIskthekQEEGkusedktokdokthekneurofeedbac ? kkkkkkkkkk23kkkkkkkkAkkkkWekdokitkaskakdiagnostickandkassessmentktool. kkkkkkkkkk24kkkWekusekitkiskankassessmentktool.kkWekusekakDaykMedkTru-Scan, kkkkkkkkkk25kkk32kTru-Scankacquisitionksoftwarektokgatherkthatkinformation

 

 

 

 

 

   

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk20

kkkkkkkkkkk1kkkinkthekoffice. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkQkkkkNow,khavekyoukreceivedktrainingkonkthekQEEG? kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkAkkkkTokdok--kyes. kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkQkkkkAndkapproximatelykhowkmanyktimeskhavekyoukused kkkkkkkkkkk5kkkQEEGktesting? kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkAkkkkYoukmeankhowkmanykhadkIkdonekthekfullk19kleadskor kkkkkkkkkkk7kkkjustkanykquantificationkofk-kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkQkkkkFirstklet'skstartkwithkanykquantification.

kkkkkkkkkk10kkkyoukhavektokquantifykthekEEG.kkIkdokthatkfivekorksixktimeska kkkkkkkkkk11kkkday,ksometimeskeightktimeskakdayksincekroughlyk1991.kkI kkkkkkkkkk12kkkdon'tk now,k20,000ktimes,kmaybe.kkIkcankdokitkinkmyksleep. kkkkkkkkkk13kkkkkkkkQkkkkWhatktrainingkdidkyoukreceivekonkhowktokdokthe kkkkkkkkkk14kkkQEEG? kkkkkkkkkk15kkkkkkkkAkkkkWell,kthek19kleadkorkjustkthek-kkkkkkkkkk16kkkkkkkkQkkkkLet'skstartkbrieflykwithktheklesskthank19klead, kkkkkkkkkk17kkkcankyoukexplainkthatktokthekjury? kkkkkkkkkk18kkkkkkkkAkkkkWell,kthatkstartedkinkAtlantakink1991.kkAndkthen kkkkkkkkkk19kkktherekwerekaboutkfourkorkfivektrainingkinstituteskat kkkkkkkkkk20kkkMiniger's,kandkthenktherekwaskakwor shopkonktreatmentkof kkkkkkkkkk21kkkaddictions,kthekusekofkEEGkbiofeedbac ,kandktherekwaskbrain kkkkkkkkkk22kkkinjurykandkthenktherekwaskDr.kLubar's. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkAndkthenkjustkaboutkeverykyearkfromkaboutk1993kuntil kkkkkkkkkk24kkkthiskcomingkyear,ktherekwerekmaybektwokorkthreekyearskthere kkkkkkkkkk25kkkwherekIkcouldn'tkgetkakbabysitterkforkmyk ids,kaskaksingle

 

kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkAkkkkThousands.kkBecausekinkorderktokdokneurofeedbac

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk21

kkkkkkkkkkk1kkkparent. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkIkwentktokthekInternationalkNeurofeedbac kSociety kkkkkkkkkkk3kkkConference,kwhichkgenerallykconsistskofkaboutkakwee kof kkkkkkkkkkk4kkkwor shopskandkpapers. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkAndkbac kinkthekearlykdays,kbeforekIS&Rkwaskformedkit kkkkkkkkkkk6kkkwasksomethingkcalledkFuturekHealthkthatkstillkexists,kand kkkkkkkkkkk7kkktheykhadkwor shopskandkseminars. kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkButkafterkaboutk--kIkthin kwekformedkink'93kIS&R,kthen kkkkkkkkkkk9kkkitkwaskprettykmuchkyearlykwentkthere.kkAndkthatkgenerally kkkkkkkkkk10kkkconsistedkeachkyearkofkaboutk--kanywherekfromk25ktok30khours kkkkkkkkkk11kkkadditional.kkAndkthekmostkrecentkonekwaskjustkakcouplekof kkkkkkkkkk12kkkmonthskago. kkkkkkkkkk13kkkkkkkkQkkkkAnd,kDoctor,khowklongkhavekyoukbeenkconducting kkkkkkkkkk14kkk19-leadkQEEGktesting? kkkkkkkkkk15kkkkkkkkAkkkkIkthin kIkstartedkinkmykofficekink2001,kIkbelieve. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkQkkkkSokthatkwouldkbekforktheklastkninekorktenkyears? kkkkkkkkkk17kkkkkkkkAkkkkCorrect. kkkkkkkkkk18kkkkkkkkQkkkkApproximatelykhowkmanykQEEGktestskhavekyou kkkkkkkkkk19kkkconductedkduringkthatkperiodkofktime?

kkkkkkkkkk21kkkandkactuallykloo edkatkmykhardkdrivekwherekIksavedkthemkall kkkkkkkkkk22kkkandkcountedkthemkup. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkTherekarekmorekthank350kpatientskandksomekofkthemkhad kkkkkkkkkk24kkkmorekthankone,ksokIkestimatekitkiskoverk400. kkkkkkkkkk25kkkkkkkkQkkkkNow,kcankyoukdescribekwhatkakQEEGktestkis?

 

kkkkkkkkkk20kkkkkkkkAkkkkIkthoughtkIkwouldkbekas edkthis,ksokIkwentkbac

 

 

 

 

 

 

   

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk22

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkAkkkkYes.kkYoukwantkmekphysicallyktokgokthroughkthe kkkkkkkkkkk2kkkprocedurekofkwhatkconceptionallykitkmeans? kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkQkkkkLet'sktal kaboutkconceptionkfirst. kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkAkkkkYoukgatherkthekelectricalkdata,kthekelectrical kkkkkkkkkkk5kkkinformationkfromkthekscalpkaboutkthekbrain,kandkthenkyouksee kkkkkkkkkkk6kkkwaveformskonkthekcomputerkscreen,kandkthekcomputerkthen kkkkkkkkkkk7kkkstoreskthatkinformation,kandkitktellskmekaboutkthekactivity kkkkkkkkkkk8kkkofkthekbrain. kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkAndkthenkIkcankthenkmanipulatekthatkdatakinktheksense kkkkkkkkkk10kkkthatkIkcankartifactkit,kIkcankchoosekthekinformationkthat's kkkkkkkkkk11kkkgoodkEEGkorknotkEEG,kandkthenkIkcankrunkitkthroughka kkkkkkkkkk12kkknormativekdatabase,kbasicallykIkcankconductkmanykstatistical kkkkkkkkkk13kkktestskusingkthekquantitativekEEG.kkThat'skthekadvantagekof kkkkkkkkkk14kkkquantification. kkkkkkkkkk15kkkkkkkkQkkkkInkthiskparticularkcasekyoukarekonlyktestifying kkkkkkkkkk16kkkherektodaykaboutkyourkcollectingkthekdatakandkartifacting kkkkkkkkkk17kkkthekdata,kplacingkthatkinformationkintokakcomputerkprogram, kkkkkkkkkk18kkkandkthenksomeonekelse,kanotherkdoctor,kiskgoingktokcome kkkkkkkkkk19kkkinkandktestifykasktokthekresultskofkthat;kiskthatkright? kkkkkkkkkk20kkkkkkkkAkkkkThat'skmykunderstanding,kyes. kkkkkkkkkk21kkkkkkkkQkkkkLet'skfirstktal kaboutkyourkinvolvementkinkthis kkkkkkkkkk22kkkparticularkcase.kkDidkyoukconductkakQEEGkexaminationkon kkkkkkkkkk23kkkMr.kGradykNelson? kkkkkkkkkk24kkkkkkkkAkkkkYes.kkMyselfkandkmyktechnician. kkkkkkkkkk25kkkkkkkkQkkkkWhokiskyourktechnician?

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk23

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkAkkkkHerknamekiskDebrakBarosek(phonetic). kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkQkkkkWherekwaskthisktestkconducted? kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkAkkkkItkwaskconductedkinkthek--kinkjail. kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkQkkkkAndkwhokwaskpresentkwhenkthatktestkwaskconducted? kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkAkkkkIkwaskpresent,kMs.kBarosekwaskpresentkandkthe kkkkkkkkkkk6kkkdefendant. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkQkkkkWhatkwaskthekpurposekofkyourktechniciankbeing kkkkkkkkkkk8kkkpresent? kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkAkkkkWell,kIkhavekdifficultiesksometimeskstandingkup kkkkkkkkkk10kkkandkdoingkit,kandkit'skbasicallykaklotkofkscutkwor .kkVery kkkkkkkkkk11kkkdifficultykrubbingkthekscalpkandkdoingkthekphysicalkthings, kkkkkkkkkk12kkksokIkemploykaktechnicianktokdokthat.kkIt'skthekwaykmy kkkkkkkkkk13kkkpracticekisksetkup.kkIt'skverykcommon. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkQkkkkLet'sktal kaboutkwhatkyoukarekreferringktokonkthe kkkkkkkkkk15kkkscalpkandkwhatkthatkiskcalled,kandkwhatkthekprocesskis. kkkkkkkkkk16kkkLet'sktal kaboutkthatkgenerally,kandkthenkwe'llktal kabout kkkkkkkkkk17kkkhowkthatkappliedktokMr.kNelson.kkO ay? kkkkkkkkkk18kkkkkkkkAkkkkInkgeneralkwhatkyoukhavektokdokiskyoukhavekto kkkkkkkkkk19kkkcleansekthekscalpkandkma eksurekthatkthektopklayerkofkthe kkkkkkkkkk20kkks inkhaskbeenkremovedk-kkkkkkkkkk21kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk22kkkkkkkkkkkkkTHEkWITNESS:kkStandardkoperatingkprocedurekyou kkkkkkkkkk23kkkhavektokcleansekthekscalp,kexposekitkandkma eksurekthektop kkkkkkkkkk24kkklayerkofktheks inkiskremoved,kcleankitkofkoils,kdirt, kkkkkkkkkk25kkkanythingkthatkwouldkinterferekwithkthekconnection.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk24

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkkkkkkAndkthenkinkgeneralkwhatkyoukdo,kyoukusuallykuse kkkkkkkkkkk2kkkankabrasivekandksomekalcoholkorkboth,kandkthenkyoukapplyka kkkkkkkkkkk3kkkpaste,kakconductivekgelkorkpastekandkthenkyoukapplykthe kkkkkkkkkkk4kkkelectrode. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkQkkkkDokyoukhaveksomethingkthatkwillkassistkthekjurykto kkkkkkkkkkk6kkkphysicallykseekakdemonstrationkofkthat? kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkQkkkkCankyoukreferencekthat? kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkAkkkkLoo katkthekscreen. kkkkkkkkkk10kkkkkkkkQkkkkWhatkiskoccurringkhere,kDoctor? kkkkkkkkkk11kkkkkkkkAkkkkExcusekme,kIkdidn'tkhearkyou. kkkkkkkkkk12kkkkkkkkQkkkkWhatkiskoccurringkherekthatkthekjurykiskseeing? kkkkkkkkkk13kkkkkkkkAkkkkIkamk--khavekappliedkandkarekapplyingkelectrodes. kkkkkkkkkk14kkkAskyoukcanksee,kherekitkis.kkYoukcankseekthekconductive kkkkkkkkkk15kkkpaste,kandkthere'skthekgoldkelectrodekonktopkofkthat. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkThiskisktheklead,kthekwirekthat'skgoingkdownkand kkkkkkkkkk17kkkthere'skonekonkthekfrontkandkthere'skonekinkthekcenter,kin kkkkkkkkkk18kkkthekcenterkmiddlekofkthekhead. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkQkkkkWhenkyoukarekreferringktoktheklead,kiskthat kkkkkkkkkk20kkkactuallykonekplace,klocation,kthatkyoukarekplacingkthat kkkkkkkkkk21kkkparticularkitem? kkkkkkkkkk22kkkkkkkkAkkkkRight.kkThiskiskaktwo-channelkQEEG,ktwokchannel kkkkkkkkkk23kkkhoo up.kkAndkherektherekiskonekonkthekear,kyoukcan'tkseekthe kkkkkkkkkk24kkkonekonkthekotherkear,kbutkthere'skalsokonekonkthekear,kand kkkkkkkkkk25kkkyou'llkseekonekbehindkthekear.

