You are on page 1of 11

BAB 6 : PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMMBANGANNYA SOALAN OBJEKTIF. 1.

Dalam bahasa Arab, perkataan khalifah membawa erti (Hlm 143) A B C D 2. raja pemerintah pengganti pentadbir

Dalam konteks agama, perkataan khalifah bermaksud (Hlm.143) A B C D bertanggungjawab mengawal dan menjaga keamanan Negara bertanggungjawab menjaga kemurnian agama Islam pegawai yang cekap mentadbir dan memelihara agama pegawai yang bertanggungjawab menjaga hal-ehwal politik dan ekonomi negara

3.

Antara yang berikut, yang manakah kriteria yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon khalifah? (Hlm.143) I II III IV A B C D Lelaki yang merdeka Beragama Islam Berkeluarga dan rupa paras yang baik Mempunyai akhlak yang baik I,II dan III I,III dan IV I,II dan IV II,III dan IV

4.

Bagaimanakah cara pemilihan khulafa al Rasyidin? ( Hlm.143) I II III IV A B C D Secara musyawarah Pemilihan daripada beberapa calon Warisan daripada ibu bapa Pencalonan oleh sekelompok masyarakat I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

Calon Khalifah

Syura

5.

Dalam rajah di atas, X ialah upacara (Hlm 143) A B C D pengundian perlantikan baiah kesepakatan

6.

Mengapakah syura dan baiah dijalankan? (Hlm.143) A B C D Menjamin pelantikan bakal pentadbir yang tepat Menjamin bakal pentadbir dari keturunan baik-baik Menjamin pegawai tersebut menjaga hal ehwal ekonomi dan politik Menjamin bakal pentadbir mempunyai wawasan

Seorang khalifah perlu menitik beratkan kemajuan pemerintahan dan politik, ekonomi dan kehidupan sosial secara bersepadu 7. Mengapakah mereka perlu bersifat sedemikian? (Hlm.144) A B C D Untuk menjaga kepentingan, kedudukan dan status sebagai pemimpin berwibawa Supaya dihormati dan disanjung tinggi oleh masyarakat Supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmani Supaya sistem pemerintahan dan perundangan Islam dapat dimantapkan

Khalifah Abu Bakar al Siddiq terkenal sebagai penyelamat umat Islam 8. Mengapakah beliau digelar sedemikian? (Hlm 145) I II III IV A B C D Berjaya menghapuskan nabi-nabi palsu Menyelesaikan masalah pelantikan khalifah Membasmi golongan murtad Menyelamatkan negara daripada bencana alam I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

Golongan Nabi Palsu, golongan murtad dan mereka yang enggan membayar zakat. 9. Golongan ini dikenali juga sebagai (Hlm.145) A B C D 10. al Riddah al Ridwan al Baiah al Mudharabah

Mengapakah Khalifah Abu Bakar mengambil inisiatif menghimpunkan tulisan al Quran dan menyalinnya semula ketika pemerintahan beliau? (Hlm.145/146) A B C D Kehilangan ramai hafiz al Quran Banyak catatan al Quran dipinda Catatan al Quran musnah akibat perang Bimbang pengaruh kitab Bible dalam Kristian

Musyawarah Syura 11. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah adalah berasaskan kepada kaedah di atas Mengapakah kaedah ini wajar dipraktikkan? (Hlm.143) A B C D 12. Menekankan pemuafakatan Mementingkan pewarisan jawatan Menuruti wasiat oleh Nabi Muhammad S.A.W Mengutamakan hubungan dengan Nabi Muhammad S.A.W

Mengapakah Abu Bakar as Siddiq membahagikan daerah-daerah yang dikuasainya kepada sepuluh wilayah? (Hlm 145) A B C D Untuk menentang musuh-musuh Islam yang terdapat di daerah tersebut Untuk mengekalkan tradisi yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW Untuk melicinkan pentadbiran dan pengurusan kerajaan Untuk meletakkan sepuluh pasukan tentera yang terdiri daripada pelbagai kaum

13.

Pelantikan Khalifah Umar al Khattab sebagai khalifah al Rasyidin kedua dilakukan melalui (Hlm 146) A B C D pesanan dan wasiat Nabi Muhammad SAW cadangan Ali bin Abu Talib dicadangkan oleh sekelompok umat Islam cadangan Khalifah Abu Bakar as Siddiq yang sedang sakit

14.

Pembaharuan yang dilakukan oleh Khalifah Umar al Khattab dalam bidang ketenteraan ialah (Hlm 146) I II III IV A B C D membentuk pasukan tentera tetap dan tentera sukarela tentera tetap memakai pakaian seragam pasukan tentera tetap diberi gaji membeli senjata canggih dari Negara barat I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

15.

