You are on page 1of 6

BAB 1- KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA SKEMA SOALAN OBJEKTIF.

NO SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAWAPAN B D A C B D A B D B D C D D D C A D C A NO SOALAN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN B B B D B C C A C D C A B D D A B D C A

SKEMA SOALAN STRUKTUR. 1. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan zaman prasejarah ? Zaman manusia belum mengenali sistem tulisan. [ 1 markah ] (b) Nyatakan empat zaman prasejarah (i) Zaman Paleolitik (ii) Zaman Mesolitik (iii) Zaman Neolitik (iv) Zaman Logam. [ 4 markah ] (c) Senaraikan kegiatan ekonomi masyarakat Paleolitik (i) Memungut hasil hutan (ii) Memburu binatang (iii) Menangkap ikan [ 3 markah ]

(d) Di manakah petempatan masyarakat Paleolitik ? (i) Di tepi tasik (ii) Di tepi sungai [ 2 markah ]

(a) Maksud tamadun mengikut (i) bahasa Arab : madana bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar (ii)bahasa Greek : civitas bermaksud bandar. (iii) pandangan sarjana Barat : dikaitkan dengan pembangunan lahiriah (iv)pandangan Islam : merangkumi lahiriah dan rohaniah [ 4 markah ] (b) Nyatakan ciri-ciri tamadun (i) Petempatan kekal

(ii) kehidupan berorganisasi (iii) Sistem pemerintahan

(iv) Pengkhususan pekerjaan (v) Agama dan kepercayaan..

(vi) Bahasa dan tulisan [ 6 markah ] 3. (a) Terangkan peranan raja Mesopotamia (i) Raja dianggap sebagai wakil tuhan (ii) Raja pemilik Negara kota

(iii) Raja sebagai ketua petadbir,ketua tentera dan ketua pendeta (iv) Raja berkuasa dalam soal tanah,cukai, hasil pertanian dan perniagaan. [ 4 markah ]

(b)

Apakah sumbangan penting tamadun Mesopotamia kepada peradaban dunia ? (i) (ii) Memperkenalkan Kod undang-undang Hammurabi Mengembangkan bidang astronomi dan matematik

(iii) Menghasilkan kalendar (iv) Mengembangkan ilmu perubatan (v) Mencipta roda

(vi) Mencipta kapal layer [ 6 markah ] 4. (a) Di manakah lahirnya tamadun Mesir Purba Di tebing sungai Nil [ 1 markah ] (b) Nyatakan empat pembahagian zaman dalam tamadun Mesir Purba (i) (ii) (iii) Zaman Awal Zaman Pertengahan Zaman Empayar

(iv) Zaman Keruntuhan [ 4 markah ] (b) Nyatakan sumbangan tamadun Mesir Purba (i) (ii) (iii) (iv) (v) Seni bina Penghasilan kertas Tulisan terpahat Ilmu perubatan Kalendar. [ 5 markah ]

SKEMA SOALAN ESEI. 1. (a) Nyatakan ciri-ciri tamadun awal manusia

TEMA Petempatan kekal Kehidupan berorganisasi Sistem pemerintahan Pengkhususan pekerjaan Agama dan kepercayaan Bahasa dan sistem tulisan

HURAIAN Membawa kepada kehidupan yang sistematik Memastikan kestabilan dan kemakmuran Untuk menjadi panduan dalam menjamin kesejahteraan Membawa kepada peningkatan dan perkembangan ekonomi Manusia cuba memahami dan menyesuaikan kehidupan dengan alam sekeliling Penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan pentadbiran [6 x 2 = max 10 markah]

(b)

Mengapakah petempatan kekal menjadi ciri penting dalam proses pembentukan tamadun ? HURAIAN Langkah permulaan untuk sesuatu masyarakat menumpukan kepada kegiatan pertanian, peternakan struktur pemerintahan yang lebih teratur Mendorong kepada pertambahan penduduk akibat lebihan makanan dan hubungan dengan kawasan lain Membolehkan sesebuah masyarakat mempunyai masa untuk berfikir bagi menyesuaikan kehidupan mereka Manusia boleh mencipta pelbagai ciptaan untuk memudahkan kehidupan harian mereka. Membina sistem pengairan yang baik, mencipta roda dan sebagainya [5 x 2 = 10 markah]

TEMA Langkah Dorong Masa Mencipta Membina

2.