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk25

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkThat'skthekground,kandkthektwokonkthekearkarekcalled kkkkkkkkkkk2kkkreferencekelectrodes.kkAndkthektwokonkthekscalpkarekcalled kkkkkkkkkkk3kkkactive. kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkQkkkkDoctor,kdokyoukcurrentlykusek19kleadskonkthekQEEG? kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkAkkkkYes,kwekdo.kkWekusekthatktokassesskandkloo katkour kkkkkkkkkkk6kkkwor kbecausekyoukcankalsok--kwhenkyoukquantify,kyoukcankalso kkkkkkkkkkk7kkkrunkstatisticalktestskandkcomparekprekandkpost,kyouk now, kkkkkkkkkkk8kkkbeforekandkafterktreatment. kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkQkkkkHowkdokyoukdeterminekwherekthosekleadskarekplaced? kkkkkkkkkk10kkkkkkkkAkkkkWell,kthere'skakstandard,kakstandardkoperating kkkkkkkkkk11kkkprocedure,kthere'skakstandardkschemekcalledkthek10/20ksystem kkkkkkkkkk12kkkthatklocateskeachkstandardkpointkonkthekscalp. kkkkkkkkkk13kkkkkkkkAndkyoukchoosek--kwhenkyoukarektraining,kyoukchoose kkkkkkkkkk14kkkthatkbasedkonkthekpatient'sksymptomskandkthekresultskofkthe kkkkkkkkkk15kkkQEEG. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkWhenkyoukarekdoingkthekquantitativekEEG,kyou'rekgoing kkkkkkkkkk17kkktokusekallk19kleads,kyoukusekallk19kpluskakgroundkpluskear kkkkkkkkkk18kkkreferences. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkQkkkkSokeveryktimekyoukconductkakQEEGkexaminationkusing kkkkkkkkkk20kkk19kleads,keachkonekofkthosekleadskarekplacedkinkakparticular kkkkkkkkkk21kkklocationkofkthekhead? kkkkkkkkkk22kkkkkkkkAkkkkThat'skcorrect. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkAndkthat'skthekstandardkplacement? kkkkkkkkkk24kkkkkkkkAkkkkThat'skcorrect. kkkkkkkkkk25kkkkkkkkQkkkkIskthatkgenerally-acceptedkwithinkthekQEEG

   

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk26

kkkkkkkkkkk1kkkcommunity? kkkkkkkkkkk2kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkQkkkkIskthatkthekwaykyoukwerektrained? kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkQkkkkDidkyoukreceiveksubstantialktrainingkonkthat? kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkQkkkkArekyoukfamiliarkwithkankindividualkbykthekitkname kkkkkkkkkkk8kkkofkDr.kRobertkThatcher? kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkk10kkkkkkkkQkkkkWhokiskDr.kRobertkThatcher? kkkkkkkkkk11kkkkkkkkAkkkkDr.kRobertkThatcherkiskakwell- nownkrenowned kkkkkkkkkk12kkkneurok-kkkkkkkkkk13kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk14kkkkkkkkQkkkkHowkdokyouk nowkDr.kThatcher? kkkkkkkkkk15kkkkkkkkAkkkkIk nowkhimkfromkprofessionalkcontactkthroughkIS&R. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkQkkkkWhatkiskIS&R? kkkkkkkkkk17kkkkkkkkAkkkkInternationalkSocietykforkNeurofeedbac kand kkkkkkkkkk18kkkResearch. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkQkkkkO ay. kkkkkkkkkk20kkkkkkkkAkkkkAndkIk nowkhimkalsokbecausekhekiskthekinventorkand kkkkkkkkkk21kkkcreatorkofkNeuroGuide,kwhichkisktheksoftwarekthatkwaskused kkkkkkkkkk22kkktokanalyzekMr.kNelson'skEEG. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkSokNeuroGuide,kexplainkgenerallykwhatkNeuroGuide kkkkkkkkkk24kkkiskandk--kstartkthere.kkO ay?kkYoukhadktal edkaboutkthekEEG kkkkkkkkkk25kkkearlykonkdigitalkEEGkversuskanalogkEEG,kearlykonkinkyour

 

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk27

kkkkkkkkkkk1kkktestimonykandkyourktraining? kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkAkkkkCorrect. kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkQkkkkDokyouk nowkhowkmanykcompaniesksellkthekEEGk--khow kkkkkkkkkkk4kkkisk--kdigitalkEEG,khowkiskthatk--kcankyoukexplainktokthe kkkkkkkkkkk5kkkjurykhowkthatkwor s,kthekdigitalkEEGkprocess? kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkAkkkkTheksignalkcomeskinkandkthere'sksomethingkcalled kkkkkkkkkkk7kkkankAEDkconverter,kwhichkiskanalogk-kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkQkkkkLi ekthatkboxkthat'sksittingknextktokyou? kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkAkkkkRight.kkI'mknotkankengineer,kbutkthek--kI'mknotka kkkkkkkkkk10kkksignalkprocessingkengineer,ksokIkdon'tkreallyk nowkthe kkkkkkkkkk11kkksecret,kbutkitkconvertskthatkanalogksignalktokakdigital kkkkkkkkkk12kkksignal,ktokzeroskandkones,kwhichkthekcomputerkcankread. kkkkkkkkkk13kkkkkkkkQkkkkThekprocesskofkthekEEG,kifkyoukdidn'tkhaveka kkkkkkkkkk14kkkcomputer,kwherekwouldkthekEEGkinformationktransposekto? kkkkkkkkkk15kkkkkkkkAkkkkJustkthekpaperkaskitkwaskcomingkoutkofkthekprinter kkkkkkkkkk16kkkwithkthekpenkgoingkupkandkdown.kkThatkwouldkbekit. kkkkkkkkkk17kkkkkkkkOncekthat'skonkthekpaper,kthat'skit,kthat'skthekonly kkkkkkkkkk18kkkthingkyoukcankdokwithkthekdata. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkQkkkkSokthekregularkEEGkconversionkprocesskwould kkkkkkkkkk20kkknormallykbekdonekusingkinformationkbeingktransposedkin kkkkkkkkkk21kkksquigglyklineskonkakpiecekofkpaper? kkkkkkkkkk22kkkkkkkkAkkkkCorrect.kkThat'skhowkitkusedktokbekdone. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkForkeachkonekofkthekleadskthatkyoukarekreferencing kkkkkkkkkk24kkktokthatkpartkofkthekbrain,kwouldktherekbekonekline? kkkkkkkkkk25kkkkkkkkAkkkkCorrect.

 

   

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk28

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkQkkkkIfkwekwerektokseekankEEGkreadingkfromkak19-lead kkkkkkkkkkk2kkkEEG,kwekwouldkseek19kdifferentklines,ksquigglyklines,keach kkkkkkkkkkk3kkkonekrepresentingkonekofkthosekleadskonkthekbrain? kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkAkkkkThat'skcorrect. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkQkkkkThatkisksomek indkofkinformationkbeingktransposed kkkkkkkkkkk6kkkonkthatkdocument? kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkAkkkkRight.kkThat'skthekvisualkrepresentationkofkthe kkkkkkkkkkk8kkkelectrick--kthat'skthekoriginalk--kthat'skthekelectrical kkkkkkkkkkk9kkkvisualkrepresentationkofkthatkwavekthat'skbeingkcreatedkin kkkkkkkkkk10kkkthekbrain. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkQkkkkWhenkyoukarekdoingkthekactualkprocessingkorkthe kkkkkkkkkk12kkkleadkdesignationkaskyoukarekdoingkherekwithkthek19kleads, kkkkkkkkkk13kkkyoukarekusingkankEEGkmachinekthatkiskhoo edkupktokthose kkkkkkkkkk14kkkleads? kkkkkkkkkk15kkkkkkkkAkkkkAbsolutely.kkIkthin kthatkmightkshowkit. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkQkkkkI'mksorry? kkkkkkkkkk17kkkkkkkkAkkkkIkthin ktheknextkslidekmightkshowkthat.kkIfkyou kkkkkkkkkk18kkkloo katkthekbottomkleftkpartkhere,kthiskiskthek--kactually, kkkkkkkkkk19kkkIfkyoukloo . kkkkkkkkkk20kkkkkkkkThisklittlektrianglekherek(indicating),kisktheksensor, kkkkkkkkkk21kkkandkitkpic skupktheksignalkandkamplifieskitkandkitkgoeskinto kkkkkkkkkk22kkkthekbluekboxkthatkconvertskit. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkAndkthat'skthekEEGkprocess? kkkkkkkkkk24kkkkkkkkAkkkkThat'skcorrect. kkkkkkkkkk25kkkkkkkkQkkkkNow,kyoukdidkakquantifiedkEEG.kkWhatkdoeskthe

 

 

 

 

   

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk29

kkkkkkkkkkk1kkkquantifiedkmean? kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkAkkkkThiskiskakquantifiedk--kwhatkI'mkdoingkherekis kkkkkkkkkkk3kkkalsokquantified,kbutkit'skonlyktwokleads.kkQuantifiedkmeans kkkkkkkkkkk4kkkthatktheksignalkiskconvertedktoknumberskthatkthekcomputer kkkkkkkkkkk5kkkcankreadkandkyoukcankseekallkthatkyoukcankthenkta ekapart, kkkkkkkkkkk6kkkeverykpartkofkthekspectrum. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkInkotherkwords,ktherekarekmany,kmanykdifferent kkkkkkkkkkk8kkkfrequencieskinkthekEEG.kkAndkbecausekyoukquantifykit,keach kkkkkkkkkkk9kkkspectrumkcankbekvisualizedkonkthekscreenkrightkhere kkkkkkkkkk10kkk(indicating). kkkkkkkkkk11kkkkkkkkAndkthenkyoukcankexaminekonekhertz,ktwokhertz,khadkhow kkkkkkkkkk12kkkmanykcycleskperksecondkyou'rekgoing.kkThat'skhowkwektrain. kkkkkkkkkk13kkkWeksignalkinkonkjustkthosekspecifickthingskthatkwekneedkto kkkkkkkkkk14kkk now. kkkkkkkkkk15kkkkkkkkQkkkkIskthatkinformationkthenkprocessed,kthe kkkkkkkkkk16kkkinformationkthatkyoukobtainkfromkthekperson,kthekperson's kkkkkkkkkk17kkkscalpkthroughkthosekleadsktheirkbrain,kiskthatktransposed kkkkkkkkkk18kkkthroughkthekEEGkmachinekandkthenkultimatelykintokthe kkkkkkkkkk19kkkcomputer? kkkkkkkkkk20kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkk21kkkkkkkkQkkkkAndkthekcomputerkhaskakprogramkthatkitkuseskto kkkkkkkkkk22kkkanalyze? kkkkkkkkkk23kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk24kkkkkkkkQkkkkDoeskthekcomputerkhavekakprogramkthatkitkuseskto kkkkkkkkkk25kkkanalyze?