Pembinaan angkatan tentera laut Islam yang pertama dalam sejarah pemerintahan Islam ditubuhkan oleh khalifah (Hlm 147) A B C D Ali bin Abu talib Abu Bakar asSiddiq Uthman bin Affan Umar al Khattab

Ketahuilah bahawa dunia ini dipenuhi oleh tipu daya. Maka janganlah kamu tertipu oleh kemewahan hidup dan tipu daya manusia 16. Ucapan di atas diucapkan selepas pelantikan beliau sebagai khalifah. Beliau yang dimaksudkan ialah (Hlm 147) A B C D Khalifah Abu Bakar asSiddiq Khalifah Umar al Khattab Khalifah Uthman bin Affan Khalifah Ali bin Abu talib

17.

Khalifah Ali bin Abu Talib merupakan khulafa al Rasyidin yang keempat. Kelebihan yang terdapat pada beliau ialah (Hlm 148) I II III IV A B C D bersifat tegas dan berani hartawan yang sering membantu umat Islam berhijrah ke Madinah bersama-sama Nabi Muhammad SAW berpengetahuan luas dalam perundangan Islam I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Dalam Peperangan Siffin, tentera Syaidina Ali bin Abu Talib hampir mencapai kemenangan.Oleh kerana pihak musuh mengangkat al Quran, Ali telah menghentikan peperangan tersebut

18.

Mengapakah beliau bertindak sedemikian? (Hlm 148) A B C D Merupakan helah dan strategi peperangan Sentiasa mengekalkan keamanan dan ketenteraman negara Ingin mengambil hati Muawiyah iaitu bakal pemimpin Islam Khuatir tenteranya akan berpihak kepada Muawiyah

19.

Selepas pemerintahan Khulafa al Rasyidin, pelantikan ketua kerajaan Islam dilakukan berdasarkan (Hlm 150) A B C D pengundian Syura pewarisan baiah

20.

Sistem pemerintahan monarki mula diperkenalkan ketika pengasasan kerajaan Bani Umaiyyah oleh Muawiyyah bin Sufian Mengapakah sistem ini dilaksanakan? (Hlm 150) A B C D Sistem musyawarah tidak praktikal menerima pengaruh system politik Yunani perebutan kuasa di kalngan bani berpengaruh mementingkan pemerintahan berasaskan warisan

Sistem Hijabah

21.

Mengapakah system pemerintahan Bani Umaiyyah dapat disamakan dengan langkah keselamatan masa kini dalam menghadapi keganasan? (Hlm 151) A B C D Mengelakkan serangan berani mati Menghindari pertikaian antara kabilah Menjaga keselamatan pemimpin Negara Menjamin perbendaharaan negara selamat

Perkembangan bidang kesihatan pada zaman pemerintahan Bani Umaiyyah sangat menggalakkan 22. Pilih pernyataan yang tepat bagi pernyataan di atas (Hlm 152) I II III IV A B C D pembinaan hospital pertama di Damsyik pembinaan hospital penyakit kusta oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pakar bedah Ibn al Nafis menghasilkan buku berkaitan dengan teknik pembedahan pakar bedah wanita dan pakar bedah lelaki saling bekerjasama I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV Baitulmal telah ditubuhkan untuk mengimbangi pendapatan dan perbelanjaan negara 23. Bagaimanakah sumber pendapatan kerajaan diperolehi? (Hlm 153/154) I II III IV A B C D Kharaj Jizyah Ghanimah Cukai pendapatan I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,IIIdan IV

Cordova, selain menjadi pusat ilmu, juga menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan ntarabangsa 24. Apakah kegiatan ekonomi tersebut? (Hlm 154) I II III IV A B C D Membuat tembikar Perhiasan emas dan perak Membuat senjata Perdagangan rempah I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,IIIdan IV

Memanfaatkan keupayaan berfikir untuk menetapkan sesuatu hukum syarak berdasarkan kaedah-kaedah tertentu 25. Mengapakah perundangan islam mementingkan eleman di atas apabila mengenakan hukuman? (Hlm 152) A B C D Hukuman berdasarkan balasan Hukuman berdasarkan ijtihad Hukuman keras amat bersesuaian Hukuman berteraskan pemikiran logik

Cordova Seville Toledo Granada

26.

Bandar-bandar diatas dianggap berpengaruh kepada perkembangan keilmuan semasa ketamadunan islam kerana (Hlm 153) A B C D pusat penyebaran ilmu Islam di Eropah pusat pendidikan tinggi Islam di Tanah Arab bandar dengan kemudahan bercirikan Islam tumpuan pedagang Arab memasarkan karya Islam

27.

Bagi memperkemaskan sistem pentadbiran, kerajaan Bani Umaiyyah telah menubuhkan empat buah jabatan. Antara berikut, yang manakah jabatan tersebut? (Hlm 151) I II III IV A B C D Jabatan Cukai Jabatan Penulisan Jabatan Urusan Am Jabatan Surat Menyurat I,II dan III I,II dan IV I,IIIdan IV II,III dan IV

Golongan Mawali 28. Golongan di atas menyertai Gerakan Abbasiyyah bagi menentang Bani Umaiyyah kerana didorong oleh (Hlm 155) A B C D mobiliti sosial tidak berlaku ditindas kerana kemiskinan diketepikan jawatan sewajarnya sering menimbulkan pertikaian dalam politik

29.