(a)

Apakah peranan raja dalam sistem pemerintahan beraja di Mesopotamia ? [ 8 markah ] HURAIAN Raja sebagai tuhan atau wakil tuhan Raja pemilik negara kota Raja sebagai ketua pentadbir, ketua pendeta Raja berkuasa dalam hal-hal keagamaan Raja berkuasa melantik ahli keluarga untuk memegang jawatan di zigurat Raja berkuasa menentukan bentuk pentadbiran. Raja berkuasa terhadap soal tanah, percukaian, hasil pertanian dan perniagaan Raja wakil tuhan tapi masyarakat Mesopotamia tidak meyembah raja [8 x 2 = max 8 markah]

TEMA Raja Pemilik Ketua Agama Melantik Bentuk Berkuasa Menyembah

(b)

Huraikan Kod Undang-undang Hammurabi. TEMA

[ 12 markah ]

Digubal Teras Setimpal Mengandungi Dipahat Berjaya Membantu

HURAIAN Digubal semasa pemerintahan Raja Hammurabi Undand-undang berteraskan hak rakyat terhadap keadilan Hukuman dan denda mestilah setimpal dengan kesalahan tetapi berbeza berbeza mengikut susun lapis masyarakat Kod mengandungi 282 undang-undang Undang-undang di pahat pada tembok serta tiang besar Undang-undang berjaya mewujudkan perpaduan Undang-undang ini membantu tamadun Mesopotamia bertahan lama [7 x 2 = max 12 markah]

3.

(a)

Jelaskan peranan firaun dalam bidang pemerintahan dan agama [ 8 markah ] TEMA HURAIAN Raja berkuasa mutlak dan dianggap suci Ketua pendeta,pemilik semua tanah, ketua hakim dan ketua pahlawan Jawatan firaun diwarisi turun temurun Firaun dianggap sebagai jelmaan Tuhan Horus Dianggap sebagai Raja Matahari kerana dipercayai anak tuhan matahari [5 x 2 = max 8 markah]

Mutlak Ketua Diwarisi Dianggap Digelar

(b)

Apakah keistimewaan Bandar Mohenjo-Daro dan Harappa dalam tamadun Indus [ 12 markah ] HURAIAN Bandar terbahagi kepada dua bahagian Bahagian utama merupakan pusat keagaman dan pentadbiran Bahagian kedua bandar ialah kawasan perumahan Dikelilingi oleh tembok-tembok Bandar disusun rapi berasaskan blok-blok berbentuk segi empat Setiap blok dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus Sistem kumbahan yang terancang Bandar dihubungkan dengan sungai sebagai jalan perhubungan Menggunakan batu-bata daripada tanah liat Pengetahuan mendalam dari aspek geometri, matematik dan kesenian [10 x 2 = 12 markah]

TEMA Terbahagi Utama Kedua Tembok Disusun Blok Kumbahan Dihubungkan Batu-bata Pengetahuan

4.

(a)

Nyatakan fungsi tulisan ideogram.

[ 8 markah ]

TEMA Bentuk Penilikan Asal Gambar Berubah Diguna

HURAIAN Bentuk tulisan awal di China Pada awal digunakan dalam penilikan nasib Bentuk tulisan ini asalnya berbentuk symbol Dengan gambar seperti kanak-kanak, bulan , matahari dan sungai Tulisan ini berubah bentuk seperti yang terdapat pada hari ini Digunakan dalam bidang tulisan harian [6 x 2 = max 8 markah]

(b)

Nyatakan sumbangan Dinasti Shang dalam bidang pertanian [ 8 markah ]

TEMA Pengairan Banjir Terusan Teknologi Cipta Peralatan

HURAIAN Membina sistem pengairan Sistem kawalan banjir diperkenalkan Sebuah terusan dibina di Szechuan untuk mengairi kawasan pertanian Petani menggunakan teknologi pembajakan Mencipta cangkul dan sabit, batas-batas untuk pertanian mula digunakan Peralatan pertanian dibuat menggunakan logam besi bagi menggantikan peralatan daripada kayu [2 x 6 = max 8 markah]

(c )

Mengapakah Dinasti Shang mengalami kejatuhan ?

[ 4 markah ]

TEMA Pemberontakan Hamba Suku

HURAIAN Pemberontakan yang dilancarkan oleh golongan hamba Hamba tidak puas hati dengan kezaliman pemerintahan Dinasti Shang Suku kaum Chou mengambil kesempatan menjatuhan Dinasti Shang [2 x 3 = max 4 markah]