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk30

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkAkkkkWell,kthekacquisitionksoftwarekhasksomekabilitykto kkkkkkkkkkk2kkkanalyze,kyes,kconvertskitktokwhatkiskcalledkankFFTksokyou kkkkkkkkkkk3kkkcankseekthekdifferentkfrequencies.kkButkitkdoesn'tkhave kkkkkkkkkkk4kkkthek--kthere'skanotherkpiecekofksoftwarekthatkdoeskmuchkmore kkkkkkkkkkk5kkkdetailedkanalysis. kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkQkkkkAndktheksoftwarekthatkyoukusedkinkthiskparticular kkkkkkkkkkk7kkkcasekwasknamedk--kisknamedkNeuroGuide? kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkAkkkkThatkiskcorrect. kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkQkkkkAndkwhokiskthekpersonkwhokcreatedkthatksoftware? kkkkkkkkkk10kkkkkkkkAkkkkDr.kRobertkThatcher. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkQkkkkAndkiskhekalsokthekpersonkwhokanalyzedkthekresults kkkkkkkkkk12kkkofkthiskparticularkcase? kkkkkkkkkk13kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk14kkkkkkkkQkkkkDidkhekanalyzekthekdatakinkthiskcase? kkkkkkkkkk15kkkkkkkkAkkkkHekdid. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkkkkkkTHEkCOURT:kkIfkyouk now. kkkkkkkkkk17kkkkkkkkkkkkkTHEkWITNESS:kkExcusekme? kkkkkkkkkk18kkkkkkkkkkkkkTHEkCOURT:kkIfkyouk now. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkkkkkkTHEkWITNESS:kkAskfarkaskIk now,khekwask--khekdid, kkkkkkkkkk20kkkyes. kkkkkkkkkk21kkkBYkMR.kLENAMON: kkkkkkkkkk22kkkkkkkkQkkkkNow,kdokyouk nowkhowkmanyksoftwarekcompanies kkkkkkkkkk23kkktherekarekoutktherekthatkpublishksoftwarekforkthekQEEG kkkkkkkkkk24kkkprogramskalone? kkkkkkkkkk25kkkkkkkk(Omission).

 

   

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk31

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkQkkkkGettingkbac ktokthektestingkinkthiskcase,kwerekyou kkkkkkkkkkk2kkkpresentkwhenkthekleadskwerekplacedkonkMr.kNelson'skhead? kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkQkkkkAndkcankyoukexplainktokthekjurykthekprocesskand kkkkkkkkkkk5kkkhowkthatkoccurredkspecificallykasktokMr.kNelson? kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkAkkkkHiskheadkwaskmeasuredkwithkaktapekmeasure,kthat's kkkkkkkkkkk7kkkhowkweklocatekdifferentkspotskonkthekhead.kkThenkeachkspot kkkkkkkkkkk8kkkwaskabraded,kmar ed.kkPlacedksomek--ksomekpastekwaskpasted kkkkkkkkkkk9kkkonkthatkspot,kandkankelectrodekwaskplacedkonkthatkpaste. kkkkkkkkkk10kkkkkkkkThenkonktopkofkthatkelectrodekwaskakcut-upkfourkbykfour kkkkkkkkkk11kkkpiecekofkgauzekthatkwaskplacedkonktopkofkit.kkAndkthatkwas kkkkkkkkkk12kkkthekpreparationkofkthekscalp. kkkkkkkkkk13kkkkkkkkQkkkkAndkafterkthekscalpkwaskprepared,kwhatkoccurred? kkkkkkkkkk14kkkkkkkkAkkkkWekturnedkonkthekmachinekandkMr.kNelsonkwaskgiven kkkkkkkkkk15kkkinstructionsktokfixk--ktoksitkbac kandkrelaxkandkloo katka kkkkkkkkkk16kkkpointkonkthekwall,kwhichkhekdid. kkkkkkkkkk17kkkkkkkkAndkthen,kyoukcankseekdisplayedkonkthekscreen,kakhead kkkkkkkkkk18kkkwithk--kakroundkhead,kandkinsidekthekheadktherekarek19 kkkkkkkkkk19kkklittlekcircles. kkkkkkkkkk20kkkkkkkkAndktheklittlekcirclesklightkupkwhenkthekimpedance,kand kkkkkkkkkk21kkkI'llkexplainkthatkinkakminute,kisktookhigh. kkkkkkkkkk22kkkkkkkkImpedancekiskakmeasurekbasicallykofkresistance, kkkkkkkkkk23kkkelectricalkresistance.kkItktellskthekpersonkwhokiskacquiring kkkkkkkkkk24kkkthekEEGkwhetherkorknotktheykhavekakgoodkconnection.kkAnytime kkkkkkkkkk25kkktheykdon'tkhavekakgoodkconnection,kthatklittlekdotkturns

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk32

kkkkkkkkkkk1kkkread. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkSo,kyoukdon'tkonlykhavektokdependkonkyourkvisual kkkkkkkkkkk3kkkinspectionkofkthosek19ksquiggleskgoingkbac kandkforth,kwhich kkkkkkkkkkk4kkkiskverykrapid,kbutkyoukgetkaksecondkbyksecondkreadoutkof kkkkkkkkkkk5kkkwhetherkorknotkthekresistancekiskstillkgood. kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkIkmightkaddkthekadvantagekofkthatkiskthatkinkthekold kkkkkkkkkkk7kkkdayskwhenkwekdidkankanalogkwekusedkaklittlekmachinekcalledka kkkkkkkkkkk8kkkchec trode. kkkkkkkkkkk9kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk10kkkkkkkkQkkkkYoukwereksayingkinkthekoldkdayskyoukusedkwhat? kkkkkkkkkk11kkkkkkkkAkkkkWekusedkakmachinekcalledkchec trode,kandkyoukonly kkkkkkkkkk12kkkmeasuredkitkatkthekbeginningktokma eksurekthatkyour kkkkkkkkkk13kkkpreparationskwerekcorrect. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkQuantitativekEEG,kdigitalkEEGkyoukarekgettingkitksecond kkkkkkkkkk15kkkbyksecond,kbyksecondkbyksecond.kkIfksomethingkgoeskwrongkyou kkkkkkkkkk16kkkdon'tkhavektokdependkjustkonkyourkeyeballskseeingkaksquiggly kkkkkkkkkk17kkklinekgokbykandkmightkmisskit,kbutkthekthingklightskupkand kkkkkkkkkk18kkkyoukcankseekit. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkQkkkkWhatkarekthekinstrumentskandkwhatkiskthe kkkkkkkkkk20kkktechnologykthatkyoukhavekinkthekjailkwhilekyoukare kkkkkkkkkk21kkkconductingkthisktest? kkkkkkkkkk22kkkkkkkkAkkkkWhatkiskthekwhat,kI'mksorry? kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkWhatkarekyoukusingkinkthekjail?kkIfkthekjurykwas kkkkkkkkkk24kkksittingktherekwatchingkthiskbeingkdone,kdescribekwhat kkkkkkkkkk25kkkinstrumentskarektherekandkwhatkiskbeingkused.

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk33

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkAkkkkYou'dkseekaklaptopkli ekthiskone,kaklaptop kkkkkkkkkkk2kkkcomputer.kkYou'dkseekakboxkaboutkthiskwidekandkaboutkthat kkkkkkkkkkk3kkklongk(indicating). kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkSo,kit'skaklittlekbitklargerkthanktwokpac skof kkkkkkkkkkk5kkkcigarettes,kandkthektopkofkthekboxktherekarek32kholes.kkAnd kkkkkkkkkkk6kkkintokthosekholes,kthekwireskthatkarekcomingkfromkMr. kkkkkkkkkkk7kkkNelson'skhead.kkTheykarekpluggedkin. kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkEachkonekofkthosekroundkholeskareklabeledkwithkthekname kkkkkkkkkkk9kkkofktheksitekonkthekhead.kkEachkonekofkthekwireskare kkkkkkkkkk10kkkdifferentkcolorsksokthatkyoukcank eepktrac kandkyoukdon't kkkkkkkkkk11kkkgetkmixedkupkwhatkbelongskwhere.kkAndk-kkkkkkkkkk12kkkkkkkkQkkkkJustktokinterruptkforkaksecond,kDoctor.kkYouksaid kkkkkkkkkk13kkktherekarek19kleads.kkHowkisktherek32kholeskwhenkthere'sk19 kkkkkkkkkk14kkkleads? kkkkkkkkkk15kkkkkkkkAkkkkBecausekthekTru-Scank32kcankdokotherkthingskother kkkkkkkkkk16kkkthanksimplykacquirekakquantitativekEEG.kkTherekarekother kkkkkkkkkk17kkktestskthatkcankbekperformedkthatkwouldkrequirekmorekleads. kkkkkkkkkk18kkkkkkkkTheykarekcalledkERPkorkevent-relatedkpotentialskthat kkkkkkkkkk19kkkhavektokdokwithkyoukwantkthemkexposes.kkYoukcankalsokhave kkkkkkkkkk20kkkmorekthank32kchannels,kifkyoukwant.kkIt'sknotknecessary. kkkkkkkkkk21kkkkkkkkQkkkkTheykseekthatkbox,ktheykseekthekwires,ktheykseeka kkkkkkkkkk22kkklaptop,kwhatkelsekdoktheyksee? kkkkkkkkkk23kkkkkkkkAkkkkTheykseekwhat'skcalledkakDaykMedkandkthenkthere's kkkkkkkkkk24kkkanotherkbox.kkThere'skakwirekcomeskoutkofkthekDaykMed,kinto kkkkkkkkkk25kkkakboxkthatkiskaboutktheksizekofkakcigarettekpac ,kandkakwire

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk34

kkkkkkkkkkk1kkkfromktherekthatkgoeskintokthekcomputerkthatkhaskakUSBkport, kkkkkkkkkkk2kkkthat'skthekcommunicatorkwithkthekcomputer. kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkOnkthekfrontkendkofkthekDaykMed,kaklargerkboxktherekis kkkkkkkkkkk4kkkakblin ingklightkandkthatkblin ingklightktellskyoukwhether kkkkkkkkkkk5kkkorknotkthere'skakgoodkcommunicationkbetweenkthekcomputerkand kkkkkkkkkkk6kkkwhetherkthekDaykMedkiskwor ingkcorrectly. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkAlsokonkthekscreenkwhenkyoukarekloo ingknowkatkthe kkkkkkkkkkk8kkkscreen,kyoukalsokseekaklittlekwidgetkupkthere,kitktellskyou kkkkkkkkkkk9kkkifkthekbatterykisklowk--kyouk now,kwhatkthekbatterykstrength kkkkkkkkkk10kkkiskofkthekTrue-Scankdata. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkQkkkkAndkoncekMr.kNelsonkwaskhoo edkupktokthatkwithkall kkkkkkkkkk12kkk19kleads,kwhatkarekyoukdoingkandkwhatkiskhekdoing? kkkkkkkkkk13kkkkkkkkAkkkkMr.kNelsonkisksittingkquietlykstaringkatkthekwall. kkkkkkkkkk14kkkIkamkloo ingkatkhim.kkI'mkloo ingkatkthektechnician,kI'm kkkkkkkkkk15kkkloo ingkatkthekscreen. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkQkkkkWhatkarekyoukseeingkonkthekscreen? kkkkkkkkkk17kkkkkkkkAkkkkAskyouksaid,kthosek19ksquigglyklines. kkkkkkkkkk18kkkkkkkkQkkkkNow,kDoctor,kdokyoukhavekakdemonstrativekthatkjust kkkkkkkkkk19kkkshowsktheklineskthatkyoukwouldkhavekseenkwithinkthe kkkkkkkkkk20kkkPowerPointktokbekcompared? kkkkkkkkkk21kkkkkkkkAkkkkThatkjustkhask--knoknotationskatkallkonkthem? kkkkkkkkkk22kkkThis. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkYoukareknotkgoingktoktestifykasktoktheknotations? kkkkkkkkkk24kkkkkkkkAkkkkYes,kIkdo. kkkkkkkkkk25kkkkkkkkQkkkkYoukdo?kkO ay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk35

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkkkkkkMR.kLENAMON:kkMaykIkhavekakmoment,kJudgekto kkkkkkkkkkk2kkkapproachkthekwitness? kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkkkkkkTHEkCOURT:kkSure. kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkkkkkkMR.kLENAMON:kkI'mkgoingktokturnkthiskoff.kkWhy kkkkkkkkkkk5kkkdon'tkyoukfindkthatkandkthenk--ksokyoukcankshowkthekjurykand kkkkkkkkkkk6kkkMs.kMendezkwillkta ekakloo katkit. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkQkkkkO ay.kkDoc,kwhatkwekloo ingkat? kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkAkkkkWekarekloo ingkatkactuallykMr.kNelson'skrawkEEG, kkkkkkkkkk10kkktheksquigglyklineskthatkyoukmentioned. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkQkkkkAndkeachkonekofktheseklineskrepresentkaklead?

kkkkkkkkkk13kkkandkyou'llkbekablektokseekitkbetter. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkQkkkkEachkonekofktheseklineskrepresentkaklead? kkkkkkkkkk15kkkkkkkkAkkkkCorrect. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkQkkkkThere'sk19kofkthem? kkkkkkkkkk17kkkkkkkkAkkkkCorrect. kkkkkkkkkk18kkkkkkkkQkkkkWhenkhe'skhoo edkupkandkyoukarekstandingkthere, kkkkkkkkkk19kkksittingkthere,kyoukarekloo ingkatkthiskandkloo ingkaskyou kkkkkkkkkk20kkktal edkabout,khimkandkwhat'skgoingkonkinkthekroom. kkkkkkkkkk21kkkkkkkkCouldkyoukexplainkbeforekwekgetktokMr.kNelson,kwhatkis kkkkkkkkkk22kkkthektestingkprocesskthatkiskusedktokgatherkthiskinformation kkkkkkkkkk23kkkthatkiskgoingktokbekinputtedkintokthekNeuroGuidekprogram? kkkkkkkkkk24kkkkkkkkAkkkkAskIksaid,kwekas khimktokloo ,kandkhek eepskhis kkkkkkkkkk25kkkeyeskopen.kkWekrunkthatkforkapproximatelyktenkminutes.

