1.

0

KONSEP PENDEKATAN

Pendekatan adalah meujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan kepada objektifnya (Edward M. Anthony 1963). Ianya

merupakan satu set andaian yang saling berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur-unsur aksiomatik (kenyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan). Model pembelajaran diperlukan sebagai rujukan untuk menentukan pendekatan yang dijalankan sesuai digunakan dan mendatangkan keberkesanan. Pendekatan ini berteraskan kepada prinsip atau teori pembelajaran; a) konkrit ke abstrak b) mudah ke kompleks c) keseluruhan ke sebahagian d) umum ke spesisifik (deduktif) Pendekatan merupakan satu penyusunan prosedur yang membezakan pengajaran seseorang guru dengan seorang yang lain. Mengikut Kamus Dewan (1998), pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas. Di dalam konteks pendidikan, konsep pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu, misalnya objektif pelajaran yang ditentukan untuk pengajaran dan pembelajaran. Dengan kata lain, pendekatan kepadacara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajar untuk mencapai objektifnya. Gestalt ( 2004) pula mengatakan bahawa, dalam pendekatan, kita mempelajari sesuatu perkara atau sesuatu situasi secara keseluruhan dan kemudiannya mempelajari elemen-elemen perincian situasi itu. Jika kita menerima sebagai satu teori pembelajaran, maka kita boleh dijadikan sebagai satu pendekatan dan pengajaran.

1

Kesimpulannya, pendekatan ialah satu set ramalan pengajaran guru yang mana berkaitan bagaimana cara penyampaian guru kepada pelajar. Pendekatan ini berbeza mengikut tahap keupayaan seseorang, hal ini kerana dengan menggunakan pendekatan yang bersesuain guru dapat menyampaikan isi pengajaran dengan lebih mudah dan teratur. Jadi jelaslah bahawa pendekatan ini ditentukan oleh cara sesuatu kandungan mata pelajaran diolah oleh guru dan juga ditentukan oleh kriteria sejauh mana murid-murid terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan kesihatan (PKE). Mengikut Kamaruddin Hj. Husin ( 2004) mengatakan pendekatan dalam suatu pengajaran dan pembelajaran adalah satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang sesuatu bentuk pengajaran dan pembelajaran.

2

1.1

PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN SEMASA PENGAJARAN

1.1.1 Pendekatan Deduktif Menurut Kamarudin Hj. Husin(2002 ; 178), pendekatan deduktif bermula daripada sesuatu atau beberapa rumus, prinsip, hukum, teorei atau peraturan diikuti dengan aplikasinya ke atas contoh-contoh yang khusus. Rumus, prinsip atau hukum yang telah dipelajari daripada kaedah deduktif boleh digunakan untuk mendapatkan rumus-rumus, prinsip-prinsip, teorem-teorem atau hukum-hukum yang baru. Guru akan memberi definisi terlbih dahulu sebelum memulakan pengajaran. Sebagai contoh, guru menerangkan definisi penyakit berjangkit dan menyuruh pelajar untuk memberi contoh penyakit berjangkit yang terdapat di kawasan sekitar. Secara tidak langsung murid akan mewujudkan satu rumusan mengikut

kefahamannya sendiri tetapi melalui penjelasan guru. Secara tidak langsung pendekatan ini akan mewujudkan interaksi dua hala antara guru dan murid.

1.1.2 Pendekatan Oral Oral merujuk kepada satu kemahiran lisan yang dikuasai sebelum berpindah kepada satu kemahiran yang lain seperti menulis dan membaca. Dalam segi sudut pendidikan kesihatan pula, oral lebih kepada penyampaian lisan kepada pelajar dan mendapat maklum balas lisan daripada pelajar. Secara tidak langsung pelajar mampu menggunakan kemahiran mendengar apabila guru memberi arahan kepada pelajar. Dalam pembelajaran subjek pendidikan kesihatan, guru akan menggunakan bahasa yang ringkas dan padat untuk melebihkan masa kepada perlakuan. Secara tidak langsung pelajar akan belajar cara berkomunikasi dalam masa yang singkat tetapi bermakna.

