You are on page 1of 7

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA SKEMA SOALAN OBJEKTIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B C C C C D A A A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C D A C C D B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C A A A B A D C A B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 D B A C A A C C B B A C

SKEMA SOALAN STRUKTUR. 1. a) i) ii) iii) iv) Sistem Khalifah Sistem Wazarah Sistem Urus Setia Sistem Hijabah Kebijaksanaan pemerintah mentadbirnya Pembangunan ekonomi yang pesat Sumbangan tenaga dan kepakaran oleh rakyat Perpaduan rakyat menyumbang kepada perpaduan Rakyat mengamalkan budaya cintai ilmu Pusat perkembangan ilmu pengetahuan Pusat perdagangan antara bangsa Pusat perkembangan seni bina

b) i) ii) iii) iv) v) c) i) ii) iii)

2. a) Baghdad b) i) ii) iii) iv) c) i) ii) Abu Abbas al Saffah Abu Jaafar al Mansur Harun al Rasyid Abdullah al Makmun Diskriminasi iaitu tidak mendapat jawatan dalam pentadbiran Dikenakan cukai yang tinggi berbanding orang Arab Islam

d) Institusi keilmuan yang diasaskan oleh Khalifah Harun al Rasyid e) i) ii) iii) Melahirkan zaman Pemulihan Budaya ( Renaissance ) Meninggalkan warisan kepada generasi kemudian Mempertingkatkan pengetahuan manusia sezaman

3. a) i) ii) Uthman b.Ertughrul b. Sulaiman Shah Sepanyol

b) i ii) iii) iv) v) iv

Uthman b. Ertughrul Urkhan Muhammad II Sulaiman II Murad I Bayazid

c)

I ii) iii) iv) v) *

Marmara Ankara Istanbul Sofia Utara Bulgaria Terima mana-mana jawapan yang terdapat dalam buku teks.

d) I ii) iii) iv)

Pemimpin yang lemah Keruntuhan sistem pungutan cukai Pemberontakan Pertambahan penduduk yang sukar dikawal

4. a) i) ii) b) i) ii) iii) iv) v) c) i) ii) iii) iv) v) vi) i) ii) iii)

Akidah dan akhlak yang tinggi di kalangan orang Islam Semangat kepahlawanan ( semangat ghazi) Perdagangan dan perniagaan Diplomatik Penaklukan dan ketenteraan Kebudayaan Pertembungan intelektual Keagamaan iaitu berdasarkan satu akidah Mempunyai perundangan berdasarkan al Quran dan Hadis Penguasaan ekonomi Perluasan kuasa dan wilayah Islam Proses urbanisasi dan organisasi sosial Perkembangan intelektual Bersifat sarwajagat Tidak terbatas kepada kaum atau bangsa Tidak menghapuskan cara hidup masyarakat setempat

d)

SKEMA SOALAN ESEI 1. a) Kriteria yang perlu ada pada seseorang calon untuk membolehkan dirinya dilantik sebagai khalifah Lelaki Agama Pengetahuan Perintah Hukum Adil Sihat Fikiran Tadbir Calon mestilah lelaki yang merdeka Calon juga mestilah beragama Islam Memiliki pengetahuan tentang Islam Seorang yang mematuhi perintah Allah Sanggup melaksanakan hokum Allah Bersifat adilempunyai akhlak yang baik Mempunyai tubuh yang sihat dan sempurna Berfikiran cerdas Calon mestilah warak dan pandai mentadbir kerajaan [9 x 2 = maksimun 10 markah]

a) Sumbangan Khalifah Abu Bakar al Siddiq Atasi Ancam Hantar Bahagi Amir Gaji Kumpul Penyelamat Berjaya mengatasi masalah perpecahan masyarakat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW Beliau berupaya mempertahankan Madinah daripada ancaman kuasa luar iaitu Parsi dan Rom Beliau telah menghantar panglima perang, Khalid bin Al Walid dan Usamah bin Zaid Pentadbiran kerajaan Tanah Arab dibahagikan kepada 10 wilayah Amir dilantik sebagai ketua untuk tadbir wilayah Memperkenalkan bayaran gaji untuk tentera Sumbangan terbesar beliau termasuklah usaha mengumpulkan tulisan al-Quran Sebagai pengiktirafan kepada kejayaan dan sumbangan beliau, Khalifah Abu Bakar digelar penyelamat umat Islam [8 x 2 = maksimun 10 markah] Sumbangan Khalifah Uthman bin Affan Berjaya meluaskan wilayah Islam ke Afghanistan Samarkhand, Cyprus dan Tripoli Bertanggungjawab mengukuhkan pertahanan negara dengan dengan membina angkatan tentera laut Islam Mengisytiharkan sebuah naskah al-Quran dikenali sebagai Mushaf Uthmani Membina jalanraya, jambatan dan rumah rehat bagi kemudahan pengembara Mempertingkatkan ekonomi dengan mengukuhkan peranan baitulmal untuk membiayai pembangunan negara Membiayai dan memperkuat angkatan tentera laut Islam seperti membeli senjata dan kapal Jiziah dikenakan kepada penduduk bukan Islam [7 x 2 = maksimun 8 markah]

2.

a)

Wilayah Pertahanan Isytihar Bina Ekonomi Tentera Jiziah

b)

Bukti zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab sebagai zaman keemasan Kerajaan Islam di Madinah. Menubuhkan Majlis Syura Membahagikan jajahan Islam kepada beberapa wilayah dan melantik Gabenor atau Wali sebagai pentadbir Menubuhkan jabatan seperti tentera, polis, percukaian, dan hakim yang diketuai oleh Khatib Membayar gaji kepada jabatan kehakiman untuk mengelak salah laku Mengajar pendidikan al-Quran di masjid Menghantar guru agama ke wilayah seperti Abu Sufian untuk mengajar orang-orang Badwi Memperkenalkan kalendar Hijrah Menyusun sistem ketenteraan seperti tentera tetap dan sukarela Tentera tetap diberi gaji dan pakaian seragam Membina terusan dan tali air Menggalakkan rakyat meneroka tanah dan mengusahakan tanah terbiar Memperkenalkan pelbagai jenis cukai seperti jiziah dan kharaj Menubuhkan baitulmal untuk mengawal pendapatan negara [13 x 2 = maksimun 12 markah] Peranan Baitulmal dalam pemerintahan kerajaan Bani Umaiyyah Merupakan badan kewangan yang mengumpul sumber pendapatan Mendorong pertumbuhan ekonomi Menyediakan pinjaman dan pelbagai bentuk bantuan Merancang pelaburan sosial dan ekonomi bangi menangani masalah sosial Pendapatannya dibelanjakan untuk kebajikan Mengukuhkan kedudukan politik pemerintahan Bani Umaiyyah Wujud konsep Perkongsian Makmur melalui Baitulmal seperti zaman nabi Kutipan cukai dapat membantu Negara dan umat Islam dalam bidang-bidang lain [8 x 2 = maksimun 10 markah] Sumbangan Kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang keilmuan. Kota Basrah muncul sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ilmu dalam pelbagai bidang Muncul tokoh-tokoh ilmuan terkemuka seperti Khalil ibn Ahmad (pakar bahasa dan fisiologi Arab] Ramai sasterwan muncul seperti al Farazdaq, Jarir, Umar bin Rabiah Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu dan bahasa rasmi Negara Ilmu agama mengalami perkembangan yang pesat semasa era Khalifah Umar ibn Abdul Aziz Muncul tokoh-tokoh tertentu dengan bidang masing-masing seperti Ibn Jarih bidang tafsir al Quran, Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata dalam bidang Usuluddin [6 x 2 = maksimun 10 markah]

Syura Bahagi Jabatan Gaji Pendidikan Hantar Kalendar Susun Tetap Bina Teroka Cukai Baitulmal

3.

a)

Badan Tumbuh Sedia Rancang Kebajikan Kukuh Makmur Bantu

b) Pusat Ilmuan Sastera Bahasa Agama Bidang

4.

a)

Pembentukan Kerajaan Bani Abbasiyah.

Asas Gerakan Kempen Pusat operasi Pahlawan Nama

Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun 750M selepas Revolusi Abbasiyah berjaya menumbangkan Kerajaan Umaiyah. Gerakan ini ditaja oleh Ali b.Abdullah secara sulit. Namun, bermula dari zaman Khalifah Abd. Aziz, gerakan ini dikenali secara terbuka. Mereka meneruskan kempen atas nama Ahlul Bait (Keluarga Nabi Muhammad SAW) untuk mendapatkan sokongan. Khurasan, Kufah dan Humaimah dijadikan pusat operasi. Gerakan ini diperkukuhkan dengan keanggotaan dua orang pahlawan besar, Abu Salamah al-Khallal dan Abu Muslim al-Khurasani. Kerajaan Bani Abbasiyah ini mengambil sempena nama al-Abbas iaitu nama bapa saudara Nabi Muhammad SAW. [6 x 2 = Maksimum 8 markah]

b) Pusat Baitul Hikmah Terjemah Tulis

Peranan Kota Baghdad dalam bidang ilmu pengetahuan. Kota Baghdad memainkan peranan sebagai pusat intelektual dan penyebaran ilmu Sebuah institiut keilmuan telah diasaskan oleh Khalifah Harun al Rasyid iaitu Baitul Hikmah Kegiatan penterjemahan karya falsafah dan sains terutamanya daripada bahasa Yunani, Sanskrit dan Suriani Kegiatan penulisan dilakukan mengikut 3 tahap . Iaitu pertama mencatat segala idea dan percakapan, kedua mengumpulkan idea yang serupa atau mengumpulkan hadis Nabi Muhammad SAW ke dalam sebuah buku dan yang ke tiga mengarang. Penglibatan golongan ulama dalam penulisan seperti menyusun hadis, menghasilkan tulisan dalam bidang Fikah, Tafsir, Sejarah dan lain-lain Mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Memelihara warisan ilmu daripada lenyap kerana mereka telah menerima hasil itu semasa Eropah dilanda Zaman Gelap Penubuhan dan peranan pusat pengajian tinggi telah mempertingkatkan kegiatan penyelidikan sehingga hasil kajian sarjana islam sampai ke Eropah [8 x 2 = Maksimun 12M]