 

kkkkkkkkkk12kkkkkkkkAkkkkCorrect.kkIkthin kit'skeasierkifkIkma ekthemkblac

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk36

kkkkkkkkkkk2kkkaboutkgenerally.kkIsktherekakgeneralkprocesskusedkforkdoing kkkkkkkkkkk3kkkakQEEGkinktermskofktheknumberkofkdifferentktestskthatkyou kkkkkkkkkkk4kkkrun,kandkcankyoukdescribekeachkofkthose? kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkAkkkkInkgeneralkthere'skakminimumkofktwokconditionskand kkkkkkkkkkk6kkkupktokfive. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkQkkkkAndklet'skgokthroughkthekfivekconditions.kkWhat kkkkkkkkkkk8kkkwouldkbekthekfivekconditionskyoukarekreferringkto? kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkAkkkkUsuallykeyeskopen,keyeskclosed.kkOnekorktwoktas s. kkkkkkkkkk10kkkInkotherkwords,kwherekthekpersonkiskdoingkaktas .kkAndkthen kkkkkkkkkk11kkkwhatkwekcallkhyperventilation. kkkkkkkkkk12kkkkkkkkQkkkkAndkcankyoukdescribe,kinkthiskparticularkcase, kkkkkkkkkk13kkkbeginningkwithkthekfirstktestkthatkyoukprovidek--kthatkyou kkkkkkkkkk14kkkas edkMr.kNelsonktokdo,kwhatkyoukas edkhimktokdo,kwhatkyou kkkkkkkkkk15kkkwerekdoing,kwhatkyoukwerekrecording,kwherekthatkinformation kkkkkkkkkk16kkkwaskgoingkandkwhatkthekpurposekofkthatkinformationkbeing kkkkkkkkkk17kkkrecordedkwas.kkIkas edkyoukfivekthings. kkkkkkkkkk18kkkkkkkkAkkkkWell,khekwaskloo ingkatkakspotkonkthekwall. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkQkkkkAndkthiskiskcalledkwhatktest? kkkkkkkkkk20kkkkkkkkAkkkkThiskiskthekeyeskopen.kkHiskeyeskwerekopen.kkIkwas kkkkkkkkkk21kkkloo ingkatkhimkandkma ingksurekhekwasn'tkfallingkasleepkor kkkkkkkkkk22kkkhekwasn'tkmovingkaround. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkIkwaskwatchingkthekscreen.kkIkcouldkseekthekscreen,kand kkkkkkkkkk24kkkIkcouldkseekMs.kBarose,kandkshekwaskwatchingkthekscreenkand kkkkkkkkkk25kkkwouldkturnkoccasionallyktokseekhim.kkThat'skwhatkIkwas

 

 

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkQkkkkBeforekwekgetktokhimkspecifically,klet'sktal

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk37

kkkkkkkkkkk1kkkdoing,kwaskmonitoringktheksituation,kwatchingkwhatkwaskgoing kkkkkkkkkkk2kkkon. kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkQkkkkIskthiskinformationkbeingkrecorded? kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkAkkkkYes.kkThekinformationkisknowkgoingkfrom kkkkkkkkkkk5kkkMr.kNelson'skbrainkthroughkthekwires,kthroughkthekDaykMed kkkkkkkkkkk6kkkconverterkontokthekscreenkandkbeingkstoredkonkthekhard kkkkkkkkkkk7kkkdrive. kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkQkkkkHowklongkdoeskthisktestk--khowklongkdoeskthisktest kkkkkkkkkkk9kkkgokonkfor? kkkkkkkkkk10kkkkkkkkAkkkkTenkminuteskandkaksecondkorktwo. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkQkkkkAndkwhatkiskthekpurposekofkthektest?

kkkkkkkkkk13kkkatkthekbrainkactivitykwhilekthekeyeskarekopen,kwhichkiskthe kkkkkkkkkk14kkkstatekofkmindkmostkofkuskwal karoundkinkmostkofkthektime, kkkkkkkkkk15kkkhopefully. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkQkkkkWhatkarekyoukdoingkinkregardsktokma ingksurekthat kkkkkkkkkk17kkkthiskiskoccurringkproperlykandkwhatkarekyoukarekvigilant kkkkkkkkkk18kkkaboutkinktermskofkwhatkyoukarekseeingkonkthekscreen? kkkkkkkkkk19kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk20kkkkkkkkQkkkkWhatkarekyoukloo ingkforkwhenkyoukarekloo ingkat kkkkkkkkkk21kkkthekscreen? kkkkkkkkkk22kkkkkkkkAkkkkWhenkI'mkloo ingkatkthekscreen? kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkYes. kkkkkkkkkk24kkkkkkkkAkkkkI'mkloo ingkatkwhetherkorknotkthere'skhugekchange kkkkkkkkkk25kkkinkonekofktheseksquigglyklines.kkWhetherkorknotkanykofkthe

 

kkkkkkkkkk12kkkkkkkkAkkkkWell,kthekpurposekofkthekeyeskopenktestkisktokloo

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk38

kkkkkkkkkkk1kkklineskarekgoingkflat,kthatkwouldktellkmeksomething kkkkkkkkkkk2kkkimportant. kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkAnd,kofkcourse,kthatkitkiskcontinuingktokrun.kkAndkalso kkkkkkkkkkk4kkkloo ingk--kIkcan'tkseekthekactualknumberskbecausektheykare kkkkkkkkkkk5kkktooksmall,kbutkIkcankseekpartkofkthatkheadkandkIkcankloo kat kkkkkkkkkkk6kkkthekcolors,kIkcankseekthekimpedance.kkIkwaskonkankanglekli e kkkkkkkkkkk7kkkthisk(indicating). kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkQkkkkNow,kDoctor,klimitingkyourktestimonyktokwhatkyou kkkkkkkkkkk9kkkarekviewingkinkreferencektokwhatkiskimportantktokyoukaska kkkkkkkkkk10kkktechnician. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkAndkIkjustkwantktokclarifykthiskforkakmoment.kkBesides kkkkkkkkkk12kkkdoingkthiskfromkaktechnicalkperspectivekyoukdokthiskonk--kon kkkkkkkkkk13kkkoccasionkyoukdokyourkownkanalysiskregardingkinformation kkkkkkkkkk14kkkthat'skinputtedkintokthis? kkkkkkkkkk15kkkkkkkkAkkkkArekyoukas ingkmekifkIkdok-kkkkkkkkkk16kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk17kkkkkkkkQkkkkSometimeskwhenkyoukdokakQEEG,kaklotkofktimeskwhen kkkkkkkkkk18kkkyoukdokthekQEEG,kbesideskdoingkthektechnicalkaspectkof kkkkkkkkkk19kkkhoo ingkupkandkfeedingkthekinformation,kyoukalsokanalyzekand kkkkkkkkkk20kkkcomektokconclusionskyourself? kkkkkkkkkk21kkkkkkkkAkkkkAbsolutelykallkthektime. kkkkkkkkkk22kkkkkkkkQkkkkInkthiskparticularkcasekyourktestimonykherekis kkkkkkkkkk23kkkgoingktokbeklimitedktokthektechniciankpart.kkSokthe kkkkkkkkkk24kkkquestionskI'mkas ingkyoukarekinkreferencektokwhenkyoukare kkkkkkkkkk25kkkloo ingkatksomethingkfromkaktechnicalkperspectivekaskopposed

 

 

 

 

     

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk39

kkkkkkkkkkk1kkktok--kinkcomparisonktokankanalyticalkperspective. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkSo,kwhenkyouksaidkthatkyouk--kwhenkyoukarektal ing kkkkkkkkkkk3kkkaboutkthekinitialkeyeskopenktestkthatkifkthere'skakflatkline kkkkkkkkkkk4kkktherekit'sksomethingksignificant? kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkQkkkkIskthatksomethingksignificantkaskankanalystkor

kkkkkkkkkkk8kkkaboutkwhatkisksignificantkaskaktechnician? kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkAkkkkFromkaktechnician'skpointkofkview? kkkkkkkkkk10kkkkkkkkQkkkkYes. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkAkkkkYes.kkThat'skwhatkIkwask--kit'sksignificantkfromka kkkkkkkkkk12kkktechnician'skpointkofkview. kkkkkkkkkk13kkkkkkkkQkkkkCankyoukexplainkthat,kwhy? kkkkkkkkkk14kkkkkkkkAkkkkBecausekitktellskmekthatkthekhardwarekiskeitherkA, kkkkkkkkkk15kkkoutkofkcalibrationkor,kB,kthekimpedancekhaskreachedk50,000 kkkkkkkkkk16kkkohmskandkthatkisktheklimitkthatkthekamplifierkcankhandlekand kkkkkkkkkk17kkkstillkdisplaykakdecedentksignal.kkItkwillknotkdisplayka kkkkkkkkkk18kkksignal,kitkwillkshutkdown.kkThat'skakfailksafe. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkQkkkkCankyoukbrieflykwithoutkgettingkintoksuperkgreat kkkkkkkkkk20kkkdetail,kwhatkdokyoukmeank50,000kohmskandkwhykiskthat kkkkkkkkkk21kkksignificant? kkkkkkkkkk22kkkkkkkkAkkkkWell,kthekohms,kohmskiskthekmeasurekofkimpedance. kkkkkkkkkk23kkkIt'skakmeasurekofkresistance,kthere'skvoltskandkwattskand kkkkkkkkkk24kkkohms,kandkthekamountkofkresistancekgoingkthrough. kkkkkkkkkk25kkkkkkkkSo,kyoukwantkveryklittlekresistance.kkYoukwantktokget

 

kkkkkkkkkkk7kkksignificantkaskaktechnician?kkAndkIkonlykwantkyouktoktal

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk40

kkkkkkkkkkk1kkkasktruekhighkfidelity,kli ekonkyourkstereokatkhome,kyoukwant kkkkkkkkkkk2kkktheksoundkthatkyoukhavekinkthekconcertkhall,kandkyoukwantkto kkkkkkkkkkk3kkkhearkthekconcertkhallkinsideksomebody'skhead. kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkYoukdon'tkwantktokhearktheknoisekonkthekelectrode,kyou kkkkkkkkkkk5kkkdon'tkwantktokmeasurekthekairkspacekbetweenkthekheadkandkthe kkkkkkkkkkk6kkkscalpk--kandkthekelectrode,krather. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkSokyoukwantkakgoodksolidkconnection.kkAndkwhenkit'sknot kkkkkkkkkkk8kkkakgoodksolidkconnection,kthekresistancekgoeskup.kkIt's kkkkkkkkkkk9kkkharder,kmeaningkit'skharderkforkthekelectricalkimpulsekto kkkkkkkkkk10kkktravelkthroughkthekwire,kandkthat'skwhenkthekohmskgokup. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkWhatkthekmachinekfromkaktechnicalkpointkiskactually kkkkkkkkkk12kkkdoing,kit'sksendingkankelectricalksignalkfromkitselfktokthe kkkkkkkkkk13kkkwirekandkit'sksupposedktokgetkthatksignalkbac kalongkwith kkkkkkkkkk14kkkthekEEGksignal,kandkthat'skhowkit'skmeasuringkthekimpedance, kkkkkkkkkk15kkkeveryksecond.kkIfkthatksignalkisknotkcomingkbac kwithin kkkkkkkkkk16kkkspecifiedklimits,kit'skgoingktokflash. kkkkkkkkkk17kkkkkkkkQkkkkAndkyoukalsokindicatedkthatkyoukwouldkloo kforkthe kkkkkkkkkk18kkkbiggerksquigglyklines? kkkkkkkkkk19kkkkkkkkAkkkkCorrect. kkkkkkkkkk20kkkkkkkkQkkkkIsktherekaktechnicalksignificancektokthat? kkkkkkkkkk21kkkkkkkkAkkkkItkusuallykmeanskthatkthere'sksomek indkofkeither kkkkkkkkkk22kkkakdisconnectkthatkIkcan'tkseekorkakwirekmaykbecomekloose. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkInkthatkcase,kyou'dkalsokprobablykseekakflatklinekor kkkkkkkkkk24kkksomethingkonkthekred.kkThekwireskhavektokbek--kI'mksorry. kkkkkkkkkk25kkkI'mkapologizingktokakmicrophone.

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk41

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkThekwireskarekaboutkthisklongk(indicating),kIkguess kkkkkkkkkkk2kkkaboutkthreekfeet,kandksoksometimeskifktheykswing,ksomeone kkkkkkkkkkk3kkkbrusheskupkagainstkitkyoukcankseekthatkartifact,kthekwire kkkkkkkkkkk4kkkmovementkartifactkorkIkmightkbekloo ingkatkthekscreenkand kkkkkkkkkkk5kkknotkatkMr.kNelsonkatkthatktimekorkwhoeverkitkis,kandkIkcould kkkkkkkkkkk6kkkseekthekmovementkonkthekscreenkbeforekIkseekthekpatient kkkkkkkkkkk7kkkmove.kkIkwouldk nowktokturnktowardskthekpatient,k"Whatkis kkkkkkkkkkk8kkkgoingkon?" kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkQkkkkNow,kiskthereksomethingkthatkyoukloo kforkwhile kkkkkkkkkk10kkkthiskisk--ksorry. kkkkkkkkkk11kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk12kkkkkkkkQkkkkGoodkafternoon,kDoctor. kkkkkkkkkk13kkkkkkkkAkkkkGoodkafternoon,kMr.kLenamon. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkQkkkkWekwerektal ingkaboutktheksquigglyklineskandkwhat kkkkkkkkkk15kkkrelatedktokthemkandkthiskiskankexamplekofkwhatkyoukare kkkkkkkkkk16kkkseeingkwhilekyoukareksittingktherekmonitoringkthekmonitorkon kkkkkkkkkk17kkkthekcomputer? kkkkkkkkkk18kkkkkkkkAkkkkCorrect. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkQkkkkBeforekwekcontinuekonkwithkthektestingkprocess, kkkkkkkkkk20kkklet'skgokbac ktoksomekofkthektrainingkthatkyoukhavekreceived kkkkkkkkkk21kkktokgetktokthekpointkwherekyoukwerekatkonkthekdatekthatkyou kkkkkkkkkk22kkkevaluatedkMr.kNelson. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkFirstkofkall,kwhatkwaskthekdatekthatkyoukevaluatedkMr. kkkkkkkkkk24kkkNelson? kkkkkkkkkk25kkkkkkkkAkkkkThekactualkdatekIkwaskthere,kI'dkhavektokloo kthe

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk42

kkkkkkkkkkk1kkkdatekup. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkQkkkkDoeskthekreportkrefreshkyourkrecollection? kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkAkkkkYes,kitkwaskonkJunek12th,k2009. kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkQkkkkJunek12th,k2009.kkBeforekJunek12th,k2009,kcould kkkkkkkkkkk5kkkyoukdescribektokthekjuryk--kyoukmentionedkthatkyoukhadkdone kkkkkkkkkkk6kkkaboutk300-plusktests,kQEEGktests? kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkAkkkkThat'skcorrect. kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkQkkkkCankyoukdescribektokthekjurykyourktrainingkinkthe kkkkkkkkkkk9kkknumberkofkhours,kandkgeneralizedktraining,kthatkyoukreceived kkkkkkkkkk10kkkonkQEEGkandkwhatkyouk--klet'skstartkwithkthat. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkAkkkkItkwaskhundredskofkhourskofkwor shopskthatkinvolve kkkkkkkkkk12kkklearningkhowktokdistinguishkbetweenkrealkQEEGksignalkandknot kkkkkkkkkk13kkkankQEEGksignal,khowktokdokdifferentkhoo ups,kbecause kkkkkkkkkk14kkktherekarekdifferentkwayskofkhoo ingkupkthekwires,kwhatkis kkkkkkkkkk15kkkandkwhatkisn'tkakmontage,kwhatkthekmeaningkofkthe kkkkkkkkkk16kkkfrequencieskare,khowkyoukdeterminekwhatkfrequencieskyoukare kkkkkkkkkk17kkkloo ingkatkandkhowktoktransformkthekEEQkandkhowkto kkkkkkkkkk18kkkinterpret. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkQkkkkWhatkiskakmontage?kkYoukusedkthekwordkmontage. kkkkkkkkkk20kkkkkkkkAkkkkMontagekiskli ekaklens.kkSo,kit'skthekelectrical kkkkkkkkkk21kkkconfiguration. kkkkkkkkkk22kkkkkkkkThekwaykaktechniciankunderstandskwhatkhe'skloo ingkat kkkkkkkkkk23kkkiskyoukhavektokunderstandkthatktheklittlekbluekboxkthatkyou kkkkkkkkkk24kkksawkonkthekscreen,keverykEEGkamplifierkhasksomethingkcalled kkkkkkkkkk25kkkakdifferentialkamplifier,kwhichkmeanskitktellskyoukthe

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk43

kkkkkkkkkkk1kkkdifferencekbetweenktwokdifferentksignals.kkThat'skallkit kkkkkkkkkkk2kkktellskyou. kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkSo,kwhatkyouksawkonkthekscenekiskwhat'skcalledkthe kkkkkkkkkkk4kkklin ed-earskmontage. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkQkkkkYoukarekspea ingkaboutkyourkexperiencekinktraining kkkkkkkkkkk7kkkconcerningkQEEG? kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkAkkkkCorrect.kkIkwasktaughtkwhatktheklin ed-ears kkkkkkkkkkk9kkkmontagekwas,kwhatkthekotherksequentialkmontagekwask-kkkkkkkkkk10kkktherekarekdifferentknamesk--kandktheykrenderktheksquiggles kkkkkkkkkk11kkkinkdifferentkwayskandktheykmeankdifferentkthingskdepending kkkkkkkkkk12kkkuponkwhatkyouksubtractkfromkwhat. kkkkkkkkkk13kkkkkkkkQkkkkSo,kbesideskthekactualkclassroomktraining,kdidkyou kkkkkkkkkk14kkkreceivektrainingkinkhowktokplacekthesekitemskonkthekforehead kkkkkkkkkk15kkkandkthingskli ekthat? kkkkkkkkkk16kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkk17kkkkkkkkQkkkkAndktheksignificancekthatkyoukjustktestifiedkabout kkkkkkkkkk18kkkthekmontagekissue? kkkkkkkkkk19kkkkkkkkAkkkkYes.kkPartkofkmyktrainingkatkMenniger's,kIkhadktwo kkkkkkkkkk20kkkyearskofkpost-doctoralksupervision.kkSomekofkitkwaskhands-on kkkkkkkkkk21kkkandksomekofkitkwaskdistant,kandkitkinvolvedkplacingkand kkkkkkkkkk22kkk nowingkthatkIkwaskdoingkitkcorrectly. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkSubsequentktokthatkandkinkunionkwithkthat,kyou kkkkkkkkkk24kkkactuallykconductedk300-pluskQEEGkexaminations? kkkkkkkkkk25kkkkkkkkAkkkkThat'skcorrect.

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk44

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkQkkkkHowkmanykofkthosekwerekusingk19kleads? kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkAkkkkAllkofkthem. kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkQkkkkThek19kleadskonkthekhead,kQEEGkfullktesting,kand kkkkkkkkkkk4kkkyoukactuallykinkthosekcaseskinterpretedkthekdatakyourself? kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkAkkkkYes,kIkdid. kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkQkkkkSo,kyourkexperiencekwithinkthekfieldkallowskyoukto kkkkkkkkkkk7kkkinterpretkthekdata? kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkkk9kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk10kkkkkkkkQkkkkNow,kDoctor,kwhatkprofessionalkorganizationskdo kkkkkkkkkk11kkkyoukbelongkto? kkkkkkkkkk12kkkkkkkkAkkkkIkbelongktokthekInternationalkSocietykfor kkkkkkkkkk13kkkNeurofeedbac kandkResearch.kkIkbelongktokthe kkkkkkkkkk14kkkElectroencephalographykClinicalkNeurosciencekSociety. kkkkkkkkkk15kkkkkkkkIkbelongktokthekSocietyk--kAssociationkforkApplied kkkkkkkkkk16kkkPhysiologykandkBiofeedbac . kkkkkkkkkk17kkkkkkkkIkbelongktokthekAmericankPsychologicalkAssociationkand kkkkkkkkkk18kkkIkbelongktokthekAmericankAssociationkofkMarriagekandkFamily kkkkkkkkkk19kkkTherapists. kkkkkkkkkk20kkkkkkkkQkkkkWithkthekexceptionkofktheklastkone,karekthekrest kkkkkkkkkk21kkkofkthosekassociationskthatkdealkwithkEEGkorkQEEGkrelated kkkkkkkkkk22kkkissues? kkkkkkkkkk23kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkk24kkkkkkkkQkkkkAndkapproximatelykhowkmanykhourskofkcontinuing kkkkkkkkkk25kkkeducationkdokyoukattendkeverykyear?