3

1.1.3 Pendekatan Komunikatif Bahagian Pendidikan Guru (2004) menunjukkan pendekatan ini

mengutamakan kecekapan berkomunikasi. Pengajaran bahasa mestilah merangkumi kecekapan bahasa yakni penguasaan sistem tatabahasa serta kecekapan berkomunikasi. Kecekapan yang pertama membolehkan seorang murid menguasai struktur bahasa yang tepat bagi menyampaikan mesej kepada khayalaknya. Kecekapan yang kedua membolehkan murid tersebut menggunakan bahasa yang sesuai dengan khalayak yang dihadapinya. Pengajaran guru bermula dengan contoh kepada generalisasi dan kembalai kepada contoh untuk proses pengukuhan. Ini bermakna guru diminta memberikan contoh terlebih dahulu. Sebagai contoh guru melakonkan sesuatu kejadian dengan berpura-pura jatuh selepas melakukan aktiviti dalam jangkan masa yang lama. Selepas itu guru akan menerangkan kepada pelajar apa yang dimaksudkan dengan kejadian tersebut dan memberiakan contoh yang pelbagai sebagai pengkuhan kepada pelajar.

4

2.0

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN

Nama Guru

: Mohd Amirul Idwan Bin Azman : Mohd Fikri Bin Che Hamid : Mohd Hafiz Bin Ibrahim@Husain : Mohd Hafizuddin Bin Hasan

Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Sub Tajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan murid: Hasil pembelajaran

: Pendidikan Kesihatan : Kesihatan diri dan keluarga : Kesihatan diri : Penyakit tidak berjangkit : 21 September 2012 : 7.30 – 8.00 pagi : 5 Bijak : 20 orang : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : Kognitif : i. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 jenis penyakit tidak berjangkit. ii. Menyatakan punca penyakit tidak berjangkit. Afektif : i.Bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain. ii.Bertanggungjawab dan dapat membina keyakinan diri.

Pengalaman sedia ada : Murid-murid pernah terbaca poster tentang penyakit tidak berjangkit di sekolah dan hospital. Penerapan Nilai : Bekerjasama, berdisiplin dan berkeyakinan, berkepimpinan dan keberanian.

5

Penggabungjalinan

: i. Pendidikan Sivik- Sayangi Diri. ii. Sains – Anatomi dan fisiologi.

Kesepaduan KBKK

: Gaya hidup sihat. : Menyenaraikan,menjana idea,membuat ramalan dan mengklasifikasi.

Bahan bantu mengajar : i. Kertas lukisan (4) ii. Marker pen (4) iii. Gambar v. Bahan bacaan, buku teks (rujuk lampiran)

6

BAHAGIAN/ MASA Set Induksi ( 5 minit)

AKTIVITI Pengenalan kepada maksud penyakit tidak berjangkit dalam bentuk lakonan.

FOKUS PEMBELAJARAN 1. Guru membuat lakonan yang berkaitan dengan penyakit jantung. 2. Guru kemudian mengadakan sesi soal jawab: a) Meminta murid kenalpasti kejadian yang berlaku. b) Punca kejadian itu berlaku. 1. Guru menerangkan kepada murid maksud penyakit tidak berjangkit. 2. Guru menayangkan jenisjenis penyakit tidak berjangkit dengan Microsoft Powerpoint. 1. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan. 2. Guru mengarahkan murid membuat perbincangan mengikut kumpulan berdasarkan teks yang diedarkan. 3. Setiap kumpulan perlu menyenaraikan punca penyakit jantung dalam bentuk peta minda.

STRATEGI DAN P&P/ ABM  Kaedah P&P  -Lakonan
   

KBKK -Membuat ramalan

Perkembangan Mengenali jenis Langkah 1 (5 minit) jenis penyakit tidak berjangkit

    

TMK -Persembahan powerpoint KBKK -Mengklasifikasi

Langkah 2 (7 minit)

Membincangkan punca penyakit jantung berdasarkan teks.

BCB -Peta minda KBKK -Menjana idea, menyenaraikan. TKP -Verbal linguistik -Interpersonal ABM/BBM -Teks -Kertas Lukisan

7

Langkah 3 ( 8 minit)

Pembentangan kumpulan.

1. Murid-murid membuat  pembentangan ringkas hasil  dari perbincangan berkumpulan. 2. Guru sebagai fasilitator. 1. Guru akan membuat  rumusan dan sesi soal  jawab dengan murid tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini. -Nyatakan beberapa jenis penyakit tidak berjangkit? -Nyatakan punca penyakit tidak berjangkit? 2. Tugasan : -Cari maklumat berkaitan faktor dan punca penyakit tidak berjangkit yang lain.

Penerapan nilai -Berkeyakinan, bekerjasama.