Pada zaman Bani Abbasiyah banyak ulama telah menyusun hadis dan menghasilkan tulisan dalam bidang fikah, tafsir, sejarah dan sebagainya (Hlm 157) Ulama yang dimaksudkan ialah I II III IV A B C D Imam Malik Ibn Ishaq Imam Abu Hanifah Al Makmun I,II dan III I,II dan IV I,IIIdan IV II,III dan IV

30.

Kejayaan kerajaan Turki Uthmaniah meluaskan wilayahnya banyak dibantu oleh golongan Ghazi Mengapakah golongan ini penting? (Hlm 162) A B C D Mengahwini penduduk tempatan Terdiri daripada pahlawan tentera Golongan dermawan membantu ekonomi Islam menyebarkan Islam kepada penduduk setempat

Kumpulan Janissari 31. Kerajaan Islam yang menggunakan factor di atas untuk meningkatkan perluasan empayarnya di Eropah ialah (Hlm 162) A B C D Kerajaan Jahiliah Kerajaan Umaiyyah Kerajaan Abbasiyah Kerajaan Turki Uthmaniah

32.

Pemerintahan kerajaan Uthmaniah di bawah Sultan Selim I sangat berwibawa sehingga kerajaan ini digelar Pelindung kepada Umat Islam Seluruh Dunia Mengapa? (Hlm.160) A B C D Memonopoli perdagangan Eropah Menguasai Bandar suci Makkah dan Madinah Melahirkan ramai golongan cendikiawan Islam Menumpukan kegiatan kesenian dan sastera Islam

33.

Perkembangan Islam di rantau Balkan banyak didorong sikap toleransi dan asimilasi ajaran Islam terhadap orang kristian yang didorong oleh (Hlm.163) A B C D kumpulan sufi para falsafah Islam golongan mualaf Islam golongan tempatan yang bersimpati

34.

Bagaimanakah pengenalan undang-undang Kanun Suleiman mempengaruhi kewibawaan Sultan Selim I membina empayar kerajaan Turki Uthmaniah sehingga ke Eropah? (Hlm.161) A B C D Melarang sistem pewarisan takhta Melahirkan sistem kerajaan berasaskan hukuman Mempertahankan kehormatan setiap individu Menghalang golongan bukan Arab menjadi pentadbir

35.

Kerajaan Uthmaniah berperanan besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Antara berikut manakah sumbangan tersebut? (Hlm.161) I II III IV A B C D Penulisan ensiklopedia Sistem Madrasah Kolej Perubatan Maktab Perundangan I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

36.

Islam telah bertembung dengan tamadun lain di dunia dengan pelbagai cara. Bagaimanakah pertembungan itu berlaku? (Hlm. 164) I II III IV A B C D Perdagangan dan perniagaan Hubungan diplomatik Melalui penaklukan dan ketenteraan Melalui kegiatan berdakwah I,II dan III I,II dan IV I,III dan IV II,III dan IV

37.

Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun Eropah memberi manfaat yang besar kepada perkembangan intelektual Islam. Mengapa? (Hlm.156) A B C D Menerbitkan karya terjemahan bahasa Arab Mengambil ilmu bagi kepentingan pedagang Mendalami ilmu berteraskan perspektif Islam Menghimpunkan karya Eropah di pusat kebudayaan Islam

38.

Perkembangan Zaman Renaissance di Eropah turut dipengaruhi oleh peranan yang dimainkan oleh golongan Mudejar Mengapakah golongan ini penting? (Hlm.166) A B C D Kumpulan mubaligh yang berdakwah Menubuhkan institusi pendidikan Islam di Eropah Menyebarkan budaya islam sesame masyarakat kristian Menggalakkan usaha penterjemahan karya Eropah ke dalam bahasa Arab

39.

Perdagangan dan perniagaan menjadi cara yang paling penting terhadap pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia Mengapakah hal ini berlaku? (Hlm.164) A B C D Perdagangan monopoli digalakkan Wujud interaksi dan asimilasi budaya Orang Islam mempelopori perdagangan laut Sistem ekonomi Islam diterima tamadun lain

40.

Perkembangan tamadun Islam di Kota Baghdad, Cordova dan kota lain di Eropah mendorong pemulihan budaya keilmuan di Eropah hingga mencetuskan era (Hlm.167) A B C D Zaman Gelap Zaman Renaissance Zaman Reformation Zaman Pembaharuan Agama Kristian Melaka Cordova

Kaum Baba Kaum Mozarab -

41.

Perkembangan Islam di Sepanyol melahirkan kaum Mozarab di Bandar Cordova. Apakah persamaan di atas? (Hlm.67) A B C D Wujud hasil asimilasi budaya Meningkatkan sentiment keagamaan Penguasaan ekonomi golongan imigran Menimbulkan konflik budaya dan adat resam