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk45

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkAkkkkMykcertificationkrequiresk30khourskakyear. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkQkkkkWhatkiskyourkcertificationkin? kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkAkkkkIt'skboard-certificationkinkneurofeedbac kandkI kkkkkkkkkkk4kkkholdkthekstatuskofkseniorkfellowkofkthatkboard. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkQkkkkWhatkdoeskthatkmeank"seniorkfellow"? kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkAkkkkWell,kitkmeanskthatkIkhavekachievedkakcertain kkkkkkkkkkk7kkknumberkofkcontinuingkeducationkhours. kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkItkta eskapproximatelykfivekyearskofkexperiencekin kkkkkkkkkkk9kkkpassingkallkthekdifferentkwor shopsktokgetktokthatkstagekas kkkkkkkkkk10kkkwellkaskreviewkofkcredentials. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkQkkkkAndkinkadditionktokthekeducationkorkorganizations kkkkkkkkkk12kkkthatkyoukbelongkin,khavekyoukactuallyktaughtkother kkkkkkkkkk13kkkindividualskhowktokdokthekQEEG? kkkkkkkkkk14kkkkkkkkAkkkkYes,kIkhavekmentoredkandksupervisedkotherkpeople kkkkkkkkkk15kkkinkteachingkthemkEEGkandkQEEGkandkneurofeedbac . kkkkkkkkkk16kkkkkkkkSomekofkthemkstillkpracticekandkIkcurrentlykhavektwo kkkkkkkkkk17kkksuchksupervisees,konekakneuropsychologistkandkonekakfamily kkkkkkkkkk18kkktherapist. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkQkkkkAndktheykarekwor ingkunderkyourksupervision? kkkkkkkkkk20kkkkkkkkAkkkkYes,ktheykare. kkkkkkkkkk21kkkkkkkkQkkkkCankyoukdescribektokthekjurykbrieflykwhat kkkkkkkkkk22kkkneurofeedbac kiskandkhowkitkwor s? kkkkkkkkkk23kkkkkkkkAkkkkNeurofeedbac kiskaktrainingkprocedurek-kkkkkkkkkk24kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk25kkkkkkkkQkkkkDoctor,kwhatkpercentagekofkyourkpracticekdokyou

 

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk46

kkkkkkkkkkk1kkkusekthekQEEGkorkrelatedkequipmentkinkyourkdailykpractice? kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkAkkkkAtkthekpresentktimekI'dksayk70ktok80kpercent. kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkQkkkkAndkcankyoukdescribekwhatkyoukdokwithkthat? kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkAkkkkThekactualksessions? kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkQkkkkYes.kkDescribekwhatkyoukarekdoingkwithkthe kkkkkkkkkkk6kkkmaterial. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkAkkkkActually,kIkpreparekthekscalp.kkIkputkonkthe kkkkkkkkkkk8kkkleads.kkIkreadkthekrawkEEGkcomingkacrosskmykscreen.kkIkma e kkkkkkkkkkk9kkkadjustmentskofkwhatkwekcallkthresholds. kkkkkkkkkk10kkkkkkkkSo,kthatkdetermineskwhatkthekpersonkiskgoingktokbe kkkkkkkkkk11kkkrewardedkfor,kwhatkthekbrainkiskgoingktokbekrewardedkfor, kkkkkkkkkk12kkkandkshapekthekneuronskinkthekbrainktokrespondkinkakcertain kkkkkkkkkk13kkkway. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkIkma ekthekdecisionkaboutkwhatksitesktokputkthekleads kkkkkkkkkk15kkkon,kwhenktokta ekthemkoff,kwhatkfrequenciesktoktrain,kand kkkkkkkkkk16kkkwhatkdifferentk indskofkthingskinkthekbrainktoktrain, kkkkkkkkkk17kkkbecausektherekarekseveralkdifferentkrelationships.kkIt'sknot kkkkkkkkkk18kkkjustkpower. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkIt'sknotkjustkthekamountkofkelectricitykthat'skcoming kkkkkkkkkk20kkkthrough,kbutktherekarekdifferentkthingsktoktrain.kkThekbrain kkkkkkkkkk21kkkiskcomplexkthatkway.kkIkhavektokma ekthosekdecisions. kkkkkkkkkk22kkkkkkkkThiskiskwhatkI'mkdoingkinkeachksession.kkIkassesskthe kkkkkkkkkk23kkkmentalkandkemotionalkstatuskofkthekpatient,kfamilykstatus, kkkkkkkkkk24kkkandktheirkstressklevel.kkIkintegratekthatkwithkwhatkIksee, kkkkkkkkkk25kkktheirkbehavior,kandkwhatkIkseekonkthekEEG.

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk47

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkQkkkkWhenkyouksayk"train,"kwhatkdokyoukmeankbyktrain? kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkAkkkkTrainkmeanskthatktheykgetkrewardedkorknotkrewarded kkkkkkkkkkk3kkkandkI'mktryingktokgetkthekbrainktokacquirekakdifferent kkkkkkkkkkk4kkkhabit. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkQkkkkHowktheykrewarded? kkkkkkkkkkk6kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkQkkkkThiskprocesskthatkyoukarektal ingkaboutkis kkkkkkkkkkk8kkkneurofeedbac ? kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkAkkkkThat'skcorrect. kkkkkkkkkk10kkkkkkkkQkkkkAndkinkthiskparticularkcase,kyoukwerekas edkto kkkkkkkkkk11kkkactuallykconductkakcollectionkofkdatakfromkMr.kNelsonkin kkkkkkkkkk12kkkreferencektoksomekultimatektestingkthatkwaskgoingktokbekdone kkkkkkkkkk13kkkinkankevaluationkbykDr.kThatcher? kkkkkkkkkk14kkkkkkkkAkkkkThat'skcorrect. kkkkkkkkkk15kkkkkkkkQkkkkNow,klet'skgokbac ktok--kwekwerektal ingkaboutk-kkkkkkkkkk16kkkbeforekwektoo kankasidekonkyourkquantificationskissue,kwe kkkkkkkkkk17kkkwerektal ingkaboutkthekfirstktest,keyes-opened.kkYou kkkkkkkkkk18kkkmentionedkfivekpossiblektests. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkWerekallkfivektestskorkconditionskusedkinkMr.kNelson's kkkkkkkkkk20kkkcase? kkkkkkkkkk21kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkk22kkkkkkkkQkkkkAndkthekfirstkonekyoukdescribedkwaskeyes-opened kkkkkkkkkk23kkkandkyouktal edkaboutkcollectingkdata? kkkkkkkkkk24kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkk25kkkkkkkkQkkkkGenerally,kthek indkofkdatakthatkyoukarekseeing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk48

kkkkkkkkkkk1kkkthatkiskplacedkinkfrontkofkthekjurykinkthiskexhibitkyoukare kkkkkkkkkkk2kkkactuallykviewing? kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkAkkkkYes,kthiskiskactuallykthekeyes-openedkrecord,kthe kkkkkkkkkkk4kkkfirstksixksecondsk--kfivekandkakhalfkseconds. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkQkkkkNow,kwektal edkaboutkakcouplekofkthingskthatkyou kkkkkkkkkkk6kkkarekloo ingkfor,keitherkakflatklinekorkankextendedkline,kand kkkkkkkkkkk7kkkwekalreadykdiscussedktheksignificancekofkthose. kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkIsktherekanythingkelseksignificantkthatkyoukwouldkbe kkkkkkkkkkk9kkkloo ingkatkwhilekyoukarekviewingkthiskmaterialkin kkkkkkkkkk10kkkconjunctionkwithkwatchingkMr.kNelsonkinkthekcollectionkof kkkkkkkkkk11kkkthiskdata? kkkkkkkkkk12kkkkkkkkAkkkkWatchingkhimkonkthekscreen? kkkkkkkkkk13kkkkkkkkQkkkkYes. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkAkkkkThekimpedanceklevels,kma ingksurekwekhavekgood kkkkkkkkkk15kkkcontacts,kandkthekmachinerykiskwor ingkcorrectlykandkthat's kkkkkkkkkk16kkkbasicallykit. kkkkkkkkkk17kkkkkkkkQkkkkWhatkiskartifacting? kkkkkkkkkk18kkkkkkkkAkkkkArtifactingkiskthekprocesskofkremovingkanything kkkkkkkkkk19kkkthat'sknotkrelatedktokthekEEG.kkAnotherkwaykofksayingkitkis kkkkkkkkkk20kkkonlykmar ingkthatkwhichkiskreallykEEGkwhichkiskeasier. kkkkkkkkkk21kkkkkkkkQkkkkDidkyoukartifactkinkthiskcase? kkkkkkkkkk22kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkLet'sktal kaboutkartifactingkgenerally.kkWhatkis kkkkkkkkkk24kkkthekimportancekofkartifacting?kkWhatkiskthekprocesskthatkyou kkkkkkkkkk25kkkusekgenerallykwhenkyoukdokthat?

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk49

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkAkkkkThekstandardkprocedurekinkmykofficekiskit'skdone kkkkkkkkkkk2kkktwice. kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkFirst,kIkhavekthektechniciankdokitkandkthenkIkdokit.kkI kkkkkkkkkkk4kkkchec kherkwor kandkthenkIkdokit.kkAndkit'skdonekinitiallykby kkkkkkkkkkk5kkkvisualkinspection.kkYoukgoksection-by-section. kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkYoukchangekthekmontageksokthere'sksomekthingskyoukcan kkkkkkkkkkk7kkkseekmorekeasilykonkthekscreen,kandkcertainktypeskofknonEEG kkkkkkkkkkk8kkkartifactskandkthenkyoukgoksection-by-section.kkIt'ska kkkkkkkkkkk9kkklaboriousktime-consumingkprocess. kkkkkkkkkk10kkkkkkkkQkkkkAndkarekyoukma ingkakvisualkinspectionktokdokthat? kkkkkkkkkk11kkkkkkkkAkkkkAtkthekfirstkstage,kyes. kkkkkkkkkk12kkkkkkkkQkkkkLet'sktal kaboutkthekvisualkinspection,ko ay? kkkkkkkkkk13kkkWhatkarekyoukloo ingkfor? kkkkkkkkkk14kkkkkkkkAkkkkPrimarily,kI'mkloo ingkforkgoodkEEG.kkEEGkthatkis kkkkkkkkkk15kkkactuallykEEGkandkIkmar kit. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkQkkkkHowkcankyouktellkthekdifferencekbetweenkgoodkEEG kkkkkkkkkk17kkkandkbadkEEG? kkkkkkkkkk18kkkkkkkkAkkkkWell,kactually,kEEGkiskaksmoothkgeneralkwave.kkIt kkkkkkkkkk19kkkhaskbothkankupkandkakdownkhump,kwhateverkyoukwantktokcall kkkkkkkkkk20kkkit,kbecausekthatkcorrespondsktokthekneuronskpositivekand kkkkkkkkkk21kkknegativekcharge.kkThat'skwhatkyoukarekseeing. kkkkkkkkkk22kkkkkkkkItktendsktokbekmoreksmoothkandksharpkbutkoccasionally kkkkkkkkkk23kkkyoukseekEEGkthat'skactuallykaksharpkwave,kbutkitkloo s kkkkkkkkkk24kkkdifferentkfromkmusclekwhichkiskgenerallykcontinuouskorkvery, kkkkkkkkkk25kkkverykfast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk50

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkQkkkkWhenkyouksay,k"itkloo skdifferentkfromkmuscle," kkkkkkkkkkk2kkkwhykiskmuscleksignificant?kkWhatkarekyouktal ingkabout? kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkAkkkkMusclekisn'tkthekEEG. kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkQkkkkCouldkyoukdescribektokthekjurykwhatkyoukare kkkkkkkkkkk5kkktal ingkaboutkandkhowkyoukrecognizekit? kkkkkkkkkkk6kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkkkkkkTHEkWITNESS:kkIt'skrightktherekonkthekscreen.kkDo kkkkkkkkkkk8kkkyoukwantkmektokdemonstratekit? kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkkkkkkMR.kLENAMON:kkCankIkpushkthiskoverktowardskhim? kkkkkkkkkk10kkkkkkkkkkkkkTHEkCOURT:kkSure. kkkkkkkkkk11kkkBYkMR.kLENAMON: kkkkkkkkkk12kkkkkkkkQkkkkDoctor,kyoukhaveksomekdifficultykwal ing? kkkkkkkkkk13kkkkkkkkAkkkkIkcankusekmykmouse. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkQkkkkWhykdon'tkyoukusekyourkmouse. kkkkkkkkkk15kkkkkkkkAkkkkOnkthiskscreen,ktherekarektwokobviousktypeskof kkkkkkkkkk16kkkartifact.kkOnekiskrightkherek(indicating),kseekwherekthe kkkkkkkkkk17kkkmousekis?kkO ay. kkkkkkkkkk18kkkkkkkkkkkkkMR.kLENAMON:kkCankeveryonekseekthekmouse. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkkkkkkALLkJURORS:kkYes. kkkkkkkkkk20kkkkkkkkkkkkkTHEkWITNESS:kkThat'skMr.kNelsonkblin ingkhiskeyes. kkkkkkkkkk21kkkVery,kverykobvious.kkThekwavekgoeskdownkandkthat'sknotkEEG, kkkkkkkkkk22kkko ay? kkkkkkkkkk23kkkBYkMR.kLENAMON: kkkkkkkkkk24kkkkkkkkQkkkkDidkyoukreceivektrainingkonkhowktokdokartifacting? kkkkkkkkkk25kkkkkkkkAkkkkYes.