Sesi refleksi. Rumusan dan Penilaian (5 minit)

Penerapan nilai Berdisiplin

8

2.1 TEKS

LAMPIRAN /BBM

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PENYAKIT JANTUNG Dianggarkan setiap tahun satu pertiga penduduk dunia atau kira-kira 17 juta orang mati berikutan masalah jantung.Gaya hidup tidak sihat seperti corak pemakanan tinggi kolesterol dan kurang bersenam adalah pemangkin utama selain faktor salasiah keluarga yang mempunyai penyakit jantung. Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit jantung.Antaranya ialah merokok.Asap daripada rokok boleh

mempercepatkan pembekuan darah.Selain daripada itu,kesan buruk daripada asap rokok ialah menggalakkan pemendapan lemak pada dinding saluran

darah.Seseorang yang merokok juga akan mengalami tekanan perasaan dan akan menyebabkan degup jantungnya meningkat.Faktor lain yang menyebabkan penyakit jantung ialah kurang bersenam.Lebih tinggi kandungan lemak dalam badan,lebih tinggi peluang seseorang mendapat penyakit ini.Bersenam dapat memperbaiki pengaliran darah ke jantung.Darah tinggi juga menggalakan berlakunya penyempitan saluran darah seterusnya menyebabkan seseorang mendapat serangan sakit jantung.Ini kerana jantung terpaksa mengepam lebih kuat untuk mengalirkan darah melalui saluran yang sempit itu.Gaya ambilan makanan tidak sihat juga merupakan faktor penyebab penyakit jantung.Individu yang mengalami obesiti turut berisiko akibat pemakanan yang tidak seimbang. Kesimpulannya,serangan jantung merupakan pembunuh nombor satu di negara kita dan serangan jantung tidak mengenal usia.Walau apa pun alasan,soal pemakanan dan aktiviti riadah tidak boleh di pandang ringan.Kaedah pencegahan yang terbaik ialah mengurangkan berat badan berlebihan melalui amalan pemakanan seimbang dan senaman yang konsisten.

9

PERSEMBAHAN MULTIMEDIA

10

3.0

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 5

MINGGU

TUNJANG,TAJUK & NILAI PK: 1.Kesihatan Diri Dan Keluarga.

OBJEKTIF

KEMAHIRAN / ISI KANDUNG

CADANGAN PENILAIAN / CATATAN

3

Di akhir proses p&p murid dapat:

Nilai: a) menyayangi tubuh badan.

6.

PK: 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga .

1. Mengenal diri sendiri dan mengamal penjagaan diri. 2. Mengeksploitasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan dalam kehidupan seharian. 3. Memahami dan melahirkan perasaan dengan yakin. Di akhir proses p&p murid dapat:

1.1 Kesihatan Diri a. menjaga dan menyayangi diri sendiri - seksualiti - akil baligh - haid - ihtilam Contoh aktiviti: menyenaraikan perubahan am fizikal selepas akil baligh menulis dan merekod.

Folio

1.1 Kesihatan Diri a. Pengurusan Kesihatan Diri b. Merekod amalan asas kesihatan

Folio

11

Nilai: a) Kesyukuran

1. merekod amalan kesihatan diri 2. memahami kepontingan mengamalkan pengurusan kesihatan. Di akhir proses p&p murid dapat:

Contoh Aktiviti: cara mengurus diri di peringkat awal remaja. - Mengemas diri semasa, sebelum dan selepas waktu sekolah. 1.1 Kesihatan Diri a. menjaga dan menyayangi diri sendiri. b. Pengurusan kesihatn diri. c. Merekodkan amalan asas kesihatan. - seksualiti - akil baligh - haid, ihtilam Contoh Aktiviti: menyenarai perbincangan banding & beza

9.

PK: 1.Kesihatan Diri Dan Keluarga

Ujian Bertulis

Nilai: a) Hormat menghormati b) kasih sayang

PK: 1. Kesihatan Diri Dan Keluarga. 14.

1. menyenaraikan perubahanperubahan fizikal yang berlaku selepas akil baligh. 2. Memahami dam melahirkan perasaan dengan yakin. 3. Menerangkan langkah kebersihan yang diambil semasa haid dn ihtilam. Di akhir proses p&p murid dapat:

1. Menyenaraikan masaalah-

1.2. Perasaan Memahami perasaan i. setelah dapat menolong keluarga Contoh Aktiviti: - melebel
12

Folio

Nilai: a) Kasih sayang b) Hormat menghormati

masaalah remaja yang dihadapi oleh remaja. 2. Mengenalpasti tanda-tanda keremajaan.

- perbincangan 1.3. kekeluargaan i. keremajaan Contoh Aktiviti: - buku skrap - membanding dan membeza kumpul maklumat 2.1. Pemakanan a. Pengenalan cara makan yang sihat i. makan pelbagai jenis makanan ii. imbangan makanan yang dimakan dengan aktiviti fizikal. iii. Pilih makanan yang banyak mengandungi bijirin dan kekacang. Contoh Aktiviti: perbincangan poster

20.