Ulama Cipta Pelihara Selidik

5.

a)

Sistem pentadbiran Kerajaan Turki Uthmaniah Mengamalkan sistem pemerintahan bercorak monarki ( warisan ), pemerintahnya adalah dari keturunan yang sama Ketua negara ialah sultan yang berfungsi sebagai ketua kerajaan, ketua tentera darat dan laut, ketua agama dan hakim tertinggi Di bawah sultan terdapat jawatan Wazir Agung ( Perdana Menteri). Wazir bertanggungjawab kepada Dewan Kebangsaan Turki yang dianggotai oleh menteri-menteri Dewan Kebangsaan Turki bertanggungjawab menggubal undang-undang negara Pengarah Urusan Agama bertanggungjawab berkaitan akidah dan ibadat Jawatan kadi dan mufti diadakan bagi menjalankan penghakiman dan menyelesaikan maslah fatwa Di peringkat daerah / kawasan terdapat komander tentera, gabenor Di peringkat pusat terdapat Wazir Agung diikuti dengan menteri dan jabatan tertentu 8x2=Maksimun 8 markah

Monarki Sultan Wazir

Gubal Agama Kadi Gabenor Pusat

b)

Faktor-faktor kejayaan kerajaan Turki Uthmaniah menjadi sebuah kerajaan Islam yang cemerlang
Giat memerangi tentera Byzantin Mengadakan hubungan erat dengan Kerajaan Seljuk di Konya Sokongan kuat daripada pendatang baru kaum Turki dari Asia Tengah Sifat berani dan kuat Semangat jihad yang tinggi Pemimpin-pemimpin berkebolehan seperti Uthman, Urkhan, Muhammad II , Sulaiman II , Murad I dan Bayazid Peluasan empayar merangkumi kawasan Saqarya dan Yani serta bandar-bandar Yunani Berjaya menawan benua Eropah, menawan Bandar-bandar seperti Gallipoli, keseluruhan kawasan barat, Constantinople (Istanbul ) & menyatukan kawasan Balkan dalam wilayah Rumelia Menjalin hubungan erat dengan penduduk Kristian Menyebabkan banyak bangsa Rropah memeluk Islam Menubuhkan unit tentera khas dikenali Janissari / Yeni Cheri Memililiki jajahan takluk yang luas Mempunyai tentera yang cekap dan berkebolehan dalam medan peperangan Mempunyai peralatan senjata yang mencukupi Mempunyai tentera laut yang kuat Memiliki tentera yang berdisiplin Mempunyai pemimpin yang cekap dalam mengatur taktik dan strategi peperangan

Giat Seljuk Sokong Kuat Jihad Pemimpin Empayar Eropah

Hubungan Islam Unit Luas Cekap Senjata Laut Disiplin Taktik

18 X 2= maksima 12 markah

6.

a)

Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain Orang Islam terkenal dalam bidang perniagaan dan berlaku interaksi dengan masyarakat bukan Islam. Pertembungan kebudayaan berlaku apabila pedagang, para intelek dan tokoh agama berulang alik antara negeri. Berlaku peperangan Salib Terdirinya pusat ilmu pengetahuan, menterjemah karya Yunani ke bahasa Arab Institusi pendidikan dan perpustakaan penuh dengan karya tokoh Islam Penduduk Islam dipanggil Mudejar di bawah pemeritahan Kristian di Eropah. Memindahkan pengetahuan Islam kepada Barat 6 x 2 = Maksimum 10 markah

Perniagaan Kebudayaan Peperangan Pengetahuan Pendidikan Mudejar

b) Pusat Terjemah Jambatan Seni Ekonomi Pertanian Seimbang

Kesan kemasukan Islam ke Sepanyol Penubuhan pusat pengajian tinggi dan perpusatkaan di Andalusia menjadikan Cordova sebagai pusat ilmu pengetahuan. Cordova sebagai pusat penterjemahan karya tokoh Yunani ke dalam bahasa Arab Cordova menjadi jambatan ilmu antara Islam dan Eropah Masjid Cordova adalah lambang kegemilangan seni bina Islam Cordova menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan antarabangsa. Contohnya pembuatan barangan tembikar, perak dan emas. Berlaku perkembangan dalam sektor pertanian. Contohnya pembinaan sistem saliran dan penyelidikan Mewujudkan sistem kewangan untuk mengimbangi pendapatan dan perbelanjaan negara 7 x 2 = Maksimum 10 markah