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk51

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkQkkkkApproximatelykhowkmanykhourskoverkthekhundredskof kkkkkkkkkkk2kkkhourskofktrainingkthatkyoukreceivedkinkQEEGktraining,kdid kkkkkkkkkkk3kkkyoukreceivekinkthekprocesskofklearningkhowktokartifact? kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkAkkkkIt'skhardktoksaykbecausekit'skintegratedkintokjust kkkkkkkkkkk5kkkaboutkeveryksinglekwor shop.kkEverykwor shopkcoverskthat. kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkForkexample,kinkthiskyear,k2010,ktherekwaskjustkan kkkkkkkkkkk7kkkentirekwor shopkonkthatkandkthatkwaskfourkhours.kkThatkwaska kkkkkkkkkkk8kkkcouplekofkmonthskago. kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkAndkwhenkIkteachkmykinterns,ksupervisees,kit's kkkkkkkkkk10kkkincorporatedkintokalmostkeveryktrainingkbecausekwheneverkyou kkkkkkkkkk11kkkarekdoingkneurofeedbac ,kwheneverkyoukarekrecordingkEEG,kyou kkkkkkkkkk12kkkhavektok nowkwhatkiskEEGkandkwhat'sknotkEEG.kkYoukhavektokbe kkkkkkkkkk13kkkablektokidentifykitkonkthekfly. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkQkkkkInkadditionktokthektrainingkthatkyoukreceivedkover kkkkkkkkkk15kkkthekyearskinkbothkQEEGkandkartifacting,kyouktestifiedkthat kkkkkkkkkk16kkkyoukdidkapproximatelyk300korksokQEEGs.kkDidkyoukartifactkon kkkkkkkkkk17kkkeachkonekofkthose? kkkkkkkkkk18kkkkkkkkAkkkkYes,kIkdid.kkTheksamekprocedurekwekhavekbeenkusing kkkkkkkkkk19kkkinkmykoffice.kkThektechniciankdidkitkandkIkdidkit. kkkkkkkkkk20kkkkkkkkQkkkkSo,kitkwouldkbekfairktoksaykthatkyoukhave kkkkkkkkkk21kkksubstantialkexperiencekartifactingkjustkwithkthek300kplusk-kkkkkkkkkk22kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkHowkmanykcaseskhavekyoukdonekartifactingkon? kkkkkkkkkk24kkkkkkkkAkkkkProbablyk--k19kleads. kkkkkkkkkk25kkkkkkkkQkkkk19kleads?

 

   

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk52

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkAkkkkProbablykclosektok400. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkQkkkkNow,kwhatkiskthekpurposekofkartifactingkandkwhat kkkkkkkkkkk3kkkdokyoukdo? kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkAkkkkThekpurposekofkartifactingkisktokidentifykthekEEG kkkkkkkkkkk5kkksignalkaskdistinctkfromksomethingkthat'sknotkEEG,ksuchkaskan kkkkkkkkkkk6kkkeyekblin ,kmusclekmovement. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkQkkkkWhatkdokyoukdokwithkthatkartifactedkpiecekof kkkkkkkkkkk8kkkinformationkthatkyoukseekthatkiskidentifiedkaskankeyekblin ? kkkkkkkkkkk9kkkWhatkdokyoukdokwithkthatkinktermskofkthekwor ingkprocess? kkkkkkkkkk10kkkkkkkkAkkkkThat'skexcludedkfromkthekanalysis. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkQkkkkThekpurposekisktokexcludekwhatkyoukconsider kkkkkkkkkk12kkkartifactkthat'sknotkrelevantkEEG? kkkkkkkkkk13kkkkkkkkAkkkkThat'skcorrect. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkQkkkkAndkyoukdokitkfirstkvisually? kkkkkkkkkk15kkkkkkkkAkkkkCorrect. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkQkkkkIsktherekaksecondkartifactingkprocesskinkaddition kkkkkkkkkk17kkktokthekvisualkartifacting? kkkkkkkkkk18kkkkkkkkAkkkkYes,kwhenk--kyoukcankmar ktenkgoodksecondskofkEEG kkkkkkkkkk19kkkorknonartifactingkEEG,kandkthenkNeuroGuidekwillkusekthatkas kkkkkkkkkk20kkkakpatternkrecognitionkandkloo kforkthatksamekpattern kkkkkkkkkk21kkkthroughoutkthekrecordkandkwillkmar kthose. kkkkkkkkkk22kkkkkkkkAndkthenktheknextkprocedurekiskyoukgoktokeyekmovement kkkkkkkkkk23kkkartifactingkandkyoukclic konkthat,kandkifkthekcomputerkmade kkkkkkkkkk24kkkakmista ekorkyoukmadekakmista e,kitkautomaticallykremoves kkkkkkkkkk25kkkanykobviouskeyekartifact.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk53

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkAndksometimeskthekeyekartifactkiskobvious,ksometimes kkkkkkkkkkk2kkkit'skaklittleklesskobvious,kandkthenkwhatkyoukarekleftkwith kkkkkkkkkkk3kkkmeasureskofkreliability,khowkreliablekiskwhatkyoukhavekgot. kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkQkkkkSo,kthekcomputerkthatkyoukarekreferringktokiskthe kkkkkkkkkkk5kkkactualkNeuroGuidekprogramk-kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkAkkkkThat'skcorrect. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkQkkkk--kdesignedkbykDr.kThatcher? kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkAkkkkThat'skcorrect. kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkQkkkkAndkthatkprogramkinkadditionktokyourkartifacting, kkkkkkkkkk10kkkartifactskitselfkaskwell? kkkkkkkkkk11kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk12kkkkkkkkQkkkkDoeskthatkprogramkartifactkinkadditionktokwhatkyou kkkkkkkkkk13kkkdo? kkkkkkkkkk14kkkkkkkkAkkkkYes,kitkidentifieskgoodkEEGkafterkI'vekidentified kkkkkkkkkk15kkkaktemplate? kkkkkkkkkk16kkkkkkkkkkkkkTHEkCOURT:kkTemplate. kkkkkkkkkk17kkkkkkkkkkkkkTHEkWITNESS:kkIkhavektokpic kwhatkiskgoodkEEGkand kkkkkkkkkk18kkkwhatkthekcomputerkiskreallykonlykdoingkiskduplicating kkkkkkkkkk19kkkpatternkrecognition. kkkkkkkkkk20kkkBYkMR.kLENAMON: kkkkkkkkkk21kkkkkkkkQkkkkWhatkdokyoukdokwithkthatkgoodkdata? kkkkkkkkkk22kkkkkkkkAkkkkThenkIksubmitkthatktoktheksoftwarektokcreatekbrain kkkkkkkkkk23kkkmapskandkcomparekitktokwhatkiskcalledktheknormative kkkkkkkkkk24kkkdatabase. kkkkkkkkkk25kkkkkkkkQkkkkInkthiskcasekitkwasksubmittedktoktheksoftwarekfor

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk54

kkkkkkkkkkk1kkkDr.kThatcherktokdealkwith? kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkAkkkkCorrect. kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkQkkkkNow,kwhatkiskthektestk--kandkinkthekeyes-opened kkkkkkkkkkk4kkktestkofkMr.kNelsonkdidkyoukremovekanykartifact? kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkQkkkkWhatkwasktheksecondktestkthatkyoukgave? kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkAkkkkEyes-closed. kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkQkkkkAndkcankyoukexplainkhowkthatkwor skinkregardskto kkkkkkkkkkk9kkkMr.kNelson? kkkkkkkkkk10kkkkkkkkAkkkkIt'skexactlyktheksamekprocedurekexceptkthatkwe kkkkkkkkkk11kkkstartkthekmachinekandkthenkweksayktokMr.kNelson,kclosekyour kkkkkkkkkk12kkkeyes,kremainkquiet,kandkclosekyourkeyeskandkthenkhekcloses kkkkkkkkkk13kkkhiskeyes. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkQkkkkHowklongkdokyoukdokthatkfor? kkkkkkkkkk15kkkkkkkkAkkkkItkwaskdonekforkapproximatelyktenkminutes. kkkkkkkkkk16kkkkkkkkQkkkkWhyktenkminutes? kkkkkkkkkk17kkkkkkkkAkkkkWell,kbecausekjustkbykexperience.kkTherekareka kkkkkkkkkk18kkkcouplekofkreasonsk--kbykexperiencekitkseemsktokbeklong kkkkkkkkkk19kkkenoughktokgetkakgoodkrecordkbutknotksoklongkaskthekperson kkkkkkkkkk20kkkbecomeskdrowsy. kkkkkkkkkk21kkkkkkkkAndkyoukcankcollectkitkforkaklesskperiodkofktimekifkyou kkkkkkkkkk22kkkthin kbykvisualkinspectionkyoukreallykhavekenoughkgoodkEEG. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkSometimeskit'skonlyksixkminutes,kbutkthekrulekinkmy kkkkkkkkkk24kkkofficekiskten,kjustkbecausekbasedkonkhundredskIkhavekseen kkkkkkkkkk25kkkandkdonekthatkseemsktokbekakgoldenkmean.

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk55

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkAlso,kifkyoukdokeyes-openedkandkyoukhavekaktotalkofk20 kkkkkkkkkkk2kkkminuteskandk20kminuteskiskthekstandardkinkneurodiagnostics kkkkkkkkkkk3kkkforkwhatkankEEGkshouldkhave.kkAnkEEGkshouldkhavekakminimum kkkkkkkkkkk4kkkofk20kminuteskofkdata. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkQkkkkWithkthekeyes-closedkdidkyoukartifactkthat? kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkAkkkkYes,ktheksamekprocedure. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkQkkkkDidkyouksubmitkgoodkdata? kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkAkkkkYes,kIkdid. kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkQkkkkWhatkwaskthekthirdktestkthatkyoukdid? kkkkkkkkkk10kkkkkkkkAkkkkIkbelievekwekdidkaktestkofkreading. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkQkkkkCankyoukdescribekthatktokthekjurykhowkthatkwor s. kkkkkkkkkk12kkkkkkkkAkkkkMr.kNelsonkwasklyingktown,kaskhekwaskforkthekother kkkkkkkkkk13kkktwoktests,konksortkofkakgurney,ksittingkup. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkIkhadkaknewspaperkarticlekandkIkas edkhimktokreadkthat kkkkkkkkkk15kkknewspaperkarticle.kkHekrequestedkhiskeyekglasseskwhichkwe kkkkkkkkkk16kkkhad.kkHekputkthemkon.kkAndkthenkhekbeganktokreadkandkwe kkkkkkkkkk17kkkbegankthektests,ktheksamekprocedure. kkkkkkkkkk18kkkkkkkkQkkkkAndkthatkdatakwaskcollected?

kkkkkkkkkk20kkkhimkquestionskaboutkitkbeforehand.kkIkwaskgoingktokreadkit kkkkkkkkkk21kkkandkas kquestionskaboutkthekarticle. kkkkkkkkkk22kkkkkkkkQkkkkIskthatkpartkofkthektest? kkkkkkkkkk23kkkkkkkkAkkkkIt'skraisingkthekperson'skmotivationktokpay kkkkkkkkkk24kkkattention,ktoktryktokread.kkWekreadkthingsksometimeskwith kkkkkkkkkk25kkkthekintentkofk nowingkwekarekgoingktokdiscusskitkwith