PK: 2. Gaya Hidup Sihat

Di akhir proses p&p murid dapat:

Folio Ujian Lisan

Nilai: a) kebersihan mental dan fizikal b) kesederhanaan

24.

PK: 2 Gaya Hidup Sihat

1. mengenal pasti cara pemilihan makanan yang sesuai untuk pertumbuhan badan. 2. Melakar dan menulis jenis makanan yang baik untuk pertumbuhan badan. Di akhir proses p&p murid dapat:

2.1.Pemakanan 2.1.1. Pengamalan makan yang sihat. iv. lebih makan buah-buahan dan sayur-sayuran v. .pilih makanan yang rendah
13

Lembaran kerja Folio

Nilai: a) bertata tertib

1. mengenalpasti cara pemilihan makanan yang sesuai untuk pertumbuha badan.

PK: 1.Kesihatan Diri Dan Keluarga

Nilai: a) kebersihan mental/fizikal

2. Menerangkan jenis- lemak dan kolestrol. jenis makanan yang bersih dan selamat. 3. Memahami , 1.2 Perasaan mengenalpasti cara makan yang baik a. memahami perasaan sendiri serta bertatatertib i.setelah dapat menolong ketika makan. keluarga. Contoh Aktviti: - melukis poster - perbincangan - Simulasi 2.1 Penyalah gunaan bahan. a. kemahiran menyatakan tidak kepada - rokok - alkohol - dadah Contoh Aktiviti: melukis poster syarahan perbincangan

27.

PK: 2. Gaya Hidup Sihat

Di akhir proses p&p murid dapat:

Folio Ujian bertulis

30.

1. mengenalpasti bahan yang a) Kebersihan fizikal mengandungi dan mental dadah dalam b) Menyayangi diri kehidupan seharian. 2. Menyatakan kesan keburukan akibat penyelahgunaan bahan. PK: 3. Kebersihan Dan Di akhir proses p&p Keselamatan murid dapat: Persekitaran. Nilai: 1. memahami dan

3.1.Keselamatan Contoh Aktiviti: - Keselamatan di rumah
14

Lembaran kerja Ujian bertulis

34.

mematuhi arahan serta peraturan a) hormat keselamatan menghormati semasa dalam perjalanan dan a) berdikari situasi tertentu bagi b) berdisiplin menjaga keselamatan diri. 2. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan seharian. PK: 3. Kebersihan Dan Di akhir proses p&p Keselamatan murid dapat: Nilai:

- Keselamatan di sekolah - Keselamatan di t empat permainan - Keselamatan di jalanraya - Keselamatan api - Keselamatan di air

1.2. Penyakit tidak berjangkit. a. jenis penyakit. b. Cara mencegah Contoh Aktiviti: Melebel - kuiz Melukis - simulasi Peta minda

Folio Ujian bertulis

Nilai: a) patuh peraturan b) disiplin c) kasih sayang

1. mengetahui jenisjenis penyakit tidak berjangkit dan cara mencegahnya. 2. Menernagkan punca penyakit tidak berjangkit Di akhir proses p&p murid dapat:

37.

PK: 3 Kebersihan Dan Keselamatan Persekitaran.

1. memahami tentang rawatan awal. 2. Menghuraikan

1.2 Pertolongan cemas a. rawatan awal pertolongan cemas b. perkhidmatan kesihatan dan keselamatan. - pusat kesihatan kecil - polis - tentera - bomba
15

Folio Praktikal Ujian bertulis

Nilai: 1. tolong menolong 2. hormat menghormati 3. baik hati 4. kesederhanaan

maksud pertolongan cemas. 3. Mengenalpasti pusat kesihatan dan keselamatan.

Contoh Aktviti: melukis poster simulasi menjawab soalan-soalan

41.

PK: 3. Kebersihan Dan Di akhir proses p&p Keselamatan murid dapat: Persekitaran.

1.2 penyakit berjangkit a. jenis penyakit b. cara mencegah Contoh Aktiviti: Folio Menjawab soalan

Nilai: a) Patuh kepada peraturan a) Kebersihan fizikal.

1. memahami - pebincangan bagaimana xcara - koleksi dari akhbar penyakit berjangkit , 3.3. pertolongan cemas. merebak dn cara a. rawatan awal pertolongan mencegah dari cemas. dijangkiti. Contoh Aktiviti: 2. Memahami tentang pertolongan cemas - simulasi dan rawatam awal.

16

refleksi

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful