You are on page 1of 3

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM SEBELUM KEDATRANGAN BARAT SKEMA SOALAN OBJEKTIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B A A B A C A C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C D C A D A D A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A A B D B A B C C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C A A D C D C C A

SKEMA SOALAN STRUKTUR

1. (a)

i. Undang-undang bertulis ii. Undang-undang tidak bertulis i. Adat Perpatih digunakan oleh orang melayu Minangkabau di Negeri Sembilan ii. Adat Temenggung digunakan oleh orang Melayu di negeri-negeri lain i. Mewujudkan keamanan ii. Mengawal tingkah laku Tanggungjawab raja : i. Undang-undang keluarga ii. Hukuman jenayah iii. Masalah ibadat i. ii. iii. iv. v. i. ii. iii. iv. Kelakuan Adat resam agama Sopan santun Menjaga maruah Cara berkawan Melalui perundangan Melalui penglihatan Melalui pemerhatian Melalui percakapan

(b)

(c)

(d)

2.

(a)

(b)

(c)

i. Pondok Pulau Condong, Kelantan ii. Pondok Pulau Manis, Terengganu iii. Pondok Langgar, Kedah

3.

(a)

i. ii. iii. iv. v. vi. i. ii. iii. iv.

Hikayat Nabi Muhammad Hikayat Bulan Berbelah Hikayat Nabi Yusof Hikayat Nabi Musa Hikayat Muhamad Ali Hanafiah Hikayat Amir Hamzah Mihrab Mimbar Bumbung Telaga

(b)

(c) (d)

Masjid ialah tempat untuk menunaikan solat dan tempat perjumpaan sosial. Asal bahasa Arab al-Funduq iaitu rumah tumpangan.

4.

(a) (b)

i. Mempunyai tulisan Jawi/Arab Bayaran yang dikenakan oleh pemerintah terhadap aktiviti atau barangan tertentu i. Cukai tetap (cukai import) ii. Cukai diraja i. Menyelenggarakan harta kerajaan ii. Menyimpan pungut zakat Faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan perjanjian hutang piutang.

(c)

(d)

(e)

SKEMA SOALAN ESEI 1. (a) TEMA Tingkah laku Jenayah Pentadbiran HURAIAN Undang-undang digubal untuk mengawal tingkah laku masyarakat Undang-undang digubal untuk mengawal dan mencegah jenayah dalam masyarakat Undang-undang digubal untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan tersusun

(b) Kandungan fasal-fasal Hukum Kanun Melaka yang mempunyai pengaruh Islam dapat dilihat dalam hukuman jenayah dimana hukuman dikenakan berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat.Pengaruh Islam dapat dilihat dalam aspek undang-undang keluarga dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah ibadat.

2. (a) TEMA Istana HURAIAN Sejarah Melayu mencatatkan peranan istana Melaka sebagai pusat pengajian agama Sultan Mansor Shah menerima pendidikan Islam daripada Maulana Abu Bakar Ramai pendakwah dan ulama asing dari Arab, Parsi dan Gujarat menetap di Melaka. Pemerintah Melaka menaruh minat kepada ilmu pengetahuan. Sultan Mahmud Shah berminat kepada Pengajian Tasawuf. Istana menjadi tempat menyimpan buku Hikayat Amir Hamzah & Hikayat Muhammad Ali Hanafiah

Peranan

Pemerintah

(b) TEMA Masjid & Surau Madrasah HURAIAN Tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Tempat mengajar ilmu lebih formal seperti Fiqah,Tajwid, dan sembahyang kepada kanak-kanak. Melaksanakan pendidikan berdasarkan sukatan pelajaran yang tertentu didalam kelas pendidikan merangkumi tahap pelajar. Mudir bertindak sebagai guru besar Madrasah

3. (a) Pendidikan tidak formal yang berlaku di peringkat keluarga yang menekankan pengajaran nilai-nilai moral serta pembelajaran melalaui pendengaran, penglihatan dan pemerhatian.

(b) TEMA Definisi Golongan Atasan Pengajaran 4. TEMA Kekeluargaan Adab menziarah Hormat /kesopanan Bismillah Bergotongroyong

HURAIAN Pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan secara langsung melalui institusi yang tertentu Pendidikan formal hanya diberikan kepada golongan istana dan golongan atasan kerana istana menjadi pusat pengajian Tenaga pengajar terdiri daripada pendeta dan guru yang bertugas memberi pengajaran kepada pemerintah dan pembesar negeri

HURAIAN Hubungan antara individu dengan keluarga yang rapat dengan panggilan tertentu seperti Pak Long dan Mak Long. Islam menyanjungkan orang yang berziarah memberi salam kepada tuan rumah manakala tuan rumah menjawab salam. Para tetamu diberikan hidangan dengan makanan dan minuman. Orang muda becakap dengan suara lemah lembut dan suara rendah. Ketika bersalam kanak-kanak dikehendaki mencium tangan yang lebih tua. Membaca bismillah mestilah di baca semasa hendak makan dan minum. Dalam majlis perkahwinan dan berkhatan semangat bergotong-royong di kalangan anggota masyarakat.