 

kkkkkkkkkk19kkkkkkkkAkkkkOnekotherkthing.kkIktoldkhimkIkwaskgoingktokas

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk56

kkkkkkkkkkk1kkksomebody. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkAndkthenkjustkdoingkitkbecauseksomebodykas edkusktokdo kkkkkkkkkkk3kkkit,kwekmayknotkreallykpaykattentionktokwhatkwekarekreading, kkkkkkkkkkk4kkkjustkcomplying. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkSokIkwantedktokseekaskwellkaskIkcouldkwhatkhiskbrain kkkkkkkkkkk6kkkloo edkli ekwhenkhekwasktryingktokpaykattention. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkQkkkkDidkyoukcollectkgoodkdatakoffkofkthat? kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkQkkkkThatkwaskthekfirstktestkyoukas edkhimktokdo? kkkkkkkkkk10kkkkkkkkAkkkkCorrect. kkkkkkkkkk11kkkkkkkkQkkkkWaskthatkakstandardizedktestkthatkyoukhavekdonekin kkkkkkkkkk12kkkotherktests? kkkkkkkkkk13kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkk14kkkkkkkkQkkkkWaskitkconsistentkwithkthekpracticekofkdoingkQEEG kkkkkkkkkk15kkktesting? kkkkkkkkkk16kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkk17kkkkkkkkQkkkkAndkwaskthatkinformationksubmittedktokDr.kThatcher kkkkkkkkkk18kkkforkhiskreview? kkkkkkkkkk19kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkk20kkkkkkkkQkkkkThekfourthktest,kwhatkwaskthat? kkkkkkkkkk21kkkkkkkkAkkkkItkwasklisteningkandkIkreadktokhimkfromkthe kkkkkkkkkk22kkknewspaper.kkIkas edkhimktoklistenkwithktheksamekinstruction kkkkkkkkkk23kkkthatkIkwaskgoingktokas khimkquestionskaboutkit. kkkkkkkkkk24kkkkkkkkQkkkkAndkdidkhekcompletekthektestkaskyoukas ed? kkkkkkkkkk25kkkkkkkkAkkkkHekdid.

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk57

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkQkkkkWasktherekanykproblemskwithkthatktest? kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkAkkkkNo,kwekdidn'tkhavekanykproblems. kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkQkkkkDidkyoukcollectkdata? kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkQkkkkDidkyoukartifactkthatkdata? kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkkk7kkkkkkkkQkkkkDidkyoukpresentkthatkdatakforkreviewkby kkkkkkkkkkk8kkkDr.kThatcher? kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkk10kkkkkkkkQkkkkAndkthekfifthktestkthatkyoukdid? kkkkkkkkkk11kkkkkkkkAkkkkItkwaskhyperventilation. kkkkkkkkkk12kkkkkkkkQkkkkCankyoukdescribekthatktest? kkkkkkkkkk13kkkkkkkkAkkkkThektechniciankinstructedkhimktoklaykbac kandkta e kkkkkkkkkk14kkkdeepkbreathsk(indicating)ksuchkaskthatkandktokdokthat.kkWe kkkkkkkkkk15kkkdidkthatkforkthreekminuteskandkclosekhiskeyeskandkthenklie kkkkkkkkkk16kkkquietlykwhichkhekdid. kkkkkkkkkk17kkkkkkkkQkkkkDidkhekfollowkthekinstructions? kkkkkkkkkk18kkkkkkkkAkkkkHekdid. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkQkkkkDidkyoukcollectkthekdata? kkkkkkkkkk20kkkkkkkkAkkkkYes,kIkdid. kkkkkkkkkk21kkkkkkkkQkkkkWasktherekanykproblemkwithkthekcollectionkofkdata? kkkkkkkkkk22kkkkkkkkAkkkkNo,ktherekwasn't. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkAndkdidkyoukartifactkthatkdata? kkkkkkkkkk24kkkkkkkkAkkkkIkdid. kkkkkkkkkk25kkkkkkkkQkkkkWaskitkpresentedktokDr.kThatcherkforkhiskreview?

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk58

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkAkkkkItkwas. kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkQkkkkAfterkthekfifthktestkwhatkdidkyoukdo? kkkkkkkkkkk3kkkkkkkkAkkkkThenkMs.kRosiek--kweksavedkthekfiles,kIkmeankeach kkkkkkkkkkk4kkkfilekwasksavedkatkthekendkofkeveryktest.kkWekclosedkthe kkkkkkkkkkk5kkkprogramkandkthenkshekwentkandkremovedkthekelectrodeskfrom kkkkkkkkkkk6kkkMr.kNelson'skscalpkandkthenkcleanedkupkhiskscalpktokremove kkkkkkkkkkk7kkkthekpastekandkputkhimkbac kaskcleankaskwekcould. kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkQkkkkAndkduringkthektestingkprocess,kwasktherekany kkkkkkkkkkk9kkkinterruptionskorkanytimekthatkyoukhadktokstopkthektesting kkkkkkkkkk10kkkprocesskorkinterruptkthektestingkprocesskforkanykreason? kkkkkkkkkk11kkkkkkkkAkkkkYes,kIkdon'tkrememberk--kIkthin kitkwaskduring kkkkkkkkkk12kkkeyes-closed,kbutkitkwaskakyearkago,kIkthin kMr.kNelsonksaid kkkkkkkkkk13kkktokmekthatkhekhadktokgoktokthekbathroom.kkHekneededktokta e kkkkkkkkkk14kkkakrestroomkbrea . kkkkkkkkkk15kkkkkkkkWhatkwekdidkwaskwekunpluggedkthekwireskfromkthekboxkas kkkkkkkkkk16kkkIkdescribedkitkthiskmorningkandkcalledkforkakguardkandkhe kkkkkkkkkk17kkktoo kthekwireskwithkhimkandkthenkIkassumekthekguard kkkkkkkkkk18kkkaccompaniedkhimktokthekrestroom.kkIkdidn'tkgokwithkhim. kkkkkkkkkk19kkkkkkkkQkkkkWhenkhekcamekbac kdidkyoukcontinuektoktestkhim? kkkkkkkkkk20kkkkkkkkAkkkkHekcamekbac kwithkallkthekwires.kkTheykwere kkkkkkkkkk21kkkpluggedkinkandkimpedanceskwerekmeasuredkandkthenkwe kkkkkkkkkk22kkkproceededkwithkthektest. kkkkkkkkkk23kkkkkkkkQkkkkWhatkwaskmeasured? kkkkkkkkkk24kkkkkkkkAkkkkThekimpedances,ktokma eksurekthekconnectionskwere kkkkkkkkkk25kkkstillkgood.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk59

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkQkkkkYoukverifiedkthatkeverythingkwaskwor ed? kkkkkkkkkkk2kkkkkkkkAkkkkCorrect. kkkkkkkkkkk3kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkkk4kkkkkkkkQkkkkDidkyoukverifykeverythingkwaskwor ing? kkkkkkkkkkk5kkkkkkkkAkkkkYes,kwekdidkandkcontinuallykso. kkkkkkkkkkk6kkkkkkkkQkkkkWerektherekanykproblemskwithkthekcontinuationkof kkkkkkkkkkk7kkkthekcollectionkofkdata? kkkkkkkkkkk8kkkkkkkkAkkkkNone. kkkkkkkkkkk9kkkkkkkkQkkkkAndkoncekyoukcollectedkallkthatkdata,kwherekwas kkkkkkkkkk10kkkthatkdatakstored? kkkkkkkkkk11kkkkkkkkAkkkkItkwaskstoredkonkthekhardkdrivekofktheklaptop. kkkkkkkkkk12kkkkkkkk(Omission). kkkkkkkkkk13kkkkkkkkQkkkkDoctor,kshowingkyoukwhat'skbeenkpreviouslykmar ed kkkkkkkkkk14kkkaskDefendan'tskA4kforkidentificationkpurposes.kkDokyou kkkkkkkkkk15kkkrecognizekthatkdocument? kkkkkkkkkk16kkkkkkkkAkkkkIkrecognizekthat. kkkkkkkkkk17kkkkkkkkQkkkkWhatkiskthatkdocument? kkkkkkkkkk18kkkkkkkkAkkkkThiskiskakreport,kthekresultskofkthekquantitative kkkkkkkkkk19kkkelectroencephalograph. kkkkkkkkkk20kkkkkkkkQkkkkIskthiskakreportkthatkyoukpreparedkinkthekprocess kkkkkkkkkk21kkkofkthekcollectionkofkdatakthatkyoukwerekassignedkinkthis kkkkkkkkkk22kkkparticularkcase? kkkkkkkkkk23kkkkkkkkAkkkkYes. kkkkkkkkkk24kkkkkkkkQkkkkHowkmanykpageskiskitkinklength? kkkkkkkkkk25kkkkkkkkAkkkk63.

 

 

 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk60

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkk(Subsequentkproceedingskwerekreportedkbutkarekherein kkkkkkkkkkk2kkkomittedkatkthekrequestkofkthekorderingkparty). kkkkkkkkkkk3 kkkkkkkkkkk4 kkkkkkkkkkk5 kkkkkkkkkkk6 kkkkkkkkkkk7 kkkkkkkkkkk8 kkkkkkkkkkk9 kkkkkkkkkk10 kkkkkkkkkk11 kkkkkkkkkk12 kkkkkkkkkk13 kkkkkkkkkk14 kkkkkkkkkk15 kkkkkkkkkk16 kkkkkkkkkk17 kkkkkkkkkk18 kkkkkkkkkk19 kkkkkkkkkk20 kkkkkkkkkk21 kkkkkkkkkk22 kkkkkkkkkk23 kkkkkkkkkk24 kkkkkkkkkk25

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk61

kkkkkkkkkkk1kkkkkkkkkkkkkkCERTIFICATEkOFkCOURTkREPORTER kkkkkkkkkkk2 kkkkkkkkkkk3 kkkkkkkkkkk4kkkSTATEkOFkFLORIDA kkkkkkkkkkk5kkkCOUNTYkOFkMIAMI-DADE kkkkkkkkkkk6 kkkkkkkkkkk7 kkkkkkkkkkk8 kkkkkkkkkkk9 kkkkkkkkkk10 kkkkkkkkkk11kkkkkkkkkkkkkI,kBRYNNkDOCKSTADER,kCourtkReporterkforkthe kkkkkkkkkkkkkkkCircuitkCourtkofkthekEleventhkJudicialkCircuitkofkthekState kkkkkkkkkk12kkkofkFlorida,kinkandkforkDadekCounty, kkkkkkkkkk13kkkkkkkkkkkkkDOkHEREBYkCERTIFY,kthatkIkwaskauthorizedkto,kand kkkkkkkkkkkkkkkdid,kreportkinkshorthandkthekproceedingskandkevidencekinkthe kkkkkkkkkk14kkkabove-styledkcause,kaskstatedkinkthekcaptionkhereto,kand kkkkkkkkkkkkkkkthatkthekforegoingkpageskconstitutekaktrue,kaccuratekand kkkkkkkkkk15kkkcorrectkcomputerizedktranscriptionkofkmykreportkofksaid kkkkkkkkkkkkkkkproceedingskandkevidence. kkkkkkkkkk16 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkINkWITNESSkWHEREOF,kIkhavekhereuntoksetkmykhandkin kkkkkkkkkk17kkkthekCitykofkMiami,kDadekCounty,kFlorida,kthisk10thkdaykof kkkkkkkkkkkkkkkFebruary,k2011. kkkkkkkkkk18 kkkkkkkkkk19 kkkkkkkkkk20kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk________________________ kkkkkkkkkk21kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkBrynnkDoc stader,kRMR kkkkkkkkkk22 kkkkkkkkkk23 kkkkkkkkkk24 kkkkkkkkkk25

 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful